12-2021 Kryon

Atributy reinkarnace – 4

.

Tento živý channeling Kryona byl přijat a streamován Leem Carrollem v rámci Healing Wednesday, 22. prosince 2021

 .

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Pokud jste sledovali channelingy tohoto měsíce, jde o téma „rodina“, které ladí s vánočními prázdninami. Téma rodina lze vyjádřit jiným slovem jako reinkarnaci. Předali jsme vám hodně skutečností. Některé znáte z dřívějších channelingů, některé jsou pro vás nové. Ale jde o proces nebo systém - ať už to chcete nazvat jakkoli - ve kterém jedna duše opakovaně přichází na tuto planetu v různých vyjádřeních. Slovo vyjádření se často používá pro lidskou formu, kterou na sebe berete jako duše, jíž jste.

 

Popsali jsme trochu víc historii, popsali jsme, co se děje při změně pohlaví, jak často se to děje, mluvili jsme o tolika dalších aspektech. Sdělili jsme vám, že existuje systém na této planetě, který je specifický a jiný než na jiných planetách. Řekli jsme vám, že existuje rozdíl v načasování mezi životy v závislosti na vašem vědomí, jaká stará duše může nebo nemusí být, a jak to vše ovlivňuje čas, který to zabere, a formu, kterou získáte pro další reinkarnaci. Slovem „forma“ mám na mysli toto: když přijdete na druhou stranu závoje a máte za sebou jeden nebo dva životy na této planetě, je to naprosto odlišné od staré duše, která tu pobývala stovky životů.

 

Přirovnali jsme systém reinkarnace ke škole na Zemi, kterým stará duše prochází život za životem, lekci za lekcí, vyjádřením za vyjádřením, dokud se nedostane do bodu, kdy bude mít víc informací a bude mít větší vědomí a znalost o tomi, jak věci fungují. To také staví staré duše do jiné pozice, pokud jde o plánování duší, jak jsme o tom diskutovali v posledním  channelingu. Ale pořád mám něco lepšího, něco nového, o čem jsme ještě nikdy nemluvili. A chci postupovat opatrně.

 

Reinkarnace nebo myšlenka jakéhokoli duchovního systému je v mnoha systémech víry často jako něco neměnného, možná i v tom vašem. Jak to funguje, o tom vás učil někdo, komu opravdu důvěřujete, koho ctíte a milujete. A teď přicházím já a říkám vám, že je to jinak. To vyvolává odpor pokaždé, když dochází ke změně v energii Ducha. Opět se objeví tací, kteří řeknou: „Bůh je stejný jako byl včera, jako je dnes a takový bude navždy. Nechoď s tím teď na nás, Kryone a neměň to.“ Neměním to, drazí, a nikdy měnit nebudu.

 

Změna vědomí

Tohle je příběh o vás. Tohle je vaše cesta. Tohle je příběh o vědomí lidstva na této planetě. A to je přesně to, co se mění. A jak se zvyšuje vědomí a zvyšuje se pro vás dimenzionalita, začíná se i měnit systém, který pro vás Bůh vytvořil.

 

Přemýšlejte o tom takto. Pokud jste na nižším stupni ve škole, je to stejné jako na vyšším stupni? Věnujete se stále stejnému tématu? Pořád máte o přestávce stejné vybavení, které vám poskytli, když vám bylo deset nebo jedenáct let? Nebo je to trochu jinak? Teď třeba jdete do studovny, ve vaší kultuře. Víte, co tím myslím. Škola možná zůstává stejná, ale stupeň, úroveň třídy určuje, co děláte. Začínáte se blížit k vzestoupenému stupni. Vaše planeta začíná procházet skrz machinace, intriky vědomí, problémy a oblasti, které jste nikdy nepovažovali za možné, že by se mohly dít. Musíte a chcete dělat rozhodnutí. Začínáte chápat, že to musíte udělat sami, a začínáte nyní chápat, kde je ten test vědomíNení to o tom, jak moc vám Bůh pomůže, ale jak daleko vy sami můžete dosáhnout a uchopit informace, které jsou vám předávány a vždy byly. Jde o to uvědomovat si své intuitivní já, své duševní já, uvědomovat si to, co se děje kolem vás, uvědomovat si, že můžete nacházet odpovědi a začít společně vidět, co musíte udělat, abyste se v těchto těžkých časech posunuli dopředu.

 

Když jste dosáhli určitého bodu, když jste dosáhli určitý počet reinkarnací a pokud je na této planetě dost lidí, kteří tu žijí a dělají to - jsou to staré duše, jak se říká - pak se něco stane. A to něco je naprostá a úplná změna systému reinkarnace.

 

Rodina

Když jsme začínali tento channeling, mluvili jsme o tom, že jde o rodinu, že? Dovolte mi říct něco o rodině. Rodinou jsou duše v tomto vesmíru – ne duše na Zemi. Možná tomu opravdu úplně nerozumíte, ale kdybych vás na chvíli mohl vzít domů, vzal bych vás na chvíli na druhou stranu a vám by to vyrazilo dech. Protože v této polévce duší je rodina mnohem starší než ta, o které si myslíte, že máte na této planetě. Jsou tam duše, které znáte velmi, velmi dobře, protože s vámi byli na planetách dříve, než byla Země. Tady to začíná být velmi ezoterické a pro některé těžko uvěřitelné. Někteří nad tím budou kroutit očima. Ale dovolte mi, abych vám řekl, co to znamená.

 

Super duše

Drazí, než jste vůbec přišli, prošli jste toho mnohem víc, než čím jste prošli tady na Zemi. A existují doslova biliony duší, které tím prošly také, ale které nejsou na této planetě. Jsou však připraveny sem přijít.

 

Zatím byl tento systém takový jako systém ve školezačínáte pomalu a učíte se víc a víc. A ti, kteří se učí, se vracejí jinak, mají jiné načasování a stávají se starými dušemi. Staré duše učí jiné duše, které se na pak stávají starými dušemi. Vědomí se zvyšuje a vy si uvědomujete, že je to jako škola, je to rodina, je to škola na Zemi. Ale co kdybych řekl, že teď začínají přicházet absolventi? A nebylo by to poprvé. Absolventi se nyní mohou začít inkarnovat jako „super duše“, jak bychom to mohli nazvat, jako duše, které byly na jiných planetách a které tím prošly tolikrát, že teď přicházejí na tuto planetu tak rychle, jak mohou. Jejich vědomí je vysoké a rychlé. Jinými slovy, jsou to pomocníci. Přicházejí jako super duše a jsou připravené přicházet téměř jako inkarnovaní Mistři, aby se smísili s vámi všemi. A budete je poznávat a budete je vidět, protože budou zářící, inteligentní a budou mít nápady, u kterých se budete divit, odkud se vzaly. Přinesou způsoby vládnutí, které by vás nikdy nenapadly a které budou dávat smysl. Budou to způsoby řešení, která jste nikdy nepovažovali za možná. A budete se ptát: „Jak se to stalo? Kde se to vzalo?“ Někteří z nich už jsou tady. Jak se vám to zamlouvá?

 

Naděje

Proto se na vás mohu podívat a říct, že je tu naděje! Tolik se toho děje pod pokrývkou strachu a úzkosti, tolik se toho děje na úrovních, které si neuvědomujete, ani si je neumíte představit. Protože nevíte, co nevíte. Tyto systémy začínají postupně proměňovat a měnit, spolupracovat s věcmi, o kterých jste slyšeli jako o uzlech a nulách. Pomoc z hvězd a to vše začne pracovat s touto planetou, jakmile pochopíte, že jste to vy, kdo mění tuto planetu. Vy jste ti, kdo přijímají výzvu a činí rozhodnutí, jež je třeba nyní udělat. A tady (super duše) přicházejí.

 

Chci, abyste o těchto věcech přemýšleli a pochopili je, abyste věděli o tolik víc, jaké to je cítit mír v budoucnosti. A ještě vám chci říct jednu věc, kterou jsme vám channelovali předtím: Neposuzujte svou budoucnost na základě toho, co se stalo v minulosti! Nedívejte se na to a neříkejte: „Už to zas přichází.“ Nedívejte se na všechny své problémy a neříkejte: „No, to je prostě lidská přirozenost. Bude to jako minule.“ Ne, nebude. Ještě jste to nepocítili? Jste na nové Zemi.

 

Tady přicházejí. Buďte připraveni, drazí, na ty, kteří vás poznají, až vás uvidí – a vy poznáte je, až je uvidíte. Pak jim můžete zamávat a říct: „Děkujeme, že jste tady, když vás potřebujeme.“

 

Já jsem Kryon, zamilovaný do lidstva.

A tak to je.

Kryon

.

Zdroj: www.kryon.com – Attributes of the Reincarnation – Part 4 – MP3 -  min. 13:30

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Jana S. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

zpět