12-2021 Kryon

Atributy reinkarnace – 1

.

Tento živý channeling Kryona byl přijat a streamován Leem Carrollem v rámci Healing Wednesday, 1. prosince 2021

 .

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Drazí, jeden z nejhlubších procesů nebo systémů, ať už to nazvete jakkoli, jenž všichni lidé na této planetě sdílí, je to, co nazýváte reinkarnace. Toto je první díl čtyřdílné série na téma reinkarnace. Následující tři díly budou také dostupné všem a najdete je na webu mého partnera.

 

V těchto čtyřech lekcích vám předáme atributy reinkarnace. O některých jste slyšeli, o některých ne. Některé vlastnosti jsou kontroverzní, protože si myslíte, že víte, jak to funguje. Znovu budeme opakovat, i v těch dalších lekcích této série, že věci se mění, jak se měníte vy. Vzhledem k tomu, že tato planeta vzestupuje tolika způsoby a že je tu víc světla tolika způsoby, poskytuje vám to také novou sadů nástrojů vaší duše. Máte jednu duši a máte ji navěky. A ta jedna duše má vyjádření, jak přicházíte na Zemi jako lidské bytosti, ve formě minulých životů. To je reinkarnace. A znovu vám opakujeme, protože vám vždy poskytujeme určité shrnutí, že to byl první proces, abyste o něm přemýšleli, a byl intuitivní pro lidi jakéhokoli vyznání nebo systému víry na celé planetě. Přicházíte a odcházíte, přicházíte a odcházíte. Je to stále přítomné ve víře domorodých lidí. Dnes je na planetě víc lidí, kteří tomuto systému věří, než těch, kteří v něj nevěří.

 

Systém lásky

Systém reinkarnace je krásný systém a my jej dokonce přejmenujeme na systém rodiny. I kdybyste si z této diskuse neodnesli nic jiného, rád bych, abyste pochopili, že je vytvořen s láskou. Není to žádný náhodný systém. Mnoho lidí si klade otázku: „Co se stane, když se dostaneme na druhou stranu, půjdeme na plánovací sezení, nebo co se stane, než se pak vrátíme na Zem? Hází tam někdo kostkami, aby určil, kde budeme?“ Nebo existuje nějaký systém, kde musíte zažít, co jste nezažili, nebo se naučit, co jste se nenaučili? Jinými slovy, existuje nějaký trestající systém(Kryon se směje.) Na tuhle myšlenku jste přišli na základě svých současných systémů víry, které mají Boha, jenž vás potrestá, když něco neuděláte správně. Ale reinkarnace není systém trestů – je to systém lásky!

 

Drazí, zde vám dávám celý předpoklad. Jste ve škole energie světla a tmy. Přicházíte na planetu tím nejlepším, nejlaskavějším a nejpříjemnějším možným způsobem, abyste mohli pokračovat ve škole. Na této planetě existuje systém reinkarnace, ale vy jste se zúčastnili i jiných systémů na jiných planetách. V těchto čtyřech lekcích však mluvíme o systému, který je tu pro vás na této planetě. Budeme mluvit dokonce o jeskyni stvoření a o tom, kde je uložen váš krystal, ale k tomu se dostaneme později.

 

Říkám vám, co je na této planetě jedinečné: energie vašich minulých životů je součástí Země. A když přijdete na druhou stranu, plánujete si další inkarnaci, další vyjádření, vy sami spolu s ostatními kolem vás tak, aby to pro vás bylo komfortní – abyste se mohli vrátit a buď pokračovat v tom, co jste dělali předtím, nebo se naučili nějakou další lekci.

 

Celý smysl spočívá v tom, že lekci po lekci a vyjádření po vyjádření můžete skrz učení vyvíjet vyšší vědomí. Představte si to jako jakousi velkou školu, kam přicházíte a odcházíte a vracíte se, procházíte různými stupni a uvědoměním, protože to je to, co potřebujete. Můžete to urychlit v první inkarnaci na takovou úroveň, že když se vrátíte, můžete se ocitnout o mnoho stupňů výš než někdo jiný, protože jste se naučili určité věci. Možná jste žili v příznivější kultuře a poučili se z ní. Ale možná jste byli také v kultuře, kde ještě žádné znalosti neměli a tak jste se museli vrátit a učit se s nimi.

 

Nyní vám dám dva atributy (reinkarnace) a oba jsou kontroverzní. Říkám to proto, že jsem je v průběhu let sdělil mnoha skupinám lidí a oni tím byli překvapeni, protože to nečekali. Nejsou to vůbec žádné maličkosti, ale jsou to určitá odhalení reinkarnace, věci, které vás donutí zvolat: „Cože? Opravdu je to tak?“ A někteří řeknou: „Tomu nevěřím“ a další zas budou to, co vám sdělím, považovat za kontroverzní.

 

Pohlaví

Začneme tímto: Co by bylo tou nejpříjemnější věcí, kterou by vám Duch mohl dát pro vaši reinkarnaci? Co je pro vás to nejkomfortnější, když se vracíte na tento svět? Je to stejné pohlaví, jaké jste měli předtím. Přemýšlejte o tom. Bez ohledu na to, jakého jste pohlaví nyní, vám zaručuji, že až se příště budete vracet, nebudete chtít být opačným pohlavím. Většina z vás. S tím pohlavím, které máte, se ve svém těle cítíte pohodlně a přemýšlíte určitým způsobem. A jste na to zvyklí, zvláště ti z vás, kdo tu byli mnohokrát. Není to tedy tak, že by šlo o náhodný systém změny pohlaví. Není to tak. Je to vytvořené s láskou, s ohledem na rodinu, na vás. Tady je ten systém. Chci vám povědět o prvních dvou atributech, ještě než vám předáme další informace o načasování nebo cokoli z dalších věcí, které budeme probírat v dalších lekcích.

 

Číslo jedna: V genderové situaci přicházíte se stejným pohlavím opakovaně, stále znovu a znovu, dokud nenastane čas pro změnu. Jinými slovy, pohlaví neměníte pokaždé. To přispívá nejen k lepšímu pocitu pohodlí ve vašem těle, ale také to podporuje učení vašeho vědomí. Nejste tu, abyste se učili o jiném pohlaví. Pokud přijdete s jiným pohlavím, pak máte samozřejmě myšlenku zažít toto pohlaví, poznat ho, prožít a získat o něm znalosti. A pak v tom pohlaví zůstáváte znovu a znovu. Staré duše, dříve jste prožívaly životy v obou pohlavích, ale obvykle zůstáváte ve stejném pohlaví deset, patnáct nebo více životů.

 

Homosexualita

A tady je další informace, kterou potřebujete vědět, i když o ní mnozí z vás nebudou chtít slyšet kvůli stigmatu vaší kultury, kvůli dezinformacím nebo kvůli tomu, co vám o tom bylo řečeno. Když přecházíte z jednoho pohlaví do druhého, během dvou nebo tří životů si často nesete vlastnosti druhého pohlaví. Takže žijete možná patnáct životů v jednom pohlaví, pak se vyměníte a žijete na planetě dvě až tři vaše vyjádření s atributy obou pohlaví. Dává vám to smysl? Jde o předávání minulé zkušenosti z jednoho života do druhého. A pro tyto dva nebo tři „přechodné“ životy máte určitý výraz – jste gayové. Jak se vám to zamlouvá? Je to naprosto a úplně normální! Až 10 % lidstva je v tuto chvíli na planetě v této situaci genderové změny. Je to krásné a je to normální. A to znamená, že absolutně každá stará duše, ke které teď mluvím, která tu byla život po životě, prošla i touto zkušeností. Všichni jste byli homosexuálové. Někteří budou kroutit hlavou, protože stále přemýšlejí v rámci konceptu staré energie, co jim bylo řečeno, a tato myšlenka se jim nelíbí. Ale tímto způsobem to funguje.

 

Chcete se vrátit?

Tady je další atribut a je to ta nejpozitivnější věc, kterou vám mohu dát o tom, co se právě teď děje na této planetě. A všechno to souvisí s vaším dalším životem, vyjádřením. Zeptám se především vás, staré duše, které právě procházíte tímto posunem: Chtěly byste se vrátit? Většina z vás řekne: „Ne, nevrátím se. Skončil jsem, nevrátím se.“ Říkám vám: Ano, vrátíte se. Ale důležitější než to, je důvod, proč se vrátíte. Energie na této planetě se od roku 2012 natolik změnila, že zejména staré duše z ní získaly novou sadu nástrojů. O tom budeme ještě mluvit později. Věci budou jiné, až se vrátíte, protože Země bude jiná. Pro některé je to velmi obtížné pochopit, protože uvízli ve staré představě, co znamená karma nebo co je to vlastně reinkarnace. Zde je informace: Drazí, až se znovu vrátíte a narodíte v této nové energii a začnete dospívat, ponesete v sobě vše, co jste se na této planetě doposud naučili. Jste připraveni? Už nikdy nebudete muset procházet stejnými problémy! Energie je mnohem vyšší – věřte nebo ne – a světlo se zvyšuje – věřte nebo ne – takže až se znovu vrátíte jako mladí, už nikdy nebudete muset dělat stejné chyby.

 

Ať už se jedná o lásku, vztahy, práci nebo cokoli jiného, už si tím nikdy nebudete muset projít, protože budete mít vědomí, budete mít znalosti. Dokážete si představit, jak se tím zrychlí váš duchovní růst, když už nebudete muset procházet všemi těmito problémy? Tohle je slib. Změní to něco na tom, když se znovu zeptám: Chcete se vrátit? Stanete se „super duší“, chcete-li to takto vyjádřit. Přichází další „super duše“, o které vám povím ve čtvrté lekci, která bude o něčem úplně jiném. Ale vy budete duší, která bude připravena okamžitě začít pracovat na nové aktivitě a pokračovat rychlým tempem, což znamená, že se nebudete muset už nic učit znovu – všechno zůstává. To je to nové a to jste dnes potřebovali slyšet. A tohle, drazí, je systém lásky a rodiny.

 

Požehnaní jsou lidé, kteří ochotně a vědomě procházejí tímto životem a pak se vracejí a mají toho tolik co nabídnout této planetě.

A tak to je.

Kryon

 

Zdroj: www.kryon.com – Attributes of the Reincarnation – Part 1 – MP3 -  min. 16:24

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Jana S. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

zpět