2-2003 Kryon

Očima vzestupu – I

Tento živý channeling byl přijat Lee Carrollem v Grand Rapids v Michiganu, 23. února 2003
Toto je součástí dvoudílné série týkající se vzestupu a toho, co to znamená v nově dokončené energii mřížky. Tyto dva channelingy byly záměrně předány na různých místech.
.
Tento živý channeling byl upraven [Leem a Kryonem] a doplněn pro lepší porozumění čtenářů. Často se totiž stává, že živý channeling má v sobě energii, kterou psané slovo nenabízí. Užijte si tedy toto rozšířené poselství.


.Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.
Dnešní setkání je doplněno o radost. Někteří z vás, kteří byli určitým způsobem zaseknutí, začínají na buněčné úrovni cítit uvolnění. V následujících několika momentech zde s námi bude unikátní doprovod. Připlouvá k oběma – čtenářům i posluchačům.
.
V těchto prvních okamžicích, zatímco si zvykáte na tento hlas, někteří z vás říkají: „To nemůže být pravda. Duch k lidským bytostem nemluví tímto způsobem. Muselo by to být složitější.“ Myslím, že proto jste sem přišli… pro potvrzení toho všeho. Proud energie a slov doprovází láska. Při tomto procesu vám doprovod předá mnoho z toho, pro co jste si přišli… potvrzení Boží lásky. Je to potvrzení, že Duch je rodina. Potvrzení, že strach nemůže být součástí toho, co přinášíme. Mohou vám být předány odpovědi a můžeme mluvit o energii, ale věřte mi, že tu jde především o znovuspojení, že je to jedna z věcí, na které jste čekali.
.
Ach, drahá lidská bytosti, posluchači a čtenáři, já vím, kdo jsi. Myslíš si, že tu sedíš sám s jedním párem očí a čteš slovo za slovem? Zdá se to velmi osobní, že? No, ono to také osobní je. Jako posluchač slyší pouze svýma vlastníma ušima, tak i ty čteš pouze se svým vědomím a svým individuálním zrakem. Předáváme ti osobní zprávu a přesto je to vše univerzální. Je to zpráva o lásce – a vždy byla.
.
Doprovod, který proudí na toto místo, je jedinečný, protože je vytvořen pro vás „na míru“. Pokaždé je jiný, víte? Někteří řeknou: „Ale doprovod, který přichází s Kryonem, by měl být vždy stejný. Je to Kryonův doprovod.“ Kdo vám to řekl? Mysleli jste si, že je to „servisní skupina“, která nějak cestuje s Kryonem? Mysleli jste si, že je to doprovod podobný tomu, jaký má král – služebníci a tak? V tom případě mám pro vás překvapivou informaci: Ten „král“, kterému skupina slouží, jste VY!
.
Doprovod, který je tu právě teď, má potenciál, že se dotkne každého čtenáře a posluchače, který toto od teď bude číst nebo to uslyší. Tento doprovod má energii, ve které jste si zvolili být. Čtenáři, můžeš říct: „Ale jak by něco takového bylo možné? Netušíš, kdo toto bude číst! Nebo ano?“ Ve skutečnosti ano. Známe potenciály toho, kdo si toto přečte. Přemýšlejte o tom! Vidíme potenciály všech těch následujících let, jako by se odehrávaly právě teď. „Teď“ už je takové, víte? Vidíme „obraz“ potenciálu, že zde sedíte. Úžasné? Ne. Ve skutečnosti je to přesně to, co se vás všechny snažíme naučit.
.
Znali jsme potenciály i tvého příchodu, čtenáři, než ses vůbec posadil. Věděl jsi to? Vedle tebe nesedí invazivní skupina. Tento doprovod s vámi kráčí, kamkoli jdete. Je to doprovod, o kterém si mnozí z vás mysleli, že vás už dlouhou dobu neposlouchá! (Smích.)
.
V posledním desetiletí se mnozí z vás konečně naladili na duchovní „stanice“ – na nás. Konečně jste se naučili, jak změnit metaforické telefonické číslo, a našli jste nás na jiné frekvenci… na vyšší. Možná jste dlouho poslouchali jinou frekvenci… Ta rádiová stanice se musela přemístit, víte? Interdimenzionální lidské bytosti, dovolte mi, abych vám řekl, co toto vysílání přemístilo, metaforicky řečeno. Máme obousměrnou komunikaci a ta je nyní na jiném kanále. Takže první, co vám poradíme, je přeladit přijímač a najít ho. Toto vysílání už není tam, kde bývalo. S novou frekvencí – když meditujete, modlíte se a dostanete se na to klidné místo, kde jste nás vždy cítili, reakce už nejsou stejné. Emoce už nejsou stejné. Ta informace není ani zdaleka tak zjednodušená. Někteří z vás, kteří jsou stále naladěni na starou frekvenci, měli pocit, že ve skutečnosti s nikým nemluví! Ve skutečnosti jsme teď na mnohem silnější stanici, ale musíte být ochotní ji najít a naladit se na ni.
.
Nechť nyní započne učení. Doprovod zde hraje mnoho rolí a je to skupina bez času. Čtenáři, můžeš se podívat na datum, když toto čteš, ale já k tobě hovořím v „teď“. Tvé teď se může lišit od toho, ve kterém toto slyší posluchači. Můžeš si myslet, že už uplynulo hodně času. Můžeš říct: „Toto je stará informace.“ Ne, není. Kdyby byla, pak bys to nečetl, že ne? To, co vám dnes přinášíme, je nadčasové. Zcela nadčasové.
.
Je zde skupina, která obklopuje čtenářovu židli. „Jaký druh skupiny to je, Kryone?“ můžete se ptát. Je to skupina, která má informace? Ne tak docela. Je to skupina průvodců? Ne tak docela. „Tak jaký druh skupiny to tedy je?“ Já vám to tedy povím: Je to energetická mlha – velmi, velmi jemná mlha, která nese vaše jméno. Každý atom té mlhy je bytost. Jak měníte své vědomí, mění se i skupina těchto bytostí. Jak činíte svá rozhodnutí, mění se i mlha. Co vypustíte z pusy, to mlha slyší. Dělá, co může, aby doplnila to, co cítíte a o co žádáte. Jakékoli instrukce vzejdou z vaší mysli, mlha se to snaží vytvořit. Metafora? Ano. Ale možná, že někteří z vás začínají rozumět tomu, že pryč jsou dny, kdy jste mohli počítat „průvodce“. Pryč jsou dny, kdy jste jim mohli dávat jména, i když to stále budete dělat. Zaprvé oni opravdu nemají žádná jména.
.
Všichni jsou jednou energií. Někdy před vás tyto kousky a části předstoupí a vy řeknete: „Tady je! Má průvodkyně se jmenuje tak a tak. Cítím jí!“ Nemýlíte se, ale o chvilku později se mlha opět změní – změní své jméno, svou energii a odpovídá jinak. Jak můžete pojmenovat měnící se energii? Je v ní i velká část rodiny. Někdy je dokážete vnímat – dokonce i cítíte jejich vůni! Ale jsou součástí interdimenzionální skupiny, která si vás uvědomuje sebe i vás. Mění svou „podobu“, aby vyhovovala vám a vašim potřebám.
.
Ach, drahá lidská bytosti, jsi kouskem Boha. Narodila ses v nekonečném vesmíru, který nemá žádný začátek. Zrození, o kterém hovořím, neustále pokračuje. Je to úplný kruh. Nikdy nenastane čas, kdy byste přestali existovat a kdy byste se přestali rodit do něčeho. Tak to je a dokonce i ve vaší 4D, ve vaší linearitě, které říkáte „lidská zkušenost“ existují stejné atributy. Je to bezčasovost, kterou s sebou nesete. Dlouho poté, co opustíte tuto planetu naposledy, budete něčím jiným.
.
Ačkoli bychom vám toho o doprovodu mohli říct ještě mnoho, věřím, že cítíte jeho přítomnost. To vám řekne mnohé. Jak unikátní je tento doprovod pro vás, čtenáři, tak je unikátní i pro ty, kteří toto slyší. Dnešním posluchačům povím toto: jsou zde energie a barvy, které můžete vidět. Jsou zde fyzické znaky, které můžete vnímat, zatímco sedíte na těchto židlích. Někteří poznáte, že Duch dnes mluví k vám. I pochybovači poznají, že v tom, že sedí vedle vás, se skrývá velký potenciál. A vedle vás sedí i duchovní mlha s vaším jménem. Další metafora? V tomto případě ne. V dimenzi, ve které se nacházíme, se ve skutečnosti odehrává vše, co jsem vám řekl.
.
Nadzvedání závoje
A tak se závoj začíná zlehka nadzvedávat a nejen pro setkání jako je toto. Tento závoj nadzvedává aktivita tohoto věku, která byla přislíbena. Je to Apokalypsa a změna věků. Mřížky Země se změnily, aby se to mohlo odehrát a mnozí lidé sem přišli, aby to umožnili. Pokud toto slyšíte nebo čtete, pak je zde potenciál, že jste sami byli jedním z nich… taková je „náhoda“, která vás přivedla k tomuto poselství.
.
Byla doba, kdy bylo lidstvo tázáno – ano, skutečně tázáno na vysoké duchovní úrovni. To se stalo v roce 1987. Nepamatujete si to? Ne. Ale také si nepamatujete, že jste se narodili, že ne? Existují některé věci, které jsou předány vašim vyšším částem, ale přesto jsou velmi skutečné. Byli jste tázáni, jestli jste ochotní učinit tento posun vědomí pro planetu. Proč si myslíte, že byla Země tímto způsobem tázána? Odpověď zní „svobodná volba“. I když bylo provedeno „nastavení“ a vše bylo připraveno, stále jste měli možnost zvolit si NE.
.
Ale bojovníci světla jsou tu! Mnozí z vás skutečně přišli do této inkarnace kvůli této změně. Stáli jste pro to frontu na druhé straně závoje! Není to zrovna snadná věc, sklouznout z jedné dimenze do druhé, víte? Museli jste dát svolení k započetí změny, abyste se mohli přesunout na interdimenzionální místo a najít tu rádiovou stanici. A tak jste na otázku odpověděli ANO. To jsou metafory pro to, čemu říkáme 11:11 – číslo, které někteří z vás dodnes vidí na hodinách, a není to souhra náhod. Není to žádná náhoda, že vidíte tato čísla stále dokola – vůbec žádná náhoda. Je to připomínka, že nejste sami – připomínka, že Boží láska pulzuje v samotné vaší DNA, je aktivní a spolupracuje s mlhou kolem vás. Je to tak.
.

Vzestup – velký dar této doby

Tak začíná učení, které jsme slíbili započít, jakmile bude mřížka nastavena – po roce 2002. Je to učení, které bychom vám před tímto nastavením nemohli dát. Až teď, kdy už jsou mřížky sladěny, je toto učení velmi vhodné, ale dokud byla magnetická mřížka v pohybu, tak by to vhodné nebylo. Po dvanáct let jste slýchali slovo vzestup. Někdy jsme tomu říkali absolutorium (dokončení studia).
.
Toto a ještě další poselství tedy nazveme: „Očima vzestupu“. Někteří řeknou, že by se to mělo jmenovat „Očima vzestoupených“, protože je to popis osobního procesu. To je dnešní téma.
.
Nemůžeme to provést rychle. Proto těchto poselství bude více, každé z nich bude jiné. Každé bude úplné i bez ostatních, ale společně budou ukazovat lepší obraz, než kdyby byly oddělené. Dovolte, abych vám připomněl, co to vzestup je a co není. Možná jste to už slyšeli, ale je dost důležité začít od základů.
.
„Drahý Kryone,“ slyšíme lidi říkat „chtěl bych vzestoupit brzy. Jsem unavený z toho, že tu jsem.“ Ach, pracovníku světla! Tohle ale není vzestup. Není o úniku. Není o odměně. Je o dokončení studia a to už jsme definovali dříve. Když absolvujete školu, odejdete ze školy, ale ne ze života. Opustíte starou realitu a začnete novou.
.

Vzestup ze staré energie

Dovolte, abych vás vzal na okamžik na velmi skutečné místo a připravil pro vás scénu. To už jsme dělali dříve, ale udělejme to znovu – ještě jednou, jak otvíráme toto učení
[pauza]
.
Vane ostrý vítr v horách, kde Eliáš přikročil k okraji skály. Stojí tam a čeká na to, o čem ví, že se stane. Má zde schůzku. Prorok Eliáš se chystá vzestoupit. Ví to. Ohlásil to a připravuje se na to. Tento obraz jsme malovali již dříve. Nyní bude naše vysvětlení trochu jiné, protože vám řekneme trochu víc o tom, co se zde onoho dne stalo.
.
Byl zde také Elíša. Měli jste pocit, že Elíša byl přítel nebo prostě žák svého mistra? Pro tento příběh to není důležité, protože zde Elíša byl proto, aby podal zprávu a dosvědčil, jak vypadal vzestup jeho mistra, izraelského proroka Eliáše. Většině uniklo, že Elíša tu byl kvůli něčemu velmi odlišnému!
.
Historie ukáže, že Elíša zaznamenal Eliášův vzestup, jak nejlépe mohl. Popsal záblesky světla a barvy duhy. Vypověděl hodně o tom, jak se rozložila realita, když Eliáš vzestoupil. Byl to nejlepší možný popis tohoto procesu, který není ve 4D. Elíša to udělal dobře. Už jsme mluvili o tom, co se toho dne ve skutečnosti stalo. Nezáleží na tom, co říkají záznamy, protože v nich všech je předpojatost. Tato předpojatost vám říká, že když dojde k vzestupu, musíte jít nahoru… nebo pryč. Tak to není. V interdimenzionalitě není žádné „nahoru“, ani žádné „pryč“. To světlo bylo oslepující, Eliáš zmizel a tak došlo k domněnce, že si Eliáše vzal Bůh.
.
Tady je, co se stalo. Ve staré, velmi staré energii, se Eliáš dotkl ruky svého vyššího já a zdálo se, že s oslepujícím zábleskem, který jste mohli dokonce cítit ve vzduchu, se Eliáš rozpadl a vrátil se ke kousku Boha, kterým byl. To světlo ještě chvíli přetrvalo a energie byla ostrá a opojná. Elíša to všechno viděl a podal o tom zprávu. Ale tady je to, co nikdy nezaznamenal… Když Eliáš vzestoupil, Elíša stál v „poli vlivu“. Stalo se něco, čeho si ani Elíša nebyl vědom. Víte, nebyl tu jen proto, aby zapsal, co se stalo. Ach, udělal to dobře, ale ve skutečnosti se mu stalo toto: vzal na sebe plášť svého mistra, protože stál dost blízko, aby tím byl ovlivněn.
.
Při vzestupu jednoho byla energie přesunuta na druhého a také do hlíny Země a atmosféry. Pokud jde o člověka, který zůstal, vstoupila tato energie do vrstev jeho DNA. Elíša se z tohoto prožitku vrátil zdánlivě sám, ale jen zdánlivě. Ve skutečnosti se vrátil s potenciály a nástroji, o kterých nevěděl, že mu byly předány. Chcete důkaz? Přečtěte si historii jeho života. Elíša pokračoval v konání velkých věcí, mnohé z nich byly stejně moudré a mocné, jako dělal jeho mistr. Plášť mistra ho obklopil a tak získal moudrost věků. Viděl neviditelné. Cítil, co bylo interdimenzionální a to ho změnilo. Pamatujte si to, protože to odráží celý proces, o kterém mluvíme v těchto nových časech. Nicméně většina si popsaný vzestup představuje jako zmizení a návrat k Bohu nebo „do nebe“.
.
Nyní dovolte, abych vás vrátil do let, kterým říkáte „dva tisíce“, kdy se vibrace planety zvýšila do takové míry, že je dokonce v jiném časovém rámci. Fyzika vyžaduje, aby tato planeta byla interdimenzionální a dokonce i v jiném místě ve vesmíru… a to je.
.

Interdimenzionalita ovlivňuje vaší realitu
. Kdybyste měli definovat realitu, musela by zahrnovat dimenzionalitu, ve které existujete, jako základ definice. Je možné, že v jiných dimenzích existuje další Země, na které jste bývali? Bizarní, říkáte? Je to skutečně tak. Posunula se magnetická mřížka, jak jsme vám říkali? Byly změny počasí tak významné, jak jsme vám říkali? Cítíte ten posun? Jste v těchto dnech nervóznější, než jste bývali? To způsobuje změna, víte? Změnili jste realitu. Je možné, že někde jinde existují další VY? Odpověď zní: ne. Je mnoho Zemí a mnoho cest, ale vy jste jen jedni. Můžete tedy říci, že jediní neměnní jste vy. To je z pohledu fyziky přesné. Celá realita se točí kolem duchovního vědomí. Lidé to vnímají obráceně – že jsou otáčeni a smýkáni v sudu života, který nedokáží ovládat. Oni však ovládají to všechno, jen si toho nejsou vědomi. Sami způsobují to smýkání a točení. Strach a nevědomost způsobují, že člověk věří, že to nemůže změnit.
.
Nejtěžší věc, kterou vám kdy řekneme, je tato: interdimenzionální posun mění všechno kolem vás, ale ve vašich očích se zdá všechno stejné. Vy to ale cítíte, že? Cítíte zrychlení času? Mnozí ano. Když sedíte ve vlaku bez oken a on zrychlí, cítíte to zrychlení, i když nevidíte ven. Nicméně vagón, ve kterém sedíte, zůstává stejný – stejná sedadla, stejní cestující, stejná atmosféra, přesto nyní jedete rychleji a všechno kolem vašeho vagónu to ví. Realita vagónu se tedy změnila, ale vám připadá stejný, kromě toho, že se o něco víc kymácíte.
.
O co skutečně jde? Odpověď zní: už jste byli přítomní jedné z nejzásadnějších věcí, které se mohou na kterékoli planetě kdekoli stát. Tato vaše planeta je jediná ve vesmíru, která to dokáže, věděli jste to? Ach, jsou mnohé planety a na nich mnoho života. Víc, než tušíte, ale vaše je jediná ve vesmíru, která může na základě volby jejích obyvatel změnit realitu. Na planetě Zemi může být na základě vědomí bytostí na ní posunuta realita.
.
Už dříve jsme vám řekli, že jste ukryti před mnohými návštěvami jiných z vesmíru, a tak to má být. Jste skryti v systému jednoho slunce, zatímco většina života se nachází v systémech se dvěma slunci. Astronomové jednoho dne objeví, že sluneční systémy se dvěma slunci jsou nejpravděpodobnějšími přístavy pro planety podobné Zemi. Má to co dělat s potenciály toho, co předpokládáte o Zemi… že je na perfektní oběžné dráze a v perfektní vzdálenosti, aby na ní byl život. Je udivující, že si vaši vědci myslí, že to je náhoda. Kdyby si spočítali tu podivnost a rozhlédli se kolem, viděli by to jinak.
.
Jste tak dobře ukryti v tomto ohromném vesmíru, že ti, kteří hledají život, jako je ten váš, se sem podívají až nakonec. Nevšimnou si vás, dokud nebude tento test ukončen. Těch několik návštěvníků, kteří sem přicházejí, se jen dívá. Neohlašují se, protože nemůžou. Jestli jste si všimli, tak jen přijdou a odejdou ve stínech vaší reality, nikdy nejsou připravení udělat nic, než se ukrýt a utéct. Existují pro to důvody a my už o nich mluvili dříve.
.
Přemýšleli jste někdy o tom, jestli je v tom účel? Povzdechli jste si někdy, když jste pozorovali hvězdy, a ptali jste se, jestli je nějaký smysl vašeho života? Zeptali jste se někdy: „Existuje něco většího, než jsem já?“ Znovu vám řeknu: ano, váš život má účel. Vaše intuice vám slouží dobře, když hledíte na hvězdy, protože vesmír, Boží výtvor, nad kterým přemýšlíte, pro vás není vůbec cizí.
.
Kdybych mohl na okamžik odložit dualitu, chtěl bych vám dát dar rozpomenutí se. Chci, abyste si vzpomněli, že jste byli u toho, když byl vesmír stvořen. Pokud cítíte jeho nekonečno, je to proto, že jste ho pomáhali stvořit. Jste v mistrovském přestrojení!  
.
Takže co ten „vzestup“? Závoj byl nadzvednut. Mřížka se usadila. Fyzika se změnila a tato planeta se přesunula do stavu, který umožní ten druh vzestupu, jaký zažil Eliáš, pouze bez toho výsledku, jakého Eliáš dosáhl ve staré realitě. Dovolte, abych to vyjasnil, jak jen budu moci. Úplně stejná procedura, která se odehrála s Eliášem, je nyní dostupná úplně každému člověku na planetě. Rozdíl je v tom, že lidé už nezmizí. Víte, co se s nimi stane? Dojde u nich k hluboké změně vědomí.Je to začátek procedury o mnoha krocích. Je to interdimenzionální a nevysvětlitelné ve vaší realitě, ale konečně vám předám některé základní informace.
.

Kroky vzestupu

Někteří říkali: „Kryone, ty nikdy nemluvíš o krocích vzestupu. Kolik jich je?“ Znovu vám povím, že jeden.Je to skutečně pravda? Může to být tak jednoduché?“ Nikdy jsem neřekl, že je to jednoduché. Řekl jsem, že je jen jeden krok. „Dobře, tak jak dlouho tento krok trvá?Navždy. Když zatlačíte na ty dveře záměru, drahé lidské bytosti, a otevřete krabici s názvem vzestup, podíváte se do očí nekonečnu. Kolik kroků? Je jeden… nekonečný počet kroků, které se rovnají jedné realitě. Jak daleko chcete zajít? Co se chcete naučit? Jak daleko to dotáhnete? Tady nemůže být standardní odpověď, že ne? Jedna odpověď pro každého? Mohl by někdo vytvořit knihu o vašem životě, vaší rodině, vašich radostech a situacích, a pak říct každému, že patří i jim? Ne. Tato kniha je pro vás na míru. Svobodná volba je taková. Přesto jsou mnozí, kteří chtějí mít své 4D instrukce pro vzestup. Chtějí, aby jedna kniha sedla každému. Je to jako byste chtěli, aby slabikář pro prvňáčky vysvětloval fungování a metafory hlubokých a složitých literárních děl. To prostě není možné.
.
V této nové rozšířené energii je nyní svobodnou volbou lidské bytosti vybrat si, že expanduje do mistrovství, zatímco kráčí po této planetě.Všimnou si toho ostatní? Nejspíš už si toho všimli! Pro některé z vás v místnosti a pro některé čtenáře toto není cizí proces. Mluvím k těm, kteří tuto volbu učinili, kteří zatlačili na ony dveře a kteří už učinili životní změny a posuny. Možná mluvím právě k tobě? Možná proto jsi sem přišel nebo jsi začal číst tento přepis? V této místnosti jsou někteří, kteří udělali tuto volbu, a zdánlivě se nic nestalo. No, připravte se na pár změn, protože toto je čas, o kterém jsme vám říkali před 12 lety. Toto je doba, o které jsme vám říkali, že zahrnuje posuny Země – změnu vzorů počasí – nové aliance – ty, kteří se nemohou skrývat a musí se zbavit plotu a učinit rozhodnutí – bitvy vědomí. Co jsme vám říkali během všech těch setkání? Že jste zváni k nazvednutí závoje, k odloupnutí duality, a k tomu, abyste očima vzestupu začali cestu, která doslova změní samotnou Zemi.
.

Potenciály pro každého

Jak začnete? Znovu vám říkáme, že ve vaší 4D může docházet k nedorozuměním. Je jen jedna metoda, jak otevřít dveře a začít tento proces. Je mocná, přesto není potřeba žádné školy ani knihy, abyste to mohli udělat. Řeknu vám to za chvíli, ale nejprve mi dovolte, abych se vás zeptal na toto: jak složité si myslíte, že bylo pro Eliáše vstoupit do onoho pole? Jak dlouho si myslíte, že studoval školu, aby do něj mohl vstoupit? Kolik knih si myslíte, že musel přečíst, aby věděl, jak vstoupit do toho pole a dohodnout se s Bohem? Začínáte to chápat? Můžete říct: „No, ale Eliáš byl mistr – prorok. Nemůžeš ho srovnávat s námi.
.
Tady vstupuje lidská nedůvěra. Tady začíná být generován strach. „Kryone, myslíš, že jsme jako on?V této nové energii, s nadzvedajícím se závojem je odpověď ano. A tady začnou odcházet ti, kteří se rozhodli, že tomu neuvěří. Řeknou vám, že tak to nemůže být. Vytáhnou všechny možné historické knihy a rodovou linii duchovnosti. Budou se odvolávat na knihy, dají vám ABC toho, proč nemůžete udělat to, co vám říkáme. Zajdou tak daleko, že řeknou, že je Kryonovo učení falešné… člověk nemůže nikdy udělat nic takového, říkají to jejich staré knihy. Já ale sedím před lidmi, kteří už to udělali! Jak jim to vysvětlíte?
.
Dovolte, abych vám pověděl o tomto procesu z pohledu těch, kteří už to dokázali. Proto tomu říkáme „očima vzestupu“. Jak to udělali? Jaký je ten jeden krok, který je nekonečný? Udělali to s pomocí čistého záměru… setkání jeden-na-jednoho s vašimi věčnými částmi – stejné setkání jako u Eliáše, když vešel do toho pole. Jednoduché? Ne. Jen se zeptejte někoho, kdo učinil rozhodnutí, která mu změnila život.
.
Nejdřív musíte otevřít dveře a začít tento proces. Nemůžete počítat kroky ve 4D. Můžete chtít vědět, kolik jich je, ale to nejde. Ve škole chcete znát cíl, kroky k jeho dosažení a formát. Ale v tomto procesu je jich příliš mnoho a každý z nich je unikátní. Poslouchejte pečlivě. Zopakuji to: pryč jsou dny, kdy jste procházeli postupy, cestovali jste na určitá místa, počítali jste jednotlivé body, žádali jste o odpuštění různé mistry nebo jste podstupovali obětní pouti, abyste se dostali na duchovní místo, kde budete dostatečně požehnaní, aby se něco stalo nebo abyste byli uzdraveni. Rozumíte tomu? Vždy jste měli mistrovství! Jeho semena byla s vámi už při stvoření. Mistři, kteří kráčeli po této Zemi, vám to opakovali stále dokola.
.
Kolikrát vám musíme opakovat, že máte tuto moc? Když lidé, kterým říkáte mistři a proroci, kráčeli po Zemi a činili zázraky, dívali se na vás a říkali: „Je to dostupné. I ty to můžeš udělat.“ Můžete uzdravovat nemocné, měnit fyziku, kráčet po vodě, dokonce i měnit biologii. Byli zde jako příklady toho, co můžete dělat – co ale ve staré energii lidstvo udělalo s tímto úžasným poznáním? Lidé padali na zem a uctívali je! Ta poselství k nim nepronikla. Dokonce i některé z vašich dávných překladů Písma jsou předpojaté v tom, co bylo řečeno a co to znamenalo, protože tehdy překladatel neměl vědomí, které by mu umožnilo pochopit, co mistr ve skutečnosti myslel tím, že obyčejný člověk může mít tuto moc.
.
Ale nyní je načase, abyste se zvedli, pokud vás to zajímá, a šli jste na to místo, o kterém jste vždy věděli, že existuje. Víte, kolik životů jste na to čekali? Někteří z vás to už nazkoušeli. Knězi, mnichu, slyšíš? Šamane, slyšíš? Čtenáři, toto je pro tebe.
.
Dovolte, abych vás vzal někam jinam. Chtěl bych, abyste se se mnou vrátili v čase do doby, kdy lidé ještě nebyli. Vnímejte se jako anděla (něco, co ve 4D nechápete). Chystáte se přijít na Zemi a tento proces je posvátný. Už jste to dělali dříve a někteří z vás vyčkávali, aby dorazili v čase předpovězeného Armagedonu. Co děláte? Dává vám smysl, že byste čekali, abyste na Zem přišli v průběhu jednoho ze závěrečných testů? Proto vás tolik milujeme. Přišli jste do práce a vy to víte. Přes všechna ta proroctví z vaší staré cesty jste sem přišli dobrovolně, připraveni tím projít. Musíme se zeptat: proč byste něco takového dělali?
Proč byste tím procházeli? Koneckonců, neměli byste být na druhé straně závoje chytřejší? [Smích]
.
Dovolte, abych vám řekl proč. Posluchači, čtenáři, vy jste ti, kteří se probouzejí první. Jste ti, kteří začínají chápat, že jak se probouzíte, měníte historii Země. Ten anděl na druhé straně stojící ve frontě, aby sem mohl přijít, byl moudrý, protože věděl, že nic není předem dáno. Vše se dá změnit. Vaše rozhodnutí zatlačit na dveře vzestupu mají stejný druh vlivu na planetu, jako měl Eliášův vzestup na Elíšu. Jak vám tohle můžeme říct? Když tlačíte na ty dveře a děláte tento krok, je tím uvolněna energie. Je uvolněna do těch kolem vás. Je uvolněna do planety. Mění skutečné měření Země. A vy tu sedíte a předstíráte, že jste tak obyčejní! Požehnaní jste v tuto chvíli!
.

První krok

Vaše duchovní hledání vytváří energii, která pomáhá planetě. Každý krok k mistrovství, dokonce i ten, který otevírá dveře, je silný. Jaký je to krok? Je to čistý záměr a my to říkáme znovu. Nic nemůže být čistší než duchovní záměr. Ne nedbalý, ne neurčitý ani ze vzteku. Je to záměr, kdy se na úrovni samotné podstaty zdravíte se vším, co jste vy. Znovu vám dáváme tuto metaforu, že čistý záměr je energie v ruce Abraháma, když měl dýkou probodnout hruď svého jediného syna Izáka. Ale on ji nikdy nezabodl, že ne? Jeho záměr však byl, ujít celou tu cestu, kdyby bylo třeba.
.
Je tu něco pro ty, kteří to potřebují slyšet a mohou rozumět tomu, co to znamená: čistý záměr je energie v ruce Abraháma, který téměř obětoval Ismaela v Mekce. Čistý záměr vypráví stejný příběh po celém světě. Nezáleží na alegorii nebo na tom, kde k tomu došlo, význam je stejný. Je to ten druh záměru, kdy člověk sedí na zemi a říká: Drahý Bože, řekni mi, co potřebuji vědět, a já se tím budu řídit.“ Ten člověk to nedělá ze zoufalství, nebo protože už to nemůže vydržet. Ne. Je to proto, že si je nyní více vědom svého účelu. Čistého záměru dosáhnete, když nejste ve strachu. Čistý záměr je vyjádřen ve stavu ceremonie, lásky, vděčnosti, vyspělosti, moudrosti, souladu a při vyrovnané mysli. To je ten krok. Ten otevírá dveře. Jsou to dveře, které nemůžete nikdy zavřít. Proto jsme vás vždy varovali, abyste to nedělali, pokud to tak skutečně nemyslíte.
.
Mnozí se ptali: „Pokud máme svobodnou volbu, proč ty dveře nemůžeme zavřít, když budeme chtít?“ Ale vy máte svobodnou volbu. Samozřejmě se můžete rozhodnout, že budete ty otevřené dveře ignorovat a můžete to odmítat. Pak budete ve stavu ne-moci (pozn. překl.: slovní hříčka – v angličtině dis-ease; ease znamená pohoda, disease je „mimo pohodu“, ale spíše nemoc). Vytváří to nerovnováhu a zlost. Proč? Protože, lidské bytosti, není možné, abyste něco od-věděli (přestali vědět, co už víte – pozn. překl.). Nemůžete sami sebe přinutit, bez ohledu na to, kolik svobodné volby máte, abyste něco zapomněli. Když začnete získávat moudrost věků, co uděláte? Budete předstírat, že jí nemáte? Buďte opatrní. Uvědomujte si, co děláte. Buďte sami k sobě upřímní, než učiníte tento krok.
.
V dalším poselství vám začneme vysvětlovat, co se stane těm, kteří vyjádří tento hluboký záměr. Jaké jsou okamžité výsledky? Co ucítíte? Jaké jsou nástrahy? Jak dlouho může trvat reakce? Toto jsou běžné zkušenosti vzestupu, ale ne ve všech případech a ne za všech okolností. Ale mapa cesty vám byla odhalena, jak jsme vám slíbili. Co trvalo tak dlouho? Energie nebyla hotová! Mnozí říkali, že se přesunuli k jiným učitelům, protože Kryon nepřinášel nic konkrétního. Dovolte, abych se vás zeptal na toto: kdybyste plánovali cestu přes oceán na jiný kontinent, zastavili byste loď uprostřed oceánu a dožadovali byste se další lodi, protože ještě nejste na druhé straně? Tato cesta trvala 12 let. Říkali jsme vám to už od začátku. A nyní jsme dorazili do přístavu vědění.
.
Než půjdeme, musíme vám dát tuto informaci: v této místnosti jsou někteří, kteří se bojí: „Kryone, co se mi stane, když se chopím této energie? Nebudu vyčnívat?“ Ó ano, budeš! „Neznamená to, že lidé se mnou nebudou chtít být? Miluji svou rodinu a přátele. Nejsem si jistá, že je chci obětovat tomuto duchovnímu hledání. Nechci být sama!“Drahá, to mluví stará energie. Je to stará předpojatost.
.

Zvláštní přítel

Tady je učení, které jsme vám už dali na různých místech, v různých časech, ale nyní to spojíme. Dovolte, abych vám někoho představil… mistra. Chci vám představit někoho, s kým byste skutečně chtěli být. Na okamžik zapomeňte na pohlaví, protože tento člověk se stane dobrým přítelem. Pokaždé, když se na vás ta osoba podívá, budete se cítit příjemně a v bezpečí. S tím člověkem je tak snadné být. Zcela přirozeně byste s ním šli kamkoli a dělali s ním cokoli. Nikdy nesoudí, nic nehlásá. Dokonce vás ani o nic nebude žádat. Jen chce být s vámi. Jste hrdí na to, že jste s ním, a on je hrdý na to, že je s vámi. Co kdybych vám představil někoho, kdo má všechny tyto kvality a je zároveň i moudrý? Co byste řekli? Můžu to udělat? Bojíte se? Utečete? Ne! Nejspíš zaklepete na dveře, abych vás mohl představit. Kdo to je? Jsi to ty, ve statusu vzestupu! Právě jsem popsal tebe.
.
Přemýšlejte o tom, co jste četli v posvátných textech o historických duchovních mistrech, kteří kráčeli po vaší Zemi. Byli milováni! Lidé šli míle, jen aby mohli sedět v jejich energii. Děti a zvířata rozpoznávaly jejich mírumilovnost a následovaly je z místa na místo. Oni nebyli divní, výstřední ani mrzutí. Vyzařovali radost. Učili lásce a porozumění. A ti, co byli v jejich vlivu, se změnili – jako se změnil Elíša, když stál v blízkosti svého mistra, když se energie posunula.
.
Očekávejte, že se na vás vaše rodina bude dívat jinak a znovu se do vás zamiluje! Očekávejte, že se uzdraví vaše vztahy, pokud to bude vhodné. Očekávejte, že padnou staré bariéry. Očekávejte, že vás nepřátelé uvidí jinak a drama zmizí. Víte, o čem tu mluvím? Není to jen o vás, je to o energii, kterou nesete a ukazujete. Je to o tom, co se stane, když absolvent kráčí z místa na místo a uplatňuje znalosti, které získal ve škole. Ta část lidské bytosti, které se říká vnímání, si toho je vědoma a reaguje na tuto osobu. Možná jste sem přišli, abyste to slyšeli. Nebojte se atributů svého mistrovství, protože jsou to atributy Boží lásky.
.
To je jen začátek. Teď se podívejme… kolik je to kroků? Tak to je, víte? Otevřete dveře nekonečnosti, a co čekáte? Jak zaznamenáte a zdokumentujete tuto zkušenost? Víte, v jakém druhu energie sedíte právě teď, když dokončujeme toto poselství? Pamatujete si mlhu, o které jsem mluvil dříve? To je doprovod, který vás obklopuje. Toto je dobrý čas pro to, abyste ho „spatřili“. Je aktivní a čeká na váš posun.
.
Uvědomujete si, že všechna učení všech mistrů, kteří kdy kráčeli po této planetě, se nyní začínají uskutečňovat? Věděli jste, že všechna jejich poselství vám společně říkají toto? Lidstvo je k tomu nyní zmocněno. Ach, možná to tak ve vašich zprávách nevypadá, ale na této situaci je toho víc, než si myslíte. Když se podíváte do zrcadla, nenechte se ošálit. V těch očích je věčnost. Potenciály jsou velkolepé. Možná to tak nevypadá – pro vás to teď může vypadat příšerně, ale Země je ve stavu ořezávání větví, někdy ošklivá při tom, jak se mění pomocí vědomí. Přijměte, že nic není stálé. Přijměte, že nic není nevyhnutelné (osudné). Vždy existují potenciály pro řešení. Proto vám říkáme pracovníci světla.
.
Vše, co před sebou dnes na Zemi vidíte, bylo předpovězeno. Odehrává se posun energie planety a přepisování začalo. Vy jste bojovníci, kteří to umožnili, a jste ti, kteří drží klíč ke konečnému řešení… k realitě „Nového Jeruzaléma“.
.
A tak to je.

Kryon

 

Zdroj originálu: http://www.kryon.com/  – Through the Eyes of Ascencion I

.

Poznámka ke kopírování:
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Marie Kuchařová (www.kryon.webnode.cz) Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

zpět