2-2011 Kryon

Tři části

Další Kryonovo sdělení k tomu, jak je „konstruována“ Lidská Bytost.

Tento živý channeling byl předán prostřednictvím Lee Carrolla v Memphisu, Tennessee,
v sobotu 26. 02. 2011

 

Zdravím vás, drazí! Já jsem Kryon z Magnetické služby.
Přechod od hovořícího člověka k otevřenému portálu je nyní dílem okamžiku. A budou tací, kteří budou tento přechod kritizovat. Budou říkat, že to nemůže být takhle, protože přeci 3D lidská bytost a multidimenzionální energie Ducha potřebují víc času! Budou říkat, že jde o hluboký posun energie a budou mít pravdu. Ó, budou mít pravdu! A tak tedy řeknou, že ten muž plně nechanneluje. Co když… co když se ty dveře ale ve skutečnosti nikdy nezavírají? Co když, místo aby otevíral dveře, jednoduše řekne: „Je čas,“ ale dveře už jsou otevřené. Tohle je předpoklad nové energie, ve které žijete.

 

Co je před vámi? S čím si neumíte poradit? V téhle místnosti není žádné řešení, které by bylo obtížné pro nádherné lidské vědomí, které má problém. Jinými slovy – nikdy by vám tento problém nebyl dán, pokud byste ho nemohli vyřešit. A vy víte, ke komu mluvím. Stvořitel je uvnitř! Ve 3D máte sklony přehodit výhybku, vaše spiritualita vždycky byla taková. Máte dny, kdy se věnujete uctívání, nosíte jiné věci, zpíváte jiné písně, někdy klečíte na kolenou a jindy ne. Pak přijdete domů a všechno je jiné. Použili jste „vypínač“ – máte Boha v určité „přihrádce“. Bůh je v tamtom domě a já jsem nyní ve svém. A toto konkrétní paradigma skončilo. Nyní spolu můžeme být ve 100%ní komunikací, pokud si to zvolíte. Úžasná pomoc, která je láskou Boha, je stále s vámi. Stále!

 

Nemusíte si už sednout a volat ho. Sídlí ve vás stále. Jeho láska je vždy s vámi. V každém okamžiku. A můžete říct: „Kryone, to zní dobře, jak to uděláme? Jak tohle můžu mít?“ A tak znovu začínáme učení, které je nové a jiné. Je to popis toho, co se děje v lidské bytosti. Co je to, co vás tvoří. A už jsme vám to říkali dříve, ale ne přesně tuto informaci. Je to pouze podobné, protože jsou podobné procesy v těle, které ale nejsou stejné. V minulosti jsme vám předali informace o třech duchovních vrstvách toho, co je ve vás. Nyní budeme hovořit o tom, co je ve vás FYZICKY. Nevěděli jste o tom? Ale věděli. Jenže jste si s tím nikdy neuměli poradit. Jak se toho dotknout, jak s tím pracovat… a co to vlastně je.

 

Lidská bytost je neobyčejně složitá duchovně, lidská bytost je neobyčejně složitá fyzicky. Rádi bychom nyní odstranili tu složitost a předali vám informace, na které nebudete muset přijít. Stačí, když o nich budete vědět.

 

A tak začnu něčím, co jsem vám předal již dříve. Něčím krásným. Zprávou z historie. A chci, abyste pečlivě poslouchali, protože vám to pomůže rozumět tomu, co je ve vás a kráse toho všeho. Pravděpodobně to pro vás bude i důkazem o tom, že to existuje. Nemusíte se obracet do historie, ale já bych rád, abyste to udělali.

 

Od nejmladších až po nejstarší v této místnosti – dívám se na Staré Duše. Nebyli byste tu, kdybyste jimi nebyli. Někteří z vás ani neplánovali, že přijdou – i vy jste Staré Duše. A nemusíte tomu věřit – ani tomu, co vidíte před sebou, a čemu říkáme channeling. Nemusíte tomu věřit. Na tom nezáleží. To nemění vaši velkolepost, drazí, protože já vím, kdo jste. Nemusíte věřit ve mně, ale já věřím ve vás! Když jste stáli ve Větru Stvoření, když jste se rozhodli přijít na tuto planetu a žít život, který žijete… Znám Starou Duši ve vás, znám vaši posvátnost, vaší božskost… A říkám vám, že máte stejný počet andělů jako největší léčitel zde v místnosti. Nezáleží na tom, čemu věříte. To je láska Boha – bezpodmínečná, navždy s vámi… A možná přijde čas, kdy semena, která sejeme dnes, začnou růst a vy si uvědomíte, že nejste sami a že je toho víc, než jste si mysleli. Nebudete muset žádat o pomoc. A když to uděláte, pak to budete VY, kdo pomůže VÁM, protože jednoduše otevřete dveře a vezmete si věci, které už jsou vaše. To je krása lidské bytosti.

 

Dovolte mi, abych vás vzal zpátky v čase. Znovu, podeváté, budeme channelovat o Eliášovi. Musíte to slyšet ještě jednou v tomto kontextu. Eliáš je jediný člověk, který si zvolil tuto cestu vzestupu. Rozhodl se nezemřít, ale vkročit místo toho do božské energie a opustit planetu – a to také udělal. Tak mocný byl! A moudrý ve věcech Ducha! Věděl, jak to udělat. A příběh, který se vypráví, je docela přesný. Měl někoho, koho byste nazvali učedníkem – Elíšu. A tento učedník ho miloval. Eliáš řekl Elíšovi o svém vzestupu – chtěl, aby to zaznamenal, aby o tom poté vyprávěl, aby lidé věděli, jak to vypadalo. A Elíša řekl: „Mistře, udělám to, ale chci něco na oplátku. Chci mít tvého ducha.“ Řeknu vám, co to znamená. Oba muži si byli něčeho vědomi – něčeho, čeho vy si vědomi nejste. Elíša žádal, aby na něj byla přenesena duchovní moudrost. Jak můžete přenést něco, co není biologické a spojené se zrozením. Není to dědictví, jaké si představujete ve 3D. Jsou zde dva Mistři, jeden se dívá na druhého a říká: „Chci mít to, co máš ty, předtím než odejdeš. Chci, abys mi dal svého ducha (mysl) – ducha, který je duchem Boha, který dlí v tobě. Je to moudrost, která ti umožní vzestoupit. Chci to. Chci pokračovat v tvé práci.“ A Eliáš se na něj podíval a řekl: „Máš to mít. Je to tvé.“

 

Tento příběh je opravdu o Eliášově Vzestupu, ale příběh v pozadí je o dvou Mistrech, kteří rozumí tomu, jak předat nádhernou energii jeden druhému prostřednictvím posvátného daru. A ještě něco vám o tom povím. Je možné, že věděli víc, než víte vy dnes? Odpověď zní: Ano. Řeknu vám, co Elíša zapsal: „Když nadešel jeho čas, vstoupil Eliáš do pole a zažehl světlo.“ Jednoduše zažehl světlo! Všechny multidimenzionální části, které byly jeho součástí, se staly patrnými (viditelnými) a to, co bylo tělesné, zmizelo – vypařilo se. Nemohlo to zůstat takové, jaké to bylo, s božskostí Stvořitele. Jsou tací, kteří to nesprávně pochopili. Domnívají se, že to světlo sestoupilo z mraků… vůz, který přijel a odjel. To ale není to, co Elíša napsal. Přečtěte si to znovu. Eliáš zažehl světlo – přímo tam na Zemi. Bůh v něm se rozzářil jako Slunce…

 

Řeknu vám hodně o tom, co je v lidské bytosti, a on to věděl. Elíšovy 3D oči ale nemohly pochytit ty multidimenzionální části, jejich neuvěřitelnou velikost, fakt, že Vesmír věděl, že jeden opustil planetu… viděl pouze kouli světla. Viděl ale také ještě něco dalšího. Viděl, jak Eliáš opustil planetu multidimenzionálním způsobem, který mohl být zaznamenán pouze metaforou, protože pro to nebylo žádné vysvětlení…

 

Už jste někdy měli sen, pro vás TAK skutečný, o určitých věcech, že jste se vzbudili a chtěli to okamžitě zapsat nebo sdělit svému spícímu partnerovi: „Vstávej, musím ti něco říct! Tomu nikdy neuvěříš. Tohle se stalo…“? A pak jste to najednou nedokázali popsat, protože se to nedalo převést do 3D. Vím, že se vám to stává. Stejné to bylo i s Elíšovýma očima, které viděly něco, co se ve 3D nedá popsat. A metafora, kterou viděl, byly tři energie, které doslova vzaly Eliáše na projížďku… do nebes. Mimo planetu. To nejlepší, s čím mohl Elíša přijít, byl vůz se třemi bílými koňmi. To byla ta metafora. Bylo to to jediné, co mohl dostat ze všeho toho světla a krásy a Boží Slávy. A tak to takto napsal. Vůz. Pojmenoval ho. Dal mu hebrejský název – Merkaba. Merkaba! A o tom chceme dnes mluvit. Právě teď je její vibrace ve vás ještě větší než si myslíte. A tak nyní tyto dva opustíme, ale ještě jednu poznámku – studujte Elíšu a podívejte se na to, co měl. Mistr, který dokázal úžasné věci – krásné, moudré, skvělé… Samozřejmě mu jeho Mistr předal své poznání. Jaký to příběh! Pravdivý, krásný, zaznamenaný pro vás, abyste to viděli…

 

Nyní se opět vraťme sem. Chci vám říci něco o vašem těle. Je devět energií, o kterých učíme, a nejsou jedinečné, ani oddělené – některé z nich sdílejí stejné jméno a energii, takže první z těch devíti je ve skutečnosti třetí z devíti… Tři už jsme vám předali a dnes vám předáme další tři. Jsou tři sady tří. Není však nutné je rozdělovat. Především – všechny jsou v kruhu. Jsou tím, co byste mohli nazvat multidimenzionální polévkou. My je nyní rozčleníme jenom proto, abyste si je mohli vyzkoušet a prozkoumat. Nefungují odděleně, nejsou od sebe oddělené. Některá může být z vašeho pohledu slabší nebo silnější, ale všech devět je součástí jedné polévky… Dnes budeme hovořit pouze o třech. Ukážeme vám, co je to triáda – Trojice.

Chci, abyste teď chvíli přemýšleli o Trojicích, protože je něco, co v tom bylo vždy přítomno – Nejsvětější trojice… A najdete ji téměř v každém náboženství. I Mistr Kristus měl Otce, Syna a Ducha Svatého… To jsou tři. Tohle je intuitivní. Tři jsou i v Islámu. Spirituálně vidíte tři. Trojka je v numerologii energií katalyzátoru. Katalyzátor je to, co může změnit a pravděpodobně i změní věci kolem, ale sám zůstane beze změny. To je trojka. Je to jedno z nejmocnějších čísel, se kterými se můžete setkat. Krásné. Významné. A mluvíme o tom znovu… jsou tři části lidské biologie. „Tři bílí koně.“ A já vám o nich teď povím: Začnu tím, co je společné pro všechny tři sady tří – VYŠŠÍ JÁ. Lidské tělo, které je vaší biologií, má tři hlavní části.

 

Číslo Jedna – Vyšší Já.

Při posledním učení o tomto jsme vám předali tři duchovní části a jednou z nich bylo Vyšší Já. To vám říká, že pokud nakreslíte kruh, Vyšší Já bude v jeho středu. Je to kotva. Je třemi částmi z devíti. Myslíte si, že Vyšší Já je vaší Duší a máte částečně pravdu, protože to, co nazýváte Duše, je 100% božské. Patří vám, je jednotlivá a jedinečná – v určitém smyslu. Dám vám nyní informaci, která ve skutečnosti není vysvětlitelná, ale není tak moc odlišná od toho, co čekáte. Vyšší Já – ta část Stvořitele, kterou jste vy – obsahuje vše, čím jste. Je to část Boha, kterou jste. A proto je jádrem, je středem, je portálem… nechte tento portál v tuto chvíli otevřený, aby vám můj partner mohl předat tuto informaci svým hlasem a lineárním způsobem. Můj partner nikam „neodplul“. Je tu s vámi na této židli. Poodstoupil, otevřel dveře a naslouchá – stejně jako vy. To je channeling. Takhle to funguje. Může začít a skončit kdykoli. Když potřebuje biologickou pomoc – chce se napít vody či kávy, pak jednoduše zastaví a pak znovu začne. Tohle je dar překladu. A on překládá pomocí svého Vyššího Já.

 

Vyšší Já je doslova „potrubí“ vedoucí skrze Duši na druhou stranu závoje. To je spirituální a vy jste to věděli. Dovolte mi ale říct něco, co jste možná nevěděli. Pokládáte duši za jednotlivou, singulární, ale to ona není – je jedinečná, ale vždy spojená s celkem… Jak můžete mít něco, co je spojené s celkem a je součástí něčeho a přesto je jedinečné (unikátní)? A odpověď zní: ANO (Kryon se směje). Můžu vám to vysvětlit ve 3D:

 

Dám vám další předpoklad – když odejdete a vrátíte se „domů“, oslavíte to s námi. Vaše Vyšší Já, vaše Duše vysvlečená z vašeho těla a ze všeho, krom vašeho „jádra“, se vrátí zpátky nedotčená, v celé své nádheře – tohle je to, jak vás znám… nemá vaše lidské jméno, je starodávná, nemá konec ani začátek, je kouskem Boha. A Boha nemůžete rozdělit. Když říkám, že jste kouskem Boha, je to pouze pro vaši 3D mysl, nic víc – slova, která můžete pochopit, ale Boha nemůžete rozdělit. Říkám vám tím, že CELÝ Bůh – Stvořitel Vesmíru a veškeré stvoření – žije ve vašem Vyšším Já! Vaše Duše je Jedním se vším! V entanglovaném (propojeném) stavu i s nejvzdálenější hvězdou a planetou, kterou ani nemůžete vidět teleskopem. Je těžké si představit něco tak velkého a skvělého. Proto se Eliáš proměnil v samotné Světlo. Je těžké popsat, kdo jste.

 

Tady je ale něco, co neočekáváte: Ve vaší 3D představě Duše opouští planetu a jde někam – do nebe, chcete-li – což ale vůbec není místo! Je to dimenze, či spíše skupina dimenzí. Je těžké to popsat 3D bytostem. A můžete si myslet, že zde sídlí 3D způsobem, do té doby než se vrátí na Zem. A pak se znovu zrodí, stane se další Lidskou Bytostí, dostane nové rodiče a nové jméno a prochází dalším životem. Tohle je standardní vnímání. To je od vás ale děsně 3D! (Směje se.) Co když vám řeknu tohle: Jste jedinečné Duše, kousky Boha a máte jméno ve Světle, ale nejste oddělení od Boha a proto jste vždy smícháni se všemi dalšími dušemi, které kdy byly na Zemi! A tak když se vrátíte na Zemi, máte možnost zvolit si, že se stanete částí těch, co zde byli. Nechápejte to špatně – VY jste pořád VY – stále máte Duši, která se vrací a která je jedinečná a jste Duše, kterou jste bývali. Ale když jí můžete dát multidimenzionální vzor, uvidíte rozdíl. Když jste na druhé straně závoje, můžete si vyzvednout něco, co si vyberete z tohoto „jezera duší“ a vezmete si to s sebou na Zem. A tak po Zemi kráčí ti, kteří jsou přesvědčeni, že jsou kouskem reinkarnovaného Mistra Mohameda. Jsou zde ti, kteří jsou přesvědčeni, že jsou částí Matky Marie. Jsou zde ti, kteří jsou přesvědčeni, že je v nich Marie Magdaléna. A někteří jsou přesvědčeni, že jejich součástí je samotný Kristus a že jím byli! Takových je mnoho. Ach jak singulární!

 

Dovolte mi, abych vám řekl, o co jde. Je všechny – tyto energie – jste vyhledali a řekli jste: „Jsou součástí Boha a já chci tuto část,“ a vyzvedli jste si je, když jste se vraceli na Zem a stali jste se jejich částí. Cítili jste to a věděli jste to svým 3D lineárním způsobem. Nechápali jste, že jsou všude – propojeni se vším. Nečekám, že tomu budete rozumět. Jen chci, abyste to věděli – je to krásné, není to singulární, nevymýšlíte si to. Samozřejmě, jste součástí energií Mistrů – dokonce i Eliáše.

 

To je Vyšší Já. To je jedno ze tří, o kterých vám chci říct. Mluvíme o lidských biologických atributech. Jeden z nich je hluboce spirituální – Vyšší Já. A nyní se dostáváme k číslům dvě a tři. Když je zkombinujete, dostanete Lidskou Bytost. Nemusíte chápat všechny tři části. Ve skutečnosti je „nepochopíte“ – pochopíte část dvě – Lidské Vědomí…

 

Číslo Dvě – Lidské Vědomí

– je velmi uzemněné, je jako Gaia, je ve 3D, je pozemské… je obklopené procesy, které vytváří Gaia a krystalická mřížka. To je dvojka. Lidské Vědomí je to, co víte každý den. To vám opravdu nemusím vysvětlovat. Je to to, s čím kráčíte každý den, je to to, co jste si sem přinesli, to, co toto poslouchá. Nazýváme to Vědomí, ale je to víc než to. Je to fyzické uvědomění – jste to vy a vaše tělo, vy ve vašem těle, jste to vy, vcházející do místnosti – Lidské Vědomí. Lidské Vědomí může změnit chemii, což také trvale činí. Když se radujete a smějete, chemie se mění. Když dýcháte – ať už vědomě nebo ne – veškerá chemie se mění. Když se bojíte, chemie se mění. Když se zamilujete… musím to říkat? – Chemie se změní. No nemilujete to poslední? Když se zamilujete, nestaráte se ani o to, jestli budete kdy znovu jíst. Jak to přežijete? To vás nezajímá. (Kryon se směje.) Je vám to jedno. Vstoupíte do tohoto módu „dočasného šílenství“ a prostě jen chcete být s tím druhým… Právě jsem vám popsal to, co Bůh cítí k vám. Věděli jste to? Tolik zamilovaný do těch, kteří „chybí“! Někteří z vás jsou s ním ve spojení a jiní ne. Většina Země není. Téměř 7 miliard kousků Boha dokonce ani „nepíše domů“. Je do vás tolik zamilován!

 

Lidské Vědomí je část, kterou znáte ve 3D. A Lidskému Vědomí můžete připsat všechno, co je – zeptejte se intelektuálů a řeknou vám: „Není nic, o čem bych nemohl přemýšlet. Můžu diskutovat o čemkoli.“ Samostatný „box“ mylných představ. (Kryon se směje.) Lidské Vědomí je omezené (limitované). Ve vašem těle jde ještě o něco jiného. Není zajímavé, že s tím nejste v kontaktu? Předpokládá se, že Lidské Vědomí je vše, co je – můžete být inteligentní, můžete myslet, můžete se smát, zpívat, tvořit, říkat vtipy, brečet, ronit slzy… chybí něco? Nemáte tušení, co se děje ve vašem těle. Můžete se ptát: „Proč Bůh stvořil tělo tímto způsobem?“ Už jsem to řekl předtím – můžete mít ve svém těle nemoc, která roste, ale vy o tom nevíte. Musíte jít k doktorovi a on vám řekne, že ji máte už rok. A vaše tělo vám to jednoduše nikdy neřeklo. Existuje proces, další inteligence, stejně velká jako Lidské Vědomí. A já vám řeknu, co to je a jak funguje. Dám vám její jméno. Není to jméno, které byste měli používat. To jméno je pouze pro dnešní učení. Za okamžik vám povím proč. Už jste slyšeli o testování svalů. Má i jiné jméno – kineziologie. Dáváte těmto věcem zajímavá jména. Proč procesy pojmenováváte tolika písmeny? Proč tomu neříkáte „Hoa“ (Lemurský výraz, pozn. př.)? Kineziologie je proces, kterým vám tělo řekne věci, které nemůžete vědět – vědomě. Testování svalů vám dává odpovědi ANO a NE o látkách, které budou nebo nebudou efektivní pro vaše tělo, o alergiích, o jídle… Co děláte? Navazujete spojení s inteligentní částí svého těla, která nemá žádné jméno, ale které můžete důvěřovat a která ví to, co vy nevíte.

 

Tady je něco, co jste nikdy nezkusili: co kdybyste se zeptali pomocí testování svalů, jestli je špatně něco, o čem nevíte? Ano nebo ne – ono vám to poví! Nikdo to nedělá, že? Možná to nechcete slyšet. Možná byste to raději slyšeli od člověka v bílém plášti. Možná…

 

Uvnitř vašeho těla je NĚCO – které VÍ. Říká se tomu innate (vrozené). Pokud chcete definovat innate (to vrozené), pak by to byly věci, které ví – které chápou bez „logiky“. Ve vašem těle je systém – třetí! Zajímavé!

 

Číslo tři – katalyzátor – innate.

Řeknu vám, co to je a je to popsáno v knize, kterou můj partner napsal ve spojení se mnou a která je o dvanácti vrstvách DNA. Protože tohle má co dělat s inteligencí DNA.

 

Innate je největší inteligence ve vašem těle. Je spojené se vším, včetně Lidského Vědomí – a vy ne. Innate je pole DNA. Innate je Merkaba. A teď si řeknete: „Aha! Říkal jsi, že duchovní část je pouze Vyšší Já a teď najednou přicházíš s Merkabou – to je velmi spirituální!“ Kdo vám to řekl? Merkaba je pole Lidské Vrozenosti. Takříkajíc zná všechno o všech záležitostech. Vyšší Já je portál. Innate má co dělat ještě s dalšími věcmi. Kolem innate je pole. Vaše DNA vytváří pole. Toto pole není statické. Jak jen vám mám popsat něco nepopsatelného? DNA pole je naprosto plné informací (doslova našlapané). Je to terminál informací. 90% DNA tvoří informace. Ono pole obklopuje DNA až do 26 stop od lidské bytosti – 8 metrů plných informací. A můžete se zeptat: „Jakých informací?“ Dovolte, abych vám to teď popsal. Jsou to ty informace, které potřebujete ve správnou dobu, v závislosti na tom, co toto pole zachytí.

 

Vyšší Já – Vědomí – innate.

Innate zná všechno, co se chemicky odehrává ve vašem těle. Řeknu vám, co dalšího innate kontroluje (má pod kontrolou). Informace ve vašich kmenových buňkách. To je práce innate.

 

Na něco se vás zeptám: Jste si vědomi toho, že každý kousek DNA je identický? Stovky miliard, bilióny kousků DNA – tyto molekuly, naprosto jedinečné, s vaším otiskem, s vaším akášickým záznamem, s vaším andělským jménem… všechny jsou naprosto stejné! Od vrcholku vaší hlavy až po váš palec – identické. Takže jak je možné, že tvoří buňky, které jsou tak odlišné? Kůže, orgány… Protože tyto identické kousky DNA jsou informací, které hovoří s velmi malým přednastavením, které tvoří geny lidského těla. Jsou motorem závodního auta, které tvoří vaše tělo. 90% je blueprint (matrice, projekt, plán), 3,5% motor. Innate je chytré, innate je inteligentní. Můžete říct: „Ničemu z toho nerozumím. Pokud je to pravda, proč to nevím?“ A tady je odpověď: protože innate je, stejně jako vaše DNA, v kvantovém stavu. Je multidimenzionální, není ve 3D a nemůžete s ní hovořit snadno.

 

Nebylo by pěkné spojit Lidské Vědomí s innate? Nebylo by to fakt něco? Něco vám povím: Mistr, jménem Ježíš Kristus, měl plně propojené Lidské Vědomí s innate. Úplně a zcela splynuly – protože věděl JAK. A portál k jeho Vyššímu Já byl otevřen. Tři části se spojily, aby se staly  jedním. A co jste ho viděli dělat? Zaprvé – věděl vše o svém těle. Co jste viděli, že dělal? Měl moc nad hmotou! Zajímavé. Co když informace v jeho DNA byly tak kompletní, že je můžete mít i vy? On je měl. Vše bylo „uvařeno“ na 100%. Tohle jsme vám předali už dříve – procenta i věci k zamyšlení – ale teď vám říkáme, že ve vaší DNA je inteligence.

 

Jak to funguje? Kvantovým způsobem, o kterém říkáte, že je chaotický. Dovolte mi, abych vám dal pár příkladů… Ó, ještě před tím vám ale řeknu o jednom z hlavních atributů. Tady sedíte v nemocnici. Ó, Lidská Bytosti, toto je tak… tak mocné! (Leeův hlas je plný dojetí.) A časů, kdy se toto dělo, je tak málo! Je to tak krásné! Chci vám ukázat, co innate dělá. Innate řídí vaši biologii – naprosto ji ovládá! Dokáže cokoli. Může vás udržet naživu 900 let! Pokud to dovolíte. Myslíte si, že ony biblické časy byly jen výmyslem, že nemohli žít tak dlouho… ó ano, žili. Vaše innate vás o tom ujistí. Má naprostou kontrolu nad lidským tělem… Sedíte v nemocnici (v češtině by byl možná vhodnější výraz „léčebna“ pozn. př.) Dozvídáte se o nemocech, procházíte různými procesy a začínáte se děsit smrti. A nějak – nějakým kouzlem, kterému nerozumíte, které neznáte a které vám nemůžeme vysvětlit – se spojíte s innate… jenom na okamžik! Jen na okamžik! A najednou projdete tím, čemu se říká spontánní remise (náhlé uzdravení zdánlivě „bez příčiny“,  – pozn. př.). A nemoc zmizí. Imunitní systém se vzpamatuje z té výzvy a vědci jen sedí: „Jak jste to udělali?“ Možná jste byli dostatečně vyděšeni. (Kryon se směje.) To není správná odpověď. To je innate! Prostě se o to postaralo. Takhle mocné to je.

 

Kolem vaší DNA je pole. Dovolte, abych vám o tomto poli něco řekl: Je inteligentní. Říkali jsme vám, že můžete aktivovat část vaší DNA a lidská bytost to chce rozčlenit – hledá v knize o dvanácti energiích a zkoumá, kterou z nich by nejraději aktivovala. Víte, jak hloupé to je? Díváte se na nebe, vidíte duhu a říkáte si: „Mám rád fialovou – ostatní barvy, jděte pryč! Fialová, sestup dolů.“ Nemůžete se jí dotknout. Věděli jste, že duha je kruh? Většina ne. Myslíte si, že mizí v Zemi, že? Je v kruhu. A stejně tak i DNA. Vážně? Víte, že se sama se sebou může spojit? Myslíte si, že je to vlákno, ale je to kruh. Vždycky byl. Vědci už to ví, ale stále to nazýváte vláknem – netuším proč…

 

Innate vám poví, co potřebujete. Je chytřejší než vy, protože innate je spojené s Akášickou kronikou. Musí být – je to pole DNA. Takže pak můžete začít komunikovat s tou částí svého těla, která ví víc než vy a můžete říct: „Přeji si aktivovat tu část DNA, kterou potřebuji nejvíc.“ Někteří z vás potřebují slyšet, že nejvíc potřebují tu část, která vyléčí jejich strach – která vás dostane do bodu, kde budete klidnější. Někteří z vás, a vy víte, koho se to týká, potřebují vrstvu léčení – potřebujete se uzdravit. Potřebujete, aby vaše tělo začalo dělat něco, co dříve nedělalo a innate se o to může postarat. A pak jsou tací, se kterými není nic v nepořádku, ale prostě jen chtějí, aby se jim vedlo lépe než dosud… A o tom chci teď mluvit, protože i tohle innate dokáže.

 

Co když chcete přestat stárnout?

V tom je innate velmi dobré. Vše, co musíte udělat, je spojit se s ním. Předám vám teď proces, o kterém jsem vám říkal již dříve…

 

Jste si vědomi toho, že lidské tělo samo sebe obnovuje a omlazuje? Je konstruováno tak, aby nikdy nezemřelo. Hmm, a přesto umírá. Umírá, protože to, co je možné obnovit, není perfektní. A můžete si myslet, že přesto může být a mohlo by být, pokud byste něco dělali jen trochu lépe. Existuje důvod, proč stárnete. Tím důvodem je „otisk“ (imprint), který v sobě máte a který je založen na energii planety. Proto ti v minulosti žili 600 a 700 let a vy se dožíváte jenom 80. Něco se stalo s energií této planety. Něco, co skutečně ovlivňuje kmenové buňky. Poslouchejte! Pokaždé, když se buňka ve vašem těle reprodukuje, aby vytvořila novou buňku, objeví se otázka. Buňka se chystá k reprodukci, k roztržení, k rozdělení – udělat ze sebe další, ale těsně před tím, než to udělá, tak se vás innate ptá: „Mám vytvořit stejný blueprint (program) jako vždy nebo nějaký jiný?“ A otázka je zodpovězena vždy stejně. Je zde nějaká nová informace? „Ne, vytvoř stejný.“ Dokážete si na okamžik představit moment v čase, kdy se buňka dělí, a vy řeknete: „Moment. Je zde nová informace. Chci, abys tento blueprint změnila, kmenová buňko.“ Dokážete to? A tím vytvoříte něco, co je dokonalé. Lidská bytost začne nestárnout, bude žít velmi dlouhou dobu. Pravděpodobně se vylepší váš imunitní systém.

 

Dávám vám informaci, o které vám slibuji, že ji potvrdí lékařská věda v příštích dvou desetiletích. A já vám jí dávám teď. Existuje systém inteligence ve vašem těle, který zná víc než vy a ten je připraven a čeká na to, až ho oslovíte svým Lidským Vědomím. A nastane splynutí – vás, innate a vašeho Vyššího Já – a vytvoří tělo, které téměř nebude stárnout. Nebudete se muset bát nemocí, budete moci být v míru a bez dramat. Stanete se jinou lidskou bytostí. A pokud toto spojíte, dosáhnete toho, co vám Mistři na této planetě říkali, že můžete mít. Není to jiné než to, co starověké národy znaly, o čem hovořily a co vám předaly. Tyto věci jsou před vámi v této nové energii. Co s tím můžete dělat?

 

„Kryone, pořád ještě jsi nám neřekl JAK.“ Můj partner to udělal dříve, pokud jste poslouchali. Existuje most zvaný INTUICE. Intuice spojuje lidské vědomí a innate. A někdy, když máte štěstí, dokonce i Vyšší Já. Duchovní intuice je maturitní zkouškou lidské intuice ve vašem vlastním těle. Intuice je most k innate. Takže začněte používat tuto intuitivní sílu, kterou má každý člověk. Jaký je váš první dojem, když položíte svou otázku? Nesnižujte hodnotu svého pocitu. Začněte se hodně ptát svého těla na různé věci. Nesnižujte hodnotu odpovědí, pokud vám nedávají smysl.

 

Chodíte do meditačního stavu: „Možná bychom měli změnit svět.“ Možná by to neměla být meditace. To naznačuje, že se dostáváte do jiných říší, kde jste uvolnění, zhluboka dýcháte, dovolíte věcem, aby se děly… Co kdybyste místo toho vstupovali do SOUSTŘEDĚNÉHO stavu intuitivních otázek? „Drahý Duchu, drahé tělo, drahá innate, volím si splynout s vámi v jakékoli formě, pro kterou se rozhodnete. Drahá innate, děkuji ti za to, že jsi ve mně a se mnou a mnou a že mne ochraňuješ. Děkuji ti za pole, které mne obklopuje a drží mne v bezpečí. Díky, že jsem schopný vnímat svou intuici.“ Innate vám řekne, když vám někdo lže. Innate vám umožní poznat, že tento channeling je skutečný. Innate ví víc než lidské vědomí. Innate je v kvantovém stavu. Je to kvantová část lidské bytosti.

 

To je to, co další dimenze tvoří ve vás. Zastánci super strunové teorie říkají, že jich je jedenáct. ALE je jich víc než dvacet sedm, Přijdou na to. Co je v těch dalších (dimenzích)? Innate. A vy ji máte. Informace, která může být napsána a přepsána uvnitř vaší DNA, která ovlivňuje kmenové buňky, hovoří přímo k biologii a ovlivňuje vás.

 

A to není všechno. Teď přichází celý kruh. Říkali jsme vám to. Proč neuvažujete o těžení z Akáši? Tím myslíme vyzvednutí těch věcí, které jste prožili v minulých životech, kterými jste prošli a které jste získali? Jsou tady a číhají ve vás, čekají na to, až je použijete! Ale protože jste ve 3D, myslíte si, že jsou v minulosti a že jsou to jen věci, na které se díváte. Nechápete, že jsou v kvantovém stavu, kde neexistuje čas. Použijte je! A můžete se zeptat: „Jak?“ A odpověď zní: INNATE! Ta vaše část – třetí část ze tří, o kterých hovoříme – je připravená nahlédnout do vaší Akáši a vyzvednout to, co právě teď potřebujete, protože innate ví. Nepředstírejte, že víte. Lidské vědomí je omezené 3D. Víte, co chcete, ale innate ví, CO vám umožní dosáhnout toho, co potřebujete.

 

Není to krásné? Bůh ve vás. Systém, který je větší než jste mysleli. Mnoho z těchto věcí brzy uvidíte. Nebuďte šokovaní a překvapení, pokud lékařská věda, včetně toho, co nazýváte kvantovou biologií, začne dokazovat to, co vám dnes říkám. Nebude to trvat dlouho. Další inteligence uvnitř.

 

Lidská bytost má svou míchu. Je legrační, že prý udržuje tlukot srdce. Odkud přicházejí signály? Všichni lékařští vědci vám řeknou, že je to takhle nebo takhle. Že signály přicházejí z mozku. Popíšou vám, jak to jde z mozku do svalů tady a svalů támhle. Ale tak to není. Jak je možné, že ti, co mají přerušenou míchu, mohou stále udržovat reproduktivní aktivitu? Odkud to přichází? Předpokládá se, že je to rozhodně z mozku. A odpověď, mí drazí přátelé, zní innate, protože to je propojené se vším – a vždy bylo.

 

Začínáte mít představu o celkovém obraze a je krásný. A toto je to poselství. Co s tím můžete udělat? Co takhle začít proces, kdy budete hovořit sami se sebou – hovořit pravidelně se svou buněčnou strukturou a zároveň i s Duchem a to téměř tak, jako by byli jedním. Hovořte s innate! Krásné je, že není oddělené od Lidského Vědomí. Je s ním spojené. Je to multidimenzionální část toho, co už máte. Innate jste vy, které se o vás stará nejlepším způsobem, jakým dovede. I když s ním neumíte mluvit. Najděte způsob – INTUITIVNĚ.

 

Dorazili jste na místo, drazí, kde mluvení s innate bude druhou přirozeností, prostřednictvím intuitivní části, a budete to dělat každičký okamžik dne. Tehdy dosáhnete míru. A tehdy se zamilujete – do sebe… Krásné! Možné! Uskutečnitelné!

 

A jak kráčíte po planetě, rostliny to budou vědět, zvířata to budou vědět… uvidíte, že to poznají. Je to krásné. To je naše poselství. Tohle jsme vám chtěli říct. Další vysvětlení Boha ve vás.

 

Já jsem Kryon, zamilovaný do lidstva. Odejděte z tohoto místa změněni.

A tak to je.

KRYON


Zdroj: MP3 nahrávka (50 minut) - www.kryon.com. Tento Kryonův channeling
je vám ZDARMA k dispozici. Užijte si jej, pracujte s ním. Můžete si jej číst,
tisknout a dále šířit, ovšem za podmínky, že jej budete rozšiřovat také ZDARMA.
MP3 nahrávka je také volně k dispozici, ale není určena k veřejné produkci
(rádiové vysílání apod.).
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky a pro www.kryon.webnode.cz dne 17. 03. 2012
do češtiny přeložila Marie Kuchařová (www.posvatnesrdce.cz). Tuto českou verzi
je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat
nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech
zdrojů i s aktivními odkazy.

 

zpět