2-2012 Kryon

Rekalibrácia Tmy a Svetla

Tento živý channeling bol prijatý v San Antóniu, Texas, 25. Februára, 2012

Aby čitateľ mohol lepšie porozumieť, Lee a Kryon prepracovali tento channeling. Často sú živé prenosy sprevádzané energiou nesúcou komunikáciu, ktorá sa ľahko stratí na vytlačených stránkach. Užite si preto tútu vylepšenú správu, podanú v San Antóniu, Texas.

 

Zdravím vás drahí, ja som Kryon z magnetickej služby.

Prihováram sa Tým, ktorých múdrosť má eleganciu. Možno si nemyslíte, že hovorím o Vás, keďže sú tu tí, ktorí sa takto cítia doslova po prvý krát, no v tejto miestnosti sa vznáša elegancia. Elegancia súdnosti, a tá sa tu nachádza kvôli Vám, aby ste mohli rozsúdiť to, čo je pravda a to, čo nie, vrátane tejto správy.

 

Na planéte sa zveľaďuje múdrosť. A pre všetkých tých, čo teraz pochybujú o sebe alebo o tom, čo sa tu dnes stalo (Kryon Seminár), alebo sa domýšľajú, že či náhodou neboli zmanipulovaní vedomosťami, či energiou, mali by sa pozrieť do seba a cítiť tú prostú, čistú energiu lásky od Boha. Pravú a nefiltrovanú lásku a vnímať ju takú aká je. Vhodnosť všetkého sa raz prejaví, vrátane Vášho miesta tu na Zemi -  spôsobom, akým žijete medzi ostatnými, s tým čo ste sa už naučili. Vaša múdrosť Vám odpovie, že všetko je správne a vhodné a že ste nespravili žiadnu chybu. Ste múdrejší ako si domýšľate.

 

Táto miestnosť je plná starých duší. Len veľmi málo je Vás tu tých, čo nie sú. Stará duša je tá, ktorá bola na tejto planéte aj 100 krát a viac. Môj partner strávil poslednú hodinu učením o minulosti a dál Vám možnosť pozorovať planétu vyvíjať sa tak, ako to nikto neočakával. Ľudské bytosti dostanú strach, keď nemajú proroctvo o tom, čo sa stane, keď staré predpovede o záhube nevyšli. Avšak nehľadajú na správnom mieste, keďže z toho, čo Vaši predkovia predpovedali, sa toho deje veľa.

 

Staré duše ovplyvňujú túto planétu. Nesú energetické závažie s ich múdrosťou. A vy ste tie staré duše, milí ľudia. No nezadávajte čas, kedy by sa tieto zmeny mali udiať, veď ani Duch a ani Gaia nereagujú na Váš čas. Namiesto toho, pocíťte Božský súcit, keď sa zameriavate na túto zmenu. Uvidíte to, čo je vhodné pre Váš život teraz, a potom sa na to zadívajte akože z diaľky, aby ste to mohli vytvoriť. Počúvnite to. Sledujte, ako sa to vytvára. Vyberte sa na výlet do budúcnosti, kde sa to stáva skutočnosťou. A pocíťte to vo svojich životoch.

 

Požehnaní sú tí ľudia, ktorí vedia, že sú súčasťou plánu a systému a budú to práve oni, čo rozosejú semienka mieru na Zemi.

 

Energia Rekalibrácie

Prajeme si pokračovať v sérii, ktorú my nazývame ‘Rekalibrácia Všetkého’. Už sme Vám predali informácie ohľadne rekalibrácie planéty, ľudstva aj vesmíru. Dnes hovoríme o rekalibrácii Tmy a Svetla a čo to pre Vás bude znamenať.

 

Predtým než začnem, musím definovať, čo myslím pod Tmou a Svetlom a takisto vysvetlím, čo myslím pod pojmom Nová Energia 2012. Keď Vam rozprávam o Tme a o Svetle, nad čím rozmýšľate? Poviem Vám ako sú mnohí vytrénovaní myslieť: Sú vycvičení si predstaviť zlo a dobro. Snažia sa zaradiť tieto veci do skupín tak ako boli vytrénovaní používaním lineárneho myslenia. Obrátia sa na mytológiu, ktorá im predstavila bytosť s chvostom kradnúcu duše a iné záhadné bytosti, ktoré pracujú pre tú diabolskú.

 

A tak Vám to zopakujem; tá bytosť, ktorá sa Vám snaží ukradnúť dušu, je len mytológia, moji drahí. Neexistuje vo Vašej realite. No Vy mi poviete: ‘no počkaj Kryon, tvrdíš že diabol neexistuje?’  Nie drahí, to netvrdím. Čo tvrdím je, že všetká temnota na tejto planéte pochádza z ľudských bytostí. Nemusíte obklopiť mytologickú bytosť energiou, aby ste mali diabla na Zemi. Najtemnejšie zo zla sa vytvára ľudmi, ak si to budú priať. Tmavá moc dokáže vzniknúť, pretože ľudia sú mocní a vedia ju manifestovať. Manifestovať tmu nie je až také tažké.

 

Predsa len, už sme Vám povedali, že nastáva čas pre rovnováhu Tmy a Svetla. Tí, ktorí nesú svetlo v temnote, nebudú obklopení tmou, keďže definícia tmy je nedostatok svetla. Ale ak je málo tých, čo nesú svetlo, bude tu veľa temnoty. A kedže Vy budete tí, čo kráčajú v harmónii svetla vytvoreného ľuďmi, toto sa Vás týka.

 

Môžete to nazývať ‘Systém’. Ten sa vzťahuje na všetko živé, akonáhle sa ľudia rozhodnú, ako vyvážia rovnováhu medzi Tmou a Svetlom. Definícia Tmy a Svetla je ovplyvnená harmóniou ľudského vedomia, lebo je to práve človek, čo vytvára tmu či svetlo pre túto planétu. Je to koncept. A toto je téma tejto správy: ‘Čo pre teba osobne znamená rovnováha zemskej energie, dnes?’

 

Druhá definícia: Energia 2012 je ukazovateľ, zdanlivo chápaný ako čas, do ktorého ste vošli a ktorý prináša nával súhlasnej energie potrebnej na zmenu reality. Zem, čiže bytosť Gaia, sa začne sama meniť. Meniť sa spolu s Vami a energia planéty sa tak postupne dostane na miesta, kde ešte nikdy predtým nebola.

 

Pohyb Kundalíni na Zemi.

Priniesol som posolstvo na mieste, ktoré voláte Peru. Rozprávali sme o proroctve predkov, ktoré sa nazývalo ’Vývin okrídleného hada’. Tiež sa to nazývalo centralizácia múdrosti na planéte. Niektorí to nazývali vývin Kundalíni. Kundalíni je energia, ktorá sa vždy týka vývoja. Tiež sa často týka splodenia a metafora sa teda týka znovuzrodenia ľudstva.

 

V stávke tohto vývoja stojí práve celá civilizácia a vy ste už prešli popri ukazovateli – zoskupenie, o ktorom mnohí pochybovali. Je to Vaša piata príležitosť a teraz, drahí ľudia, smerujete k potenciálu mieru na Zemi.

 

Dvadsaťtri rokov dozadu sme Vám povedali, že sa toto môže stať, a že tento potenciál je veľmi silný. A teraz sa všetko okolo vás tomu vzpiera, aj keď Posun je tu. Toto opakujem stále dookola: Stará energia temnoty zomiera tažko, kričí a bojuje o to, čo zvykla mať, a bojuje s vlastným koncom. A to je tá energia, o ktorej teraz rozprávame a téma je ‘Rovnováha ľudského vedomia medzi Tmou a Svetlom’.  Mnohí to nazývajú: Duálnosť.

 

A ako Vás táto nová rovnováha ovplyvňuje?

Začnime o jednotlivcovi, potom prejdime na niečo väčšie a potom na niečo ešte väčšie. Ukončíme s proroctvom, ktoré sme ešte nikdy nepredložili, potenciál ktorého nastal len nedávno.

 

Drahí, ja som Kryon. Podávam Vám informácie o láske planéty a o Vašej energii. Podávam Vám len tie informácie, ktoré boli vytvorené potenciálom ľudského vedomia. Dosť často sa stáva, že proroctvo je podané a uskutoční sa. V takom prípade to nazývate veštectvom. No nie je to tak. Je to energia v náhodnom chaotickom mieste nazývaným kvantovým, zvažovanie potenciálov týkajúcich sa Vašich životov na Zemi. Takže budúcnosť je poháňaná potenciálmi, ktoré ste sami vytvorili vlastným vedomím, ako civilizácia tejto planéty, teda nie veštectvo, ale rozmer toho, čo vytvárate.

 

Dvadsaťtri rokov dozadu sme videli potenciál dneška, keď ste začali vytvárať práve tieto veci a boli vysadené semienka toho, čo vidíte dnes. Je to krásne a ťažké zároveň. Zmena je vždy sprevádzaná ťažkosťami. Aj ten najviac vyrovnaný človek povie: „Našiel som svoju rovnováhu a som s ňou spokojný“. A nato príde niekto iný a oznámi: „No, ideme urobiť nejaké zmeny“. A v tom momente vyvážený človek skríkne: „Nie! Ja som práve v rovnováhe! Nemeňte nič!“ Keďže zmena znamená položiť záťaž na jednu zo strán váhy a naučiť sa novej rovnováhe. A to je stále nepríjemné a stojí to veľa práce. No nie je to to, čo Vás čaká aj tentokrát. Tentokrát to bude ešte ťažšie! A to my nazývame rekalibrácia.

 

Rád Vám to vysvetlím pomocou skrátenej správy (channeling), ktorú som nedávo podal. Počas starej energie ste sa zvykli pred temnotou chrániť. Ak ste boli liečiteľom, chránili ste sa pred nevyrovnanými, tými so psychologickými problémami, tými čo niesli choroby v telách. Robili ste niekoľko vecí, aby ste sa pred nimi ‘ochránili’.  Mali ste na to celý proces procedúr. A teraz Vám hovorím, že to už tak nie je.

 

Toto je zhrnutie: ak dookola vytvárate Svetlo, Tma nemá šancu. Zopakovali sme to už niekoľko krát a teraz sa Vám osobný kruh zatvára: Kdekoľvek idete, Temnota sa Vás nemôže dotknúť. Počúvate ma? Nemôže dotknúť. Esencia Vášho Svetla je Božia láska a Vy ju vysielate, Nosiči Svetla, vysielate! Žiadna temná vec sa tam nedostane, pokiaľ vysielate Svetlo!

 

A teraz Vám poviem o metóde, ktorá Vám garantuje zastavenie ‘vysielania Svetla’ a otočí Vás dozadu spiatočkou, namiesto dopredu. Stane sa tak, keď poviete ‘Ja to nedokážem’. Kto som ja? Nezaslúžim si to’. Je mnoho duchovných vodcov, ktorí Vám povedia, že si to nezaslúžite. Povedia Vám, že ste sa narodili špinavý a nezaslúžite si, aby ste s Bohom rozprávali. Povedia Vám, že na to, aby ste mohli Boha zaujať, či byť ním uznaný, musíte trpieť. Ale Boh je vo Vás a aj Majster lásky Vám to povedal. Takže nie! Nie ste narodený špinavý, ale vznešený. Ak je Boh vo Vás, Svetlo je vo Vás.

 

Presuňme sa k druhému bodu: Dráma, zlosť, frustrácia. Je tu toho veľa. A keď opustíte túto miestnosť, na koľkých z týchto energií sa zúčastníte? Závisí to na duálnosti, že? Ak Ty si Nosič Svetla, maják na tejto planéte, ktorý mení rovnováhu Svetla všade tam, kam vkročí, budeš mať okamžitú silu nad zlosťou, frustráciou i drámou. Moc nad tým! No aj tak nedokážete zmeniť ľudí okolo seba. Jednoducho sa to nedá. Tí budú okolo seba mlátiť a robiť to, čo chcú, snáď sa namočia aj do zlosti a drámy. Možno sa tiež pokúsia nakaziť Vás. Vy viete o kom teraz rozprávam. Ja viem, kto tu je a kto tieto slová číta. Pokúsia sa o to, aby mohli získať nad Vami kontrolu a ak Vás to ovplyvní, tak ste sa tomu poddali, že?

 

Ak človek dramatizuje, ak je dostatočne nahnevaný a ak ťa dokáže nakaziť, tak práve vyhral boj Svetla/ Tmy. Mnohé roky to bol doslova zápas o chlp, kedže rovnováha Svetla a Tmy sa hojdala tesne uprostred váh, a tak často skĺzla k Temnote. Tma je jednoduchá a slepá. Počas týchto rokov museli Nosiči Svetla tažko pracovať, aby sa dostali vyššie, aby neboli ovplyvnení ostatnými. Dúfam, že rozumiete tomu, čo hovorím. Pre Nosičov Svetla to bola plavba proti prúdu.

 

Teraz sa ale k Vám energia dostáva počas posunu planéty, čo Vám uľahčí prácu, drahí Nosiči Svetla, aby ste mali kontrolu nad emóciami kdekoľvek. Môžete tam ostať stáť… s anjelmi nablízku… pokiaľ sa ostatní budú pokúšať Vás ovplyvniť, no Vy nebudete musieť reagovať. Vyzývam Vás! Keďže sú tu tí, čo o niekoľko dní vkročia na svoje pracovisko a budú čeliť výzve. Tak sa to stáva. Stará rovnováha sa stále bude presadzovať starým zvykom, nevidiac ako ste sa zmenili. A aká bude Vaša reakcia? Ste ochotný uchopiť vlastnú silu?

 

Čo sa stane ak sa jeden človek vyberie po vyššej ceste? Časom sa stane, že ostatní na nej takisto skončia! Bude dobre osvetlená a príťažlivá. Nezmeníte sa tým, že vytvárate svetlo. To, čo tvoríte na tejto planéte vidia všetci. Každá malá výhra, či doma alebo v práci, vám pomôže kráčať na mierumilovnej ceste, ktorú ste dosiaľ nepoznali. Každý vidí takúto výhru a Vás v lepšej rovnováhe.

 

Všetci na tejto strane vedia, čo všetko ste už spravili! Počúvajte náš potlesk, keď vykročíte a vedzte, že ste to dokázali: tentokrát ste sa tomu nepodmanili a nie ste ovplyvnení. Niektorí z Vás vedia o čom rozprávam. Hnev, frustrácia, dráma – už sa vo Vašom živote nemusí nachádzať.

 

Možno ste sa rozhodli, ako tak kráčate z miesta na miesto, že musíte vypadnúť z mesta, rozísť sa s niekým, či odísť z práce, aby sa Vaše veci lepšie usadili. A teraz by som bol rád, aby ste si to ešte raz premysleli. Čo sa stane, ak sa veci začnú meniť a tie čo Vás zvykli trápiť Vás už netrápia? Mení to situáciu, že? A teraz môžete byť v tej istej situácii ako pretým a zároveň bude úplne iná. Už nie ste frustrovaný. Nemáte hnev, aj napriek tomu, že tí okolo Vás pokračujú v rozduchávaní drámy a nepokojov. V skutočnosti viete, že máte lepšie vedomosti a aj to oveľa lepšie prejavujete.

 

A ja Vám poviem, čo sa môže stať. Tí, čo radi rozdúchávajú energie k Vám nakoniec pristúpia a povedia: ‘Ako to robíš? Prajem si, aby som už toľko nerozduchával. Vidím, že ty si sa zmenil. Z nejakého dôvodu sa ťa to už netýka. Z nejakého dôvodu maš na tvári usmev a vidím v tebe Božský mier a aj ja ho chcem. Ty neohováraš. Nekrivdíš.  Uznávaš všetkých, o ktorých rozprávaš. Počujem to. Niečo sa v tebe zmenilo a ja si to veľmi prajem poznat’. A potom, môj drahý človek, len potom by si sa mal otvoriť a povedať: ‘Našiel som niečo, o čom som nevedel, že existuje. Našiel som Božský mier v sebe samom’. To je mocné a Vaše činy to môžu dotvrdiť.

 

Tretia definícia: Ste si vedomí toho, ako sa mení Vaše telo? Umožňuje Vám nielen vyliečiť seba samého, no dokonca cítiť sa výborne počas tohto procesu. Vytvára sa tu celulárna komunikácia a nestarnete. Vaše telo zostáva mladé, keď sa chémia nemusí trápiť so strachom.

 

Planetárna Rovnováha

Zhrnutie: Na tejto planéte nastáva rovnováha toho, čo ľudia dokázali. Je to uložené kvantovým spôsobom v tom, čo my nazývame ‘Kryštalická mriežka’. Všetko, čo sa udeje na tejto planéte, čo ľudia vytvoria, ostáva tu ako energia. Veškerá energia, ktorá sa vytvorí počas každej situácie, zostáva v Kryštalickej mriežke.  Keď sa vytvorí temná energia, mriežka vyžaruje Tmu. A ak je tu energia Svetla, vyžaruje Svetlo.

 

Už 23 rokov a hlavne za posledných 18, meníte túto rovnováhu Tmy a Svetla Gaii. Počas toho tiež prebieha posun Vašej DNA. Tá je totiž kvantovne naladená na Kryštalickú mriežku. To znamená, že sa posúva nielen vo Vás, ale tak isto v každom novorodencovi. Dalo by sa povedať, že ľudská DNA sa počas pôrodu okolo seba obzrie a vyberie si energiu, ktorú mu dáva Kryštalická mriežka. A to je to, čo bude jej počiatočná energia do života. Takže to, čo robíte teraz, ovplyvňuje energiu Zeme a takisto aj vedomie nastávajúceho ľudstva. Zamyslite sa nad tým. Celé eóny sa tu nič nezmenilo. Ľudská povaha bola stále tá istá a teda ste nevideli nič, len vojny a frustráciu. Teraz sa to začína meniť a to je to, čo Nosiči Svetla na planéte vytvorili.

 

Deti sa menia. Sú iné. Niektoré z nich majú kvantové vlastnosti. Je veľa rodičov, ktorí sa tomuto konceptu smejú, ked si tak kľudne sedia a užívajú lepšiu Zem, nedomýšľajúc sa nad tou veľkou zmenou, ktorá sa pred nimi deje, keďže sa nachádzajú vo vlastnej obmedzenej realite. Ale deje sa to práve teraz, keď rovnováha Tmy a Svetla na Zemi ovplyvňuje DNA novorodencov. História sa neopakuje a namiesto toho, aby sa ľudstvo rozdeľovalo a opäť dávalo dohromady, pomaly sa pokúša spojiť. Ale to trvá celé generácie a teda nie je to až tak očividné ako niečo, čo sa stane z týždňa na týždeň, čo by ľudia oveľa radšej videli s ich nedočkavosťou a intelektuálnym prenasledovaním rýchlo sa meniacej reality.

 

A teda nech Vám bolo povedané čokoľvek, znamená to, že tu môžete ostať dlhšie. Dlhší život je na dosah, oveľa dlhší. A prihováram sa teraz k niekomu, kto to naozaj potreboval počuť. Už sme podali inštrukcie ako vytvoriť nepodmienečný úmysel. Povedali sme Vám, že ak začnete proces viery, keď doslova nazriete do svojho vnútra a splyniete s tým, čo je Vám vrodené (to vrodené je kvantová inteligencia Vašej biológie), začnete proces zmeny na multidimenzionálneho človeka, na pravú realitu všetkej hmoty vo Vesmíre. Byť 3D nie je normálna realita. Je to realita uzatvoreného systému rozmýšľania, čo plodí len to, čo pozná, namiesto toho, čo si dokáže sama predstaviť.

 

Vrodená inteligencia? Prečo byste používali kyneziológiu ak byste nechceli niečo vedieť? Vrodená je tá energia, ktorú kontaktujete, ked testujete svaly. Vrodené je kľúč. Rovnováha Tmy a Svetla sa začína posúvať k svetlejšej strane a potom bude kontaktovanie vlastnej celulárnej štruktúry pre Vás jednoduchšie, ako proces, ktorý beží sám o sebe, pokiaľ to, čo si prajete, je mať Svetlo vo Vašom živote.

 

Prestaňte odovzdávať Vašu moc Vonkajšej Sile!

Je na čase, aby ste prestali dávať zásluhu tomu ‚niečomu‘ mimo Vás a začali si ceniť to všemohúce vo Vás, tak ako to robili Majstri. Čo ak je božkosť a energia planéty ukrytá v ľudoch namiesto anjeloch na nebesiach či obrovských budovách s impozantnými fasádami? Ľudia sa radi zbavujú vlastnej vôle v prospech iných ľudí či iných bytostí, keďže väčšina z nich si neverí. A čo ak rovnováha v zdraví môže byť Vaša a môžete zastaviť starnutie? Drahí, môžete žiť 200 rokov, prinajmenšom! Omladnete! Taký je Váš dizajn, ktorý ale nepracuje na plné obrátky, kvôli rovnováhe Tma/ Svetlo na tejto planéte za posledné eóny rokov. A teraz sa to mení.

 

Na nasledujúcej generácii, a na tej čo príde po nej, si niečo všimnete; predĺžený život bez použitia vedy. Nabehne to automaticky a pre biológov to bude veľký hlavolam. Prečo by ľudia mali začať žiť dlhšie? Oni Vám na to odpovedia: „Možno je to strava. Snáď je to to, alebo tamto. Možno je to nedostatok chorôb, kedže ich tak dobre liečime“. Budú mať veľa rôznych dôvodov, no žiaden z nich nebude akurátny, lebo nevedia o energii, ktorú ste vytvorili a ako tá ovplyvňuje DNA. A napriek intuícii, ktorá Vám hovorí o znečistení, ktoré doslova pumpujete do prostredia okolo Vás, ľudia začnú žiť predĺžený život.

 

Vlády

Chcem Vám povedať o štátnej moci, pretože uvidíte určité zmeny. Najprv ale nahliadnite do histórie: celé roky, aj počas Vášho života a života Vaších starých rodičov, vlády krajín dobývali jedna druhú len z toho dôvodu, že mohli! Vládol nevyslovený barbarský postoj a to: Ak sme mocnejší tak môžeme dobývať tých slabších a odobrať ich o ich zem’. To sú dejiny a nie sú až také staré.

 

Chcem Vám pripomenúť, že posledných 30 000 rokov Vašich dejín je plných takýchto prípadov. A to sú doslova a do písmena dejiny ľudstva. Ktokoľvek mal dostatok moci, dobíjal toho, kto ju nemal, všimli ste si to? Tí silní ani nemuseli na to mať dôvod. Ak krajina nemala armádu, tak časom prišla aj o krajinu! Dnes sa toto vo Vašom vedomí už nenachádza, aspoň nie v dnešných vládach. Ale kde-tu sa to ešte stane a keď si to uvedomíte, hoci len na menšom území, pohoršuje Vás to, že? Celý takýto prístup už nemá dnes svoje miesto a je dosť šokujúci, keď ho vidíte. Dnes vládne rešpekt nezávislosti a zvrchovanosti a idea dobývania je ideou minulosti.

 

Vlády sa menia. Prístupy sa menia. A môžete povedať: ‘No, už sme cez to prešli. Zažili sme tu už niečo’. A budete mať pravdu, planéta už prešla čímkoľvek. Tak čo bude nasledovať? Čo je ďalší cieľ vlády, ktorej ‘norma’ sa tak veľmi líši od tej predošlej… počas, ktorej ste vyrastali? Uvidíte zmeny v spôsobe, ako sa vlády správajú. Či tomu veríte, či nie, uvidíte viac integrity! Budú tu tí, čo ju doslova vyžadujú a tí, ktorí sa jej stránia, no a bitka bude práve tu.

 

A snáď počas Vášho života zažijete koniec prezývok a ohovárania počas volieb! No nebolo by to skvelé, ked určitý kandidát vstane a vyhlási: „Nesúhlasím s mojím oponentom, ale je to patriot, a vidím že miluje svoju krajinu tak, ako ja. Nesúhlasím s ním a tu Vám poviem za čím stojím ja a prečo!“? Toto je viac než vykročiť po tej správnej ceste. Je to nový vzor myslenia.

 

Práve teraz ste viac naklonení k tomuto: ‘Môj oponent je zlý človek. Pozri, čo spravil a pozri na jeho chyby, pozri aký je nečestný a aké má osobné problémy’. To je starý vzor, moji drahí. Chcem, aby ste očakávali tieto zmeny. Prvý, ktorý to spraví na hlavnej politickej scéne, vdýchne nový dych do Vašej politiky a systém sa naveky zmení. Nový vzor sa bude zdať životaschopný hlavne tým, ktorí tieto veci študujú. A keď si to všimnete tu, tak potom budete vedieť, že je to naozaj. Smerujete k voľbám (tento channeling je z februára 2012). No neočakávajte veľa zmien, kedže strará energia je ešte silná. Môže Vám to trvať aj 4 roky, než uvidíte nejaký rozdiel, možno aj ďalšie 4. No objaví sa niekto a ten začne nový štandard tak odlišný, že všetkým to bude okamžite zrejmé, že to funguje.

 

Keď Indigo budú kandidovať do volieb, nastane posun v tom, ako to robia a v integrite ktorú majú. Sú to konceptuálne bytosti a vidia reakciu vedomia tých, s ktorými hovoria, niečo, čo tí starí teraz nedokážu. Takže Vám hovoríme, že rovnováha Svetla a Tmy zmení čo? Zmení to, koho volíte! A už je ten čas. Neočakávajte to okamžite, ale príde to. Očakávajte použitie zdravého rozumu počas kampane, zanechávajúc 200 rokov starý štýl za sebou.

 

Finančné systémy

Toto je zhrnutie tohto predmetu: Za posledných 5 rokov ste napadli vlastné finančné systémy a pokúsili ste sa ich spraviť čestnými, očistiť ich od lakomosti. Dnešní dejepisci by Vám povedali, že by to bola nemožná situácia, kedže veľké peniaze sú väčšinou nedotknuteľné. Napriek tomu ste vyplašili hniezdo a začali sadiť semienka lepšieho systému.  Recesia, v ktorej sa nachádzate, je rekalibrácia veľkých peňazí. Vyzvali ste ich k činu a my sme Vám o tom povedali skoro rok dopredu. Povedali sme Vám, kto padne prvý (poistenie) a tiež, že to bude jedna z najväčších poisťovacích firiem na svete (a tiež aj bola).

 

A tak sa nad tým na chvíľu pozastavte. Videli sme to prichádzať, kedže taká je energia. Vytvorí pomalý, silný potenciál, ktory dokáže byť predvídateľný. Ešte to ale neskončilo, kedže starý systém sa chce opäť nastoliť. Ak ste si to všimli, Vaši bankári sú zmätení. To, čo tvrdí vláda, že môžu robiť a koľko peňazí na to dostanú, už nič neznamená. Oni to neurobia! Skameneli pod svetlom novej paradigmy a nevedia ako zareagovať. To by Vám malo napovedať, že nové veci sa dejú neisto, ešte ste také niečo nevideli.

 

A to, moje drahé ľudské pokolenie, je posun Tmy a Svetla. Vidíte to? Integrita vyhrala nad prebytkom a mocou a systém sa zmení. Môže sa zmeniť opäť a opäť, ale príde deň, keď tí, čo majú peniaze na pôžičky, budú musieť vytvoriť profitové situácie, namiesto systémov založených na lakomosti. Ešte ste také systémy nevideli, no budete. Nebudete veriť niektorým návrhom, s ktorými prídu Indigo ľudia pre banky, návrhom, kde každý profituje a už nebudú žiadny zaostávajúci, škriabajúc si hlavu a diviac sa ‘Kde mám dom?’ Nové systémy sú na ceste a nebudú to tie, ktoré máte v ekonomických učebniciach.

 

Ekonómia Planéty

Na tejto planéte nastane čas, keď tu bude nie viac ako 5 rôznych peňažných mien. Zhoda je tá správna cesta, štruktúra, čo vytvára stručnosť v integrite, silu v obchode a ľahkosť práce. Celé kontinenty sa zoskupia ako obchodné spoločnosti, bude menej pravidiel a detailov, cez ktoré sa treba brodiť, čiže to bude viac efektívne, zahrňujúc oveľa menej zmenární. Tento systém takisto vylúči tých najchudobnejších, keďže tí sa budú venovať dianiam vo vlastných krajinách. K tomuto sa budí Planéta Zem. Môže to trvať aj 2 generácie kým sa to zrealizuje či správne pochopí, ale jedného dňa sa zobudíte a uvedomíte si, čo ste urobili. Namiesto rozdeľovania, dávate veci dohromady. To je proti – inštinktívne proti – starému ľudskému procesu.

 

Počas nasledujúcich 20 rokov, niekto sa raz prebudí a vyhlási: ‘Hej, my sme nemali svetovú vojnu. Nie je to niečo užasné? A ani nebudeme, keďže každý obchoduje s každým. Snáď sme našli rovnováhu, ktorá funguje !’. A snáď niekto premenuje ‘Deň posledného súdu’ na niečo iné, keďže sa zdá že čas sa otočil.

 

Je to pozitívny prístup Polyanny, že? Mnohí si to myslia a cítia, že je to detinské. Stále tu budú tí, čo sa nedajú presvedčiť a vravia ‘Kryon, nie je to akurátne a je to naivné. Je to len otázkou času kedy nastane Armagedon a zmizneme z planéty. Veď to je to, čo ľudia stále robia.‘ No, moji drahí, to je to, čo ľudia zvykli robiť! Je to úplne na Vás, či budete počúvať týchto reprezentantov ‘tak ako to bolo’ alebo nie. Budú Vám vravieť ‘Koniec Sveta prichádza’. A budú tu aj tí, ktorí do poslednej možnej chvíľky tvrdia že 21. decembra (rok tohto channelingu, 2012) nastane koniec sveta.

 

Mám pre Vás tip, čo pre nich môžete urobiť. 22. decembra 2012 im kľudne zavolajte a pripomeňte im, ako dramatizovali, a že Zem je ešte stále tu!  A snáď sa potom pridajú k Vám, sadiť semienka mieru na Zemi, namiesto vyvaľovania sa v tom, čo vytvára starosti, strach a úzkosť. Niektorí z nich sa pridajú. Iným bude chýbať dráma a začnú hľadať nové starosti, ktorých sa báť. Vždy tu bude niekoľko konšpirátorov a snovačov komplotov. Im sa správa od Kryona nebude páčiť.

 

Proroctvo

A teraz proroctvo: Nasledujúcu informáciu Vám podávam, kedže sa na nej už pracuje. Nedokážem Vám zadať čas udiania tohto proroctva kedže Duch nemá hodinky. My nevieme koľko je hodín. Čas je Váš vlastný 3-dimenzionálny výtvor.  Potrebujete ho na prežitie a musí tu byť. V 3D se nedá dostať z A do B bez času. No v kvantovom stave nie sú ani A či B. V kvantovom stave ste stále a vždy na oboch miestach zároveň, takže čas neexistuje. Boh nemá hodinky. A preto, keď su Vám Duchom podané informácie ohľadne toho, čo byste mali urobiť, treba počkať na tú pravú synchronizáciu a nie bezhlavo sa vrhnúť pokúsiť sa všetko spraviť hneď a zaraz. Duchovné proroctvá nenesú aspekt okamžitého činu. Namiesto toho sú to správy proroctva potenciálov, ktoré zažijete v tom správnom čase pre Vás, cez ľudí ktorých stretnete, synchronizácie, ktoré Vy vytvoríte.

 

Vo Vašej krajine (krajina channelingu, USA) sa teraz nachádza niečo nevhodné. Je to veľké, týka sa to veľkých peňazí a padne to. Snáď sa ten pád udeje zvláštnou cestou. Nedokážem Vám povedať kedy, ale dokážem Vám povedať, že čas potenciálu na tento pád už dozrel. Povedal som Vám niekoľko rokov dozadu, že až všetci budú môcť komunikovať s ostatnými, bude to koniec konšpiráciam. Podobné atribúty ste mohli vidieť roky dozadu v tabakovom priemysle, priemysle veľkých biznisov. Ale pod kapucňou, ako by sa to dalo nazvať, sa nenašla žiadna integrita, nabádali mladých ľudí na závislosť na ich produkte, ktorý nezdravo poškodzoval celú populáciu a dokonca ich ohrozoval skoršou smrťou.

 

Ako výsledok, Vaša krajina prestala nakupovať tento produkt v tých obrovských množstvách a dnes tento priemysel prežíva len vďaka tomu, že predáva krajinám, ktoré si to ešte neuvedomili. Čo sa ale naozaj stalo je, že sila integrity bola väčšia, ako sila peňazí. A to Vám hovoríme kvôli tomu, že sa to môže zopakovať a to je naše proroctvo. Veľká Pharma (výrobcovia liekov v Amerike) sa budú musieť alebo zmeniť, alebo padnú. Priemysel, ktorý drží ľudí chorých pre finančný profit nedokáže prežiť v novom uvedomení.

 

Obrovské peniaze, ktoré sa nachádzajú v tomto uzatvorenom kruhu sú veľkej hodnoty a nedostatok integrity bude čoskoro pomaly odhalený. Životy, ktoré boli stratené na úkor profitov, budú zrátané a uvidíte mnoho zahanbených tvárí a aj niekoľko samovrážd. Priemysel, ktorý udržuje ľudí chorých namiesto toho, aby ich uzdravoval, bude veľká rana na uvedomenie v tom, čo je správne a čo humánne.

 

Takže tí padnú a všetci budete poznať ich mená a oni budú musieť dohánať svoj vývoj za zvyškom sveta, ktorý nemá náklonnosť k lakomosti a nenásytnosti. A to práve pre tých, ktorí padli. Zmení to aj vnímanie zdravotných inovácií v iných krajinách a mnohí v tejto krajine sa na nich obrátia zo svojimi zdravotnými problémami.

 

A to je proroctvo. A keď sa to celé začne diať drahí moji, snáď sa to začne vďaka filmu (tomu, na ktorom sa pracuje a ktorý je tajomstvo) a chcem, aby ste si pamätali, kde ste to po prvý krát počuli. Snáď to, že ste túto informáciu dostali dopredu pomôže k tomu, aby ste uverili pravdivosti toho, čo sa deje – že channeling, ktorý ste dnes počuli pochádza zo zdroja, ktorý my poznáme, zdroja vo Vás.

 

Keď nie ste tu, ste so mnou. Poznám Vašu tvár a viem kto nazaj ste. Poznám Vaše naozajstné meno, nie to, ktoré máte teraz. Toto je Pravda na dnes. Rekalibrácia sa deje okolo Vás. Budeme pokračovať v tejto informácii, tomto cykle zjavení, a mnoho iných vecí bude odhalených. Je čas. Toto je energia 2012.

 

A tak to je.
KRYON

Lee Caroll, http://www.kryon.com/

 

Pre všetky pútnikov na Ceste Lásky do slovenčiny preložila Zuzana
Blyšťanová (www.transformace.info ). Jazykovú úpravu slovenčiny
urobila Jelka M. Túto slovenskú verziu je možné v neskrátenej a
neupravenej podobe ďalej kopírovať a rozširovať nekomerčným
spôsobom, pokiaľ bude pripojená celá táto poznámka vrátane
všetkých zdrojov i s aktívnymi odkazmi.

zpět