2-2013 Kryon

Časová kapsle v DNA

 

Tento živý channeling byl předán v Sacramentu v Kalifornii, 10. února 2013

 

Zdravím, moji drazí, jsem Kryon z magnetické služby.

 

Vědomí mého partnera je stále tady. V tomto procesu, který nazýváte channeling, stojí vedle židle. Tak blízko je. To je způsob, jak se to naučil. Neznamená to, že přesně tak musí channeling vypadat. To je to, co měl udělat on. Z jeho 3D pohledu musí vědomí opustit místo, ve kterém je mozek, aby bylo možné umožnit tvůrčí energii, aby prostřednictvím jeho Vyššího Já vyplnila vzniklý prostor a doručila tak poselství. Před dlouhým časem aplikoval jeden ze standardních znaků channelování ‒ schopnost pamatovat si naráz vše vyřčené. Teď nechodí do stavů povzneseného bytí, spíše to vše bere na vědomí. Je to inženýr, potřebuje zůstat, ověřovat si, přesvědčovat se, že je vše v pořádku.

 

Říkám vám to, drazí, protože proces, který zde sledujete, je něco společného pro celé lidstvo. Opakuji ještě jednou, že všichni jste zváni, abyste sami pro sebe objevili svůj způsob, který předpokládá zapojení intuice. Aby k vám vaše intuice promlouvala tak, jako Kryon  mluví s ním, předávala vám zprávy, když je potřebujete, nikoli před skupinou, ale pro vás. Aby vám poskytla dobré vedení, když ho potřebujete. Aby vám umožnila uvidět vaši hloupost, pokud jste byli hloupí. Nechá vás nahlédnout do hloubky, když jdete do hloubky. Člověk vždy měl tuto schopnost. V této době nově přicházejících energií, jak jsme říkali minulý večer*, všechny přicházející věci, které jsou vám představovány jako nové, jsou zároveň součástí procesu, který zde vždy byl. O tomto procesu věcí, které tady byly vždy, jsme hovořili jako o časových kapslích.

 

Včera jsme vás provedli některými z nich. Byly to časové kapsle Gaii. Věci, které leží uvnitř krystalické mřížky, tam byly zasety skutečně samotným Tvořivým Zdrojem, který založil lidstvo změnou vaší DNA. Převedl ji na dvacet tři chromozomů. Jsou zde informace o Plejáďanech. Informace, které časové kapsle stále nesou, budou uvolněny časem – jsou to nápady, vynálezy, věci pro lidstvo, ne pro vás osobně. Vedle toho časová kapsle, která umožní vaše osobní změny, je právě tam, kde si myslíte, že je. Opět hovoříme o mystériu zvaném DNA.

 

DNA, dvojšroubovice, stavební kámen života, byla odhalena jako multidimenzionální nástroj. A někteří z vás mohou věřit, že obsahuje informace, které jsou jedinečné pro člověka. Pokud je to tak, dovolte, abych se vás zeptal, proč bylo tak snadné, aby se tři ezoterické vrstvy z dvanácti staly plejádskými? Odpověď zní, že i Plejáďané mají DNA, a ta vypadá hodně podobně jako vaše. A ještě jeden podnět k zamyšlení. Mají také Plejáďané tři vrstvy od někoho jiného? A odpověď zní ano. A co jejich mateřská planeta, která osela je před milionem let nebo tak podobně? Má jejich mateřská planeta tři vrstvy od někoho jiného? Odpověď zní ano.

 

Začínáte slyšet jména rodičů, a poznávat ty, kteří to jsou? Když něco zaslechnete o Orionu, o Arkturu, mělo by vám to začít dávat smysl, v této galaxii, kde žijete, existuje systém. Překrásný systém, který je odvěký, stejně starý jako galaxie sama, tohle máte vědět, moji milí. Existuje něco, co je jednotné, když dojde na život v galaxii. A vy se chystáte to objevit, naleznete život mimo vaši vlastní planetu, ve sluneční soustavě. Až ho najdete, bude na mikrobiální úrovni. A když si ho prohlédnete, naleznete DNA. Tehdy začnete rozumět a uvědomíte si, že existuje stejnost evolučního procesu života. Něco, co není jedinečné jen pro Zemi, ale je hnací silou, která vše organizuje, která vše směruje určitým způsobem. Systém tvořící DNA. A samozřejmě jednotlivé DNA se mohou lišit. Samozřejmě, že počet vrstev v ní a vnitřní chemie mohou být různé. Ale chemická podstata procesu zvaného DNA je vždy stejná. Takže ti, kdo vás oseli, měli DNA. A ti, kdo oseli je, měli DNA. Zajímavé je, že tuto stejnost jednou najdete i v té nejmenší živé formě, na vzdálených místech, které nepocházejí z naší planety. Pak začnete chápat a uvědomíte si, že existuje systém a že je nádherný. Je ve vás časová kapsle.

 

Tři plejádské vrstvy nejsou tak jedinečné. To, co ve vás reprezentují, je to, co jsou oni a co jsou jejich rodiče a prarodiče. Co vám teď říkám je, že časové kapsle ve vás jsou starší než vaše planeta. Představují ty v galaxii, kteří jsou mnohem, mnohem starší než vy, dokonce jsou o něco starší než celá lidská rasa. To v sobě nesete, moji drazí. Léta jsme vám říkali, že je toho víc, než si dokážete představit, a že se to otevře a odhalí, pouze když to lidstvo umožní. A tak v těchto několika minutách vám řeknu aspoň metaforu. Poprvé vstupujete do DNA.

 

Přes sto miliard kousků DNA, všechny navlas stejné ve vašem těle. Věda objevila dvojšroubovici, analyzovala ji, ale nikoho nenapadlo se zeptat na tak zásadní věc: Jak spolu tyto kousky komunikují? Jednají jako jeden? Odpověď je: ano. Jak jsou propojeny? Jak mohou působit jako jeden, když je jich tolik? Je kolem nich nějaké pole? Mají své vědomí? Tyto otázky o lidském těle vás zatím nenapadly, ani o nich nevíte, ale jednou to budete znát. Jak DNA reaguje na vědomí mozku? DNA nemyslí, mozek ano. DNA nemá synapse ani logiku, váš mozek je má. Jak se DNA domlouvá s neurony vašeho srdce, protože tam je jich daleko víc než v mozku? Umí srdce myslet? Na všechny tyto otázky budete mít odpověď, až pochopíte systém.

 

DNA je větší, než si myslíte. Proces je rozsáhlejší, než si myslíte. Dovolte mi, abych vás vzal dovnitř. Způsobem, který bude pro vás srozumitelný, pomocí příběhu, pomocí metafory, kterou můžete zpracovávat a trochu si popřemýšlet o věcech, které vám říkám. Jsou krásné.  Energie, ve které jste nyní, je začátek nové historie. A časem se ukáže, že je tato doba jiná než zbytek historie. Uvidíte, jak se dějí věci a nebude to za dlouho, v té době si ještě budete pamatovat dnešní setkání se mnou a to, co můj partner učil: že jste skutečně překročili milník, který je VELMI DŮLEŽITÝ pro samotnou galaxii, ve které žijete. Opět vám říkám, že jsou ti, které máte teprve potkat, kteří znají vaše jméno i to, co jste tady vykonali, a v tuto chvíli oslavují, že jediná planeta se svobodnou vůlí se stala něčím jiným. Stala se planetou, která si ZVOLILA. A právě teď, když tu sedíte, existuje další planeta, která se vaří kdesi vzadu. Za méně než čtvrt REVu** okolo středu galaxie, bude pro Vás připravena, abyste ji oseli. No, je to pro vás asi trochu daleko. Ale je to velká věc, co jste udělali! Přešli jste od potenciálu, že byste mohli něco udělat, do oblasti, kde jste to udělali. A tato koule se valí tak, že už ji nemůžete zastavit.

 

Drahé staré duše v této místnosti, mohou být senioři, kteří budou mlátit kolem sebe a stále nechápat, co se to vlastně stalo s životem, ale děti budou vědět. A jejich děti budou také vědět, přicházejí na tuto planetu jiní, než jste přišli vy. Jejich DNA je jiná než ta vaše, její kvantové části. Vyzvedávají novou energii, ne starou energii, s novými nápady, které vás ani nenapadly, jak vybudovat planetu, která nebude přelidněná, protože se bude vyznačovat chytrostí. Nebudou brakovat zdroje a plýtvat jimi, protože budou chytří. Místo toho budou hledat nové způsoby, jak dělat věci, o kterých jste vždy snili. A děti těch dětí a děti jejich dětí budete vy, jen tak mimochodem (Kryon se usmívá). Pojďte se mnou na tuto pouť. Ve vaší DNA je časová kapsle.

 

Pojďme chvíli předstírat, že stojíte před domem. Ten dům je metafora vaší vlastní DNA, jedna dvojšroubovice bude představovat všechny. Nebudu to komplikovat, nevezmu vás na místo, kde by byl zmatek, ale pouze na cestu se mnou. Už jsme takové výlety podnikali dříve. Teď vás chci vzít dovnitř toho domu.

 

Když otevřete dveře domu, uvidíte dlouhou chodbu. Chodba má mnoho dveří a metafora je, že každé z těch dveří jsou energií vaší DNA. Některé z dveří jsou otevřené a některé zavřené. A jak tudy budete kráčet, připomeňte si, že všechny na sobě mají vaše jméno, jste to vy. Je to vnitřní svatyně kvantové biologie zvaná dvojšroubovice. Místo tajemné chemie, které nikdy neporozumíte, nebo kvantové energie, kterou ani nemůžete vidět, je to prostě chodba s dveřmi. Převádím to do 3D, abyste mohli pochopit, co bude následovat. Dveře, které jsou zavřené, budete moci jednou otevřít. A skutečnost, že některé z nich jsou už otevřené, vám něco říká – DNA už určitým způsobem pracuje, protože otevřené dveře jsou její fungující části. Zavřené dveře jsou ty, které ještě nefungují. Také vám to říká, že DNA je kompletní tak jak je, jen je nefunkční, protože jen některé z mnoha dveří jsou otevřeny – v tomto životě, v této době na Zemi… Ale to se začne měnit. V příštích letech se začnou otevírat další dveře a nebude to chemickou cestou, ani za pomoci výživy nebo potravinových doplňků, otevřete je VY probuzením do nové reality, protože jste osvobozeni od té staré. Stane se to intuitivně, jak vyjdete ven z místnosti. Tak rychle, jak si přejete, a jak je to dostupné na vaší životní cestě, se vám to začne ukazovat. Poznáte to pocitově, poznáte to z vaší energetické úrovně, z vašich myšlenek, poznáte to z tónu vaší osobnosti – a to je těžké (vysvětlit) – kde se soustředí? Dostanu se k tomu.

 

Vkročili jste do této krásné chodby. Je krásná, je nová, vždy je nová, jste to vy. Chci, abyste viděli, že vaše síň nikdy nestárne, bez ohledu na to, co vám život časem přináší, síň nestárne. Je součástí multidimenzionálního systému věčnosti (nekonečnosti). Přesahuje lidské tělo, má vědomí, má paměť a má mnoho dveří. Zastavte se na chvilku a obdivujte krásu systému. Chci ještě upozornit na něco dalšího, co někteří z vás mohli zahlédnout – budoucnost; protože tato časová kapsle se právě teď začíná otevírat. Takže na našem výletu chodbou nahlédněme nejprve do otevřených dveří, abyste pochopili, co je před vámi.

 

První otevřené dveře nesou štítek, na němž je napsáno CHEMICKÁ DĚDIČNOST. Když do nich vejdete a půjdete dál do některého z pokojů, najdete skladiště informací. V těchto místnostech nenajdete žádné procesy, najdete jen informace. Nenajdete tam logiku a uvažování… Pro DNA je to sklad, ovládací panel všech ostatních věcí ve vašem těle a jen zlomek z toho bude skutečně něco dělat, zbytek je ÚLOŽNA časové kapsle. První dveře jsou dokořán, protože byly používány po staletí, tisíciletí, eóny… Je to proces chemického dědictví; jsou tu vaši rodiče ve vás. Je zde to, co studují genealogové. Chemie toho, jak se jeden stává jiným skrze narození. Části vašich rodičů, které dědíte, ať už je to barva vlasů, očí nebo kůže. Je to chemie. Je skladiště fungujícího systému, kterého si jste vědomi ve 3D. Je zde široce otevřeno, protože je to součást DNA. Vaše chemie bude předána vašim dětem, jejich dětem a dětem jejich dětí. To dá zdravý rozum, je to všeobecně známé, toto jsou jedny z dveří, které jsou stále dokořán.

 

Přijdete k dalším dveřím, které jsou otevřené, a je to trochu esoteričtější. Tyto mají štítek PŘÍMÉ (bezprostřední) AKÁŠICKÉ DĚDICTVÍ. To představuje informace o vaší minulosti, kterou si nesete do tohoto života. Není to už chemie – je to Akáša. A tak z jednoho života do druhého nesete kousky a části toho, kým jste byli. Vysvětlovali jsme vám to už dříve, jedná se o velmi vysoké potenciály, které se prezentují prostřednictvím vašeho života, a které jdou přímo do akášického záznamu. Představují vaši tvůrčí vášeň. Tvůrčí vášeň je jedna z věcí, která se dědí z jednoho života do druhého. Je obtížné to vysvětlit, drazí, ale teď by vám mělo být jasné, jak je možné, že se zrodíte z lůna vaší matky, a budete mít atributy, které ani vaše matka a ani otec nikdy neměli. Někdy se na vás vaši rodiče dívají a říkají si: „Kde to dítě vzalo takový talent? Netušili jsme, že jsme mu ho předali.“ Budou se na vás koukat a objevují talenty, které nikdy neměli, ale vy je máte. Tak kde se to vzalo? Přímé akášické dědictví.

 

Už jsme vám říkali, že tohle pochází z organizačního systému s názvem „karmické seskupení“ Potkáváte svou skupinu – ty, se kterými máte na planetě být v nějakém vztahu. Je to krásný systém napomáhající synchronicitě. Můžete se s nimi shledat, i když necestujete. Koneckonců, staré duše jsou vždy přitahovány ke starým duším. V této místnosti jsou někteří, kteří k sobě takto patří, a přesto se ještě nesetkali, toto je skvělá příležitost. Uvědomujete si to? Vnímáte, že to je důvod, proč jste sem přišli? Možná abyste se podívali na ostatní a pozdravili Boha v nich pozdravem Namasté (v překladu Bůh ve mně zdraví Boha v tobě, vidím sebe v tobě a tebe ve mně ‒  pozn. překl.). Abyste otevřeli své vědomí, pohovořili jste s nimi ‒  to je karmické. Mohou mít pro vás odpovědi a při tom ani nemusíte vědět, jaké jsou otázky. Přímé akášické dědictví. To právě tvoří umělce, kteří se stanou umělci i v dalších životech. To vysvětluje děti, které dokáží malovat jako mistr už v 8 letech, komponují v 5 letech. Vysvětluje to básníky, kteří mají bohatou slovní zásobu i v jiných jazycích, jakmile začnou mluvit. Je to skoro jako pokračování minulého života, pokud je vášeň dostatečně velká. Ve většině případů jsou vášně méně znatelné. Někteří z vás je nacházíte, jakmile se dostanete z módu přežití. Víte, že nemají nic společného s vašimi rodiči, ale všechno s tím, kým jste bývali. Představují strachy, fobie, silné a slabé stránky, osobnostní rysy, někteří z vás mají strachy a slabosti, které vaši rodiče nikdy neměli. Nebo sebejistě vstoupíte přímo do situace, kam by andělé nikdy nevstoupili. A vaši rodiče se diví: „Co je to za člověka?“ Přímé akášické dědictví. Tyto dveře jsou široce otevřené, je to součást systému, drazí.

 

Nyní se do něčeho pustíme. Chystám se vám říct, kolik dveří je otevřených – tři. Pouze tři. Řeknu vám, k čemu vedou třetí dveře, a budu po vás chtít, abyste je zavřeli, protože už je nebudete potřebovat. Vidíte, DNA je taková – reaguje na energii, kterou jí lidstvo dává. Vy pocházíte ze starého systému, který potřeboval energii, která už není potřeba. Takže zavřete tyto dveře. Pak Vás vyzveme k otevření několika dalších a označíme je štítky.

 

Projděte třetími dveřmi, které jsou dokořán, a je na nich napsáno KARMA. Za nimi jsou informace o nenaplněných energetických skládankách… Nenaplněné energetické skládanky, to je karma. Přišli jste na planetu a je zde karma, která vás často ponouká dělat záhadné věci. Nevyřízené záležitosti – však vy víte, co to je karma. Před třiadvaceti lety, ještě než byla napsána první kniha, jsem řekl svému partnerovi, že bude channelovat o věcech, od kterých bude muset lidstvo upustit. Tohle je starý systém řízení, který vás vede na určitá místa, je to kormidlo systému, který už nepotřebujete.

 

Karma je jako loď života bez kormidla. Karma, to jsou vlny, které zmítají lodí, na které jste. Ženou vás na místa, kde byste měli být, abyste pokračovali v něčem, co jste nestihli dokončit dříve. Ale v nové energii, drazí, jste na lodi života, která má kormidlo i radar a vy jste schopni ji řídit a to už jsme vám říkali. Je načase zavřít dveře energie karmy. Zavřete je, zamkněte a zahoďte klíč! Nepotřebujete ho. Prostě už ho nepotřebujete! Někteří z vás to udělali, a já vám prozradím atributy, podle kterých poznáte, že to už proběhlo. Pokud jste to udělali, nepotřebujete už hrát své karmické hry ‒ s přáteli, rodiči… skončilo to. A oni na to zareagovali, vy víte, koho teď mám na mysli. Dívají se na vás a nemohou uvěřit, že patříte do jejich rodiny, protože už s nimi nehrajete tu hru. Jejich lodi života jsou zmítány stejnými energiemi, ve kterých jste předtím byli i vy. Máte přece s nimi hrát jejich karmickou hru! Ale jakmile jste zavřeli dveře, je to pryč. Drama přestalo. Očekávají od vás něco, ale vy jim to nedáte. Nepůjdete, neuděláte a nebudete tím, co chtějí oni. Chopíte se kormidla a míříte pryč. Vy víte, kdo jste. Vy jste ti, kteří tyto dveře už zavřeli. A jsou zde ti, kteří toto právě poslouchají, a potřebují ty dveře zavřít. Pokud nezavřete dveře karmy, nebudete schopni řídit svou loď. To je metafora o vás, o smyslu vašeho života, o důvodu, proč jste sem přišli. Jakmile se jednou naučíš řídit svou vlastní loď, má drahá stará duše, můj příteli, budeš ji směřovat k míru na Zemi. Budeš ji řídit ke zdraví.

 

Ještě jsem nemluvil o dveřích, které máte otevřít, tak pojďme na to. Jedny dveře jsme zavřeli, dvoje jsou otevřené, teď se chystáme otevřít ty zavřené. A první, které vám chceme dát, jsou dveře „mostu těla“. Už jsme vám o nich říkali, jsou to dveře, které je třeba otevřít – mezi inteligencí těla a vědomím těla, mezi fyzickým tělem, které ví o tom, kdo je a co se děje, a vědomím těla, které to pouze předstírá.  Už jsme vám to předkládali dříve: proč provádíte testování svalů? Přemýšleli jste o tom někdy? Zde chybí most, drazí, mezi vaším vědomím a inteligencí lidského těla. Zde je zapotřebí započít „stavbu“, která obojí spojí dohromady, takže už nikdy nebudete muset znovu provádět testování svalů (kineziologii). Pokud ve vašem těle roste něco, co je nevhodné, budete to prostě vědět, místo abyste museli měsíce čekat, jít k lékaři a nechat se překvapit nálezem. Dává vám smysl, že vaše fyzické tělo může cestovat na jinou planetu, ale nemá tušení, co se děje v něm? Takhle to je teď. Připadá vám to správné? Toto jsou dveře, které jsou zavřené a zavřené byly od doby, kdy zde byli Plejáďané. Nyní by měly být pozvolna otevřeny. A jakmile jednou uvidíte, že se začínají otvírat, most těla vám začne přinášet intuitivní informace o vašem vlastním zdraví. Váš stravovací režim, návyky (strava) se začne měnit. A víte, jak se změní? Začnete jíst stravu, na kterou jste byli zvyklí z minulých životů, a která je pro vás chemicky vhodnější, než strava, kterou jíte nyní. Chcete zhubnout? Otevřete tyto dveře. Most těla, to jste vy hovořící se sebou – se svou chemickou částí. Hovoříte s Akášickým záznamem. Inteligentní tělo ví mnohem víc než vy. Když otevřete tyto dveře, DNA se aktivuje, abyste začali VĚDĚT, co je uvnitř vás a co potřebujete vědět. Věci, které vám sdělí jen medicína – lékaři a jejich testy – budete vědět intuitivně. Intuitivní léčitel je osoba, která má otevřené tyto dveře, věděli jste to? To je to, co způsobuje rozdíl, a vy jste to viděli.

 

To jsou jedny dveře, dovolte mi, abych vám řekl o dalších. Další dveře jsou skryté ve tmě a vy ani nevíte, že existují. Budeme jim říkat dveře „sebe-vystředění“ (vytvoření vlastní rovnováhy). Chci, abyste je otevřeli. Tyto dveře umožní, aby se staré duše vždy vrátili do svého středu, bez ohledu na to, co se jim děje. Bezesporu, i kdyby se bály, vždy budou vědět, že se bez pomoci vrátí do svého středu. Do středu, kde je vše v pořádku; do středu, ze kterého uvidí radost Boha Stvořitele; do středu, který zná Gaiu; středu, kde mají k dispozici klid a mír bez ohledu na to, co se děje kolem nich. To je něco, co bude automaticky vaše. Proč to potřebujete? Protože mnozí, dokonce i staré duše, se vychylují oběma směry a nevědí, kde je ten střed. Jedna z věcí, které vás frustrují, dokonce i některé z těch, co sedí v této místnosti, je: „Kdo jsem? Co to dělám? Proč se cítím takhle?“ Pokud máte otevřené dveře sebe-vystředění, jste svým vlastním guru. Připojení je dokončeno a vy víte, kde je střed a hledáte ho. Pokud máte problém, pokud se bojíte, vrátíte se do středu. Nemusíte zůstat v díře. Nemusíte zůstat ve frustraci. Nemusíte zůstat v obavách. Vrátíte se zpět (do středu). To jsou druhé dveře.

 

Je čas začít otvírat třetí dveře, které jsou Akášou, která není bezprostřední, ale má v sobě energii staré duše. Jsou to dveře moudrosti. Pokud otevřete tyto dveře, budou vám k dispozici věci, o kterých mluvíme dva roky – můžete dolovat Akášu. To znamená, že vstoupíte a začnete rozpoznávat, co jste už získali v průběhu svých životů. V průběhu mnoha let, kdy jste kráčeli v jiném těle, o kterém si myslíte, že už je pryč. Mnoho let moudrosti, možná coby původní obyvatel planety, který věděl, jak věci fungují. Myslíte si, že prostě odešel? Je v této místnosti, drahý… je načase otevřít ty dveře. Stanete se svým vlastním předkem. Vlastní vyrovnanost a dolování Akáši společně vytvoří vyrovnanou lidskou bytost. Lidé uvidí Boha ve vás. Budou chtít vědět, co máš. Neříkejte jim, že jste otevřeli dveře. (Kryon se směje.) To bychom tedy měli třetí dveře. Nyní máte pět dveří otevřených a jedny zavřené. Pětka je změna. Tato chodba, drazí, je naplněna mnohem více. Je naplněna dlouhým životem, až se tam dostaneme.

 

Ještě jedny dveře chci, abyste otevřeli. Jsou krásné. Jak jen je nyní označit? Říkejme jim „plán (blueprint) kmenových buněk“. Mění způsob, jakým se vaše tělo samo omlazuje. Vaše tělo se v tuto chvíli regeneruje tak, že dělá kopie buněk. Jakmile se tyto dveře začnou otvírat, tělo postupně začne vytvářet originály, nikoliv kopie. Půjde, získá plán a začne dělat buňky podle něj. To bude tajemství dlouhého života. Milí lidé, toto přijde, toto přijde. Musíte se dostat přes několik let. Musíte si zvyknout na tuto novou energii. Musíte vyzkoušet jednoduché dveře, které jsem vám dal, abyste se mohli naučit otevřít některé další. To je začátek vzestoupené lidské bytosti. Máte božskou DNA. Už jsme vám řekli dříve, že je to, jako byste v sobě měli závodní auto, ale řídili jste Ford. Vy víte, co tím myslím. Máte tam všechno. Časová kapsle je vám k dispozici. A toto je její energie.

 

Toto je Kryonovo téma – abyste pro sebe otevřeli tyto dveře a začali jste procesy, o kterých jste si nemysleli, že byste je měli. Skončili jste s řešením problémů staré energie, ony se vyřeší samy. Začnete pracovat na věcech, které jsou nové. Ale právě teď, právě teď, říkáme: Teď prostě jen dýchejte, vezměte si krátkou dovolenou a čekejte, až ti šílenci skončí. Počkejte, až rok úplňků (2013) skončí, a proveďte inventuru Boží lásky ve vás. Podívejte se do zrcadla a naučte se milovat sami sebe – toto je cvičení – a buďte trpěliví.

 

A tak vám opět předám stejná slova, která jsem vám předal již dříve: sada nástrojů zůstává sadou nástrojů a ještě nějakou dobu zůstane. Neexistují hodiny pro to, jak dlouho tyto věci potrvají a kdy lidé vytvoří ten rozdíl… jak rychle se stará energie přemění na novou a jak rychle to ti, kteří investovali do staré energie, vzdají a pochopí, že není žádná naděje na návrat k méně vědomému stavu. A to je pravda tohoto dne.

 

Bůh miluje každého z vás. Bůh vás všechny zná. Staré duše, jste zde z určitého důvodu. V těle, ve kterém jste, v podmínkách, ve kterých jste, ve věku, ve kterém jste, způsobíte rozdíl pro svět. Někteří z vás už ho způsobili. Vaše přítomnost zde byla zaznamenána!

 

A tak to je.

Kryon

 

* o den dříve, 9.2. 2013, předal Kryon poselství s názvem „Časová kapsle Gaii“, které již bylo dříve přeloženo, jelikož toto poselství Lee Carroll zveřejnil i v textové podobě.

** Rev, revoluce – Revoluce je doba oběhu jednoho okruhu kolem středu galaxie.

Poznámka ke kopírování:
Zdroj originálu: http://www.kryon.com/  -  The DNA Time Capsule, (40 minut)

 

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Oldřiška z přepisu
záznamu živého channelingu (Tereza N. a Hanka Č). Korektura přepisu Zuzka Š.
(www.transformace.info ), překladu Marie Kuchařová (www.posvatnesrdce.cz a
www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené
podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena
celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

zpět