2-2014 Kryon

„Duševní komunikace – druhá část”

Tento živý channeling byl přijat v San Antoniu v Texasu, 22. února 2014

Tento živý channeling byl upraven [Leem a Kryonem] a doplněn pro lepší porozumění čtenářů. Často se totiž stává, že živý channeling má v sobě energii, kterou psané slovo nenabízí. Proto si užijte toto obohacené poselství přijaté v San Antonio, 23. února 2014.

 

Zdravím vás, moji drazí, já jsem Kryon z Magnetické služby.

Dnes odpoledne toto poselství nazveme druhou částí „Duševní komunikace“. Včerejšek [Duševní komunikace, první část] byl naplněn instrukcemi o tom, jak může Duch komunikovat s vámi a ostatními energiemi na planetě, které jsou nelineární a snad dokonce i multidimenzionální. V tomto poselství jsme cvičně mluvili o vás, komunikujících s ostatními. Dokonce jsme i zmínili, kdo jsou to ti ostatní.

 

Toto téma je větší než si myslíte. Přijde den, kdy věda uzná, že planeta je doslova naplněna životní silou, která je neviditelná a z části má dokonce jakousi formu vědomí. V té době přehodnotí „co je živé“ a možná dojde dokonce i k nové definici samotného života. Včera jsme mluvili o tom, jak komunikovat s těmito mnoha energiemi a bylo toho mnoho k prodiskutování. Dnes to je více osobní.

 

Duševní komunikace, druhá část

Dnes jste sem přišli, abyste se dozvěděli, jak můžete zvýšit svou duchovnost, ale toto učení jde ještě dál. Může odhalit věci, které jste nikdy dříve neviděli. Duševní komunikaci je také možno definovat jako „vy s vámi“ a tudíž subjekt také „vstupuje do kontaktu se svým vlastním božstvím“. Není snad pravda, moji drazí, že celý účel dnešní lekce je, jak vstoupit do kontaktu s nelineární částí sebe sama? To je duševní komunikace.

 

Dokážete vůbec přijmout možnost, že jste rozděleni do mnoha multidimenzionálních částí? Jak už jsme vám řekli dříve, jste na mnoha místech současně, ale jedna vaše významná část vibruje výše než vaše vědomí, a proto se jí říká „Vyšší Já“. Vyvážení toho všeho a to, že začnete být jako mistři planety, je opravdovým vstupem do kontaktu s vašimi dalšími částmi, které jsou posvátné. Toto je duševní komunikace a vše, co od této chvíle řekneme, se na to vztahuje také – na vás, komunikující s „vyšším vy“.

 

Duchovní přežití

Dovolte mi, abych vás vzal kousek zpátky. V kolika životech jste se brodili starou energií? Brodili se? Sebrali jste síly a stará energie planety vás odkopla zpět. To je metafora, staré duše, která se probudila do uvědomění si božského účelu pro sebe a pro planetu, a toto uvědomění pak bylo ignorováno, nebo ještě hůře „objeveno“ a potom obáváno.

 

Staré duše, zdálo se, že jste právě vyrazili na duchovní stezku a ta vás zničila. Opět jste se vrátili zpět a narukovali jste do nějaké války a ta vás opět zabila. Přijdete zpět, probudíte se, stanete se dokonce šamanem, a jste zabiti za to, že jste osvícení. V kolika životech jste mohli dělat jen to, že jste se drželi svého a snažili jste se přežít ve světě se starým, temným myšlením? Přežití se stává slovem, které pro starou duši znamená něco naprosto odlišného. Vysoké vědomí ve staré energii je jako pěst na oko, a to je něco, na co je stará duše zvyklá.

 

Moji drazí, toto je ukončení – toho všeho – to bylo to proroctví domorodých obyvatel pro tuto dobu. Teď jste tady a jste na to připraveni. Ale planeta nezíská vyšší vědomí najednou, moji drazí. Naopak, systémy okolo vás a energie okolo vás se začnou postupně získávat snadněji, zvládat mnohem snadněji, aby bylo přežití snazší pro ty, jako jste vy. Mnoho lidí bude klást mnohem menší odpor a budou otevřenější než kdy dříve. To je začátek velmi pomalého posunu.

 

To také znamená, že pro vás bude snadnější dostat se do rovnováhy. Slovo „rovnováha“ používáme stále znovu a znovu. Ti, kteří fungují v ezoterických systémech víry, mnohokrát vstupují do určitých lidských životních kategorií, protože jde o čisté přežití. Je pro vás snadné být jakýmsi poustevníkem, mluvím dokonce i k mému partnerovi, jestliže nemusíte ukazovat své světlo, je to snazší. V minulosti, když jste ukazovali své světlo, byli jste loveni! Rozumíte tomu, co říkám, že? Když otevřete dveře a rozlije se světlo, každý se na vás dívá, protože jste jiní. Co je na tom obrázku špatně? V minulosti to znamenalo váš zánik. To je to, co se mění. Ale je těžké na to zapomenout.

 

Nezasahování

Takže v této energii, po precesi rovnodennosti, máme několik informací: První, co bychom vám chtěli s láskou předat, je to, čemu říkáme „pravidla stvořitele“. Ale nejsou to taková pravidla, jaká byste čekali. Dovolte nám být trochu konkrétnější. Budeme jim říkat „Boží zákony ve vztahu k lidstvu“.

 

Tyto zákony nejsou porušitelné, ani bychom to nechtěli. My bychom je nikdy neporušili. Duch není jako člověk. Neexistuje zde žádné lineární vědomí s pravidly nebo zákony, které musí být dodržovány nebo ne. Zde platí jiné zákony. Například zákony fyziky jsou absolutní a musí mít co dělat se způsobem, jakým se látka chová ve vaší realitě. Zákony fyziky nejsou zákony, které by byly dodržovány uvědoměle, jsou to zákony hmoty. Podobným způsobem fungují duchovní zákony – způsob práce Boha.

 

Takže mi dovolte, abych vám něco pověděl o některých z nich. Tak především vzdávají čest celému lidstvu, jsou nádherné a laskavé. Očekávali byste snad od tvořivého zdroje něco jiného? Zde je jeden takový zákon: Držíme se stranou, dokud nás nepozvete dovnitř. Toto je víc než lidská svobodná vůle; je to zákon Stvořitele. Líbí se nám tato část? Ne, protože naše láska chce křičet, že jsme tady, ale to nemůžeme. To je náš způsob vzdání holdu svobodné vůli lidské bytosti. Kdybyste opravdu věděli, že jsme tady, okamžitě byste se změnili a nebylo by žádné zkoušky. Ne. Volba najít nás, musí být vaše a jen vaše.

 

Moji drazí, stará energie této planety byla pro nás všechny obtížná. Probudili jste se a byli jste v módu přežití a v rámci staré energie se většina lidstva jednoduše nezajímala a nedovolila nám vstoupit. Umíte si představit, že se vaše děti najednou změní a nepoznají vás? Umíte si představit, jak se potulují kolem a vrážejí do zdí, protože nevidí? Představte si, že máte jedinou baterku a oni jsou ve tmě, bojí se. Ale vy nemůžete tu baterku použít, ledaže by o ni požádali. Oni vás nikdy nezavolají, protože ani neznají vaše jméno. Nevzpomínají si, kdo jste. Vy jste jim dali život a pečujete o ně, a oni přesto nevědí, že existujete. Dokážete si to představit? To je náš zákon.

 

Jiný zákon: Když vy, jako lidská bytost, otevřete svou náruč a své srdce duchovnímu hledání, začnou se dít věci. Mnozí z vás dokonce mají celou řadu akášických vzpomínek o tom, jak se cítí [a možná problémy, které to přináší ve staré energii]. Když si začnete odpovídat na vnitřní duchovní otázku: „Je v tom něco víc?“ dovolíte nám vstoupit. V tomto okamžiku se všechno mění a my začínáme komunikovat. To je náš zákon. Ale když vás to dělá stále více, zákon se rozšiřuje i na další atributy okolo vás. A potom se začnou měnit i ony. Když tento proces započne dostatečný počet lidí, začne se posouvat i planeta. Tomu se říká rychlodráha.

 

A teď to začíná být zajímavé. Tento posun má také co dělat s tím, čemu říkáte citlivost na energii v lidské bytosti. Když přijdete na bitevní pole, kde si Krystalická Mřížka pamatuje, co se tam stalo, cítíte drama toho všeho. To se mění a my jsme vám o tom říkali. Ale řekněme, že jste přišli na to místo s dalšími lidmi. Vy to cítíte, ale oni ne. Rozhovor by mohl probíhat nějak takto:

 

“Co je s tebou?“

Mohli byste odpovědět: „Copak necítíš tu energii tady?“

„Jakou energii? Co tím myslíš?“ odpovídají.

„Něco se tady stalo. Necítíš to?“

„Ne, nic necítím.“

 

Oni se pak na vás podívají a možná si myslí, že si vymýšlíte, nebo že si chcete získat pozornost, nebo že „hrajete roli“ přecitlivělé duchovní osoby. Jaký je rozdíl mezi vámi a jimi? Odpověď zní: Vy necháte toto uvědomění vstoupit a oni je blokují. O těchto blocích budeme mluvit za chvíli.

 

Někteří půjdete na procházku do lesa a ucítíte ho. Obklopí vás svou láskou a nádherou. Mluví k vám Gaia. Stromy vydávají kyslík laskavým systémem fotosyntézy. Rostliny vám dávají kyslík a vy jim oxid uhličitý. Jaký to systém! Rozhlédněte se kolem. Vědci řeknou, že ten systém vznikl čirou náhodou – náhodný vznik. Věříte tomu? Jaký to nádherný systém! I samy stromy vědí, kdo jste. Přišli jste do lesa a on vás objímá, ale možná jsou vedle vás lidé, kteří přišli s řetězovou pilou. Nestarají se a necítí to. Pro ně je les jen zdroj. Jak je velký ten rozdíl mezi vámi? Odpověď zní: Vy jste dovolili vstoupit multidimenzionálnímu uvědomění a oni ne. Víte, vy jste si více uvědomili multidimenzionální duševní komunikaci. V tomto případě se jedná o vaši ohromnou duševní energii, která komunikuje s ostatními částmi planety, které jsou také multidimenzionální.

 

Když přijmete rozhodnutí, že je OK cítit tuto energii, bude tam. Většina lidstva dosud toto rozhodnutí nepřijala. Zablokovali je. Zákon je tento – tato komunikace k vám přijde pouze s vaším svolením. V okamžiku, kdy otevřete dveře svolení, můžete ji začít cítit. Toto jsou naše pravidla.

 

Není to jen svolení ke komunikaci z tvořivého zdroje, ale také z úžasného počtu toho, co bychom nazvali dalšími laskavými energiemi. Ty další jsou představovány skupinami s názvy, které jste jim dali vy. Ani ony se k vám nemohou dostat, pokud jim to vy nedovolíte. I to je naše pravidlo. Vaše jména pro ně zní Plejáďané, Arkturiáni, Hathoři, nebo ti z Orionu a ze Síria. Existuje jich mnohem více, ale dokud se neotevřete jejich možnosti, nemohou s vámi komunikovat.

 

Většina lidstva bude stát během komunikace vedle vás a myslet si, že vám není dobře. Takto to pro ně vypadá. Poslouchejte, moji drazí, laskavých skupin, které představují esenci vaší DNA [vaši semennou biologii], a které vědí, kdo jste, těch je mnoho. Množství pomoci, kterou na této planetě máte, je ohromující, přesto většina lidstva nepřipustí povědomí o ní, ani jí nedá ve své realitě šanci.

 

Stará duše

A teď přichází na scénu stará duše. Moji drazí, vy jste už naladěni! Jestliže slyšíte můj hlas nebo čtete tato slova, dali jste jim své svolení. Dovolte mi, abych vám řekl, co se děje, moji drazí, protože existují různé stupně svolení. Ale tím prvním je otevřít dveře – a to začíná.

 

Energie roku 2014 a dále, začala vytvářet na planetě nová paradigmata. Tato nová paradigmata se týkají objevování, probouzení, uvědomění a tzv. „aha“ zkušeností. Ne všechna budou duchovní. Vědci objeví mnoho věcí, které vyvolají nové otázky. Tyto otázky a odpovědi potom otevřou dveře, které se nebudou zdát okamžitě duchovní, ale všechny povedou tímto jedním směrem. Nové objevy v kvantové fyzice a vědomí, které byly skrývány, změní pravidla, spojí zvláštním způsobem dohromady biologii a fyziku. To způsobí přehodnocení samotného života a nakonec povede k potvrzení multidimenzionální reality jiných vědomí kolem vás.

 

Nový objev – nová realita

Lékař operuje pacienta. Po chemické stránce je pacient pryč. Možná, že jeho srdce bylo vyjmuto a jiné je připraveno k umístění do zejícího otvoru v jeho hrudi. Naživu jej udržuje přístroj tím, že pumpuje jeho krev. Jeho životní esence se vznáší nad operačním stolem a nějak to vše sleduje. Někteří pacienti sdělují, že viděli věci, o kterých věděli pouze lékaři, a někteří ne. Ti, kteří přišli na operaci se svolením, se viděli na stole. To je „duševní komunikace“. Jejich multidimenzionální část to všechno viděla.

 

Je toho tolik, na co je třeba se podívat, a něco z toho se za čas prokáže. Když to studium vážně začne, některé z těchto věcí se začnou odhalovat. Lidstvo bude muset dát svolení k naprosto nové sadě konceptů o životě, a jedním z nich bude tento: Multidimenzionální život je nekonečný a věčný, naprosto oddělený od tělesného života. Vědomí je věčné a duše se opravdu vrací stále znovu a znovu. Bude možné pro to získat důkaz? Ano. Ale mnozí to budou popírat. Když si stále více dětí začne vzpomínat na svou poslední smrt a dokáže sdělit fakta, která nebudou známá, začne to studovat mainstream. Čím dál více dětí bude vyprávět svůj příběh, a vy budete vědět, že na planetě začala nová kapitola duchovního vědomí. Mnozí budou popírat důkazy, protože nebudou vyhovovat jejich pravdě.

 

Když se na to začne Země dívat, začne se měnit směřování každé duchovní víry. Jak je to daleko? Daleko, velmi daleko. Netrapte se tím, moji drazí, protože vy u toho budete. Nestanovujte pro to žádný časový limit. Až to nastane, budete při tom. Až se příště v tomto [budoucím] životě probudíte, začnete si na mnoha úrovních vzpomínat na to, kdo jste. Bude to do jisté míry mnohem velkolepější než tentokrát. Nestane se to později ve vašem životě. Naopak, stane se to, když budete dětmi. Mohli byste být některým z těch vzorových dětí!

 

Bloky a filtry duševní komunikace

Dovolte mi promluvit o blocích a filtrech. Hlavním blokem pro svolení, abyste cítili tyto multidimenzionální věci nebo jim věřili, je tradice. Toto slovo používáme ve smyslu „co jste byli učeni“. To, co jste byli učeni, má vliv na energii, kterou vy opravdu nevidíte jako tak mocnou, ale ona je. Změna způsobu, jakým věříte, od vás vyžaduje, abyste znovu přehodnotili něco, co pro vás bylo posvátné nebo cenné, protože někdo nebo nějaká organizace, kterým jste věřili, vás to naučili. Možná to byli vaši rodiče, vaše škola nebo někdo jiný, koho jste milovali, obdivovali a vzhlíželi k němu? Pravda je poznání konceptů, které vás učí. Když se to stane, vaše vědomí „je vlastní“ a nic jiného než tuto pravdu nevidíte jako skutečnou. Je to jakýsi závazek, který jste uzavřeli, a ten vás strčil do krabice, o které ani netušíte, že v ní jste.

 

Jak člověk vyvázne z tohoto neuvěřitelného bloku? Jak můžete změnit tradici? Odpověď zní, že musíte odložit to, co jste byli naučeni a dát svolení k něčemu jinému. To je tak obtížné, že někteří se přes to nikdy nedostanou. Nemohou a zůstane to tím, čemu říkáme trvalý blok. Profesionálové mají tendenci k velmi silným blokům, protože měli nejdelší vzdělání, které je dostalo tam, kde jsou teď. Pro ně je obtížné, ne-li nemožné, připustit informace, které napadají to, co se naučili, protože by to vytvořilo chaos v jejich intelektuálním přežití.

 

Filtr: Někdy mohou Pracovníci světla dovolit, aby se některé informace staly jejich pravdou, ale ne všechny. Řekněme na příklad, že to, co jste byli učeni, bojuje s jedním nebo dvěma aspekty esoterického systému, který učí Kryon. Vy jste některým otevření, ale ne ostatním. Je to problém? Ne. A opět, máte svobodnou volbu „vyčistit okno“ své duše, abyste spatřili jakoukoliv část, kterou potřebujete. Vaše lidská psychika je rozškatulkovaná lineárně, proto můžete být široce otevření jedné stránce věci a přesto u jiné jste stále nerozhodnutí. Tomu se říká filtr a my chápeme, že odhalení pravdy je pro lidi pokračujícím procesem.

 

Filtr vám brání v tom, abyste viděli celý obraz, ale dává svolení k jiným věcem, které jsou správné. Takže byste mohli říci, že to vychyluje to, co děláte a jak to děláte. To je nejlépe vidět u léčitelů, médií a channelerů, u kterých se mísí stará energie s tou novou.

 

Vezměme si například channelera. [Kryon se usmívá.] Může sedět před vámi a bude cítit, že má dobré a reálné informace. Avšak záznam jeho stopy jasně ukazuje, že je v některé oblasti lepší než v jiné. Sdělí vám předpovědi ohledně budoucnosti, ale ty se potom nestanou. Sdělí vám čas, datum a nic se nestane. Takže co byste si o takovém channelerovi mysleli? Pomysleli byste si: „No, možná že vůbec nechanneluje?“ Je mnoho těch, kteří opravdu channelují, ale stále „čistí okno“ toho, jak interpretovat, co vidí.

 

Mají určitý filtr, a tím by mohlo být např. to, že byli učeni, že budoucnost bude naplněna zkázou. Takže to je to, co hledají, když se nacházejí ve stavu channelingu. Je pro ně těžké to setřást, a oni budou opravdu channelovat, ale v tomto procesu vystoupí ven a budou se dívat na možnosti toho, co se bude dít na této planetě a v „polévce možností“, místo aby viděli tu nejsilnější možnost, sdělují tu nejdramatičtější – dokonce i tehdy, pokud se jedná jen o velmi vzdálené možnosti. Vidíte? Jejich filtr je přitahuje k tomu negativnímu, ať už je to cokoliv.

 

Po celých 25 let vám prostřednictvím mého partnera říkám, že ty nejsilnější možnosti pro vaši planetu jsou, že věci pomalu čistíte. Nová energie je na vás, a vy směřujete k mírumilovné planetě. Řekl jsem vám, že nebude problém s přechodem tisíciletí a také k žádnému nedošlo. Řekli jsme vám, že studená válka skončí, a stalo se. Oproti všem podivným a starobylým proroctvím jsem vám v roce 1989 řekl, že změníte své směřování, a udělali jste to. To ponechává vaší budoucnosti tu nejsilnější možnost. Teď vám říkám, že se stará energie bude bránit a také se to děje [podívejte se na vaše zprávy]. Chce vás stáhnout zpátky, aby zůstala stále ve vedení. Ale nemůže.

 

Mír na Zemi a vyšší společné vědomí zůstávají tou nejsilnější možností, a proto jsem zde, moji drazí. Doufám, že to chápete jasně. To ale neznamená, že neexistují žádné jiné možnosti. Existují některé, které se neuskuteční ani za milion let. Jsou také staré možnosti, ale jsou stále „tam venku“ – channeler je spatří skrze temný filtr a nikdy nevidí širší obraz. Jeho filtr je v tom, že zkáza přichází, takže bez ohledu na cokoliv se vrátí a předá vám toto poselství. To je filtr.

 

Další filtr: Co když vám teď položím osobní otázku? Já vás znám, proto se zeptám: Věříte, že toto je skutečné? Věříte, že channeling je skutečný?

 

“Ano, věřím,” odpovíte.

“Moji drazí, věříte, že máte Akášu, ve které je uloženo množství minulých životů, a že jste staré duše?”

“Ano, věřím.”.

To je dobré! Vedete si dobře a dáváte svolení, ne? Zahajujete duševní komunikaci. Moji drazí, jste připravení postoupit do další úrovně?

“Ano, jsem.”

 

Opravdu! Takže tedy postoupíte, a tou první věcí, která se stane je, že vaše šišinka zrychlí, aby vám poskytla intuitivní myšlení. Začali jste dobrou komunikaci, ale najednou se to zastaví. Filtr je tady.

 

Filtr: Nezasloužíte si tento dar komunikace. Jste nehodní.

Proč lidstvo hledí na mistrův život a místo, aby naslouchali tomu, co je ten mistr učí, se rozhodnou, že aby uctili a vzdali poctu tomuto mistrovi, musí usilovat o utrpení, kterým prošel i tento mistr? To je ten filtr! Vidíte jej? Takže místo vstřebání poselství nasajete to, že jste nehodní, protože jste neprošli tím, čím onen mistr.

 

Takže – připraveni? – abyste získali Boží lásku nebo potvrzení vnitřní božskosti, musíte trpět. To je ten filtr. To není posuzování, moji drazí, je to prosté odhalení toho, že lidé dělají rozhodnutí ve staré energii, která nemá svolení. Lidstvo se dívá na jisté věci bez struktury nebo znalosti či moudrosti, co to opravdu znamená. Tento filtr tudíž ovlivňuje, že vše děláte duchovně a směřuje to k tomu, co jste byli učeni. Víte, kolik New Age procesů je založeno na nehodnosti? Mnoho. Možná nastal čas přehodnotit některé věci a začít takto: Jste velkolepí! Tak pokračujte s vytvářením velkolepé duševní komunikace. Vy si to zasloužíte!

 

Nový začátek: Zeptejte se sami sebe: „Jsem milovaný?“ Potom nám dovolte, abychom vás vzali za ruku a začít odtud. Pociťte to mrazení skrývající se v odpovědi na tuto otázku, jestliže jste si ji položili s čistým záměrem. Vstupme do duchovní mateřské školy a začněme odtud, drahé staré duše, protože ty bloky a filtry začnou mizet a intelekt ustoupí z cesty.

 

Abychom vám předali poselství, které dnes slyšíte, můj partner se musel naučit odložit své filtry a ty byly silné. Jeho filtry mu říkaly: „To není způsob, jak by to mohlo možná být. Vědecky to nedává smysl a ve 3D věci takto nefungují“. Sám sobě v počátečních dobách říkal: „Lee, ty jen předstíráš, že channeluješ. Ty si to vymýšlíš; to se nemůže dít.“ Potom byly jeho filtry pomalu přemoženy pravdou, kterou viděl. Tím největším filtrem byl jeho nedostatek sebedůvěry. Můj partner říkal: „Když otevřu pusu, udělám ze sebe hlupáka.“ Ano, udělal! Potom se přes to dostal a dopadlo to lépe. Tehdy nám dovolil vstoupit a dopadlo to ještě lépe. Víte, jak jsme se k němu dostali? Skrze jeho srdce, ne intelekt. Tehdy, a jen tehdy, musel zvážit rozdíl mezi svou hlavou a svým srdcem a srdce vyhrálo.

 

Moji drazí, to je naše pozvání pro vás – teď, když už znáte pravidla. My jsme tady celou dobu. Jak moc tomu věříte? Jsme připraveni vám se vším pomoci. Jak moc tomu věříte?

 

Teď znáte bloky; jsou to tradice, minulé učení a myšlení staré energie. Neexistuje žádné posuzování toho, co jste nevěděli, založené na staré energii, které vám nikdy nedali poznat. Jak bychom mohli někdy soudit nějakou lidskou bytost? Jak bychom vás mohli vůbec trestat za to, že nevidíte světlo, když jste byli uvězněni v temné místnosti? Toto není poselství, kde vám říkáme, že jste se mýlili a teď máte pravdu. Toto je poselství, ve kterém vám chceme říci, že jste byli v temnotě a teď se rozsvítilo světlo! Je to poselství, které mluví o tom, že je na čase začít znovu v tom, o čem jste si mysleli, že víte, na základě toho, že vidíte nové věci, o kterých jste nikdy nevěděli, že existují!

 

Staré duše, vy jste nositeli světla. Musíte znovu začít v tom, o čem si myslíte, že je pravda. Léčitelé, slyšíte to? Já vím, kdo je tady. Chcete vědět, proč věci nefungují tak dobře? Já vím, kdo to teď čte! Je to proto, že stará energie vás nutí dělat věci, které teď jednoduše nefungují. Můžete v nich pokračovat, ale jste tak mocní, a my chceme, abyste měli výsledky! Zdvojnásobte je! Ztrojnásobte! Váš potenciál pomoci lidstvu je ohromný!

 

Zprostředkovateli, poslechni si toto a předej to správně. Nemusíte být chudí, abyste poznali Boha. Jste s tím srozuměni? Můžete si vydělávat na živobytí, hrdě si stoupnout a říci: „Jsem léčitel; jsem čtenář (např. minulých životů, aury, kartář… – pozn. př.)“ a můžete si zasloužit mít energetickou výměnu. Může se jednat o barterovou výměnu nebo platbu za vaše služby a je to vhodné. Kdo vám řekl, že byste neměli? Odpověď: Tradice. Jestliže to je duchovní, předpokládá se, že je to zadarmo. Slyšeli jste to? Jestliže nabízíte nějakou službu, můžete z toho mít příjem a neporušíte tím žádná duchovní pravidla.

 

Dovolte zvítězit duchovnímu zdravému rozumu. Existují způsoby výpočtu rovnice, kde vždy odstraníte věci, které tam nepatří a započítáte ty správné. Mému partnerovi jsem před lety řekl: Dovol, aby Kryonova poselství byla zdarma! Dovol této energii být zadarmo. Vy to posloucháte a čtete zdarma, moji drazí. To byl výsledek. Řekl jsem mu, že by pro něj bylo vhodné vydělávat si tím, co dělá jako Lee, člověk*. Jeho učení a fyzické produkty byly z jeho nástrojů a jeho talentu, ale Kryonova poselství by měla být pro všechna zdarma. Vidíte integritu toho všeho? Vidíte v tom tu rovnováhu?

 

Nemusíte trpět a nemusíte být chudí. Můžete být hrdí, staré duše. Je načase být s těmito věcmi v rovnováze. Umožněte ostatním, aby mohli vidět tu božskou rovnováhu ve vás. Začněte vidět a odstraňovat bloky a filtry, které stojí v cestě vaší velkoleposti. Když přijmete ruku Ducha, vaše Vyšší Já k vám začne hovořit. Když se to stane, předá vám informace, které pomůžou prodloužit váš život a zdraví. Moji drazí, nemusíte se trápit kvůli přežití ve staré energii, jestliže odstraníte bloky a otevřete filtry.

 

Toto je poselství dnešního dne, ale je to také poselství včerejška a zítřka. Je vás mnoho a mnoho je vás v této práci nových, a vy to potřebujete slyšet mnohokrát. Teď opakuji, že vím, kdo tu je, vím, kdo poslouchá, kdo čte a kdo sleduje. Já znám tvrdohlavost lidského mozku, proto vám řeknu toto: „Jestliže ne v tomto životě, pak v tom příštím. My jsme velmi trpěliví a stejně tak i Země.“

 

Na této vaší cestě mohou být velké výzvy, moji drazí, a budou tací, kteří řeknou: „Civilizace se vrací zpátky.“ Chci, abyste používali zdravý rozum. Když rekalibrujete celou Zemi a zapojíte rekalibraci lidského vědomí, bude hodně takových, kteří budou frustrováni. To bude výzva. Staré způsoby už nefungují. Uvidíte trhliny ve všem, dokonce i v New Age. Já jsem vám to říkal. Toto poselství nebude vyhovovat těm, kdo jsou zapojeni do starého učení a tradice. Ale ti, kteří to dovolí, se na něj budou dívat jako na odhalení.

 

Osvěžte svou pravdu!

A tak to je.

 

KRYON

 

*    Lee Carroll organizuje placené semináře, většinou pátek – neděle. V jejich průběhu přijímá tyto channelingy, které pak zdarma zveřejňuje na webu. Avšak v průběhu semináře, přijímá od Kryona i další sdělení pro potřeby daného semináře a platících účastníků.
Nabízí placené webináře (semináře na webu, on-line), ať již živě či ze záznamu.
Organizuje různé „světelné konference“ k tématům doby, každoročně koná tzv. Kundalini Tour – duchovní mise na jih latinské Ameriky
Píše a prodává knihy, prodává DVD z akcí, či další materiály s Kryonskou či duchovní tematikou, také CD s meditační hudby apod.
Zdroj: www.kryon.com – Soul communication – part 2

 

Poznámka ke kopírování:
 Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Iva M.
pro www.transformace.info a pro www.kryon.webnode.cz. Tuto českou
verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a
rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato
poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

zpět