2-2014 Kryon

Urychlení

 

Tento živý channeling byl předán ve Vancouveru, v Kanadě 8. února 2014

 

Buďte pozdraveni drazí! Já jsem Kryon z magnetické služby.
Můj partner ustupuje stranou. Musí. Šišinka mozková se otevírá určitým způsobem a lidské bytosti si potřebují zvyknout na to, že odkládají své filtry stranou. Jsou to filtry lidství. Pokud jsou na místě a lidská bytost neustoupí plně stranou, zpráva přichází skrze její filtry a její vědomí.

 

Takto rozeznáte, zda je channeling čistý nebo ne. Pokud se zdá, že je lidská bytost spojená s portálem a zachovává si způsoby vyjadřování a svůj projev, víte, čemu nasloucháte. Je to částečný channeling. Někdy je to prostě způsob, kterým lidská bytost potřebuje přijímat zprávy, aby to pro ni bylo pohodlné. Ale nejčistší jsou channelingy, kde žádné filtry nejsou.

 

Je to obtížné a vyžaduje to cvik. Někdy lidská bytost vstupuje dovnitř a ven v průběhu channelingu! Filtry tam jsou a pak jsou zase odloženy. To je člověk, který se v průběhu channelingu učí. Dáváme vám tyto informace, protože se vztahují k vašemu každodennímu životu. Když jste v situaci, kdy procvičujete intuitivní stránku, odložte své filtry stranou. Filtry vám říkají, co chce od vás slyšet váš mozek, v protikladu k tomu, co přichází šišinkou mozkovou – což je čistá intuitivní myšlenka. Tato praxe se vyplatí. Čistá intuitivní komunikace vám přinese jasnější spojení s tím, co bychom nazvali energií života, a umožní vám být v pravý čas na pravém místě.

 

Oslavuji tento čas s vámi, drazí. Někteří z vás toto poslouchají ze záznamu, jiní jsou zde v místnosti. A opět vám říkám, že hovořím k vám všem ve stejný čas, protože vás vidím, jak posloucháte, drazí. Není to záhada vidět, kdo si může přát slyšet toto poselství.

 

Jste v nové energii a tuto skutečnost jsme již mnohokrát probírali. Řekli jsme některé úžasné věci, které potvrdí pouze čas. A to je v pořádku, protože stejně jsme začínali před 23 lety, když můj partner poprvé otevřel ústa nebo to zaznamenal na papíře, a předal informace těm, kteří chtěli slyšet, co Kryon říká. Zprávy, které jsme předali tehdy a které předáváme teď, se začínají kompletovat a potvrzovat.

 

Řekli jsme, že nebude žádný Armageddon, a žádný nebyl. Zkoumali jsme potenciál Třetí světové války a řekli jsme, že žádná nebude. Dávali jsme vám zprávy, které nebyly předpovídáním budoucnosti, ale byly založeny na tom, co pradávné národy na planetě, spjaté s přirozenými cykly, věděly (míněn přechod roku 2012 – pozn. překl.). Jejich proroctví se stávají skutečností.

 

A tak zde nyní sedíme v nové energii a dáváme vám stejný druh poselství – založeného na potenciálu, který vidíme, že se uskutečňuje, nikoli, že by se mohl uskutečnit. Řekli jsme vám, že začínáte rekalibrovat samotnou lidskou přirozenost. Pokud jste součástí ezoterické víry, metafyziky nebo směru nazývaného „New Age“, informovali jsme vás, co se mění, a vyzvali jsme vás k opuštění všech starých praktik, které planetě nepomůžou. Některá sdělení bylo pro vás obtížné přijmout, pro nás obtížné sdělit. Šlo o to začít přepisovat realitu, kterou jste si mysleli, že máte.

 

Zde je dnešní poselství o láskyplné oslavě a pomoci. Chci vám opět předat informace, z nichž část je kontroverzní. Neříkali bychom tato slova, pokud by za nimi nebyla pravda a čistota záměru. Budeme hovořit o „urychlení“. To samo o sobě JE obtížným tématem. Abyste ho správně pochopili, potřebovali byste vědět mnohem více o pomoci, která obklopuje lidstvo.

 

Pokud nyní nasloucháte poprvé, přišli jste o značný rozsah informací, které poskytují pozadí a jasnost následujícímu sdělení. Rád bych vás proto pozval k poslechnutí nebo přečtení některých předešlých sdělení ze začátku tohoto roku.

 

Jako lidstvo i jednotlivci se přesouváte k energii, která vás podporuje. Přesouváte se z energie, která vás nikdy nepodporovala. Je to opravdu přesun ze tmy do světla, a tato metafora je přiléhavá. Toto vždy bylo proroctví, které pradávné národy znaly. Všechna očekávání byla soustředěna kolem průchodu Země precesí rovnodennosti – a pokud aplikujete matematiku a astronomii, uvidíte, že je zde 18leté okno od současnosti do konce precese, které je zásadní. Osmnáct let. Toto je druhý rok z těchto osmnácti. Je to rok struktury – tím myslíme, že je to rok, kdy sázíte semena. Je to rok ujasňování si, co je třeba dělat. Je to rok soutoku porozumění, což znamená, že si můžete začít spojovat jednotlivé body.

 

Řekneme vám o věcech, které vám mají pomoci. Zároveň vás tím upozorňujeme na to, abyste se těchto věcí nebáli. Urychlení – to nastává, když vám ti, kteří jsou kolem vás, podávají plášť laskavosti pro vaše dobro.

 

Předávali jsme vám opakovaně popisy mřížek planety a toho, že tyto systémy jsou plně součástí laskavé pomoci. Můj partner vám předal popis devíti atributů lidské bytosti a vysvětlil, že všechny tyto struktury jsou součástí laskavé fyziky. (Základní Kryonova myšlenka, že fyzikální zákony jsou kvantově tvořeny s laskavostí – jsou zde účelně pro maximalizaci prospěchu lidských bytostí. Nejsme hříčkou náhodných sil přírody, ale hýčkáni procesy, které mají nejlépe, jak je možné podporovat lidské bytosti a jejich vývoj – pozn. překl.). Je zde záměrná pomoc. Dokonce i chemie vašich těl se nyní postupně ladí tak, aby léčila sama sebe lépe než kdykoli v historii.

 

Tři lidé zde v obecenstvu toto potřebují slyšet, aby věděli, že jsou v pořádku a nepotřebují se bát. Dokonce i vaše buněčná struktura začíná odpovídat na novou energii. Stále používáme slovo „laskavost“ – je to nejlepší slovo, jaké máme, abychom popsali všechny systémy, které vědí, kdo jste, které jsou vaším přítelem a proti všem očekáváním spolupracují s vámi. Není to běžný systém, na který se občas spolehnete a dostanete něco dobrého. Není to systém, který je proti vám a proti kterému musíte bojovat. Je to systém, který zná vaše jméno. Poprvé v lidské historii vás vidí pohybovat se směrem k cíli, který nakonec sjednotí lidstvo.

 

To byla Kryonova zpráva po 23 let. Tato zpráva byla až dosud zakódovaná, protože jste museli překročit mezník. To je realita, že? Mohli jsme mluvit o budoucnosti, mohli jsme vám říkat, kam jdete. Mohli jsme vám říkat, že nebude žádná „závěrečná bitva“. Ale bylo zde hodně strachu díky proroctvím z minulosti, která říkala, že právě to nastane. Bylo zde mnoho dezinformací o tom, co se odehraje roku 2012, přinášených obchodníky s rokem 2012. Museli jste tím projít. Žádná slova od Kryona by nikdy nepronikla ten strach lépe, než odbíjení hodin a uvědomění toho, že se nic takového nestalo.

 

Tady sedíte, v nové energii. Díváte se na vaši sluneční soustavu a vnímáte věci, které mohou být zdrojem strachu, nebo pro vás děsivé. Chci vám říci, že tyto projevy jsou součástí urychlení. Pojďme začít, abyste si mohli začít spojovat věci, které mohou vypadat jako špatné zprávy, ale nejsou.

 

Duch ví, jak lidstvo potřebuje pracovat samo se sebou. Duch chápe, že lidstvo potřebuje řešit hádanky. Události se jeví jako negativní, stará energie. Ale děje se to, že díky řešení problémů, čistíte energii. Některé záležitosti jsou obtížné. Předáme vám pět atributů urychlování na planetě. Budou stručné.

 

Číslo jedna: zápas v politice a na veřejné scéně. Jak může politický zápas souviset s urychlováním benevolentní energie? Zde vás požádám, abyste pro tuto chvíli opustili lineární způsob uvažování o tom, jak věci fungují. Právě nyní probíhají války. Všechny mají něco společného, a všechny se liší od toho, jak probíhaly dříve.

 

Právě probíhají války, lidé jsou zabíjeni a my je vítáme na naší straně závoje. Můžeme vám říci o hororu, který se děje v určitých zemích. Ale není to země proti zemi, drazí, všimli jste si? Žádná z těchto válek není taková, vidíte to? Namísto toho jsou to konflikty uvnitř zemí. Občané státu vzájemně bojují mezi sebou, zápasí o to, co chtějí od svých vlád, a jaké se jejich země stanou.

 

Děje se to na místech, kde byste to nikdy nečekali, že? Nečekali byste, že vybuchnou, když mají vládu s takovou silou, která brání jejich lidu ve vzpouře. Bouří se dokonce i ti, kteří se zdají být „prozápadní“ a laskaví. Děje se to stále více a vidíte ty, od kterých byste nečekali, že se budou bouřit. Co se děje? Je to vůbec poprvé, kdy vidíte mnoho zemí a jejich obyvatele, jak se rozhodli, že chtějí něco lepšího.

 

Podstatou není náprava korupce, nejedná se o to, zda bude nějaký hrabivý politik sesazen a nahrazen jiným. O tom to není. Cílem je zlepšení každodenního života občanů. Řekli jsme vám o Středním Východě, kde se také „vaří“ určité věci, a mohou vás překvapit, až nastanou. Vše se týká běžných jedinců, kteří začínají vidět, že by mohli mít lepší zemi a lepší vládu. To zahrnuje dobré věci pro ně samotné, nemocnice a školy, šanci posunout se vpřed tam, kam nyní nemohou. Věci, které chtějí všichni lidé.

 

Takže politický zápas je urychlovač. Mohli bychom říci, že tlačí obal energie a způsobuje, že se věci dějí, namísto toho, aby zůstávaly na místě, byly statické a beze změny čekaly na další generaci nebo dvě, až se těchto věcí chopí a něco změní.

 

Někteří možná vezmou tuto informaci a řeknou: „Aha, Kryon říká, že je dobré, když lidé budou zabíjeni.“ To jsem ale neřekl. Říkám, že jsou nám známy lidské podmínky. Víme, jak řešíte své a „urychlení“ je pro vás, abyste se konečně probudili. Někteří občané si uvědomují, že to nefunguje. A někdy se to děje mírovou cestou, a někdy ne. To je číslo jedna – urychlení skrze politický zápas.

 

Číslo dvě: je něco, o čem jsme dosud nehovořili. Má to co dělat se změnou, rekalibrací akášické paměti. Nehovořili jsme o tom, protože dosud nebyl správný čas o tom hovořit. Můj partner napsal knihu o rekalibraci, a jak hovořím, v duchu nyní lamentuje, že jsem se o tom nezmínil dříve, aby to mohlo být v té knize. Nebyl na to vhodný čas.

 

Je to rekalibrace toho, jak bude vaše akášická paměť fungovat v budoucnosti. Podívejme se, jak fungovala dosud. Akášický záznam – někteří to budete chtít nazvat energií minulých životů – vám přinášel především věci k řešení. Přinášel energie z vašich minulých životů, vzpomínky na věci, které byly dramatické. Těžká úmrtí, utopení, bitvy, smrt vašich dětí. Nesli jste je do tohoto života a obávali jste se. To ovlivňuje, co děláte. Proto jdete za „čtenářem“ minulých životů, jehož práce je vyléčit tyto věci ve vašem životě. Pomáhá vám je vidět a zbavit se strachu.

 

Bylo to něco, čemu jste se museli čelit, abyste to mohli uvolnit pryč ze svého bytí. Bylo to zahlcujícím způsobem o věcech staré energie, kterými jste se museli propracovat. Zeptejte se regresního terapeuta, co nejčastěji dělá. Odpoví vám, že se pokouší řešit problémy v energiích minulých životů, které vytvářejí strach v životě současném.

 

Chystám se vám říct, drahé lidské bytosti, staré duše, že toto vše se bude měnit. Řekli jsme vám, že krystalická mřížka se rekalibruje a začíná si pamatovat odlišně. Stejné to je s vaší Akášou. Akáša vám bude přinášet některé z nejlepších zkušeností, jaké jste kdy měli! (Kryonův úsměv, pokračuje dojatě). Pomůže vám redefinovat lásku! Pomůže vám pochopit, kdo jste. Ano, drazí, řekne vám, že jste Lemuřané! A to jste! Vaše duše není dost stará? Kdo vám to řekl? To je zpochybňování vaší sebehodnoty, vaší velkoleposti. Jste velmi staré duše. Neseděli byste v této místnosti, kdybyste nebyli. Nepotkáte mladé duše, jak sedí na těchto typech shromáždění. Protože by nerozuměly naprosto ničemu, co je zde řečeno.

 

Vaše Akáša se přelaďuje tak, aby vám předávala vzpomínky, které vám pomohou přesunout se do laskavé energie s použitím věcí a nástrojů, které potřebujete, ne překážky, přes které se potřebujete dostat. Co vy na to? Někteří z vás začnou mít sny, staré duše, a začnete vidět Mistry. Budete levitovat. (Smích.) Budete zažívat barvy ve svých snech a budete vědět, co znamenají. Probudíte se, a budete se usmívat, protože se budete cítit dobře.

 

Nahradí to opak, který tolik z vás zažívalo, staré duše. Vím, kdo tu je. Uvědomujete si hrůzy, kterými jste prošli? Víte, co zneklidňuje vaši Akášu, co vám dává nedostatek sebeúcty? Chci, abyste začali chápat, že se to začíná přesouvat pozitivním směrem. Nemusíte se znovu narodit do nového života, aby se to objevilo. Překročili jste mezník a zasluhujete si to teď! To je číslo dva. Způsob, jakým vám Akáša doručuje vzpomínky, se přesune do pozitivního. Nebude vám dávat problémy, bude vám dávat řešení, návrhy, a možná i vynálezy! Tolik k druhému bodu.

 

O čísle tři: je obtížné hovořit, protože se tolik bojíte. Gaia sama se rekalibruje k laskavosti a nenechá vás, abyste věci pokazili. Z vašeho pohledu jsou tyto informace kontroverzní. Máte velký strach z věcí, které se nedávno staly a mohou se opět stát v budoucnosti. Environmentalisté se budou u tohoto poselství kroutit.

 

Řekli jsme vám dříve, abyste přestali znečišťovat oceány. Řekli jsme vám, abyste skončili se znečišťováním vzduchu. Ale takovouto zprávu Kryon nepotřebuje dávat. Je to samo o sobě evidentní. A lidstvo to začíná vidět. To není Kryonovo téma. Kryonovo téma je toto: chci, abyste pochopili, že samotné oceány vaší planety jsou neskonale odolnější a pružnější, než jste si kdy vůbec uměli představit. Už dříve vám to bylo ukázáno, ale vy se stále bojíte.

 

Co se stane, když se nukleární zařízení roztaví a vylije se do oceánu? Na prvním místě je to zpráva pro vás – pochopili jste ji? Nukleární energie není vaše nejbezpečnější volba! (Uchechtnutí.) To je ta zpráva. Je to velmi jasná zpráva. A když si myslíte, že je to bezpečná volba, říkáme vám stále znovu, že to je ten nejnákladnější parní stroj, který lidstvo zná. Taková jsou jaderná zařízení. Můžete získat energii mnoha jinými způsoby – geotermální je jeden z nich. Máte neomezené teplo pod svými chodidly. Stačí najít způsob, jak se dostat dostatečně hluboko. A vy to dokážete.

 

Takové je poselství. Zatím v průběhu procesu znečišťujete oceány radioaktivitou. Je zde mnoho strachu. Co byste měli dělat? Měli byste jíst ryby? Bude radioaktivní voda cirkulovat oceány, je bezpečné koupat se ve vodě?… Něco vám řeknu, drazí. Oceán je mnohonásobně odolnější, než jste si kdy mysleli. Vraťte se kousek zpět a zamyslete se. V raném období vývoje a testování vašich jaderných zbraní se lidstvo rozhodlo, že nechá explodovat vodíkovou bombu, která byla velmi objemná, v oceánu. (Smích.) Pamatujete se? Jsou z toho fotky. Radiace, která byla tenkrát vržena do oceánu, byla mnohem masivnější ve srovnání s tím, co se nyní stalo v Japonsku.

 

Nyní se ptám – plavete v tom oceánu? Jíte ryby? Co se to tedy stalo, CO SE STALO? Dám vám nápovědu – Gaia je mnohem odolnější, než myslíte. Existují způsoby neutralizování a přeměny, o kterých nemáte ani potuchy, a už se to jednou stalo. Cožpak to nevidíte? Nebo si neuvědomujete, že se můžete přestat bát? Buďte obezřetní, sledujte, co se děje a zůstaňte stranou od oblastí, které jsou vzhledem k měření nejzasaženější, ale pochopte, že oceán si s tím poradí.

 

Zmíním další skutečnost k zamyšlení, protože jsem tu již dlouhou dobu (Kryon se směje). Byla doba, dříve než jste přišli na planetu, kdy oceány byly neustále znečišťovány ropou. Hádejte, odkud pocházela. Z ropných polí pod hladinou oceánů, která se protrhla a vylila neuvěřitelná množství ropy – přirozeným způsobem, ze dna oceánů. Mimochodem, s podobným problémem nyní zápasíte. Zkuste to domyslet… Skvrny, skvrny, skvrny a zase skvrny… tehdy nebyly žádné tankery vylévající ropu. Kde jsou následky těchto znečištění? Zruinovaly životní prostředí? A odpověď je „ne“. Co se s nimi stalo? Je tu systém, a vždy byl, kdy oceán nečistoty vezme, a postará se o ně způsoby, které neznáte. Zvažte to a pospojujte si jednotlivé body. Nejste první, kdo vylévá ropu do oceánů. Je to běžný přírodní jev. Zeptejte se geologů, co je tam dole. Zeptejte se jich, zda jsou tam ložiska bublající nahoru právě teď. A ony jsou. Je to přírodní děj, oceán o něm ví, rozpoznává ho a postará se o něj.

 

Víte, co se děje s počasím? Upozorňovali jsme vás na to naposledy. Přichází mini doba ledová. Říkali jsme vám, že není potřeba se toho bát. Prostě je třeba pochopit, že bude chladněji. Je to součást hojivého procesu. Oceány mění teplotu, ochlazují se. Je to součást životního cyklu, který se potřebuje obnovit. A je to také součást procesu čištění.

 

Předal jsem vám informaci, že to může vědcům trvat generaci, než si toho všimnou, uznají to a řeknou: „Hele, ono se ochlazuje!“ A až to udělají, vzpomeňte si na den, kdy jste to slyšeli ode mne. Planeta to urychluje – pomocí čištění sebe sama. Mezitím (se smíchem) neznečišťujte oceán, neznečišťujte vzduch. Místo toho pochopte, že Gaia má vědomí, které je přátelské lidstvu, vidí, co se děje, a řeší problémy s vámi. Je to jasné? To byl třetí bod. Zbývají dva.

 

Rád bych vám řekl o něčem, co se děje ve vaší galaxii, a je to strašidelné.

 

(Číslo čtyři) Váš sluneční systém se pohybuje okolo centra galaxie se stejnou rychlostí, jako všechny ostatní hvězdy. Nazvali jsme to „revy “ – oběhy (revolutions – /revs/ – pozn. překl.) okolo středu. Jeden oběh trvá miliony let. Takže lidstvo za celou svou historii ještě nevidělo ani jednu otočku. Pohybujete se neustále do nových oblastí vesmíru, obíháte kolem středu své galaxie.

 

Pokud jste si mysleli, že solární systém je statický a zůstává ve stejném prostoru, neodpovídá to realitě. Sluneční systém vždy rotuje. Oblast, do které se chystá přesunout, se liší od oblasti, ve které dosud byl, je to dle plánu a právě včas. Pohybujete se do jiného druhu záření. Toto vyzařování ovlivní vaše slunce, vaši umělci to začínají vnímat, meteorologové o tom podávají zprávy, je to součást změny v počasí, sluneční cyklus bude jiný, množství slunečních skvrn bude odlišné, protože radiaci, do které se jako sluneční systém pohybujete, jste nikdy předtím nezažili. Ne v lidské podobě… A tak se bojíte. Díváte se a někteří říkají: „To je konec!“ Jiní varují: „Bude to nebezpečné!“ Já vám řeknu následující: Toto záření vplyne rovnou do magnetické mřížky vaší planety, změní vaši DNA a vy budete mít dalších deset procent (smích) efektivity, v pravý čas, podle plánu. To je laskavá fyzika, která ví, co děláte a čím procházíte!

 

Všímáte si toho? Čeho se ostatní bojí, je ve skutečnosti evolucí vašeho vědomí. Pokud jste se nevyladili přečtením předcházejících poselství, nebudete možná rozumět ničemu z toho, co jsem řekl. Ale jedná se o laskavý systém. Tato radiace změní věci. Uskuteční se to přirozeně a vy zdokonalíte funkčnost DNA vašeho těla. Je to systém, který ví, že přicházíte. To je číslo čtyři.

 

Pátým a posledním jsme se již zabývali. Napřed řeknu, co je evidentní – náš čas není váš čas. Vidíme tyto věci přicházet. Ale až se tak stane, možná řeknete, že to trvalo déle, než jste mysleli. „Déle“ je slovo, které není v rozsahu našeho chápání. Prostě víme, že to přichází. „Načasování“, jak byste to nazvali, není něco, čeho bychom si byli vědomi. Známe vaše chápání času. Vidíme vaši netrpělivost, protože se věci nedějí dle třídimenzionálního harmonogramu. Jaký je v tom však rozdíl? Přijde to, až to přijde. Budete tady. Někteří možná nebudou stejného věku a stejného pohlaví, ale budete tu (smích v obecenstvu). Jaký je v tom rozdíl? Uvidíte to a to, co mám na mysli, jsou vynálezy.

 

Jak se planeta přesouvá do toho, co jsme nazvali „urychlením“, vynálezy přesáhnou hranice toho, co jste považovali za vyspělou technologii. Technologie, kterou obdržíte, bude za hranicemi 3D technologie – bude to kvantová technologie. Začne to pozvolna. Stejně jako tolik vynálezů, které posunuly vaši technologii v minulosti, budou mít i tyto zbrzděný počáteční vývoj, s bleskovým závěrečným urychlením. Jedna věc vede k druhé, ukazuje něco nového.

 

Řeknu to ještě jinak: Planety, které se přesouvají do statusu „vzestupu“ prostě musí mít možnost chápat kvantovou energii. Počátek porozumění kvantové energii je schopnost vidět ji a měřit ji. I když ji neumíte vyrobit, měnit nebo s ní pracovat, musíte být schopni ji alespoň trochu vidět. Umíte si představit malíře, který chce namalovat překrásné plátno, má před sebou všechny potřebné barvy, ale je slepý? A to je přesně ten bod, ve kterém se nyní nacházíte.

 

Všechny barvy jsou vám k dispozici, vždy byly. Když uvidíte kvantovou energii přítomnou v jakékoli formě, porozumíte tomu, jak ji vidět v lepší formě. Když ji dokážete vidět v lepší formě, uvidíte vzory v ní obsažené. Pak budete mít miliony otázek, které se nedají zodpovědět. Ale zahájí to pokrok ve vynálezech, když jednu věc po druhé začnete rozumět tomu, co vidíte, a co jste nikdy předtím neviděli. Barvy budou nádherné – to je metafora.

 

Je to urychlovač, protože tento proces začne vyvolávat otázky, o kterých jste jako lidská rasa dosud neuvažovali. Dovedete si to představit? V momentě, kdy pomyslíte na problém, okamžitě uvidíte řešení. Fyziku to přivede do zcela nové perspektivy a uvidíte chybějící zákony. Když budete chtít, budete schopni manipulovat s věcmi, jichž se nyní cítíte být obětí. To jsou dary vzestupující planety postupující vpřed. A tím skončíme.

 

Drahé lidské bytosti, stále máte svobodnou volbu. Můžete to změnit, můžete se obrátit zpět, můžete se tím přestat zabývat. Přišel jsem před 23 lety. A co jsem tehdy viděl – bez hodin! – jste byli vy, jak tu dnes sedíte (Kryonův úsměv). Jinými slovy – to, co vidím za 20 let, je podobné. Jsou zde potenciály, které nemůžete vidět. Právě se začínají na této planetě rozvíjet.

 

Připravte se na medicínu, která se už navždy změní. Připravte se na eliminování jednoho druhu léčení a otevření prostoru pro jiný. Připravte se na inteligentní, kvantové léčení, které se objeví. Nemám nástroj, jak vám popsat tento léčebný – nikoli, není to proces, partnere (Kryon oslovuje Leeho), nepoužívej toto slovo! Léčebné paradigma, které zatím nedokážete vidět, nedokážete si ho představit, ale které je výsledkem spojení vás a vrozené inteligence vašeho těla (innate – pozn. překl.), se schopností vtisknout si představu a vyléčit se za použití svých vlastních dat ve své DNA. To je vše, co zatím mohu říci (smích).

 

Umíte si představit, jak popíšete internet společnosti, která ještě nepoužívá elektřinu? Ze stejného důvodu je tak obtížné předat vám nyní, co všechno tam je. Stále máte svobodnou volbu, jako vždy. Ale potenciály se již rozvíjejí – k benevolenci a k řešení. A k míru. Až si země konečně uvědomí, co chtějí, a budou mít lídry, kteří se budou řídit tím, co národy kolektivně chtějí, nebude žádná potřeba znovu se bouřit.

 

Proto nyní existuje v tolika oblastech tolik čištění a otřesů. Je to urychlení. Pomáhá vám dostat se na další stupeň rychleji než byste se tam dostali sami, protože jste obklopeni pomocí. Země samotná, osobnost známá jako Gaia nebo Matka příroda, se právě teď usmívá, dívá se na vás a říká: „Zasloužíte si to.“  A tady jsme. Všechny věci, které jsem dnes řekl  – jsou pravdivé.

 

Tímto to uzavřeme. Je to skutečné? (Kryonův tichý smích.) Dotkla se vás zpráva? Cítili jste, co dalšího se děje v místnosti? Naslouchali jste slovům, nebo tu byla další energie, která kroužila místností, která vás třeba držela za ruku, objala vás, pokud jste to dovolili, a říkala: „Poslouchej, poslouchej, poslouchej, stará duše. Čas, o který jsi žádala, je tady. Tak toho využij. Nespokoj se pouze s tím tady sedět. Nenech se tím pouze bavit. Buď součástí toho všeho.“

 

Jsem Kryon, milovník lidstva. Z dobrého důvodu. (Zasmání na závěr.)

 

A tak to je.

KRYON

 

Zdroj: MP3 nahrávka (37 minut) – www.kryon.com – „Fast-tracking“

 

 

Poznámka ke kopírování:
 Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Pavel Z..
pro www.transformace.info a pro www.kryon.webnode.cz.  Tuto českou verzi
je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat
nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech
zdrojů i s aktivními odkazy. Originální MP3 nahrávka je také volně k dispozici,
ale není určena k veřejné produkci (rádiové vysílání apod.).

 

zpět