2-2014 Kryon

Spojování bodů

 

Tento channeling Kryona byl přijat živě Lee Carrollem v Sarasotě na Floridě, 01. 02. 2014

 

Zdravím Vás, milovaní, já jsem Kryon z magnetické služby.
Jsou zde ti, kteří vždy řeknou: „Hm, Lee Carroll se dost nepřipravuje. Musí před channelingem silněji dýchat. Měl by mít nějaký čas k tomu, aby umožnil Duchu oprostit jeho tělo od běžných lidských starostí.” Chci vám sdělit, že nespojujete body. Dnešní channeling bude vypadat jako přeskakování od jednoho tématu k druhému, až k záležitostem, které jsem vám chtěl sdělit o fungování věcí. Toto je začátek roku 2014. A první věc, kterou chci, abyste věděli, se týká vztahu, který máte -  to božské ve vás se začíná měnit. Následujte logiku, pokud je to něco, co je vám bližší, nemusíte zas tak tvrdě pracovat na tom, abyste to přijali.

 

V lineárním způsobu, když je někdo daleko, budete pracovat na tom, aby vás slyšel, například budete křičet, možná budete muset intenzivněji dýchat a možná budete muset trochu mávat. Ale pokud stojí blízko vás, nemusíte udělat nic z toho. Jen ho pozdravíte normálním hlasem a můžete provést oční kontakt. Já a můj partner máme oční kontakt již léta. A vypadá to takto – odehrává se to mimo metafyzickou schránku vhodnosti. Jsou zde tací, kteří mají pocit, že lidské tělo musí opravdu tvrdě pracovat na tom, aby přijalo vzkazy od Ducha, které budou čisté. A já vám říkám, drazí, že závisí to na tom, jak blízko jste svému božství. Pokud máte stále pocit, že se nachází ve vedlejším pokoji nebo vedlejším bloku, bude vám to trvat mnohem déle a, ano, budete muset intenzivněji dýchat a budete muset pracovat na získání energie prostřednictvím této cesty, aby Duch mohl přijít a očistil cestu. Ale pokud jste na sobě pracovali, Vyšší Já nebude ve vedlejší místnosti.

 

Takže první věc, kterou chci učinit, je spojit body, jak říkáme a jak říkáte vy, pomocí spirituální logiky, ne pomocí toho, co vám říkali, rodino, nýbrž spirituální logiky energie měnící se po všechny ty roky, co o ní hovoříme. Pozvánka je otevřená a ruka je podávána té božské části ve vás, aby žila po vašem boku místo uvnitř budovy někde za nějaký čas, rozumíte? A tak místo toho, aby se stala něčím vzdáleným, na čem musíte pracovat, stává se něčím, co je s vámi denně.

 

Můj partner začíná channelovat, někdy channeluje během přednášky a někteří z vás to už zaregistrovali. Vidíte jemnou změnu energie, slyšíte, jak se jeho hlas lehce změnil, a víte, že je se mnou. A tato zvláštní činnost, kterému říkáte channelingem nebo trans nebo jakkoli, začíná být vlastní mnoha lidským bytostem. Není to o tom, že by se dostali před skupinu, kde by říkali něco, co jim bude připadat legrační nebo jim zavře oči, mluvím o splynutí, které měli mistři. Mluvím o kráčení po této planetě pohodlně, klidně, protože to, co bývalo o blok dál, teď jde s vámi ruku v ruce.

 

Na této planetě se dějí věci, u kterých bych si přál, abyste je viděli v jiném světle. Je tu něco, co nás nutí znovu se podívat na věci, o kterých jsme už mluvili předtím. Chci je vysvětlit lépe než předtím. Nemusíte si toho být vědomi, ale Duch mluvil k lidstvu v metaforách. A měl pro to několik důvodů. První je ten, že Duch není lineární a vy ano. Takže koncepty, které jsou mimo zorné pole vašeho běžného vědomí, jsou někdy prezentovány lineárním způsobem pomocí metafor, které pochopíte. Pro některé z vás jsou metafory hádanky k rozluštění. A cítí, že nejsou skutečné, ale je to logický pozůstatek něčeho, co skutečně něco znamenalo, ale někdy byl smysl špatně interpretován. Nyní jich začíná ubývat díky tomu, co jste tomu věnovali – jste blíže zdroji, než jste byli před dvaceti lety. A staré duše v této místnosti to začínají cítit. Bližší vztah, více vystředěný, méně podivínský, čistší komunikace, zvláště po roce 2014, během roku 2014 a po něm. A tak se metafory začínají vyjasňovat a skutečné předání reality, kterou vám chceme sdělit, nahrazuje záhadnou myšlenku.

 

V roce 2012 jsme vám řekli, že budete mít nového papeže. Viděli jsme potenciál frustrace současného papeže. To nebyla předpověď založená na nějaké křišťálové kouli někoho z éterické roviny. To my neděláme. Duch dává lidstvu informace, na kterých už lidstvo pracuje, drahé lidské bytosti. A tak když uslyšíte předpovědi, nejsou záhadné, jsou založeny na potenciálech, které my vidíme po celém světě, ale vy je nemůžete vidět z místa, kde se nacházíte ve vašem městě nebo velkoměstě. A tak nás potřebujete. Jednou přijde den, kdy nebudete potřebovat člověka na pódiu s mikrofonem, aby vám tu předpověď předal, protože váš portál bude dostatečně velký. Umíte si představit takovouto komunikaci? Čím více komunikujete s Duchem takovým způsobem, tím více jste spojeni s ostatními lidskými bytostmi, které komunikují stejným způsobem, protože všichni mluvíte s tou samou „polévkou tam nahoře“. Vidíte, jak by toto mohlo zlepšit mír na Zemi? Méně nedorozumění vytváří méně násilných zemí – mnohem méně – a takový tlak na planetě, kde většina lidských bytostí žádá benevolenci a ty samé věci a tlačí své vlády tímto směrem, místo aby směřovaly jinam. To je nové paradigma. Chci, abyste si spojili body.

 

A tak máte nového papeže. Jaká je to náhoda, že je z Jižní Ameriky, neboť všechna ta proroctví domorodců na této planetě jsou právě o rovnováze mezi severní a jižní polokoulí, něco, co bylo očekávané, předpovídané již deset tisíc let a co je v procesu, ne-li v některých ohledech již kompletní. Vše bylo stvořeno díky vynálezu. Věděli jste to? Nyní budu kroužit trochu kolem dokola, ale chci, abyste si spojili tyto body…

 

Před pár lety jsem vám předal poselství o tom, co jsme viděli přicházet a řekli jsme, že až každý bude moci mluvit s každým, už nebudou existovat žádná tajemství. To je internet. Viděli jsme to přicházet, protože jsme viděli potenciály vyvíjející se v místech, která jste nemohli vidět. A v procesu tohoto internetu se stalo něco výjimečného, že domorodí obyvatelé této planety, kteří se nikdy neznali, se náhle dívali jeden na druhého na internetu. Všichni zde mají svou stránku. A na jejich stránkách najdete, v co věří, jak vypadají, jejich historii, jména jejich předků a jejich proroctví. Zhruba před deseti lety byla proroctví odhalena a způsobila úžas, když obyvatelé této planety začali mluvit jeden s druhým. Přišlo vám zvláštní, drazí, že proroctví domorodých obyvatel celého světa byla velmi podobná. A že i jejich načasování bylo velmi podobné. A nemělo vůbec co do činění s vašimi moderními duchovními systémy. Nic. Děsivé podivnosti, dalo by se říci. Není možné, aby to nebyl záměr… jejich proroctví byla stejná jako proroctví Mayů. A tak jste měli vstoupit do precese rovnodennosti, což se stalo, a měli jste si užívat dalších osmnáct let, kdy ta precese měla skončit schopností změnit lidstvo do té podoby, jakou ještě nikdy předtím nemělo. A v tu dobu měly přijít na svět nové vynálezy, mělo se začít posouvat vědomí a to, co byste nazvali boj o moc mezi hemisférami, se mělo začít dostávat do rovnováhy díky tomu, co někteří nazvali soucitnou nebo červenou polokoulí srdce. Toto již začalo. A internet umožnil, abyste to uviděli.

 

Skupina zvaná Kořeny Země, skupina domorodců, kteří předávají toto poselství po celé planetě, se setkali na konci minulého roku v Chile. Nebylo to nepatrné setkání. Přišlo 3 000 lidí. I vy to začnete vidět a znovu říkám: jaká náhoda, že papež je z Jižní Ameriky! Vše se začíná propojovat v to, o čem jsme vám říkali – o rovnováze života zde, nyní je třeba něco zaplatit. Doporučuji vám sledovat tohoto nového papeže, protože začíná pomalu přiřazovat Jihoameričanům. Toto je poslední náboženská bašta víry. Odtud pochází většina kněží, odkud pocházejí jeptišky. Řekl jsem, že přežijí a je to tak. Spousta diecézí ve Spojených státech vyhlásila bankrot a/nebo insolvenci. A tento muž toto všechno změní a udělá to prostřednictvím soucitu. A bude to fungovat, bude to fungovat. Chci, abyste sledovali jemnost toho všeho.

 

V tomto procesu je tu cena, kterou je třeba zaplatit. Jižní Amerika je v centru pozornosti proroctví. Věci, které zde předtím fungovaly, už fungovat nebudou. Měli by si dát pozor, velmi dobrý pozor. Takto severní polokoule začne řešit otázky války, protože oni na nich pracovali již padesát let.

 

Učiním zde některá prohlášení a nechci, aby se zdála matoucí. Jsou velmi koncepční. A proto žádám svého partnera, aby mluvil jasně. V Jižní Americe existují právě teď místa, která nepochopila koncept správně. Izolace není odpovědí na žádný proces. Odpovědí je otevřenost a sjednocení s ostatními. Přesto tam právě teď probíhají velmi staré procesy, které jsou znovu zkoušeny, aby už se staré chyby nikdy ani neukazovaly. Nuže, zde je můj vzkaz zejména pro tři určité země a vy byste měli uhodnout, pro které a jakou radu mám pro jejich ekonomiku. Kdy naposledy dával Kryon ekonomické rady? Tohle ale není ekonomická rada, je koncepční. Neoddělujte atributy a vlastnosti vaší ekonomiky od vaší země. Nekontrolujte to, o čem věříte, že jsou to vaše vlastní kontrolovatelné parametry, jako je zásoba peněz, kurzy měn, obchodní překážky v domnění, že to byť jen na moment posílí vaši zemi. Zruinuje vás to rychleji než je běžné. Odpovědí je otevřít… otevřít vše. Nechat to volně plynout a vyladit se se zbytkem země, kontinentu a světa. A pokud to neuděláte, budete trpět následky. Jsou tři země, které stojí před zhroucením. Jste v centru zájmu, pokud právě posloucháte. Protože už nemůžete vzít zpátky všechnu tu energii, nebude to fungovat a samo se to projeví. Toto není předpověď, toto je potenciál. Můžete se vydat i jinudy, záleží na tom, jestli poslechnete nebo ne. Toto do sebe tak přesně zapadá a vy si spojíte body díky proroctví o severu a jihu, díky novému papeži z Jižní Ameriky – díky tomu, že zde krouží ve svém voze, mohli byste říct, kolem místa, kde vyrostl.

 

Drazí, toto jsou dobré zprávy. To všechno jsou opravdu dobré zprávy. Souvisí to se změnami, které jste nepředpokládali, které vyústí v rovnováhu. Když to tato země učiní špatně a přejde do režimu problémů, monitor bude hlásit poruchu a bude se ji snažit vyrovnat, jen to bude trvat déle.

 

Řešení jsou zjevná. Zjevnější, než kdy dřív. Zahrnují princip laskavého záměru. Začněte pracovat s energií laskavosti, obchodujte se svými sousedy bez setrvávání ve strachu, vybírejte vůdce, kteří vidí, co lidé potřebují především – v duchu laskavosti. Úplně jiný způsob fungování na této planetě.

 

Malá doba ledová

Chci jasně zdůraznit další předpověď. Jasně. Po celá desetiletí mluvíme o tom, co přijde dříve, než si myslíte, protože stále čekáte a nevěříte tomu. To není špatná zpráva, je to prostě zpráva, abyste se mohli připravit na nadcházející malou dobu ledovou. Na nadcházející malou dobu ledovou a už jste ji měli dříve a není to tak dávno – 15., 16. století… Je to cyklus, drazí, je to cyklus, který se opakuje a bude to znamenat, že místa budou nějakou dobu chladnější, než byla za vašeho života nebo za života vašich rodičů a možná i za života vašich prarodičů, ale když se vrátíte o kousek nazpět, uvidíte to. A velká města to přežila, ale neměla elektřinu. A vy ji máte. Podívejte se, co se stalo nedávno v sousedním státě díky sněhové kalamitě. A to se díváte na Spojené státy a říkáte si, že je to absurdní, ale ve sněhové kalamitě zemřeli lidé. Co by se asi stalo, kdyby poslechli a místo očekávaného globálního oteplování by pochopili, že je čeká globální ochlazování? Byli by lépe připraveni – a to také budou… při příští sněhové kalamitě. Podnebí se v globálním měřítku bude ochlazovat místo oteplování a my jsme vám to řekli již před více než deseti lety. Učiním prohlášení, které není hádankou a není metaforou. Tento fakt můžete získat od meteorologů a geologů, nikoli od politiků. Pravda je toto: tento cyklus byl již spatřen, není to nic záhadného. Cykly jsou záhadou. Proč se začaly odehrávat? Co to planeta Země dělá? Bude to jen domněnka, ale mohu vám ji říci – má to co do činění s obnovou života v oceánu…

 

Možná si myslíte, že ničíte oceán. A já vám říkám, drazí, že oceán se o sebe umí postarat sám, bez ohledu na to, co do něj odkládáte. Může to kvůli tomu trvat déle, protože sem a tam se v něm vyskytnou vaše jedy, ale oceán zareaguje. Vždy to tak bylo. Je větší než vy. Je o mnoho větší než vy. A obnovuje sám sebe a vytváří život způsobem, o kterém nemáte ani ponětí, každých několik set let. A nyní to celé přichází znovu v moderní době, kdy máte měření počasí, které jste tady předtím neměli a elektrické sítě, které jste tu předtím také neměli, a mráz je pro vás ohrožením, protože vaše elektrické sítě selžou. Víte, chce to jen jednu ledovou bouři, aby zrušila veškerou komunikaci. To víte. Přinejmenším byste měli začít pohřbívat kabely, pokud jste tak již neučinili. Připravovat na zimu takové věci jako stromy, které předtím nikdy nezmrzly. To nejlepší, co můžete udělat je to, co už jsme vám říkali před více než deseti lety: vynakládejte peníze na financování řešení problémů – a jsou to stále ještě problémy jenom proto, že jste je ještě nevyřešili – na poli geotermální produkce.

 

Země je horká, velmi horká. A vše, co máte udělat, je sestoupit o pár tisíc stop dolů. Můžete vytvořit tolik páry, kolik potřebujete, bez jakéhokoli nebezpečí. To víte. Ale není to tak snadné jako vaše technologie, která je nebezpečná pro lidstvo i pro životní prostředí – mnoha způsoby. Pokud budete vytvářet energii pomocí přílivu a odlivu, bude to výborné pro pobřežní města, ale co ostatní? Vše, co musíte udělat, je vrtat. Řekli jsme vám o některých chemických látkách, které byly vynalezeny teprve v posledních několika letech, kdy bod varu těchto substancí je mnohem, mnohem lepší než pro vodu. Mnohem dříve než u vody – při teplotách, při kterých byste tomu nevěřili můžete vytvořit páru. A o to jde. Nadnesl jsem vám tento fakt již několikrát a nyní jej nadnáším velmi jasně znovu. Pokud byste to prozkoumali a zrealizovali, nemuseli byste mít síť, která selže, protože máte možnost ji udělat na tolika místech v jednom městě! A pokud jedna selže, další zůstanou. A vše, co musíte udělat, je jít jinam, abyste se zahřáli, ne jako ti, co zemřou, protože nemohou jít kamkoli a jednoduše umrznou. Stejně jako některé evropské země, protože to také pocítí. Co udělaly posledně, když jejich řeky zamrzly, víte to? Protože to se stalo. Jak to přežily? A ony to přežily – velmi dobře. A nyní je to zpátky.

 

Připravte se na studenější počasí. Nyní s vámi hovoříme z místa, které nečelí chladnému počasí. Proto tady nyní bezprostředně neočekávejte led. Ale v prostoru lehce nad námi? Ano. A nad ním? Ano. A nad ním? Buďte připraveni na zimu. Děje se to, že se arktické počasí začíná dostávat do míst, o kterých byste neřekli, že někdy budou chladná. A budete se škrábat na hlavě a všichni budou volat: „Nebezpečí! Nebezpečí!“ a vše, co můžete podniknout, je podívat se na předky a pochopit, že je to cyklus. A že oni jej přežili výborně. Pokud jste vyděšení, drazí, slyšíte nyní můj hlas a žijete na místě, kde víte, že se počasí ochlazuje, a já říkám, že bude chladněji, sežeňte si kamna na topení dřevem, protože bez ohledu na to, co se bude dít, budete mít dřevo. Je to praktické nebo ne?

 

To vše je o laskavosti, nikoli o potrestání lidstva. To proto, aby byly oceány plné života a mohly nakrmit ty, kteří to potřebují. Budete mít rekordní odezvu od rybářů. Rybář se vrací, jak jsem říkal pomocí metafory, která říká, že ryby se vrací. A vy už to spatříte za svého života. Nikdy to nemohlo být jasnější. Musí to tak být a má to co do činění s cyklem a procesy, které jste zatím skutečně jasně neviděli a které uvidíte brzo.

 

Opět přeskočím. Chci, abyste začali spojovat body o Božích pravidlech. Celá planeta Země se stala monoteistickou – jeden Bůh. Jeden Bůh… To je překrásné. Je to první krok. Jeden Bůh. Ale pokud se zeptáte, jaká jsou pravidla toho jednoho Boha, dostanete tisíce scénářů. Takže který je ten správný? A pokud to uděláte špatně, stane se vám něco špatného? Takže bych chtěl bez metafor vyčistit vzduch a pohovořit o tomto tématu.

 

Nic učiněné s vlídností a laskavostí nečiní nikoho zde špatným. Chci, abyste pochopili tento obraz a spojili si body. Mezi vámi a Bohem existuje určitý systém, který je dokonalý a laskavý, a Bůh, Duch, si přeje, abyste měli vlastnosti mistra: dlouhý život, zdraví, žádný strach, schopnost řešit témata a problémy intuitivně a správně, s moudrostí a láskou, které ve vás ostatní mohou spatřit. To je to, co si Bůh přeje. A přesto je to plné pravidel, že? Pohovořme si o tom.

 

Není to tak dlouho, co jsem vám poskytl channeling, který se jmenoval Rekalibrace „měli bychom“ . „Měli byste dělat to?“ „Měli byste dělat ono?“ Nyní tento channeling doplním. Jak vám říkali, abyste se modlili? Co je správně a co není? Přijdete do některých společenství a modlitba je zde velmi, velmi vážná. V některých společenstvích trávíte v modlitbách mnoho času, někde je přímo určen směr, kterým se modlit, někdy i mnohokrát denně… v jiných společnostech se zase medituje jen chvilku a je jedno, kterým směrem jste obrácení. Monoteistický Bůh. Jeden Bůh a všechna ta pravidla… Kdo má pravdu? Inu, řeknu vám toto: máte pravdu, pokud rozumíte Božím pravidlům a není jich mnoho. Začněme tedy zde.

 

Duch, Bůh si přeje, abyste se cítili dobře při svém uctívání. Slyšeli jste to? Takže vás vaše tradice nutí klečet na koberci a dívat se určitým směrem nebo zakrývat hlavu předepsaným způsobem nebo být v ašrámu a meditovat určitým způsobem – pokud je to způsob, jakým slavíte Boha v sobě, povzbuzuji vás, abyste v tom pokračovali. Protože Boží pravidlo říká: oslavuj Boha v sobě způsobem, který chceš. Pokud nepřijdete s tím, že to musíte dělat, ale že to chcete dělat.

 

A pokud vás to udrží v modlitbách a meditaci hodiny denně, potom v tom pokračujte a pak povstaňte a vnímejte Boha v sobě. Tvář Boha se usměje, vezme vás za ruku a řekne: „Dobrá práce.“ A pokud budete intuitivně meditovat pět minut denně nebo méně, protože intuitivně vnímáte, že se něco děje, a budete cítit, že jste chodící meditátor, pak Duch řekne: „Je toto metoda, při které cítíš, že jsi vykonal svou práci a při níž cítíš Boha v sobě? Pokud to tak je, pak říkám dobrá práce! Vezmi mne za ruku.“ A ucítíte tu samou lásku, kterou cítí ti na druhém konci Země, kteří meditují déle. Vidíte, kam tím mířím? Není žádné „dobře“ nebo „špatně“. Ne doopravdy. Jsou to lidské instituce, které tvrdí, že je jedno dobré a druhé špatné. To víte, že? Stoupenci New Age, vás se to týká také. Jste vinní, protože jste vyrostli ve škatulce, která není jako všechny ostatní, ale pořád je to škatulka. Jak dlouho byste měli meditovat? Jak se správně dělá channeling? Jakým směrem se obrátíte? Existuje špatný a správný způsob, jak léčit? Tato škatulka je v New Age velmi zakořeněná. A já ji chci rozpustit. Chci, abyste viděli Boha v každém člověku. Nejen ve svých přátelích, kteří jsou ve vaší škatulce. To je nové paradigma planety, a pokud všechny duše budou chtít následovat tuto strukturu nebo nestrukturu, budou muset rozpustit to, o čem říkáte, že je to „správné či nesprávné“ a vše přehodnotit.

 

Boží pravidlo: „Buď tichý a poznej svého Boha,“ co vy na to? (Kryon se směje.) Buďte tiší a poznejte svého Boha. Někdo k vám přijde a bude vás urážet. Zmáčkne tlačítko přežití staré energie. Rozpusťte toto tlačítko, ztište se a vězte, že vy jste Bůh, nemůže vám ublížit. A osoba, která vás urážela, potom může odejít – ten tyran, kterým je – ale lidé kolem vás, kteří uvidí vaši reakci, už nikdy nebudou stejní. Zejména děti. Děti uvidí toho Boha jako první, nahrají si to do paměti a budou to napodobovat. Myslíte si, že děti raději napodobí drama, které uvidí u jednoho ze svých rodičů místo lásky, kterou uvidí u toho druhého? Řekněte mi, co si myslíte, že děti opravdu chtějí napodobovat v této energii. Je to nové.

 

Dysfunkční rodiny místo toho, aby plodily dysfunkční děti, budou plodit děti, které si budou v životě volit lépe. Protože budou schopny vidět rozdíl. Děti začínají být přitahovány celistvostí Ducha. To znamená, že jako první budou následovat rovnováhu a to je to, co si budou přát. Představte si lidskou povahu, která je přitahována rovnováhou místo dramatu. Představte si to. Buďte takoví, jako oni. Děti začínají tento proces, drazí, a někteří jste to už viděli a uvědomujete si to. Tam, kde děti musí činit rozhodnutí – těžká rozhodnutí – mezi rodiči, kde jeden je v rovnováze a druhý není. Co dítě udělá, asi víte. Byly doby, kdy všechny děti plakaly a chtěly oba rodiče. Nyní chtějí toho, který je v rovnováze. Všimli jste si toho? To je rozdíl! Začněte si spojovat body.

 

Tato planeta se mění a rovnováha bude klíčem. Bude zde laskavost – stejná laskavost, jakou vidí fyzika a po které touží. Vědomí jí začne vidět a bude po ní toužit. Je to katalyzátor pro úplný a naprostý mír na Zemi po zbytek vašich dní.

 

Co jíte? Mluvili jsme o tom již dříve a dnes tím chceme končit. Duch si přeje, abyste byli zdraví. Dal jsem vám tři Boží pravidla, pamatujete? Duch si přeje, abyste byli v pohodě, chce, abyste našli Boha v sobě, chce, abyste byli zdraví, a možná ještě více. Z těchto tří pravidel si ta další můžete domyslet. Neexistují žádná jiná pravidla než ta, která byla dána člověkem. Žádné speciální místo k meditaci a modlitbě, speciální oblek, speciální nařízení a nic, ačkoli to takto chcete. Pokud to žádá tradice a vaše společnost a vaše kultura, abyste se oblékali určitým způsobem, vypadali nějak a modlili se nějak, pak to ale dělejte pouze pro oslavu Boha v sobě. A pokud byste to dělali pro něco a někoho jiného, nedělejte to, ale stejní vyjděte ven. Ne s úmyslem odsuzovat ostatní, ale s pocitem stejné lásky k monoteistickému Bohu, jednomu Bohu pro celé lidstvo.

 

Co byste měli jíst? Jezte to, co způsobí, že budete zdraví a zůstanete na této planetě dlouho. „Drahý Kryone, žiji ve společnosti, která po mně chce, abych jedl jen to, co je košer.“ Potom jez košer jídlo, buď zdravý a žij dlouho. Uvědomuješ si, že košer jídlo je jídlo, které bylo vytvořeno intuitivně a bylo dáno lidem na Středním Východě za účelem dobrého zdraví? Aby měli méně baktérií a pro dobrý pocit druhých. Toto je košer jídlo. Nevzniklo z náboženských důvodů, ale ze zdravotních důvodů. Chápete tedy, jak mohou mít Muslim a Žid stejná pravidla pro košer jídlo, že?

 

A ačkoli to nepřipustí, v obchodech židovské komunity je spousta Muslimů, kteří nakupují to samé jídlo, protože jsou to bratři, kterým byly dány stejné informace ve stejném čase o jídle, které by měli jíst. A pokud jste jedním z nich a slyšíte tento hlas, chci vám poblahopřát, že velebíte svou společnost, svou víru, své předky a Boha v sobě. Jezte to, co je pro vás zdravé. A pokud jste někdo, kdo ani neví, co je mít košer jídlo, začněte naslouchat své Akáše. Naslouchejte zdravým životům (Akášická vzpomínka na minulé životy – pozn. překl.) a co jste jedli dříve namísto toho, co jíte dnes. A nebuďte šokováni librami (asi 0,45 kg,= 1 libra) které od vás odpadnou, jednoduše protože měníte svůj jídelníček, abyste udělali něco, co jste již dělali a co vám pomáhalo, namísto toho, co v této zemi máte nyní. Protože každý z vás pochází odjinud. Víte to, že? Tato země (USA) je jen tři sta let stará – vy všichni jste přišli odjinud. A co stravovací návyky? Podívali jste se na ně někdy? Možná pro vás nejsou přitažlivé, protože tradice, ve kterých jste vyrostli a chutě, ve kterých jste vyrostli, vás strčily do krabice. A vy tam sedíte a divíte se, proč vaše zdraví chátrá a vaše tělo se zvětšuje. Mohlo by to být jasnější? Do své Akáši se můžete dostat pouze přes svou intuici. A proto je třeba více používat váš „intuitivní sval“. Můžete jej cvičit tolika způsoby! Drazí, začněte naslouchat svému tělu. Zkoušejte nové věci, i když nyní nemáte rádi tu chuť, říkám vám – pokud je to určité místo, odkud jste přišli a kde jste strávili mnoho času, potom je to (tamější) jídlo, které ve vašem životě způsobí změnu. A pokud začnete se záměrem zjistit, co to je, zamilujete se do toho, budete to milovat a budete se divit, proč vám trvalo tak dlouho to zjistit. A ve vaší společnosti to můžete koupit téměř všude. Někteří v této místnosti to potřebovali slyšet, zachrání to jejich život. Vím, kdo tu je.

 

Říká se tomu propojování bodů. Boží pravidla jsou jednoduchá. Velmi jednoduchá. Duch si vás přeje zdravé. Duch si přeje, abyste byli stejně plni míru jako mistři. Duch říká: „Udělejte to jakýmkoli způsobem, který vám pomůže dosáhnout těchto věcí – prostřednictvím laskavosti, mírumilovného chování a také své introspekce.“ Vše, co vám dáváme, jste vy s vámi. Ne být se skupinami nebo dodržovat znamení. Jednoho dne vytvoříte osvícenou planetu. Může to trvat několik životů. Máte spoustu času. Ale budete tu a zažijete to, i když si třeba myslíte, že ne. Věřte, že to bude krásné se příště probudit s uvědoměním. Přemýšlejte o tom. Přemýšlejte o tom. Až vám příště bude pět nebo osm, budete vědět, kdo jste. Nebudete si pamatovat chyby, které jste udělali, abyste byli moudrou starou duší v dětském těle. Už to začíná, potkali jste už někoho takového? (Kryon se usmívá). Prarodiče, potkali už jste některé z těchto dětí? Ale ovšemže ano. Už to začalo. A vy budete jedním z nich – až se sem vrátíte příště. Takové jsou potenciály. Už se začaly posouvat.

 

Toto je vzkaz pro dnešní den. Zdravý selský rozum, duchovní zdravý selský rozum. Nikoli lidská pravidla. Začněte se dívat na to, co činíte a proč tak činíte. A nejdříve velebte Boha v sobě a ne toho, kterého vám jiní přikázali velebit způsobem, který vám nadiktovali.

 

Miluji lidstvo, protože vidím, jak se mění, je to nádhera. A je toho mnohem víc.

 

A tak to je.
KRYON

 

Poznámka ke kopírování:

Zdroj originálu: http://www.kryon.com/ – MP3 – Connecting the Dots – 48 minut

 

 

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Lada Z.
(www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené
podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena
celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

zpět