2-2014 Kryon

Nové systémy

Následující channeling byl přijat 27. 02. 2014 v Kelowna, Kanada

 

 

Úvodní mini poselství

 

 

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Toto je čas, kdy můj partner ustupuje stranou. Musí. Trvalo mu roky, než pochopil, jak ustoupit Bohu z cesty – nepostávat tu, nepřekážet, nezkoumat a nesoudit.

.

Channeling se v mnohém podobá vašemu životu. A my už jsme mnohokrát řekli, že vzestup lidského vědomí a zvyšování účinnosti DNA jednou způsobí, že společnost už nebude potřebovat channeling. Že věci, které nyní slyšíte a věnujete jim pozornost, budou intuitivní a budou přicházet skrze vás díky jednomu axiomu pravdy – že Bůh je uvnitř. A na tom je založeno veškeré vaše studium, veškeré myšlenky vás pracovníků světla coby pokročilých metafyzických myslitelů na planetě. Na tom, že Stvořitel vesmíru je doslova propojen s vaší duší. Vy jste součástí plánu, součástí systému a probouzíte se do něj stejně jako kdysi starodávní – je to dokončení kruhu a vy jste nyní opět na začátku planety, kde je přijetí, pochopení a učení – a vy jste nyní připraveni to použít.

.

Jako pracovníci světla, jako pokročilí metafyzičtí myslitelé chcete zjistit, co můžete dělat s tímto kouskem Boha – abyste mohli žít déle, abyste byli klidnější, abyste uzdravili své tělo, abyste se spojili s tím, co je uvnitř a ne vně. My jsme vám už říkali, že tato myšlenka je často v rozporu s učením – krásným učením těch, kteří milují Boha a říkají, že musíte důvěřovat Bohu víc než sami sobě a „nechat to plynout“ (let go – někdy se překládá i jako nechat být, pustit atd). A my vám říkáme, že „nechat plynout“, se velmi liší od toho, co si myslíte. „Nechat plynout“ znamená uhnout z cesty tomu, co už je ve vás. Vždy to tam bylo, drazí. Jako důkaz, že to tam je, jsme vám dnes s mým partnerem říkali o synchronicitě. Synchronicita znamená „nechat to plynout“. Je to umožnění intuici, aby do vašeho života zasáhla mocnějším způsobem, aby vás jím vedla. Vy všichni máte schopnost dotknout se Boha uvnitř. On tam vždy byl, mnozí to však popírají.

.

Ustoupit z cesty znamená umožnit určité věci – zejména to, aby vaše intuice zvýšila svou účinnost, svou sílu. Mluvím o tom zejména kvůli těm, kteří jsou dnes tady. Mnoho lidí poslouchá tyto channelingy. Opravdu mnoho. Ale tyto channelingy jsou předávány především pro ty, kteří při nich sedí na židlích v sále. Vy nepředstavujete jen výběr z pracovníků světla, kteří hledají více z Boha uvnitř, ale máte také svá specifika, své problémy. Nepřicházíte nutně jen proto, abyste si užili tu energii. Ach, mnozí z vás ano a ti podporují vás ostatní, kteří jste přišli s věcmi, které chcete vědět. Je zde obrovské množství těch, kteří říkají: „Cítím se zaseklý! Nic se neděje. Točím se v kruhu. Stále opakuji jen to, co znám. Zabývám se energiemi, kterými jsem se nikdy dřív nezabýval. Mám problémy, které se zdají být nové, a já netuším proč.“ Mluvili jsme o tom stále dokola – o energiích, které se posouvají a mění. A ti první, kteří se s nimi setkají – úplně prvními! – jste vy. Vy jste tolik vyladění na Boha uvnitř, na duchovní atmosféru kolem vás, že když se něco změní, pak se jako první změníte i vy. Je toho mnoho, co se musí kolem vás odehrát a zaujmout své místo, než i vy najdete své místečko a řeknete: „Sem patřím.“ A někdy je tím „místečkem“ jen faktor vaší radosti.

.

Řeknu to znovu – hlavním smyslem staré duše a pracovníka světla je promísit se zbytkem světa a ukázat ostatním lidem své mistrovství. Ukázat jim, jaké to je – poradit si s problémem, se kterým si oni poradit nedokáží. To protože vy máte laskavý a mírumilovný přístup, integritu, už „nestartujete“ u určitých věcí tak jako ostatní. Nelomíte úzkostně rukama kvůli politice, světu obchodu ani farmaceutickým firmám, které vidíte. Místo toho víte, že existuje větší plán, který čeká na větší integritu, aby se mohl ukázat v dané oblasti či dokonce na celé planetěA vy víte, že existuje, protože jste ho viděli sami u sebe. Lidé k vám budou přicházet, posadí se na židli a budou vám vyprávět o svých problémech. Z nějakého důvodu budou vědět, že je vyslechnete. Nebudete jim skákat do řeči se svými problémy. Přijmete je a možná jim i dáte nějakou radu, ale možná taky ne. Možná je budete jen poslouchat, protože to je všechno, co potřebují – jinou laskavou lidskou bytost. Ne někoho, kdo na sebe převezme jejich náklad, jejich starosti, ale prostě si o nich jen poslechne. A v tom jste dobří. TO je mistr. Ten, kdo se zajímá dost na to, aby až vstanou ze židle a odejdou, cítili, že byli v přítomnosti někoho, kdo je miluje. Někoho, ke komu mohou přijít a být v bezpečí. To je to, co pracovník světla dělá. Někdo z vás namítne: „Ano, ale mě bylo řečeno, že mám napsat knihu nebo být léčitelem nebo tak něco.“ Možná příště. Možná příště! Ale TEĎ jste zde především proto, abyste nalezli faktor radosti, protože když ho naleznete a ponoříte se do klidu a vnitřního míru, změníte energii kolem sebe a každý kolem to pozná. Pozná to vaše rodina. Pokud jste mladí, poznají to vaše děti. Pokud jste starší, poznají to vaše vnoučata. Přístup z pozice míru je velmi odlišný. A vy to myslíte vážně. Nepředstíráte to. Mnozí z vás faktor radosti nemají. Já vím, kdo tu je. PROTO jste tady. Chci vám říct, že je tu – je připravený a vyčkává.

.

Nemůže přijít až příliš brzy, ale už je na cestě. Vy mu ale musíte ustoupit z cesty. Musíte dovolit, aby se věci děly a pohybovaly – a musíte se pohybovat spolu s nimiNeurčujte předem svou budoucnost! Když to děláte, omezujete tím Boha. Když říkáte: „Věřím, že se stane toto a tamto,“ vytváříte tak afirmace. A já vám říkám, že to nejlepší, o co můžete žádat, je toto: Drahý Duchu, pověz mi, co potřebuji vědět. – Drahý Duchu, raduji se. Dej mi toto nebo něco ještě lepšího. – Drahý Duchu, stojím zde a nevím NIC, ale jsem s tím v naprostém míru, protože mám Boha ve svém nitru.“ Jaké to učení! Může se obyčejná lidská bytost dostat sem a sedět zde přede mnou? K tomu jsou vybaveni pracovníci světla. O tom je tohle všechno, staré duše. Přicházíte a odcházíte, přicházíte a odcházíte (pozn. překl.: myslí reinkarnaci) a někteří z vás se ptají: „Proč? Co je dobrého na bytí starou duší, pokud se mám hrozně a trpím.“ Odpověď zní, že tak to ale vůbec nebylo navrženo! Slyšíte to? Nepřišli jste, abyste trpěli. Nezáleží na tom, co vám kdo říká – utrpení není uctěním Boha. Je to dysfunkční! Ustupte stranou. Utrpení je něco, co jste si vytvořili sami. Všechno kolem vás opakovaně „tiskne tlačítko utrpení“ a vy to akceptujete a trpíte. Já vám ale říkám popravdě, jak to je, drahé lidské bytosti – je to lidský výtvor. Ustupte stranou. Objevte, že uvnitř vás je kousek, který se vymyká jakémukoli chápání – bez ohledu na situaci.

.

Uslyšíte afirmace. Ty jsou vytvořeny proto, aby vám pomohly ustoupit stranou. Někdy vyslovíte afirmaci, která je v přímém rozporu s tím, jak se cítíte. Jste na tom zdravotně špatně a přitom prohlásíte: „Oslavuji své dokonalé zdraví.“ A vaše logická část řekne, že jste blázen. (Kryon se směje.) Ale vaše posvátná část řekne: „Slyším tě. A přesně tam to bude také směřovat. Právě proto, že tě slyším.“ Vědomí mění fyzikuVaše vědomí je mnohem výš než vaše buněčná struktura a proto jí dává instrukce o tom, kam směřovat. A tak pomalu začnete vnímat změnu – jen proto, že jste předali buňkám instrukce. Bůh ve vás má moc nad vaší nemocí, stejně jako nad vaším nepohodlím a utrpením. Ustupte mu z cesty!

.

Jednoduché poselství, ale je těžké ho dosáhnout. Vaše předpojatosti, zvyklosti a další věci mu stojí v cestě. Úplně každý z vás si s tím musí poradit svým vlastním způsobem. Ale já vám chci říct, že nejste sami izolovaní ve své komůrce. Je s vámi váš doprovod, který je připravený vás vzít za ruku a pomoci vám se všemi těmito věcmi v dokonalém načasování.

.

Nyní otočím list. Jen vám povím toto a pak pro tuto chvíli skončím. Už víc než deset let vám opakuji příklad o tom, jak si koupíte lístek na vlak. Ten lístek však nemá na sobě napsaný žádný čas ani datum odjezdu. Jen říká, že vlak přijíždí. Vy ten lístek držíte v ruce a víte, že je skutečný. Ten vlak přijel a odjel pro ostatní a přijel a odjel i pro vás. Vy ale víte, že přijede znovu. Tentokrát má ten vlak jinou barvu a jiný účel, jiný důvod. Milujete Boha a Bůh miluje vás. To podání ruky je úplné. Koupili jste si jízdenku na vlak a teď sedíte na vlakovém nádraží. Den za dnem, den za dnem… Víte, že přijíždí, ale ještě tu není. Máte svobodnou volbu. Můžete se rozčilovat a lomit rukama, můžete se obávat a trápit: „Co když ten vlak nepřijede? Už má zpoždění, to musí něco znamenat. Už tu dlouho žádný nejel. Co když je rozbitý nebo byl zcela zničen?“ Stále dokola. A pak jednoho dne ten vlak přijede. Je nádherný a vy pochopíte, že jste promrhali celé roky tím, že jste si dělali obavy o tento vlak, který byl vždy na cestě k vám. Proč neustoupíte stranou a nezapějete píseň radosti? Vy víte, že se ten vlak blíží. Je překrásný, jede pro vás a má na sobě vaše jméno. A zatímco čekáte, jste v klidu a ostatní vás vidí a chtějí si k vám přisednout na lavičku a čekat zde s vámi. Můžete jim vyprávět krásné příběhy a oni budou poslouchat a vědět, že jsou milováni. I oni tak v sobě budou mít mír a klid.

.

Zajímavá kratičká metafora, která je příběhem života. Vrátím se.

A tak to je.
Kryon

 

 

Hlavní poselství

 

 

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Skutečnost těchto zpráv a tohoto channelingu je otázkou vnímání lidské mysli. A dokonce i zde jsou různé stupně vnímání reality a přijetí těchto slov. Někteří jim věří tak pevně, že už vidí, jak se list obrací. Dokáží rozpoznat tu chvíli, kdy můj partner ustupuje a přicházím já. Uvědomují si, že už zde není žádná příprava. Uvědomují si, že ustupuje stranou ochotně a rychle, protože ví, co přichází. Místo, kde se nachází, jsme popsali už dříve jako místo, které se mu líbí – slyší mě, cítí lásku, která je zde, zná ten pocit a zná přístup Ducha k lidstvu.

.

Skutečnost tohoto poselství na vás dopadne v různých fázích, možná ve vlnách a někteří z vás si ho budou muset poslechnout znovu. Drazí, my tu nejsme, abychom vás přesvědčovali. Jen chceme, abyste použili svou schopnost rozlišení. To je všechno. Chceme, abyste vystoupili z přesvědčení logického mozku, který tvrdí, že toto není možné. Egoistického mozku, který tvrdí, že je to bláznovství. To abyste mohli slyšet to, co je ve vás, vaší skutečnou podstatu.

.

Poslouchejte. To, co pro vás mám, není až tak dlouhé. Témata, o kterých jsem nikdy dřív nemluvil a současné události. Budeme s vámi hovořit o dvou věcech. Ukážu vám příklad duchovní evoluce v myšlení. Už dlouho vám říkáme, že lidským bytostem se nyní naskytla úžasná příležitost – posun energie je tady. Ten, o kterém starodávní říkali, že nastane. Předali jsme vám sady instrukcí k tomu, co se děje a co stane a jak zacházet s tím, co už se stalo.

.

Duch je okouzlen tím, co se zde děje, stejně jako svými vlastními částmi (pozn. překl.: námi). Pro vás je nesmírně obtížné vidět ten vztah. Vaše duše jsou věčné a jsou součástí Boha. A přesto když jste v lidském těle, my jsme pro vás na druhé straně závoje a je to téměř zkouška, že? Test, který má zjistit, jestli se sami dokážete probuditObjevit Boha uvnitř a probudit se. A ten test je skutečný, ale my tu jsme proto, abychom vám řekli, že už jste překročili milník této zkoušky. Vy už začínáte cítit výsledky a jsou v úplně každém aspektu lidství. Mluvili jsme o emocích radosti, deprese, utrpení. Mluvili jsme o vašem zdraví a léčení, vašich vztazích s ostatními. Nyní budeme mluvit o vaší společnosti.

.

Nemůžete čekat, že se rozvine vaše moudrost, když budete udržovat stále stejný systém. A o systémech už jsme mluvili dříve. Ty, které jsou nejvíce dysfunkční, padnou jako první. Některé z nich byly ekonomické (systémy). Říkali jsme vám, že na řadu přichází další odvětví a tím je farmaceutický průmysl. My už víme, že zanikne, protože vidíme větší obraz – co se děje, kam to směřuje. Vidíme, kteří jednotlivci do toho budou zapojení. Vidíme jejich myšlení a vidíme také opozici a frustraci. Vidíme „velké peníze“, které nedovolí, aby se některé věci staly, ale stanou se jiné. Nemůžeme vám dát časový rozvrh, protože ten je plně ve vašich rukách. Kolik strachu překonáte, než to bude odhaleno. Co se stane pak? Kolik lidských životů bude zničeno, kolik odvahy to bude vyžadovat. Až padne farmaceutický průmysl, padne jen jeho nevhodná část. Ta část, která udržuje lidi nemocné kvůli penězům – ta zanikne, protože lidé na planetě to nebudou tolerovat. Je to ve staré energii a proto na to místo nastoupí nový systém. Takový, který bude fungovat a bude zahrnovat věci, které dosud zahrnuty nejsou. Systém, který se bude dívat na větší obraz a bude se ptát lidí, co chtějí a potřebují. Bude chytřejší a moudřejší.

.

Právě teď chci mluvit o dvou věcech, které se právě teď dějí a mohly by být chytřejší a moudřejší. Chci vám ukázat, proč to nějakou dobu potrvá. Chci, aby vám tyto věci dávaly smysl. Drazí a není to o jedné osobě či jednom systému. Jen vám chci ukázat evoluci. Chci vám předat něco, k čemu máte vztah dnes, v tomto únorovém dni roku 2016.

.

Začnu tím, že vám ukážeme to, co se může zdát jako nejdivnější a nejméně funkční věc, která se odehrává na tomto kontinentu. Americké volby. Už jsme o tom mluvili, ale ne tímto způsobem. To, co právě teď vidíte, je změna vědomí. Nemohlo by to být jasnější. A už jsme vám říkali, že se zdá, že lidé chtějí vidět měnící se vědomí, ačkoli ještě včera jej vidět nechtěli. Protože ve světle pozvolna vzrůstající moudrosti je establishment vnímán jakostarý, nefunkční a že potřebuje změnu. Zoufalství, které z toho pramení, vám může dát velmi divné kandidáty a divné vůdce. To se stalo už dříve. Když je veřejnost tak moc unavená z establishmentu, najímá a volí vůdce, kteří nejsou z establishmentu. A nejde o to, jestli dávají smysl nebo ne. Vůbec ne. Jde o to, co veřejnost cítí. Poprvé v historii USA vidí věci, které nikdy neviděli. Měl by to být přelom pro celou planetu – celá planeta by to měla vidět. Demokracie v chodu, která se stala nefunkční. Stala se nefunkční, protože ten systém je starý. Je téměř zničený. Dovolte, abych vám řekl proč.

.

Jakkoli byl revoluční ve své době, nyní je „zhroucený“. Ne kvůli tomu, co se s ním stalo, ale prostě jen proto, že je příliš starý! Podívejte se na to – je to systém přežití založený na výhře a prohře. Je postavený na boji. Dvě, tři či čtyři strany s různými názory vyberou své šampióny, své kapitány a generály a ti pak slovně bojují, aby vyhráli bitvu. Celé je to o prohře a výhře, o přežití. A vítěz bere vše. Ale je to bitva staré energie. Vítězství a prohra. Černá a bílá. Vidíte, kam tím mířím? To je zastaralé. Když byl ten systém představen poprvé, byl ve skutečnosti channelovánÚstava, listina práv a svobod… všechny tyto věci, které dnešní Američané milují na své společnosti, byly channelovány, drazí.

.

A teď vám dám něco dalšího. Změnit vaši vládu je téměř nemožné. Je zapotřebí jiné vlády, aby všem ukázala, jak by to mělo být. Ta další ukáže světu, co jim chybí. Jiná forma vlády, která je tak podobná té demokratické, až na to, že učiní jeden krok navíc. Povím vám, jaký ten systém potenciálně bude, protože už je to na cestě. Musí to začít jako „čerstvé“. Tuhle vládu nemůžete změnit, je zde zapojeno příliš mnoho lidí. Jediné, co ji změní, je sledování toho, jak jiná vláda funguje lépe. Začne to od nuly na kontinentě, který ještě nebyl spojen. Udiví vás tím, co se tam stane. Může to trvat 70 let nebo i víc. A můj partner toho bude součástí.

.

Dovolte, abych vám pověděl o nové demokracii. Lidé budou mít vždy rozdílné představy a nápady. V tom spočívá bohatost a nádhera svobodné volby. Někteří budou věřit, že by ekonomika měla fungovat tak či onak. V průběhu let je zkoušena její životaschopnost – co nefunguje, to prohrává, co funguje, to vyhrává. To je starý příběh. Někteří budou na jedné straně plotu a jiní na druhé straně plotu. To je starý příběh. Jedni budou bojovat za půdu a jiní za průmysl na planetě. Vždy zde budou rozpory. Vždy! NOVÝ však bude způsob, jak si s tím poradíte.

.

Tato nová demokracie nebude volit prezidenta či premiéra, který by byl z jedné či druhé (politické) strany. Místo toho budou volit kompromizéra (pozn. překl.: odpusťte mi to nepěkné a nepříliš české slovo, ale je nejvýstižnější a zároveň stručné a jasné; jde o toho, kdo dokáže nejlépe najít kompromis). A tento premiér, „kompromizér“ či prezident nebude mít silný vztah k žádné straně. Bude volen na základě schopnosti vytvořit kompromis s ostatními, aby dokázal dosáhnout toho, že se věci uskuteční – tak, aby to spojilo postoje a názory obou stran. Bude to „centrista“, chcete-li použít to slovo. Bude pyšný na to, že je uprostřed. Bude znám svými kompromisy a bude moudřejší než ostatní. Zcela nový způsob voleb. On věci vstřebá a přijme a pak přesvědčí veřejnost, že je nejlepší pro to, aby dokázal zrealizovat věci mezi dvěma opozičními názory. A TO, dámy a pánové, je moudrost.A vy to uvidíte na této planetě. Nemusí to být ve vaší zemi, ani v té pod vámi. Může to začít někde jinde, ale bude to vnímáno jako velmi moudré a pak přijato.

.

Jaký z toho máte pocit? Jak se cítíte, když slyšíte o lepším způsobu a moudrosti? Ptáte se: „Je to vůbec možné?“ Ach, víc než možné, veřejnost po tom volá, vyžaduje to. Nechtějí „vítěze“. Chtějí kompromizéra. Chtějí toho, kdo dokáže věci spojovat a poskládávat, nikoli je rozdělovat, trhat a ničit. Nechtějí toho, kdo se bude „bít v prsa“ a mít škodolibou radost, že vyhrál, a kdo pak bude prosazovat a realizovat to, za čím stojí – čtyři, šest či deset let. Místo toho chtějí někoho, kdo řekne: Jsem tady, aby věci fungovaly v těchto opozičních systémech. Spojím je dohromady, aby to fungovalo.“ Je to pro vás příliš moudré? (Kryon se směje.) Sledujte to. A až to uvidíte, pak chci, abyste si vzpomněli na tato slova. Proto jsou nahrávána a zůstanou zaznamenaná tak dlouho, jak dlouho budete chtít. Vyzvednete si je a přehrajete a budete vědět, že dnešní channeling byl skutečný.

.

Už jen jedna věc. Měnící se vědomí – vědomí, které se na této planetě skutečně mění, nemá prostředky, aby pracovalo se systémem staré energie a poradilo si s uprchlíky. Chci vám něco zopakovat. Před několika měsíci fotky mrtvých dětí na pláži otřásly planetou. A na okamžik, na okamžik se vůdci sešli a kolektivně plakali nad tím, jak je to všechno hloupé a pitomé. Na okamžik řekli: „Pusťme je všechny dovnitř.“ Teď se se mnou na okamžik zastavte a dovolte, abych to shrnul.

.

Toto není poprvé. Už jste měli mrtvé děti na pláži. Ve skutečnosti to bylo běžné po celá desetiletí. Obrázky mrtvých dětí na pláži, lidé na člunech snažící se uprchnout před tyranií, zlem a nepředstavitelnými hrůzami (Kryon dojatě). Tohle není poprvé. A přesto je to poprvé, kdy se to setkalo se soucitnou reakcí a to samo o sobě by vám mělo říci, že se lidstvo mění. Z žádného jiného důvodu než díky změně vědomí tyto fotografie vytvořily rozdíl. Potřebovali jste je vidět.

.

A pak se otevřely brány záplavě lidí a začaly problémy. Vy moc dobře víte, jaké to jsou, nemusím je vyjmenovávat. Ta záplava tu byla a spolu s ní přišli i tací, kteří sem přišli jen proto, aby dělali problémy. Spolu s dětmi přišli i zloději. Přišli spolu s těmi potřebnými, aby je nikdo nemohl odmítnout, aby nikdo nedokázal poznat rozdíl. Víte, co tu chybí? Ministerstvo soucitu. Odbor vlády, o kterém vám říkám, že přichází. Za co utrácíte peníze? Kolik stojí zbraně? Kolik by stálo ministerstvo soucitu, které by bylo vytvořeno, aby mohlo přijmout jakýkoli počet lidí, kteří prchají nebo tvrdí, že prchají, a postarat se o ně způsobem, který by byl příjemný, dokud by je neprošetřilo a nezkontrolovalo připraveným systémem, který by byl založený na spolupráci všech, takže by bylo snadné odhalit podvodníky?Vyžadovalo by to hodně lidí i peněz, ale stálo by to za to. A budou vlády, které řeknou: „Je načase vynaložit peníze na takovýto druh věcí. Dává to smysl. A bude dávat smysl, koho vpustíme dovnitř a koho ne. Systém soucitu, abychom nemuseli říct, že je to „zhroucené“ a zavřít dveře. Nebo říct, že je to „zhroucené“ a vpustit je dovnitř i tak. Systém, který bude soucitný a moudrý.“ Ale musíte na to vynaložit peníze. Kdokoli toto poslouchá. Spojené státy americké, vám říkám – vyrobte o jednu ponorku méně a financujte tuto věc. Můžete. Můžete a uděláte to.

.

Tohle je ten druh věcí, které dávají smysl v novém světě a v nové energii. Vlády se mění. Samotné základy praktičnosti se mění, protože začne převládat moudrost. Ach, je toho víc.

.

To, co jsem vám právě předal, jsou proroctví. Proroctví, která už se dále rozvíjejí v myslích lidí, zatímco k vám hovoříme. Je před nimi dlouhá cesta, než se jim podaří zatlačit na establishment, u kterého se zdá, že zůstává stejný, ať se děje cokoli. A já vám opakuji, že to někdo bude muset udělat, než to uvidíte. A může vás překvapit, kdo to udělá.

.

To prozatím stačí. Je zde veliká naděje, že moudrost změní planetu. Nové systémy jsou na dosah. Přicházejí nové vynálezy. Přichází moudrost. Přichází mír na Blízkém východě. Věci, které se ve vaší mysli zdají být zhroucení navždy, nezůstanou zhroucení navždy. Toto je nový čas, nový den. Drazí pracovníci světla, vy jste na špici toho všeho. A vás několik zde a vy, kteří toto posloucháte – vy jste ti, kteří tento druh poselství vstřebají a budou součástí moudrosti, která bude růst po celé planetě. A uvidíte to ve vaší televizi den co den.

.

Já jsem Kryon zamilovaný do lidstva. Řekl jsem to už dříve – do černobílého světa přicházejí barvy. Přicházejí barvy.

A tak to je.

Kryon

.

Zdroj originálu: http://www.kryon.com/ - MP3 – 16:36 min (úvod) + 23:25 min (New Systems)
Na toto poselství navazuje poselství Radost ducha z 28.2. 218, které najdete na našem webu ZDE

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Marie Kuchařová (www.kryon.webnode.cz)Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

zpět