2-2015 Kryon

Osobní čin

Tento živý channeling Kryona byl přijat v Austinu, Texas, 7. února 2015
.
ÚVODNÍ MINICHANNELING
.
Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.
Jsem si vědom, kdo je zde. Vnímám vědomí, které je zde. Lidé obecně jsou odborníci na přežití a tato tendence je důležitá a obzvláště ve staré energii je nejvíce zřejmé, že to tak má každý. Vzhledem k tomu, že se to začíná měnit, budete možná tolerantnější k věcem, které zde vidíte – k channelingu.  Už jsme vám to říkali. V tomto zástupu jsou mnozí, o kterých vím, že toto osobně ještě neviděli a tak je pro mne obtížné představit zde pravdu o tom, co je zde. Protože v tomto okamžiku se s tím řada z vás snaží vypořádat – je to skutečné nebo není? Toto není záležitost komunity, drazí, já teď mluvím k jedné duši. A to je ta tvá.
.
Přeji si, abyste mne rozpoznali. Přeji si, abyste rozpoznali bratra či sestru, kteří zde vždy byli. My nemáme pohlaví. Rád bych, abyste použili své vlastní rozlišovací schopnosti – ne skupinové – že toto je z druhé strany (závoje), ale zároveň je to i ve vás. A že tato podivná mystická věc, která je na druhé straně a je tak velká, je zároveň tak malá, že je uvnitř vašeho srdce. Že přímo v uspořádání buněčné struktury lidského jedince, v každém kousku jeho chemie, v jeho DNAje Bůh. Takový byl plán. Můj partner mluví o příběhu stvoření. Toto byl plán! Že ve vás nebude živočich, ale život věčný – schopnost duše usídlit se, žít, vzkvétat, učit se a rozvíjet se. Odhalujete, kdo jste.
.
Přicházím sem s nádhernými zprávami. Spadnou však na zem a vy odejdete, aniž byste si jich všimli, pokud nerozpoznáte, že to je skutečnost. Tak moc jsem chtěl přijít. Jsem součástí toho, čeho jste součástí i vy. Země se mění. Světlo se začíná zvětšovat. Dochází k probouzení nejen pracovníků světla a starých duší, ale i ke koalici vědomí toho, co lidé chtějí. Lehký posun směrem k míru na Zemi a zabalení staré energie, starých věcí a starých způsobů. Temná energie, která zde byla díky nenávisti a netoleranci po tisíce let, se zastaví. A zastaví ji děti. Budu o tom mluvit. Je to mimo oblast, o které byste měli tendenci přemýšlet. Protože děláte všechno pro to, abyste zůstali ve svých tělech a přežili. Na to se zaměřujete. Mnozí z vás hledají Ducha, hledají Boha uvnitř. Na to se soustředíte. A to vše způsobí, že zůstanete.
.
Chci vám říci toto: mnohem dříve, než k tomu dojde na časové ose, bych vám rád představil nové děti, kterou přijdou příště. Budete to vy. Myslíte si byť i jen na okamžik, že na toto zapomenete? Budete si pamatovat, kdo jste. Nikoliv podle jména, ale podle energie. Soustředíte se na toleranci a soucit a už jako děti ji budete vyjadřovat. Pokud ve vás bude zloba a frustrace, pak to bude kvůli nespravedlnosti, kterou uvidíte. Nebudete přitahováni k dramatu. Budete mírotvůrci, budete začátkem nového vědomí. Některé z dnešních dětí to mají v sobě již dnes. Už jsme o tomto mluvili a vy víte, kdo jsou. Vidíte je – některé mezi svými vnoučaty. Jsou moudří a tolerantní nad rámec jejich věku. A mluvíme o toleranci nejen mezi barvami kůže a rasami. Mluvíme o toleranci vůči systémům víry. O tom, co bude možná historií. Neexistuje důvod, aby mysl dítěte oddělovala. Rozumíte, co to bude znamenat pro planetu? To je duchovní revoluce. Je to klíč, je to nástroj. A stará duše v této místnosti se vrátí zpět. Ale zatímco jste zde, jsou věci, které můžete udělat během přechodu, který ještě chvíli potrvá
.
Drahá stará duše, říkal jsem to již dříve – mluvím přímo k tobě. Poslouchej. Nemůžete sedět a čekat na to, co se stane, aby bylo lépe. Nezlepší se, pokud je sami nezlepšíte. A nic nezměníte držením štítů ani kandidaturou na úřad. Jsou to zdánlivé maličkosti, které uděláte, co doslova změní planetární mřížku, vědomí planety – způsoby, které si neumíte ani představit. Můj partner vám ukázal vítězství vědomí nad fyzikou. A co když se vaše vědomí  – hromadně, v této místnosti – dokáže pozvednout nad to, co bylo? Co by se stalo na planetě?  Může dojít ke změnám založeným už jen na tom, co vám můj partner dosud ukázal a co věda uznává.
.
Vědomí je mocné. Mistři vám to ukazovali. Později, v dalším channelingu, vám to ukážu a bude to osobní. Kde jste dnes, co bude následovat. Co můžete dělat sami doma, aby to způsobilo změnu? To je to, co vám chceme ukázat. Otázka:  Může to být reálné? Muž na židli mluví, ale je to vědomí z druhé strany závoje, co se odvíjí směrem k vám skrze jeho filtry – vědomí od Velkého Tvořivého Zdroje. Můj partner to praktikuje 25 let a nyní ví, jaké to je – být „čistý“. Být čistý v těchto okamžicích. Zahodit veškerou svou předpojatost a to, co chce říct, a místo toho se otevřít
.
Právě teď hovořím k bratrovi, k sestře. Co s tím uděláš? Jaké to je, být tolik milován? Být znám? Být věčný? Právě teď. Cítil jsi to? Kolik z vás, když jste přišli na tuto planetu, se cítilo příjemně? Většina z vás. Protože jste tu byli už mnohokrát. Vstoupí do vás jiskra života a celá buněčná struktura během několika týdnů ví, že zde už byla předtím. Tyto věci nejsou záhadné. Viděli jste, jak to funguje. Jste tu znovu. To je způsob, jak stará duše ví, že je starou duší. Proto ta frustrace z toho, co se děje kolem vás, proto kladete otázky – protože to víte lépe. Proč neakceptujete, co vám lidé říkají, že máte akceptovat? Protože to víte lépe. Proč jste rebel? Vy víte, o kom mluvím. (Kryon se směje.) Ve společnosti a ve způsobu, jakým věci fungují, říkáte: „Nebudu dělat to, co dělá většina.“ Protože to víte lépe. Protože je zde probouzející se moudrost a zdravý rozum, který bojuje se starou energií struktury, kterou by nikdy nevytvořily (pozn. překl.: moudrost a zdravý rozum by nikdy nevytvořil takovouto strukturu staré energie). To je to, kdo jste. A jak s tímto zapadáte do společnosti?
.
Dnes vám dáme několik náznaků a vodítek k věcem, které zde byly řečeny již dříve, a možná i několik nových věcí. To vše zabalené dohromady je pro vás osobně – co bude dál.
.
Je toto poselství skutečné? Nebo to mluví ten člověk na křesle? To je vaší svobodná volba, drazí. V tomto okamžiku dostáváte mnoho pomoci. Jsou zde entity, pokud je takto chcete nazývat, které stojí kolem vás a jejich ruce se vznášejí se nad vámi a dodávají vám to, co se nazývá třetí jazyk. To znamená, že co vám dodávám v anglickém jazyce, který je jazykem mého partnera, je minoritní ve srovnání s tím, co je k vám přenášeno na éterické úrovni přímo do vaší šišinky mozkové, aby vám to dalo intuitivní myšlenky, které potřebujete. Osobní léčení. Připravte se na odpovědi. A to je, proč jste přišli. Jste vroucně milováni.
.
A tak to je.
.
KRYON
 .

Osobní čin

.
HLAVNÍ CHANNELING
Zdravím vás, drazí, já sem Kryon z magnetické služby.
Vstupuji rychle, protože není potřeba žádná příprava. Skutečností je, že Bůh je uvnitř každé lidské bytosti v takové úplnosti, jakou jí lidská bytost dovolí. Pokud lidská bytost souhlasí, že dveře mohou být vždy otevřeny, je to to nejlepší, co chceme slyšet. Místo odděleného času na prožití meditace, modlitby či channelingu, jste stále napojeni. A to znamená, že se nejedná o pouhou zkušenost v kostele, nejde jen o nedělní záležitost. Je to prožitek 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. A i když spíte, dochází k požehnání vašich snů. A když se ráno probudíte, cítíte to a víte o tom. Není potřeba zapnout žádné tlačítko v okamžiku, kdy chce člověk uctít Boha.
.
Channeling tohoto večera bude takový, jak jsem vám říkal – bude osobní. Již řadu týdnů, ne-li déle, jsme vám dávali informace o tom, co se nyní děje na planetě – o energiích, které jsou očekávány v průběhu následujících 3 let, diskutovali jsme o multidimenzionálních věcech a o některých matoucích záležitostech. Mluvili jsme o lidské duši, o jejích charakteristických znacích, které přijdou a co znamenají. Mluvili jsme o tom, kde se nacházíte ve své historii, ve kterém roce průběhu evoluce se nacházíte. A přesto, kdybychom se setkali opět s lidskými bytostmi a řekli bychom: „Jaké jsou teď vaše otázky?“ pak by se zeptaly: „Co mám dělat teď? Jak to působí na mne? Jako člověk, který má žít ve své společnosti a zapadnout do její krabice – jaké má být mé živobytí, co mám dělat pro své blízké, své děti, svou rodinu… nejsem schopen stát se mnichem a prostě jen odkráčet. Co mohu jakožto stará duše udělat pro tuto planetu?“ A o tom budu hovořit.
.
Je několik záležitostí, které jsem vám chtěl předat. Jsou si téměř rovny. Není to o činech. Je to o vědomí a o tom, jak to vše vnímáte. Nejprve chci, abyste se uvolnili a věděli, že sem patříte. Toto bude víra. A mluvili jsme o tom již dříve. Opravdu chcete vědět, co dělat? Od každého z vás bych chtěl, abyste se uvolnili a abyste věděli, že sem patříte. Existují lidé, kteří budou srovnávat váš význam na základě vašich skutků. Řeknete: „Ještě jsem neudělal to, neudělal jsem tamto, nedošel jsem sem…“ Někteří z vás říkají: „Tenhle člověk napsal mnoho knih, já neudělal nic.“ Chci, abyste se uvolnili. Chci, abyste věděli toto – ode mne k vám, drazí. Toto vám chci sdělit ve vší lásce. Chci vám říci, že již to, že jste tady, je dostačující! Víte, co to znamená pro planetu, mít lidské dynamo, generátor světla, který zde žije se zkušenostmi, které máte, staré duše? Když jste byli tady, co jste tu udělali, jaké jste tu vyřešili problémy a přitom jste měli tisíce životů v obou pohlavích. A VY se teď ptáte MNE, co máte dělat! Již jste to udělali. Samotná vaše existence je světlem pro planetu.
.
Teď bych vám chtěl předat některé atributy, které tomu světlu umožní zářit. V době, kdy to potřebujeme. Protože toto je váš čas. Ale nikdy se neptejte, co byste měli udělat, protože jste to již udělali! Nemohl bych být silnější v lásce, která je zapotřebí, abych vám toto předal. Bez ohledu na váš věk – mladý  člověk, senior, na tom nezáleží. Světlo je multidimenzionální, přenese vás přes propast smrti. Někteří z vás zasejí věci prostě tím, že jsou tady a ty zůstanou na této planetě navždy, protože vědomí zůstává. Věci, které děláte a říkáte, si lidé pamatují. Někdy lidmi, kteří jsou malí, a vy budete měnit jejich život jen tím, co říkáte, jak jednáte a co děláte. Někdy někdo pojede vedle vás a bude sledovat, jak reagujete svým specifickým způsobem na někoho na dálnici – snad na někoho, kdo nebyl až tak milý. Nikdy nezapomene na vaše reakce plné soucitu místo vzteku. Může vás dokonce brát za vzor a vy se to nikdy nedozvíte. Máte velký vliv. A to proto, že jste tím, kým jste. Jste zkušení a to je vidět. Zkušení. To, co zkušenost často přináší, je, že vás poznamenává. A vy víte, že to dělá. Očekáváte od lidí více, protože jste tady byli už tolikrát a udělali tolik věcí. A teď narazíte situaci, kdy existuje nedostatek péče (zájmu) nebo efektivnosti. (Kryon se smíchem.) A vy pak řeknete: „Nefungovalo to pro mě.“ Čekali jste více. Vím o tom, staré duše. A to jsou věci, které se začnou měnit. Takže to není o tom, co dělat dál, ale o tom, jak být. A tak se na tomto místě chystáme předat vám malý seznam. Osobní seznam.
.
Vždy vám předáváme to, co potřebují slyšet ti, kteří jsou zde a poslouchají. Já vím, kdo jste. Vždy to víme. Řídí to naše channelingy, pokud jste to nevěděli. Potřebujete to slyšet. V této místnosti jsou obři mezi starými dušemi. Obři. Kolik z vás si pamatuje šamanské energie, které jste používali? Někteří z vás je znovu začínají vnímat. Cítíte je tak silně, že se tak i oblékáte. Za to vše si vás vážíme. Vás všechny. Začínáte se probouzet k Bohu uvnitř. A toto probuzení má tolik podob, protože existuje tolik civilizací, kterými jste prošli. Neexistuje žádný počátek odsuzování za to, jak to zpracujete. Drazí, Bůh uvnitř je jedinečný. Jedinečný pro každého z vás. Byli jste tady tolikrát a udělali jste toho tolik.
.
Dávám vám bod číslo jedna: uvolněte se a vězte, že to, že jste tady, má účel. A být tady je číslo dvě. Chci, abyste začali chápat a věřit tomu, co vám říkáme o této době. Protože existuje tolik těch, kteří mají strach z toho, co se právě teď děje na této planetě. Říkali jsme vám to již dříve, ale toto je osobní, protože vím, kdo tu je. Vidět, co se děje na této planetě, u některých z vás vytváří obavy, protože z toho bolí srdce. Je tu tendence vystoupit z toho, a nemyslím tím smrt, ale jednoduše se otočit zády, a říct: „Své jsem odvedl a končím.“ Začíná to být trochu těžké a já vám řeknu proč. Proto jsi sem přišel, válečníku. To je důvod, proč jsi tady. Nechci, aby ses na to díval v televizi. Nechci, abys o tom dokonce věděl. Chci, abys místo toho věděl, že se toho nemáš bát! Strach tě vypne. Proto může být zahnán pouze tebou! Drž světlo doma, v práci, při hře, při praktikování soucitného činu na této planetě. Nezoufej! To je primární. Říkali jsme vám to.
.
Zde je třetí bod. Budu to nazývat přijetí kvality, která zde dříve nebyla. Je pro vás nová. Tato energie vytváří shovívavost ve všech aspektech vašeho života. Vaše vědomí – jeho změna, víra a souhlasspouští věci, které zde nikdy dřív nebyly. Na planetě nyní existují energie, které ji zaplavují světlem. Jsou to vlastně entity a bytosti, které sem přicházejí po desítkách tisíc. Nemáte pro ně žádný popis, nic jsme vám o nich nikdy nevyprávěli a přilétají sem rychlostí světla. Můžete říct, že je to pro vás prospěch, ale je to proto, abyste změnili to, kdo jste. Je vám pomáháno. Je vám pomáháno.
.
Jdete ven, stojíte na zemi a Země je jiná. To, že jste staré duše, vám dává výhodu svobodně si zvolit, že si jako první uvědomíte novou energii, která se objevuje. Ty zástupy světelných bytostí vám začínají pomáhat ve všech věcech. Opravdu jsem to tak nikdy dřív nepodal, ale tak to funguje. To je způsob, jakým byste to měli cítit. Co si myslíte o tomto prohlášení? Stará duše, vždy jsi tlačila horu. Bylo to těžké a tvrdé a pokaždé, když ses narodila, to bylo těžké. Byla jsi na pozoru a proti staré energii. A pokud jsi měla dost odvahy, abys vůbec kdy pozvedla hlavu a řekla, co cítíš ohledně Boha uvnitř nebo hůř – o tom, že máš šamanskou energii, nebylo to příliš prozíravé. Někteří z vás byli odvrhnuti, nad některými z vás byl vykonán rozsudek, někteří z vás byli izolováni, někteří z vás zabiti. A tady je to, co se chystám říct. Dnes obecná civilizace mnohem víc přijímá vaše šamanské energie a vašeho soucitného ducha než kdykoli předtím v dějinách lidstva. Čekají na vás. Čekají na vás. A pomoc je tady.
.
Věřte v laskavý zdroj, který vám pomůže při vašem dalším kroku. Nikdy předtím jste toto neměli. Začněte tlačit na dveře, o kterých jste si mysleli, že byly navždy zavřeny, a které jsou o tom, kam byste mohli jít, co byste mohli dělat nebo co by si o vás jiní mohli myslet. Najdete nové přijetí. Nebuďte překvapeni, když jiní uvidí vaše světlo jinak než předtím.
.
Zde je ještě jeden bod. Teď přejdeme k činu. Drazí, neizolujte se od zbytku světa. To je to, co jste dělali, protože jste to museli dělat pro přežití. Aby bylo možné věřit v to, v co jste věřili, vytvářeli jste skupiny. Protože jste věděli, že ostatní nebudou s vámi. Drazí, když vaši sousedi přecházejí na druhou stranu ulice, aby se vám vyhnuli, pak víte, že se něco děje. Izolovali jste se svou vírou nebo svými činya to se změní. Ale nezmění se to žádným jiným způsobem, jedině tak, že se vaše osobnost začne zjemňovat – budete méně kritičtí, více milující, laskavější. Něco z toho je obtížné, protože to není to, co jste byli v minulosti. Ale já vám chci říci, že jakmile se začnete dívat na věci jinak a řeknete své buněčné struktuře, svým buňkám, své Merkabě, Bohu uvnitř: „Měním se, jsem soucitnější, já jsem vědomější -  já jsem, kdo jsem,“ – to rozsvítí všechno, to rozsvítí všechno, a vy už nebudete kráčet ve tmě, protože ti, kteří potřebují vidět vaše světlo, k vám budou přitahováni. A entity, o nichž jsem mluvil, a všichni ti, kteří sem přilétají na pomoc, pak budou přitahováni k tomuto vědomí, a vy budete pozvednuti a tím to bude jednodušší.
.
Před časem, v čase Vánoc, jsme vám řekli, abyste udělali tu nejtěžší věc, kterou můžete kdy udělat – vraťte se zpět, buďte s příbuznými a buďte uvnitř klidní. Někteří budou vědět, co představujete – že jste možná opustili práci, náboženství, systém víry. Někteří se na vás dívají jako, že jste divní a cizí. To je ale možné změnit soucitem. Protože vaše činy jsou soucitné, pak přesně to uvidí. Neříkejte jim o Kryonovi. Neříkejte jim o Plejáďanech, neříkejte jim nic. Ukažte jim lásku. Váš soucit udělá pro tuto planetu více než cokoli jiného. To je zdroj světla. Není to vaše práce, drazí, abyste vzali lidskou bytost a přesvědčovali ji, že máte pravdu. Není vaše práce, aby přišli na setkání, jako je toto. Není  vaší věcí dělat něco jiného než milovat lidstvo takovým způsobem, který je tak přitažlivý, že chtějí být vedle vás! A až vedle vás jednou opravdu budou, až se na vás podívají a zeptají: „Co to je, co máš ty a já ne? pak (Kryon se směje) jim můžete říct, že máte Boha uvnitř – bez doktrín, bez budov… a oni budou poslouchat. Toto je armáda světla, která vyhraje tento svět. A my už jsme vám předtím řekli, že to není to, co si myslíte, protože skutečná pravda je, že vědomí je nad fyzikou a že je vždy schopno měnit. Jenom to ještě nevíte.
.
Váš soucit bude vnímán jako hnací síla této planety. Jste-li léčitel, gratulujeme, potřebujeme vás. Jste-li léčitel, čtenář (energií), channeler, spisovatel – stalo se to, protože to bylo zapotřebí. Pokud jste přišli s nástroji pro to, gratuluji. A pokud ne, přišel jsem vám říct, že soucit je králem! Se svým soucitem vykonáte víc než jakýkoliv channeler nebo léčitel. Neizolujte se.
.
Chci, abyste začali praktikovat afirmace. Je na čase, že jste pochopili zvuk, vědomí, barvu. Všechny tyto věci mají energie. Můj partner mluvil o numerologii. Všechny tyto věci… Afirmace to je vaše vědomí s vaším hlasem, které mluví k vaší realitě a k vašim buňkám a říkají jim věci, které chcete, aby slyšely. A budete to říkat v první osobě „já jsem“. Já vím, kdo tu je. Možná byste se měli probudit ráno a říct si: „Já jsem uzdraven/a. Já jsem obdařen/a dobrým spánkem. Já jsem potěšen/a a oslavuji tento den.“ Pokud můžete každý den ráno říci: „Já jsem potěšen/a,“ znamená to, že jste spokojeni se svou existencí. Že oslavujete tento den. Afirmace – v první osobě, pozitivní – začněte je říkat nahlas. „Kryone, opravdu je musím říkat nahlas?“ Je lepší, když to uděláte. Vaše uši je uslyší a to je jiná realita. Je to 3D realita. To je ta, na kterou zvyklí – nechť vaše uši slyší, kdo jste. Ve vaší buněčné struktuře jsou data. Vaše buňky mají antény a jsou připraveny slyšet od šéfa, kdo jste. „Já jsem uzdraven/a. Já jsem laskavý/á. Já jsem soucitný/á. Já jsem šťastný/a ve svém životě. Pro mou duši je to v pořádku.“ Je to mocné. A vše, co v této linii uděláte, bude shromažďovat světlo. Začnete se měnit rychleji než kdykoliv předtím. Očekávejte ve svém životě uzdravení a změnu, která je rychlejší než kdykoliv předtím. Ať je důkazem mých dnešních slov to, jak rychle se to stane. Tak budete vědět, že existuje laskavá energie, která se k vám připojila. Bude to tak dobré! Bůh se pro vás stane větším.
.
Pracovníci světla, armádo světla. Poslední bod. Tento je těžký. Je mimo vaši kulturu, mimo vaši civilizaci, mimo vaši tradici. Vím, kdo tu je. Přeji si, abyste pro mne zkusili něco udělat. Podívejte se, jaký to bude pocit. Chci, abyste začali ctít své předky. Vím, kdo tu je. Říkáte: „Já ale nevím, kdo jsou mí předci. Dnes žijeme v jiném světě, než byl svět našich předků. Oni žili na jednom místě, takže mohli sledovat svou rodovou linii zpět po generace.“ Nemluvím o vašem dědečkovi. Chci, abyste byli abstraktní. Vaši předci jsou vaše duchovní rodina a vy jste ve svých minulých životech byli některými z nich. Chci, abyste ctili proces rodové linie. Reinkarnace plodí rodinu, která se pak opět reinkarnuje. Někteří z nich jsou vašimi předky. Neznáte jejich jména, nemůžete je namalovat, nemůžete mít ani jejich fotografii. Ale ten koncept spočívá v tom, abyste si vážili těch, kteří přišli před vámi. Některými z nich jste byli ty. A dělejte to každý den. Mluvím o tom, protože je to návrat ke starým tradicím. Bůh si toho váží. Je to způsob, jak tvá svobodná volba říká: „Chápu systém. Je krásný, je laskavý a já si ho vážím.“ (Kryonovo dojetí.) Nemůže to být jasnější. A my jsme něco takového od vás v této společnosti neslyšeli celá staletí. Ráno, někde, kde tě nebude slyšet, řekněte: „Děkuji vám, mí předci, že jste mne přivedli sem, do této doby.“
.
Je to osobní. To jsou body, které jsem vám chtěl dnes říci. Nejsou o energii budoucnosti, nejsou o velkolepých věcechjsou o vás dnes. Neodcházejte odsud stejní. Odejděte jiní, než jste přišli. Přemýšlejte o těchto věcech. Uvědomujte si tyto věci. Pokud s tím budete pracovat, staré duše, budete mít výsledky. Slibuji. Pokud máte čistý úmysl, abyste to přiměli fungovat, uvidíte výsledky.
.
Je načase ukončit obavy a drama. Držte se dál od toho, co nazývám dobrovolně negativní atributy. To je negativita, na které se dobrovolně účastníte a nemusíte si toho být dokonce ani vědomi. Ovlivňuje televize vaše srdce? Pak ji vypni! Pokud potřebujete vědět, co se děje ve světě, pak používejte internet. Můžete jít svým vlastním tempem a vidět to, co potřebujete vidět. Ne to, co si jiní myslí, že musíte vidět. Pokud jste v místnosti a ostatní chtějí pomlouvat, nepodílejte se na tom. Odejděte, pokud můžete. Buďte soucitní a ne kritičtí. Neúčastněte se negativity. Vypne vás, drazí. Podívejte se, to stane. Když se neúčastníte pohybu v kruhu, který se pohybuje a otáčí, zastaví se.
.
To jsou věci, které můžete dělat jako pracovníci světla každý den. Je toho víc. Tolik věcí, které vám mohu dát na každodenní bázi, o kterých vím, že z nich můžete doslova odejít, pokud si to budete přát. Drama – když vstoupíte do dramatu, odejděte z něj. Pokud vidíte, že se rozvíjí, zastavte ho soucitným činem. Nebraňte se, to nepomůže. Buďte soucitní. Pokud vám někdo nadává, je to jeho problém, ne váš. Buďte vůči němu soucitní, má špatný den. Drazí, existují způsoby, jak můžete změnit, kdo jste. A oni si toho všimnou. Nebudou to říkat. Ale uvidí vás jako o něco zralejší, než jsou oni. Tak nebuďte překvapeni, pokud se rozhodnou to napodobit. Protože to je opravdu přitažlivé. Láska přitahuje. Světlo přitahuje. Laskavost a krása přitahuje víc než kdy dřív. A stará duše ví lépe než kdokoliv jiný na této planetě, jak to přimět fungovat.
.
Toto je zpráva pro vás, pro dnešní večer, pro dnešní den. Znovu říkám – odejděte odsud jiní, než jste přišli.
A tak to je.
.
KRYON
.
Zdroj originálu: http://www.kryon.com/   – MP3: Mini channeling a Personal action
.
Poznámka ke kopírování:
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Hanka Č. (www.kryon.webnode.cz a www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.
.