2-2015 Kryon

Jak to funguje

Tento živý channeling Kryona byl přijat v Austinu, Texas,, 8. února 2015
.
Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.
Můj partner ustupuje stranou. A tak informace, které vám od této chvíle předáme, nejsou jeho. On je jen nechává proudit. Ano, dělá to svým vlastním způsobem. Prověřuje je, ale je to stále energie naplněná Boží láskou, světlem a čistotou. To je to, o čem bych chtěl, mimo jiné, mluvit.
.
Vnímání, vědomí, světlo, tma. Dívám se na staré duše v této místnosti. To jsou ti, kteří prošli mnoha energiemi na této planetě. A přitom vidím některé z vás, kteří byli šamany. Ve staré energii bylo vymezení mezi temnem a světlem a temnota byla přijatelná. Pracovníci světla strávili spoustu času bojem proti zlu a temnotě, když generovali světlo. Dokonce ještě před necelými 10 lety se léčitel, který se přiblížil k jednotlivci, musel chránit před negativitou, kterou si tento jednotlivec nesl.
.
Žijete ve světě a jste lidmi. Opustíte toto místo a ponesete si tolik různých druhů vědomí ve formě energií. A mnoho z vás bude stále přesvědčeno, že musíte bojovat s temnou stranou. Říkám vám to již 3 roky, je to jinak. Pokud se budete šikovat k bitvě stejným způsobem, jak jste to dělali posledních 20 let, ještě jste to nepochopili. Ještě jste to nepochopili. Jste od tohoto osvobozeni! Můžete říci: „Ale oni tu pořád ještě jsou…“ Chci vám říci, pokud cítíte negativitu, je to vaše negativita, kterou vnímáte, protože světlo v této místnosti právě teď vše omývá a čistí. Světlo je aktivní, temnota není. Je pasivní. To znamená, že když rozsvítíte světlo v temné místnosti, temnota je pryč. A právě teď, v této místnosti, i když zde mohou být starší negativní vlivy, energie a myšlenky, jsou v tomto okamžiku pohřbeny ve světle. V tomto okamžiku. Pracovníku světla, jdeš-li ven a jsi-li léčitel, chci, abys věděl, že tvé světlo je tak silné, že temnota nemá šanci. Nemá šanci, kamkoli jdete, tam rozsvítíte světlo v temné místnosti. Uvědomujete si, že tma nemá svou vlastní energii? Musí tam být absence světla, aby vyhrála. Chtěl bych, abyste o tom chvíli přemýšleli.
.
Co se děje právě teď? Prostřednictvím svého záměru jste rozsvítili světlo. Můžete být negativní osobou, která zde sedí. Nemusíte být ani starou duší. Řeknu vám, světlo kolem vás tlačí tak daleko, právě teď je ten správný čas pro probuzení. To je to, co se děje. To je to, co je odlišné. Pracovníku světla, možná jsi léta pracoval určitým způsobem. Můžeš být hrdý na způsob, jak jsi pracoval, abys bojoval proti tmě tvým způsobem. A já ti teď říkám, přestaň bojovat s temnotou a rozsviť své světlo. Protože to je jediná věc, která teď bude fungovat. To je nové.
.
Další otázka, která byla položena, se týká buněčného vývoje, fyzičnosti lidského těla. Všechna práce, kterou jste udělali dnes na tomto workshopu – co je třeba dělat, co se stane, kterým směrem se posouváme? Začnete to cítit fyzicky? A odpověď zní: samozřejmě. Pokud se chystáte vědomě změnit svou buněčnou strukturu, co si myslíte? Myslíte si, že budete jen tak chodit kolem jako vždycky, nebo by mělo dojít doslova k fyzickému posunu a změně v tom, jak se cítíte? A odpověď zní: ovšemže k tomu dojde.
.
Jak budete pracovat na svých buňkách, první věc, kterou ucítíte, je mír. Mezi vámi jsou ti, kteří nejsou v klidu a míru. Vstanou z křesla, odejdou, nebudou klidní. Vždy je něco, s čím bojujete. Vím, kdo je tady. Já vím, kdo tu je! Poslouchejte mne. Nejste už z toho unavení? Nebo si myslíte, že je to váš odkaz? Nebo jste na to hrdí? Je to staré. Je to zbytečné. Toto je nová lidská bytost: ten, kdo se bude držet Boha uvnitř a kdo bude mít světlo tak mocné, že všude tam, kudy chodí jeho světlo září, tak negativita běží na druhou stranu. To je nové. Není načase, abyste se uvolnili, abyste si odpočati? Zažeňte obavy pryč a buďte ve svém životě klidní, abyste se mohli zvednout ze židle a cítit jiné fyzické „já“.
.
A s tím přijde lepší zdraví. Chtěl bych, abyste mne chvíli poslouchali. Někteří z vás chtějí změnit některé věci v rámci svých těl, určitou chemii. Už jste zkoušeli některé věci a ty nepomohly, nefungovaly. Víte, co je katalyzátorem pro všechno, co jste kdy chtěli? Uvolnit se a být klidný. Věděli jste to? Protože tak dáte svému tělu šanci, aby s vámi mohlo mluvit. Aby se váš metabolismus začal měnit, aby vaše buňky fungovaly takovým způsobem, který by vám přinesl lepší zdraví, méně nachlazení, lepší energii, žádné obavy. Můžete chodit zpříma, protože jste více součástí světla na planetě. Neexistuje žádné další břemeno. Já vím, kdo je tady.
.
Chci vám říct o něčem velkém. Co děláte se světlem, když mluvíte se svými buňkami, když procházíte těmito procesy – ať už se jedná o rozmlouvání s tělem, poklepávání nebo dekódování? Jakýkoliv druh zpracovávání, který jste dělali, zvyšuje vibrace vaší DNA a způsobuje její lepší účinnost. Cokoliv děláte, mění něco, o čem jsme v podstatě nikdy moc nemluvili. Co se stane, když vaše buněčná struktura začne zvyšovat své vibrace? Odpovědí je, že vibruje výše. No jo, jenže vy nebudete mít nějaký nástroj či nebudete moci jít do nemocnice, kde vám změří vibrace vašich buněk.
.
Drazí, to je metafora, ale zároveň je to multidimenzionální. Říkali jsme to už dříve. Vy všichni máte multidimenzionalitu. Kráčíte s multidimenzionálním polem, které se nazývá Merkaba. Je to „vozidlo“, ve kterém, v duchovním slova smyslu, jezdíte. To dosud žádná věda nevidí. Je multidimenzionální. Je v něm něco, co nazýváme vibrace vaší buněčné struktury“, kterou lze také vyjádřit procentem efektivity. Říkali jsme vám, že se pohybujete za hranici třetiny – z 33 na 44 % účinnosti. To změní děti, změní to, jak myslíte a další věci. Rád bych vám něco řekl. Možná jsem to nikdy dříve takto neřekl. Uvědomujete si, že nemoc je nízká vibrace? A co si myslíte, že znamená, když zvýšíte svou buněčnou vibraci ze staré úrovně do nové? Hádejte co. Stará úroveň tu novou nemůže napadnout! Měníte a rušíte starou buněčnou strukturu a doslova vytváříte novou lidskou strukturu, k níž se staré nemoci nemohou dostat. Hádejte, co staré nemoci hledají? Nižší vibrace, negativitu, strach. Tak co, kde jste? Čeho se bojíte? Právě jsem vám předal tajemství zdraví.
.
Pokud budete pobývat ve strachu, je to skoro jako byste otevřeli dveře. Jak začnete vzestup, už jste to slovo slyšeli dříve, budete vzestupovat tím, jak vaše buněčná struktura bude zvyšovat své vibrace. Když to uděláte, tak mnoho starých věcí odpadne. Vaše tělo je chytré a chce, abyste byli v rovnováze. Ptali jste se: Jak mám tento proces začít? Co mám udělat?“ Záměr. Když slovně vyjádříte svůj záměr, a pokud to tak skutečně myslíte – protože nemůžete podvádět sami sebe – pokud to tak myslíte, pak existuje proces, který jsme vám odhalili a diskutovali o něm už dříve. Je to proces, který nemá žádný název. Vaše innate (vrozená vnitřní moudrost vašeho těla – pozn. překl.) vycítí váš záměr a začne měnit vaše tělo ještě dřív než vy. Dívali jste se na to dlouhou dobu a nevíte, jak se to jmenuje.
.
Už někdo z vás přišel na to, jak funguje homeopatie? Mám na mysli její mechanismus. Když předáte svému tělu úmysl pomocí malé tinktury, chemikálie, kterou spolknete, která je příliš malá pro tělo, aby vytvořila jakoukoliv alopatickou reakci, tělo vidí záměr tinktury a začne se samo léčit, protože jste pro to právě vyslali signál. Tělo je chytré. To je popis, jak to funguje. A opravdu to funguje. A teď si představte, že děláte totéž s vědomím. Předáte svému tělu tinkturu záměru: Tohle je to, co chci. Skončil jsem s obavami. Skončil jsem se strachem ze všeho kolem mne. Skončil jsem s dramatem. Skončil jsem s pomluvami. Skončil jsem se špatným zdravím. A vaše tělo uvidí realitu tinktury pravdy a začne se samo opravovat ještě předtím, než začnete s afirmacemi. To je pomoc.
.
Jste v nové době, nikoli ve staré době, která se jen trošku změnila. Jste v úplně nové době. A tato doba s sebou nese nové procesy, které mohou být skutečně kontroverzní ve srovnání se starými procesy. A budou zde ti, kteří už vyrůstali v novém věku, kteří uvidí a budou předpokládat, že to nemůže být pravda, a nebudou tedy pokračovat v souladu s tím. Někteří z nich kvůli tomu i umřou brzy. Prostě nebudou schopni to přijmout. Vidí, že to přichází. Někteří čtenáři (energií – pozn. překl.) v podstatě přestali číst, protože nová energie byla na ně trochu moc a oni neporozuměli pravidlům, ač si mysleli, že to zvládnou. Někteří léčitelé zastavili léčení, tak nové to je. Je to skoro, jako byste překalibrovali všechno, co jste věděli o temnotě a světle, a teď začínáte znovu a světlo je silnější. Není jen silnější, vítězí. Staré národy to viděly. To není poselství Kryona, drahé lidstvo. Staré národy viděly, že to přichází. V mayském kalendáři viděly, že to přichází. Domorodé kmeny na Zemi viděly, že to přichází a nazývaly to tím, co to bylo – nové vědomí lidstva. Jsme nadšeni za vás. Někteří to přijmou a někteří ne. Tak nové to je.
.
Drazí, co budete dělat? Řídíte se tím celý den? Věříte tomu? Podílíte se na tom nebo to máte jen pro zábavu? Nebo vás zajímalo jen to, co se změní ve vašem životě? A já vám tedy řeknu, že ta část se změnou ve vašem životě není tak těžká. Máte odvahu odhodit to, co si myslíte, že víte, a podívat se na něco nového? Staré duše, někteří jste se zasekli. Tak dlouho jste se potýkali s tím či oním, že bez ohledu na to, co říkám, a bez ohledu na to, co vidíte, budete pokračovat v boji. Ale chci vám říci, že se změnila armáda. Změnily se nástroje. Světlo vyhraje. Budete vytvářet světlo nebo budete pokračovat starým způsobem?
.
Hledáte nové diety, drazí, abyste změnili své tělo, nebo chcete změnit svůj metabolismus, který vám pak poskytne novou dietu? Je to změna VE VŠEM. Chcete mít víc energie ve svém životě? Přestaňte se bát. Nemůže to být jednodušší. A přesto je to obtížné, protože některé z těchto věcí jsou do vás zaseklé takovým způsobem, že i právě teď můžete vznášet námitky.
.
V roce 2013 jsme vám říkali o posunu (změně). Řekli jsme, že se jedná o tak velký posun, že ten rok ani nemůže být počítán jako rok. Jen za změnu. Za dobu změn a posunů, která ovlivní zdraví některých z vás. A to se stalo. Protože proto je druh věcí, kterým se tělo musí přizpůsobit a připravit se na ně. Je to hluboké. Je to nové. Je to skutečné. Co s tím uděláte?
.
Toto je Kryonovo poselství. Proto jsem přišel – abych vám ukázal lásku a světlo Božího zdroje, abyste pochopili, že je VÁŠ. Že o něj nemusíte usilovat, protože žije ve vás.  Jediné, co musíte udělat, je odhalit ho, věřit tomu a zbavit se staré veteše.
.
Kde jste v tomto plánu v tuto chvíli? Ať už jste kdekoliv, je tu natažená ruka Boha, světlo, které chce vzít tu vaši do své a všechno změnit. To je příslib nového „Nového věku“. Neodcházejte z tohoto místa zmatení, ale osvícení, vědomí a připravení k posunu.
.
Já jsem Kryon a miluji lidstvo. Z dobrého důvodu.
.
A tak to je.
KRYON
.
Zdroj originálu: http://www.kryon.com/   – MP3: The way of it, 19:47 min.
.
Poznámka ke kopírování:
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Hanka Č. (www.kryon.webnode.cz a www.transformace.cz) Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

zpět