2-2015 Kryon

Změna paradigmatu

Tento živý channeling Kryona byl přijat v Atlantě, Georgia, Massachusetts, 15. února 2015

.

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Oslavujeme dnešní den, oslavujeme drobné věci jako třeba radost nebo smích. Tak často už jsme mluvili o tom, že energie smíchu a radosti je léčivá a že ji můžete vnímat. Kromě lásky překoná jakoukoli jinou emoci, kterou člověk vytváří. Emoce jsou fyzické, emoce vysílají doslova energetické vlny. Víte, že když se někdo směje, je to nakažlivé. Radost také. A kdybyste se někdy zeptali, zda na druhé straně závoje existuje radost – ano, existuje tam upřímná, opravdová radost. Je to božská emoce, která vám byla dána. Drazí, nemusíte být zrovna inteligentní bytosti, abyste žili v radosti. Emoce můžete rozpoznávat i u zvířat, ale je těžké vidět je smát se. Je to absolutně božská schopnost daná od Boha, která vám ukazuje, že máte Boha ve svém nitru.

.

Mé dnešní poselství bude krátké. Promluvíme o třech věcech a přitom se podíváme na rozdíly mezi starým a novým paradigmatem. Ale ještě než začneme, mám jednu poznámku, z mého pohledu veselou a radostnou. Protože tady mezi posluchači sedí jeden fyzik, chtěl bych ho vyzvat, aby objevil „pravidlo dvanácti“. Jste zvyklí pozorovat všechny energie, částice a jednotky. A teď vás požádám, abyste si všimli souhry dvanácti takových jednotek. Příroda je založena na dvanáctce. Měla by vás na to upozornit DNA, protože nevychází z desítkové soustavy, která je pro vás předpojatým způsobem počítání. Fyzika je totiž fakticky založena na dvanáctkové soustavě. Nuže, ne všechny energie mohou být viděny a identifikovány, avšak reakce ukazují, že tu něco existuje. A když počítáte, vychází vám k vašemu překvapení, že tu existuje souhra dvanácti. To by mělo také něco naznačit o chybějících zákonech fyziky a o tom, co by tu mohlo být. Odhalí vám to a vyjasní určité věci, které nemůžete vidět.

.

Až někdy budete zkoumat Kryonovy lekce, uvidíte, že většinou předáváme věci ve třech, čtyřech nebo šesti částech (bodech). Nikdo si toho doteď skutečně nevšiml. Děláme to z určitého důvodu: za vším je struktura, která nevychází z desítky, ale z dvanáctky.

.

Dnes tedy představíme tři body – jednoduché a přesto obtížné. Drazí, co se týká rozdílu mezi tím, co bylo a tím, co přichází, jde skutečně o změnu paradigmatu. Jde o způsob, jakým vidíte věci, jak je vnímáte, chápete a jak na ně reagujete. Základní lidská přirozenost podléhá určitému vzorci, na který je zvyklá. A to, na co jste dokonce i jako léčitelé a pracovníci světla zvyklí, je možná zvyk, tradice nebo něco, co vás učili. Rád bych, abyste pochopili následující: To, co jste se během života naučili od někoho, koho si vážíte, ctíte nebo dokonce milujete, se do vašeho rozumu otisklo jako něco posvátného. A když se něco mění a tyto věci už nemají platnost, jsou z toho někteří z vás rozčarovaní. Možná to vnímáte i jako zradu, jako políček do tváře od toho, kdo vás učil. Je to zvyk, je to emoce, avšak vlastně to tak není. Ti, kteří vás učili, jakými byste měli být, co byste měli dělat a co ve staré energii funguje a co ne, jsou respektováni, protože to tak ve staré energii fungovalo. V nové energii však budete vy sami učiteli a musíte se naučit nově směrovat své reakce a způsob myšlení. Začněme s těmi třemi body.

.

1. Víra

První bod je nejsnadnější: VĚŘIT. Když v něco věříte, nastává okamžitá automatická reakce. Když je vaše víra silná a jde o něco duchovního, pak máte kolem sebe pravidla, organizace, doktríny, učitele, jednání… ať už je to cokoli. To první, co byste ve staré energii chtěli udělat, je sdílet tuto víru s ostatními. Nu, co kdybych vám řekl, že tohle je reakce staré energie? A že dělit se s ostatními o víru už neplatí? Neexistuje jen jedna pravda, neexistuje něco správného nebo špatného, existuje jen svobodná vůle. Existuje prostě jen to, co funguje nebo naopak nefunguje. Nedávejte to tedy do kategorie „muset nebo nemuset“. Když vám řeknu, že byste něco měli dělat jinak, pak tím myslím jen to, že byste měli mít jiné výsledky. Někteří budou i nadále pokračovat starým způsobem, protože to tak vždycky fungovalo. Dělí se o svou víru s ostatními, scházejí se a říkají: „Tohle u mě fungovalo, na tohle jsem přišel, takto to je.“ Obvykle je to něco lineárního – věříte určitým způsobem, na základě určitého učení, které to tak předepisuje, a prorokových slov, která aplikujete ve svém životě. Pomáhá vám to, a proto se o to dělíte s ostatními lidmi. Existuje pro to ještě jiný výraz: evangelizujete, šíříte svou víru bez ohledu na to, jak vypadá. Můžete být ateistou a hlásat svou víru, která vám pomáhá. Je to jednání na základě víry. Lidé sdílejí to, co v jejich systému víry funguje.

.

To, co řeknu dál, bude znít povědomě pro ty z vás, kteří už poslouchali (četli) mé dřívější channelingy. Existuje nové paradigma, které je mnohem náročnější, drazí. Pokud se chcete podělit o svou víru, nyní nastal čas, abyste ji přijali do svého nitra a ukazovali ostatním, jak funguje. Nikdy neříkejte, v co věříte, ale žijte tím. Pokud bude vaše víra správná, opravdová a upřímná, pak se skrz vás bude projevovat božská láska. A víra ve vás zůstane tak dlouho, dokud se někdo nezeptá: „Co to máš, co já nemám?“ Toto světlo, které nesete, je třeba ostatním ukazovat praktickým jednáním a chováním. Tak, aby ve vás viděli vyrovnaného člověka. Aby ve vás viděli člověka, naplněného radostí. Že dokážete kráčet životem a mít stejné problémy jako ostatní, až na to, že kvůli nim neprožíváte frustraci, strach nebo drama. Kráčíte bok po boku se svými spolupracovníky, členy rodiny nebo dětmi. Oni vás pozorují a nakonec se zeptají: „Co to máš? Chtěl bych to mít taky.“ A pak se můžete o svou víru podělit. Rozdíl tkví v tom, že jedno je lineární a to druhé ne. Skutečně tu nejde o lineární proces na způsob: „Tohle dělej! Tohle si přečti! Tam zajdi!“ Tak to bylo dřív, když jste svou víru hlásali. Avšak teď si ji ponechte ve svém nitru a nechte svět, aby viděl, kdo jste. To je obtížnější, drazí. Ale něco vám řeknu: Výsledky budou dlouhotrvající. Protože nikdo se nedokáže dostat do sporu s vaším mistrovstvím, nikdo nemůže narušit vaši vyrovnanost, zejména tehdy ne, pokud to den za dnem vidí a nakonec si uvědomí, že máte něco, na co by se měl zeptat. To byl bod jedna.

.

2. Nové objevy přijdou od vás, ne od Ducha

U druhého bodu jde o informace o tom, co přijde, jak budete moct zacházet s určitými věcmi v oblasti nové energie a metafyziky. Už jsme vám říkali, že nastanou změny v systému cvičení a učení. Nakonec se všechny tyto systémy změní.

.

Opakovaně jsme vám sdělovali, že se změní paradigma vašeho získávání elektřiny. Řekli jsme, že hlavní rozvodné sítě budou nahrazeny skupinami menších sítí, aby nedocházelo k problémům, když dojde k výpadku. Prostě se pak napojíte na nejbližší rozvodnou síť. Technologie dojdou k tomu, že skupiny a sousedství budou moct mít jednoduchým a levným způsobem své vlastní elektrické sítě.

.

Už dřív jsme mluvili o voděNastal čas, aby se začalo využívat efektivní odsolování mořské vody – bez tepla a chemikálii. Vyhlížejte metody odsolování, které budou probíhat v reálném čase. Dali jsme vám dokonce pokyny, jak to můžete udělat – s pomocí mikrorobotiky. Až to dokážete, bude oceán vaším dodavatelem vody pro všechny osázené plochy. Uvidíte účinky, můžete to také aplikovat na menší rozsah. To všechno jsme vám už předali. Budou to nové ekologické systémy.

.

Řekli jsme vám, že se změní politika a korporátní byznys, že farmaceutický průmysl bude natolik dysfunkční, že se zhroutí a změní. V příštích letech se všechny tyto systémy začnou měnit. A teď přijdou vaše lineární otázky: „Jaké budou ty nové systémy? Jak máme postupovat? Jaká jsou fakta? Ukaž nám nové objevy, Kryone, jak budou vypadat? Jak bude vypadat nová ekonomie a politika, které potřebujeme?“ Chtěli byste mít seznam. Dává to smysl, proto to děláte, natahujete ruku a říkáte: „Dej nám seznam!“ Co když vám řeknu: Jak je to od vás lineární!

.

Drazí, přicházejí systémy a přicházejí od těch, kteří jsou moudří duchem. Zatímco evoluce na planetě pokračuje, budou lidé tyto systémy objevovat. Neobdržíte je od Ducha. Rád bych, abyste začali myslet jinak. Místo abyste hledali odpovědi u Ducha jako dosud, byl bych rád, abyste se sami vyvíjeli tak, abyste dosáhli spirituální moudrosti a zdravého lidského rozumu, pozorovali mladé lidi a rozvíjeli to v sobě. Řešení přijdou z budoucnosti a budou přicházet od lidí obou pohlaví, kteří budou v duchu moudřejší. Bůh vám tyto věci nepředá.

.

Mluvili jsme o nadcházejících objevech. Známe potenciály, co odhalíte, protože už tu jsou a my je vidíme. Avšak vy si je vyvinete sami, nedostanete je od nás. Proč vám to vykládáme? Protože když to žádáte od nás, jen zbytečně mrháte energií. (Kryon se směje.)Místo toho se zaměřte na brilantní mladé techniky a vědce, kteří se začínají objevovat. Mají odpovědi a budou mít moudrost, jakou byste nečekali. V minulosti existovalo mnoho brilantních a chytrých lidí, a přesto žádný z nich neměl odpovědi. Rozdíl způsobuje nová energie. Rád bych, abyste se soustředili na tyto mladé lidi, nikoli na Ducha.

.

3. Důvěřovat moudrosti a synchronicitám

Třetí bod je podobný: Co je vaší cestou? Každý jednotlivý člověk, který se věnuje duchovnu, se na určité úrovni ptá, co má dělat. Když jdete z bodu A do bodu B, zaobíráte se nevyhnutelně tím, co přijde jako následujícíCo mám dělat, když se stane to nebo ono? Kam mám jít? Mám udělat to nebo ono? To jsou absolutně praktické otázky a naprosto pochopitelné. Existují tací, kteří řeknou: „Proč tu prostě nepostojíš, a Bůh ti poradí, co máš dělat?“ Už jsme vám ale říkali, že tak to nefunguje. Přesto tu stojíte a říkáte: „Pomoz mi, něco potřebuji.

.

Když člověk chce jít do nějaké neznámé oblasti, dle standardního lineárního způsobu se obvykle zajímá o mapu. Takovou mapou může být kniha, rada přítele, třeba i šamana. Tak to člověk dělá. Pokud jste ohledně cesty nejistí, vyhledáte experta, opatříte si mapu, nějaký přístroj nebo něco, co vám dá odpověď, abyste nemuseli vkročit do neznámého. Většina z vás ví, co teď řeknu, protože jsme o tom už diskutovali během tohoto víkendu. Pro ty z vás, kteří se ho nezúčastnili, to bude mimořádně zajímavé.

.

Nové paradigma je pro vás uzpůsobeno tak, abyste doslova všechno vypustili a spolehli se na moudrost a synchronicitu okamžiku, ve kterém se pak ukáže, co je zapotřebí. Jedete ke křižovatce a chcete mít mapu, abyste věděli, zda máte odbočit vpravo nebo vlevo. Nemáte ponětí, kterou cestou máte jet, ale víte, že jedna cesta přinese možná problémy, ta druhá osvobození od starostí. Potřebujete tedy mapu, a čím víc se blížíte ke křižovatce, tím jste frustrovanější, protože tu mapu nemáte. To je staré paradigma. V novém paradigmatu jedete ke křižovatce a cestou si zpíváte, protože si neděláte žádné starosti. Křižovatka se blíží a vy pořád ještě nic nevíte. Nakonec na tu křižovatku dojedete a intuice vám napoví, že máte odbočit doprava. A vy to uděláte, dojedete na další křižovatku, pak na další křižovatku, k mostu, až dojedete do cíle, o kterém jste ani netušili, že k němu směřujete. To je nové paradigma, nová realita pro staré duše. Už se nebudete tolik spoléhat na lineární rozum. Učte se místo toho víc důvěřovat „intuitivnímu rozumu, pokud byste to chtěli nějak nazvat.

.

Člověk má tři mozky. Není to zajímavé? Opět trojka. Jsou to jednak synapse, které označujete jako lidský mozek. Pak ještě existuje intuice, která přichází ze šišinky. A pak je ještě srdce, s enormním magnetickým polem a nervovými buňkami, které napodobují synapse. To je část lidského systému, který bude ještě do hloubky odhalován. Tyto tři mozky tvoří triádu. Začínáte tedy důvěřovat intuici a srdci a spojovat je s logikou rozumu, abyste získali kompletní obraz – ne kvůli odbočce, kterou se máte vydat, ale jak máte reagovat, když potřebujete mapu. Nechte mapu, aby se ukázala, až bude zapotřebí, protože o ní nemusíte dopředu vědět a ani nemůžete.

.

Drazí, pokud se budoucnost na základě svobodné volby neustále mění, nikdo vám nemůže říct, jak bude budoucnost vypadat. Mění se každým okamžikem dne, protože je v tom zapojeno tolik lidí se svou svobodnou vůlí. Dokonce ani Duch vám nemůže sdělit, kterého dne nebo kterého roku se něco stane, protože respektujeme svobodnou vůli lidstva to měnit. Léta vám říkáme, že se něco může stát dřív nebo později a že to záleží na vás. To vám naznačuje, že pokud se chcete vydat za určitým cílem nebo si přejete něco udělat, stačí něco málo ujít, ale hlavně při tom musíte vnímat, kde jsou potenciályJakou cestou se máte vydat, záleží na tom, co se v daný okamžik děje. Žádná mapa vám neposkytne budoucnost. Nastala jiná realita a jiný způsob myšlení. Toto je třetí bod.

.

Drazí, samotné tyto tři body vám poskytnou vyrovnanost. Až začnete touto novou realitou žít, lidé se vás na to budou ptát. Zdalipak jste si už všimli mladých lidí? Někteří už tak žijí. Kritizovali jste je za to? Vím, kdo tady je. Nevíte, kam máte jít nebo co máte dělat a potřebujete plánek. Mladí se na vás podívají a řeknou: „Opravdu to potřebujete? Dozvíme se to cestou, dozvíme se to, až se na cestu vydáme.“ A vy tady sedíte a myslíte si: „Ach, ta mladá generace. Co s ní bude?“ Řeknu vám, co se bude dít s tímto „získáváním informací za pochodu“ – vytvoří mír a pokoj na Zemi. Získávat potřebné informace za chůze je nové paradigma.

.

Takže, drazí, gratuluji vám, že jste se ocitli ve správný čas na správném místě. Než odejdu, rozhlédněte se kolem sebe – to je rodina. Možná už ji nikdy neuvidíte, nebo že by přece ano? Pak možná s jinými obličeji a jiným vystupováním. Oslavujte to, dokud můžete.

A tak to je.

Kryon

.

Zdroj originálu: http://www.kryon.com/ - MP3 – „Paradigm shift“ 25:34 min.

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Jana S. (www.kryon.webnode.cz).Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

zpět