2-2016 Kryon

Naslouchání hlasu Ducha – rovnováha světla a tmy

Tento živý channeling byl přijat v Sarasotě, Florida , 20. února 2016

.

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Energie tohoto dne je tak odlišná od mé první zkušenosti s mým partnerem. Tolik se toho stalo způsobem, který jsme očekávali. Můj partner učí o možných podobách reality, a když jsem jej v roce 1989 potkal, ta informace, kterou jsem mu sdělil, byla tehdy tak skutečná, jako je i nyní. Řekl jsem mu, že v tomto tisíciletí nebude žádná jaderná válka; místo toho nastane změna vědomí a že se posune magnetická mřížka planety. Nyní věda uznala spojení mezi lidským vědomím a právě tou mřížkou, o které jsem mluvil.Vše, o čem jsem mluvil, se uskutečnilo.

.

To, co představuji dále, je jednou z nejvíc ezoterických věcí, jaké si dokážete představit. Budu vyprávět příběh o svobodné volbě a kam vás zavedla, a o rozvoji lidského vědomí. Není to složité, ale jestliže se na to naladíte, může to být trochu nezvyklé.

.

Lidstvo má svobodnou volbu nejen dělat to, co si přeje, bez zásahů Ducha, ale také rozhoduje, kde se nachází ono samo a energie a stupeň jeho vlastního vědomí. Lidstvo rozhoduje o tom, jak funguje a myslí a jestli spolupracuje samo se sebou nebo ne. To je svobodná volba lidstva. Tato celá skládačka svobodné volby není jakousi zkouškou lidstva, ale spíše jde o zkoušku a bitvu mezi světlem a tmou.

.

Řekli jsme vám, že vaše duše je věčná a že žijete stále a stále a stále. Vaše životní zkušenosti na této planetě jsou obrovské. Myslíte si, že je možné se během mnoha generací pozvednout z počátečních instrukcí, zvýšit vědomí lidstva a dosáhnout míru na Zemi? Jestliže ano, pak to vyžaduje naprosto odlišné existenční paradigma. Umíte se tak moc změnit? Přišel jsem v roce 1989, protože přesně takový byl potenciál současnosti, a je vyměřen něčím, o čem budu teď mluvit.

.

Vaše bezprostřední historie

Celým důvodem toho, že se věci v 80. letech staly tak, jak se staly, je „divoká karta“, kterou jste zažili, což byl pád Sovětů. Vaši experti to nejen nečekali, ale šokovalo to celou planetu. Tyto velké nečekané posuny jsou signály, poslové měnících se časů, a zvýšeného vědomí pro lidstvo. Lidská přirozenost se začíná měnit, roste a zbavuje se toho, čemu říkám „vědomí mateřské školky“ a přesouvá se do vyspělejšího „elegantního vědomí“. To vytvoří jednotu a mír, a to je jen začátek nového druhu člověka a nového druhu společnosti.

.

Už dříve jsem vám řekl, že bychom mohli nazvat tuto komunikaci „Naslouchání hlasu Ducha“, nebo „Naslouchání hlasu Boha“. To je samozřejmě metafora. Lidé, kteří jsou naladěni na duchovno, běžně neslyší hlas z nebe. Naslouchání hlasu Ducha je metafora pro naladění se na intuici z vašeho vlastního vyššího já. Toto vyšší já je tou duchovní částí, která vás spojuje s vaší věčnou duší. To je to, s čím se mnoho hledačů snaží spojit. Pomáhá vám to ve vašem vlastním životě a tím i planetě.

.

Tuto intuici je nesnadné slyšet nebo rozeznat, protože existuje neustálý „nízký šum“, který je metaforou pro hluk nebo dunění, které se zdá být otupující, nebo zakrývající určité poselství. Je to jako snažit se slyšet něco při neustálém hluku. Je to ta nejlepší metafora, jakou můžeme poskytnout o tom, jak masivní temnota může přikrýt světlo. Ale hlasitost tohoto šumu se začíná snižovat. Takže, co se děje, když dostáváte lepší, čistší poselství? Vy se měníte; svět se mění; ti kolem vás také slyší lépe a dokonce i ti, kteří to nechtějí slyšet, budou vědět, že se děje něco nového.

.

Opakuji, že toto naslouchání je metafora. Skutečným významem jeschopnost intuitivního rozlišení toho, co je a co není poctivé, co se děje s vaším vlastním životem a schopnost zlepšit vnímání přicházejících možností. To vše je naslouchání hlasu Ducha. Je to lidská bytost, která začíná „dospívat“ a má vyšší vědomí.

.

Vztah DNA k vědomí

Tou nejtěžší věcí pro nás k učení je to, co můj partner učí několik let. Je to těžké, protože to není něco, co vám bylo takto řečeno již dříve. Vaše vědomí má vztah k vašemu multidimenzionálnímu tělu. Pro vás je nejlehčím způsobem přístupu k této myšlence tato metafora. Vaše DNA nepracuje na 100%. Naopak, funguje přibližně na 30%. Nepohybuje se ani na polovičním výkonu toho, k čemu byla navržena. Neexistuje žádný nástroj, který by obepnul vaši DNA a ukazoval procenta. Ale tato měřící metafora je tou nejlepší, jak vám říci, kde jste, pokud se jedná o možné vědomí lidstva. Chci vám poskytnout několik informací, které potřebujete pro pochopení – jak to vše začalo a co se stalo.

.

Kdybyste museli zahájit jakýsi test vědomí na planetě, nejférovější věcí by bylo mít rovnováhu nebo střed nejvyšší a nejnižší hodnoty. Pro tuto metaforu byste museli začít se stejným množstvím světla a tmy. A takové to bylo na začátku. Takový byl plán.

.

Musíme vás vzít do historie lidstva v minulosti. Vaše celá historie je extrémně krátká, protože galaxie a váš sluneční systém jsou zde více než 4 miliardy let. Přesto lidstvo, jak jej znáte, skutečně začalo před 200 tisíci lety. Neřekl jsem „lidé“, řekl jsem, „lidstvo, jak jej znáte“, protože celá zkouška začala příběhem stvoření, zasetím znalostí o světle a tmě. Mluvím o lidech se změněnou DNA – o vás s pouhými 23 chromozomy. Pak přišlo dalších 100 tisíc let, kdy se to rozvinulo u všech lidí. Potom Lemurie a některé další „oseté oblasti“ pomohly s učením po dalších 50 tisíc let. Když to osévání bylo skutečně dokončeno a zkouška začala probíhat, bylo to teprve včera! Jste nováčci! Když se podíváte na délku trvání Země jako na 24 hodinový ciferník, pak si srovnejte, kdy se sem dostal „vědomý“ člověk – dorazili jste v poslední vteřině! Celá známá historie se udála v poslední vteřině těchto hodin!

.

Ironií je, že ti, kdo toto poslouchají, a někteří z obecenstva, zde byli po celou dobu. Staré duše, toto vysvětlení jste od nás dostali mnohokrát. Pamatujete si ze své Akáši, co si myslíte o Atlantidě, potápějících se ostrovech, válkách a chaosu. To znamená, že jste „tam byli a dělali to“. Viděli jste kataklyzmata a byli jste tam, když docházelo k mnoha historickým dějům. Jsou vryty do paměti, kterou nedokážete opravdu roztřídit, ale kterou si nesete sebou. To znamená, že jste staré duše a možná jste pomohli nastartovat tuto planetu!

.

Sesterstvo [odkazuje na Lemurijské sesterstvo, jehož autorkou je Dr. Amber Wolf] je toho velkým příkladem. Proto vy, které máte sklon přijít na sesterské shromáždění, budete oslavovat počínající vědomí, které ve vás „rezonuje“ jako pozitivní historická vzpomínka. Oslavuje čas, kdy ženy byly oceňovány za jejich intuitivní sílu a byly šamanskými vůdkyněmi společnosti. Kdo by to dělal lépe než dárkyně života celého lidstva? Představuje to dobu na počátku, rovnost a moudrost, které byly počátkem zkoušky mezi světlem a temnotou.

.

Na počátku zkoušky byla DNA nastavena na 30%. Teď dávejte pozor, protože jsem vám řekl, že začátek byl v rovnováze, ale toto nezní jako rovnováha, že? Procento se rychle zvedlo na 35, aby vytvořilo férový test, protože tak to má být (35%), abyste dostali plnou rovnováhu s temnotou. A teď, zůstaňte naladěni a poslouchejte, a dozvíte se, proč je to fér. Předám vám něco, co byste měli vědět: Tato čísla vám ukazují moc světla nad tmou. Když jste měli DNA fungující na 35%, byla v rovnováze s 65% temnoty na planetě!

.

Vy, kteří tato čísla nechápete, dovolte mi, abych to nyní vysvětlil. Tato rovnováha světla a tmy byla opravdu vyrovnaná, protože světlo je mocnější. Bylo k tomu potřeba pouze 35 procent světla. To by vám mělo ukázat, že tma je slabší, než vy. Měli jste na planetě nižší procento světla, a přesto jste byli v rovnováze s vyšším procentem temnoty. Světlo je mnohem mocnější, a vy, abyste byli v rovnováze, ho nepotřebujete tolik, dokonce ani s nižším vědomím.

.

Proces procenta efektivity DNA

Teď mi dovolte, abych vám sdělil něco, co se děje při 35% efektivitě DNA. Odhaluje to efektivitu vědomí i biologie. Při 35% dochází k intuitivnímu pochopení rovnováhy pohlaví na planetě – kdo co dělá a proč. To je dnes oslavováno na setkáních Lemurijských sester. Byla doba, kdy pohlaví na Zemi respektovala jedno druhé a chápala, že ženské pohlaví je to, které je více v kontaktu s Duchem. Nejenom, že ženy byly trochu více v kontaktu s multidimenzionálními jevy, ale jsou také matkami celého lidstva (obou pohlaví) jako učitelky dětí. Všichni muži jsou vychováváni, milováni a učeni matkami. Tudíž jsou to ony, kdo by měl pomáhat vést všechny společnosti na Zemi.

.

Se svobodnou volbou se procento DNA s růstem lidstva začíná efektivně snižovat. Jakmile DNA začala ztrácet procenta, rovnováha pohlaví byla narušena. Jestliže chcete nějakou společnost kdekoliv na planetě vystavit zkoušce a chcete poznat procentuální hodnotu DNA [podíl vědomí] jako společnosti, existuje snadný test: jaký mají přístup a chování k ženám? Čím vyšší je funkčnost DNA, tím více je uctíváno ženské božství. Toto je ten test! Různé kultury vytvářejí různé vědomí DNA, dokonce ve stejném čase na planetě. Takže můžete mít na Zemi nějakou kulturu na 25% a další zase na 37 – a kdybyste to udělali, opravdu by to byl rachot.

.

Ve středověku, nebo možná ještě dříve, běžela planeta (DNA lidstva) na 25 procent. Jestliže o tom pochybujete, tak se podívejte na nesoulad pohlaví. Ženy od vážených bytostí a šamanek sestoupily do druhé či dokonce třetí třídy, potom na ně bylo pohlíženo jako na rovné zvířatům. Vůbec žádná rovnováha! To se děje, když procento klesne na vědomí módu přežití. Ve vědomí pak není žádná elegance a žádné uznání pro umění a kulturu. Místo toho nastupuje nerovnováha války, nenávisti, nelásky, hněvu, dramatu a opakující se hrůzy.

.

Potom se nedávno průměrné procento začalo zase zvedat, a dosáhli jste značky 30 a 31. Historie ukázala, že ženy byly konečně viděny a opět byl rozdmýchán respekt. Stalo se tak pomalu a je to velmi vypovídající. V mnoha vybraných společnostech byla ženám částečně dána práva volit a potom to šlo lépe. Dostali jste se k průměru 32. Tehdy se rozpadl Sovětský svaz a v tomto tisíciletí byla odvrácena jaderná válka. Tehdy jste také oslavili Harmonickou konvergenci a já jsem v roce 1989 dorazil, abych trénoval svého partnera.

.

Ach, drazí, na této planetě stále někteří představují ohromný nesoulad pohlaví. Společnost nižšího vědomí nedokáže „vzhlédnout vzhůru“, aby viděla lépe. Temnota nemůže vidět světlo a my jsme vám o tom říkali už v roce 1993. Jednou se ohlédnete zpátky do historie a řeknete: „Co jsme dělali špatně? Proč jsme neviděli, co bylo zřejmé?“Když je DNA na 25 a 30%, vyhrává ten silnější. Je to vědomí přežití a na zbytku jen málo záleží. Jestliže chcete spatřit vyrovnanou společnost fungující při 35 a více, podívejte se na rovnováhu pohlaví. Bude tam respekt a ocenění.

.

Učte se od předků

Dovolte mi předat vám něco dalšího, o čem vždy hovoří můj partner: nalezněte tu nejstarší společnost, nejdéle žijící kulturu na této planetě. Pak se podívejte na učení jejich starších, abyste zjistili, v co v minulosti věřili a co dělali. Co jejich záznamy říkají? Dovolte, abych vám to pověděl: Ženy byly šamany! Bylo potvrzeno, že měly lepší intuitivní schopnosti. Představte si, že máte někoho schopného, aby vás vedl, kdo by viděl a cítil Boží hlas. Jim to bylo jasné! To je rovnováha pohlaví. Ti lidé to věděli a záviseli na tom, a ty ženy závisely na mužích, kteří dělali to, co dělají nejlépe muži – lovili a opatřovali obživu. Rovnováha pohlaví! Tento systém stále existuje v mnoha domorodých společnostech na této planetě, které existují již dlouhou dobu. Nikdy se nezměnily.

.

Pokračování historie

Když se procento DNA dostalo na 32, promluvil jsem ke svému partnerovi a předal jsem mu možnost naladit se [v roce 1989]. Sněhová koule rozvinuté DNA se valila. Tato planeta se začala pozvedat na své cestě k 35, na cestě k opětovné rovnováze. Možná, že se dostane až k 36, kde se temnota vydá jinou cestou.

.

Drazí, řekli jsme vám, že 35% znamenalo rovnováhu mezi temnotou a světlem, ale vy jste to ve svých životech až do této doby nezaznamenali! Ve skutečnosti se dostává ještě výše a temnota ustupuje. Je to vystoupení z anonymity, jak se říká, a označuje to, že temnota je vymačkána z mnoha míst, kde se dříve skrývala. Představte si temnou armádu na planetě, která dokáže verbovat mladé lidi i z vaší vlastní země! Tato temná armáda neverbuje Američany, ale temnotu! Ta představuje lidi, kteří investují do temnoty, mají velmi mladou Akášu a velmi staré vědomí. Budou ochotně dysfunkční s ostatními, a nemají ani ponětí o tom, co se skutečně děje. Temnota nedokáže dohlédnout na vyšší úroveň. Žádný hlupák neví, že je hlupákem. Poslouchejte, temnota nemůže vzhlédnout a spatřit světlo. Je slepá k vyššímu účelu. Vidí jen sílu tmy. Nechápe světlo, proto není moudrá a může být poražena. Nechápe, že bude poražena. Vidí jen sebe sama. Je to tak zřejmé, že?

.

To, co se teď děje, podporuje to, co říkáme. Co se právě teď odehrává na této planetě? Řekli jsme to už dříve – právě teď, zatímco hovořím, tu máte tu nejvíce nefunkční politiku, jakou jste v této zemi kdy měli. A co je důvodem? Probíhá obrovská změna! Boj, drama a zdánlivě divné chování mnoha představuje ty, kteří jsou unaveni starým způsobem vládnutí, který je sám o sobě nefunkční. Myšlenka je: „Všechno bude lepší, než co máme teď a než jsme měli dříve!“ To se stane, když vyšší vědomí vidí něco lepšího, jak začíná růst ze zdola něco, na čem má svůj podíl.

.

U každého z vás je to jiné – to kvůli neustálému zvyšování procenta DNA. Děje se to u každého, ne jen u těch, kteří přijali stejný systém víry jako lidé v této místnosti. Po ruce jsou integrita, transparentnost a touha po komplexních systémech, které opravdu fungují pro lidi. Je to touha po celistvosti na vyšších místech místo dysfunkce. Je to probuzení! Máte obyvatelstvo, které je unavené ze staré energie, protože začíná slyšet ten hlas.

.

Kdo to „slyší“?

Hlas Ducha je pro celé lidstvo, ne jen pro vybrané jedince. Ale ti vyvolení, staré duše, tomu budou rozumět lépe, budou schopni rozlišovat a lépe poznají, o čem to poselství je. Až se hluk, zmatek a hukot temnoty začne více rovnat světlu, mnozí poprvé zaslechnou Ducha. Nebudou vědět, že je to Duch, ale místo toho to bude „pocit něčeho, co je pro nás lepší“ a intuice, že je to nové. Pro masy, které nemají zájem být v této místnosti, to je jakýsi nový začátek, nové uvědomění. Nevědí, co slyší nebo cítí. Pouze vědí, že chtějí změnu a nový pocit toho, „co je správné“. Staré duše na této planetě poznají toto čistší poselství kvůli tomu, čím je, a začnou z něj získávat poselství a vedení. Jaký to rozdíl! Ale na určité úrovni si tu změnu uvědomuje celé lidstvo.

.

Šplháte směrem k 36. I s tím, co je kolem vás, až porazíte temnotu na této planetě, budete na 36. To znamená, že vítězíte. To také znamená, že hukot, který zakrývá hlas Boha, začíná slábnout, a věci ohledně porozumění poselství se začínají vyjasňovat. Intuice nepoplyne tak rychle, jako tomu bylo v minulosti, kde jste si nebyli jisti, co vlastně slyšíte. Intuice zůstane déle a bude k vám promlouvat čistším hlasem. Možná ji dokážete i zastavit a prozkoumat!

.

Problém s intuicí je ten, že v současné době je překryta hlukem. To je metafora, drazí. Doufám, že rozumíte. Překrytí hlukemznamená, že vaše intuitivní myšlenky jsou prchavé a jemné kvůli tomu, že tato překrývající energie vám brání, abyste je jasně viděli a slyšeli.Logika uvnitř vašeho mozku je stále sráží dolů a říká:„Tak to není. Je to jen tvé toužebné přání nebo tvoje představa.“To vše je součástí nižšího procenta efektivity vaší DNA. Protože procento začíná stoupat k 36, všechno se mění. Logika vašeho mozku se mění, protože je to v DNA. Je zde probuzení, efektivnější DNAa vy začínáte myslet jinak. Vše ohledně lidské povahy, o čem vám bylo řečeno v psychologických studiích, se začíná přeměňovat v něco naprosto jiného. Moudrost se stává intuitivní, ne něčím, co byste si přáli mít. Společnost se začíná měnit. Začíná se objevovat řešení neřešitelného. Nové, moudřejší myšlení lze slyšet z médií, protože lidstvo začíná dospívat a postupuje z dětského hřiště, kde házelo kamením a nadávalo si. Opravdu začínají fungovat programy, jak pomoci jeden druhému. Jsou mnohem dostupnější zdroje pro projekty, které pomáhají chudým.

.

Jste na 35. Zde leží rovnováha a vy začínáte vidět světlo a tmu, a to mění vše. Díváte se do historie a vidíte, že jste ušli dlouhou cestu, ale trvalo dlouho, než jste se dostali až sem. Drazí, viděli jsme ten proces dříve a sněhová koule se valí. V cestě nestojí nic, co by ji zastavilo. Vše, co leží v cestě této sněhové kouli vyššího vědomí, bude přejeto a zničeno. Součástí toho je i to, čemu říkáte „instituce“. Sledujte, jak se některé velmi velké instituce zhroutí! Sněhová koule je prostě smete.

.

Nebojte se a nemyslete si, že to je konec planety, když se dějí určité věci, které nahánějí strach, protože to je pouze o tom být na 35 a směřovat k 36.Pamatujte, že temnota začíná reagovat a začíná se bát světla. Výsledkem jsou bitvy, kde se temnota snaží dělat, co může, aby porazila vaše světlo a vyděsila vás. Ale vy jste ve správný čas na správném místě a zvítězíte. Už jsem řekl dost.

.

Než půjdete odsud, doufám, že jste pochopili toto poselství. Bude-li to třeba, poslechněte si je znovu. Je o tom, co je to podíl světla a tmy na planetě a kde jste vy. Je o tom, že vítězíte, a že kvůli tomu jsem tady. Je těžké mluvit k těm, kteří vítězí, když nikdy před tím nevyhráli a mají vědomí prohry. Na tom nejvíc pracujete. Jděte zpříma, až odsud půjdete, a vězte, kdo jste. Toto Kryonovo poselství se nikdy nemění, protože reprezentuje pravdu.

A tak to je.

KRYON

.

Poznámka ke kopírování:

Zdroj originálu: http://www.kryon.com/ – Hearing the voice of spirit – the dark and light balance

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Iva M. (www.kryon.webnode.cz).Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

zpět