2-2016 Kryon

LÁSKA

Tento živý channeling Kryona přijal Lee Carroll v Torontu, Kanada, 13. 02. 2016.

Úvodní meditace Dr. Amber Wolf (zakladatelky Lemurijského sesterstva):

A tak se vnořme do toho nádherného prostoru, abychom obdrželi energii tohoto dne. Nadechováním do centra svého srdce se ponořte do svého těla, dovolte, aby se zjemnily jeho hranice, dovolte svému dechu, aby zjemnil vaše myšlenky a vaše tělo, pouze se uvolněte, uvolněte ramena, břicho, srdce se otevírá a dokonce vaše chodidla v botách se změkčují, jak se spojujete s Gaiou pod vámi… prociťte sami sebe, jak jste přímo tady a teď, pociťte své bytí – prostě jen buďte. A dovolte svému záměru, aby následoval vaši pozornost, což je tato chvíle teď. Je to chvíle přijímání, zde v této místnosti, procítění lásky rodiny, která vás obklopuje, v náručí Ducha, v náručí doprovodu, vašich andělů, vás jako andělů, bez jakéhokoli oddělení mezi vámi-člověkem a vámi-duchem. A tak jak k nám přichází Kryonova slova, vstupují do vašeho srdce, do vaší bytosti, do toho místa Jednoty, do toho místa Já jsem zajedno s božskostí, Já jsem božskost.

.

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

.

Blahopřeji všem, kteří naslouchají, chtějí zastavit to, čemu říkám tlachání, a chtějí za sebou nechat tzv. 3D skutečnost, to, s čím jste se narodili, i to, o čem vám bylo řečeno, že takhle věci fungují. Nechte to za sebou. A místo toho si přejte přijmout něco, co je mimo to, co vás učili – že existuje Stvořitel, který vás miluje, a že tento Stvořitel je součástí vašeho nynějšího uspořádáníBůh je ve vás na buněčné úrovni. Některým z vás je to tak zřejmé, že se chcete zdravit symbolem, pohybem: Bůh ve mně zdraví Boha v tobě.

.

Toto poselství je o Lásce. Kolik poselství o lásce jsem vám už poskytl! A proč dneska poskytuji poselství o lásce? Protože dnes je Valentýna! „Počkej, Kryone, dnes ne.“ Toto je test vaší linearity, milovaní. Sešli jsme se v tomto velkém městě (v Torontu), v této velké oblasti Kanady, a já mám pro vás zprávu – stále je někde na Zemi zítra! Zítra je Valentýna! A jsou lidé, kteří ho právě teď slaví. A tak proč ne vy, bytosti všech dimenzí, kterými jste? A tak ho slavme společně.

.

Valentýn je velký svátek, zahrnující vše – i něco tak velkého jako je vesmír (univerzum), i to ještě větší. Pokud je Bůh Stvořitelem multiverz, což je mnoho univerz (vesmírů), pak je celý váš rozlehlý vesmír jen malou součástí celku. A velikost toho všeho je mimo veškeré lidské vnímání. Pro vaši vlastní vizualizaci – představte si srdce, pro lidstvo symbol lásky. A toto je tedy valentinské poselství od Boha pro vás.

.

O lásce jsme hovořili i dříve. Na této planetě jsou jazyky, které mají rozmanitá jména pro lásku a ta jména představují nejrůznější druhy lásky. Mezi nimi je vždy láska Boží; láska matky k dítěti, a dítěte k rodičům. Někdy také například láska člověka ke zvířeti a láska člověka k člověku. Tyto druhy lásky se tolik liší, a přesto jsou určitým způsobem stejné, že? Existují atributy všech těchto druhů lásky, které jsou shodné. Před lety jsem hovořil o čtyřech atributech lásky a znovu je vyjmenuji pro ty, kteří je neslyšeli. A to je ten druh lásky, o které hovoříme. Zahrnuje člověka vůči člověku, Boha vůči člověku a člověka vůči Bohu. O tom druhu lásky nyní hovořím – je to ta, která k vám přichází z Velkého Centrálního Zdroje, ze Stvoření. Ze Zdroje Stvoření. V minulosti jsme vás odkázali na skutečnou fyziku: že prostor mezi elektronem a jádrem atomu tvoří čistá láska. Byla to metafora, která říká, že ta největší z energií na planetě je kvantová (multidimenzionální) a je to láska, a že je všude. Všude. Nemusíte jí hledat, víte? Existuje v atomové struktuře všeho, co je. Je základním stavebním prvemk všeho, co je, včetně vědomí lidské bytosti. Je intuitivní a krásná.

.

Řekli jsme vám dříve, že čtyři atributy lásky jsou následující: láska je tichá – neohlašuje se, víte, prostě je, ve vší své hloubce a čistotě, prostě je. Není to krásné, vědět, že ji nemusíte aktivovat? Když zastavíte tlachání, můžete ji pocítit, slyšet ji. Je možné, že vás Bůh miluje? … Láska se nevychloubáanemá svůj skrytý program, nevyžaduje od vás, abyste něco udělali, abyste ji aktivovali. Prostě je. Láska má moudrost k dokonalému použití všech předchozích atributů, je to kruh. Atributy lásky jsou hluboké, jsou prosté. Láska je čistá. Nevynoří se náhle. Je tak velká, tolik naplněná vším, co je, a přesto to nevykřikuje ze střech a vrcholků hor, neříká„Tady jsem, klaň se mi.“ Je tichá.

.

O čtyřech atributech lásky je snadné mluvit, ale těžší je žít. Mohli bychom zde skončit, ale neuděláme to. Existuje něco, co nazývám domněnky ohledně lásky. O tom bych rád hovořil a má to co do činění s lidstvem. Valentýn je den, kdy se hovoří o lásce jednoho k druhému.To je láska Boha k vám. A existují určité atributy (lásky), o kterých bychom vám rádi řekli, drazí, a řeknu vám, že v této (nové) energii o nich potřebujete slyšet. Protože když je od Boha pocítíte, od některých svých domněnek budete muset upustit.

.

Domněnky přicházejí se zkušeností, se vzděláním, s životem. Pocházejí z toho, že vás učí,že takhle věci jsou. A ve starší energii je to docela často učení staré. A tak bychom pro vás rádi všechno aktualizovali. Nové myšlení – teď na chvíli zastavte tlachání mysli – první domněnka, o které bychom vám rádi řekli, vás může dokonce šokovat a překvapit vás. Jmenuje se strach. Kdo vynalezl výraz „bohabojný“? Jste člověk, který se bojí Boha? Pokud ano, tak proč? Čeho se musíte bát? A vy řeknete: „Ale učili nás, že Bůh je vše a my jsme nicotní.“ Takže, z čeho ten strach pochází? Možná to máte pomíchané s tím, co říkávali Řekové: „My jsme Bozi“. Jejich bozi se stali nefunkční. Bojíte se jich? A některé další společnosti, které si vybudovaly to, co považovaly za své bohy, mocné, soudící bohy, kteří člověka rozmačkali, když neudělal tu správnou věc, a přesto se přenáší do této chvíle, do moderní doby. Když říkáš „jsem bohabojný člověk“ a jsi na to hrdý, musím říci: Proč?Nechápeš, že pokud užíváš slovo strach a užíváš zároveň slova láska a Bůh, skutečně nerozumíš tomu, kdo jsi a kdo je Bůh? Prostě ta slova neříkej. Stvořitel tohoto univerza zná tvé jméno. Část Stvoření existuje v tobě. Pevně v tobě sídlí, vždy tomu tak bylo a vždy bude. Tzv. test Země znamená, že lidstvo testuje energii svobodné volby. Není to realita, kterou očekáváte. Když jste na mé straně závoje, to je realita. Stále přicházíte a odcházíte, přicházíte a odcházíte, přicházíte a odcházíte, abyste prošli na této planetě něčím velkým a velkolepým. Staré duše, právě teď tím procházíte – neexistovala význačnější doba než je tato. Nyní tento test dozrál a vy začínáte vidět, že světlo vyhrává nad temnotou a Boží láska je vaším palivem. Je to vaše palivo, a pokud se ho bojíte, vaše nádrž na palivo je prázdná.

.

Jak se daří Lásce, tak se daří Zemi, tak se daří galaxii, tak se daří vesmíru… a existuje mnoho vesmírů. Existují věci, o kterých byste měli vědět: samotná vibrace kvantové energie kosmického tónu, který můžete slyšet a který vlastně zpívá o Stvoření či Velkém třesku, jak ho mylně nazýváte, je Láska. Je to Láska. Kosmologové ji dokáží slyšet, vědí, co to je, ten šum na pozadí. Je to Láska. Je to Stvořitel, který stvořil tento vesmír, abyste se dostali do této galaxie, abyste se dostali na tuto planetu, a vaše duše jsou teď tady a provádějí zkoušku Lásky. Dokážete to vidět nebo ne? A pokud ano, zvyšujete vibraci této planety, této sluneční soustavy, této galaxie a tohoto vesmíru, spolu s dalšími, kteří dělají totéž. Změní to strukturu Lásky pro budoucnost. Přijde nový vesmír. Na čase vůbec nezáleží.

.

Tvořivý Zdroj je Láska, vždycky jí byl a vždy bude. Proč se ho bojíte? Je čas na novou verzi. Možná je to naposledy, kdy užíváte slovo strach zároveň se slovem Bůh.

.

Existuje další domněnka a týká se velikosti. Vy jste malí a Bůh je veliký. A když si sednete a podíváte se do kosmu, dokonce i jen pouhým okem, je to ohromující, ohromující. Pokud jste těmi šťastnými, kteří si říkají astronomové, pak ten kosmos studujete – je tak rozlehlý a tak úžasný, že téměř každý astronom v hloubi srdce ví, že je život všude! Zeptejte se astronoma na šanci, že by nebyl všude, a ustoupíte před odpovědí, kterou byste nečekali. Astronomové vědí, že je velmi pravděpodobné, že život existuje všude. Díváte se na neviditelný vesmír – nevidíte ho vlastníma očima, jen ho tušíte s pomocí nástrojů, a je rozlehlejší než jste kdy pomysleli, je větší než galaxie. Když pomyslíte na miliardy dalších galaxií, zavrávoráte s tím, čemu říkáte senzorické vnímání skutečnosti. A zde sedíte vy jako mikrob na malé kouli zvané Země. Tak maličcí. Bůh je tak velký, když všechno stvořil. A proto následuje myšlenka: zná vás Bůh? A proto musíte víc křičet, aby vás bylo slyšet, a proto, a proto, a proto… A to není pravda. Musíte na chvíli upustit od logiky. Ten nejmenší, o kterém věříte, že jím jste, je ve srovnání s rozsáhlostí vesmíru nemateriální, když dojde na Lásku. Láska je větší než tohle. Drazí, vaše duše je tak velká jako cokoli, co existuje. Vaše duše, o které si utváříte obraz, je předivem Stvoření. Existuje konečný počet duší a některé z nich jsou zde a některé z nich jsou někde jinde. Bůh vás zná, nezáleží na tom, že si myslíte, že jste malí, to je předsudek. Nepředpokládejte, že jste malým kolečkem stroje, když vás přitom zná samotný Bůh, Stvořitel vesmíru milující celé lidstvo – vy jste ozvěnou Stvoření, dnes na Valentýna.Jste součástí toho největšího Srdce, které kdy existovalo, které je Boží.

.

Další domněnka je následující: rozumí kdokoli z vás tomu, že ve chvíli, kdy se skláníte a uctíváte Boha, že uctíváte sami sebe? Jaký to je pocit (uctívat sami sebe)? Je to přirozené? Odpověď je ne! Nikdy byste to nedělali. Rád bych, abyste se na to podívali jinak.Tvořivý Zdroj nechce být uctíván, slyšíte mě? Chce být na oplátku milován. V tom je rozdíl. Není to plazení se nebo pocit, že jste nicotní. Není to namáhavé stoupání po schodech či bičování se do krve, aby vám Bůh věnoval nějakou pozornost. Chápete? Přejeme si jen to, abyste nás milovali zpět. Víte, co se děje, když opětujete lásku? Vytváří se spojení. To je ten olej, který promazává vaše osvícení, jste si toho vědomi? Ten olej, který promazává vaše osvícení, je spojení Lásky na druhou stranu závoje. Neuctívejte nás. Milujte nás, to je velký, velký rozdíl. Máte na planetě tolik těch, kdo vám dávají radu, co Bůh chce, a přitom nerozumí tomu, co Bůh chce. Myslí si, že vědí, co Bůh chce, ale není tomu tak. Pravda je, že nám nezáleží na tom, jakým směrem stojíte, nezáleží nám na tom, jestli se před námi klečíte nebo stojíte, Láska je všude. Milujeme vás do vašeho posledního výdechu i po něm. Když vše skončí, po třech dnech, když se ukáže vaše duše (na druhé straně závoje) a oslava začne, vše, co vidíte, je Láska, vše, co slyšíte, je hudba hraná na strunách Lásky, a pak jste Doma. Toto je skutečnost. Toto je velký člověk.

.

Pro vás je to v tuto chvíli vše, a je to tak proto, že máte před sebou zkoušku energie, kterou jste nikdy předtím neměli. Je to tak obrovské měřítko, že tomu nemůžete ani uvěřit.Co tu na této planetě, staré duše, nadále uděláte, ovlivní jednoho dne další vesmíry, aby to následovaly. A ironií je, že si myslíte, že tu jste lapeni v čase, a vy přitom budete součástí těch vesmírů, které budou následovat. Protože jste bezčasí. Bezčasí coby součást Boha, kterou vždy jste, vždy jste byli a vždy budete. Je pro vás těžké představit si takové věci. Právě teď jsou kousky a části vaší duše na jiných místech, jsou vaší součástí. Tomu skutečně nerozumíte, řekli jsme vám to dříve, drazí. Láska je tak svrchovaná.

.

Poslední věc, kterou vám chceme říci, drazí – dokud si nebudete přát zamilovat se do té vaší části, která je Bohem… Poslouchejte! Dokud si nebudete přát zamilovat se do té vaší části, která je Bohem, navzdory všem chybám, o kterých si myslíte, že je máte, dokud se nezamilujete do té své části, která je Bohem, nic dalšího se nestane. Začíná to být hluboké, energie na této planetě se stává stále posvátnější. Chcete vědět, proč je tu temná armáda? Protože prohrává a světlo se začíná ukazovat a oni to vědí. Plazí se kolem pod kameny,pokoušejí se najít kohokoli dalšího, kdo je tak temný, jako jsou oni, kdo se k nim připojí, a porazí někoho, kdo je neporazitelný, nazývaný Světlo Lásky na planetě Zemi. Láska jekatalyzátorem pro cokoli jiného ve vašem životě. Jestli se budete držet v temnotě, neumožníte Lásce, aby vstoupila. Když se budete udržovat ve strachu, neumožníte Lásce, aby vstoupila. V tu chvíli, kdy se odevzdáte, vše, co jste se naučili o tom, na co pomyslíte, bude účinné. Necháte spadnout zdi, vstoupí Láska Boží, a ta je katalyzátorem pro všechno. Je katalyzátorem pro uzdravení, pro smysl života, radost, oslavu, mír, dobrý spánek. Slyšíte? To je to, co se na této planetě děje.

.

Proroctví o orlu a kondorovi (o spojení symbolů Latinské a Severní Ameriky) je pradávné proroctví a volně přeloženo to znamená, že si Země začíná více uvědomovat své vnitřní božskosti, kdy se energie Matky, která představuje Stvoření, začne projevovat na všech částech planety. A mateřská energie je metaforicky známá jako Láska. Láska matky k vlastnímu dítěti je známá jako jedna z největších forem Lásky, kterou člověk může chovat k druhé lidské bytosti a ta je nepatrná ve srovnání s Boží láskou k vám. Vy ale musíte někde začít, drazí. Začněte láskou. Uvolněte se a buďte milováni, začněte lásku opětovat, a pochopte, že se něco děje, když to děláte. Není to jen hezké, být milován, není to jen hezké lásku oplácet, je v tom zapojena fyzika, nastává spojení, vaše buněčná struktura to zná, vaše DNA se začíná stávat účinnější, dokonalejší, uzdravená, slyšíte?! Uzdravená. A to vše proto, že jste podali svou ruku, místo abyste to vzdali. Prostě jeden druhého milujme.

.

Existuje vůbec nějaké nádhernější poselství na Valentýna? Srdce, které pro vás tluče, to je vesmír. Zná vaše jména. A proto z tohoto místa odejděte větší, než jste byli, když jste sem přišli.

.

Miluji vás!

A tak tomu je.

KRYON

.

Poznámka ke kopírování:

Zdroj originálu: http://www.kryon.com/ - „Love“ – mp3 záznam 26:33 min.

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Iva F. (www.kryon.webnode.cz).Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.


zpět