2-2016 Kryon

Radost Ducha

Tento živý channeling Kryona byl přijat v Jacksonville, Florida , 28. února 2016.Zdravím, drazí, jsem Kryon z magnetické služby.

Už tolikrát jsem to řekl; já vím, kdo jste. Pro mnohé z vás je těžké tomu uvěřit. Jedna z prvních otázek, kterou člověk položí, když vstoupím, je: Kdo jsi?“ Jako by se jménem vždy musela být spojena nějaká jednotlivá entita. A je to proto, že vidíte mluvit jednoho člověka. Ale to není energie, která je zde v tomto okamžiku. Hlas, který slyšíte, pochází od mého partnera – skrze jeho intelekt, jeho kulturu, skrze jeho vědomí. A mluvili jsme o třetím jazyku – třetím jazyku, který aktivuje multidimenzionální doprovod, který vás v této místnosti obklopuje. A ten doprovod nevstupuje se mnou – už dříve jsem řekl, že přichází s vámi. Kousky a části toho, čemu říkáme božská část duše, a o čem jsme už mluvili i dnes, jsou v této místnosti díky vám. Lidská bytost je mnohem mocnější než myslíte. Když cítíte radost, když cítíte euforii, když cítíte, že se učíte, pak si uvědomujete své části, které jsou kolem vás nyní aktivovány a aktivní. A nejste sami, setkáváte se s ostatními, kteří cítí totéž a to pak vytváří doprovod.

.

A když vstoupím a hovořím, tak doprovod, kterým jste VY, pak mluví s VÁMI. A není to omezeno jen na vás na těchto židlích. To je krása multidimenzionální galaxie, univerza. Je to krása fyziky, které ještě ani nemůžete rozumět. Ti, kteří to poslouchají a nejsou tady, tak tady jsou! Jen poslouchají v jiném časovém rámci; pro nás není žádný jiný časový rámec, všechno se děje najednou, teď. To vám nelze zcela vysvětlit. Ale jsou částí vašeho doprovodu, i když poslouchají později. Jsou spojeni s tím, co teď cítíte vy. Je to tak krásný systém.

.

Tolik desetiletí, tolik století, cítili duchovní vůdci tyto věci kolem sebe. Láska Boha je taková. Někdy je to tak matoucí a přitom tak nádherné, že můžete jen tak sedět, s náručí dokořán a víte, že jste milováni. Někteří lidé si to tak silně spojují se Zemí, že to dělají jen na pláži nebo na horách – a když to udělají, tak cítí, že celá příroda je s nimi. Dévy v lese, slyší je zpívat; vědí, že obloha je na ně naladěná. A nic z toho ve skutečnosti není takové. Je to prostě tak, že Bůh je všude a ve všem; a to jste i vy.

.

Chci, abyste odsud odcházeli s myšlenkou, že máte tajemství, že jste propojeni se vším, a že to všechno má možná postoj a vědomí, které na určité úrovni ví, že jste tady. Můžete přijít na místo, které je úplně prázdné, bez lidí, a živly vědí, že jste tam. Můžete slyšet zpěv, který si váží vašeho světla, jak kráčíte. Můžete být sami na pěšině v lese, nebo jít travou, a Merkaba kolem vás, ta spirituální bublina, kterou nosíte s sebou a jež je božská, je tak spřízněná se Stvořitelem, že dokonce i hmyz vás poznává. Věci jsou jiné, protože jste tam. A pokud jste to v minulosti neviděli, pak si pravděpodobně myslíte, že jsem si to vymyslel. Ale máte přece tolik svatých knih napsaných Mistry, kteří měnili živly, kudy chodili. A nebyli o mnoho víc božští než vy. Možná měli jiný smysl (života, jiný účel), jejich DNA možná fungovala na vyšší úrovni, ale jejich zprávou byl příklad – říkali vám: Můžete být jako já.“ To bylo jejich poselství. Napříč celou historií až po dnešek, byli a jsou na této planetě mistři, kteří dělají takovéto věci. Ztělesňují příklad vítězství vědomí nad fyzikou. Ale více než to. Jste tak napojeni na všechno kolem vás, že jste jedno se vším. A podle toho, jak s tím naložíte, jak s tím budete pracovat, se ukáže, s jakým zápalem tomu věříte. Dotkli jsme se tolika věcí…

.

Nechci, abyste odsud odešli a mysleli si, že je to velká záhada, kterou musíte vyřešit. Zde je odpověď téměř na všechno, co by vás mohlo zajímat:

.

Na druhé straně závoje není žádná temnota ani nepochopení. Protože nemůžete proniknout za závoj, věříte, že na druhé straně je tajemství. Chci vás ubezpečit, že na druhé straně je láska, laskavost a úplně vědění o tom, kdo jste. Část vaší duše je tam. Snažím se vám říct, že bez ohledu na to, co se snažíte vyřešit, co se snažíte dělat, nebo čemu se snažíte porozumět, i když je toho dnes pro vás k pochopení příliš mnoho, na druhé straně závoje je úplné a kompletní porozumění tomu, kdo jste a co se snažíte dělat. Když natáhnete ruku, možná nebudete rozumět tomu, co držíte v ruce, ale Duch to ví. Ta vaše část, jež je větší než vy a kterou nazýváte svým vyšším já, vás zná lépe než vy sami. Protože na druhé straně závoje je plné pochopení multidimenzionální reality. Ale je to před vámi skryté. Snažím se vám říct, že vaše část vás zná! Na druhé straně závoje je světlo Stvořitele. Máte tam přítele. Není to žádná záhada. Jen se uvolněte a přijměte to. Tolik lidských bytostí se snaží natáhnout ruku k Bohu, a myslí si, že Bůh je ta obrovská úroveň inteligence a že není osobní. Ale je. A ta osobní část spočívá v tom, že vy jste součástí této obrovské inteligenceJste nedílnou součástí! A to je ta zpráva. Opravdu..

 

Jak s tím můžete naložit prakticky? Drazí, máte jen určité způsoby lineární komunikace. Můžete dělat jen některé věci, které vám dávají smysl. Můžeme mluvit celý den o mnoha vašich částech, o vaší duši a o závoji. A samotný závoj je záhadný – kde je, jak to je… A tak vám říkáme, že je jedna věc, jedna společná věc, která s vámi přechází skrze závoj. Ta jedna věc má několik částí a je to pochopitelně láska. Soucit je její součástí a soucit doplňuje radost. Kde je radost, musí být smích. A tak jedna z nejlepších věcí, které můžete udělat, abyste pronikli skrze závoj, prolomili ledy, přišli na to, co je co, a jak to funguje, je posadit se a radovat se. Zhluboka se nadechněte, usmějte se a vězte, že jste milováni a že „tam nahoře“ je ruka, která je k vám napřažená. V metaforách, možná ve vaší mysli – vnímejte to jako svou část, která se k vám natáhne a potřese si s vámi rukou. A zatímco to děláte, usmíváte se. Nic nepotřebujete, neprosíte, netrpíte. „Bože pomoz mi“ vyslovené ve strachu – to je bublina, od které se nemůžete oprostit – uvědomujete si to? Závoj se ještě zesiluje, když máte strach. Ale když budete mít takovou moudrost ve všem, co se děje ve vašem životě, abyste se posadili, usmáli se a cítili radost, a útěchu, že Bůh ví, kdo jste, a že není žádná náhoda ani to, že tady sedíte – pak si uvědomíte: „Je v tom systém, a já jsem jeho součástí, jsem to já. Sice mu nerozumím, ale všechno na druhé straně závoje je laskavé a ví, co se děje.“ A jakmile se metaforicky dotknete závoje, můžete se nahlas rozesmát. Nahlas se smát. (Dojatý smích.) Radostí, že existují odpovědi a řešení, něco většího, než si umíte představit, a ten závoj se náhle stane tenounkým, protože máte soucit, pochopení, radost a moudrost, abyste se smáli.

.

Největší duchovní vůdci této planety, ti největší, jsou známí tím, že se hodně smáli. Připomeňte si – bez ohledu na to, jak nakonec trpěli, jejich učení bylo radostné. A tak se zpráva stává ještě komplexnější – nyní vás žádáme o moudrost. Moudrostabyste upustili od starého vědomí a žádání o pomoc. Můžete Ducha požádat: „Drahý duchu, řekni mi, co potřebuji vědět,“ a celou dobu se smějte! Víte, že nevíte nic (smích) – ale že dostanete přesně to, co potřebujete! Docela dobré, ne? Co když Duch naděluje až ve chvíli, kdy to potřebujete? Spokojíte se s tím? Nebo vám lineární myšlení říká: „Musím si udělat zásobu, abych byl šťastný?!“ Definice hojnosti je, že o vaše potřeby je postaráno v každém okamžiku, kdy to potřebujete. Nepotřebujete vědět, co bude zítra a jestli pro vás zítra bude něco přichystáno. Ano, bude. Už dříve jsme vám o tom předali metaforu. Historii. Izraelité v poušti byli nasyceni každé ráno – celých čtyřicet let. A to je zajímavá metafora, že?.

 

I generace, které následovaly, byly nakrmeny každé ráno, a přesto měli Izraelité během dne strach, jestli budou mít příští ráno co jíst. Je to tak lidské, že? Když vás požádám, abyste to pustili, kolik lásky potřebujete, abyste si uvědomili, že to je vždy tady? Kolik odpovědí a synchronicit musíte mít, abyste uznali, že existuje systém? Je načase, aby se lidstvo, a zejména staré duše a pracovníci světla, přestali obávat budoucnosti. Pochopte, že tento systém je navždy. Dlouho poté, co odejdete a zase se vrátíte, ten systém bude na svém místě a vy ho budete používat. Čím starší budete – akášicky – tím lépe mu budete rozumět.

.

Něco vám povím. Ta energie je na svém místě, a bude na svém místě, až se vrátíte v příštím životě. Až se v příštím životě vrátíte – a vy všichni, jak jste tady, se vrátíte – nezmeškáte to, strávili jste příliš mnoho času čekáním na toto. Budete stát ve frontě, abyste se mohli vrátit. A až se vrátíte, už se nebudete muset znovu učit to, co jste se naučili v tomto životě. Protože akášické probouzení bude kompletní. Nebudete vědět, kým jste byli nebo co jste dělali, ale budete mít moudrost, abyste neopakovali stejné chyby. Je to krásné. A součástí té moudrosti je, že budete vědět, jak ten systém funguje, jak využívat synchronicity – mnohem lépe, než to dokážete teď – a během toho se radovat. Váš příští život bude lepší než tento, protože si budete libovat v moudrosti na této planetě, kterou jste pomáhali vytvořit, budete si jí užívat a už bylo načase, abyste si „udělali dovolenou“! Už bylo načase.

.

Tak to ucítíte, protože věci budou jednodušší. Právě teď je to těžké, protože si s sebou nesete svou předpojatost minulost. Ve staré energii je to všechno, co jste zažili, co víte a podle toho všechno posuzujete. Ale až se vrátíte, vy staří, budete posuzovat všechno podle energie, kterou rozpoznáte, a se kterou budete v souladu. Uvidíte to jako velkou příležitost ke změně planety. Nebudete se moci dočkat, abyste vyšli z matčina lůna a dali se do toho. Vaši rodiče se vám podívají do očí a řeknou: „Svatá dobroto, kdo to je?“ (Kryon se směje.) Tak jiní budete. Samotné vzezření kojenců se začne měnit. Zrozeni do nové energie, staré duše nebudou mít atributy dřívějších kojenců. Všechno se začíná proměňovat, měnit a být součástí nové energie na planetě. Všechno. Říkám vám to, abyste to věděli, že nejen v tomto životě máte věci, na které se můžete těšitTen systém je obrovský. Jste věční a budete pokračovat v tom, co jste nyní začali.

.

Pro člověka je těžké uvažovat za hranicemi tohoto života. Jistě, je to součástí plánu, tak to má být. Ale můžu vám říct, že jsem s vámi byl už předtím. Kryon je jméno skupiny, která právě stojí před vámi, aby vám pomohla předat informace o tomto novém posunu. A před tímto posunem byly jiné informace předávané v jiných časech. Byl jsem tam. Samotnému tomuto procesu přidělujete andělská jména a andělé s vámi hovoří. Že by s vámi mluvila skupina? To se vám nelíbí. Musí to mít jméno. Pohlédněte zpět do historie a uvidíte, že když s vámi Duch hovoří, musí podle vás mít kůži, křídla a svatozář. (Kryon se směje.) Musí vypadat jako vy, jednat jako vy… to proto, abyste mu vůbec rozuměli. To se však mění..

 

Někteří z vás chápou, že Duch je ve skutečnosti vaší součástí, mluví s vámi, je to přítel, není od vás oddělen. Není to Bůh na nebesích. Jste to vy na nebesích. Část Tvořivého Zdroje. Součást systému. Přichází pokročilá Země. Podle vás se věci odehrávají pomalu. V publiku jsou někteří starší lidé, kteří se ohlížejí zpátky. Ohlížíte se zpět a zdá se vám to jako včera. Život rychle ubíhá. Díváte se na svůj chronologický věk a nemůžete tomu uvěřit. Tolik věcí se stalo teprve včera… a vy si pamatujete tohle a tamto. Je to jen náznak toho, jaké to je na druhé straně – my takhle vidíme celé lidstvo (pozn. překl.: vidí celou lidskou historii jako by to bylo teprve včera).

.

Včera jste přišli a dnes už absolvujete. Je to krásné. Jste věční. Nestárnete, zlepšujete se. Tak vás vidíme, protože jsme vaší součástíNejsme od vás odděleniMluvím s vámi jako Kryon, jako součást duchovní skupiny, kterou jste vy. Nikdy jsem nebyl člověkem, ale na tom nezáleží. Neboť část vaší duše pochází z Boha, a tak já jsem vaší součástí a vy jste zase mou součástí. Nezní to dobře? Necítíte se tak příjemněji? Mnoho z vás teď začíná chápat, že tato poselství jsou hluboce krásná a povzbudivá díky tomu, že ten systém existuje a funguje.

.

Chci, abyste odsud odcházeli změněni. Abyste se cítili trochu jistější v tom, kdo jste a proč jste tady. Abyste věděli, že řešení, která možná neznáte, přicházejí. A ona opravdu přicházejí – pokud se smějete. Pokud se radujete. Pokud vyženete strach ze svého života a řeknete mu: Nepatříš sem. Už ne. Odejdi z mého života.“

.

Lidé, vystupujete ze staré energie a to je nelehká doba. Příště, až tu budete, si už nebudete pamatovat starou energii, pouze tu novou, ve které budete. To změní všechno. Už teď se rodí děti s novými atributy. Jedna z věcí okolo těchto dětí, která je tak nepochopena, je, že nemají atributy staré energieVšechno, co znají, je to, co JE možné, ne to, co NENÍ možné. A díky tomu vypadají jako potížisti, protože nezapadají do staré energie, ve které jste žili vy.

.

Toto je čas posunu. A toto je jeho součást. Nebude to trvat věčně. Přijde čas, kdy všechny generace budou nové. Věci budou jiné. Země bude jiná. Věci, které budete dělat, budou jiné. A vy budete tady jako jedni z nich. Je to krásné.

.

Duch ví, kdo jste. Ruka laskavosti na druhé straně závoje ví, kdo jste. Připraveni se s vámi smát. Radujte se s nimi. Nedělejte si starosti. Všechno příliš řešíte rozumem. Jak to udělám?Co se stane? Kolik je tam částí? Když udělám tohle, co se stane?“ (Smích). Je to docela vtipné. Jak lineární!

.

Tvoříte krásu z boží lásky. Uvolněte se. Smějte se. Radujte se. Nesnažte se na to přijít.

A tak to je.

Kryon

.

Zdroj originálu: http://www.kryon.com/ MP3 – Completing the Circle , 24:38 min.

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Dagmar H. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi, je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

zpět