2-2016 Kryon

PĚT KONCEPTŮ PRO NOVÉHO ČLOVĚKA

Tento živý channeling byl přijat v Red Deer, Alberta, Kanada, 7. 2. 2016

.

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Opakujeme, že název magnetická služby je metafora. Magnetická mřížka této planety obsahuje to, co bychom nazvali nastavení vědomí. Řekli jsme vám už dříve, že byste tu bez toho nemohli žít. Ve skutečnosti se musela změnit v raných dobách (planety), musela se přenastavit a připravit na to, co nastává. To je ta služba. Původně jsem přišel kvůli tomu a nyní jsem poslem. Lidé se ptají: „Odkud skutečně pocházíš, Kryone?“ Dnes ráno jsme vám řekli, že nejsem entita, nejsem jednotlivec (singulární). Pocházím z Tvořivého Zdroje – stejně jako vy. Představuji čisté vědomí lásky a soucitu a promlouvám prostřednictvím lidské bytosti, kterou zde vidíte sedět na židli.Není to neobvyklé, není to podivínské, není to strašidelné, je to naplněno soucitem, láskou, krásou. Vám to připadá divné, ale není.

.

Asi třicet let po smrti člověka, kterého nazýváte Ježíš, je apoštol Saul (Šavel) z Tarsu ve vězení.To už se jmenuje Pavel a sepisuje to, co se jednoho dne stane Písmem Svatým. Sedí sám, je naplněn radostí a po tvářích mu kanou slzy. Zažehl světlo, aby mohl sepsat slova, která jednoho dne budou číst miliony lidí a budou to nazývat Slovem Božím. Jsou to však slova Pavlova – pod vlivem channelingu se mu přímo dostává slov o kráse Boha a o tom, co se děje na Zemi. Mistr Lásky sepisuje slovo za slovem. Tisíce slov, zatímco je ve vězení! Channeluje a je tím tolik oživen. A vy s tím nemáte žádný problém, viďte? A když moderní člověk sedí na židli a dělá jen část toho, aby vám poskytl aktuální vzkazy z Tvořivého Zdroje, je mnoho těch, kteří řeknou, že to není možné. Toto je vaše volba. Nikdo vaší víru nesoudí a já vás prosím, abyste rozlišovali, alespoň rozlišovali.

.

Ptám se všech, kteří mi právě teď naslouchají – použijete to všechno, o čem si myslíte, že je to skutečné, jako lakmusový papírek, jako testovací tyčinku, nebo budete rozlišovat energii toho, co právě teď slyšíte? Budete těmto slovům naslouchat, abyste porozuměli, uslyšeli a pocítili soucit a lásku k vám, nebo jste si již vytvořili názor, že se to neděje?

.

Dnešní channeling bude odpovědí na již položenou otázku. Nemusí to být přesně ta otázka anebo přesně ta odpověď, ale je to dost blízko. Ale je jednou z těch neodbytných otázek, kterou by každá na Zemi žijící stará duše nebo pracovník světla právě v tuto chvíli položili. Ten, kdo se probouzí k energii, která je právě teď tak rozdílná, ten, kdo si je vědom, že věci se právě teď duchovně a fyzicky mění, tato osoba by položila tento druh otázky: Milý Kryone, milý Duchu, milý Bože, my, obyčejné lidské bytosti, jako staré duše na této planetě, co můžeme dělat v této nové měnící se energii, aby to nejen posílilo tuto energii, pomohlo nám samým, ale také abychom byli těmi, kdo začne to, co se stane. Co můžeme dělat? Co to je, pokud bys použil to slovo, co bychom „měli“ dělat?“ A my jsme vám už řekli, že žádné „měli byste“ neexistuje. Takže si to přeložme jako: Co je tou nečestnější věcí, kterou můžeme udělat, abychom tuto energii maximalizovali?“ A tak vám to povím, pověděli jsme vám to i dříve, ale pokaždé, když je ta otázka položená, přijde rozvinutější odpověď. Protože jak pokračuje váš lineární čas, mění se potenciály. Proto „sedíte“ ve skutečnosti, kterou jste dosud nezakusili. To je nové. Můžete to pociťovat jako by to bylo včera nebo předevčírem, ale já vím líp, že se možnosti změnily, že ten druh posunu, který jste očekávali, možná nepřišel, možná přišlo něco lepšího. Možná, že jste to změnili, vše je dynamické. Neexistuje stanovené množství energie, které by vám bylo doručené podle určitého plánu, milovaní. To proto, že vaše vědomí to mění (množství energie) každou hodinu, neustále. Je to krásné.

.

Mohu vám tyto věci poskytnout, dám vám je teď a znovu, to proto, že byl precedens v jiném světě, právě takovém, jako je ten váš, a někteří z vás to už zažili. A je to tu znovu a vím, čím prošli, viděl jsem to. Není to poprvé. Nacházíte se na vrcholu největšího posunu lidí na této planetě. Co můžete udělat, abyste se oddali té energii? Poskytnu vám pět konceptů a nejsou snadné. Není to seznam, čeho máte dosáhnout, milovaní, nedáváme seznamy. Jsou to koncepty.

.

Ten úplně první bych označil jako primární – není důležitější, ale první, to je rozdíl. Budeme používat termín, který ve vašem slovníku ani neexistuje: COGNIZING. Cognize (pozn. překl. ve filosofickém smyslu poznávat) je anglické slovo, které v tomto případě volně přeloženo znamená UPEVŇOVAT VÍRU. Věříte, že existuje gravitace, protože jste ji od narození pozorovali. Je neviditelná, ale vy v ní věříte tak silně, že všechno, co děláte, je takové, že ji můžete používat. Upevnili jste si víru v gravitaci. Není to jako když jste jako malí věřili v zoubkovou vílu. Ne, je to upevněno a stalo se to vaší součástí. Až do svého posledního dechu věříte gravitaci. Víte, že se nikdy nemění, i když ji nikdy nevidíte. Drží vás na Zemi.Žádáme vás, abyste upevnili víru, že ta energie, do které se posouváte, je nesmírně odlišná od energie, ze které pocházíte. Toto je první, je to primární. Zabetonujete to do svého systému víry tak silně, že cokoli od nynějška uděláte, váš systém víry rozpozná, že tato nová energie je novou normou. Nikdy se to nevrátí zpátky, je to součást nového plánu, je to téměř jako byste zemřeli a vrátili se s novou gravitací. Jako by najednou byla gravitace zmenšená a vy můžete dělat víc věcí a je to tak napořád.

.

A tak upevňujte víru, drazí – musí to být první z těch pěti konceptů, protože nebudete schopni udělat nic jiného, dokud neuvěříte, že nastal posun, a že je skutečný. Ten posun je dynamický, stále se proměňuje. Ale tak jako obrátíte stránku a čtete v románu nová slova, ta stránka zůstává obrácená, nevrátí se a nečtete, co se stalo předtím. Ta stránka se přilepila k ostatním před ní a vy se k tomu nemůžete vrátit. Vy jste teď minuli tu obrácenou stránku, zažíváte novou energii. Je to nová gravitace a vy v ní upevňujete víru. Věřte, že se to děje. Opakuji to, protože jsou tady tací, kterým to nedochází. Existuje stále vaše část, která říká: „No, možná se to neděje.“ (Pousmání.) Budete tím muset projít. Celou dobu, co bdíte, je zde nová energie a vy jste toho součástí. Proto jste se narodili v tuto dobu. Drazí, staré duše, nasloucháte tomu muži na židli, i na všech dalších místech a divíte se, proč jste se narodili teď, proč se vám dějí ty věci? Možná se vám potřebují dít teď proto, abyste uvěřili. Ve vaší mysli jsou negativní věci, které se vám možná právě teď dějí, a vy se divíte: „Proč já?“ Dovolte, abych vám řekl něco vlídného – jste tak tvrdohlaví (smích), že pro sebe budete muset něco udělat, abyste zjistili, že tohle je nové. A až uděláte, co pro sebe potřebujete udělat a zdoláte tuto překážku,zjistíte, že není nic, co byste nedokázali. Tak Bůh pracuje s lidmi. Proto vás tolik milujeme. Vy víte, ke komu mluvím, vypořádejte se s tím, ano? Upevňujte víru, to je to první.

.

Za druhé je to UMOŽNĚNÍ ZMĚNY. To jsou všechno koncepty. Vy všechny tvrdohlavé lidské bytosti, zvykněte si na to, věci se mění a budou se možná měnit směrem, se kterým jste nepočítali! Jaké to pro vás je? Vy všechny jednotlivé lidské bytosti s individuálním záměrem, úmyslem a individuální myšlenkou o tom, kým jste a co byste měli dělat, zvykněte si na to.Umožnění. Dokážete sedět a říci: Toto anebo něco lepšího. Dávám svolení k růstu. Dovoluji, aby se mé vědomí změnilo a změnilo tak celý můj život! Způsobem, o kterém bych si nikdy nepomyslel, že se mohou změnit.“ Bojíte se toho? Je to strach ze změny, ne z toho, co bude následovat. Je to jen o tom slovu samotném. Změna. Takže to druhé v tom souboru pěti je umožnění změny.

.

Podívejme se na numerologii těchto věcí. Číslo jedna je vždy nový začátek, to je jednoduché, musíte uvěřit. Číslo dvě má často co dělat s dualitou a dualita je opravdu primární v tomto strachu ze změny. Prostě nechcete, aby se věci pohnuly z toho středu, na který jste zvyklí, že? Mezi světlem a temnotou. Dualita, na kterou jste zvyklí, ta rovnováha mezi světlem a temnotou, je pohodlná! A teď najednou chce Duch trochu zatlačit, takže zachytíte trochu víc světla a temnota se začne ve vašem životě trochu zmenšovat a to změní vše. Umožníte to nebo ne? Věřte umožnění, umožnění změny.

.

Díváme se na vás z druhé strany závoje a říkáme, že všechno, čím procházíte, je jako prolomení starých zvyků. To je vše – staré zvyky. Jste jako někdo, komu je dána super-síla létání. To je metafora. A vy chodíte po Zemi a víte, že předtím jste létat nemohli. A my říkáme, že můžete. Ale většina z vás létat nebude. Je to prostě příliš pohodlné poflakovat se. (Smích.) Ta metafora je jasná. Umožnění změny.

.

Tři následující jsou praktičtější, ale mnohem složitější, avšak s vaší nenarušenou vírou a s vaším umožněním věci změnit, porážíte dualitu a jste v tu chvíli připraveni na jeden z největších kroků – číslo tři – SOUCITNÉ ČINY. Vše, co děláte, konáte z postoje soucitu. Jedete po silnici autem a někdo jiný vám brání v jízdě a troubí na vás – je to blbec. Šílenec. (Kryon se směje.)

.

Jak se cítíte? Je možné převést tento scénář na úroveň soucitu? Odpověď je: ANO. Především se tím nenechte ovlivnit. Protože jste soucitná osoba, tlačítka zlosti a frustrace jsou odpojena do té míry, že jen pomyslíte na to, že ten člověk má špatný den. Takže uberete na rychlosti, aby ten člověk měl víc místa. Nezařvete na něj zpátky. Vaše soucitné činy se projevují ve všem, co děláte. Dějí se vám věci s jinými lidmi, které by normálně mohly zranit vaše city. Někdo něco řekne, udělá nebo neudělá, nebo jste rozčarováni z druhých kolem vás, to je prostě lidské. Ale co když, co když všechno co děláte, všechno co děláte, vychází ze soucitné duše, která vidí všechno odlišně?

.

Drazí, na cestě soucitu není nikdo, kdo by mohl ranit vaše city, protože víte, kdo jste a on má jen špatný den. Chápete, co říkám? Soucitný čin vychází ze soucitného srdce, ať se děje cokoliv! Je to pozice síly. Někteří z vás, kteří toto slyšíte (ze záznamu nebo čtete překlad) v jiných zemích, potřebujete tohle uslyšet. Není slabostí být soucitný. Mistři této planety vyzařovali soucit. Ti, které uctíváte, byli soucitní, nebyli slabí. Takže ať už vám bylo o laskavé soucitné bytosti řečeno cokoli, budete muset své vnímání upravit, protože to je síla! Soucit je síla! Věděli jste, že vyrovnaná lidská bytost nechytí žádnou nemoc? Vyrovnaná lidská bytost bude mít něco, co byste nazvali synchronicitou, jiní by tomu řekli štěstí. Bude mít synchronicitu být na správném místě ve správný čas, aby se staly ty správné věci, protože je soucitná. Je to krásný balíček. Když začnete cestu soucitných činů, všechno se změní. To bylo číslo tři.

A číslo tři je v numerologii přirozeně katalyzátorem. A katalyzátor je v chemii znám tím, že když se objeví, změní všechno kolem sebe a přitom sám zůstává stejný. Soucitná osoba mění všechny kolem sebe. A oni vás neodmítnou, žádná negativita vás neprovází, je to taková síla, že s vámi budou chtít být. Kudy chodíte, tam měníte Zemi.

.

Číslo čtyři – DUCHOVNÍ POSTOJ. Rád bych, abyste uviděli větší obraz, rád bych, abyste ve všem viděli Boha. Rád bych, abyste vyhlédli a viděli Boha ve stromech a hlíně, a ve světle, které přichází ze Slunce. Rád bych, abyste cítili teplo Boží lásky, která vás ozařuje dokonce i ve tmě. Duchovní postoj je něco, co mnozí prostě mají. Jsou tak vědomí, tak vědomí toho, že Bůh je ve všech věcech. Je to součást kruhu, který popisujeme, těch pět věcí, které bychom rádi, abyste věděli, že je můžete dělat. Soucit je jedna věc, ale duchovní postoj vlastně potvrzuje, že soucit působí, protože dokážete vidět Boha v druhých lidech. Ten, co vás odřízl na silnici, prostě neví, že má uvnitř Boha, prostě to neví. A váš duchovní postoj spojený se soucitem řekne:„Tady jede bytost zrovna jako já, která to o sobě zatím neví, dosud ne, ještě ne.“ Soucitná duše, což bylo číslo tři, která si osvojila duchovní postoj, dokáže vidět Boha v každém. To pomáhá stát se soucitným, že? Když na vás někdo zařve, jste schopni uvidět v jeho tváři Boha. Dokážete to? Budete myslet odlišně. Možná budete muset být dokonce jako Mistři – to je to, co měli.

.

Drazí, věci, které vám předávám, jsou pravdivým a správným vypodobněním nové lidské bytostiNebudete zcela stoprocentně úspěšní ani v jednom konceptu, pokud ho nebudete procvičovat. Číslo jedna bylo upevnění víry v to, co se změnilo. Když v něco upevňujete víru, nestane se to okamžitě, budete na tom muset pracovat. Ta víra musí být „zabetonovaná“ postupně a vy uvidíte její důkaz a nakonec se sama upevní. Vy vlastně sami sebe učíte upevňovat tu víru. Dovolte změnu – musíte sami sebe trénovat v přijetí věcí, které by mohly být jinak. Celou dobu na tom pracujete. Soucit (trojka) přichází pozvolna, ne najednou,nemějte pocit, že jste selhali, když jste frustrovaní nebo dokonce rozzuření, je to pouze připomínka, že dosud nejste soucitní. A duchovní postoj (čtyřka) přichází časem, drazí. Nastane chvíle, kdy všechno, na co se podíváte, bude ve světle Boha, všeho, co je. Číšník, který přijde k vašemu stolu, není číšník – je to krásná lidská bytost, která tvoří světlo Stvořitele – a vy se na toho číšníka podíváte a budete ho chtít obejmout. Říci: „Díky, že jste přišel k našemu stolu.“ Chováte se k lidem jinak a jste laskaví. To není slabost, je to síla. Je to největší síla, kterou jako lidská bytost kdy můžete mít, vidět Boha v druhých. Získali jste duchovní postoj a vidíte Boha ve stromech a víte, že je to systém, jehož jste součástí a on je součástí vás. Můžete být přemoženi radostí a láskou, jen z toho, že jste součástí toho systému. Je to tak odlišné od toho, co vás učili, že?

.

Zbylo nám číslo pět. Numerologie pětky je změna. A je to jedna z nejtěžších. Nazývá seTRPĚLIVOST(Jemný smích.) Lidská bytost chce všechno teď. (Pobaveně.) Víte, já vím, kdo jste. Je vám vrozeno chtít všechno teď. Tolikrát jsme o tom hovořili. Je vám to vštípeno. Když promluví autorita, chce mít všechno teď. Při každé příležitosti, když je něco před dokončením, existuje tlak dostat to raději dříve než později. Lidské bytosti chtějí, aby se věci vyřídily rychle, aby se to uskutečnilo ihned. Budete se muset naučit uvolnit se do synchronicity. Věci, o které mnozí z vás žádají – dávejte pozor, tohle je důležité, probuďte se – věci, které mnozí z vás žádají, závisejí na tom, že se nejdříve stanou jiné věci, a vypadá to, že nad tím nemáte žádnou kontrolu, ovšem ty potenciály existují, aby se ty věci změnily. Pokud na to dokážete čekat a nebýt frustrovaní nebo naštvaní, tak tohle je ten úkol. Před mnoha a mnoha lety, když jsem poprvé začínal channelovat s mým partnerem, mluvili jsme o tom, že máte lístek na vlak a čekáte na kolejích. Na lístek jste si vydělali a zaplatili si ho, ten vlak přijíždí, ale vy nevíte, kdy dorazí. Takže vaše trpělivá část bude vědět, že vlak přijíždí, bude v pohodě, a užije si to čekání. Místo aby si stěžovala, že má vlak zpoždění. (Pousmání.) Trpělivost.Duchovní trpělivost je zlatem. Je to těžké.

.

Každá z těch pěti věcí pro nikoho z vás není přirozená. (Smích.) Ani s jednou jste se nenarodili a proto jsou složité. Ale jsou tak moc proveditelné, drazí! Nepracujte na každé zvlášť s výjimkou té první. Dejte jí přednost. Upevňujte víru v to, co děláte, porozumějte té víře, a na tom zbytku můžete pracovat zároveň. Někteří z vás budou v jedné věci lepší než v druhé. To je prostě tím, že jste jedineční. Neporovnávejte si poznámky a nemějte pocit, že to děláte špatně, slyšíte? Máte tendence se sejít s ostatními, sestavit seznam, pak si ho vzájemně porovnávat a mít dojem, že to neděláte správně. Tohle nemůžete dělat! Ne s těmito věcmi, ne s unikátní duší, kterou jste. Prožili jste tolik životů… víte, co jste dělali posledně? Právě to ovlivňuje, jak dobří budete v těchto pěti věcechNěkteří z vás jsou na to připravení, jiní ne, jedni to budou muset procvičovat víc než druzí. Rád bych, abyste věděli, že tohle je před Bohem naprosto normální a přijatelné. Vy neselžete. Nesrovnávejte se s druhými. Rád bych,abyste se dívali přímo do očí Stvořitele s poznáním, že jste Bůh, a že vše, co jsem vám sdělil, je pravdivé. Že vše, o čem jsem řekl, že je to možné – to je opravdu možné. A to je pouhý začátek. To jsem vám dnes přišel říci.

.

Já jsem Kryon zamilovaný do lidstva.

A tak to je.

KRYON

.

Poznámka ke kopírování:

Zdroj originálu: http://www.kryon.com/ - Five Concepts for the New Human - MP3 záznam 30:42

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Iva F. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

zpět