2-2018 Kryon

Kryon v Torontu – 2. část – Nevíte, co nevíte

Tento živý channeling Kryona byl přijat v Torontu, Ontario, Kanada, 17. února 2018.Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Můj partner opět ustupuje stranou a to, co bude následovat, ani on sám nečekal. Některým z vás možná nebudou tyto informace připadat nové, avšak nová bude prezentace „jak“ a „proč“. Dnes ráno jsme říkali, že toto poselství nazveme Nevíte, co nevíte. A už to samotné je kruh syntaxe. To, co se název pokouší vyjádřit, je, že za určitým vědomím poznání je prázdnota, prázdné místo. A věci, které nechápete, nerozpoznáváte nebo si je nedokážete představit, jsou nepoznatelné. Nemůžete je znát, protože to není možné. Drazí, je to kontroverzní. Lidský mozek, doplněný plejádským osetím, je jediný na planetě, který skutečně zkoumá svou vlastní existenciJiná vědomí to nedělají.

.

Dovolte mi, abych vám dal několik příkladů, než budeme pokračovat dál. Tolik lidí má krásné domácí mazlíčky, možná psa nebo koně, kteří by měli mít vyšší úroveň vědomí než ostatní savci. Nejen to, ale oba tyto druhy savců by mohli být zahrnuti do soutoku lásky s lidmi. A oni to vnímají. Ale pokud se podíváte na psa, dokonce i na toho nejinteligentnějšího, je šťastný jen proto, že je prostě takový. Nemá žádné pochybnosti ani zmatek kvůli tomu, že je pes. Pes se nezkoumá a jeho vědomí neříká: „Proč nemůžu být jako můj lidský pán?“ On ani svého lidského pána nerozpoznává jako vyšší inteligenci, protože neví, co neví. Je spokojený a těší se z toho, kým je, že je psem, aniž by zpochybňoval svou existenci, protože to nedokáže. Dávám vám to jako příklad omezeného vědomí. Lze to pozorovat na inteligenci jiných savců, dokonce je to někdy i vědecky měřitelné. Jak chytré je toto zvíře? Budou to měřit různými testy. U koně je to podobné. Je spokojený s tím, že je kůň. Nepřemýšlí sám o sobě, protože to nedokáže. Neuvažuje o existenci galaxie, nedokáže to. Není pro něj žádným zklamáním, že není ničím víc než koněm. Neví, co neví. Existuje absolutní hranice pro to, co může pochopit, a pro paradigmata, která může pozorovat a chápat.

.

Člověk nedokáže psovi vysvětlit, jak funguje spalovací motor, protože pes nemá koncepční (pojmovou) část vědomí, aby se tyto věci mohl naučit. Existuje limit pro to, co může vědět. Kdybyste mohli proniknout do vědomí psa, nevědělo by o tom. Neví, že je omezené. Nevědělo by, že neumí počítat. Existuje omezení jeho vědomí, které mu brání ve vědění toho, co neví, natož aby se na to ptal. Předkládám vám tohle všechno, drazí, protože to je to, kým jste. Existuje limit pro to, co dokážete pochopit, co můžete vědět, nebo pro paradigmata, která existují ve vesmíru, která neznáte a ani nemůžete znát, protože limit vašeho vědomí vám brání v porozumění. Intelektuál může namítnout: „To není správná cesta, můžeme intelektualizovat všechno, můžeme zkoumat naši existenci, můžeme mluvit s Bohem, a proto jsme nejvyšší.“ Ne, nejste.

.

Důvodem tohoto channelingu je říct vám, drazí, že se to mění. Vývoj lidstva od tohoto okamžiku nebude evolucí, kdy se stanete vyššími, chytřejšími nebo dokonce moudřejšími. Je to vývoj samotného vědomí. Nyní se to bude projevovat mnoha způsoby a my jsme vám k tomu dokonce předali mnoho channelingů, které se staly součástí jedné Kryonovy knihy. Ale mluvíme o paradigmatech, o kterých ještě nevíte.

.

Přerušme na chvíli výklad, abychom vám to mohli ukázat. Protože staří to rozpoznali ve své moudrosti. Ti staří, o kterých můj partner mluví, jsou staří Tibeťané, kteří velmi brzy rozpoznali sílu a moc čísel. Byli v izolaci od jiných, kteří měli také podobné systémy, a tak vyvinuli svůj vlastní systém numerologie. Velmi rychle si uvědomili vztah čísel ke hvězdám. Viděli v Bohu mistra fyziky, jenž sestavil mnoho smysluplných systémů vyprávějících o věcech, jež dokázali určit z čísel a systémů, které vyvinuli. A díky jejich moudrosti vznikl numerologický systém, který fungoval, který je dodnes používán ve své téměř původní podobě. V kombinaci s astrologií a dokonce s trochou fyziky a několika multidimenzionálními aspekty je i dnes živý a správný. Je však také komplexní. Tibetská numerologie byla jednou z prvních, která zohledňovala multidimenzionální aspekt čísel. Ve skutečnosti si kladli otázku: „Pokud je nějaké číslo po určitou dobu umístěno vedle druhého čísla, ať už z jakéhokoli důvodu, bude tím nějak ovlivněno? A pokud ano, jaké by byly atributy obou těch čísel, pokud by byly vedle sebe umístěny nelineárním způsobem?“ Jsou to otázky, které se zdají být trochu na hlavu a dokonce sahají za hranice rozumu. Je to multidimenzionální myšlení, jeho počátek. Avšak tito staří vám předali mistrovská čísla, o kterých dnes můj partner učí. Jsou to ty, o kterých jsme vám říkali – 11, 22 a 33 jsou jediná čísla, která byla identifikovatelná a definovatelná a která můžete pochopit, protože 44 – 99 už jsou taková, o kterých „nevíte, co nevíte“.

.

Existuje tedy určitá úroveň, strop, hranice, za kterou už nemůžete jít dál. A oni (staří) prorokovali, že jednou by mohl přijít den, kdy by byly čísla 44 až 99 nejen definovatelná, ale i vyvinutá lidstvem. A teď to důležité. Zatímco pes a kůň mají pevně danou hranici vědomí, lidé žádnou hranici nemají. Když jste přišli na tuto planetu a Plejáďané vás oseli, měli jste koncepty 44 až téměř 50. Tyto koncepty zmizely, protože svobodná volba lidstva sama určila místo, kam půjdete a úroveň, o kterou se budete snažit. A tou se stala zhruba 33.

.

A to je důvod, proč nevidíte nic, co přesahuje úroveň toho, co je dnes definováno, viděno nebo myšleno. Ale já vám říkám, že je toho mnohem víc. Začíná se to ukazovat. Dokonce vám předložím tři body, o kterých byste si ani nepomysleli, že jsou možné. Jsou to paradigmata, která si nedokážete představit, ale mohu alespoň popsat, jaké mohou mít následky. Protože lidstvo začíná růst, protože prošlo posunem a překonalo milník. Skutečná energie planety, prostor ve vesmíru, kterým právě procházíte, změny magnetické mřížky před tolika lety, na jejichž dokončení jsem pomáhal, to vše je základ informace, že růst lidského vědomí je možný za hranici toho, co je 33. 

.

Dovolte mi, abych vám položil otázku. Chci, abyste se na chvíli uvolnili a přemýšleli se mnou. Na této planetě byli Mistři. Mistři. A všichni dělali věci, které vypadaly jako zázraky, naprosté zázraky. Nebyl jen jeden, ale mnoho Mistrů. Existovali tací, o kterých ani nevíte, protože civilizace před vámi vám tyto informace nepředaly. Existovalo mnoho Mistrů. Mnoho takových jako je např.  Mistr lásky, o kterém si myslíte, že je jediný. A když se podíváte na jejich díla, něco uvidíte, a když se podíváte, kým byli, něco pochopíte. Dokázali měnit fyzické věci na jiné fyzické věci. Zázraky. Byli schopni položit ruce na nějakou osobu a vzkřísit ji k životu, často uzdravovat jejich životy. Lidé jim seděli u nohou jen proto, aby cítili lásku a soucit, které z těchto Mistrů proudily. Některé věci, které se zdají být tak neobvyklé a zázračné, jsou dnes živé a stále se praktikují v obskurních oblastech planety. Například taková levitace, která se zdá být ovládáním vztahu části atomu za účelem vytvoření magnetického designu a změn v gravitaci. Věci jako skála poslouchající lidskou ruku, kterou může proniknout jeden Mistr v Indii. Stále je to ještě živé v určitých typech Mistrů. A zeptám se vás: „Jak je to možné?“ A odpověď vždy byla, že je to magie a zázrak. Nikdo neřekl: „No, možná, možná je to normální, a jen my jsme omezení(Kryon se směje). Možná, jen možná, je to fyzika, žádná magie, žádná mytologie.“ Ale to tak není. Místo toho je to něco mimo všechno to, co je možné, protože nevíte, co nevíte.A to vám ukazuje, na jaké úrovni se nacházíte.  

.

Dovolte nám vyprávět o rozšíření koncepčního (pojmového) vědomí, o změně paradigmatu. Nebude to tak, že se stanete chytřejší nebo moudřejší. Bude to tak, že nakonec zažijete „Aha!“ moment toho, co byste mohli udělat, co je samozřejmé a přirozené, co jste mohli mít po celou dobu. Nemůžete přemýšlet výš, než můžete, protože nevíte, co nevíte. A o věcech, které se dějí ve vašem lidském těle, říkáte: „No, tak to prostě je.“ Dokonce ani největší myslitelé neříkají: „To není správné, mělo by to být jinak.“ Místo toho se na to podívají a říkají: „Tak to prostě je.“ Dokonce i ten největší intelektuální myslitel, který by přemýšlel o své existenci v galaxii, nepřemýšlí o své existenci spojené se svou chemií. Promluvme si o tom. Co bude dál? Předám vám tři věci, dvě vysvětlitelné a jednu ne. A dokonce i u těch, které jsou vysvětlitelné, nemám slova, abych vysvětlil paradigma, která reprezentují. Jediné, co mám, je popis výsledků. A důvod, proč to lépe nedokážu, je tentýž důvod, proč pes nemůže přemýšlet o své existenci ve vesmíru. Některé z těchto věcí nejsou myslitelné, zatím ne. A přesto přicházejí. Přicházejí a u některých zásadních věcí, drazí, až bude jejich vývoj u konce a stanou se něčím, co dokážete rozpoznat a uvědomit si, si budete klepat na čelo a říkat: „Proč na to nikdo nemyslel? “ Protože postoupíte na novou úroveň, a tam teď právě směřujete.

.

Někteří z vás už začali tyto myšlenky rozvíjet. V nitru lidského těla, tak jak funguje, existuje potvrzení toho, že psychika, vědomí, nejvyšší existující mozek nemají ani tušení, co se uvnitř vašeho těla děje. Příklad: Přichází nějaký virus. Možná je to prosté nachlazení, možná něco většího. Pronikne do vašeho těla a v okamžiku, kdy dojde k invazi, ať už je v dýchacím ústrojí nebo v zažívacím traktu, je okamžitou reakcí vyhlášení poplachu v těle. Tělo ví, že tu jsou viry, je tak navrženo. Bílé krvinky spěchají na místo, které napadly bakterie nebo kde je přítomný virus, a snaží se proti tomu bojovat. Kdybyste byli ve vašem těle a chtěli tyto věci linearizovat, ty zvony bijící na poplach byste vypnuli. Tělo ale ví, že se něco děje. Co však dělá člověk v tomto okamžiku?Píská si cestou do obchodu, aniž by si čehokoli z toho byl vědom. Otázka: Zdá se vám to být správné? Nebo to vypadá, jako by chybělo spojení tam, kde by mělo být? Možná to přichází. Ale lidé o tom nepřemýšlejí. Říkají: „No, tělo dělá to a vědomí zas ono.“ Odvedli jste „dobrou práci“ skrýváním něčeho, co byste měli po celou dobu mít. Protože nedokážete přemýšlet v paradigmatu, že oboje, jak tělo, tak vědomí, by mělo být spojeno. A to také bude. Nyní je to něco, co si nedokážete představit. Tudy se však bude ubírat cesta. Zde je paradigma, které existuje ve 44 a jednoho dne bude společné všem, že když virus zahájí útok, budete o tom vědětProč je ta skrytá část vašeho těla, nazvaná innate, část, které se ptáte při svalovém testu, abyste zjistili, co se děje – část, které signalizujete homeopatií, co je potřeba udělat, proč je tato část oddělena od vědomí? Ptali jste se na to někdy? A odpověď je ne, protože jste nedokázali překonat úroveň svého myšlení, že? Neexistuje žádný velký myslitel v nějaké instituci, který by to studoval, že? A protože nevíte, co nevíte, nepomysleli jste na to, že možná, jen možná, byste mohli být na trochu vyšší úrovni, než si myslíte. 

.

Člověk je jediný savec na planetě, který může být nově nastaven. To znamená, že dnes můžete být 33, zítra 44, ve výhledu je 77. Všichni ostatní savci se rodí tak, jak jsou, bez svobodné duchovní volby, bez možnosti, aby si zvolili poznat Boha uvnitř nebo se dotýkat Boží tváře. Ale to vy děláte a máte to. Můžete být nově nastaveni, to znamená, že vědomí může přijít nebo odejít, pozvedat se nebo klesat. Vy jste však překročili milník, drazí, jste první civilizace na planetě, která překonává samu sebe na předpovězeném, avšak neznámém teritoriu, první civilizace, která nemá žádná proroctví do budoucna, protože všechna ta původní neuspěla, neboť se nestala.

.

Číslo 1. Přijde doba, v níž se innate spojí s vědomím, a když se vás někdo zeptá: „Jak se máš?“, budete odpovídat za innate, protože budete mít stejné znalosti o tom, co se na chemické úrovni těla děje. Pokud se objeví rakovina, poznáte ji hned první den, nebudete muset čekat, až něco začne bolet. Dává vám smysl, že jste tak hodně odpojeni od vlastní buněčné struktury? A většina lidí řekne: „No ne, nikdy jsem o tom nepřemýšlel.“ Přesně tak. Ale začnete o tom přemýšlet. Toto je první ze tří paradigmat, o kterých chci mluvit, kterým nedokážete věřit nebo si nemyslíte, že by se mohlo změnit. A přesto je to to nejsmysluplnější, abyste věděli, co ví vaše innate, abyste mohli reagovat. Už jste dostatečně nastaveni na to, abyste věděli, co dělá buněčná struktura ve vašem vlastním těle, a mohli odpovídajícím způsobem pracovat. Umíte si představit, jaký by to byl rozdíl? Dokonce i v běžné zdravotní péči by se okamžitě vědělo, co se děje. Buňky vám řeknou, že vám nějaké jídlo neudělá dobře. Buněčné struktury vám řeknou: „Víš, že tvá Akáša nepodporuje stravu, jakou dnes jíš. Proč nezkusíš stravu z minulého života?“ To se špatně vnímá, že? Vaše innate to už dnes ví, ale nemluví s vámi. Přijde den, kdy nebude žádná innate. Budete prostě jen vy, oboje bude spojené.

.

Číslo 2. Teď to začíná být těžší. Co kdybyste měli strukturu buněk, která by byla tak živá, pulzující životem a tak spojená s přírodou, se vším, co je, s jednotou všech věcí, že by vás nikdy žádná nemoc nemohla napadnout? Protože nemoc je nízká energie, nízké vědomí, nízké vibrace a člověk by už na této úrovni nebylVítejte v úrovni 55! Přijdete na planetu s chemií, která pracuje tak vysoko a tak dobře, s prodlouženou dobou života, s moudrostí udržet na planetě takový stav, aby nebyla přelidněná, s vědomím toho, jakým způsobem pěstovat potravu způsoby, jaké jste nikdy předtím neměli, která bude vyživovat tělo tak, jak to ještě nikdy předtím nedělala, kdy se vás nebudou moct chytat nemoci, protože bude existovat štít, který se nazývá vysoké vědomí.Chemie bude vibrovat tak vysoko, že něco takového jako rakovina ani nic jiného, co dnes tolik lidí zabíjí, nebude existovat.Kryone, myslím, že jsi teď zašel až příliš daleko. Nevěřím, že by tohle mohlo být skutečně možné. To je magie.“ Ach, to je tím, že nevíte, co nevíte, drazí. Přijde den, kdy se fyzika samotná bude zdát být hračkou. Přijde den, kdy se budete moct podívat na komplexnost všeho, co je, a uvidíte, jak se vzorce uvnitř Merkaby přizpůsobí skutečným vzorcům fyziky planety a budete moct manipulovat s věcmi, které jsou laskavé a s kterými je třeba manipulovat. Nechápete, o čem mluvím, že? Chápu, že tomu nerozumíte.

.

Číslo 3. To poslední, co vám předám, jsem naposledy channeloval v jiném městě. Udělal jsem to záměrně. Udělal jsem to proto, že jsem vám chtěl ukázat něco, co pro vás nemělo žádný smysl, žádný význam. Chtěl jsem vám ukázat reakci. A tu jsem dostal. Ta reakce byla: „O čem to Kryone mluvíš?“ Mluvil jsem o lidské duši a vztahu, který k ní nakonec budete mít. Říkám tomu „koherence, soudržnost duší„. A protože je to natolik vzdálené všemu, co je pro vás dnes skutečné, vůbec jste ten koncept nepochopili. Dnes vám to nemohu vysvětlit jasněji, než jak jsem to udělal. V době, až budete natolik spojeni s Vyšším Já, budete jednou nohou na druhé straně závoje a jednou nohou na této planetě. Budete se usmívat jako Mistři. Vítejte na úrovni 88! Jste součástí planety, planeta je součástí vás. Jste součástí oblohy, obloha je součástí vás. Fyzika je vámi, vy jste její součástí. Jste Mistři na této planetě a to je normální! Kdybych vám to dnes ukázal, tak byste se přikrčili v koutě a řekli: „To je něco andělského. Anděl vstoupil do místnosti.“ A já bych odvětil: „Ne, to jste vy v budoucnu. Vidíte tam svou tvář? Poznali jste ji?

.

Paradigma se začíná měnit. To, co jste se učili v metafyzice, se začíná měnit. Mění se, stává se velkolepějším. Tohle je možná pro mnohé matoucí channeling. Pokud však z tohoto poselství nezískáte nic jiného, vezměte si z něj, že tohle je vaše budoucnost, potenciál založený na tom, co jste udělali, kam se ubírá další vývoj a co ostatní před vámi ve vaší situaci udělali. Můžete to změnit přímo tady na místě. Je to svobodná volba. Momentálně se to rozjíždí, generace po generaci uvidí posun a uvidíte to u vašich dětí. A ony to uvidí u svých dětí. A každá generace bude říkat: „Podívejte se na ty děti, jsou tak jiné. Nejen jedno nebo dvě.“ A to je to místo, kde bude posun nejvíc viditelný. Ale opakuji znovu, staré duše, nemusíte čekat, až se znovu narodíteMísto toho je tady pořád pozvání, abyste se uvolnili a věděli, že jste součástí Boha. Uvolněte se a vězte, že je o vás postaráno a že jste milováni. Uvolněte se a vězte, že je toho mnohem, mnohem víc, než víte. A je to tak dobře, protože tyto věci jsou laskavé a krásné. Mistři této planety vám to ukázali. Důvodem je, abyste viděli, že byli lidmi, jako jste i vy. Všichni. Nebyli to žádní kouzelníci. Nepřišli odjinud. Narodili se tak, jak jste se narodili i vy. Byli tady, aby vám sdělovali: „Podívejte, podívejte, podívejte. Takoví budete i vy v budoucnu. Možné je všechno, když začnete chápat, že jste součástí všeho, co je, jednoty se vším.“

.

Jaký to příběh! Jaká podivuhodná myšlenka! Kéž dědictví této práce a channelingů se jednoho dne zakonzervují. A až se stanou prastarou historií, můžete si je připomenout a budete se usmívat a říkat: „Vidíte, měl pravdu.“ A bude to velký den pro planetu, až poznáte, že evoluce lidského vědomí, eliminace války, pochopení, že jste všichni jedním pro stejný účel lásky, až tohle všechno bude chápáno a uznáváno po celém světě.

A tak to je.

Kryon

.

Zdroj: www.kryon.com – You don‘ know … – MP3 – 31:47 min.

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Jana S. (www.kryon.webnode.cz).Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

zpět