2-2018 Kryon

Kryon v Torontu – 3. část

Tento živý channeling byl přijat v Torontu, Ontario, Kanada, 18. února 2018.

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Chci pokračovat v tématu (Kryon má na mysli 2. channeling z Toronta nazvaný Nevíte, co nevíte ze 17. února 2018 – pozn. překl.). Adironnda, Jeshua, Kryon, my všichni jsme jedno. Nejenže přicházíme ze stejného Zdroje, ale jsme partneři v soucitu. Důvodem, proč existuje channeling, který teď posloucháte, není v tom, abychom na někoho zapůsobili, nebo aby ti, kteří si jej poslechnou později, mohli slyšet něco zvláštního. Závisí to na úhlu pohledu pozorovatele. Důvodem pro existenci tohoto channelingu je to, abyste zjistili něco, co většina lidí neví – že na druhé straně závoje, což je místo, které je pro většinu lidí tajemné, je láska a že k vám proudí skrz ten závoj. Proudí skrz závoj. A závoj, o němž mluvíme, je to, co neznáte, co vás udržuje oddělené od poznání toho, co nazýváme Tvořivým zdrojem a co mnozí nazývají Bohem. A znovu opakuji, Bůh nemá žádné lidské vlastnosti. Vytvoření tohoto vesmíru, této galaxie, samotné duše, které v sobě máte, není součástí dysfunkční lidské přirozenosti, jakou máte, na jejímž základě jste si vykonstruovali svou představu Boha. Místo toho je to čistota – taková čistota, jakou si ani nedokážete představit.

.

Všichni tu právě teď sedíte v místnosti. Ti, kteří to budou poslouchat později, v této místnosti nejsou. Mluvím tedy o těch tady v místnosti. Všichni máte něco společného. Všichni, včetně těch, kteří možná přišli náhodou. Máte to, co je energie, nebo pole, pokud chcete, majestátnost toho, co se nazývá Merkaba. Každý z vás je obklopen tímto vzorcem, který jednoho dne bude viditelný. Pokud byste tento vzorec mohli vidět, ukázal by se nejprve jako něco nelineárního, mimo člověka. Někteří lidé dokáží číst Merkabu a říkají, že to je okno, ne nutně do zdraví člověka, ani do vědomí člověka, ale okno do vaší duše. To je to, co nese světlo vědomí Stvořitele, protkané vaším jménem. Proto vidíme, jak jste drahocenní. Nevidíme vás tak, jak se vidíte vy sami. A to je zajímavé téma, že? Jak vidíte sami sebe? Jeshua řekl: „Já vás znám.“ Já také. I já vím, kdo je tady. A to není vědění, které chce rozrušit vaše nitro, ale je to krásné poznání ve vědomí lásky, protože vidím propojení duší a Merkab, když sedíte vedle sebe. Vidím potenciály, sílu.

.

Vidím také něco jiného. Vidím něco, co teď budeme identifikovat, možná poprvé. Vidím určité reziduumNazvu jej hluk, šum, bzučení, cokoliv si chcete představit, protože je to něco, co není identifikovatelné ve fyzické formě. Ale vidím to a vím, že je tady. Byli jste někdy na nějakém setkání, možná podobném jako je toto, a měli jste tam hlasitý přístroj, který pro vás produkoval vzduch a teplotu? Nějakým způsobem jste si na to zvykli. Konkuruje sice hlasu přednášejícího, ale nějak jste si na to zvykli. Možná je to závan chladu nebo teplo, podle toho, co potřebujete. A vědomí, které máte, má schopnost soustředit se na hlas (přednášejícího) a bzučení nebo hukot ventilátoru odsunout do pozadí. Díky tomu jste schopni poslouchat. A pak najednou, možná za hodinu nebo dvě, přístroj zjistí, že dosáhl požadované teploty a vypne se. A když se vypne, tak si najednou uvědomíte, že jste schopni jasněji slyšet a už vás to neruší. Tak jste si na to zvykli, že jste překvapeni, když to ustane. Skoro jako když se od toho osvobodíte. A každý to vnímá, usmívá se a pokračujete dál.

.

V této místnosti je hluk. Je to metafora. Šum, který se nachází v tomto prostoru, je metafora. A není to něco, co můžete slyšet, je to něco, co je uložené téměř v každé staré duši, která existuje na této planetě. A vy všichni jste tady a máte s tím zkušenosti. Je těžké popsat, co by to mohlo být. Nazvu to „bzučení smutku“. Bzučení smutku. Je to šum, který tady pořád existuje. Staré duše, když se odeberete na to nejklidnější místo, kde se rozhodnete začít pracovat sami na sobě nebo kde se rozhodnete meditovat, kde se rozhodnete, že si potřebujete promýšlet věci, začnete to slyšet a vnímat. A začne to zakrývat vaši velkolepost. Bojuje to s vámi, protože sebou vláčíte smutek věků, smutek, který jste si nabrali ve špatných dobách na této planetě. Je to reziduum, které vzniklo tak, že jste ve svých nesčetných životech a nesčetných místech viděli věci, které nebudeme popisovat, že jste sami zažili věci, které nebudeme popisovat. Ale všichni víte, že to tady je.

.

Záznam akášické energie lidstva je tak naplněn tím bzučením smutku, že dokonce i ti nejvelkolepější z vás s tím musí v nové energii zápasit. Bojujete s tím proto, abyste mimo to bzučení slyšeli pravdu. A vy víte, že mám pravdu. Odeberete-li se na klidné místo, proč se nemůžete hned smát? Místo toho přichází zadumanost, když nahlížíte do svého nitra. A vy víte, že to přijde. Bzučení smutku, to reziduum, které tam pořád existuje.

.

V tomto channelingu, v tento den, na tomto místě, možná poprvé, to chceme identifikovat jako kotvu, ne jako kotvu, která vás uzemní. Je to kotva, která vám brání kamkoli se pohnout. Představte si, že plavete v oceánu soucitu a jste připraveni proniknout do světla, do klidu, kterým jste, a každý z vás jste upoutáni řetězem, reziduem smutku. A řetěz je spojen s kotvou na dně, nejtemnějším místě na planetě, jehož jste kdysi byli součástí. Ten řetěz má články. A spoje jsou možná ty životy, které jste prožili, z nichž pochází toto reziduum.

.

Teď v této místnosti něco uděláme. A uděláme to proto, že to všechno chápete. Vůbec to nepřekračuje vaše chápání. Je to historie. Jste to vy. Víte, co je tady, právě teď, kromě smutku? Je tu strach a zmatek ohledně toho, co můžete udělat s tím, co s sebou vláčíte. „Kryone, co myslíš tím, co sebou vláčím?“ Protože mohu vidět, co s sebou nesete, nejen smutek. Někteří z vás přišli, protože mají problémy se svou biologií. Někteří z vás přišli s problémy, které nebudeme identifikovat, ale nazveme to „matoucí strach“. Nazveme to „strach ze zrady“. Nazveme to „smutek kvůli vlastní situaci“. Nazveme to „nejistota“. Uvedl jsem už dostatek důvodů? Vím, kdo je tady. A každá z těch věcí, kterou jsem jmenoval, je spojena s tou kotvou! Všechny. Možná si myslíte, že je normální dělat si starosti, mít takové obavy. Ale chci vám říct, staré duše, pracovníci světla, velkolepá stvoření, kterými jste, že to není normálníNormální je tu kotvu rozbít a vidět ji jako to, čím je. Když se shromáždí andělské bytosti, aby se podívaly, jak plavete v oceánu a nikam nesměřujete, mohly by se poškrábat na hlavě a ptát se: „Cožpak nic nevíte o té kotvě? Prostě se jí zbavte.“ A odpověď je, že o té kotvě opravdu nic nevíte.

.

V této místnosti se nyní začíná projevovat účast, pochopení soucitu, jenž začínáte vnímat. Objevuje se pochopení, co toto slovo (soucit) znamená, aby bylo možné jej realizovat. Je to uvědomění si základní pravdy, která se děje v této místnosti. A vy víte, kam teď směřuji. Poprvé v jakémkoli channelingu vás požádám, abyste vzájemně propojili své Merkaby. A můžete říci: „Jak to mám udělat? Jak to mám udělat?“ Rád bych, abyste si představili Merkabu vedle sebe z obou stran, pokud sedíte vedle dvou (účastníků), nebo z jedné strany, pokud sedíte jen vedle jednoho. Chci, abyste si představili, že jste pevně spojeni se soucitem, který máte na této planetě, „Bůh ve vás“ se pevně spojí s „Bohem v tom druhém“. Zatímco si to představujete, vytváří se řetěz. V této představě je to, co právě děláte, realitou, protože vědomí se podílí na vaší představivosti. A vědomí, jak víme, je silné a fyzické. Takže i když to intuitivně provedete s osobou vedle sebe, pochopte, že v místnosti se začne vyvíjet soudržnost (koherence) díky tomu, co se chystáte udělat.

.

Vzhledem k tomu, že máte svobodnou volbu, vás žádám o následující. Pokud nemáte zájem, řetěz se nepřeruší, protože Merkaby jsou obrovské. Pokrývají dva nebo tři z vás v řadě. Takže pokud je vás pár, kteří se toho nechcete na základě své svobodné volby zúčastnit, nijak vás to nezmění. Vzájemně se na chvíli propojíte. Zaměřte se na to, jak by to mohlo vypadat. Osmimetrové pole kolem vás se začne mísit s ostatními a splyne s nimi. Vaše propojení se přiblíží k tomu, jako když si podáte ruce, jako kroužky, které do sebe vzájemně zapadnou. Můžete dokonce slyšet, jak do sebe ezoterickým způsobem zaklapnou, a najednou se stanete jedním. Jen na okamžik jste náhle jedním. A jste jedním z nejjasnějších světel na této planetě.

.

Nyní vás požádám, abyste něco udělali. Společně zlomíte kotvu. Společně se zbavíte toho rezidua. Vyjádříte svůj záměr, aby to bzučení přestalo. A na základě záměru toho dosáhnete společně s vyslovením jedné věty. Vyslovíte ji třikrát a vyslovíte to všichni společně. Řeknu to s vámi. Neděláme to často, ale teď ano, abyste pochopili pravdu o tom, co uděláte. Můžete to zlomit. Můžete zlomit kotvu, moji drazí, osvobodit se a už nezůstane žádný smutek. Odejdete odtud jíní, než jste sem přišli. Věřte mi.

.

Tady jsou ta slova, která budete vyslovovat, pokud se pro to na základě své svobodné volby rozhodnete. Společně se mnou vyslovíte slova „Já jsem velkolepý/á“. Jste připraveni?

 

JÁ JSEM VELKOLEPÝ/Á! 

 

Chci, abyste to procítili. Vyslovili jste to nahlas, vaše buňky to slyší a kotva to také slyšela. Kotva se rozbije tak, že se sejdete a propojíte se. Obrovské jasné světlo to znovu vyslovuje:

 

JÁ JSEM VELKOLEPÝ/Á! 

 

Rezonuje to z této budovy až na druhou stranu závoje. Působí to tak, protože jste to vy, kdo to vyslovuje. Potřetí prociťte, jak se odpoutáváte od smutku a uvědomte si, že k vám už nepatří. Udělejme to:

 

JÁ JSEM VELKOLEPÝ/Á! 

 

Jak vnímáte, že můžete volně plavat v oceánu? To je klíč! Nyní zas odpojte své Merkaby od ostatních. Copak? Máte problémy s odpojením svých Merkab? (Smích v publiku.) Tak proč je nenecháte propojené multidimenzionálním způsobem? Opustíte toto místo a pravděpodobně nikdy neuvidíte osobu, která sedí vedle vás, ale zůstanete společně propojeni, pokud si to budete přát. Způsobem, který je stejně velkolepý, jako jste vy. Způsobem, který říká: „Jsem soucitná, stará duše bez bzučení.“ Odejděte odtud a učte to. Protože to je to, co lidstvo, které žilo tak dlouho, jak vy, musí vědět. Musíte vědět, že se můžete odpoutat od kotvy, že akášická paměť nemusí bzučet.

.

Místo toho chci, abyste si představili jinou kotvu, kotvu vyššího já. Ukotvíte se v tom, čemu říkáte „Nebe, které existuje“. Teď budete kráčet jiným směrem a nic vám v tom nebude bránit. Místo toho to bude kotva světla. Patříte k jinému druhu Akáši, která je pozitivní, radostná a šťastná. Až se příště odeberete někam, kde budete o sobě přemýšlet, kde budete na sobě pracovat, meditovat nebo přemýšlet o problémech, které jste si sebou přinesli, pak místo zadumání a hloubání se nejprve usmějte a ve vaší mysli a vašem srdci by měla zaznít slova: JÁ JSEM VELKOLEPÝ/Á! To je klíč k evoluci nového člověka. To pro teď stačí. (Kryon se usmívá.)

A tak to je.

KRYON

.

Zdroj: www.kryon.com – „Kryon channeling Toronto – 2“ – MP3 – 33:27

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložil Jana S. (www.kryon.webnode.cz).Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

zpět