2-2018 Kryon

Kryon v Torontu – 1. část

Tento živý channeling Kryona byl přijat v Torontu, Ontario, Kanada, 17. února 2018

.

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Chci vám tímto channelingem předat učení, protože jste se ocitli na kraji skládanky. Dovolte mi, abych trochu odbočil. Tyto channelingy, které lidé poslouchají už léta, se zřídkakdy vztahují k nějaké konkrétní události té doby. Ale v tomto případě to tak musí být. Takže pokud to posloucháte později, drazí, musíte se v čase vrátit k tomu, co se stalo před několika dny.

.

Chtěl bych se s touto skupinou znovu k něčemu vrátit. Tato skupina, která mě nyní poslouchá a sedí přede mnou, je opravdu na něco připravená. Je připravená na soucitné jednání. Vraťme se o pár dnů zpátky (k 14. únoru 2018, kdy došlo k tragickému útoku, střelbě na střední škole v Parklandu na Floridě, při které bylo přišlo o život 17 studentů a další desítky byli zranění – pozn. překl.). Někteří z vás už tuší, o čem budu mluvit. Říkal jsem vám, že posun je bojem, bojem mezi temnotou a světlem. Říkal jsem vám, že temnota se bude projevovat způsobem, jakým to dosud nedělala, a že to bude dělat častěji. Říkal jsem vám, že temnota bude vytvářet situace, které vás budou zkoušet tak, že budete úpěnlivě žádat Boha: „Podívej se na to. Tohle se nemůže zlepšit, jen se to zhoršuje. Podívej se na to, jen se na to podívej.“ A temnota se bude smát a řekne: „Ano, zhoršuje se to.“ Temnota kolem sebe divoce kope, dělá všechno možné, aby vše zůstalo při starém, aby vás držela ve tmě, aby vás nutila věřit, že tato planeta nebude lepší, než byla před desetiletími. Ve zprávách vám vše předává tak, aby se to bolestně dotýkalo vašich srdcí, a pokud jste rodiči, aby vás to zdrtilo. A to je přesně to, co se právě teď stalo.

.

Říkali jsme vám, že v této energii, mohou věci probíhat způsobem: dva kroky vpřed a jeden krok vzad. Stále to opakujeme, říkáme vám, že tohle je bitva! Tohle je boj! Světlo na této planetě zvítězí, avšaktemnota neopustí pole bez boje.

.

Na místě, kterému říkáte Florida, šli mladí lidé, plní života a radosti, do školy, a někteří z nich z ní byli vyneseni (mrtví) na nosítkách. Je to ten nejhorší scénář pro každého rodiče na této planetě, bez ohledu na to, v jaké kultuře se nachází. Je to ten nejhorší scénář. Mnoho slz, nedůvěra… a přetrvá to měsíce a roky. Život už nikdy nebude stejný, navždy se změní, rozvine se pocit hořkosti a mnoho dalšího. Semena zasetá ten den temnotou – nejen kvůli zavražděným dětem nebo psychicky narušené mysli – tato semena budou zaseta a vydrží celý život, ovlivní všechny, kteří do toho byli zapleteni.

.

A otázka, kterou si nyní musíte položit, zatímco tady sedíte, drahé staré duše, zní: „Co mohu udělat já?“ Lidé se na to budou dívat, vy jako rodiče se na to budete dívat a všichni se budete cítit bezmocní. Protože vše, co můžete udělat, je rozvíjet empatii a soucítit, jaké to musí být. Někteří z vás ten pocit skutečně znají. Vím, kdo je tady. A znovu říkáte: „Můj soucit jako by byl zablokovaný, protože nemohu na nic jiného myslet. Myslím na ně a na jejich situaci a všechno, co mohu udělat, je být smutný.“ Rád bych vám dal jednu radu, staré dušeje čas povstat a udělat to, kvůli čemu jste sem přišli, protože posun ve vás vytvořil nástroj, který je úměrný světlu na této planetě a podobným situacím. Nastal čas pro soucitný čin ze strany těch, kteří vědí, co to je. A to právě teď s vámi proberu.

.

První věc, kterou musíte udělat, je opustit stav, který nazývám ochromujícím vcítěním se. Co temnota chce, je, aby se co možná nejvíc starých duší utápělo ve smutku a říkalo: „To je strašné, temnota zvítězila.„ To není to, co byste měli dělatledaže byste věřili v temnou stranu, temnou stranu lidstva, temnou stranu vědomí, temnou stranu lidské přirozenosti. No, místo toho se stane něco neočekávaného, protože vy v této místnosti a vy, kteří teď posloucháte můj hlas (a čtete to), začnete vidět něco, co jste možná dřív neviděli. První věc, kterou musíte udělat, je zablokovat (deaktivovat) to, co ve vás vyvolalo empatii, co vás „vynulovalo“Místo toho rozvinete něco, čemu říkáme soucitné jednání, soucitný čin.

.

Teď budeme postupovat pomalu. Semena, která byla tou tragédií zaseta, vydrží léta. Nikdy nezmizí. Vzpomínky a hrůza nikdy nezmizí. Pomohou sice psychologové, čas vše zmírní, ale úplně to nikdy nezmizí. A rozvinou se další scénáře, které budou ještě horší než ten, který se odehrál a všechno se ještě zhorší. Rodiče, kteří přivedli na svět děti, a ty pak zemřely, se rozejdou. Všímejte si toho, přijde to. Protože už se nedokáží na sebe dívat, protože budou vidět jen to dítě, které přivedli na svět, a bude jim to připomínat jejich bolest. A bude pro ně lepší nemít toho druhého ve svém životě a tak zažádají o rozvod, aby už spolu nebyli. Jejich životy jsou zničené, ti dva v lásce spojení manželstvím, se rozejdou. Nejdřív první, pak druhá a třetí, vrstva po vrstvě se navždy vryjí do jejich životů, včetně spolužáků ve škole, kteří toho byli svědky.

.

Rád bych vám představil novou sílu, kterou mají staré duše na této planetě, když vidí situaci v celé zralosti a jasnosti a začnou pracovat na skládance. Co právě teď můžete udělat? Říká se tomu soucitné jednání.Číslo jedna – začněte je vidět a představujte si každého dospělého, sestru a bratra těch, kteří zahynuli. Představujte si je, jak se znovu usmívají. Začne se vynořovat silná vize vnitřního dítěte, vize toho, jak se zas začnou smát, po roce nebo tak nějak, jak se smějí věcem, o kterých si mysleli, že se jim už nikdy nebudou smát. V rodině se začne rozvíjet sounáležitost v lásce namísto rozchodu. Současně se dostaví zralost, která sděluje: „Společně to zvládneme“ namísto nezralosti, která říká: „Nedokážu se na tebe dívat, protože mi připomínáš toho, koho jsme ztratili.“

.

A to přichází s tím nástrojem, které máte nyní k dispozici. Tím nástrojem je soucitné jednání světla! Světla, které je silnější než kdykoli dřív. Jen si vizualizujte každého z nich, nepotřebujete k tomu znát jejich jména. Představujte si je jako klidné, vyrovnané, aniž by zapomněli, ale v míru sami se sebou, ke kterému by možná nedospěli, kdyby neexistoval ten nástroj, který teď máte. Skupina jako jste vy, vysílající toto světlo, dokáže na této planetě mnohem víc, než harmonizovat událost, která se stala. Ta událost, ať už je jakkoli strašná, zestárne a média se začnou zajímat zas o něco jiného. Vy, na druhé straně budete tímto nástrojem nadále vysílat světlo všem postiženým. Vizualizace, kterou si o nich vytvoříte, i když neznáte jejich jména nebo nevíte, jak vypadají, vizualizace míru, smíchu, vnitřní radosti, Boha uvnitř,zapůsobí téměř tak, jako byste je drželi za ruku. Oni nevědí, kdo jim pomáhá a nikdy to nebudou vědět, pokud neuslyší tuto nahrávku. Nebudou vědět, že je milujeme, že je milujete, že Bůh je miluje. Nechci, aby se jejich rodiny rozpadly, jako se to stalo mnohým lidem v podobných situacích.

.

Nedovolte, aby vlna událostí postoupila dál než dosud. Právě teď to můžete zastavit tím, že jim budete vysílat vizualizaci jejich radosti a míru někdy v budoucnu, až se s tím vyrovnají a uvědomí si, že jsou důležití. Někteří z nich napíší knihu. Někteří z nich budou součástí akčních týmů, aby už nikdy nedocházelo k utápění se ve smutku, trápení a možná i k tomu, že si sáhnou na vlastní život. To je rozdíl mezi včerejškem a dneškem! Museli jste to teď slyšet. Je to váš účel, takto bojujte s temnotou. Dokonce i s tím, co se stalo. Namítnete: „Nemůžu ty děti přivést znovu k životu.“ Ach, to ne, ale můžete změnit budoucnost těch pozůstalých. Jaký to koncept! Je součástí nového vědomí.

.

Můj partner se před několika minutami zastavil. V jeho přednášce došlo k přestávce. Řekl vám, že jsem mu připomněl, že vztah s Bohem, Duchem nebo Stvořitelem, ať už to nazvete jakkoli, musí být nepřetržitý. Takový by měl být. Duše, kterou máte, tu je stále, 24 hodin denně. Takže představa, že byste byli duchovní pouze a jedině během meditace, je velmi lineární a je to něco, co vás učili na jiných místech. (Lee) vám vyprávěl příběh, ale pak vám neřekl, proč jsem ho zastavil, protože začal mluvit o vědomí, evoluci vědomí. Chtěl vám říct proč, a já jsem ho zastavil, protože jsem vám chtěl sdělit toto.

.

Vědomí na této planetě má příležitost se překonávat a rozvíjet tak, jak si to vůbec nedokážete představit. Hlavní channeling dnešního večera nazveme „Nevíte, co nevíte“. Věděli jste, že teď máte sílu a moc, jakou jste před pár lety neměli? Věděli jste, že když se společně na něco zaměříte, můžete vytvářet soudržnost (koherenci) s lidmi po celé planetě, které ani neznáte a kteří mají potíže a potřebují vás? Možná jednoho dne vznikne Lemurijské bratrstvo a jeho účelem bude vytvořit soudržnost s muži, kteří potřebují cítit, že jsou milováni ostatními muži, kteří se o ně starají, kteří jsou sami otci. Možná pak bude existovat rovnováha v polaritě, která vznikne mezi muži a ženami, až se sejdou dohromady a budou tyto věci vytvářet. Staré duše vysílají světlo, jak nikdy dřív nemohli!

.

Dnes večer budu mluvit o vědomí způsobem, jakým jsem to dosud nikdy neudělal. A něco z toho bude matoucí, jak to občas bývá. Ale musí to tak být, když „nevíte, co nevíte.“ Právě jsem vám předal něco, jak vám, kteří jste tady přítomni, tak vám, kteří to posloucháte (a čtete), co může navždy změnit život všem těm, kteří byli před pár dny postiženi tou hrůzou.Zvolna může být ta hrůza nahrazena porozuměním, zralostí, míremA vy budete vědět proč, protože jste k tomu napomohli. To je důvod, proč jste tady.

A tak to je.

Kryon

.

Zdroj: www.kryon.com – „Kryon channeling Toronto – 1“ – MP3 – 27:14

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložil Jana S. (www.kryon.webnode.cz).Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

zpět