2-2019 Kryon

Objímač stromů na to přišel

Tento živý channeling byl přijat Lee Carollem v San Jose, Kalifornie, 3. února 2019

Úvod od Amber Wolf:

Zhluboka se nadechneme…Ách…pokračujeme v tom otevírání, které jsme začali tento víkend; otevírání se lásce, otevírání vašeho srdce. Uvolněte se do vědomí, že jste podporováni a každý v našich srdcích a duších je podporován a milován; že nejsme na této cestě sami.

Máme nekonečnou zásobu světla všude kolem sebe, a také uvnitř nás, pokud je rozsvítíme. A Kryon, Hvězdné matky a doprovod – ti všichni nás oslavují v každém okamžiku – pokaždé, když řekneme ANO božství v sobě, jsme oslavováni.

Jsme oslavováni pokaždé, když svolíme, abychom byli milováni. Pokaždé, když se vydáme se po cestě před námi, po které nás vede Duch, jsme oslavováni.

Nadechněte se. Dovolte si pocítit, jaké to je být uctíván jako lidská bytost, která zde otvírá bránu ke svému božství.

.

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Před 30 lety jsem přišel ke svému partnerovi velmi tajemným způsobem. Tenkrát ho to vyděsilo, ale dostal se z toho. Jsou tací, kteří by se tohoto muže – inženýra otázali: Kdy nastal ten klíčový okamžik, když jsi měl na své straně všechnu tu logiku, která ti říkala, že to není možné; měl jsi strach ze všech těch lidí kolem, kteří říkali: „Dávej si pozor, je to zlo;“ a stejně jsi do toho šel; kde nastala ta změna, co tě přesvědčilo?

.

Řeknu vám – znal jsem tohoto muže dost dobře na to, abych věděl, co ho přesvědčí. Nebyl na to připraven. Žádné množství logiky nemůže nikdy překonat lásku. Prostě nemůže. A tak když si sedal na židli znovu a znovu, byl zaplaven tím nejúžasnějším přívalem lásky, jakou nikdy předtím nezažil. Nikdy.

.

Ano, v mládí navštěvoval organizované náboženství a našel tam lásku, ale nikdy nezažil nic takového, čím ho duch obdařil, když seděl sám na té židli. A to byl ten moment, kdy logika ustoupila. Láska nemá žádnou logiku, drazí, lásku prostě nemůžete vysvětlit. Řekli jsme to už dříve; je poněkud legrační o tom přemýšlet.

.

Dva lidé si hledí do očí, zhluboka dýchají, a konečně jeden řekne druhému: „Miluji tě. A ten druhý řekne: „Co tím myslíš?“ Teď to vysvětlete! (Smích.) To nevysvětlíte – prostě to nejde. Všichni víte, že dokonce i lidská láska má rysy, které jsou tak nádherné, že na určité úrovni může způsobit až úzkost – to když nemůžeme v noci samou láskou spát. Zamilovat se je to nejkrásnější, co může lidské bytosti potkat – ať už se vám to stane s člověkem, se zvířetem, nebo s Bohem. Zamilovanost je téměř z očí do očí – je to vztah, který máte, a nedovedete ho vysvětlit.

.

Takže lidé se vás možná zeptají, co se přihodilo na tomto setkání – a vy to nebudete umět vysvětlit. Možná řeknete: „No, něco jsem se dozvěděl/naučil“ a oni se zeptají: „A co ses dozvěděl? Je to obtížné, že?“ Co kdybyste se dozvěděli, že láska je tak velká, že dokáže změnit vaše vlastní srdce?  Co když je láska tak velká, že přesahuje všechno, co jste schopni někomu vysvětlit? Nicméně vyjdete ven a budete se cítit jinak.

.

Co by se stalo, kdybyste zničehonic zjistili, že máte něco, o čem jste nikdy netušili, že to máte – že jste milováni takovým způsobem, o kterém jste neměli ani ponětí?

.

Odmlčíte se, zamyslíte se nad tím a někteří… někteří se možná i rozpláčou… vděčností. Ne, že by vás miloval Bůh – povím vám ještě jednou o jednotě. Pokud Duch – Bůh je Mistrem Stvořitelem, mistrem fyzikem, mistrem biologem, tím, kdo zorganizoval život na této planetě, pak tato entita, toto nádherné vědomí ví o každé rostlině, každém plevelu, každém lístečku, každém zrnku písku na Zemi. Ne jen lineárním způsobem, ale na multidimenzionální úrovni – Stvořitel toho všeho. A nemůžete jen prostě říct – objevil jsem, že mě Bůh miluje; řeknu vám, co jste objevili – v jednotě všeho jste objevili, že VŠECHNO VÁS MILUJE.

.

Už jste někdy potkali objímače stromů? Ach, omlouvám se, někteří z nich jsou tady. A možná jste objímali stromy dávno předtím, než jste se začali zajímat o cokoli duchovního. Možná jste patřili k těm, kteří říkali: „Víte, moje spiritualita je v lese. Tam to začíná. Neboť jdete do lesa a cítíte tu bezpodmínečnou lásku – lásku přírody k přírodě. Tam si uvědomíte, že jste součástí systému přírody, a když procházíte kolem stromu, někteří z vás možná ucítí vědomí toho věku, té moudrosti přírody samotné a řeknete si: „Jsem doma. To je to, kde bych měl být – to je to, kam patřím“. A to se stane vaším kostelem. A oprávněně – je to počátek pochopení jednoty.

.

Pokud se zeptáte objímače stromů, jestli ho les miluje, řekne vám: „Proto sem chodím. Ano, chodím sem pro útěchu; můžu dýchat vzduch a cítit lásku všech věcí…“ A i kdybyste nebyli duchovně založení, řeknu vám – pocítili jste lásku Boha. Jak chcete komukoli vysvětlit, pokud jste měli najednou AHA uvědomění a probuzení, že být milován Stvořitelem, znamená být milován každičkým kouskem hmoty ve vesmíru.

.

Existuje zkušenost – když jdeš do lesa, objímači stromů, a ty to víš: nejen že jsi Jedním, ale je tu také láskyplná péče. Jsi součástí systému. A les na tebe přece neukáže a neřekne: „Nechoď sem, jsi zlo.“ Les tě vítá, a stromy ti dávají kyslík – jeden z nejúžasnějších zážitků při procházce pralesem. Řekli jsme, že nejvíce kyslíku tvoří to, čemu říkáte mech. Jeho tu více než listů, a pokrývá stromy v deštných pralesích – když se tam procházíte, cítíte se tak dobře – jste překysličení. Takhle se cítíte.

.

Proč by vám měly (stromy) dávat tolik kyslíku? Drazí, je to životní míza vašeho systému. Okysličujete se, když vstupujete do lesa; a stromy vás zdraví svým způsobem, který říká: „Jsi vítán. rádo se stalo.“ A kdybyste to mohli alespoň začít přenášet  – do civilizace, ve které žijete, do kultury, ve které žijete, dokonce i když žijete uprostřed města a daleko široko nevidíte keře a stromy, i když se vaše chodidla nedotknou hlíny a chodí pouze po cementu, i tak můžete být v lese. Protože samotný vzduch, který dýcháte, pochází ze stromů a z mechu, který říká: „Znám tě, miluji tě; jsi v jednotě se vším, to znamená, že jsi součástí Tvořivého zdroje.“ Dokážete pochopit jednotu do té míry, že být milován Bohem znamená být milován každičkým kouskem hmoty? Veškeré hmoty kdekoli. Hmota Boha zná vaše jméno. A proto jsme řekli už tolikrát těm, kteří pohlížejí na Boha nejasně skrze sklo ve staré energii a kreslí si obrázek toho, co chápou pouze ze své vlastní zkušenosti – Bůh se tak stává rodičem, a jediný příklad rodičovství, který kdy poznali, je to jejich vlastních rodičů. A tak skrze celou historii se Bůh stává lidským rodičem. Lépe to nedokázali, protože tomu nedokázali přijít na kloub, nic víc. A výsledkem toho je, že Bůh se pak pro mnohé musí stát dysfunkčním rodičem. Ten Bůh, který vás nezměrně miluje, je pak tím Bohem, který vás nezměrně trestá. Nedává to smysl; ale není v tom žádné souzení, neboť to pochází ze staré energie.

.

Než se energie začala rozvíjet a pozvedat/zesilovat sama sebe, abyste mohli trochu prohlédnout skrze závoj, první věc, kterou jste mohli zahlédnout, nebyl trest nebo hněv, nýbrž světlo. I v samotné této místnosti existuje kritika těch, kteří věří, čemu věří a poslouchají tento channeling. A když říkají: „Nemá to žádné pravdivé jádro, nemáte tu žádného proroka, nemáte žádné učení. Jen si tak plujete v la-la zemi lásky.“ Bůh žehnej těm, co plují. (Smích.) Protože oni nejsou jen objímači stromů; jsou to objímači Boha. Ti, co chápou, že prorok ve skutečnosti není nezbytný; pokud dokážete sami napodobit Boha.

.

Nechodíte po světě jako malí Bohové; tvoříte Jednotu, takže Bůh a vy se podílíte na kráse toho všeho. A při té účasti na kráse toho všeho pak přichází moudrost; a ta moudrost začíná růst. Ten muž na židli před 30 lety neměl o dnešku ani ponětí. A při tom, jak rostl, se musel učit, jak jít sám sobě z cesty. Musel se naučit rozpoznat rozdíl mezi channelovanou informací a egem. Musel přijít na to, jak přežít tu zkušenost s channelováním. A je to jiné, drazí, než kdybyste VY měli přežít zkušenost s channelingem. Měl lásku, která do něj proudila; tak silnou, že nemohl mluvit, ani přemýšlet. A tak to místo toho začal zapisovat, protože to bylo bezpečnější. A bál se toho, co na to řeknou lidé; pak z toho KONEČNĚ udělal knihy a na nich napsal své jméno tak maličkým písmem, aby ho nikdo nedokázal přečíst a napsal ho dozadu.

.

Bylo to ze strachu. Trvalo roky, než se přes to dostal. Člověk musí uhnout z cesty, procvičovat jak si uhnout z cesty, zabere to čas. Ale řeknu vám, co se stane pak: Tělo začíná rozumět tomu, co děláte.

.

Drazí, jak teď sedíte přede mnou – uvědomujete si, že když začnete postupovat kupředu, když začnete se svým postupem k osvícení, tělo ví, co děláte. Každá vaše buňka byla stvořena Stvořitelem. Modely Stvořitele jsou ve vás. Vaše innate (moudrost vašeho těla) dobře ví, kdo je Bůh a kdo je vaše vyšší já. Všechny věci, o kterých prohlašujete, že jsou ve vás těmi vyššími, jsou součástí toho Tvořivého zdroje, ke kterému se snažíte přiblížit a lépe mu porozumět. Když s tím procesem začínáte, vaše tělo tomu rozumí; a dává vám svolení k pochopení. Přesně tohle se přihodilo před třiceti lety tomu muži na této židli; a postupem času se naučil rozlišovat mezi sebou samým, svým vědomím, a čistým vědomím, které pochází z druhé strany závoje. A zatímco zpočátku byl zmatený a neměl potuchy o tom, co probíhá, a jeho channelování bylo nejasné, s dlouhými mezerami, neplynulo volně, a když se pokusil channelovat před jinými lidmi, potil se, jak byl nervózní a plný úzkosti, byla to dřina. Pak přišel čas, kdy to začalo být snazší, šlo mu to lépe. A pak nastal čas, kdy se konečně mohl uvolnit a porozumět tomu rozdílu; a pak, je to sotva deset let, když jsem mu řekl ve sprše: „Jsi připraven postoupit na další úroveň?“  A viděl jsem, jak jeho mysl pracuje na plné obrátky a to zklamání, když jsem mu položil tu otázku – neboť si myslel, že už je na nejvyšším stupni. (Smích.)

.

Na určité úrovni – v linearitě, ve staré energii – snad. Ale řekl jsem mu, že další úroveň je Splynutí, kdy kamkoli jdete, každičký den, jste uprostřed channelingu.

.

A ten channeling, uprostřed kterého se nacházíte, není stejný, jako u muže na té židli, kterému teď nasloucháte. Je to stav, kdy jste jednou nohou na druhé straně závoje a druhou na tétoTakový, kdy chodíte světem a vidíte lidi jinak. Směs, kdy se nemusíte tak snažit; kde vaše ego nepřekáží v cestě – sedí na zadním sedadle a dráždí vás. Ale nikdy se nedostane k řízení. To je ta směs, která k vám přichází.

.

Kladete lineární otázky, tak jako vždycky: Jak to mám udělat, co mám dělat s dualitou, co mám dělat s tímhle a tamtím? Nechápete, že pracujete moc tvrdě (příliš se snažíte). Nemusíte toho dělat moc, stačí jen přijmout tu nádhernou směs, která k vám přichází… skrze rozvinuté vědomí, skrze svou innate, která vám říká, jak s tím kráčet po celou dobu – v určité formě channelingu. A tou formou je, že vstoupí vaše vyšší já – přijde a zůstane.

.

Víte, co je meditace? Je to snaha dotknout se té části vás samých; a v té vaší části pomaleji stárnete, protože správně dýcháte, atd. a čím déle zůstáváte v meditaci, tím jsou věci lepší. A to, drazí, je přesné a pravdivé ve staré energii.

.

Dnes vám povím pravdu – ta meditace je pokus dostat se k té směsi, kde je můj partner právě teď; a zůstat tam – dokážete to sami, i bez jakéhokoli úsilí spojeného s meditací – prostě se s tím budíte a jdete spát – protože se to stane vámi – je to nepřetržitý stav uvědomování si toho, co vás obklopuje a dotýkání se druhé strany závoje.

.

Nabádali jsme ty, kteří si říkají New Age, aby přestali odhánět lidi, aby se přestali chovat divně. Existuje důvod, proč to někteří z vás dělají. A tím je, že zůstanete sami. Po svém uctívat, být po svém duchovní osobou a nenechat se otravovat ostatními.

.

A už jsme vám tolikrát řekli – přijměte tu směs, nebudete divní. Budete kráčet a budete vypadat nejen normálně, ale víc než normálně, budete mít v sobě podíl lásky, což je víc, než má většina lidí. Většina lidí vás uvidí jako milující, moudré bytosti, se kterými jsou v bezpečí.

.

Rysy Mistrů, kteří kráčeli po této planetě, byly, že s nimi byli lidé v bezpečí. Lidé se k nim mohli přiblížit, chtěli být v jejich blízkosti, nebylo tam žádné soupeření v hovoru. Všichni Mistři na této planetě měli něco společného. Naslouchali. A když naslouchali těm, kteří s nimi mluvili, věděli, čím procházejí a že jsou milováni v každém okamžiku, kdy jim bylo nasloucháno.

.

Toto je nový člověkObjímač stromů se až tak moc nemýlí, je už skoro tam; i bez jakékoli spirituality – toto všechno už objímač stromů má. Teď k tomu přidáte znalost spirituální duše, která je do toho zapojená, kterou jste vy.

.

Takže teď víte, proč vás les zdraví. Věděli jste, že Gaia byla stvořena pro vás? Jsou tací, kteří jsou přesvědčeni, že lidé jsou to nejhorší, co Gaiu potkalo. (Smích.) To překonáte, a pak se naučíte partnerství – jakmile zastavíte znečišťování. Nicméně pravdou je, že Gaia byla pro vás stvořena, je to váš nejlepší přítel – tato planeta a vše, co ztělesňuje, a je tak blízko vyššímu já, kterého se chcete dotknout…

.

Skončím touto zprávou. A znalost toho, co vám chci předat, a moudrost, kterou vám chci předat, říká toto: „Jste součástí systému krásy na této Zemi; nikdy, nikdy jste nepřišli trpět – to jen starý systém energie vám to bude namlouvat, protože to je všechno, co umí.

.

Buďte těmi, kdo začnou něco nového! A tím novým je soběstačný Bůh uvnitř, jednota se vším, která vás přivede k moudrosti, místo rovnováhy, kde vaše úzkosti a obavy musí na zadní sedadlo. Protože to, co vyzařujete, vaše splynutí s Duchem, je krásné a založené na světle; a to se stane vaší normalitou. Kyvadlo se zhouplo – od temnoty ke světlu na této planetě, a osvětluje tolik věcí, které jsou nepatřičné.

.

Dovolte, aby se totéž mohlo odehrát s vámi. A ve světle toho spatříte všechny ty nepatřičné věci ve vašem životě, a můžete je upustit jako horký brambor. Můžete se vydat jiným směrem, neboť budete mít veškerou podporu a každá buňka vašeho těla o tom bude vědět.

.

Stromy o tom budou vědět.

Vzduch, který dýcháte, o tom bude vědět.

Stvoření o tom bude vědět.

Dovolte, aby tomu tak bylo. Odejděte jiní, než jste sem přišli.

A tak to je.

Kryon

 

Zdroj: www.kryon.com  –The Tree-hugger figured it out  – MP3 – 29:25 min.

 

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Dagmar H. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

zpět