2-2019 Kryon

Homeopatické vědomí

Tento živý channeling byl přijat Lee Carollem během Monument Valley Tour, 9. – 16. února 2019

.

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon magnetické služby.

Toto je pátý channeling na Monument Valley Tour v zemi domorodých obyvatel Navajo. Je tu chladný a klidný večer. Shromáždili jste se kolem a opět posloucháte má slova. Rád bych vám stručně představil něco, čemu říkám nejvyšší (dokonalá) spirituální logika. Představím to takovým způsobem, abych oslovil tu část vaší mysli, která nemusí být nutně ezoterická. Přesto jde o duchovní věci, ba dokonce o víc – o vás, vaše tělo, buněčnou strukturu a vaše zdraví. Uvnitř každého z vás je něco, čemu říkáte innate nebo chytré tělo, a léčitelé to používají dlouho. Drazí, zahrnuje to také sebeléčení a já to chci stručně, avšak výstižně představit, abyste pochopili logiku těchto věcí. Léta už kineziologie nebo svalové testy využívají informace innate, které nemůžete získat pouze ze svého vědomí. Vaše tělo je zodpovědné za tolik věcí ve vašem nitru, ať už jde o chemii, zdraví, boj s nemocí a další. Zdá se však, že toto všechno je před vámi skryté. Nemůžete ani říct, zda jste onemocněli, dokud vás to nezačne bolet. To není příliš osvícené, že?

 

To je však v tento okamžik způsob, jak lidské tělo funguje. Innate však ví o nemoci ve vteřině, kdy na vás zaútočí bakterie. Nemusí čekat, až to začne bolet, už to ví. Je tolik věcí, které nevíte. Nevíte přesně, na co jste alergičtí, pokud si to neotestujete. Musíte si udělat test. Ale innate to ví. Zde je předpoklad: kineziologie funguje a bylo opakovaně prokázáno, že se innate můžete dotazovat. Premisou tedy je, že innate je skutečná. A je nejen skutečná, ale také vám předává zprávy. Z toho vyplývá něco velmi důležitého, totiž že vaše tělo poslouchá a chce pomoct. Innate také ví, že vaše vědomí s ní není v současné době spojené. Innate tu je vždy a kineziologové to vědí. Stejně tak to vědí i léčitelé, kteří se těla ptají prostřednictvím jiných procesů. Léčitelé to vždy věděli a ptali se vaší innate, co je špatně, jak se s tím vypořádat a mnohem víc. Je to skutečné. No, na chvíli se zastavme a otočme stránku, jak rád říká můj partner.

 

Jednou z nejstarších léčebných technik je homeopatie. Ukázalo se, že homeopatie funguje stovky let. Innate je do ní také zapojena, protože tinktura pod jazykem dává innate signál nebo instrukci pro uzdravení. Homeopat připravuje tinkturu, aby předala instrukci tělu. Pokud jste o tom ještě neslyšeli, ty tinktury jsou však tak malé, že ve skutečnosti nemohou v těle způsobit žádnou reakci. A přesto to funguje. Takže máte innate, která nějakým způsobem poslouchá to, co jste vložili do tinktury jako instrukci pro uzdravení. Funguje to.

 

Nyní rozšiřme logiku do další fáze. Během posledních 15 let bylo prokázáno, že vědomí je energie. I věda se dnes dívá na tuto energii a zkoumá, jak jedná a reaguje ve fyzickém vědomí. Takže vědomí je energie. Nemohlo by existovat něco jako vědomá homeopatie, s jejíž pomocí byste dokázali instruovat své tělo ve stejné míře tak, jak to dělá homeopatická tinktura? Problém je v tom, drazí, že to pochází z vašeho nitra. Nemůžete se od toho oprostit, když dáváte instrukce svému tělu, vždy jsou v tom zapojeny emoce. Tinktura nemá emoce, ale je to jasná instrukce, co udělat – a tělo to udělá. Chybějící částí pro vědomí a uzdravení je tedy to, že nejprve musíte pochopit proces, který potřebujete, abyste mohli instruovat své vlastní tělo. Za prvé, možná nevíte, o co konkrétně požádat – neznáte chemii, možná ani nevíte, co vám chybí. Namísto toho by tedy vaše instrukce měla znít tak, aby se prostě uzdravilo to, čemu nerozumíte, ale čemu rozumí innate. Věřte mi, tohle je most. Když innate uslyší takovou instrukci, ví, co musí udělat, protože to pochází od šéfa, od Mistra, který je zodpovědný za každou buňku. Mistr má však zároveň i emoce, které říkají: „Mohu jen doufat, že to bude fungovat. Nebo někdy také Mistr řekne: „Prosím. Kdy jste měli naposledy tinkturu, která řekla prosím? Rozumíte tomu, co tím myslím?

 

Proces nebo cvičení má tedy dát instrukci jako rozkaz, bez emocí, bez přání nebo doufání, ale jako fakt, že to tak skutečně bude fungovat. Děláte to proto, že to funguje. Kolik století ještě potřebujete, během kterých tyto věci fungovaly prostřednictvím jiných procesů, abyste pochopili, že mohou fungovat tím nejlepším způsobem, a sice shora dolů – z vědomí, které zadá příkaz buněčné struktuře, aby udělala to, co je potřeba k dokonalému uzdravení? Jako formuli byste mohli říci: „Innate, tady jsou instrukce pro tebe. V tuto chvíli nevím, co bolí nebo proč to bolí, ale pronikni dovnitř a uveď to do rovnováhy. A pokud existuje něco, co nevím a potřebuji to vědět, ukaž mi to. To jsou věci, které ti přikazuji, abys udělala. Jdi a vykonej je.“

 

Všechny soucitné staré duše mají tendenci oslovovat svou innate, jako by to byla osoba. Například řeknete: „Děkuji ti za to. Prosím, udělej to nebo ono. Jsem tak šťastný, že spolupracuješ.“ Spolupracuje, ale vy ji nesmíte tímto způsobem oslovovat. Nemusíte o nic prosit, protože má své antény vždy otevřené. Kdybyste se innate mohli zeptat, řekla by: „Děkuji za to, že to děláš, protože to opravdu potřebujeme. Potřebujeme pokyny, žádná přání! Potřebujeme pokyny, žádné naděje! Nežádej a nepros, ale řekni rovnou, co máme dělat.“ Protože innate jste vy, to znamená přežití. A my chceme, abyste tu zůstali dlouho. To je jen špička ledovce, kam to vše povede, jak si můžete zpracovávat své vlastní vědomí pro sebe takovým způsobem, jakému vaše tělo bude rozumět a fungovat. To je jiné, než meditovat nebo se za něco modlit. Zadáváte instrukce svým vlastním buňkám, aby se určitým způsobem „chovaly“. A věřte mi, poslouchají vás. Uvidíte to. Pro tuto chvíli to stačí. Slunce mezitím zapadlo a je zima.

A tak to je.

Kryon

.

Zdroj: www.kryon.com – Homeopathy Consciousness  – MP3 – 12:16

 

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Jana S. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

zpět