2-2019 Kryon

Pokyny pro léčitele

Tento živý channeling byl přijat v Santa Fe, v Novém Mexiku, 24. února 2019Tento živý channeling byl upraven [Leem a Kryonem] a doplněn pro lepší porozumění čtenářů. Často se totiž stává, že živý channeling má v sobě energii, kterou psané slovo nenabízí. Užijte si tedy toto rozšířené poselství přijaté V Santa Fe.

.

Zdravím vás, moji drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Když se podíváte na různá místa na planetě, některá z nich mají velmi odlišné energie. Je těžké to vysvětlit, protože vy ty energie nevidíte, ale určitě je můžete cítit. Mnohokrát je výsledkem spolupráce Gaii s lidstvem vytvoření jakýchsi kapes, kde se lidé budou hromadit a žít, protože energie, které tam jsou, budou povznášet to, co dělají. V případě metafyziky se teď nacházíte na jednom z takovýchto zvláštních míst.

.

Toto město Santa Fe, po stovky let – dokonce před tím, než dorazila vaše kultura – bylo známé jako léčivé místo. Je to zajímavý fenomén, kde Gaia podporuje lidské bytosti v jejich léčitelské práci, spojení se zemí s hlubokými energiemi. Po celé této planetě existují kapsy, jako je tato a pro vás bude zajímavé, že nejsou vždy na starodávných místech. Některá jsou na běžných místech, která mají výjimečnou energii. Takže v tomto channelingu chci oslovit metafyzické pracovníky, kteří se nacházejí na těchto místech, s jedinečnými záležitostmi.

.

V těchto oblastech léčitelé mají sklon se sdružovat. Není to jen zde ve vaší zemi, ale po celé planetě. Takže chci konkrétně oslovit ty, kteří pracují. Multidimenzionální energie na této planetě se mění. Mění se část vztahu mezi světlem a temnotou, a už jsme o tom dnes mluvili. Energie se začíná posouvat a poměr světla k temnotě se začíná měnit a to ovlivňuje vše, co je tady. V našem pokusu popsat množství změn, které se kvůli tomu začínají dít, jsme, jak vy říkáte, jenom tak „klouzali po povrchu“. Začali jsme mluvit o posunu vědomí a způsobu, jakým lidé začínají uvažovat jinak, ale je toho mnohem víc.

.

Včera jsme popsali, jak různé úvahy, které můžete mít o vaší minulosti, mohou být dnes navrhovány a změněny. Už nemusíte žít s bolestí a trápením se bolestnými vzpomínkami jen proto, že se vryly do vaší mysli. Naopak, máte nový způsob kontroly nad těmito věcmi díky nové rovnováze mezi světlem a temnotou. Lidská minulost, moji drazí, byla často opravdu tvrdá. Bylo tomu tak, protože se vždy zdálo, že zvítězí temnota a to byla „její cesta“ pro skoro všechny pracovníky světla, léčitele, čtenáře a meditující. Tak obtížné to bylo celá století.

.

Téměř každý léčitel, zde, nebo poslouchající můj hlas, si pravděpodobně uvědomuje pokračování toho, co bych nazval „vyjádřením“. Dovolte mi to vysvětlit. „Vyjádření“ je cesta návratu na Zemi té stejné duše (reinkarnace). Tímto říkám, že to, co prožíváte teď, se neděje jen jednou. Probudili jste se jako pracovník světla v tomto světě mnohokrát. V Akáše se zdá být podstatné, že šamanismus nebo porozumění multidimenzionálním energiím jakoby proplouvají závojem a vstupují stále znovu do příštích životů lidských bytostí. Takže léčitelé plodí léčitele a ti jsou s každým životem stále moudřejší. Ale špatnou zprávou je, že Akáša nese paměť, jakýsi odraz „časů, kdy to nefungovalo“ kvůli staré energii v dobách, kdy jste byli pronásledováni za to, kým jste byli. Mnozí z vás museli utéct ze své země nebo ještě něco horšího.

.

V některých vyjádřeních (životech) vás upálili na hranici, protože se báli energie, kterou jste nesli, o které dnes víte, že je to prostě světlo a láska. Báli se, protože vaše energie byla jednoduše příliš silná na temném místě a to si nesprávně vyložili jako nebezpečí. Takže mnozí z vás, léčitelů, kteří mně dnes posloucháte na těchto zvláštních místech na planetě, víte, o čem mluvím. Rovnováha mezi světlem a temnotou na planetě se začíná měnit a to způsobuje mnoho druhů reakce. Chci o tom něco málo pohovořit.

.

Číslo jedna

Tato planeta vás potřebuje. Máte linii léčení, meditace, podpory, a mohli byste být tím, čemu říkáme modlitební válečník, protože vaše meditace mění věci kolem vás. Chápete, že jste ve spojení s planetou. Mnozí z vás dělají mnoho různých věcí, které pomáhají této planetě na místech, jako je toto. Jste jedineční a k vám teď hovořím – jste jedineční energetičtí pracovníci této planety. Jste ojedinělí. Máte tyto dary nyní a měli jste je po eony.

.

Časem se nějaký léčitel probudí a stane se léčitelem znovu a potom bude hledat přátele a rodinu. Ale po většinu času se léčitel probudí jako léčitel a stane se poustevníkem. Důvod pro to by měl být zřejmý. Je to proto, že to před tím nefungovalo a čím více lidí vás obklopuje, tím je menší šance na přežití. Dokonce i v časech kmenového společenství žil léčitel mimo vesnici a členové kmene k němu přicházeli po jednom. Naneštěstí si vás také určitým způsobem spojovali s počasím. Jestliže se počasí nezměnilo správně ve správný čas, lidé z kmene si razili cestu k vašim dveřím, aby vám řekli, že máte kvůli tomu problém.

.

Takto to bylo všechno namícháno v časech starších energií a větší temnoty. Ovlivnilo to, kým jste v té době byli a co jste dělali a jak dobře jste to dělali. To byly starší doby, ale ty energie jsou stále s vámi. To se teď docela dobře srovnalo, ale Akáša je stále nositelem strachu, temnoty a vzpomínek na to, co se vám stalo.

.

Nejprve vám chci říci, že dnes je zde světlo, které zde předtím nebylo. Dokonce i Akáša, kterou nesete a které se bojíte, teď může mít světlo tam, kde dříve existovala jen tma. Jinými slovy, skutečně temné vzpomínky mají nyní jiné vzpomínky a vjemy, protožednes máte moudrost, abyste je mohli revidovat v rozumnější podobě. Dnes můžete těm temnějším vzpomínkám říci: To byla stará energie a ta mě už nereprezentuje. Nepředstavuje mou dnešní moc. Dnes mám moudrost jít zpět a podívat se na ty temné stránky ve světle.To se velmi liší od toho, jak to bylo před pár lety, protože dosud jste to dokázali jen jako strašné věci, které vás ovlivňovaly každý den.

.

Moudrost tak funguje. Mohli byste říci, že moudrost je jemné světlo, které všechno pokrývá a dovoluje vám spatřit situace a události odlišně. Dnes můžete dělat jemná rozhodnutí založená na moudřejší rozvaze. Není to žádná reflexivní reakce. Dnes dokážete říci správné věci a být dokonce tak moudří, abyste mluvili se svou vlastní Akášou a svým vlastním životem. To je tím prvním darem nové energie léčitelům. Začínají se vidět takovými, jací jsou v jiném světle. To je tou první věcí, kterou vám chci dát. Jako léčitel, meditující, modlitební válečník, podporovatel nebo pomocník lidské bytosti, jste si to nesli vždy. Tyto talenty přenášíte skrze závoj, život za životem. Avšak je načase, abyste zahodili minulost, která ochromuje vaši budoucnost. To je tou první věcí. Vaše světlo vám dovolí vytvořit odlišné přijetí minulosti. Odlehčí to tu zátěž.

.

Číslo dva

Mluvím ke skupině pracovníků světla a starým duším, kteří se chystají přímo explodovat ve svých schopnostech na této planetě. Explodovat znamená, že si jich nejen všimnou, ale spíše, že budou vyhledáváni kvůli tomu, co dělají. To bude začátek skutečného posunu paradigmatu, kde dokonce i medicínská komunita řekne: „Existují věci, kterým ještě nerozumíme, nebo je ještě neumíme vysvětlit, ale vidíme, že to funguje a přijímáme to.“ V některých zemích už jsou někteří domorodí vůdcové vyzýváni, aby nalézali nejlepší léčitele svého kmene pro mainstreamové lékařské instituce. Tito domorodci přicházejí do nemocnic a jsou tam vítáni! Důvodem je, že to funguje.

.

Je důležité zapamatovat si, že základní úroveň lékařů, sester a pomocného personálu je tam, kde lidé krvácejí. Jejich touhou je pomáhat lidem, kteří jsou nemocní a zranění. Oni opravdu chtějí léčit. Někdy je medicínský průmysl haněn kvůli všem těm politikům, chemii a ostatním nefunkčním věcem, které jsou s ním spojené, ale na té základní úrovni chtějí medicínští profesionálové lidem pomáhat. Takže když se objeví alternativní léčitelé a začnou nevysvětlitelnými způsoby lidem skutečně pomáhat, tito lékaři a sestry si toho všimnou.

.

Jedno starší paradigma vám říká, že by mohli místo toho říci: „Tak počkat. Sem nemůžete! Nejste kvalifikovaní a my nerozumíme tomu jak to, co děláte, provádíte.“ Věřte mi, když spatří stále znovu výsledky, nakonec řeknou. „Prosím pojďte dál a pracujte s těmito lidmi! O tom, proč vaše metody fungují, si promluvíme později.“ Možná, že dokonce kvůli tomu postaví i nemocniční křídlo! Změna v přístupu je dána tím, že mnohé z léčitelských technik, které máte, fungují. Přichází to, moji drazí, ale nenastane to, dokud neexplodujete do těchto nových nádherných schopností, které se začínají ve vás všech rozhořívat.

.

Mám tolik návrhů, ale tím prvním, který ode mě uslyšíte, je to, abyste odhodili strach z minulosti. Řekněte si sami pro sebe: „To bylo tenkrát a dnes je dnes.“ Právě jsem vám řekl, že váš čas je zde. Také jsem vám právě sdělil, že ve vašem příštím životě budete pokračovat, pokud si to zvolíte, jako léčitel, a to pokračování bude trochu odlišné od toho, které zažíváte dnes.

.

V dalším životě se probudíte se vzpomínkou na to, jak dělat výjimečné věci. Budete přirozeně vědět, jak pracovat s multidimenzionální energií, kterou ostatní nebudou sto ještě pochopit. Ale vy ji budete každý den používat. To je začátek revoluce staré duše, kde tyto léčitelské atributy budou viditelné jako první, před vším ostatním, co budete mít.

.

Přemýšlejte o tom: To je to, co chce veřejnost! Jestliže to mnozí začínají dělat, v době neustále probíhající komunikace, budou to vědět tisíce a otevřou se stavidla novému a efektivnímu léčení. Představte si, že jste pacient referující nějakému léčiteli z těchto budoucích časů. Nejenže vyrovnávají vaše tělo, ale nemoc samotná začíná unikat z vašich buněk! Nebude mít žádnou šanci, protože tělo samotné „dostává instrukce“ jak ji eliminovat. Dokážete si tedy představit, že se v následujících letech podíváte do zrcadla a zjistíte, že tak moc nestárnete? Zařídily to zdraví a rovnováha!

.

Potom si začnete uvědomovat, že nejenže se vaše tělo léčí, ono dostalo také sadu instrukcí od šéfa (vás)Multidimenzionální léčení je skoro jako homeopatie vědomí, kde tělo dostává informace, aby to zvládlo samo. Multidimenzionální energie mluví k Akáše duše a také k individuální innate. Celostní léčení neznamená jen všechny orgány a mentální procesy, znamená i vyrovnávání se s přijímáním minulosti. Představte si takovou věc! To je generátorem toho, o čem mluvím v těch, ke kterým teď mluvím, a někteří z vás se usmívají, protože to očekávali. Ale vy ostatní, poslouchejte.

.

Existuje malá skupina velmi dobrých léčitelů, kteří přestali léčit. Přestali jste léčit proto, že už k tomu nedostáváte signál. Když říkám signál, bude tomu rozumět jen nějaký léčitel. Léčitelé, poslouchejte: Máte určité multidimenzionální představy nebo pocity, když přistupujete k situaci nebo pacientovi. Je to pocit, který má zvláštní osobní energii, souběh sounáležitosti s vaším vlastním vědomím. Jednoduše víte, co máte dělat. Je to vědění, dar. Ostatní tomuto vědění nerozumí, protože nemají vaši vnímavost. Tento nedostatek pochopení byl včerejším historickým problémem. Veřejnost vás nechápala a byli jste přijímáni temným způsobem, který byl plný strachu. Dnešní nedostatek porozumění je zodpovědný za to, že jste přijímáni a vítáni. Umíte léčit a to je velmi žádané. Lidé chtějí vaši vnímanou magii.Není tu strach. Ale co když to vědění zmizí?

.

U mnoha léčitelů, z nějakého neznámého důvodu, toto vědění jednoduše najednou vymizelo. Už neexistuje žádné propojení s univerzem. Mnozí to nazývají „spojení s univerzální základní pravdou“, která umožňovala, aby vaše vědění pracovalo, a vaší schopnost léčit byla vždy zde. Pak to zmizelo.

.

Pro některé léčitele to bylo děsivé a depresivní, protože to je všechno, co děláte. Co přijde dál? Pro některé z vás, kteří jste ještě mladí, to vypadá tak, že je čas odejít na odpočinek! Stalo se to však všem ostatním ve stejnou dobu, jen v posledních několika letech. Vypadá to tak, že když na tuto planetu přišlo světlo, vaše dary vymizely. Takže, je-li to u vás tak, jsem zde, abych vám něco řekl a mluvil přímo k vám. Mluvím k těm, kterým se to stalo nebo se jim to děje, kteří poslouchají můj hlas nebo to právě teď čtou.

.

Sdělím vám jednu základní, jednoduchou pravdu: moji drazí, to vědění změnilo frekvenci!Jako metafora rozhlasové stanice, kterou posloucháte – tato komunikace změnila frekvenci. Jste naladěni na špatnou stanici nebo nejste naladěni na vůbec žádnou. Mnozí z vás cítí, že udělali něco špatně, nebo možná samotné léčení začíná na planetě mizet. Poslouchejte, protože ta pravda mnohé odhaluje.

.

Obrazně řečeno – frekvence, která je teď vysílána k léčitelům na této planetě, je v mnohem větším spektru, než byla ta stará. To je ohromné! Ale pokud nejste připraveni naladit se na to, co se děje, myslíte si, že se to zastavilo. Chápete? Vůbec to neskončilo. Prostě se to posunulo a zvětšilo. Takže vám, kteří mě teď posloucháte a čtete, dám tyto instrukce: Jestliže chcete, aby to pokračovalo, pak vstupte do stavu meditace – pochopení moudrosti, do které můžete vstoupit jen vy – a řekněte univerzu, Duchu, předkům nebo komukoliv, o kom si myslíte, že to slyší: Jsem připraven na tuto novou frekvenci, která posílí všechno, co je ve mně. Chci pokračovat ve své práci jako stará duše na této planetě. Dejte mi směr a moudrost umožnit v sobě tuto změnu. Potom ji očekávejte!

.

To nás dostává zpátky ke svobodné volbě, že ano? Také nás to navrací ke skutečnosti, že vás může zastavit strach. Strach z minulosti, strach z přítomnosti, strach z budoucnosti, všechno vás může zastavit. Jste lidská bytost jako každá jiná a strach je součástí vaší duality. Ale jste lidskou bytostí se zvláštními schopnostmi, která dokáže vnímat dimenze. Dokážete cítit a pracovat se spektrem mimo běžné čtyři rozměry, ve kterých žije lidstvo. Díváte se na, a žijete s multidimenzionální energií, která hovoří k lidské buněčné struktuře. To je to, kdo jste, a je to nádherné.

.

Takže to bylo tou druhou věcí, kterou jsem chtěl pojednat. Opakuji, že tou první byla schopnost upravit minulost moudrostí a porozuměním nového dneška. Je to schopnost pochopit, proč se něco stalo ve staré energii, abyste se mohli posunout dále. Vyžaduje to, abyste odhodili strach z pohledu na to, nebo víru, že se to může stát znovu. Nemůže. Jste na nové stezce.

.

Číslo dva bylo pochopení, že se energie vašich znalostí nikdy nezastaví. Naopak, prostě se jen změnily kanály. Teď vás prosíme, abyste se naladili na správný kanál, a to není tak těžké, protože máte pomoc. Máte ve svém nitru innate, která vás zná lépe než cokoliv jiného a která tam sedí a křičí na vás, abyste přeladili kanály, zatímco vy jste v depresi a na odpočinku (coby léčitel). Je to vaše volba. A teď to třetí – zhodnocení.

.

Číslo tři

Rozumíte tomu, že vztah k energii, se kterým jste vždy počítali, je teď jiný? Vztah k energii, na kterou jste vždy spoléhali, je teď jiný. [Opakuje Kryon]. To znamená, že ty procesy a postupy a návyky, které jste měli před tím, než došlo k posunu na této planetě, se mohly změnit. Nemůžete si je přinést do nové energie a očekávat, že bude všechno stejné.

.

Toto je kontroverzní a vždy bylo. Je to proto, že vždy budou tací, kteří řeknou: „Duch, Bůh, ať už ho nazývají jakkoliv, je stejný zítra, dnes a navždy. Tudíž, pane Kryone, nehodlám nic měnit, protože Bůh se nikdy nemění. Postupy jsou posvátné a také se nikdy nezmění.“

.

Já s vámi souhlasím, moji drazí. Láska Tvořivého zdroje je čistá a nikdy se nezměnila a nikdy nezměníAle váš vztah k tomuto zdroji se mění stále a vztah ke stvořiteli je sadou nástrojů léčitele. Musíte změnit své způsoby, návyky a představy o tom, jak věci kolem energií fungují. Chápete? Všechno, co děláte po celou svou kariéru léčitele, je založeno na staré rovnováze mezi temnotou a světlem.

.

Takže, to, co vám povím, bude ta nejlepší zpráva, ale je to také to nejtěžší k provedení: Skončete s tím, o čem věříte, že je to zapotřebí kvůli starému vztahu temnoty ke světlu. Poslouchejte, nemusíte čistit prostor. Nemusíte čistit nástroje. Nemusíte trávit čas tady, tam nebo stát otočeni určitým směrem, abyste obdrželi propojení. To vše bylo potřeba kvůli starší energii, kde temnota byla všude. Nyní ji vaše duchovní Merkaba čistí automaticky. Vstoupíte do místnosti a temnota odchází! Jak se vám to až doteď líbí?

.

Vyzývám vás, abyste to vyzkoušeli. Vy, kteří dokážete vnímat energii, vyzkoušejte to. Ale nebude to fungovat, pokud v sobě máte strach. Pokud se chystáte otevřít dveře vyzkoušet to, jestliže řeknete, „Ach, doufám, že to funguje,“ tak to fungovat nebude. Naopak, otevřete dveře a očekávejte to. Otevřete ty dveře a požadujte to. Je to téměř jako: „Temnoto, odejdi! Zde není tvoje místo.“ Potom vězte, že je tam čisto a pokračujte v tom.

.

Dnes se rozvíjí nová energie, která je pro vás, staré duše. Máte vítr v zádech, poprvé v celé historii vašich životů. Dorazili jste na planetu, která se posunuje a nese na sobě vaše jméno. Je to proto, že na chvíli ponesete náklad. Pak se ale stane, že lidské bytosti uvidí, co můžete udělat – a ony to uvidí. Nastane pravé porozumění, že váš postup je skutečný. Nikoli „alternativní“ léčení, ale jiný hlavní obor léčení. Mnozí začnou studovat vaše metody. Stanete se učiteli a mentory. Nakonec bude mnoho lidských bytostí schopno být svými vlastními intuitivními léčiteli.

.

Dnešní nemoci nebudou nemocemi zítřka. Předali jsme vám tento potenciál už dříve a důvody pro to jsou velmi odlišné od těch, které čekáte. Uvědomujete si, co se stane, když buněčné struktury začnou vibrovat výše kvůli vědomí jednotlivce? Odpověď zní, že nemoci staré energie se nemohou připojit k vyšší, vibrující tělesné struktuře. Tudíž některé z nemocí, které vás dnes vyhlazují, zítra nebudou dokonce ani existovat. Je to proto, že to nedokážou. To je dobrá zpráva.

.

Samozřejmě budou tací, kteří se tomu budou smát a řeknou: „Slyšeli jste, co Kryon posledně říkal? Pojďme se spojit a vysmát se tomu.“ Těm říkám: „Povíme si to za 10 let.“ Tak odpovídám vždy, moji drazí. Lidstvo se začíná pozvedat, pomalu. Některá místa to pocítí rychleji než jiná. Existují místa na této planetě, která zůstanou temná až do poslední chvíle. Najdete temné kapsy, skoro jako kdyby nízké vědomí muselo někde být až do posledního okamžiku, kdy se potom vyčistí. Před časem jsem řekl svému partnerovi, že jeho příští život bude v jedné takové kapse – a že jeho práce bude pomoci s čistěním.

.

Číslo čtyři

Zde je poslední věc pro léčitele: když jdete na sezení, máte sklon očekávat výsledky, jaké jste měli pokaždé. Ale jakkoli dobré by to mohlo být, vaše očekávání limitují výsledky. Chci, abyste se podívali na to, co děláte a očekávali dvojnásobek. Chci, abyste očekávali, že se to zdvojnásobí, protože to tak bude. To, co myslím zdvojnásobením je, že efektivita nebo výsledky budou mnohem, mnohem vyšší. Chci, abyste viděli vše dvojnásobně, protože takový je v této chvíli na této planetě potenciál.

.

Staré duše, které mohou vidět multidimenzionální energie a jsou léčiteli a intuitivními léčiteli, začnou explodovat ve svém zviditelňování. Dvojnásobek pro dnešek, desetinásobek později, a to si získá pozornost nemocnic. Tímto směrem se bude nakonec ubírat budoucnost.Jednoho dne budou mít nemocnice to alopatické a to metafyzické spojené dohromady, v závislosti na tom, co bude pro koho lépe fungovat. To všechno bude přijímáno, protože budou chápat, že to funguje. Nebude nikdo, kdo by pobíhal a snažil se to vyvracet, protože výsledky nebudou náhodné.

.

To se stane v budoucnu. Alopatická medicína nezmizí, protože i ona má své místo. Je zde prostor pro dobrou medicínu a lékaře s integritou, a je zde i prostor pro rovnováhu mezi nimi. To všechno se dá spojit dohromady vyváženým způsobem, který se stane novým paradigmatem na místo toho, jak je tomu teď v malých krabicích, které spolu soupeří o to, kdo má pravdu a kdo ne.

.

To vše, moji drazí, přichází s uvědoměním, že nemůžete zůstat stejní. Těm z vás, kteří jsou zakořeněni ve starých způsobech, řeknu, že ti kolem se prořítí kolem a andělé, kteří vás obklopují, se na vás budou dívat a prosit vás, abyste s tím pokračovali! Musíte si uvědomit, že nemůžete zůstat na jednom místě s jednou realitou a jednou myšlenkou, když se vše okolo změnilo. Jen proto, že tomu tak bylo celý váš život, není důvod, abyste věřili, že se to nikdy nezmění.

.

Buďte otevřeni věcem, které nečekáte. Dívejte se na každé dveře v budoucnu jako na laskavé dveře. Když jimi projdete a budou tam nějaké nelaskavé věci, chovejte se k nim s láskou. Jste nositeli světla. Temné věci se dají na úprk, když jim ukážete světlo. Tím vám říkám, že dnes existuje řešení věcí, které neměly řešení v minulosti. Je to proto, že nesete více světla, než tomu bylo kdykoliv dřív, a světlo je vaše moudrost vidět věci jinak. Je to světlo zmocněné staré duše.

.

Vy nejste nějakou obětí této planety. Nejste obětí systému. Vaše vědomí vytváří realitu. Když procházíte dveřmi, očekávejte, že budou věci takové, jakými chcete, aby byly. Řekl jsem vám to už dřív. Když nějaký pracovník světla s vysokým vědomím vstoupí na nějaké místo a očekává laskavé řešení, je to jako objednat si jídlo na jídelním lístku vesmírné energetické restaurace. Požadujte to, protože to je to, o čem vám andělská říše kolem vás vždy říkala, že je to možné.

.

Mnozí mohou říci: „No dobrá, já věřím vědomé části Kryonova poselství, ale proč do něj musíš pokaždé vnášet duchovní část?“ V té otázce je předpojatost. Vidíte ji? Lidé mají sklon zaměňovat nádheru laskavosti a soucitu s dnešním náboženstvím. Ukládáte tyto představy do krabic vašich vlastních předsudků. Pravda je tato: Čím vyšší je vědomí lidské bytosti, tím je blíže pochopení Tvořivého zdroje. Čím moudřejší je lidská bytost, tím je tenčí závoj mezi člověkem a Duchem. Duchovní složka toho všeho je akcelerátorem vědomého posunu planety, protože když lidí spatří, co mohou dělat, potom pochopí. Nikdy nemůžete oddělit Tvořivý zdroj od jeho díla.

A tak to je.

KRYON

.

Zdroj: www.kryon.com – Healer´s instructions – MP3 34:16 min.

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Iva M. (www.kryon.webnode.cz).Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

zpět