2-2020 Kryon

Boží plán

.

Tento živý channeling Kryona přijal Lee Carroll v  Miami, Florida, 22. února 2020

 

Zdravím Vás, drazí, jsem Kryon z magnetické služby.

Někteří by se nyní mohli naladit a následně se ptát: no dobře, a ve které jsi teď zemi? Jsem v zemi Miami (smích v publiku). Drazí, já vím, kdo je zde. Já jsem milovník duší. Mohli byste se ptát: Kdo je doopravdy Kryon? A my jsme to říkali už dřív. Nemůžete klást tuto otázku, protože ji ani nedokážete správně zformulovat. Máte totiž tak prostý koncept toho Kdo, kde a kdy?“ To je všechno tak lineární! Když se zeptáte: „Kdo je Bůh?“ očekáváte odpověď. Jako kdyby pro něj existovalo nějaké jméno, jako kdyby měl tvář, nebo dokonce klobouk!

 

Multidimenzionální energie Ducha přesahuje vše, co si dokážete představit. Je větší, než čemu byste mohli uvěřit. Je zde jedno slovo. Zní „VZNEŠENOST“. Jak si vykládáte tohle slovo? To by byla tvář Boha, kdyby nějaká existovala. To by byla tvář Vesmíru. Ale počkejte, jsou zde mnohá další multiverza, která jste dosud neobjevili. Jak je to možné, když Vesmír je nekonečný? Jak může existovat mnoho dalších, když se zdá, že jeden jediný Vesmír zabírá všechen prostor? A odpověď zní „ano“. Nemůžete to pochopit. Lidská mysl na to není stavěna. Prozatím ne, prozatím neSamotné synapse vašeho mozku jsou limitovány. Ale nejsou limitovány po chemické stránce, drazí. Jsou limitovány vědomím.

 

Začínáte vycházet z temnoty do světla většího, než jaké jste dosud kdy poznali. Kolikrát už jsme tohle řekli? Přicházíte z temnoty, znáte svět pouze v černobílé verzi a náhle spatříte světlo, jež vám ukazuje barvy, které jste dosud nikdy neviděli. Opakuji to stále znovu a znovu. Jak chcete vysvětlit barvy někomu, kdo je nevidomý? On neví ani jaké to je mít zrak, natož aby pochopil barvy! Jak bych vám to mohl vysvětlit? Tu krásu, tu velikost lásky. Mnoho vašich systémů víry bude prohlašovat: Bůh je láska! A mají pravdu. Všimli jste si toho, že téměř všechny posvátné systémy víry na Zemi vyznávají stejného Boha? To zabralo nějaký čas. Ale během doby, kdy zrálo vědomí této planety, jste si konečně uvědomili, že existuje pouze jeden Tvořivý zdroj. Všimli jste si toho, že téměř všechny systémy víry na této planetě vědí, že Bůh je láska? Krásnější než cokoli, co si dovedete představit. To je zajímavé, že? To, že věříte tomu, že tento Bůh může mluvit ke všem najednou. Může simultánně naslouchat miliardám modliteb. Tato láska, tahle krása, nebo ať už je touto energií cokoli, stvořila Vesmír. A všechno, co se v něm nachází. Takhle velká ona je.

 

Ovšem potom jste začali klást otázky. Jako kdyby byl Bůh jednoduše dalším člověkem. Možná člověk s plánem. Tak jaký je tady tedy plán? Proč jsme tady? Kdo jsi, Bože? A ta odpověď, jež by pro vás Bůh měl, by byla: „Já jsem láska.“ Ten plán je nacházení lásky. Ten plán je mnohem větší, než si myslíte. Lidé říkají: No, já tak úplně nerozumím celému tomuto konceptu Boha. Možná vás někdy napadlo, že informace, které jste dostávali, nebyly vždy tak úplně přesné. A já už jsem o tom mluvil dříve. Je to Kryonovo velice běžné téma. Říkám vám, abyste si nasadili tu čepici, ten klobouk duchovní logiky.

 

Tohle je metafora. Představte si na chvíli, že dokonce i vaše omezené lidské vědomí bude předstírat, že jste Bůh. Takže umístíte lidské bytosti sem na tuto planetu a v určité chvíli jim předáte vědomí Boha a toto vědomí nazvete „duše“. Díky tomuto magickému doteku Boha budou mít také možnost absolutní svobodné volby. Jaký je plán? Můžete i s omezeným vědomím najít lásku? Můžete najít pravdu? A krásu? A poté, pokračujíc v této představě, jim dáte svobodnou volbu. Lidé, v jejich stadiu nezralosti a teprve začínajícím vědomím, udělají chybu. Představte si to – lidé udělali chybuA vy je zničehonic začnete soudit, přestože jste jim dali zcela svobodnou volbu! Někteří by řekli: No, Bůh vzal své slovo zpět. Tenhle prostý omyl z nějakého důvodu přetrvává stovky tisíc let a každá lidská bytost, která se rodí s touto nádhernou duší, má to slovo „omyl“ napsané na čele. Proto musí tu chybu napravit. A jestliže to neudělají, tak ten nádherný a milující Bůh, který stvořil Vesmír a dal na nebe hvězdy, ten krásný Bůh bude soudit a mučit nejen je, nýbrž i jejich děti. Jak se Vám to zatím líbí? To jen ten příběh, drazí. Ten příběh, kterému lidé tolik věří. Z Boha se nějakým způsobem stal špatně fungující otec. Udělali byste to svým dětem? Začali byste je učit o životě, a jakmile by na samém začátku udělali chybu, řekli byste: Stop, končíme. Odteď jste nečistí, hříšní. Něco tady chybí… A to, co chybí, je vaše perspektiva Boha.

 

Ten plán, na který se lidé ptají, je najít to, čemu se říká láska Boha v sobě samém. Co kdyby žádná z těch věcí nebyla pravdou? Co kdyby byl Bůh větším, mnohem větším? Co kdybych teď byl opravdu kontroverzní a řekl, že Bůh si nepřeje, aby byl jakkoli uctíván? Přišlo by vám vhodné uctívat sebe samé? Řekli byste: samozřejmě, že ne, žádnému člověku by to nepřišlo vhodné. Přišlo by vám v pořádku milovat sebe samé stejně, jako milujete Boha? To je trochu něco jiného, že? A nyní se najednou začíná odhalovat mnohem větší pravda. Na této planetě právě probíhá probouzení. A součástí tohoto probouzení je to, že se černobílá stává barevnou. Součástí tohoto probouzení je mít barevné vidění místo černobílého. Někteří z vás si začínají uvědomovat, kým jsou a také začínáte vidět věci, které vám neříkali – totiž že tu nejste proto, abyste trpěli. Ne, nejste tady proto. „Tak proč tedy trpím?“ A to jsou ty otázky, se kterými jsem sem přišel pracovat. Když jste překročili milník 2012, začaly se dít na této planetě všechny možné věci – včetně probouzení se k základním pravdám. Jestliže jste žili svůj život určitým způsobem z toho důvodu, že vám rodiče říkali určité věci, je obtížné to náhle změnit. Pokud přicházíte z boje a utrpení a vaši rodiče vám řekli: „Tohle je ten způsob, jak to funguje,“ pak je to právě to, co očekáváte. Možná řeknete: „Ne, já to vím lépe.“

 

Drazí, co vám zde právě teď vyprávím? Je zde velmi jednoduchý způsob. Praktické uvědomění, že můžete odhodit veškeré utrpení svého života. Je to vestavěno, je to zabudováno do vaší buněčné struktury. Nemusíte nic hledat venku a přivazovat si to k sobě. Všechno, co musíte udělat, je vyčistit sami sebe od toho, čím jste byli naprogramováni. A ono je to ve vás opravdu naprogramováno. Jestliže vám sdělí jistý počet lidí určitou věc, definují tím, kdo jste a jaký bude váš život, to už jsme vám řekli dříve. A vy bojujete s tím, abyste se dostali z toho, co vám řekli. Možná je čas to všechno prostě odložit, sednout si na židli a v určitém momentě zvednout ruku a pronést: Drahý Duchu, já jsem stvořen pro ryzí lásku. Dovol, aby to (uvědomění) proudilo každou buňkou mého těla. Narodil jsem se velkolepý. Nejsem zde, abych trpěl. Narodil jsem se proto, abych této planetě ukázal světlo, jsem zde proto, abych to světlo ukázal i ostatním!

 

Co se stane, když tohle pronese dostatečný počet vás, starých duší? Vaše kultura se začíná měnit. Začínají se dít nemožné věci. Věci, které jste očekávali, o kterých jste si mysleli, že se budou dít, se najednou dít nebudou. Přijde změnaJe před vámi cyklus změn. Viděli jste je v počasí. Viděli jste je v proroctvích starověkých národů. Viděli jste je také ve vaší politice a ve vaší kultuře. Stále vám nedošlo to poselství? Tahle planeta se mění! A vy sedíte na místě, ze kterého můžete vyzařovat světlo na všechno, co se právě děje. Ve vašem okolí se najdou tací (ve vaší kultuře, ve vašem jazyce), kteří se tolika změn děsí. Co kdyby uviděli vás, že se nebojíte? Co kdyby spatřili vaši vyzrálost, co kdybyste jim řekli o tom, co by se nyní možná mohlo dít. Poslyšte, vy nemusíte měnit jejich systém víry, protože všechny systémy víry stejně věří v jednoho Boha. (Kryon se směje.) Ovšem mohli byste jim začít ukazovat, že ten opravdový plán je takový, že má tu lásku každý v sobě samém jako svou součást, a ne nějakým způsobem od sebe oddělenou. Vy si totiž sednete do velkých budov, možná si i kleknete a uctíváte nějaký kult. Už tento samotný akt říká „Jsem oddělen od velikosti Boha“. Ne, nejste. Vy JSTE velkolepostí Boha. A to proto, že každá duše je částí Stvořitele. Není oddělená. Není od Stvořitele oddělená. Je kouskem Stvořitele. Vaše duše je součástí Boha.

 

A kdo jsi Ty? Ty jsi lidská bytost, která objevuje, že má duši, která je velkolepá. Je uzpůsobená věcem, které jste neočekávali. Začínáte se potkávat s rodinou. Začínáte mít úžasné, úplné porozumění. Všichni ti, které jste milovali a následně ztratili, jsou určitým způsobem stále zde! Všechny systémy víry na planetě hlásí, že když zemřete, vaše duše pokračuje. To je intuitivní. A zároveň dost přesné. (Kryon se směje.) Ale neřekli vám, co se (ve chvíli smrti) stane. V té chvíli jdete zpět přímo do Zdroje, odkud jste také přišli, a to úplně každý z vás. A tam potkáte svou rodinu. Možná dokonce zažijete party (na uvítání). Nejsou pryč! To je intuitivní. Je to větší, než vám říkali. Je to mnohem lepší, než si myslíte. Plán: můžete najít tuto láskuA pokud můžete, stává se tato Země povýšeným (vyšším) místem a přidá se k rodině povýšených míst v této galaxii. Je to větší, než si myslíte. Nemůžete tomu porozumět skrze lineární myšlení. Místo toho je třeba zapojit víru.

 

Dovolte mi to opět něčím zakončit. Láska je jedním ze základních prvků multidimenzionálního vědomí lidské bytosti. Každý z vás s ní má nějakou zkušenost. Každý. Říkám multidimenzionální, protože ji nemůžete tak úplně vysvětlit, že? Jakou barvu má láska? Jak je velká? Jaké jsou její rozměry? A vy začnete říkat: Tohle ale nemůžete s emocí dělat (měřit ji). Má to nějakou logiku? Ne. Je to větší, než si myslíte? Všichni ti, kteří někdy opravdu milovali, ví, že je. A nemluvím teď pouze o lásce Boha. Poezie a hudba této planety je jen a pouze o lásce. Člověk od člověka. Vy víte, jaké to je. Je to majestátní. Je to ryzí. Může to být tak ryzí. Je to kousek Boha, který jste dostali. A díky tomuto malému způsobu můžete spatřit, že přichází něco mnohem, mnohem většího. Když se dva lidé zamilují, a jeden řekne druhému při pohledu do jeho očí: „Já Tě tak miluju,“ jaká je reakce toho druhého člověka? Možná se na vás podívá a řekne: „Co tím myslíš?“ (Kryon se směje.) To není ta reakce, že ne? Vy to totiž nemůžete analyzovat, nebo snad anoA stejně tak nemůžete analyzovat Boha! Lidská mysl nemůže analyzovat to, co je neanalyzovatelné. Tak proč si prostě jen nesednete a nedovolíte si být milováni? A to vše s plným vědomím toho, že je zde plán, který znamená hledat Boha v sobě samém a že začíná zcela novou vibrací buněk na této planetě. A když začnete milovat sebe samé a ty kolem vás, oni se na vás nepodívají a neřeknou: „Co tím myslíš?“ (Kryon se směje.) Místo toho vás prostě jen obejmou a zahrnou láskou. A začne ta cesta, pro kterou jste sem přišli, Lemuřané. Tohle je učení Kryona – že plán lidstva je nalézt Stvořitele uvnitř. A je mnoho takových před vámi, kteří to udělali. Nyní stojí okolo vás, když začínáte svou cestu. A to je nyní vše.

A tak to je.

Kryon

.

Zdroj: www.kryon.com  – God’s Plan  – 36:20

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložil Honza H.. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

zpět