2-2020 Kryon

Jedinečný člověk

.

Tento živý channeling Kryona přijal Lee Carroll v Miami, Florida, 23. února 2020

 

 

Zdravím Vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

 

Před malou chvílí můj partner skončil svou přednášku. Channelování s ním je bezprostřední. Je to něco, co se naučil. Je mezi námi nyní určité spojení. Spojení, jež je konstantní. (Lee) může vstoupit do channelingu či z něj vystoupit, aniž byste to postřehli, zcela snadno. Drazí, tohle je součást nového paradigmatu lidstva. Vaše spiritualita nepotřebuje být nijak oddělena. Vraťme se k  lineární lidské bytosti, jež chce věci rozdělovat, škatulkovat. Dávat je do škatulek, ve kterých se cítí pohodlně. Součástí tohoto je také určování času a především toho, co je duchovní, spirituálníPřišel čas navléci si lepší oblečení a dostavit se do budovy, abychom se tam na pár hodin zamysleli nad naší spiritualitou. Následně nastává zase čas se vrátit domů, vzít si na sebe naše běžné oblečení a pokračovat v našich životech. Tomuhle se říká rozškatulkování Boha. A můj partner dělal po mnoho let přesně tohle. Měl vyhrazený čas na to, kdy channeloval, a na to, kdy zrovna ne.

 

Před několika lety jsem mu řekl, že už je čas na sloučení. A přesně tohle sloučení je to, co je dnes nabízeno každé lidské bytosti. Není zde žádný důvod k tomu, abyste cítili vliv vaší duše jen během meditaceJe to dostupné vždy. Tak to bylo navrženo. To je ten způsob, jak můžete přikročit k tomu, abyste žili déleKaždý den, každou hodinu, dokonce i když spíte, můžete být napojeni na to, co je vaším Tvořivým zdrojem. To rozškatulkování přišlo, když jste se rozhodli být v mnoha věcech lineární. Včera jsem vám řekl, že právě to se teď mění.

 

Podívejme se tedy i na další věci, jež by se mohly právě teď měnit také. Souvisí s tím, jak pracovník světla vnímá věci, které přicházejí. Chtěl bych poctít každou lidskou bytost, která je zde a jež poslouchá tuto zprávu. Chtěl bych se vás na něco zeptat… „Opravdu si myslíte, že jsou všechny lidské bytosti v jednom „pytli“ v tom smyslu, že věci, jež mohou být pro vás dobré či špatné, jsou takové pro všechny“? Mnoho lidí by řeklo: Ano, jelikož jsme všichni jedny a ty samé lidské bytosti se stejným způsobem fungování.“ Z toho důvodu, jestliže se učíte o určitých duchovních praktikách, jsou pro všechny. Z toho důvodu, jestliže se učíte o jistých náboženských systémech, má se za to, že by měly být pro všechny. A to je důvod pro hlásání evangelia. A je to také důvod pro to, že přestože velké množství lidí věří ve stejného Boha, neznamená to ještě, že mu všichni vzdávají hold stejným způsobem. Mohlo by se zdát, že je to oxymóron, jenže mnoho válek na tomto světě se odehrálo právě o to, jakým způsobem by se ten jeden Bůh měl uctívat. Chtěl bych vám představit jeden předpoklad: každý z vás je mimořádně jedinečný. Nyní to aplikuji na něčem, co už znáte.

 

Vezměme si šestileté dítě a čerstvého absolventa vysoké školy. Jsou stejní? A vy řeknete: „No, jeden z nich je sice starší, ale ano, jako lidské bytosti mají oba ty stejné části.“ A proto, když jde o věci jako je například výživa, stárnutí, správné či nesprávné věci, jež byste měli nebo neměli dělat, cvičení – všechno identické pro šestileté dítě a pro absolventa univerzity. Jaký je mezi nimi tedy reálný rozdíl? Možná to bude v jejich zkušenostech. Jeden z nich je zde zatím pouze šest let a má za sebou velmi málo vzdělání, zatímco ten druhý je mladým dospělým s velkým množstvím vzdělání. Dovolte mi tedy zeptat se na tohle: přemýšlejí tito dva lidé stejně? A vy řeknete: „Samozřejmě, že ne.“

 

Dovolte mi představit vám jeden koncept. Vy nejste všichni stejní. Každý z vás v této místnosti, sedíc na své židli, má naprosto odlišné zkušenosti. A nemluvím nyní o zkušenostech v rámci tohoto života. Když jsem vám vysvětloval koncept duše, řekl jsem vám, že pobýváte v této galaxii miliony let. Chci, abyste se nyní na chvíli zamysleli nad „školou duší“. Kde jste byli? Co jste se naučili? Co jste zažili? Omezme se nyní na tuto ZemiJestliže si srovnáte někoho, kdo zažil dva životy, s někým, kdo jich prožil sto padesát, objevíte nesmírný rozdíl ve vědomí. Jeden z nich je nazýván starou duší, ten druhý je novou bytostí na této planetě a sotva zatím chápe, jak to všechno funguje. Každý z vás je velmi odlišný. Když dojde v tom, čemu vy říkáte „prostor zkušeností duše“, k nějakým zásadním otázkám, chci, abyste začali přemýšlet v rámci vašeho vnímání jinak. Jaká je nejlepší dieta pro pracovníka světla? To je dobrá otázka. Bylo by mnoho takových, kteří by vám navrhli „dietu vysokého vědomí“. Dovolte, abych vám něco řekl. Ve vašem akášickém záznamu je mnoho životů, které jste prožili v rozdílných kulturách této planetyTohle není zahrnuto ve vašem mozku, nýbrž ve vaší DNAMnoho z atributů tohoto akášického záznamu ve skutečnosti ovlivňuje váš dnešní život. A nejde pouze o energetické věci, ale také o kulturní věci. Co když jste zažili padesát životů v Indii a nyní se nacházíte v Ohiu. Jak vám chutná zdejší jídlo? (Smích v publiku.) Znáte odpověď. Pravděpodobně vám totiž nechutná. Vaše DNA si vyžaduje věci (v tomto případě jídlo) z Indie. Následně narazíte na indickou restauraci a začnete si pro sebe doma vařit jinak. Dovolte, abych se vás tedy zeptal: bude vaše strava stejná jako u vašeho souseda? I kdyby to byl osvícený soused. A najednou to začínáte chápat. Dokonce jste byli i v různých školách.

 

Jsou takoví, kteří říkají, že vegetariánství je tou jedinou možnou stravou pro osvícenou duši. Že je to lepší pro vaše zdravíNejsem zde proto, abych to zpochybňovalJsem zde proto, abych vás požádal, abyste vnímali reakce vašeho vlastního těla na tuto dietuPokud přicházíte z kultury, kde se maso jí, vaše buňky novou dietu prostě nepřijmou. Je možné, že se jim prostě nebude líbit. Tak, jste připraveni? Možná by to nemuselo prospět vašemu zdraví! Je možné, že budete muset projít dvěma či třemi životy, kdy budete jíst pouze vegetariánskou stravu, než s ní budete opravdu spokojeni. A ano, potom už to bude správně. Budete potřebovat vegetariánskou stravu. Tohle všechno se týká všech specifických druhů stravy, jelikož ti, jež lineárním způsobem věří, že jim to pomohlo, a navíc vidí vědecké důkazy pro to, proč by jim to pomáhat mělo, věří také tomu, že by tuto stravu měli dodržovat všichni. Budou žák šesté třídy a vysokoškolský absolvent chtít jednu a tu samou věc? Nebo jim prostě jen jejich zkušenost „diktuje“, co sami chtějí, na co bylo jejich tělo navyknuto nebo že to, co se naučili, je pro ně lepší? Sedíte v této místnosti a máte všichni velice rozdílná těla, a vaše DNA zažily mnoho různorodých zkušeností. A to obzvláště s jídlem. Tento channeling bude následně šířen a diskutován. A vy budete moci vidět lidi, kteří s ním souhlasí a další, kteří s ním nesouhlasí. I přesto, že můžete vědecky dokázat, že jsou pro vás určité věci lepší, zrovna vy můžete mít Akášu, jež tyto věci prostě odmítneA to proto, drazí, že jste individualitami.

 

Kolik hodin denně byste měl meditovat?! Začneme opravdu s touhle diskuzí? (Kryon se směje.) Máme zde šestileté dítě v Indii a máme zde guru, jemuž je padesát let. Kolik hodin denně by měli meditovat oni? Vidíte, co vám říkám? Odpověď stanoví zkušenosti. A pro vás to funguje stejně. Některé staré duše fyzicky nemeditují vůbec! A důvod? Dal jsem vám ho, když jsme dnes začali. Meditace je lineární činnost. Rozhodnete se skončit s tím, co právě děláte, posadíte se do meditační pozice, meditujete, vstanete z meditační pozice a jdete si zase za svým. Nezdálo by se vám lepší, kdyby existoval nějaký způsob, nový způsob, díky kterému byste meditovali každou hodinu, kterou byste byli vzhůru, a to bez toho, abyste tu činnost linearizovali? „Kryone, to bych ale nemohl řídit auto, když bych celou dobu meditoval!“ (Kryon se směje) Ne, vy tomu nerozumíte. Jedná se o nový typ meditace: stávání se jedním s vaší duší. Něco tak pohodlného. A jste vždy v tom prostoru lásky. Nemusíte ho vytvářet. Nemusíte tam chodit a procvičovat ho. Protože vy se jím stáváte. To už není lineární, že? Začínáme se tedy na tyto věci dívat s vámi. Tohle začne zároveň vysvětlovat některé frustrace starých duší, jež začínají dostávat informace od jiných duší, které jsou dokonce ještě starší než ty jejich. A říkají vám: „Neděláte to správně.“ Nyní tedy víte, že jste v pořádku. Chtěl bych, abyste povolili vaší intuici vést vaše životní rozhodnutí, především ta týkající se tohoto typu věcí.

 

Jelikož jsme o tom mluvili, co vám přinese pokročilejší vyvinuté uvědomění v záležitostech diet a jídla? A odpověď je tato: vyšší uvědomění nebude vytvářet systémy, bude vytvářet praktiky (postupy) – tato výživa už se začíná projevovat v těchto oblastech vaší země. Nakonec přijde uvědomění si toho, čím Gaia opravdu je. Když jídlo pěstujete a následně jej ihned sníte, vaše tělo to oslavuje. Ovšem pokud se rozhodnete jej zachovat (konzervovat), zmrazit nebo uvařit způsobem, jenž jej ničí (znehodnocují), možná to není ten nejlepší způsobA to je přesně to, co Američané dělali posledních dvě stě let. (Kryon se směje.) Nyní začínají být uvědomělí. Mimochodem, jedná se o stejné uvědomění, jež místní domorodci vždy měli a mají. Ironie je v tom, že i samotní Evropané to také věděli. Ti samí Evropané, k jejichž původu se dnešní Američané hlásí. Je to zajímavé, že? To, co kultury dělají. Na počátku Spojených států amerických byla válka s Evropany. A Američané byli tak šťastní, že se zbavili všech těch evropských vlivů. Tehdy odhodili vše evropské, i to, co fungovalo a bylo pro ně přínosnéZavrhnuli homeopatii. Zavrhnuli výživu, pěstování plodin na vlastních zahradách. Nyní jsme svědky jejich návratu k věcem, které dříve fungovaly. Drazí, nezáleží na tom, jaká je vaše strava, existuje nové paradigma, jež říká „Hledejte nejčerstvější věci (plodiny), jaké můžete dostat. To je to propojení s Gaiou, které zde vždy chtělo být s vámi přítomno. Ty plodiny začínají být dostupné, dokonce i v těch nejlidnatějších a nejobydlenějších oblastech. Tomu se říká evoluce osvícení. To je ve vaší DNA – touha po čerstvých věcech. Není to systém stravování. Používáte to, co je intuitivní, k tomu, aby vás to vedlo směrem k cestě, po níž se chcete vydat. A to vás přimkne k vaší Akáše, jež v sobě nese zkušenosti mnoha životů – možná v jiných zemích či v jiných kulturách.

To pro dnešek stačí. Vrátím se.

 

Já jsem Kryon. Jsem zamilovaný do lidstva a připravený vám ukázat některé z věcí, jež se zásadně mění. Nebojte se těchto změn, drazí.

A tak to je.

Kryon

 

Zdroj: www.kryon.com  –  The Unique Human– 22:12

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložil Honza H.. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

zpět