2-2020 Kryon

Nová pomoc – Uzly a Nuly

 

 

Tento živý channeling Kryona přijal Lee Carroll v  Miami, Florida, 23. února 2020

 

Zdravím Vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Tohle je závěr víkendových zpráv – je to číslo čtyři. Tento víkend je o naději. O věcech, které možná přicházejí na tuto planetu. Dáváme Vám zprávy, v nichž se mluví o světle a temnotě. Zároveň Vám říkáme, že světlo začíná vyhrávat. Pokusili jsme se Vám vysvětlit proč. Proč by to mělo být nyní jiné než v minulosti? Vysvětlovali jsme Vám tu frustraci, již zažívají ti, kteří vidí tu přicházející změnu, ale nerozumí jíObecně zde však mluvíme o začátku nového cyklu. Kosmologie mnohých domorodců (původních obyvatel) říkají totéž. A přece je mnoho takových, jež toto uslyší a v jejich mysli vytane spousta námitek. A řeknou: „Kryone, musel bys opravdu porozumět lidem, abys pochopil, že vše, co prozatím lidé zažívali, byly války, trápení, strach – to vše po celé věky. (pauza) Kryone, tohle je možná jen krátký cyklus, možná to nastane pouze na krátký čas. Jak můžeme vědět, že nás to potom prostě nehodí zpět tam, kde jsme byli předtím? Kryone, bylo nám řečeno, že historie je předpovědí budoucnosti. Je mnoho futuristů, jež nám řeknou, abychom se podívali do historie a uviděli, co lidé udělali ve svých minulých cyklech. Ano, byly tam cykly míru, ovšem ty vždy následně vedly k další válce. Jak to víš, Kryone? Jak to tedy víš, že tohle není pouze další z krátkých cyklů míru?

 

Přestože jsme o tom mluvili tolikrát, stále je pro lidskou bytost velice obtížné představit si, že to, co přichází, bude jiné než to, co zde bylo v minulosti. Máme pro Vás tedy něco k zamyšlení. Je zde pravda týkající se otázky, proč by tento cyklus měl být odlišný. „I kdyby bylo předpovězeno starodávnými, že bude tento cyklus lepší, co zaručí, že se udrží ve světle? Vždyť temnota je tak silná. Co když je její oslabení jen dočasné a brzo bude zpět? Proč tolik optimismu, Kryone?“ Odpověď je v tom, co vám hvězdy a ti z hvězd zanechali na této planetě. Máte svobodnou volbuOvšem lidská přirozenost, taková, jaká je, setrvávala po celé věky v nízkých vibracích. A vy pokládáte správnou otázku: Co zabrání tomu, aby to celé nesklouzlo tam, kde to bylo dříve? Co všechny ty temné organizace, u nichž se vždy zdá, že se vynoří a převezmou nad vším kontrolu?

 

Teď přijde ta část, u které budou všichni, jež toto poslouchají, obracet oči v sloup. Pro kohokoli, kdo tohle poslouchá a nezná větší obraz – všichni, kteří právě poslouchají, mají 23 párů chromozomů ve své třídimenzionální DNAOvšem nikdo z těch, z koho jste se vyvinuli nebo ze kterých jste vzešli, jich nemá 23. Drazí, nejste tady náhodou. Byli jste pečlivě vytvořeni vyšším zdrojem, byla v tom pomoc z hvězd. V této galaxii se nachází mnoho bytostí s velmi vysokým vědomím, jež prošly tím, čím jste prošli nebo právě procházíte a mají civilizace, jež to zvládly. Vyvinuli se. Měli vyvinutou planetu už stovky tisíc let předtím, než jste sem přišli vy. Proč je pro vás tak těžké tomu uvěřit, když je galaxie tak stará a naproti tomu lidstvo, tak jak ho znáte vy, tedy s 23 páry chromozomů, je zde pouhých 200 tisíc let?

 

Stvořitel zná vaše jméno. Ti, jež vás sem přišli osít, jsou stále zde. I ti vědí, kdo jste. A rozumí té otázce, již jsem dnes skrze vás položil. Co zabrání tomu, abychom se vrátili zpět do starých pořádků? Planeta prochází civilizačními cykly. To se odráží dokonce i ve starodávných kalendářích, což by vám možná mohlo připadat zajímavé. Země má délku svého kolébání 26 tisíc let a mayský kalendář má délku 5125 let. Kdyby obsahovaly jiné kalendáře stejná čísla, zjistili byste, že by velmi jednoduše pasovaly do těchto 26 tisíc let. Bylo by jich celkem pět (cyklů). Říkali jsme vám, že zde bylo pět civilizací před tou vaší. Možná tedy můžete vidět, že se právě odehrává civilizační cyklus. Rok 2012 byl ve skutečnosti středem tohoto 26 tisíc let dlouhého kolébání. Precese rovnodennostiPočátek další civilizace, nazvané lidstvo, jež je připravená posunout se do dalšího cyklu a dát tak potenciál k posunu směrem k vyššímu vědomíA aby toho lidstvo mohlo dosáhnout, bylo mu tady zanecháno něco, co zde postavili ti z hvězd.  Teď přichází ta část, kdy budete zase obracet oči v sloup. Uzly a nuly. Jedná se o původní místa, kde ti z hvězd přistáliJe jich dvanáct, doplněných ještě o dalších dvanáct míst. Všechna tato místa tam prostě ležela, neviditelná, čekající, čekající na tento moment. Tato skupina je první, jež dostává toto učení o zmíněných dvanácti párech (12 uzlů a 12 nul). Nyní jsou všechny plně aktivované a začínají pracovat.

 

Před lety jsem vám pověděl o operaci „tlaku a tahu“ uzlů a nul. Na Machu Picchu jsem vám řekl, že jsou nyní všechna tato místa aktivní a začal jsem vám vysvětlovat, co dělajíTi z hvězd tímto procesem také prošli. Oni ví o tom potenciálu, že byste mohli zase sklouznout nazpátek. Také tím prošli. Oni vědí, co se stane, když se velmi nízké vědomí začne měnit. Řeknu vám, co ví. To, co vy nazýváte temnou energií na této planetě, se začne shromažďovat a společně růst, protože se poprvé cítí ohrožena světlem, a tak bude bojovat. To není konspirace. Je to jen přemýšlení na úrovni nízkého vědomí, jež nechce žádnou část tohoto osvícení, které právě na planetě probíhá, jelikož by zcela a naprosto ztratili kontrolu. Pokud vyhraje na této planetě světlo, oni vyhrát nemůžou. Není možné dále udržovat temnou energii, když všude okolo proniká světlo (Kryon dojatě). Není to možné. Mají problém. Dokonce se teď shromažďují, aby to řešili. Tohle je metafora pro temnou energii, jež si začíná uvědomovat, že prohrává. Snaží se proto se světlem bojovat. To všechno ti z hvězd vědí, protože se to odehrálo i na jejich planetách. Už to viděli. A proto se vám, drazí, dostane právě teď pomoci.

 

Mřížky této planety jsou specifické. Mnohokrát jsme je všechny uváděli. Některé z nich jsou měřitelné a jiné zase ne. Ta největší, jež měřitelná není, se nazývá krystalická. Ovšem vy můžete vidět, jak pracuje, už jsme vám to řekli dříve. Když vkročíte na bitevní pole, třeba i po sto letech, vnímavá lidská bytost to ucítí! Zastaví se a řekne: „Tady se něco událo. Cítím tady smutek a smrt.“ Víte, že to tak je. Ale jak je to možné? Jak může jakýkoli člověk cítit, co se na tom místě událo třeba před 200 letyProtože si to pamatuje sama zemská půda. Je za to zodpovědná krystalická mřížka. Mohli byste tedy říct, že vám krystalická mřížka pomáhá vybavit si tyto události a vlastně ovlivňuje vaše vědomí podle toho, kde se právě nacházíte. Někdy mluvíme o „mřížce starodávných“. To je energie všeho, co se kdy událo na planetě, vycházející z moudrosti předků. Mluvili jsme také o mřížce planety GaiiTo je energie planety, jež je zde, aby vás ve všem podporovala. Tyto mřížky byly po staletí naplněny negativní energií, nízkým vědomím, válkami a dalšími válkami. To je důvod, proč si myslíte, že s postupem času zase sklouznete zpátky tam, kde jste byli. A teď to je ta chvíle, kdy přicházejí na scénu uzly a nuly. Tyto uzly a nuly sem byly umístěny multidimenzionálním způsobem, jenž jednoho dne pocítíte a pochopíte. Už jsme je všechny identifikovali. Vy víte, kde se nacházejí, a přijde den, kdy přesně pochopíte, co dělají a co způsobují. Až se to stane, již nebudete pochybovat o pravdivosti toho, co se vám právě chystám sdělit.

 

Tyto mřížky se začínají pročišťovat a neexistuje nic, co by s tím temná energie mohla udělat. Je to téměř jako nějaká „sbírka negativity“, jež do nich byla uložena. Spousta emocí z válek, pocitů zármutku či bolesti z „hororových“ míst této planety. Představte si, že jsou všechny tyto emoce a pocity určitým způsobem nashromážděny v těchto mřížkáchNyní tyto uzly tohle všechno vytlačují a to skrze spojení, jež zde (na Zemi) vzniklo. Tyto negativní emoce jsou tlačeny od nul k uzlům, a čím blíže se dostanou k uzlům (metaforicky), tím spíš jsou spáleny, jelikož se nikdy nemohou dostat k danému uzlu, jenž byl přistávacím místem Plejáďanů na této planetě. Všechny tyto temné energie se totiž vytratí před láskou Boha (Kryon dojatě). Vypaří se. To je ta část, u níž převracíte oči v sloup, není to tak?

 

To je ten důvod, proč temnota nemá žádnou šanci. Hvězdní to věděli. Drazí, máte k dispozici pomoc. Máte vítr v zádech, drazí. A chci, abyste věděli tohle: tohle není ten boj, o němž jste si mysleli, že ho budete muset svést. Soucit, laskavost, krása, transparentnost, integrita a láska se brzy stanou těmi nejmocnějšími energiemi na téhle planetě. Nadejde den, kdy budete moci vstoupit na to bitevní pole a ani ti vnímaví nebudou cítit nic. Bylo to vyčištěno (odebráno). Naopak, ti citliví budou moci vstoupit na jiné místo a pronést: právě zde se narodilo dítě! Tady se do sebe dva lidé zamilovali! (Kryon se směje) Z těchto míst začnou vyzařovat všechny krásné věci této planety. Předci budou mít radost také, jelikož i jejich mřížky budou vyčištěny. Navíc budou konečně moci šířit svou moudrost tam, kde to dříve nebylo možné. Mřížka Gaii se začne probouzet k životu a vy si začnete uvědomovat, že navrácení se k přírodě je vlastně jednoduché. Je to správné a odlehčí to vaši duši. Všechny věci, o nichž mluvili domorodí a učili je, všechny ty základní pravdy, jež věděli, začnou vyzařovat přímo do vašeho vědomí.

 

Proto nesklouznete zpět. Jelikož jak vidíte, Duch zná vaše jméno. Chci, abyste se nad tím zamysleli. Když někteří z vás řeknou: „Není zde žádná naděje. Zdá se mi, že se pořád jen trápím,“ chci, abyste si v tu chvíli něco vizualizovali. Ty nádherné ruce Ducha, jež reprezentují stvoření vaší duše, se natahují dolů, aby vás zvedly a provedly vás tímto životem. Nehledě na to, co se právě teď děje, tohle je proměna. Je to proměna, jež je pro mnoho lidí velmi obtížná a pro jiné frustrující. A proto jsem tady. Právě teď je účelem Kryona na této planetě dostat vás skrze tento posun a vyzařovat světlo na každého, jenž může slyšet tato slova. Vězte, že jste milováni Bohem. Vstaňte a odejděte z tohoto místa s velkolepostí. Tak vás totiž Bůh vidí. Tak tedy do našeho příštího shledání.

A tak to je.

Kryon

 

Zdroj: www.kryon.com  –  The New Help – Nodes and Nulls– 13:05

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložil Honza H.. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.
zpět