2-2021 Kryon

Čtyři aspekty soucitu -  2

.

Tento živý channeling Kryona byl přijat Leem Carrollem v rámci Healing Wednesday, 10. února 2021

.

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Toto je druhá část naší série o soucitu. V první části jsme vám uvedli definici soucitu, jak ji vidíme my. Tuto sérii jsme nazvali „Čtyři aspekty nebo tváře soucitu“. Některé z nich, jak budeme v této sérii pokračovat, vás možná překvapí – toto je jeden z nich.

 

Již jsme probrali ten nejznámější druh soucitu, jímž je soucit s ostatními lidmi. Ukázali jsme vám některé jeho prvky a několik věcí, které nemají nic společného se soucitem, i když si myslíte, že by mohly mít. Tato druhá část je jiná.

 

Než vám řekneme, o co jde, definujme znovu, co z našeho pohledu znamená soucit. Ach, drazí, kdybych vám to mohl ukázat, namalovat jako obrázek nebo se s vámi nějak podělit o ten pocit, zvláště o ten dnešní aspekt, viděli byste ten rozdíl. Ale vše, co mám, jsou jen slova. Možná se naladíte na tento channeling a budeme se moci společně propojit.

 

Definice soucitu z našeho pohledu je spojení s Duchem, spojení s myslí Boha, chcete-li. A pokud si to dokážete představit, je to spojení s Tvořivým zdrojem, které vám poskytuje splynutí energie, jež vám umožňuje různé věci: zaprvé otevřenou vřelost, zadruhé zralou laskavost (nejen laskavost, ale zralou laskavost) a zatřetí porozumění vůči všemu, co se kolem vás děje.

 

Znovu opakujeme: Jde o spojení s myslí Ducha, Tvořivého zdroje, které pak umožní splynutí energie, vytvářející vřelost, zralou laskavost a plné porozumění. To je čistý soucit, jak jej vidíme my. A platí to pro všechno, co se právě teď kolem vás děje.

 

Aspekt, který bych vám dnes rád představil, není nejtěžší, to bude možná ten následující, ale tento je odlišný a nečekaný. Tady je: Dokážete mít soucit s plánem?

 

Soucit s plánem

Pokud nás sledujete delší dobu, slyšeli jste mé channelingy o plánu už dříve. Drazí, existuje plán pro vaši duši a existuje plán pro tuto planetu. Všechno se děje na základě vaší svobodné volby, jak přicházíte a odcházíte, přicházíte a odcházíte, přicházíte a odcházíte. Ale právě teď, v současné době, se tento plán naplňuje.  Začalo to v roce 2012, přechodem – okamžikem, kdy se energie začala měnit. Za chvíli se k tomu dostanu. Rád bych však, abyste si to vryli do paměti, abyste pochopili, co mám na mysli „soucitem s plánem“. Řekněme, že se účastníte nějaké pietní akce nebo pohřbu někoho, koho jste milovali a ztratili. A na sedadle, na kterém sedíte a posloucháte oslavnou řeč na zemřelého, příběh jeho života, vás najednou zaplaví soucit. Vidíte tu osobu, vidíte ji, jak se vrací opět mladá, jak se směje a má před sebou nový život. Protože se vrací, všichni se vracíte. Všichni, kteří tohle teď posloucháte, jste prožili mnoho životů, proto zde mluvím ke starým duším. To je ten plán.

 

Když se ocitnete na místě, které je pro mnohé spojeno s tak velkým zármutkem, dokážete jim poskytnout soucit, laskavost, porozumění a vřelé srdce? Dokážete jim předat perspektivu, která je tak odlišná od všech ostatních kolem vás, tím, že vidíte, jak se tento milovaný člověk vrací jako mladý a šťastný a říká vám: „Děkuji, že jsi viděl ten plán a ne jen smutek kvůli jednomu krátkému životu.“ Všichni žijete krátké životy, přicházíte a odcházíte.

 

Soucit s plánem je pouze jedním aspektem. Dokážete kráčet svým životem a rozpoznávat, jak ten plán funguje? Tento plán je krásným dokonalým plánem Ducha, který, pokud si zvolíte jej následovat, nakonec povede k osvícené Zemi, k luminozitě, jak občas slýcháte, k níž dojdete jako pracovníci světla, kteří vidí a chápou tento plán mnohem, mnohem lépe, než kdokoli jiný.

 

Plán začíná fungovat

Nyní vyslovím prohlášení, které uslyšíte znovu a znovu: Zlo na této planetě nevyhraje, bez ohledu na to, co si myslíte. Od roku 2012 už nefunguje tak, jako předtím. Uvědomili jste si, že podle starých proroctví byste tu už neměli být, protože v období po roce 2000 až 2012 mělo dojít k další válce? Ale k žádné válce nedošlo, jak jste zaznamenali a jak jsme o tom mluvili už dřív. Plán začíná fungovat. Dokážete být soucitní s věcmi, které vidíte? Dokážete pochopit s otevřeným srdcem a vědět, že všechny ty ošklivé věci tam vždy byly a jen teď najednou začínají vylézat z temnoty na světlo, jako červotoči ze starého nábytku, jak se říká, takže je můžete vidět? Jak se vám v současné době líbí váš kongres (v USA – nebo parlament ve vaší zemi)? Možná řeknete: „Nelíbí se mi, co vidím. Prostě se tam hodně bojuje.“ Věděli jste, že způsob, jakým se to všechno za poslední měsíc vyjevilo, vede k tomu, že si vytvoříte názor a rozhodnete o tom, co už ve svém kongresu nechcete vidět? Chápete to? Dojde ke spravedlivé odplatě, dojde k bodu, kdy si už nebudete vybírat lidi, kteří budou jen bojovat mezi sebou. Jste si toho vědomi? Toto je luminozita, to je to světlo, které se nyní začíná ukazovat nevídaným způsobem. Vidíte předsudky, zkreslené vnímání, týkající se genderů, policie nebo čehokoliv jiného, to vše se nyní přiostřuje do takové míry, že řeknete: „Tohle už nechceme vidět, nechceme to! Budeme na tom pracovat, i když to bude trvat desetiletí.“

 

To je plán. Dokážete mít soucit se všemi, kdo tím procházejí a možná kvůli tomu dokonce přijdou o život? Dokážete se na to všechno podívat a říct: „To je ten plán. Jsem tak rád, že konečně začínáme vidět, že všechny ty životy nepřišly nazmar.“ Plán přichází, světlo se začíná ukazovat. Nenechte se zmást zdáním, že se všechno hroutí a rozpadáNení tomu tak. Až dosud se všechno rozpadalo, proto existovalo proroctví, že dojde k další světové válce a už tu nebudete. K tomu však nedošlo, drazí.

 

Dokážete tomu porozumět? Dokážete se posadit, prostě se jen zastavit a rozhlédnout se kolem? Kolik desetiletí podle vás zneužívali duchovní mladé chlapce? 50 let, 100 let? Už jsme o tom mluvili. A jak dlouho to bylo prostě skryté? Dnes už není! Vidíte to? Najednou je tu zodpovědnost, najednou vidíte věci, které tu vždy byly a které se nyní vynořují. Plán začíná fungovat, všechny tyto věci se začínají vynořovat na světlo. A vy se rozhlížíte kolem sebe a říkáte: „Ach, co se děje, to je tak hrozné, tak děsivé.“ Říkám vám: Takhle to vypadá, když se nafta dostává na povrch a začíná se oddělovat, místo aby splývala se světlem v temnotě. Začíná se to samo oddělovat a vy začínáte identifikovat, co už na této planetě nechcete. To je to nové, zejména od roku 2012. Mějte na paměti, že tohle je plán.

 

Světlo zvítězí

Jak soucitní dokážete být s lidmi, kteří jsou do toho zapleteni a ani si to neuvědomují? Můžete se oprostit od některých starostí a obav a mít soucit s plánem? Protože můžete vidět pomalou, velmi pomalou změnu událostí směrem ke světlu. Světlo začíná vítězit! A zatímco vidíte sami sebe, jak řešíte všechny tyto problémy, začínáte je skutečně řešit a ony se prostě už nevrátí. Začínáte chápat, co tím myslím? Vytváříte lepší Zemi.

 

Byl bych rád, kdybyste si tento channeling poslechli (nebo přečetli) vícekrát, nebo říkali ostatním lidem, že to, co vidí a vnímají, nemusí být přesně to, co si o tom myslí. Věci se nemusí rozpadnoutale jednoduše se samy odhalují, abyste se jako lidská rasa mohli rozhodnout, že je již nechcete a vyřešíte je.

 

Soucit s plánem přichází se zralým srdcem a se zralou laskavostí. Slovo „zralý“ jsme použili několikrát. Zralost vychází z vás, podle toho, kolik životů na této planetě jste už prožili a jak rozvíjíte stále zralejší vědomí o tom, co chcete – a co nechcete. Víte, co přijde v Kruhu dvanácti, že? Protože něco z toho budeme opakovat. Vrátím se za chvíli, až budeme společně meditovat.

A tak to je.

Kryon

 

Zdroj: www.kryon.com – Four Facets of Compassion – Part 2 – MP3 -  min. 13:46

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Jana S. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

zpět