2-2021 Kryon

Čtyři aspekty soucitu – 3

.

Tento živý Kryonův channeling byl přijat Leem Carrollem v rámci Healing Wednesday, 17. února 2021

.

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Když jsme zahájili tuto sérii, řekl jsem vám, že představím čtyři aspekty nebo tváře soucitu. Existuje mnoho aspektů soucitu a my se zaobíráme čtyřmi z nich – některé jsou dobře známé a obecně přijímané, jiné jsou trochu obtížnější. Ze všech čtyř považujeme tento třetí, katalytický aspekt za nejtěžší – katalytický. Znamená změnu, která přichází, pokud tomuto aspektu opravdu porozumíteJe to nejobtížnější aspekt, protože se týká vás osobně.

 

Zopakujme si, co jsme udělali v posledních dvou channelinzích. Definovali jsme soucit. Naše definice se nemusí nutně shodovat s tím, co najdete ve své společnosti nebo ve svých slovnících. Co je podle vás nejvyšší formou soucituTo je to, co pochází z druhé strany závoje. Tento soucit lze přenášet, přebírat na sebe, aby se stal vaší součástí, a zapojovat se do něj, protože vaše duše je částí Tvořivého zdroje.

 

Rád bych znovu zopakoval definici soucitu z našeho pohledu. Soucit je spojení s myslí Ducha, myslí Boha, chcete-li jej tak nazvat, Tvořivého zdroje. Je to spojení s Tvořivým zdrojem, které umožňuje splynutí, jež vám poskytuje energii zralé laskavosti, otevřené vřelé srdce a porozumění vůči všemu kolem vás. Zopakuji to znovu, možná trochu jinými slovy, abyste to znovu a znovu slyšeli: soucit je spojení s Tvořivým zdrojem, s Bohem, které umožňuje splynutí, jež vám dává energii otevřeného vřelého srdce, vytváří laskavé a zralé pocity a umožňuje vám porozumění, které přesahuje vše, co jste dosud měli.

 

Soucit k sobě samým

Co s tím udělat, je následujícím tématem. Protože třetí aspekt v této sérii o soucitu je soucit k sobě samým. Pokud si vybavíte první dva aspekty, pak jsou snazší, přestože se jejich témata různí. Tentokrát je to o vás. Jednou z nejtěžších věcí pro člověka je pochopit, jak milovat sám sebe. O tom je jiný channeling, ale v rámci tohoto channelingu jde o to, mít soucit sám se sebou.

 

Někdo by mohl říct: „Kryone, ani si nejsem jistý, zda dokážu rozeznat rozdíl.“ Nebo: „Kryone, vůbec ani nevím, kde začít.“  A máte pravdu. Je těžké dívat se na sebe tímto způsobem.

 

Téměř všechny formy vědomí, zejména lidské, začínají přežitím. A poté, i když dojdete ke zralosti osvíceného ducha, kterou tolik z vás má, stále se na sebe díváte úplně jiným způsobem. Je pochopitelné, že mnoho lidí prochází životem a na své cestě neustále s něčím bojuje. Stávají se věci, kterým nerozumí a kvůli nimž mají pocit: „Nevím, co jsem udělal špatně. Možná jsem oběť. Možná se o mě v tomto životě nikdo nestará.“ A tak to může pokračovat dál a dál. Pak se zeptáte: „Jak mohu mít soucit sám se sebou? Kdyby to byl ten případ, jak mohu mít soucit sám se sebou?“ A dodáte: „No, vím, jaké to je, když sám sebe lituji. Ano, cítím lítost sám se sebou, takže sám se sebou soucítím.“ Pamatujete si na první lekci? Nejde o lítost, drazí. Soucit není lítost. Dali jsme vám přece definici, že soucit neznamená litovat sám sebe ani nikoho jiného, vůbec ne. Naopak jde o myšlenku, že můžete mít soucit sami se sebou.

 

Čím jste už prošli? Nezáleží na tom, jak jste staří, nezáleží na tom, zda jste mladí nebo senioři. Všichni jste prošli věcmi, kvůli nimž jste možná mohli pociťovat, že jste něčím méně než ti ostatní nebo že vás někdo ponížil, možná jste se trápili nebo byli úplně na dně. Je to běžné pro všechna stádia vědomí, dokonce, i když už jste vyrostli. Dokážete se podívat na svůj život a říct: „Prožil jsem si toho hodně a pořád jsem tady. Ve skutečnosti se učím, jak být k sobě laskavější.“ Mohli byste to tak říct, protože tohle je lekce, že? To je to, co učíme, že? O tom je Kruh dvanácti – sedíte na židli a začínáte vidět sami sebe v jiném světle.

 

Dokážete mít soucit pro svou cestu? Opět jde o spojení s myslí Boha a splynutí s laskavostí, porozuměním a otevřeným vřelým srdcem pro sebe samotné. Dokážete se na sebe podívat s nadhledem a říct: „Podívej, (sem si dosaďte své jméno), jaký je to život!“ Co když jste si tím prošli? Víte, o čem mluvím.

 

Železo se ostří železem

Existuje rčení, které jsme už dříve použili a které vám chci připomenout: Železo se ostří železem. Byli jste nedávno ostřeni? A pokud ano, dokážete mít v takové situaci soucit sami se sebou, ne jako s obětí, ale jako s vítězem? Že jste zvítězili ve světle, kdy se přihodilo tolik věcí, kterými jste prošli, a vyšli na druhou stranu? Tak, že jste se na to museli podívat a konstatovat: „Páni, to je tak působivé!“ Můžete mít soucit spojený s myslí Boha, vidět sami sebe a mít vůči tomu otevřené srdce, laskavost. Možná se uvidíte sedět na židli a sami sobě řeknete: „Mám soucit s touto duší, která prošla všemi těmito věcmi a přežila jako vítěz, ne jako oběť.“ Přechod od oběti k vítězi je tou podstatou soucitu k sobě samotnému.

 

Vyzývám některé z vás, abyste si tento channeling znovu poslechli (nebo přečetli), abyste pochopili, o čem mluvím. Nejtěžší pro vás je podívat se na sebe s odstupem. Žádali jsme vás, abyste milovali sami sebe. Dokážete milovat sami sebe kvůli tomu, čím jste prošli, kvůli vašemu skutečně posvátnému vědomí? Bylo by to tak správné. Jste stvořeni Stvořitelem, milováni Stvořitelem, a to vám dává schopnost soucitu vůči sobě samotnému.

 

Soucit jako katalyzátor

Řeknu to znovu: Soucit je katalyzátorem, který spouští další věci. A pokud dokážete mít soucit pro všechno to, co vás tento měsíc učíme, pak se začne dít něco mimořádného. Věděli jste, že soucit je spouštěčem, jenž odstraňuje strach? Když jste soucitný člověk, díváte se na věci úplně jinak, včetně sebe.

 

Předpokládejme, že vstoupíte na nějaké neznámé místo, nebo že se stane něco, co vás děsí nebo dokonce něco negativního. Dokážete se poté zastavit, ohlédnout se a říct si: „Páni, prošel jsem tím, zvládl jsem to.“ Železo se ostří železem. Dokážete se podívat sami na sebe a vybavit si řadu vítězných událostí, kdy jste přemohli strach a to negativní kolem vás? Je to protiklad k tolika lidem, kteří u každé opakující se události spadnou do stejného vzorce a říkají: „Ach, už je to tady znovu. Stane se to znovu. Nikdy neuspěju.“

 

Drazí, říkáme vám, že tohle není vaše dědictví. Kvůli tomu tady nejste. Jste tady, abyste zdolali všechny tyto věci, zvítězili nad nimi a vstoupili do světla, které pak začne vytvářet situace, jaké jste neočekávali. Pokud dokážete mít soucit, jenž je prvkem Boha. Tento prvek začíná spolu s vámi růst, až se stane vaší druhou přirozeností. Pak budete mít soucit nejen s jinými lidmi nebo s plánem, o čemž jsme mluvili v prvních dvou channelinzích, ale také sami se sebou. A až začnete mít tento soucit sami pro sebe - pozor, tady to přichází - pak začíná léčení!

 

Buňky vašeho těla, nemoci nebo genetické predispozice, které v sobě můžete mít – to vše začíná mizet. Protože jste si vybrali soucit sami se sebou, s oním člověkem (jméno si dosaďte), kterým jste vy sami. Toto je okamžik, kdy začíná léčení. Toto je okamžik, kdy smetete všechny věci, které by vám mohly vstoupit do cesty k vašemu uzdravení nebo dlouhému životu. Už jsem o tom mluvil. Čím víc soucitným člověkem se začnete stávat, tím častěji se budete ocitat ve správný čas na správném místě kvůli synchronicitám a věcem, za které jste se vždy modlili.

 

To je ta láska, o které mluvíme, a která se může projevit s posvátným soucitem, jenž sídlí v každém člověku. Je ve vaší duši, připravená se projevit. Musíte se jen naučit používat to a pracovat s tím. A čím víc s tím pracujete, tím víc se zlepšuje.

 

Ze čtyř aspektů soucitu je tento nejobtížnější: soucit k sobě. Gratulujeme, pokud jste pochopili toto mimořádné poselství. Předáváme vám jej se soucitem lásky, kterou k vám (jméno si dosaďte) Bůh má.

A tak to je.

Kryon

 

Zdroj: www.kryon.com – Four Facets of Compassion – Part 3 – MP3 -  min. 15:03

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Jana S. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

zpět