2-2021 Kryon

 Čtyři aspekty soucitu – 4

 

Tento živý Kryonův channeling byl přijat Leem Carrollem v rámci Healing Wednesday, 24. února 2021

.

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Pokaždé, když k vám přijdeme tímto způsobem, jsme si velmi dobře vědomi toho, kdo to poslouchá (nebo čte). Po mnoho let jsme představovali poselství, která pak byla zaznamenána a zpřístupněna pro vás zdarma na webových stránkách mého partnera, aby si je každý mohl kdykoli poslechnout. Celá ta léta, co jsme to dělali, jsem vám říkal, že v multidimenzionálním stavu nezáleží na tom, zda si zprávu poslechnete hned, nebo později. Protože jsme si vědomi všech posluchačů (a čtenářů), ať už to poslouchají právě teď, nebo až o rok později – vidíme vás tam. Známe vás, jste součástí rodiny, jsme vždy s vámi, nikdy nejste sami. Skutečnost, že to hodláte poslouchat (nebo číst) ve svém nyní, je i naše nyní. Vaše oči jsou zde, vaše uši jsou zde, vaše vědomí je zde. Máme pro to soucit, je to soucit Tvořivého zdroje. Známe vás. Tohle je tedy živé, bez ohledu na to, kdy to posloucháte (nebo čtete). Tohle vám vždy chceme připomenout, abyste pochopili, že tohle je naše vědomí o vás coby posluchačích (a čtenářích), jež tomu dává zásadní význam.

 

Toto je poslední ze série čtyř channelingů o soucitu. Možná vám v budoucnu vysvětlíme další druhy soucitu, ale v tuto chvíli vám chceme předat tyto čtyři aspekty soucitu kvůli tomu, co se právě teď na planetě děje. A počtvrté vám dávám definici soucitu, jak ji chápeme my a jak ji nenajdete ve svém slovníku. I tento popis je plný metafor. Poslouchejte. Soucit je spojení s Bohem, Duchem, Tvořivým zdrojem – spojení, které vám umožňuje splynout s energií vřelého otevřeného srdce, zralou laskavostí a porozuměním pro vše, co je.

 

Zopakuji definici možná s lepším vysvětleními: Jde o spojení s Tvořivým zdrojem - to samo o sobě je naprosto zásadní, na prvním místě! Spojte se s Duchem! A pak pochopte, že toto spojení vám umožňuje splynout s věcmi, s nimiž obvykle spojení nemáte - s energií vřelosti, štědrosti a otevřenosti srdce. Možná někteří pociťujete, že jste ještě nedosáhli takové vřelosti a otevřenosti srdce, k jaké byste mohli dojít, kdybyste byli ve spojení.

 

Zralá laskavost - není to jen laskavost, ale zralá laskavost vycházející ze starých duší, které to všechno viděly a nyní přicházejí do této doby a chápou, jaký je rozdíl mezi prostou laskavostí a zralou laskavostí na základě toho, co už prožily.

 

A nakonec porozumění pro vše, co kolem sebe vidíte. To je důležitý bod. Je tolik lidí, kteří nerozumí tomu, co vidí, protože to vidí jen ve 4D. Ale ti, kteří jsou multidimenzionální, mají druhý a třetí pohled - pohled plný pochopení a porozumění. A díky tomu mají v sobě klid a mír.

 

Soucitné jednání

Čtvrtý aspekt soucitu je něco, co už roky učíme: soucitný čin, soucitné jednáníTady je premisa: Pokud pociťujete některý z dalších tří aspektů soucitu – k ostatním lidem, k plánu, k sobě – jaký čin vyplývá z takového soucitu? Co uděláte?

 

Soucitné jednání není něco, co se vždy děje automaticky. Existuje mnoho lidí, kteří prostě mají soucit, kteří něco cítí, rozvíjejí určitý soucit nebo určité vnímání pro své okolí – a to je vše. Tím to končí a není na tom nic špatného. Ale existuje tu ještě zbytek příběhu. Když máte soucit k věcem, k lidem, k situacím, k sobě samým, k plánu - co bude následovat dál? Tomu, co následuje, říkáme soucitný čin, soucitná akce, soucitné jednání.

 

Co když ve skutečnosti u všech druhů soucitu existují dvě části? Nejprve porozumění, uvědomění, uznání, a pak vaše činy. To, co uděláte, pak může být téměř cokoli, co je také soucitné.

 

Zde je příklad:

Máte soucit s člověkem. Mluvíme zde o prvním aspektu „soucitu s ostatními lidmi“, kde jsme vám řekli, že to neznamená litovat je. Místo toho máte mysl, která splývá s Duchem, a máte soucit pro vše, čím tato osoba prochází. Řekněme, že někoho ztratila, je pohlcena žalem a pláče. Cítíte to a začínáte mít velký soucit s její situací a její duší.  A teď, co uděláte dál? Jak mocní jste? Myslíte si, že máte spojení s Duchem a že vám naslouchá? Říkám vám, že jsou nás miliony, kdo vám pořád naslouchá. Když se modlíte k Bohu – co vám bylo řečeno, co to je, co vám bylo řečeno velmi lineárním 4D způsobem? Nemáte ani ponětí. Pokaždé, když otevřete své srdce a promluvíte s Duchem, jsme u toho.

 

Takže vidíte tuto osobu, která je ve smutku. Co uděláte? Co kdybyste si položili ruku na srdce a řekli: Drahý Duchu, dej té osobě klid a sílu. Vidím, jak je tato osoba obejmuta Bohem. Vidím, jak lépe chápe, co se skutečně stalo, a proto ji to neovlivní po zbytek života. Vidím matku, která přišla o své dítě, a možná, Drahý Duchu, dovolíš a pošleš jí energii lásky, aby ji pomohla utěšit. Nemůže vrátit zpět nic z toho, co se stalo, avšak její reakcí po zbytek jejího života může být zralá laskavost, která ji umožní to vidět, ale nenechá se tím už ovládat, nebo nebude neustále plakat, když na to pomyslí. Místo toho, drahý Duchu, nech ji pocítit, že je milovaná a pochopená. Takže v takovém okamžiku je vaší reakcí, vašim soucitným činem vyslovit modlitbu: „Drahý Duchu, dej jí lásku, pošli jí lásku tak, aby ji mohla pociťovat. A možná to ještě rozšíříte: Drahý Duchu, nech tuto osobu najít světlo na místech, kde by jej neočekávala.

 

Můžete také potkat někoho, kdo nikoho neztratil, a přesto je pořád smutný, může se stát, že je i v depresi. Existují lidé, kteří nikde nevidí světlo. Máte s takovým člověkem mít soucit, protože při každém setkání s ním myslíte: „Tolik si přeji, aby se z toho zotavil. Tolik si přeji, abych pro něj mohl udělat víc.“  Ano, můžete udělat víc. Soucitný čin znamená, že uděláte to, co umíte tak dobře -  spojíte se s Duchem, který tomu člověku pomůže, aby se vyrovnal. Drahý duchu, dej mu nalézt, co jsem našel. Postav mu do cesty něco, co nemůže přehlédnout, jako jsi to udělal mně. Nech ho, aby si to našel ve svém vlastním čase na základě své vlastní volby. Ale přines mu něco, aby mohl najít klid a mír tam, kde jej teď nemá, aby pochopil, že se nemusí pořád trápit a dělat si starosti.“

 

Některým z vás byly tyto věci postaveny do cesty – můj partner to pojmenoval tak, že vás donutí si to pořádně prohlédnout a na základě svobodné volby udělat rozhodnutí, které se ptá: „Co když je toho víc, než mi bylo řečeno?“ A co když tyhle podivné věci, ty zvláštní myšlenky channelingu, podivná myšlenka, že Duch má velkolepý plán, co když to všechno má význam, pravdu, podstatu, která přesahuje vše, cokoli vám kdy bylo řečeno jakýmkoli duchovním vůdcem na této planetě? Co když to jde mnohem dál? Co když jste velkolepí? Pak vás to zasáhne a přivede sem na událost, jako je tato. Nebo začnete studovat věci, které prodlouží váš život a uzdraví vaše tělo. A když uvidíte někoho, kdo o tom vůbec nic netuší, řeknete: „Ach, kdyby jen věděl…“ Máte soucit – a pak se začnete modlit, vizualizovat nebo dokonce i vnímat: Drahý Tvořivý zdroji, vím, že miluješ tuto duši. Polož ji něco do cesty, aby se na to mohla podívat na základě své vlastní volby. A pokud se na to nepodívá poprvé, udělej to znovu a znovu, aby mohla vidět světlo a našla útěchu, stejně jako jsi to udělal se mnou.

 

Soucitný čin. Co kdyby docházelo k takovému činu pokaždé, když pocítíte soucit? Například pokud máte soucit s plánem, o kterém jsme vám říkali předtím, jaký by pak byl soucitný čin? A co kdybyste se ponořili do svého srdce a řekli: Drahý Duchu, děkuji ti za všechno, čím jsi nás nechal projít, abychom se mohli dostat do bodu, kdy sami začínáme stoupat po žebříčku osvícení a pomalu začínáme čistit planetu, naše společnosti a kultury, velmi, velmi pomalu, aby už nikdy nebyla válka, abychom si začali vzájemně rozumět a lépe spolupracovat. Děkuji za to! Je možné, že by soucitným činem mohlo být poděkování? Ano!

 

Každý z vás může zjistit, jaký by mohl být nejvíc soucitný čin, který můžete udělat po procítěném soucitu. Toto je opravdu pokročilá výuka, proto jsme vám ji představili jako poslední.

 

Doufám, že jste těmto čtyřem oblastem porozuměli. A pokud ne, můžete si to vždy znovu poslechnout (nebo přečíst). Channelingy během Léčivých střed (Healing Wednesdays) budou vždy k dispozici pro všechny, nejen pro platící členy. Vy si je však poslechnete jako první a poslechnete si je ve vašem „teď“, ve vašem reálném čase. Jak říkám, víme, kdo je tady.

Já jsem Kryon, zamilovaný do lidstva.

A tak to je.

Kryon

 

Zdroj: www.kryon.com – Four Facets of Compassion – Part 3 – MP3 -  min. 15:19

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Jana S. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

zpět