2-2022 Kryon

Doprovod

.

Tento živý Kryonův channeling byl přijat a streamován Leem Carrollem v rámci Léčivé středy, 9. února 2022

 .

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Zdá se, jakoby se celý program dnešní Léčivé středy týkal pomoci z druhé strany (závoje). Může se zdát, že je to opakování, ale nemůžete to slyšet dostatečně častoDruhá strana závoje je láskyplná pečující energie. A o tom vám nic neříkali. Když se podíváte na to, co vám bylo řečeno o Bohu, pak to bylo, že Bůh není zrovna přístupný. S Bohem se nespojují informace o velké duši, kterou máte a jež je vybavena mnoha systémy pomoci. Znalosti, které dostáváte o Bohu ve velkých náboženstvích, nemluví o doprovodu, který každý z vás opravdu má a který se na vás tak často dívá s nataženou rukou, pokud se rozhodnete ji přijmout.

.

Přichází mnoho otázek ohledně tohoto programu, ohledně účasti v Kruhu dvanácti. Ohledně prociťování a vědění, že jste léčeni, a pak, když program skončí, všechno se vrátí ke staré realitě, kde už neprocházíte léčením. Nebo se snažíte udržet informace, pocity a multidimenzionalitu v Kruhu dvanácti a pak se vrátíte do své reality a není to dost dobré. Odpověď zní, drazí, že to nemůžete zapínat a vypínat. Existuje pro vás nádherné uzdravení, kvůli vám, jinými slovy je připraveno na pomyslné poličce (v obálce) s vaším jménem k uzdravení. Během Kruhu dvanácti to vyjmete z této obálky a podržíte až do konce Kruhu dvanácti, potom to vložíte zpět do obálky, položíte ji zpět na poličku a odejdete.

.

Co vám chci říct, je, že je tady toho pro vás mnohem víc, totiž vaše schopnost rozhodnout se přijmout a věřit, že i když odejdete z Kruhu dvanácti, doprovod s vámi zůstane. Někteří z vás říkají: „No, já se o to snažím.“ My vám ale řekneme – přestaňte se snažit a místo toho zavolejte Ducha a proneste: „Drahý Duchu, mám s tím potíže. Prosím, ať se mnou doprovod zůstane. Dej mi znamení, že je tady. Dovol mi pochopit a cítit, že je vždy se mnou, nejen v Kruhu dvanácti, že se to nemění, i když se vrátím domů nebo když spím. Že je pořád tady.“

.

Tolik z vás pochybuje, že to vůbec může být realita. Přesto, kolik z vás se v nedělní škole nebo při společných meditacích či jinde učilo, že máte anděly a průvodce neustále s sebou? Stále je tu ta 3D myšlenka, že se musíte sebrat a udělat něco, abyste si ve svém životě zasloužili milost Boha. Chci se vás zeptat, pokud jste měli to štěstí, že jste měli rodiče, kteří vás opravdu milovali a jejichž lásku jste mohli pociťovat – museli jste se kvůli té lásce dobývat do nějakých dveří, museli jste vylézt po nějakých schodech nebo dělat určité věci, abyste si zasloužili jejich lásku, upoutali jejich pozornost? Odpověď je ne. Stačilo ukázat se a už jste mohli vidět jejich lásku. Doufám, že jste takové rodiče měli. Jsou tam venku, drazí, je jich mnoho. Jaký je pro vás rozdíl mezi láskou rodiče k dítěti a láskou Boha k vám? Odpověď zní: Boží láska k vám je stokrát, dvěstěkrát, deset tisíckrát větší. Je to však ta stejná soucitná láska, stejně soucitná.

.

Můžete říci: „Drahý Duchu, vezmi mě za ruku.“ A tím dáváte Bohu svolení, aby byl součástí vašeho života osobním způsobem, na rozdíl od toho, co vám bylo řečeno. Pokud je pro vás obtížné udržet si vnímání z Kruhu dvanácti v každodenním životě, je to proto, že jste zvyklí na 3D konstrukt, v němž jste byli vychováni a jenž vám tvrdí, že nejste velkolepí a neexistují žádné andělské bytosti, které by vás doprovázely. Avšak jsou tu – a nejen že s vámi vždy jsou, nemusíte je dokonce ani k sobě přivolávat.

.

Dám vám předpoklad, který jsem uváděl už mnohokrát předtím. Většina lidí přichází na tuto planetu a spolu s nimi i veškerá andělská pomoc, jakou kdy budou potřebovat. Když jsou lidé ještě dětmi, miminky, batolaty nebo dětmi ve věku kolem čtyř nebo pěti let, často si tyto bytosti hodně uvědomují. Jsou to jejich malí, osobní přátelé, které dokonce pojmenovávají. Některé z nich je dokonce ochraňují před strachem ze tmy nebo před monstrem v šatní skříni. To všechno jsou věci, které děti znají a jsou pro ně skutečné. A jak pak rostou, všechno to zmizí. Někdy je to proto, že jim rodiče říkají: „Ne, miláčku, to není skutečné a ty to víš. Opravdu tu nejsou.“ A tak se to děti odnaučí. Některé děti to ale vědí lépe a nechávají si to pro sebe. Jen řeknou: „Dobře, dobře,“ ale když se rodiče nedívají, pokračují s těmito bytostmi v hovoru. (Kryon se směje)

.

Obecně je však mé tvrzení toto: Tito pomocníci přicházejí s vámi a nemusíte je přivolávat. Právě teď, kde sedíte, jsou tam s vámi. Později, v Kruhu dvanácti vás povzbudím, abyste je viděli svým vlastním způsobem, že jsou právě teď s vámi. A nezáleží na tom, kdo to je, kdo je s vámi. Na tom nezáleží. Pochopte, že jsou vám přiděleni jako pomocníci. Jsou multidimenzionální, andělští, krásní, milují vás a jsou tu, aby vám asistovali a pomáhali s léčením, se strachy, s postoji, s přepracováním toho, kdo jste. A jsou tu pro vaši synchronicitu, a to je ta největší věc, kterou vám mohu říct. Jsou tu, aby vás chránili před padáním do „výmolů“ života. Vždy tu jsou.

.

Rád bych vám toto poselství předával znovu a znovu. Chci, abyste se cítili naplněni krásou, pochopením a mírem, který s tím přichází. A že se o to nemusíte těžce snažit. Vše, co musíte udělat, je propustit staré naprogramování, které vám tvrdí, že o to musíte tvrdě usilovat. Zopakuji pro ty z vás, kteří to určitým způsobem vnímáte v Kruhu Dvanácti a pak, když z něj odejdete, vnímáte to jinak – tohle je určeno vám. A když vstanete z Kruhu dvanácti, v němž jste možná pocítili léčivou energii, rád bych, abyste se právě tady zastavili a poděkovali: „Děkuji, Duchu, a děkuji, průvodci, za to, že jste se mnou, protože vás teď potřebuji. Zůstaňte se mnou, kráčejte se mnou, buďte se mnou.“ Rád bych, abyste o to žádali každý den. Každé ráno, když vstáváte, můžete si – možná pro sebe – říct: „Děkuji vám, průvodci a andělé, že dnes se mnou budete. Pokračujte v léčení, o němž vím, že si je zasloužím a které už je pro mě připraveno.“

.

Drazí, začněte si zvykat na to, že je tady toho víc, než si myslíte. A je to tady kvůli lásce, jakou vůči vám Duch chová, zejména nyní v těchto těžkých časech. Žádejte o to, je to vaše. Praktikujte to a změňte svůj život.

Já jsem Kryon, zamilovaný do lidstva.

A tak to je.

Kryon

.

Zdroj: www.kryon.com – The One Entourage – MP3 – min. 11:46

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Jana S. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

zpět