2-2022 Kryon

Bublina světla

.

Tento Kryonův živý channeling byl přijat a streamován Leem Carrollem v rámci Léčivé Středy, 16. února 2022

.

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Rád bych opět promluvil o vaší vlastní velkoleposti. Drazí, máte sklon zapomínat na Stvořitele v sobě. Chci vám tedy předat toto poselství na základě některých vašich otázek a toho, co vím o lidské povaze. Něco, co jste zapomněli nebo jste to nikdy nevěděli, ale je to něco, co potřebujete vědět. Člověk kráčí po této planetě ve zvláštním stavu. Tento zvláštní stav je „neutralita“, se kterou přicházíteMáte svobodnou volbu – tak to bylo navrženo – vydat se jakoukoli cestou, kterou si zvolíte se svým vědomím, svými přesvědčeními, svými činyŽádné následky z toho nevyplynou, až zemřete. Tohle vám však nebylo řečeno.

.

Je to součást testu vědomí lidstva: Jak se bude tato planeta vyvíjet, bude-li ponechána osamocena v atmosféře temnoty a světla, duality? Co si (lidstvo) zvolí udělat? Už tolikrát předtím jsme na to důkladně odpovídali. Právě se nacházíte v posunuCovid je jeho součástíJe téměř něčím jako restartem a novým probuzením ve věcech, které jsou pro vás nejvíc důležité. To vše se děje proto, že se lidstvo rozhodlo přejít do jemnější vibrace. Říkali jsme vám, že se to stalo v roce 2012, ale ve skutečnosti to začalo mnohem dříve. Drazí, můj partner tady působí už 32 let, protože jsem přišel, abych o tom s vámi mluvil. Říkal jsem vám o magnetické mřížce, která se musela změnit, aby se stala součástí nového vědomí. Neboť vy všichni jste spojeni se Zemí, s magnetismem planety, s vnímající bytostí planety, s Matkou Zemí. A tak se vědomí začalo posouvat. Stará temnota starých časů začala pomalu ubývat a začaly se objevovat nové myšlenky vyšší integrity ve způsobu, jakým se k sobě vzájemně chováte a co ve společnosti skutečně chcete, jako například konec války. To vše se začalo postupně měnit. Viděli jste to před mnoha lety. Sám jsem přišel přesně ve chvíli, kdy padla Berlínská zeď. Když si tyto věci dáte dohromady, pochopíte, proč jsem přišel – abych vás vedl do vyšší vibrace. Proto jsem tady. Jsem tu, abych vám sděloval věci, které o tom potřebujete vědět. Proto jsem tady.

.

Nejprve vám chci říct, že jak rozšiřujete své vědomí o všech těchto esoterických věcech, když se možná dokonce účastníte Kruhu dvanácti, když začnete uznávat, věřit, vědět nebo chápat některé z těchto věcí, které vám říkáme, abyste tomu víc porozuměli a přivedli vás k sobě samotným, tak když toto děláte, něco se stane. Dám vám k tomu jasnou a spolehlivou metaforu, na kterou nezapomenete: Máte kolem sebe bublinu ochranného světlaČím vyšší jsou vaše myšlenky, čím víc žádáte o to, abyste si uvědomovali a chápali lásku Stvořitele a vztahovali ji na sebe, čím více to ve svém životě praktikujete, tím silnější se tato bublina stává. Chci, abyste o tom přemýšleli jako o bublině světla. A jak ve svém životě kráčíte z místa na místo, temné věci narážejí na tuto bublinu. Pochopili jste to? Je to metafora, ale je to ta nejlepší, jakou mám. Takže jak postupujete dál, bez ohledu na to, kde jste nebo co děláte, je tu vaše bublina vědomí, pracovníci světla, která se „prořezává“ temnotou a nepustí ji dovnitř. Zvláště když praktikujete soucit a lásku Stvořiteleje to, jako byste přebírali, přijímali a vstřebávali hodně z tohoto božství, jež vám bylo dáno už při narození a které nyní začínáte chápat a vidět. Cožpak to necítíte?

.

Chci, abyste pochopili, že jde o formu ochrany. A není zajímavé, že tato ochrana je vaše podle toho, jak smýšlíte? Nepřichází najednou z jiného zdroje. Nepochází ani od andělů, ani od průvodců, kteří vás doprovázejí – pochází od vás. Možná je trochu zvláštní si myslet, že to takhle funguje, ale tak to vždy bylo, a tak to vždy bude. Dnes se někdo zeptal: „Mohou mě napadat zlé (ďábelské) bytosti, ať esoterické nebo fyzické? Musím si dávat pozor, kam jdu nebo co říkám?“ Drazí, říkám vám, že když vás tyto bytosti, které by mohly být kandidáty na něco takového, uvidí přicházet, utečou jinamProtože máte bublinu světla a oni s ní nechtějí mít nic společného.

 

Chci, abyste si něco zapamatovali. Je to další skvělá metafora. Tma je definována jako nepřítomnost světlaDokud nemáte světlo, může být všude kolem mnoho temných věcí. Ale jakmile se rozsvítí světlo, temnota zmizí. Uvědomujete si to, že? Pokud máte temný prostor naplněný pouze temnotou a věci, které na sebe v temnotě narážejí, a pak rozsvítíte světlo, všechny zmizí, protože z definice nemohou existovat. Tma je nepřítomnost světla, a když světlo rozsvítíte, zmizí. Temnota nechce být žádnou vaší součástí, ani temné entity nechtějí být vaší součástí, protože vidí přicházet božství. Takže ať kráčíte kamkoli, mizí pryč.

.

Můj partner to opakovaně zažíval. Když měl poprvé vystoupit v New Yorku v Organizaci spojených národů, jistí lidé mu řekli, že pokud tam půjde, bude přepaden temnotouAle on tam šel a to, co tam zažil, bylo to nejkrásnější, nádherné světlo a podpora, jakou kdy měl. Přišel se strachem, protože nikdy předtím nebyl v New Yorku ani v OSN a nevěděl, co ho tam čeká. Ale všude, kam přišel, ho přijímali s láskou. Pak pochopil, že žádný z oněch věštců, bez ohledu na to, jak se oblékali, jaké měli tituly nebo jaké měli zkušenosti, neměl ve svých děsivých předpovědích pravdu. Můj partner byl chráněn vlastním světlem a od té doby to tak vždy bylo.

.

Drazí, to se týká i vás. Je to princip světla a tmy. Chci, abyste tomu rozuměli, abyste to věděli, abyste si to osvojili, jinými slovy, abyste z toho udělali svou víru, že ať už půjdete kamkoli, nemusíte ani na okamžik přemýšlet, že byste mohli mít problémy s temnou stranou nebo že by tam něco číhalo. Naopak, kamkoli půjdete, tam nešlápnou! Rozuměli jste tomu? A takto můžete pomáhat druhým. Když přijdete na místo, kde vládne strach nebo kde jsou hádky nebo nadávky nebo cokoliv podobného, uvolníte a vyčistíte tam cestu. Často se lidé něčeho bojí, a když přijdete, nějak se cítí pokojní a klidní. Nezažili jste už někdy, že vaše přítomnost dělá lidem radost? Někdy k vám přijdou, jen aby postáli ve vaší bublině, a vy nevíte, proč tam stojí. Tohle je pravda.

.

Dalo by se o tom tolik vyprávět. Existuje mnoho příkladů, které vám mohu dát, kdy to můj partner zažil, a proto ví, že je to absolutní pravda. Už se nebojí někam vstoupit nebo někam jít, prostě kráčí vpřed, protože má tuhle bublinuJe to jeho božství, jeho vlastní božství. Znovu opakují, tohle není doprovod andělů ochránců. Tohle je síla vaší velkoleposti, síla vašeho vlastního božství. A v této nové energii, drazí, postupně narůstá. Jinými slovy, je to dnes mnohem silnější než kdykoli dřív, protože energie na této planetě nyní podporuje světlo a spolupracuje s ním.

.

V tomto roce odhalení uvidíte některé věci a budete se divit, proč tolik kostek domina padá tak rychle, když v minulosti takhle nikdy nepadaly. Teď to víte. Právě jsem vám odpověděl na něco, co se může stát ve vaší budoucnosti. A začnete si uvědomovat, co můj partner celou dobu říká: Tohle už není svět vašich prarodičů. Tohle je jiný svět. A některé z věcí, které se právě teď odehrávají na této planetě, jsou součástí světa vašich prarodičů. Ale nebudou dlouho trvat. A budou v šoku, až to zjistí. Drazí, toto je nový věk – věk osvícení a příslibu, že světlo začíná vítězitBuďte toho součástíPochopte to!

.

Děkuji vám za mnoho bublin světla, které naslouchají této zprávě (nebo ji čtou). Buďte požehnáni za vaše pochopení, že jste víc, než si myslíte, a patříte k něčemu mnohem většímu, než jste si kdy mysleli.

.

Já jsem Kryon, zamilovaný do lidstva.

A tak to je.

Kryon

.

Zdroj: www.kryon.com – The Bubble of Light – MP3 – min. 14:18

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Jana S. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

zpět