3-2003 Kryon

Očima vzestupu – II

Tento živý channeling byl přijat Lee Carrollem v Renu v Nevadě,, 29. března 2003
Toto je součást dvoudílné série týkající se vzestupu a toho, co to znamená v nově dokončené energii mřížky. Tyto dva channelingy byly záměrně předány na různých místech.

Tento živý channeling byl upraven [Leem a Kryonem] a doplněn pro lepší porozumění čtenářů. Často se totiž stává, že živý channeling má v sobě energii, kterou psané slovo nenabízí. Užijte si tedy toto rozšířené poselství.


.
Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.
Jak se mnozí z vás cítili, když jste sem dnes vkročili? (Hovoří k posluchačům.) Co se skrývá v dalších dimenzích, že dokonce i vaši vědci nyní souhlasí, že musí něco obsahovat? Povím vám, co je jejich součástí: neviditelné. Jsou to „věci, které už nemohou být popírány“.
Vlídný doprovod se zde shromáždil před třemi dny uprostřed noci. Tato skupina souhlasila, že se vnoří dokonce i do toho, z čeho je tato místnost vytvořena. Vstoupila do dřeva, plastu i tkanin. Hovořila ke sklu, k cementu, k prvkům, které jsou vytvořeny člověkem, který je vyrobil zase z toho, co zde už bylo. Řekla jim: „Za tři dny se zde něco stane. Připravte tuto místnost pro šamany.“ Řekla hmotě v této místnosti, aby se připravila na oslavu a na příchod mistrů. To se odehrálo před třemi dny. A dnes ráno vstoupili šamani a mistři… a ti, kteří dali záměr, že budou číst tato slova.
.
Někteří se ptají, jestli toto může být skutečně channelované poselství. Někteří takovým věcem ani nevěří. „Channeling musí být vtip,“ říkají. „Koneckonců, takto Bůh ve skutečnosti k mužům a ženám nehovoří, že ne?Ó ano, hovoří! Vždy to tak bylo. Vždy to tak bude. Takový je způsob osvícení, víte? Tak to bylo se všemi mistry, které znáte. Tak to bylo se všemi proroky, které znáte. Muži a ženy napsali všechna Písma Svatá. Odkud dostali ty informace? Co z nich udělalo Svaté Písmo, když to psali jen lidé? Povím vám to. Obsahují informace, které „zvoní pravdou“ a hovoří přímo k jádru vašeho božství. V každé lidské bytosti je jádro, které jí poví, jestli jsou věci přesné nebo ne. Je to božské jádro, protože jste věční.
.
Drahá lidská bytosti, já znám tvé jméno. A není to jméno, které máš na jmenovce na svých dveřích. Znám tvé jméno, které je věčné… a znají ho i plasty, tkaniny, železo, cement, sklo a krystaly v této místnosti. Oni to jméno oslavují, protože planeta je obydlená energií toho jména. Každý z vás je součástí všeho kolem vás. Jednoho dne vám o tom dáme channeling.
.
Tato planeta je dobře ukrytá. Je to proto, aby vám umožnila uskutečnit test bez přerušení. Vaše božství je zase velmi dobře skryto před vámi – v tom, čemu říkáte „dualita“. Dokonce i dnes kladete otázky: „Proč já? Proč teď? Proč tohle?“ Ach, dovolte, abychom vás objali. Není načase? Akceptujte „prořezávání větví“ planety. Na strom v zimě není moc pěkný pohled, ale ten strom je věčný. Ví něco o způsobu, jakým věci fungují. Strom chápe a uvědomuje si, že časem bude opět zdravý a krásný, že se jen střídají cyklické změny počasí. Jděte a promluvte si se stromem, když prochází zimní smrtí, a on vám poví: „Ach prosím, nedívej se teď na mě. Vrať se sem později… prosím, vrať se. Příště, až mne uvidíš, budu krásnější. A až přijdeš ještě později, budu dokonce ještě krásnější.
.
A tak vám touto metaforou říkáme: oslavujte svůj život! Oslavujte prořezávání a zimu, pokud chcete, protože o to tě žádáme, šamane. V období tvého života, které si ani nepamatuješ, jsme se kolem tebe shromáždili a oslavili jsme fakt, že jsi dal svolení udělat, co právě teď děláš!
.
Bůh lidem „nedělá věci“. Tak to není. Místo toho je vše, co se děje, pečlivě organizováno s vaším svolením. Ach, můžete to popřít. Mnozí z vás říkají: „Proč já? Proč teď? Proč tohle?“ Možná proto, že nejste zcela přesvědčeni o rodině kolem vás? Sedíte zde a pláčete pro Zemi. Říkali jsme vám o tomto čase (Kryon mluví o válce v Iráku), přesto se k ní nechcete přihlásit, že? Příliš mnoho utrpení. Příliš mnoho prořezávání.
Co kdybych vám řekl, že to, co vidíte, je jednou z posledních událostí tohoto typu na Zemi? Možná se zde vytváří forma toho, co už nikdy nechcete vidět? Co když je tato událost jedna z posledních událostí tohoto druhu?
.
Budou tací, kteří řeknou: „Ach ne. Víš, válka je lidstvu vrozená. Vždy budeme ničit jeden druhého.“ Možná budou pokračovat: „Válka jako tato bude vždy existovat. Vždy budou existovat takovéto věci.“ Vážně? Co kdybych vám řekl, že všechno, co se stalo v uplynulých 12 letech, bylo o přeměně samotného tohoto prohlášení? Co kdybych vám řekl, že když se závoj nadzvedne a vědomí posune, pak to bude právě popsaná bitva mezi starou a novou energií, která informuje vědomí o tom, „co už se nikdy nesmí opakovat“?
.
Co kdybych vám řekl, že toto je nové uspořádání? Renesance vědomí. Co kdybych vám řekl, že jste na živu, abyste to umožnili? Co kdybych vám řekl, že proto jste sem přišli? Můžete říct: „No a co s tím mám dělat? Co s tím můžu udělat? Hrozím se toho. Na tom se mi nic nelíbí.“Některá práce je už taková, víte?
.

Sem s metaforami!

Tady jsi, majáku světla. Stojíš na skále a vyzařuješ své světlo. Našel jsi místo, kde ses ukotvil, aby tě vlny nespláchly a nepoškodily tvou stavbu. Nejen to – sám sis stoupl na skálu, která je nebezpečná, že? Je to nebezpečné místo, ale ne pro maják. Koneckonců, proto jsi sem přišel, proto jsi byl postaven. Jsi maják!
.Pak se setmí a mnozí lidé se bojí. Lodě lidstva se pokoušejí dostat do přístavů, poblíž kterých jste rozmístěni. A v této metafoře můžete přístavem označit, cokoli chcete. Možná jsou to přístavy moudrosti, integrity, vysokého vědomí, míru na Zemi nebo Nového Jeruzaléma. A tady jsi – stojíš na správném místě ve správnou dobu!
.
Když se setmí, je to nebezpečné. Vypadá to ponuře, že? Ale náhle rozsvítíš své světlo. Tady jsi, v celé své slávě, majáku, s jedním jediným světlem na skále. A děláš jen to, že svítíš. Mnohé lodě tě uvidí a jedna po druhé se bezpečně dostanou do přístavu. Kapitáni těch lodí ani nevědí, kdo jsi. Nikdy se nesetkají s tebou ani s tvou rodinou. Neznají tvé jméno, ale vidí tvé světlo a podle něj navigují své lodě. Někdy je to jen intuitivní. Možná si ani neuvědomuješ své vlastní světlo, protože ho neseš, ale lodě kolem ho vidí. Jedna po druhé se bezpečně dostanou do přístavu.
.
Když je na Zemi dostatek majáků, všechny lodě lidstva najdou svou cestu do bezpečného přístavu. A v průběhu věků majáky stojí pevně bez ohledu na politiky vaší doby. Dovol, abych se tě zeptal na toto, majáku: Jak stojíš pevně na skále, na kterou stranu se postavíš v probíhajícím zápase? Jakým jazykem budeš hovořit ke kapitánovi lodi? Odpověď zní, že si nevybíráš strany a nemluvíš s kapitánem žádné lodi. Místo toho tu jen stojíš, ukotvený v Boží lásce, pomáhající všem lodím vidět ve tmě.
.
Doufám, že rozumíte tomu, co říkáme. Povzneste se nad šarvátky. Bez ohledu na to, čeho se vaše kultura dožaduje, nebo co vám vaše 3D říká o tom, co byste měli dělat. Zastavte. Pochopte, že jste mimo polarizaci, jakou mají druzí. Místo toho máte vrstvu nové moudrosti. Je to téměř vrstva vzestupu. Je to vrstva, která chápe velmi, velmi jasně, co je před vámi. Co byste měli dělat? Dám vám to znovu, majáky, a budu velmi přímý.
.
Ověřuje maják vlajku plavidla, kterému pomáhá? Ne. Mluví s kapitány o jejich politických myšlenkách? Ne. Maják miluje lidstvo a je tady, aby pomohl celkovému obrazu, bez ohledu na to, co druzí vidí jako správné nebo nesprávné.
.
Kde si myslíte, že jsou právě teď problémy na vaší planetě? Čtenáři, jsou na vaší planetě problémy? Uvažujte o tom. Možná je v nějaké zemi válka nebo je na některém místě nemoc. Možná je to jen malá oválná pracovna v hlavním městě? Cokoli si myslíte, poslouchejte bedlivě – povzneste se nad rozepře. Neabsorbujte vztek nebo polarizaci názorů. Povzneste se nad to všechno.
.
Místa, kde jsou problémy, jsou ponurá a temná. Nemají světlo, jaké máte vy. Takže co uděláte s tím světlem? Není to o posílání nějakého druhu politické zprávy. Není to dokonce ani o posílání míru nebo myšlenky na to, co si myslíte, že by mělo být, do oblastí, které to potřebují. Ach ne. Místo toho je to o rozsvěcení světla! Co kdybyste poslali své světlo – své božství – do temných oblastí? Co by se stalo?
.
Někdy se lidé pohybují ve tmě a ani to nevědí. Když se rozsvítí světlo, užasnou a vidí věci, které nikdy dřív neviděli. Takže když rozsvítíte své světlo, neposíláte nikomu žádný druh poselství. Místo toho jim jen umožníte, aby viděli. Tomu se říká odhalení. Chci, abyste si vzpomněli na chvíle ve svém životě, kdy jste objevili věci, o kterých jste nevěděli. Chci, abyste si vzpomněli na „aha“ momenty, kdy jste učinili rozhodnutí, která změnila věci už navždy. Takový je postup majáku a světla, které nesete. A o tom chceme mluvit.
.
Jaký je rozdíl mezi dnešní energií a energií například před měsícem? Mluvíme k vám v roce pětky, v měsíci trojky (březen 2003). Pětka představuje změnu a trojka je katalyzátor. Katalyzátor netlačí, že ne? Když je spojený s něčím jiným, pak katalyzátor způsobí, že se něco stane. Když není s ničím spojený, pak sedí nehybně, bez energie. Společně představují osmičku, což je číslo, které jsme vám dali pro toto nové uspořádání zodpovědnosti.
.
Všechno, co se v tomto okamžiku děje, není náhodné. Dokážete se přenést přes volby ve 3D a místo toho volit moudře a vyzařovat světlo? To je to poselství. Je to poselství, které jsem dal před časem svému partnerovi, aby ho předal. Je to poselství, které předávám právě teď. Proto jste sem přišli. Během těchto časů budou mnozí z vás vyčerpaní a stažení dolů tím, co vaše kultura říká o tom, co byste měli dělat, nebo politiky vaší doby. Ale kolik z vás dokáže místo toho vystoupat po žebříku uvnitř majáku, vzít na sebe „plášť Ducha“ a rozsvítit element světla? Nebuďte překvapení, když budete sami, až to uděláte. Chápete tu dynamiku? Strážce majáku, který je dnes v této místnosti, nebo toto čte sám, je obklopen dalšími strážci majáku.
.
Nechť započne učení: není nic hlubšího než to, o čem jsme s vámi mluvili minule. V dnešním učení si někteří mohou přát zmínit, že toto je „část dvě“ většího učení. A budou mít pravdu.
.

Proč Kryon tuto informaci nepředal už dříve?

Někteří se ptali, proč během těch více než 12 let lekcí a informací, Kryon nikdy nemluvil přímo o energii vzestupu. Teď už to víte. Bylo to téma, které nemohlo být otevřeno ve své úplnosti, dokud nebyla dokončena práce s mřížkou. Protože ani my jsme nevěděli, jaká bude energie, ve které se ustálíte. Nyní je to tu. Dovolte, abych se vás zeptal: když se vydáte na dlouhou cestu z jednoho kontinentu na druhý, zastavíte uprostřed oceánu a budete si stěžovat, že tam ještě nejste? Hodíte kapitána přes palubu a požádáte o jiného, protože jste ještě nedorazili do cíle své cesty? Odpověď se zdá být zřejmá, přesto mnozí dezertovali z této lodi osvícení uprostřed cesty… a hledají jiné informaceprotože Kryon nezastavil loď a nedal jim instrukce pro cílový přístav. Nakonec zjistí, že jsou na prázdné, potápějící se lodi, zatímco vy jste konečně dorazili do přístavu, připravení vylodit se do knihovny poznání.
.
Jakmile překonáte tyto první dva kroky, které jsou výsledkem vašeho zatlačení na dveře nekonečnosti, pak začnete pracovat. „Dobře, Kryone, kolik kroků má ta práce?“ Odpověď zní opět: Ano. (Smích.) Kolik kroků vede k nekonečnosti, když provádíte vždy pouze jeden krok v daném okamžiku? Je jeden nebo jich je mnoho? A pokud jich je mnoho, tak kolik? Jak dlouhé je to vlákno? Jaká je délka kruhu? Začínáte rozumět tomu, že Duch vám nemůže dát vytouženou lineární odpověď na nelineární interdimenzionální otázku?

.

Velký obraz – odhalení možností

Nyní vám předám některé z věcí, které se odehrají v průběhu tohoto procesu, který jsme popsali jako „vzestup“. Co se stane, když si lidská bytost začne oblékat své vlastní mistrovství? Ach, poslouchejte: pro některé je to jeden nebo dva okamžiky, které mohou jiným trvat dny nebo roky. Je to velmi těžké. Co vám popíšeme, se stane v „jednom či dvou okamžicích“ v nelineárním čase, kde se závoj zvedá okamžitě a vy uvidíte lidstvo – celé naráz – a rozpláčete se.
.
Není to jen o tom, že uvidíte nehumánnost člověka k člověku. Neuvidíte jen ty, kteří umírají a pro které budete plakat. Ach ne. Místo toho na okamžik spatříte celý obraz - a je těžké tím projít. Očima vzestupu – jednou z prvních věcí, které se stanou, bude citlivost, která vás zaplaví. Uvidíte, co se na Zemi skutečně děje a vy nebudete ve vztahu k ničemu z toho.
.
Mistře šamane, to vysvětluje, proč někteří prchají do kopců. Nedokáží projít ani tím prvním krokem. Udělají cokoli, aby se izolovali a nemuseli to nikdy vidět, slyšet a nikdy, nikdy o tom nemuseli nikomu říct. Příliš citliví? Mírně řečeno. Je to jeden krok, ale ne takový, o který si myslíte, že jste žádáni. Místo toho je to výsledek toho, o co žádáte vy. První reakce může rychle pominout nebo může trvat velmi dlouhou dobu. Záleží to na vás. Kolik se jich zde zasekne a nikdy nepochopí, že je to součást cesty? Právě teď je jich mnoho. Tato informace vám tím pomůže projít. Mnozí jsou paralyzovaní úžasem a ani se z toho nechtějí dostat nebo pokračovat.
.
To je „zodpovědnost uvědomění“ a pro mnohé je to šok. Pryč jsou dny, kdy jste mohli sedět a modlit se za ty, kteří jsou v potížích a nic necítí. Místo toho jste na okamžik v tomto procesu těmi, kteří JSOU v potížích. Vidíte utrpení, smutek a lekce. Očima vzestupu vidíte dualitu pozemského člověka a pláčete nad jeho úsilím. Navštívíte jeho srdce a „setkáte se“ se srdcem lidstva.
.

Stávání se součástí Země – jako nikdy dřív

Jakmile projdete tímto stavem, je zde další, stejně mocný krok či reakce v postoji, kde se můžete také zaseknout. Náhle začnete vnímat vztah se Zemí – se samotnou zeminou. Díváte se na stromy a nebe jinak. Začíná se měnit vaše vášeň a vidíte se jako součást tohoto systému života. Nyní začínáte plakat pro planetu! Samozřejmě, že tyto první kroky jsou o zodpovědnosti a uvědomění. „Ale jak je možné, že stávání se duchovním, nás nutí tolik plakat?“ můžete se ptát. Zamilováváte se do lidstva a do Země. Zamilováváte se do všeho.
.
Jakmile je závoj odstraňován, chtěl bych vám říct, že chóry těch, kterými skutečně jste, začínají zpívat své písně a jejich melodií je Boží láska. Někteří z vás se přes to nepřenesou. Říkáte: „Příliš citlivý! Začínám být přecitlivělý.“ A pak se rozhodnete najít si něco jiného, co by vám bránilo vidět to, co potřebujete. Utečete od toho.
.
Můžete v tomto postoji zůstat, jak dlouho chcete, ale říkáme vám tyto věci, abyste věděli, že pokud se ocitnete v této situaci, dívejte se na ní sice jako na dlouhou cestu, nicméně ale jen jako na cestu. Cesta je výlet z jednoho místa na druhé. Možná z jednoho přístavu do jiného, možná cesta přes veliký oceán.
.
Tyto první dvě reakce na energii vzestupu jsou jako předmluva ke knize poznání. Představují přenastavení postoje a odhalení duchovního účelu. „Zjemňují lidského ducha“ pro to, co následuje.
Interdimenzionálně vám to přináší zcela jiný koncept života. Je zde celá paleta učení, vyjádření toho, co přichází. S jedinou výjimkou může být tato paleta atributů prezentována v jakémkoli pořadí. Říká se jí „paleta vzestupu“. A zde je šest barev této palety.
.

Paleta učení

Existuje jeden atribut, který musí být vždy první. Jaký je další krok po úvodních reakcích, které jsme popsali? Až vyjádříte svůj záměr, až otevřete dveře, až zaujmete postoj, až se zamilujete do planety, až budete plakat pro lidstvo a až budete dostatečně stabilní, abyste mohli začít proces učení, co bude první věcí, kterou se naučíte? – Jak to mám říct? Začnete něco odstraňovat ze své DNA!
Tento krok je unikátní. Chci, abyste pochopili něco ohledně interdimenzionálního „poháru“ DNA informací. Nemůžete vidět vrstvy své DNA – ty, které jsou plné karmických informací a životních lekcí; ty, které popisují, kým jste v tomto životě; vaše dočasné smlouvy – jsou to kompletní, úplné vrstvy. Tento pohár DNA je vždy PLNÝ. Veškerá DNA je používána pro informace, každá její část. Není zde žádný nevyužitý díl. Celá DNA každého člověka je plná až po okraj, když dorazíte na planetu.
.
Můžete se ptát: „Co obsahují některé z těchto vrstev?“ Dovolte, abych vám řekl, co obsahuje jen jedna z nich: obsahuje předpoklad duality, atribut lidské přirozenosti. Je to něco, co máte odstranit a to je komplikované, protože to jestrach“.
.

Strach a moudrost…

Najděte mi mistra, který se bojí. Nenajdete ho. Možná jste studovali životy mnoha mistrů? Možná jste měli pocit, že mnozí z nich se báli, ale že vám předkládali jen dobrou ukázku víry? Jmenujte mistra, kterého chcete prostudovat, a já vám povím, že se nebál. A tady je důvod, proč ne. V tom poháru zvaném DNA je vrstva, která je naplněna strachem, a ta je ve většině lidí, ale vzestoupení tuto vrstvu neměli. Proces vzestupu ji odstranil. Tento proces zcela a naprosto odejmul tuto energii z lidské psychiky, z těla, z božství a ze všech věcí, které k němu patří.
.
Toto je skutečně prvním „pracovním krokem“ v procesu vzestupu. Hrozivé věci, které na sobě mají vaše „razítko“ a vaše jméno, musí být odstraněny – doslova vytrhnuty jako vlákno z DNA vašeho těla – vytrhnuty, namotány na cívku zvanou „cívka strachu“ a vyhozeny do smetí. Nikdy už nesmí být znovu navázány. Je to změna lidské povahy a ta je hluboká.
.
Aby bylo ještě těžší si to představit, řeknu vám nyní něco interdimenzionálního o vaší DNA. Strach jako krystalický plášť obklopuje téměř každou vrstvu. Pamatujte, že krystalický plášť je metaforou pro „paměť“, a že přímo žadoní o přeprogramování a změnu. V této informaci se skrývá tajemství přepracování DNA a toho, jak můžete dosáhnout zázraků ve vlastní biologii.
.
Prvním výsledkem odstranění strachu bude to, že původně plný pohár DNA, o kterém jsem vám řekl, bude nyní plný jen částečně. Nezáleží na tom, kolik strachu odstraníte, pohár už nebude plný. Někdo může říci, že protože je každý člověk jiný, je zde nyní více nebo méně dostupného prostoru podle množství odstraněného strachu. Ve skutečnosti je ale z úplně každé lidské bytosti odstraněno stejné množství „potenciálu strachu“. Pouze se zdá, že někteří ho mají víc než jiní, protože součástí kteréhokoli duchovního procesu je schopnost vymazat ho. My jen říkáme, že každý člověk má stejné množství „potenciálu strachu“, ale je to rovnováha člověka, která určuje, kolik je ho skutečně projeveno. Nicméně v tomto posvátném procesu zvaném vzestup ho člověk zcela eliminuje.
.
Tady to začíná být ještě o trochu komplikovanější. Tato paleta, o které vám začínám vyprávět, je součástí interdimenzionálního seskupení. Tato skupina sedí nahoře a v pravém úhlu k dalším. Nejsou v řadě nebo ve frontě a nečekají, až budou použity. Nemůžete oslovit jednu a pak další a pak další. Místo toho jsou používány zároveň, přesto odděleně. Přemýšlejte o malíři. Paleta smíchaných pestrých barev existuje v kruhu. Aby umělec mohl nakreslit obrázek, který je v jeho představě, může se zdát, že používá vždy jen jednu barvu po druhé, ale ve skutečnosti myslí na celek, zatímco postupně namáčí štětec stále dokola do stejných barev, aby ztvárnil svou vizi. Nepoužívá jednu barvu po druhé. Stále používá všechny barvy. Celek je tedy vytvořen z celé palety a je unikátním stvořením. Všimněte si… umělec neskončí s obrázkem palety! Rozumíte tedy tomu, že ačkoli může být tato paleta stejná pro všechny, její použití je pro každého unikátní?
.
Jak odstraňujete vlákno strachu, je na paletě něco jiného, co ho začne nahrazovat. Aby pohár zůstal plný, doplňuje ho atribut, kterému se říká moudrost! Představte si lidskou bytost, která kráčí po Zemi beze strachu, a jejíž moudrost se zvětšila. Zní to jako mistr? Ano. Je to tak. To je transformace alchymie. Jde o hlubokou změnu lidské přirozenosti a nastavení, se kterým jste se narodili.
.

Chrám omlazení – doplnění (Kryonova Kniha Dvě)

Pro toto existuje pradávný precedens na molekulární úrovni - mluvili jsme o něm už dříve. Existuje proces buněčného omlazení, o kterém nikdo nemluvil a je načase ho odhalit. Součástí starodávného buněčného procesu omlazení, jaký se používal v chrámu v Atlantidě, je proces přepsání a odstranění vrstev DNA.
.
Tehdy, se zařízením pro omlazení, které jsme popsali (v Kryonově Knize Dvě), se stalo něco zajímavého – při uvedeném procesu byla DNA ovlivněna dočasně. Vše, co se zdálo být odstraněno, se také časem vrátilo. A tak se tato léčba stala cyklická – odstranění, návrat, odstranění, návrat. Tento časový cyklus (jak už jsme řekli) trval tři roky. Takže by se dalo říct, že i ten nejlepší omlazovací proces známý lidstvu (a tento byl až dodnes opravdu nejlepší) trval pouze krátce, dokud se nevrátil stav před provedením magnetického vrácení času.
.
Proces vzestupu je nevratný. Plášť DNA je přepsán a strach je odstraněn. Je to o vytvoření lidské bytosti, která je unikátní kdybyste měli interdimenzionální mikroskop, který by vám umožnil pohled do DNA, zjistili byste, že DNA se změnila oproti tomu, jaká byla při narození. Ale u tohoto kroku není třeba žádné zařízení. Moc nadzvednutého závoje a nové Země spolu s energií stabilní změněné mřížky poskytuje motor pro tento proces.
.

Právě jsme vám popsali dva ze šesti atributů interdimenzionální palety: strach a moudrost.Jeden nahrazuje druhý. Jak dlouho to trvá? Co takhle tři dny? Co takhle třicet let? Co umožní tento proces? Jaký je posvátný časový cyklus člověka? Každý manuál pro vzestup je jiný.
.

Rovnováha

Dovolte, abych vám popsal třetí atribut. Je na této paletě vzestupu a říká se mu rovnováha, ale je to ve skutečnosti přepsání karmy. Ve vaší DNA je vrstva, které říkáte karma, nicméně je úplně špatně pojmenovaná. V této energii jsou veškeré procesy, které se dříve točily kolem karmy – její výsledky, rozhodnutí kolem ní a důvody pro ni – jsou úžasně redukovány.
.
Už dříve jsme mluvili o jednom z atributů čistých indigových dětí. Je to úplný nedostatek karmy, věděli jste to? Nemůžete přimět indigové dítě, aby se cítilo provinile. Nemá pro to žádný program. Nemá to pro něj význam, protože vina je téměř vždy projevem karmické energie. Pokud „pohár“ DNA musí být vždy plný, co si myslíte, že má indigové dítě místo karmy? Odpověď? Soucit a hledání řešení hádek.Proto jsme je pojmenovali „mírotvůrci“.
.

Předpověď

Ve vaší době je čistý potenciál. Přijde doba, kdy mladí Palestinci a mladí Izraelci budou stát tváří v tvář a na obou stranách bude indigové vědomí. Budou se dívat jeden na druhého a učiní dohodu, začnou něco jiného – něco, co jste nikdy dřív na Středním východě neviděli. Dohodnou se, že je jedno, na čí půdě stojí, kdo co komu udělal, kdo čemu věří nebo kdo sem přišel první. Dohodnou se, že přepíší historii, a že se to stane TEĎ.
.
Udělají to, aniž by měnili svou duchovní víru a kulturu. Změní se pouze minulé vědomí. Aby se to mohlo stát, musí se změnit i krystalická mřížka této planety. Na to čekají. Máte ještě pár let, než se toho chopí ti, kterých se to může týkat. Tento potenciál je na obrazovce radaru vaší nejbližší budoucnosti tak silný, že vám dokonce chceme dát jejich jména, ale nemůžeme, protože to může být jeden z osmnácti lidí. Všichni už žijí. A jedním z nich může být žena.
.
Pokud v interdimenzionálním scénáři není nic takového jako minulost a současnost, co tedy bude ve vrstvě, kterou jste nazvali karma, která byla motorem generujícím energii z minulých životů? Co myslíte? Chápete, jak energetický posun planety vytvořil zastaralé atributy v duchovní části lidské DNA? Proces vzestupu nahradí veškerou karmu něčím, čemu dokonce ani nerozumítenekonečnou rovnováhou „teď“. Přemýšlejte o tom jako o okamžité karmě nebo karmě „teď“ (přítomného okamžiku – pozn. překl). Generujete a naplňujete ji v jediném kroku!
.
Nemůžete porovnávat to, co se děje teď, s nějakým druhem duchovního plánu, který jste měli v nejstarších učeních nebo textech na planetě. Nemůžete pochopit informace nové energie z učení staré energie! Přesto to mnozí budou nejen zkoušet, ale budou dokonce i používat staré informace jako zbraně ve snaze zastavit váš posun a odstranit vaše světlo. Budou se snažit zastavit nové citováním starého. Sledujte to a udělejte si vlastní názor, až začnou argumentovat.
.
Můžete se ptát: „Ale nedali nám tuto informaci mistři? Ano, ale mistři prezentovali informace pro tehdejší energii, ne pro tu, která ještě nenastala a která nebyla ani očekávána. Mistři, kteří kráčeli po Zemi, byli nadčasoví. Na určité úrovni věděli, že jejich slova zde navždy zůstanou, ale nikdo z nich nepředvídal změny, které jste uskutečnili! Někteří se tomu budou smát. „Bůh ví o všem, co se stane,“ říkají. Dovolte, abych se vás zeptal: pokud to tak je, tak proč tu jste? Proč zde hrajete scénář, který ovlivní „budoucnost“ vesmíru? Pokud je budoucnost už známá, pak byste tu neměli být! Pak neexistuje žádný důvod pro tento test! Dívejte se na to takto: Bůh zná každý potenciál, ke kterému může dojít v „teď“. Lidstvo vytváří a volí si jeden z těchto potenciálů a manifestuje ho do reality – to je katalyzátor veškerého tvoření.
.
Mistři, kteří kdy kráčeli po této Zemi, měli vliv dokonce i na hmotu kolem nich. Chápete? Byli zamilovaní do Země. Věděli, že jim hmota odpovídá. Byli permanentně v „teď“, bez karmy. Dokonce i dnes mají někteří tyto znaky a denně je ukazují zástupům.
.
Co dělají tito noví vzestoupení s novou energií moudrosti a rovnováhy? Co děláte, pracovníci světla, když si oblečete plášť vzestupu? Jaký je důvod vaší existence v nové energii? Změna toho, co je kolem vás, pomocí procesu „rozsvícení světla“, díky kterému mohou ostatní svobodně spatřit odhalené koncepty…přinesené díky vašemu úsilí.
.

Práce pro Zemi zvyšuje vibraci planety

Začněme se Zemí. Pro toho, kdo vzestoupil a kráčí po této planetě coby člověk, je veškerá hmota partnerem. Ten je zamilován do východu, severu, jihu i západu. K němu jsou přitahována zvířata a s ním chtějí být i lidé. Je to lidská bytost ve statusu vzestupu, která je skutečně zamilovaná do planety. A toto konkrétní spojení umožňuje práci na planetě, kterou žádný jiný člověk nemůže provést tak, jako tento.
.
Přepsání krystalické mřížky bude nejdůležitější duchovní prací do roku 2012. Přepsání této mřížky přepíše minulost planety. Nikoho jiného energie Země neposlouchá víc, než toho beze strachu… toho, kdo je zamilovaný do větru a do vody, do stromů a hlíny. Když mistři kráčeli po této planetě, živly s nimi spolupracovaly… fyzika se ohýbala tam, kudy kráčeli. Hluboká pozemská práce je víc než bytí majákem. Vlastně jste interdimenzionálním majákem – tím, který má své světlo nahoře i dole a vyzařuje ho stejně daleko dolu jako nahoru. Jeho světlo září do planety stejně daleko jako to nahoře.
.

Situační práce – posílání světla do potřebných míst

Následují „situace“. Na této planetě neexistuje větší bojovník světla, než ten, který je vzestoupený a oblékl si plášť Ducha. Tento člověk může své světlo vyzařovat do temných míst díky své moudrosti a absenci strachu. Může to být provedeno jen mimo krabici kultury, politiky a náboženské předpojatosti. Tento nový člověk může pomoci k rychlejšímu nalezení řešení, když bude posílat světlo do oblastí, které to potřebují nejvíce. Každý z vás má pro to manuál a každý z těchto manuálů je jiný.
.

Biologická práce – změna vaší vlastní životní smlouvy

A poslední? No, ten je pro vás nejlepší ze všech. Vlastně ani není poslední, protože jsme vám předali pouze šest z mnoha. Říká se mu kontrola nad biologií. Vážně si myslíte, že můžete být ve statusu vzestupu a mít biologii, jakou máte? Sami to víte lépe! Někteří z vás už započali proces prostřednictvím čistého záměru. Možná ani nevíte, že směřujete ke „statusu vzestupu“? Nicméně jste dali svolení postoupit na „další stupeň“.
.
Víte, kolik posvátných duchovních uší se nastražilo, když jste to vyslovili? Ti nádherní duchovní pomocníci, kteří s vámi byli po celý život, začali konat. Možná už jste tento proces začali? Pokud ano, není to náhoda, drahé lidské bytosti. Máte moc přepsat délku svého vlastního života. Máte moc přepsat lidský genom. Řekli jsme to už dříve a řekneme to znovu. Co měl váš otec, vaše sestra nebo vaše matka, čeho se bojíte, že to také budete mít? Už chápete, že ať je to cokoli, je to jen „počáteční nastavení“? Chápete nyní, že toto nastavení přímo žebrá, aby bylo přepsáno? Leží tu, připravené dostat instrukce od „šéfa“ (vás).
.
Proč vytvářet mistrovství a pak zemřít, vrátit se a strávit dalších 20 let dospíváním a jeho opětovným získáváním? Ne. Toto je váš čas. Mějte to! Jaké máte zvyky, o nichž víte, že ničí vaše tělo a přibližují den, kdy selže? Možná si říkáte, že se jich nemůžete zbavit? Přemýšlejte znovu. Jak dlouho tu chcete být, měnit planetu, vytvářet rozdíl pro ty kolem vás? Na tuto energii jste čekali eóny let, víte to? Teď v ní sedíte! V celé historii veškerého lidstva nikdy nebyl čas jako tento – nikdy! Je načase, abyste zůstali déle, než říkal váš otisk, když jste se narodili. Nyní jsou tyto biologické hodiny zcela ve vašich rukách. Taková je moc „očima vzestupu“.
.
Konečně… Nástroje nebyly nikdy tak ostré a čisté! Informace nikdy nebyly jasnější. Pozvánka k mistrovství nebyla nikdy předána jako teď. Vrátili se všichni mistři starých časů. Všichni jsou shromážděni spolu, v mřížce planety, aby lidstvu poskytli „motor vzestupu“.
.
Takže jaká je vaše zodpovědnost v tom všem? Nejprve si to pro sebe ověřte. Nevěřte něčemu, co pro vaše vnitřní bytí „nezvoní pravdou“. Dopřejte si čas, abyste z toho udělali svou realitu založenou na vašem vlastním intelektu, inteligenci a duchovním jádru.
.
Pak vám řeknu toto: možná jste přišli na Zemi, abyste skutečně viděli a podíleli se na Novém Jeruzalému? Jaká to zodpovědnost! Možná jste tu právě proto! A proto teď sedíte na židli, posloucháte a čtete toto a vzpomínáte si na tuto zprávu.
.
A tak je toto poselství pro tentokrát kompletní. A tak to je, že dvě oči četly tuto stránku a učinily volbu, co s tím udělají. Je možné, že Duch mluví s lidstvem touto formou? Co když vše, co jsem zde odhalil, je skutečné? Kdo jste a proč tu jste? Co vás přivádí do probuzeného stavu… do stavu, který vás sem přivedl nebo který vás přiměl si toto přečíst? Myslíte si, že je to náhoda? Není. Možná je to to, o co jste žádali… když jste prosili Ducha: „Drahý Duchu, řekni mi, co potřebuji vědět.“
.
Začněte budovat ten maják. Připravte se rozsvítit světlo. Na této planetě nejsou mocnější lidé než ti, kteří nesou světlo poznání vzestupu. Je to poznání a moudrost, která může ovlivnit vědomí kolem nich, která je spouštěčem odhalení, je rozsvícením světla a odkrytím věcí, které dříve nebylo možné spatřit.
.

A proto vás tolik milujeme.
Právě teď je zde mnoho bytostí, které se zde mačkají a říkají: „Děkujeme ti za naplnění tvého potenciálu.“ A lidem, kteří jsou zde nebo toto čtou, a jsou naštvaní – těm, kteří nechápou, proč se v jejich životech nedávno odehrály takové výzvy? No, těm omýváme jejich nohy. Proto se tomu říká práce, pracovníci světla. Slibujeme, že budeme stát vedle vás, abychom tam byli, až nás budete potřebovat, a abychom vám pomohli učinit rozhodnutí. Chceme, abyste tu zůstali hodně, hodně dlouho. Chceme, abyste se na tom podíleli mírumilovnou existencí, radostí a Boží láskou na vaší straně v každém okamžiku.
.
A tak to je.
KryonZdroj originálu: http://www.kryon.com/  – Through the Eyes of Ascencion IIPoznámka ke kopírování:
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Marie Kuchařová (www.kryon.webnode.cz) Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

zpět