3-2004 Kryon

Meditace a modlitba

Tento živý channeling byl přijat Lee Carrollem v Renu v Nevadě, 20. března 2004
 .
Kryon  tady vysvětluje jak tyto dvě činnosti vidí lidé a jak to vidí rodina za závojem. Ukazuje jaký je rozdíl a co je společné. Odkrývá lidské předpojatosti, které si lidé, ve všech kulturách, vytvořili právě v souvislosti s komunikací s Bohem a obecně duchovním světem. A pak Kryon popisuje dosti podrobně jaké má proces meditace, proces božské komunikace, své fáze, jak vypadají, co se při nich děje a kdo vstupuje při meditaci do té či oné fáze, neboli vrstvy, lze také říci úrovně meditace a kdo se může do vyšších vrstev meditace dostat. A v té souvislosti se pak dostává k výkladu nejvyšší funkčnosti meditací na pokladě vysvětlení souvislostí s  naší DNA. Takže, ač je toto poselství z r. 2004 a Kryonova kniha 12 „Dvanáct vrstev DNA“ vyšla až v r. 2010, tak interdimenzionálně řečeno, tento výklad navazuje na tuto úžasnou knihu. Takže je pravděpodobné, že mnozí, kteří  knihu nečetli pocítí nyní ten impuls, který potřebovali a knihu si přečtou, čímž si umožní posunout své vědomí více do úrovní kvantovosti a interdimenzionality.
.
A dále pak se pak Kryon ještě zastaví u toho proč jsme na planetu přišli a také, v té souvislosti, připomene, že je přáním Ducha, abychom na planetě zůstali co nejdéle – neumírali. Je třeba se konečně nad sebou, nad svými přístupy k životu, nad svými omezeními, nad svými předsudky a předpojatostmi a vším tím balastem, kterým se stále ještě omezujeme v představě, že to tak m u s í  být, „protože to tak Bůh chce“, řádně zamyslet a vykročit za to vše a umožnit si žít výrazně déle. Zatím, jak říká Kryon v současných poselstvích, až dvojnásobek momentálního průměru.


Tento živý channeling byl upraven [Leem a Kryonem] a doplněn pro lepší porozumění čtenářů. Často se totiž stává, že živý channeling má v sobě energii, kterou psané slovo nenabízí. Užijte si tedy toto rozšířené poselství.


 .
Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby. Před okamžikem jsme vám řekli, že je na tomto místě nádherná energie, ale je toho tu mnohem víc. Když tato konkrétní lidská bytost [Lee] sedí před vámi, dává svému vyššímu já svolení k interdimenzionální komunikaci. Při tom je vytvořena energie, která nemůže být zachycena, nahrána nebo kopírována. Nicméně ji můžete „spatřit“ a vnímat. Někteří z vás mohou cítit dokonce i fyzické změny. A tak vás zveme, abyste dnes vnímali tuto energii. Čtenáři, také posloucháte?
.
V následujících okamžicích vás žádáme, abyste na chvíli odložili víru. Zastavte hodiny. Dovolte svým tělesným funkcím, aby se na pár minut přerušily – krom těch život zajišťujících – aby zde bylo skutečné soustředění. Mnozí se ptají, jestli se něco takového může skutečně dít – může Duch hovořit k lidským bytostem tímto způsobem? Opět vám povím, že to tak bylo vždy, a že všechna historická Písma mají tento atribut. Nicméně to, co je nyní jiné než kdykoli dříve v zaznamenané historii, je to, o čem mluvíme i dnes: bylo dáno svolení k lehkému nadzvednutí závoje. I když je to nadzvednutí jen lehké, v konjunkci s přenastavením mřížek planety umožní předání informací, změnu energie a procesů a modifikaci procedur. Cítíte to?
.
Jsou možné zcela nové manifestace (projevení) – máme na mysli to, co se odehraje ve vaší vlastní DNA. Drahá lidská bytosti, energie mistrovství je ve vás! Vaše DNA je propletená mnoha vrstvami dimenzionality. V těchto vrstvách je právě teď vaše schopnost rozlišit, zda je zkušenost tohoto channelingu skutečná nebo ne, takže vás zveme, abyste přesně to udělali. Je možné, že můj partner komunikuje s druhou stranou závoje? Když vám dáváme čistou vědu, často se to ve vašich periodikách objeví za méně než rok. Co vám to říká? Říká vám to, že vás milujeme natolik, abychom vám dali informace, které jsou prospěšné, ale je toho ještě víc.
.
Děje se zde něco, o čem byste měli vědět: víme, proč tu jste. Sedíme vedle vás a známe vaše tajemství – ne ta negativní, ale ta, která jsou ukryta ve vaší DNA a říkají, kdo skutečně jste a kým jste byli na mnoha místech. Známe vaše radosti i trápení. Známe vaše frustrace. Je to jeden z důvodů, proč se nemůžeme dočkat, až budeme omývat vaše nohy. Nová energie nadzvedání závoje vytváří oboustrannou komunikaci, která na této planetě dříve neexistovala. Mnozí z vás začínají cítit probuzení uvnitř – pocit stávání se interdimenzionálními – a v tuto chvíli si říkáte: „Ano! Vím, že to tak je. Je tu něco jinak… nevím co, ale určitě to tu je.“
.
Svým záměrem, vyvíjející se moudrostí a svým postupným ověřením toho, v co věříte, vytváříte scénář, kde můžeme doslova sedět na vašem klíně! Někteří z vás to cítí, někteří ne. Ale jde to ještě dál. Dnes vedle vás stojí ti, které jste v tomto životě znali a milovali, ale ztratili. Vy víte, o kom mluvím, že? Možná jste museli přijít na toto místo, abyste tuto osobu doslova ucítili.
.
Někteří z vás nyní v této místnosti fyzicky manifestují hmotu, která by zde nebyla, ale která bude produktem vaší schopnosti manifestovat (zhmotnit). Možná bude mít podobu vůní… esencí, které by v této místnosti neměly být, ale vy je i tak ucítíte. Možná se lehce posune realita mezi vámi a židlí. Možná umožníte, aby se stalo něco zázračného. Možná v této změněné energii dokonce vyzkoušíte své mistrovství. Co vy na to?
.
Nazvali jsme to léčivým setkáním. Udělali jsme to záměrně. Dovolte této energii, aby se usadila v této skupině čtenářů a posluchačů, protože vás budeme učit něco, co tyto dvě skupiny slyšely, ale s čím je můj partner nyní natolik v souladu, že to může být přepsáno a předáno mnoha dalším. Ale nejprve bychom rádi oslavili lidi, kteří sedí před námi.
.
Pozdravení čtenářů mimo lineární čas
Pro vás [posluchače v Renu] bychom chtěli sdílet neviditelné vnímání „teď“. Drahé lidské bytosti, víte o čtenářích? Ne, nevíte. Jste zabalení do linearity, kde říkáte: „Toto je živý channeling v Renu a my ho posloucháme.“ Opravdu? Jak tedy vysvětlíte oči, které toto nyní čtou? Právě teď toto vidí oči čtenářů, které se pohybují od slova ke slovu na stránceoni se k vám připojili na tomto léčivém setkání! I čtenáři jsou schopní manifestovat, přesně jako vy. A tak se chystám požádat posluchače, aby něco udělali, a čtenáře, aby něco udělali – a obojí je „mimo synchronizaci vaší reality“. Čtenáři, může vám to připadat jako zpětné, ale chtěl bych, abyste požehnali skupině, která sedí přede mnou. Nyní si mohou posluchači pomyslet: „Kryone, to je trochu opožděné, protože čtenáři tyto stránky neuvidí ještě hodně dlouho potom, co zde sedíme. Už dlouho budeme pryč. Budeme ve svých domovech a prožijeme mnoho týdnů, než to bude publikováno. V našich životech se zatím stane mnohé.
.
Má odpověď je: ano, to je přesně vnímání vaší staré linearity. Ale těm, kteří začínají prožívat podivné pocity mistrovství, to skutečně může dávat smysl. Proč já vidím čtenáře, které vy vidět nemůžete? Obě vaše skupiny jsou skutečné, ale vzájemně se nedivíte.
.
Posluchači, kteří sedíte na tomto místě, požehnáte právě teď čtenářům? Vidíte – obě skupiny zažívají tuto energii, ale obě popírají, že by ta druhá byla ve vašem „čase“. Toto je začátek interdimenzionálního cvičení. Lidské bytosti, jejichž uši toto právě teď slyší, a čtenáři, jejichž oči toto právě teď vidí, se mohou vzájemně pozdravit v tom, co se zdá jako zkušenost mimo čas a prostor. Ale pokud to uděláte, můžete se „vzájemně dotknout“ a pak jste pochopili interdimenzionální koncept.
.
Posluchači i čtenáři mohou říci: „Kryone, toto je hloupé. Říkáš, že není žádné předurčení (osud) a přesto vidíš i čtenáře?“ Ano, vidím. „To není možné. Musel bys znát budoucnost, aby to tak mohlo být.“ Má odpověď je tato: protože vás „zde“ cítím všechny ve stejnou dobu, dovolte mi, abych se zeptal čtenářů: „Jste skuteční? Pokud ano, mohli byste to potom říci posluchačům, protože ti tomu nevěří.“ [Smích.] Ovšemže jste skuteční! A tak se ptám: co je skutečné a co není? Řekl jsem mnohokrát, že budoucnost není dána, ale že její potenciály jsou velmi skutečné. Čtenáři těchto slov jsou právě teď viděni na setkání v Renu coby potenciál. Každý z vás maluje nádhernou energetickou malbu, která pomáhá vám i vesmíru, aby bylo možné předpovědět, co byste mohli udělat na základě energie tohoto okamžiku. To není předurčení, je to spíše měření potenciálu. Jak jsme uvedli dříve, pokud slyšíte melodii přehrávanou na vašich moderních audio zařízeních a předpovíte, že skončí, dělá to z vás věštce? Ne. Pouze prohlašujete, že to udělá to, pro co to bylo vytvořeno… pokud se to samo nezmění. Rozdíl mezi zařízením a vámi je v tom, že mnozí z vás nyní chápou, že můžete změnit melodii – kdykoli budete chtít.
.
Pokud chápete realitu tohoto, pak chápete, že jsou vás zde právě teď tisíce. Lidé s jejich očima na stránce během následujících let, kteří se k vám připojili v této velké místnosti mimo čas, aby slyšeli a viděli, co se chystáme vyučovat. Tomu se říká rodina. Tak to funguje. Nyní je zde hlavolam: co když po určité době některý z posluchačů zvedne tuto stránku a přečte ji? Říkáte tomu skutečnost? Pokud jste to vy, právě teď, dovolte mi, abych se vás zeptal, jak můžete být na dvou místech ve stejnou dobu. Opět říkáte: „Kryone, to je bláznivé. To můžeme udělat snadno, protože máme lineární čas. Jsme singulární bytosti na pohybující se koleji zvané čas. On se mění, ale my ne.“ Máte pravdu. Takže se vás znovu ptám: když nemáte tuto pohybující se kolej, což je situace na druhé straně závoje, jak potom můžete poslouchat a číst zároveň? Pokud zastavíte tu pohybující se kolej, skončí váš život nebo pouze čas? To je hlavolam (konflikt realit), že? Důvod, proč tomu věnujeme tolik času, je ten, že nejste schopni posunout se vpřed ve svém pochopení, dokud se nepokusíte pochopit tyto atributy „mimo synchronicitu“. Jsou základem nové komunikace s Bohem.
Pokud tyto věci chápete, pak vás žádám, abyste postoupili na další úroveň: vidíte a cítíte bytosti, které jsou mimo vaše vnímání, ale které jsou vám přiděleny na celý život? Je to těžší koncept než ten předchozí.
.
Často si připadáte tak osamocení! Přesto je místnost kolem vás naplněna podpůrnou skupinou. Nemluvím o průvodcích. Popisuji enormní a složitý systém energie, který zahrnuje i tuto planetu! Nemáte žádný pojem o energii a procesu, který je potřeba pro umístění lidské bytosti na Zemi. Setkání, jak tomu říkáme, které se odehrává před vaším příchodem, je komplexní a zahrnuje mnohé energie a síly, o kterých nevíte. Jsou zde potenciály dohod pro ty, které jste milovali a ztratili, přičemž jejich část s vámi zůstává po celý váš život! Se svými milovanými máte dohodu, která uvádí, že až odejdete, pak vaše část zůstane s nimi i po celý jejich život. Kolem vás jsou dokonce i takové potenciály, se kterými neděláte nic, pouze jdete svou cestou, kterou jste měli už při svém narození. Pamatujte, že existují mnohé cesty, ale vy vidíte vždy jen jednu pro daný okamžik. To způsobuje, že si myslíte, že máte jen jednu a že nemáte volbu, jen prožít to, „co pro vás naplánoval Bůh. To je možná největší ze všech nepochopení lidstva, dokonce i pracovníků světla! Pamatujete si jehlový fonograf, senioři? [Smích.] Co kdyby měl oči? Pak by viděl jednu rýhu, bez ohledu na to, kolik na něm bylo melodií. Chápete tu metaforu? Vnímání se nerovná realitě!
.
Sedíte zde a nic z toho vám není zřejmé, že? Ve skutečnosti i někteří čtenáři jsou tak bláhoví, že odloží tuto stránku! Takže nastavme energii tohoto setkání, než začne učení. Řekněme, že každý, kdo je tu v jakékoli podobě, je pozván, aby se zde objevil jakýmkoli způsobem. Takže zatímco zde sedíte, drahé lidské bytosti, můžete cítit dotek na svém rameni. Může to být mírný tlak na vašem krku, hlavě nebo kolenou. Může to být i něco většího. Čtenáři, týká se to i vás. Zdánlivě nic není tak osamělého jako když čtete stránku, slovo za slovem. Je to velmi soukromé a osobní, že? No, možná to dnes není až tak soukromé, protože mnozí z těch, kteří sedí přede mnou na tomto setkání v Renu, napínají své pocity reality, aby vám požehnali – i když jste mimo časový rámec, kterému rozumí! Možná chcete udělat totéž pro ně, i když si myslíte, že je to „minulá událost“. Pokud ano, nechť učení započne.
.
Proces meditace a modlitby
Chci s vámi dnes mluvit o něčem zvláštním. O meditaci. I dnes jste ji prováděli, ale já o ní ještě nikdy nemluvil tak jasně, jako to udělám v těchto příštích několika okamžicích. Někteří tomu říkají modlitba, jiní meditace. V minulosti byla modlitba vnímána jako „mluvení k Bohu“ a meditace jako „naslouchání“. Ve skutečnosti je to obojí komunikace. Dnes večer se vám pokusíme dát konkrétnější informace o tom, jak to funguje. Navíc bychom vám chtěli povědět o některých atributech, kterých jste si nebyli vědomi.
.
Nejlepší způsob předání této informace je odpovídání na otázky, které jste nám položili o tomto tématu. Někteří říkali: „Víš, Kryone, já vážně nemám moc času na meditace.“ Jak jsme říkali dříve, v této nové energii na tom nezáleží. Pokud vyjádříte záměr komunikovat s rodinou, pak meditujete prostřednictvím „třetího jazyka“, zatímco kráčíte z místa na místo. Nicméně nyní chceme mluvit o „soustředěné meditaci“. To je proces, kdy nejen komunikujete, ale také manifestujete energii.
.
Soustředěná meditace a modlitba není nahodilá. Nejsou to ty druhy komunikace s příležitostným objetím od Ducha či kosmické mrknutí, když na hodinách vidíte 11:11. Ne. Tento druh meditace je mezi lidským já a duchovním já. Je to energie, která se odehrává pravidelně, pokud to umožníte, při vašich nejsilnějších okamžicích s Bohem.
.
Při nedávném channelingu jsme vám popsali, s kým hovoříte, když meditujete. Chtěli jsme, abyste pochopili, že když hovoříte k Bohu, nezvedáte své oči k nebesům a nečekáte, že něco velkého sestoupí dolů a navštíví vás to. Je to naopak. Místo toho se snažíte oslovit božství, které žije ve vás. Boží jiskra je v úplně každém člověku v místnosti. Nemusíte tomu věřit, protože je to v rozporu se vším, co vám ukazuje dualita. Fakt, že máte tento úžasný atribut v sobě, je ve vás velmi dobře skryt, ale mnozí z vás ho v této nové energii objevují.
.
Vrstvy meditace
Meditace má tři různé části. První nazveme záměr. Mimochodem, zde stráví celou dobu meditace více než 80 procent lidstva, když se rozhodne mluvit s Bohem. Duch to vnímá velmi dobře, ale je to pouze „pozdrav“ v celém tom procesu.
.
Druhá a třetí vrstva tohoto procesu vlastně nemají jméno ani koncept, který by vám mohl můj partner předat, ale i tak se o to pokusí. Druhá část je to, co nazve postoj. Třetí pojmenuje jednoduše příjem a dodání. To jsou jeho dnešní pojmenování, protože koncepty toho, o co se skutečně jedná, vám ve vašem jazyce nejsou na žádné úrovni známy. Tyto vrstvy meditace nejsou tak snadné, jak to vypadá podle jejich názvů. Vy, kteří jste měli velmi silné zážitky s vizemi, víte, o čem mluvím. Na vysvětlování vize není nic jednoduchého.
.
Vrstva jedna – záměr
Pojďme hovořit o záměru. Chtěl bych odpovědět na tři dotazy ohledně první vrstvy meditace a modlitby. Představte si, že se připravujete na komunikaci. Jste sami. (1) „Drahý Kryone, drahý Duchu, je nezbytný obřad, abych mohl vstoupit do meditace a modlitby?“ Naše odpověď zní: Duch miluje ceremonie. To protože je to lidský způsob, jak z toho udělat mimořádnou událost. Je to uctění rodiny. Takže říkáme: vytvářejte rituály, pokud se díky tomu cítíte dobře. Nám na tom nezáleží. Často od nás uslyšíte toto prohlášení: budeme trpělivě čekat, dokud nebudete připravení! Pokud do toho zahrnete obřad, vážíme si toho. Pokud vytvoříte oltář, budeme tam. Pokud ne, budeme tam. My jsme připravení, bez ohledu na to, co si přejete udělat, o čem si myslíte, že je to pro danou situaci vhodné.
.
(2) „Kryone, je vhodné se postit – očistit tělo pro toto setkání?“ Ovšemže je to vhodné. Ale není to pravidlo. Až připravíte tělo, budeme tam. „A jak dlouho bychom se tedy měli postit?“ Jak dlouho chcete. Jakkoli dlouhý čas si vyberete, budeme tam, až skončíte. Nikam nejdeme. Jen vás pozorujeme. Ale pochopte, že si ten obřad užíváme! Je to o vás, o uctění té situace.
.
„No, myslím, že se ptám na toto: pomůže to nebo ne, když očistím své tělo před modlitbou a meditací?“ To záleží na cestě, na které jste. Někteří mohou otevřít dialog a přejít rovnou k poslední a nejvyšší vrstvě. Jiní otevřou dialog a musí kousek ujít, než se tam dostanou. Každá cesta je jiná. Někteří si užívají, když chvíli trvá, jiní se chtějí dostat přímo k ní. Pochopte, že se radujeme, když otevřete dialog s Duchem, i kdyby měl být jen na úrovni povrchu, i kdyby to byla jen první vrstva, což je z naší perspektivy jen pozdrav. Můžete se tři dny postit, abyste se připravili na otevření tohoto rozhovoru. My během těchto tří dní shromažďujeme doprovod, aby vám naslouchal. To jste nevěděli, že? Vidíte, je to o vašem záměru. Ale stane se zajímavá věc: pokud se nedostanete k další vrstvě, kterou popíšeme za chvíli, a zůstanete pouze ve vrstvě záměru, je to jako by tisíce lidí přišly na film, který se nikdy nebude hrát. Vidíte? Něco se musí stát po záměru.
.
Tady je další otázka: (3) „A co protokol? Zdá se, že každé náboženství má určitý druh protokolu a všechny se velmi liší. Máme stát nebo sedět? Máme být natočeni určitým směrem nebo ne? Je lepší den nebo noc? Co bychom měli mít na sobě? Jak se máme připravit na Boha?“ Ach, drazí, proč si prostě nesednete a neprovedete to? My jsme trpěliví, víte? Počkáme. „Ale Kryone, na této planetě jsou některé kultury, v nichž lidé stoupají mnoho dní po schodech a modlí se. Když skončí, jsou vyčerpaní… někdy padají na kolena – poškrábaní a potlučení. V jiných kulturách se lidé probodávají hřeby, až krvácejí, aby trpěli a mohli pak přistoupit k oltáři a hovořit s Duchem. Co ty na to?“
.
Opět říkám, že počkáme. Cokoli je pro vás vhodné, abyste se cítili připravení, to je vhodné i pro nás. Projděte, čím si myslíte, že musíte. Nijak to nesoudíme. Jsme velmi připravení komunikovat s vámi jakkoli si přejete. Ale rádi bychom vám něco navrhli: proč se prostě neposadíte a neprovedete to? Dovolte, abych se vás zeptal na toto: pokud jste kouskem Boha, proč byste měli procházet těmito věcmi? Bičujete se, než zavoláte svému bratrovi? Stoupáte na horu, abyste si promluvili se svým partnerem? Přesto vás nesoudíme, pokud to uděláte, a čekáme na vás.
.
„Kryone, vždy byla otázka, kolikrát bychom měli o něco požádat, nebo jak můžeme nejlépe vysvětlit věci, které potřebujeme. Mnozí věří, že aby Duch plně pochopil lidskou prosbu, musíme ve své žádosti pokračovat. Jiní cítí, že opakování je potřebné pro modlitbu jakéhokoli druhu. Víš, mám komplikovaný život a trvá mi dlouho, než to Bohu vysvětlím, když se modlím. Obvykle při tom usnu. Pak se vzbudím a uvědomím si, že jsem svou modlitbu nedokončil, protože je příliš komplikovaná. Děje se mi to a ono, a jestli se brzy nestane jedna věc, pak se místo toho stane jiná. Pokud k tomu dojde, pak budu mít potíže tady a objeví se starosti tam a kontrole se vyjme drama s ostatními, kteří to nechápou. Žiju složitý život!
.
Chci vám dát vizi: chystám se vás požádat, abyste na okamžik předstírali, že máte přítele na celý život, který je k vám magicky interdimenzionálně připoután. Vše, co uděláte, a čím projdete, sdílíte s tímto přítelem. Ať je to váš bratr nebo sestra – někdo velmi blízký. Je to imaginární osoba, ale i tak jí můžete dát jméno, jestli chcete. Ať tato osoba vypadá jako vy, jestli chcete, ale je interdimenzionální, takže nemusí mít žádnou váhu ani pusu, kterou by bylo třeba krmit. Ve skutečnosti je to vaše část. Ať má jakékoli pohlaví a cokoli, co vás učiní šťastnými, ale je k vám připevněna. Když se smějete, směje se i ona. Když jste smutní, je smutná i ona. Když jste frustrovaní, ona je také frustrovaná. Vše, co znáte, to zná v tu samou chvíli i tato osoba – tento váš partner. Bok po boku kráčíte životem.
.
To je jen metafora… nebo snad ne? Dovolte, abych vám tohoto partnera představil. Říká se mu vyšší já. Také se mu říká „spojení s Bohem.“ Žije ve vaší DNA. Abych to řekl jasně: ví vše, co víte vy. Dovolte, abych vám odpověděl na to, kolikrát musíte opakovat nebo jak často musíte říkat Bohu, jak komplikované to máte. Proč si nesednete a neuděláte to?
.
Tady je výzva: příště, až si sednete k meditaci, neříkejte nic! Chápete to? Proč si prostě nesednete a nenecháte se milovat? To je nejužitečnější v rámci této vrstvy záměru. Vězte, že Bůh je doslova ve vás. Kdo jste, čím jste prošli – to všechno Duch ví. Nikdy není potřeba žádné vysvětlení. Není potřeba žádné vybavení. [Smích.]
.
Mohlo by vás překvapit, kdybyste věděli, kdo je ke komu více připravený hovořit. Víte, co chceme udělat? Co opravdu chceme udělat? Právě teď mluvím z pozice těch „partnerů“ kolem, kteří sedí vedle vás, kteří vás tisknou a milují, a kteří jsou připraveni poslouchat, když se dostanete za toto stádium záměru. Chceme vstoupit a pomoci vám vyřešit problémy! Chceme s vámi vytvořit energetický sňatek. Chceme vám pomoci vytvořit vaše mistrovství. Chceme nadzvednout závoj, abyste mohli manifestovat věci svýma vlastníma rukama. Chceme to udělat, abyste se mohli zvednout ze svého sedadla a říci: „Je to nádherný život. Někdy je těžký, ale je to neobyčejný čas, být na planetě!“ O tom je Bůh. Bůh je vševědoucí životní partner připravený a ochotný být vám po boku. Jste skutečně součástí Boha, ale opakuji, že tento fakt je před vámi zcela skryt.
.
Požehnaná je lidská bytost, která křičí na elementy:Jsem šťastná sama se sebou. Jsem ráda, že tu jsem. Možná mám ve svém životě výzvy, protože jsem si zvolila, že odvedu těžkou duchovní práci, zatímco tu jsem, ale tyto věci ve skutečnosti pomohou k tomu, abych posunula a změnila planetu. Budu zpívat, protože jsem šťastná, že tu jsem. To je moudrá lidská bytost, drazí, která dokáže prohlásit, že ať se děje cokoli, je to dobré pro její duši. Je to moudrost mistra, který zpívá během zkoušek. A tyto bytosti sedí přede mnou – poslouchají a čtou. Mluvím k Lemuřanům ve velmi veliké místnosti, kde není čas. Myslím, že víte, kdo jste.
.
Druhá vrstva
Než se dostanu k druhé úrovni, druhé ze tří, chci vám připomenout proces, na který neustále zapomínáte. Jak procházíte lekcemi této planety, o kterých si myslíte, že jsou mezi vámi a jinou osobou, myslíte na to, jak vaše práce a frustrace pomůže Zemi? Nebo se jen díváte na věci, u kterých si přejete, aby zmizely? Myslíte, že jste v „režimu trestu“ a tato věc zvaná Země je vězením?
.
Chci vám opět připomenout tento velmi duchovní a velkolepý proces: jste pracovníci světla a mistři řešení. Když procházíte těmito problémy, když odpouštíte, když na sebe energeticky berete plášť jemnosti při dramatu, když už nemáte svá tlačítka, která jsou emočně mačkána určitými atributy z minulosti, když se osvobozujete, když měníte svou karmu – Země to ví. Kamkoli jdete, Země se posouvá a mění díky tomu, kdo jste. Kráčíte z místa na místo a myslíte si, že jste obyčejní, ale nejste. Jste obrovský pracující dílek skládačky, který sami vytváříte. Děláte to, že (1) si uvědomujete, že jste tuto skládačku sami vytvořili; (2) zkoumáte hráče; (3) nacházíte řešení pomocí změny pravidel. Pravidla můžete změnit pouze tehdy, když jste tu skládanku vytvořili. Přemýšlejte o tom. Ale pochopte, že tu nejste, abyste trpěli!
.
O druhé vrstvě se špatně hovoří, ale ne tak špatně jako o třetí. Tato vrstva je stav bytí. Přesouváte se od záměru k místu, které lze těžko popsat. Neexistují pro to slova. Někteří z vás budou mít pocit, že jsou velmi blízko spánku. V této místnosti v Renu jsou ti, kteří si myslí, že spí, ale nespí. Je jim předávána stejná informace, ale jiným způsobem – ne sluchově. Stejným způsobem předávám toto poselství mému partnerovi.
.
Je to okraj mezi sněním a vědomím realitymísto, kde se potkává vědomí a nevědomí – místo, které ukazuje realitu, na kterou jste zvyklí, a další, která je podivná – kterou si nemůžete pamatovat, ale která se k vám i tak hlásí. Vy, kteří provádíte meditace, víte, jak se udržet na tomto rozhraní, které nelze definovat pomocí ničeho v  běžném lidském vnímání.
.
Je to interdimenzionální vstupní brána mezi vaším 4D já a interdimenzionálním já.
Je to výskok do místa, kde se vznášíte ve vrstvách DNA, abyste s nimi mohli pracovat a mluvit. Zde si představujete tvary, o kterých vám bylo řečeno, že jsou ve vašem životě důležité [posvátná geometrie]. Zde uplatňujete pyramidu a praktikujete starodávné pravdy. Je to místo, kde se věci začínají dít. Je to postoj pro tvoření. Je to nádherné místo – husté láskou Boha.
.
Můžete cítit, že vaše tělo ve skutečnosti váží víc, než by mělo. Fyzicky to mění vaši buněčnou strukturu a vaše vnímání se posouvá. Vědci to viděli a vědí o tom, jak se při meditaci mění vaše mozkové vlny. Vaše vnímání se stává lehce interdimenzionální. Zdá se, že vaše tělo váží víc, protože „víte“, že jste mnohem větší, než se zdá. Mění se i vztah hmotnosti ke gravitaci. Vy, kteří meditujete v této vrstvě, víte, co tím myslím.
.
Cítíte tlak. Máte problém se hnout. Někteří začínají vidět barvy za očními víčky. Někteří vidí světelnou show v kombinaci s tím, co se skutečně děje na nervových zakončeních vaší sítnice. Všechny hluboce tělesné funkce se začínají měnit. Je to vrstva, ve které byli největší mistři Země schopni na chvíli zpomalit a dokonce i zastavit své tělesné funkce. Tak mocná je.
.
Postoj je nejlepší slovo, které může můj partner použít. Je to energie, která se připravuje na přechod do třetí vrstvy. Záměr je na místě. Víte, co děláte. Postoj vás teprve začíná fyzicky ovlivňovat a nyní jste připraveni na kouzlo.
.
Jen velmi málo lidí je schopno dostat se do třetího stádia. Budete sedět v této druhé vrstvě a přát si, abyste mohli jít dál, ale stavíte most, takže na tom stále „pracujete“. Jak se dostanete do třetího stádia? To je něco, co se stane, když je načase. Je to něco, co ve vás doslova leží a co bude umožněno, až bude vše ostatní ve správné pozici. Není to proces. Je to dovolení se svolením vaší vlastní inteligentní buněčné struktury.
.
Třetí vrstva
Úspěšné dosažení třetí vrstvy je umožněno, až když jste v úplné a naprosté komunikaci s interdimenzionálními vrstvami DNA. Není náhoda, že jsme vám v těchto měsících předali metaforickou strukturu DNA, abyste si ji mohli vizualizovat ve své mysli. Také jsme vám dali jména alespoň pěti vrstev, abyste mohli pochopit, o jaké vrstvy se jedná a co dělají.
.
Je to ezoterická informace, kterou nikdy nevyužijete, s výjimkou vizualizace toho, co se naučíte o svém mistrovství. Dovolte, abych vám pověděl, co se stane, až začnete meditovat a dosáhnete tohoto třetího stádia: zde je svrchované svolení, abyste objevili, co ostatní nazývají „kouzlem“. Slovo kouzlo používáme se stejným nádechem jako u slova spolutvoření. To jsou věci, které jdou proti fyzice a proti tomu, co vám říkali při lekcích biologie. Ale je zapsáno, že i mistři této planety tyto věci dělali.
.
Říkali jsme vám, že základní vrstva je ta, kterou vidíte ve 4D. Říkali jsme vám, že je to vrstva jedna a dali jsme jí jméno [Keter Etz Chayim]. To je jméno Boží. Říkali jsme vám, že spolupůsobí s vrstvami dvě a tři. Také jsme vám řekli, že vrstva tři je vrstva vzestupu, a že jedna, dvě a tři, jsou první skupinou ze čtyř. Z celkem 12 vrstev jsme identifikovali 5 a naznačili jsme číslo 6.
.
Řekli jsme vám, že vrstva jedna není první, ale je spíš uprostřed. A nyní se vám chystám říct, že vrstva šest je také uprostřed! Můžete říci: „Kryone, jak mohou být obě uprostřed?“ A má odpověď zní: ano. [Smích.] Víte, co se stane ve 4D? Dvě věci nemohou zabírat stejné místo zároveň. Takže to, co jsem vám řekl, byste mohli nazvat fyzicky nemožným. Interdimenzionálně však věci neustále zabírají stejné místo. DNA vrstvy jedna a šest jsou určitým způsobem propojeny, takže sedí jedna na druhé. Musejí. Vrstvě jedna se říká lidský genom a je to 4D chemie. Zde jsou skládanky. I když je příliš brzy, abych vám to řekl, stejně to udělám. Čísla 1, 6 a 12 zabírají stejné místo.
.
Lidský genom je velmi zajímavý. Vaši vědci se mohou ptát, proč je toho ve vaší DNA tolik, co nic nedělá. Dívají se na geny a sekvence částí. Dívají se na téměř tři miliardy kousků a částí! To je jen jedna vrstva. A mate je to, že je toho hodně, u čeho se zdá, že to nic nedělá!
.
Než se dostanu k další myšlence, dovolte, abych se vás zeptal, kdy jste viděli proces evoluce vytvářející systém, ve kterém by bylo mnoho odpadu? Nikdy. Příroda tak nefunguje. Biologie je velmi efektivní, jestli jste to nepostřehli. Tady je něco, co jsme dříve nezmínili: v této oblasti, které se často říká odpadní DNA, je samozřejmě vzor. Má to co dělat s komunikací s vrstvou šest… magickou vrstvou.
.
Když jste ve třetí vrstvě meditace – ve které kráčeli mistři této Země – jste vždy v kontaktu s šestou vrstvou DNA. Je to nejposvátnější vrstva DNA z 12. Její jméno je Ehyeh Asher Ehyeh, je to jméno Boha. V jiném jazyce to znamená: Já jsem, kdo jsem. To je jméno vrstvy šest. Takže třetí vrstva meditace je skutečnou komunikací. Když se tam dostanete, aktivuje se tím také „odpadní DNA“, protože 4D musí reagovat na interdimenzionální instrukce. Dovolte, abych vám pověděl, co se stane, když jste v kontaktu s touto vrstvou: buďte připraveni na posun a změnu. Jakmile pochopíte, že je to možné, interdimenzionální kousky a části DNA uslyší vaši zprávu. Mají svolení se změnit mimo rámec toho, co je ve 4D. Věděli jste, že je vhodné změnit energii, se kterou jste sem přišli? Co takhle predispozice, které říkají, že budete mít nemoc, jakou měli vaši rodiče? Dovolte, abych se vás zeptal, kde to je ve vaší DNA. Povím vám to. Je to ve vrstvě jedna – čeká to a čeká, až to bude změněno komunikací mezi vrstvou jedna [odpad] a interdimenzionální vrstvou šest!
.
Tyto 4D chemické atributy vrstvy jedna budou i nadále „hrát stejnou melodii“, dokud nezměníte písničku! Pro lidstvo je těžké pochopit, že most, který stavíte a kterému říkáte meditace a modlitba, je komunikačním mostem s vrstvou jedna vaší DNA, a že až ten most postavíte, informuje zbytek vrstev DNA, že jste připraveni na posun. Jak by se vám líbilo přepsat svou vlastní písničku? Mistři to udělali a jejich DNA ji zpívala!
.
Ach, lidské bytosti, kouzlo je blízko. Co byste chtěli, aby se stalo ve vašem životě? Řekněme na okamžik, že se to nestane. Je tu velká otázka. Dokážete to i tak oslavit? Už dříve jsme vám říkali, že věci nejsou, jaké se zdají být. Častokrát vaše duchovní práce vyžaduje zcela jinou perspektivu ohledně toho, co si myslíte, že se děje. A čím více jste interdimenzionální, tím více se balíte do svých lemurijských myšlenek.
.
Shrnutí: proč jste přišli? Přišli jste, abyste pracovali s energií Země a abyste vytvořili mír na této planetě. Nezapomínejte, že někteří z vás možná mají zůstat na místech, o kterých si myslí, že si je nezaslouží nebo tam být nechtějí, aby mohli na této skládance pracovat o něco déle. Možná jde právě teď ve vaší DNA přesně o to. Možná jde právě o to ve vašem životě. Možná jde právě o to ve vaší rodině. Možná proto se cítíte tak zaseklí!
.
Požehnaný je člověk, který je zaseknutý, protože ten pracuje pro planetu. Kráčí z místa na místo a planeta si ho váží. Průvodci omývají jeho nohy, přesto si stěžuje: „Jsem zaseknutý. Drahý Bože, jsem zaseknutý. Dostaň mne odtud!“ Tolikrát jsme vám říkali: tomu se říká práce! Vy tomu říkáte „zaseknutí“. Ach, nebude to vždy takové. Požehnaný je člověk, který je zaseknutý.
.
Tuto stránku čte mnoho Lemuřanů a ti oslavují váš život, když tu sedíte přede mnou. To jsme vám chtěli dnes večer říci. Nakonec budeme ještě konkrétnější a povíme vám o zbytku DNA. Věděli jste, že Akášické záznamy všech vašich životů, které jste kdy žili, včetně toho prvního, jsou ve vrstvě DNA? Věděli jste, že jsou tam všechny frustrace, které jste kdy vyřešili? Věděli jste, že jsou tam i všechny otázky ohledně božství, které jste kdy položili a zodpověděli… během všech vašich minulých inkarnací? Dovolte, abych vám pověděl něco o Lemuřanech (nebude se vám to líbit): Lemuřané se vracejí zpět! Ach, já vím. Myslíte si, že jste zde naposledy, že? I to je atribut Lemuřana… vždy si myslí, že už skončil. I vy jste si mysleli, že jste tu naposled a mysleli jste si to i v minulém životě a v tom předtím a předtím…
.
Přemýšlejte o tom. To, co děláte, je radostné! Co děláte, přesahuje to, co můžete vidět. Když skončí váš život a vy jste na druhé straně závoje, máte vědomí Boha. Víte vše. A první, co uděláte, je to, že začnete plánovat, jak se vrátit zpět! Milujete Zemi a toto Lemuřané dělají. Milují rodinu a milují Zemi. Jakkoli se to nyní zdá obtížné, vy víte, že vaše moudrost je založená na Akášických záznamech, které jste vyvinuli ve své DNA. Ovlivňujete planetu pokaždé, když na ni přijdete. Zde je duchovní zákon: lidská bytost, která je v kontaktu s vrstvou šest, je schopná změnit mnohem větší obraz, než tuší. Samotná hlína Země na ni reaguje a může se změnit i čas kolem ní.
.
Tím skončíme. Toto je veliká místnost. Chystám se ji ještě zvětšit. Chci, abyste odebrali střechu. Ach, je to jen metafora, nechci nikoho zranit. Ale toto je skupina, která by mohla střechu skutečně odstranit. Střecha je tedy pryč a nad ní je zástup. Desítky tisíc entit vás nyní mohou jasně vidět. Neciťte se špatně. Nestyďte se. Nejsou tu, aby vás soudily nebo vás sledovaly, zatímco vy pracujete. Místo toho se chtějí postavit a tleskat. Proto přišly. Vyjádřili jste záměr tu dnes být. Čtenář ho vyjádřil tím, že se podíval na tyto stránky… a my to věděli.
.
Jsou zde desítky tisíc bytostí. Některé z nich jsou k vám připojené způsobem, kterému nemůžete rozumět, některé s vámi kráčejí každičký okamžik vašeho života – některé coby podpora, další jiným způsobem. Ti všichni jsou nyní na velkém stadionu, jehož sedačky jsou nad touto budovou. Nyní mohou všichni vidět místnost a židle, kde sedíte. Jsou připraveni. A vy?
.
Dávám jim svolení postavit se a tleskat této skupině posluchačů a čtenářů. Chci, abyste cítili vyznamenání – právě teď, právě tady, v tuto chvíli. Nezáleží na tom, kolik si myslíte, že je hodin nebo který je rok. Připomínám vám, že toto je čas a místo, o kterém jste si při svém narození mysleli, že nikdy nenastane. Protože podle proroctví jste měli být nyní mrtví, zabití hroznou smrtí nebo jste měli projít utrpením, které by pro vás znamenalo strádání a ještě více strádání. Místo toho sedíte pohodlně na setkání, kde cítíte oslavu Boží lásky. A pokud vám to neříká, že proto omýváme vaše nohy, pak jste nepochopili to zásadní!
.
Tyto bytosti stojí a tleskají. Ale přemýšlejte. Stále toho máte mnoho na práci. Zrušili jste jednu realitu, ale nyní musíte vytvořit jinou. S energií, kterou zde máte, čtenáři a posluchači, je načase vytvořit něco, o čem kritici říkali, že je to nemožné. Lidská přirozenost nikdy nedovolí mír na Zemi. Jen se rozhlédněte kolem sebe! Je to proti intuici, co zde vidíte, že?
.
Než skončíme, dám vám metaforu: co se stane, když rozsvítíte světlo na místě, kde byla po tisíce let tma? Věci, které byly vždy ve tmě, jsou ošklivé, když náhle rozsvítíte! A nyní sedíte uprostřed vašich zpráv. Co s tím uděláte? Proč neoslavíte fakt, že jste nadzvedli tuto oponu a rozsvítili jste světlo? Proč neoslavíte fakt, že se Armagedon neodehraje? Proč nezačnete používat duchovní logiku a neřeknete: „Jak je možné, že byla proroctví zrušena? A pokud opravdu byla, co je tedy dál? Možná je přesné vše, co čtu a slyším. Možná skutečně můžeme mluvit s naší buněčnou strukturou. Možná můžeme dokonce vytvořit mír na Zemi!
.
Duch chce, abyste zde zůstali dlouho. Je velmi neefektivní umírat a vracet se zpět. Víte to? Trvá to 20 let, než vyrostete. Proč tu prostě nezůstanete a nepracujete s touto planetou? Někteří v této místnosti netuší, co se jim stalo. Jsou zde dva, kteří sedí tam [Kryon ukazuje na dva lidi v publiku], kteří měli zemřít při autonehodě! Věděli jste to? [Jemněji.] Věděli jste to? Nevíte, co jste pro sebe udělali, když jste vyjádřili záměr zůstat a když určité věci prošly vaším životem tak blízko nárazu a ztrátě. Často říkáte: „To bylo těsné!“ Ale nechápete, že ve staré energii byste už byli pod zemí! A v této energii, díky vašemu svolení, zde nadále kráčíte. To je síla, že? Není to snad spolutvoření? Není to práce Boží lásky ve vašem životě? Není to skutečný posun? A kdo ho skutečně vytvořil?
.
Někteří z tohoto metaforického stadionu požádali o svolení jít s vámi domů. Je to na vás. Pokud řeknete ano, nejspíš se dnes večer moc nevyspíte. [Smích.] Vyjdou ze dveří s vámi. Je to na vás. Je zde obrovský podpůrný tým, který k vám patří. Chce vás jen podporovat v tom, o čem se rozhodnete, že je možné, drazí lidé.
.
A tak to je, že opět uzavíráme další poselství. Je to čas, kdy dáváme střechu zpět a vracíme se k realitě, na kterou jste zvyklí. Je to čas, kdy říkáme sbohem. Přesto tu jsou ti, kteří odsud odejdou jiní, než sem přišli – a vy víte, kdo jste. Možná budete jiní, až vstanete od čtení. Možná to cítíte právě teď. Přemýšlejte: co když to tak je? Co když je toto skutečně pravda? Pokud ano, máte práci. Proto jste přišli. Vy to víte a my také. Je to o tom být šťastný při vaší práci a zůstat na této planetě dlouhodlouho na této planetědlouho na této planetě.
.
A tak to je.
Kryon
.
Zdroj originálu: http://www.kryon.com/  - přepis – Meditation and Prayer
.
Poznámka ke kopírování:
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Marie Kuchařová (www.kryon.webnode.cz) Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.