3-2006 Kryon

Stávání se mistry

Kryon prostřednictvím Lee Carolla, St. Augustine, Florida, 11. března 2006

Původní channeling byl Kryonem a Lee Carrollem přepracován a doplněn, aby byl pro čtenáře srozumitelnější. Živý channeling často obsahuje skryté energie, které v sobě nesou určitý druh komunikace – na rozdíl od tištěného textu. Užijte si tedy tento doplněný channeling.

.

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Opět dochází ke splynutí mezi člověkem a vyšším já. Moje přednáška skrze lidskou bytost – proces, který byste mohli nazvat „splynutí s rodinou“, může působit dojmem úžasného zázraku, jak jste o tom před několika hodinami slyšeli (od Leeho před tímto channelingem). Ale tak to není.

.

Zvu vás, abyste v příštích okamžicích vnímali energie zástupů těch, jež byste nazvali andělskými bytostmi, jak zaplňují tento prostor. „Usadí se“ před vás tak, abyste je vnímali jako reálnou zkušenost. Bylo záměrem každého z vás ocitnout se v této situaci v tomto čase a v této realitě. Celý zástup si vám může sednout na klín, obklopit vás, obejmout, vzít vás kolem krku a pohladit po vlasech, zatímco váš soused, který sedí přímo vedle vás a z nějakého důvodu tento záměr nemá, nebude vnímat nicJe to interdimenzionální atribut – můžete sedět ve společnosti s námi nebo v naprostém osamění, je to vaše svobodná volba. Proto lze konstatovat, že tvůrcem vaší reality je záměr, protože se někteří z vás dnes večer „někam posunou“, zatímco ti druzí zůstanou „na místě“. V tomto okamžiku je vás tu hodně, kdo přišli připraveni – přišli už připraveni. Líbilo by se vám přesunout se na další úroveň? Chtěli byste se víc dozvědět o božském mistrovi uvnitř vás? Chtěli byste se dozvědět, kým jste byli dřív, kým jste a kým budete, až toto lidské „vyjádření“ ukončíte? Všechny tyto informace máte k dispozici. Věděli jste to? Tohle místo je nepopsatelně laskavé.

.

Můj partner rád vtipkuje a dělá si legraci. Mluví s kobercem, hovoří se stropem (Kryon se odvolává na to, co Lee říkal posluchačům během dne, když jim vyprávěl, jak jednoho dne vedl dialog s novým hotelovým pokojem. Mluvil se živly toho pokoje.) Nuže, řeknu vám, že k vám právě promlouvají živly zde v této místnosti. Všechny ty věci, o kterých jste přesvědčeni, že jsou statické a bez životní síly, jsou součástí většího obrazu. Možná vás šokuje a překvapí, že jsou tady proto, aby vás podporovaly. Stromy, ze kterých byly vyrobeny jednotlivé části dřevěného nábytku, si stále ponechávají svou interdimenzionální životní síluVlákna a dokonce i to, co byste označili jako neživý kov – to vše má životní sílu. Vzduch, který dýcháte, v sobě obsahuje interdimenzionální život. A to všechno rozpoznává mistra ve vašem nitru.

.

Mnozí z vás by pro to chtěli důkaz, že? Ve vaší 3D realitě je pro vás příliš zvláštní představit si, že by „věci“ mohly mít vědomí. Co třeba důkaz, který pochází z vnitřního zdroje – od vaší schopnosti rozlišení? Stačí vám jako dostatečný důkaz vaše vlastní vědomí a intuice nebo potřebujete potvrzení nějaké vnější autority? (Lee se směje, protože ví, že pro „uvědomování si věcí“ neexistuje žádná autorita.) Proč se nezeptáte svého vyššího já? To ví všechno a má ho každý z vás. Je to vaše duchovní součást, jenže lidé si raději představují, že vyšší já je oddělené. Pomáhá jim to oddělit 3D od multidimenzionality… něco, co téměř musíte udělat, abyste si ve 3D uchovali zdravý rozum.

.

Právě teď je tato místnost bezpečné místo – maximálně bezpečné místo. Můžete si v klidu popovídat se svými průvodci a zeptat se jich, na co jste se jich vždy chtěli zeptat. Mnozí z vás dostanou interdimenzionální odpovědi. Hm, ne zrovna 3D odpovědi, jaké byste očekávali. Místo toho se vás třeba jen dotknou a obejmou vás. Avšak já vám říkám, že i když dostanete pouze takovou odpověď, umožnili jste obousměrnou komunikaci skrz závoj a to je teprve začátek.

.

Čtenáři, pocítil jsi to? I pro tebe je to bezpečné místo… zatímco tvé oči sledují tuto stránku. Zvykni si na to, že zatímco toto čteš, víme, co se děje a vidíme tě. Myslíš si, že právě čteš o něčem, co se stalo v minulosti? No, pak přemýšlej znovu. Tato slova a jejich energie přetrvají věčnost, pokud si to budou přát ti, kteří dohlížejí na odkaz slov mého partnera.

.

Někteří z vás možná dnes večer o něco poprosí, odejdou však s něčím jiným. Důvěřujete božské intuici? Je to systém, který vás vede a pomáhá vám uvědomit si, jak rychle jít a jakým směrem se vydatNeděje se to dopředu a nebudete znát odpověď, až odtud budete odcházetDojde k tomu tehdy, kdy by vás to vůbec nenapadlo, až to budete nejvíc potřebovat. Lidem se to nelíbí, ale tak to prostě je. Raději byste dopředu měli informace, které byste si uložili do kapsy a vytáhli je, až je budete potřebovat. Představte si to však jinak: dáváme vám interdimenzionální balíček. Odejdete odsud daleko bohatší, než jste sem přišli. I čtenáři. Nebude se to však manifestovat jako nějaká určitá odpověď, dokud to nebudete naléhavě potřebovat. Je to ve skutečnosti váček s drahocenným pokladem… vy jej však neuvidíte dřív, než ho budete potřebovat. Jsou zde zástupy andělských bytostí a ano, všechny jsou neviditelné. (Kryon se usmívá. Lee učí, jak je těžké dokazovat neviditelné věci někomu, kdo má jen 3D vnímání.)

.

Než však začneme s učením, mám k vám výzvu: kolik z vás, kteří čtete nebo slyšíte toto poselství, odejdete jiní, než jste sem přišli? Nejste tady právě kvůli tomu? Já jsem Kryon. Já jsem vaše sestra a vidíte mne, když opouštíte tuto planetu a přecházíte na druhou stranu závoje. Já jsem přítomen, když se opřete do větru zrození a sestupujete do porodních cest. Tam vám řeknu na shledanou. To je to, co dělám. Znáte mě dobře, protože jsem s vámi spřízněn. Když čtete má slova, vnímáte v nich něco, co poznáváte, protože já jsem váš bratr. Vím o vás všechno. Všichni to víme a sedíme před vámi v obdivu, nesoudíme vás. Sedíme před vámi s úctou a obdivem, že jste se rozhodli to všechno podniknout.

.

Vnímání mistrů minulosti

Mistři na této planetě měli něco společného. Zkusili jste si to někdy shrnout? Kráčeli po této planetě ve svém božství. Léčili lidi, když se jich dotkli. Putovali z místa na místo a lidé se kolem nich shromažďovali. Zhmotňovali zázraky hmoty. Někteří vytvářeli věci z ničeho. To je to, co dělají mistři. Někteří v tom stále ještě pokračují, právě teď, na této planetě. Nejsou součástí historie, žijí teď a konají stejné zázraky. Vše, co bylo, je stále zde – ve způsobu energetického mistrovství.

.

Jak naložíte s poznatkem o minulých a současných mistrech, jak se na ně díváte? Chvíli se nad tím zamyslete. Zdá se, že všichni tito mistři mají nějaký božský doplněk. Lidské vnímání to bere jako projevené božství – od Boha, ať už tento pojem pro vás znamená cokoli. Bůh se jich dotkl a to jim umožnilo kontrolu nad hmotou, nad nemocemi – ach, podle všeho i kontrolu nad životem jako takovým. Co si o tom myslíte? Byli uctíváni a mnoho z nich bylo v minulosti zabito. Tak to lidské bytosti dělají, když něčemu nerozumí. Uctívají to nebo se toho zbavují… nebo obojí zároveň. Dokonce i v nové energii, taková je skutečnost.

.

Prosím vás tedy, abyste se na chvíli zamysleli nad tím, co je to, co oni měli – protože z těchto úvah vznikla všechna náboženství na této planetě! Lidé často přemýšlejí o svých prorocích. A kdyby neměli žádné proroky, uvažovali by o svých bozích – tyto úvahy pak vytvářejí doktríny a z doktrín vznikají náboženství. Každé z mnoha náboženství na této planetě vzniklo z úvah o mistrech… co říkali, co dělali a co učili.

.

Existuje domněnka, že všechno božské je od lidských bytostí odděleno. Tato domněnka totiž dává smysl, protože odpovídá 3D myšlení. Je to logické. Vy víte, jak oddělovat to, čeho se můžete dotknout, od toho, čeho se dotknout nelze. Věci, které jsou velkolepé, nevídané, neviditelné a zázračné, patří BohuVěci, které jsou obyčejné, všední a běžné, patří lidem. To je koncept staré energie, ať si to uvědomujete nebo ne, a je to paradigma, které se začíná bortit. Co když ti mistři, kteří kráčeli po této planetě a dělali tak velké věci, byli stejní jako vy? Namítnete: „Ach ne, kdepak, nebyli jako já.“ Ale ano, byli! Slyšeli jste výraz „stvořeni k Jeho obrazu?“ Byli jako vy a vy jste jako oni. Jediný rozdíl je, že oni aktivovali určité části své lidské interdimenzionální DNA, božské části, které vám připadaly nadpřirozené. A protože jste to takto vnímali, nazvali jste to „Bohem“.

.

Teď vám předložím pravdu. Když se ve staré energii vaší minulosti objevovali mistři, jejich životy zářily jako maják ve tmě. Každý to viděl a každý to považoval za neobvyklé a božské. Nyní sem proudí nová energie, o které za chvíli vysvětlím trochu víc, která skutečně podporuje mistrovstvíVyzývá vás, abyste se chopili světla a pozvedli váš vlastní proces na úroveň, na které zahájíte proces vzestupu, jenž umožní zvýšit vibrace vaší DNA na úroveň mistra nebo téměř mistraJe to energie, která byla přítomna v těle těch, které uctíváte. Není tu proto, abyste kráčeli po Zemi jako proroci, jako to dělali staří mistři. Ne, je tu proto, abyste kráčeli po Zemi jako sví vlastní proroci, zodpovědní jen za své vlastní mistrovstvízatímco budete kráčet ke světlu a lásce boží – schopni vyléčit nejprve a především sami sebe – a abyste dokázali putovat z jednoho místa na druhé, aniž by vás ovlivňovali druzí lidé nebo dramata daného okamžiku. Z pohledu nové energie je to atribut božské moci, o které jsem vás učil, z pohledu staré energie je to to, co vás mistři učili, že můžete dokázat také.

.

Pravda je tedy taková, že jste přesně takoví jako oninemáte však vnitřní znalosti, co máte udělat, abyste aktivovali nástroje, které začnou měnit interdimenzionální vrstvy vaší DNA. Bylo to tak vhodné a spadalo to do kategorie svobodné volby. Avšak doba osvícení se blíží a naplní kruh energie, který viděli starodávní ve svých kalendářích.

.

Vnímání dobra a zla

Máte zvláštní vnímání dobra a zla, protože tato představa vychází ze 3D a udržuje váspolapené v konceptu mytologie, kterou považujete za skutečnost. Myslíte si, že věci, které jsou dobré, patří Bohu, a věci, které jsou zlé, patří entitě zvané Satan. Podle vaší víry jsou oba určitým způsobem nadpřirození, zápasí spolu od věků a jsou za vším, co se děje. Uprostřed této bitvy mezi temnotou a světlem je masa lidí a Bůh a Satan jsou nějakým způsobem spolu spjati v zápase o vaši duši. V tomto pojetí temnoty a světla, ať to zní sebepodivněji, se lidé zdají být bezcenní, neschopní, zrozeni s hříchem a dojdou zavržení, pokud nějakým způsobem nenaleznou Boha, ovšem pouze prostřednictvím těch, kteří tuto mytologii hlásají. Podivné na tom je to, že v tomto příběhu je zápas o lidskou duši tak usilovný. Dává to smysl, že by síly dobra a zla měly zápasit o duši bezcenných lidí? Nedává. Proto dokonce i v této dichotomii (rozporuplnosti) tkví důkaz, že člověk je cenný – jak pro Boha, tak pro ďábla.

.

Ach, jak je tato představa pohodlná a praktická! Tolik toho vysvětluje. Snímá z vás zodpovědnost za to, zda sami tvoříte světlo nebo temnotu, že? Sedíte zde a uvažujete, který (z těch dvou) vás dostane. Co když je to nejtemnější z temného na této planetě – to nejhorší zlo, jaké si dokážete představit, nadpřirozený okultismus… vytvořeno a udržováno člověkem? Žádný ďábel, žádný Satan, jen vy. Vadilo by vám to?

.

Co když ty nejposvátnější věci na planetě – ta nejzářivější bílá, nejsvětlejší světlo – vyvíjíte a udržujete také vy? Co když ta nejúžasnější léčebná síla na planetě vychází z vašeho nitra a ne odkudsi mimo vás? Povím vám, že tak to funguje. Právě jsem vám vysvětlil moc lidské bytosti být čímkoli chce… svobodná volba s nadpřirozenými schopnostmi.

.

V temné energii minulosti se věci s nízkými vibracemi snadno udržely při životě a snadno se rozvíjely. Nyní se začíná rozsvěcovat světlo a spalovat je pravdou. Tyto věci (s nízkými vibracemi) už nemají tolik možností se udržet a rozvíjet a naopak se objevují příležitosti, aby se vynořili mistři a světlo se rozsvítilo. Říkám vám pravdu a ta předává zodpovědnost za dobré a zlé do vašich rukou. Jakým směrem chcete vysílat své vibrace? Jaký druh energie si chcete udržovat kolem své rodiny a na svém pracovišti? Máte plně pod kontrolou, jak temná nebo světlá bude energie vaší dušeJe to součást testu, víte? Je to součást svobodné vůle.

.

Mnozí mají pochybnosti, že by to tak mohlo být. Říkají: „Kdybychom byli andělé vtělení do lidských bytostí, co by to bylo za systém, který by nám dovolil vytvářet zlé a nořit se do temnoty? To prostě nedává smysl, Kryone. Andělé přece něco takového nemohou dělat.“Přitom však zcela opomíjíte systém vaší vlastní mytologie, kdy se jeden anděl nějakým magickým způsobem odvrátil od laskavosti a milosrdenství Boha a stal se Luciferem… Satanem a pánem temnoty. Chápete? Ten systém je dokonce zahrnut i ve vámi tradovaném příběhu.Sdělují vám to i metafory vaší duchovní minulosti, vy to však berete jako skutečnost, místo abyste v tom viděli svůj vlastní potenciál. Je to pro vás důkaz, že si můžete vybrat, jakým směrem se budete rozvíjet? Můžete! Avšak mistrovství ve vaší DNA vás nyní probouzí k tomu, co přichází na tuto planetu… čas probuzení a renesance.

.

Jak to uděláte? Jak vytvoříte změnu ve své DNA? Opakovaně jsme vám říkali, že k tomu nejsou zapotřebí žádné kroky. Je to interdimenzionální záhadaNení na to žádná odpověď. Ve vašem lineárním systému vyžadujete empirickou odpověď a toužíte po přesných krocích. Chcete jasnou obecnou odpověď, ale ta je pro každou lidskou bytost jináNa jakém místě se nacházíte v tomto řetězci událostí? Někteří z vás jsou připraveni a někteří se teprve probouzejí. Někdo potřebuje čas, aby o tom přemýšlel. Někdo chce do toho rovnou skočit, právě teď. Chcete vědět víc? „Kryone, tak nám aspoň řekni, co máme udělat jako první!“ To už jsme vám říkali mnohokrát. Můžete si to přečíst i poslechnout. Jak můj partner říká, entita, které říkáte Kryon, vám už osmnáct let předává stále to stejné poselství. A budeme vám to opakovat stále znovu. Je to vzácná informace: Stačí vyjádřit svůj záměr a dveře se otevřou. Pak už to ovšem tak snadné nebude.

.

Historie planetární změny

Povíme vám trochu víc o tom, co vás čeká. Ale dovolte mi, abych vám připomněl ezoterickou historii, která se toho týká. Od roku 1987 jsme vás provedli několika různými stádii. Je tozkušenost 11:11, kterou jste si skutečně uvědomili v roce 1995. Zkušenost 11:11 souvisí s rozhodnutím změnit historii… odstranit stará proroctví, a to jste udělali. Mimochodem, bylo to rozhodnutí, které jste udělali nejen vy, ale všichni ti, kteří na této planetě už někdy žili nebo budou žít. Na úrovni, která je mimo lidské chápání, přispěli k tomuto rozhodnutí dokonce i ti, kteří se ještě ani nenarodili. Toto rozhodnutí ovlivní všechno na planetě, včetně energie Gaii. Proto se do toho museli zahrnout i ti, kteří se teprve narodí, nemyslíte? Jistěže ano!

.

Zkušenost 12:12 byla předáním štafety. Už jsme vám o tom říkali dřív. Je to výstižný výraz, popisující ty z vás, kteří převzali štafetu mezi starým a novým. Je to výstižné, protože to bylo nutné a potřebné jako symbol pro změnu k novému systému. Nyní vídáte opakovaně tato čísla: devítky, jedenáctky, dvanáctky. Nejsou to žádné náhody, že na svých hodinách vidíte 11:11. Je to „mrknutí“ od Ducha, připomínající, proč tu jste.

.

Harmonická konvergenceHarmonická konkordancetranzit Venuše – všechny tyto události vyslaly energii. Rok předtím se udála nejvýznačnější událost a málokdo to vůbec zaznamenal. Je to příliš ezoterické a až na pár výjimek nikým neočekávané. Stalo se to 5. března 2005. Už dřív jsme vám o tom něco řekli, ale říkáme vám to teď ještě jednou, protože byste to měli vědět. Bylo to nazvané „Matrix Ráje“. Popsali jsme to jako dobu znovuoživení, kdy všichni mistři, kteří přislíbili, že se na Zemi vrátí, to splniliNevrátili se v těle ani v duchu, ale jako energie zasazená do magnetické mřížky vaší planety! Teď už možná chápete, proč jsem magnetickým mistrem. Trvalo dvanáct let, než jsme magnetickou mřížku přenastavili. Teď už víte, za jakým účelem jsme ji upravovali.

.

Už před osmnácti lety jsme vám dali informace, kdy nastanou magnetické změny, kdy budou dokončeny, a teď dokonce i vaše věda potvrzuje, že se to stalo. Vaše kompasy ukazují, že magnetické póly vaší planety se zvláštním způsobem změnily, způsobem tak záhadným, k jakému nikdy dřív nedošlo – během vašeho života, ani za života vašich rodičů, ba dokonce ani za života vašich prarodičů. Posun mřížky byl dokončen v roce 2002. A teď víte proč.Ezoterickým způsobem, zahrnujícím interdimenzionální vlastnosti magnetismu, jsme připravili planetární mřížku na návrat mistrů, abyste mohli začít využívat nástroje, které potřebujete k vašemu posunu. Jsou tady – všichni jsou zpátky – a sedí tu s vámi, kteří to teď posloucháte nebo čtete.

.

Proč vy? Proč se dívají na vás? Protože mluví ke starým duším, které sem přišly z určitého důvodu a s určitým záměrem. Tyto staré duše vědí, že tu jsou proto, aby se metaforicky staly majáky a pomohly změnit planetu. Můžete využívat tyto nástroje – katalyzátory, abyste mohli zahájit transformaci vaší DNA a rozvíjet mistrovství do takového stupně, abyste se mohli posunout dopředu a před rokem 2012 vytvořit na této planetě energii zvanou „Nový Jeruzalém“. Můžete namítnout, že vám zbývá jen šest let. Věci ale nejsou vždy takové, jaké se zdají být.

.

Když maják vysílá své světlo, pak neměří ani nehodnotí bouři. Než začne vysílat světlo, neříká si: „Musím nejdřív pochopit, kam to všechno směřuje.“ Uvědomuje si, že byl postaven proto, aby vydržel temnotu, silný vítr a vlny, které neustále narážejí na jeho konstrukci. Nemá strach – nebojí se toho. Neví, kdy bouře skončí, jak bude silná nebo z jakého důvodu vznikla. Ví jen to, že je to bezpečné a že musí vyzařovat světlo do temnoty, aby pomohl druhým nalézt bezpečí přístavu. Nikdy si neklade otázku, jak se stal světlem, ale ví, čím je a za jakým účelem tady je. Ví také, že světlo, které vydává, je očekáváno, že ti ve tmě na něj čekají. Chápete, co tím sděluji? Tohle všechno jste věděli, když jste sem vstoupili. Je to velmi silné. Mého partnera to hluboce dojalo. (Lee se na chvíli odmlčel.) Reagoval tak proto, že když o tom hovořím, ukazuji mu potenciály planety. Ukazuji mu usměvavé tváře v Íránu. Ukazuji mu usměvavé tváře v Palestině. Ukázal jsem mu smích a radost v Izraeli. Ukazuji mu věci, které byste považovali za nemožné, a přesto vytvořené jedinci, kteří tady právě sedí. Tato zpráva má tak silný dosah, že dokáže lidi rozplakat radostí nad tímto potenciálem.

.

Tři „nemožné úkoly“

Jak to uskutečníte? Dám vám tři nemožné úkoly. Nejsou ve skutečnosti nemožné, ale ve starém způsobu myšlení za nemožné budou považovány. Ani se vám nebudou líbit, protože narážejí na starou lidskou přirozenost. Až vám o nich začnu povídat, řeknete: „Tohle je těžké,“ a to také je. Uvědomíte si, že to vyžaduje, abyste odložili „starého člověka“ a také téměř vše, co vás učili téměř od začátku vašeho života, a abyste to znovu uvedli do rovnováhy. Dám vám tři úkoly, se kterými byste se měli vypořádat, pokud se chcete vydat na tuto cestu. U každého z nich vás požádám, abyste ho porovnali s libovolným mistrem, a uvidíte, že mám pravdu. Museli upustit od lidské přirozenosti, aby se stali mistry, a to se jim podařilo. Museli všechno, co jim bylo předáno, uvést do rovnováhy s novým paradigmatem lidství.

.

Číslo jedna

Vyzývám vás, abyste se zbavili instinktu přežití. Jste na to připraveni? Máte ho zabudovaný v každé buňce, že? Máte ho v sobě otištěn, že? Skutečně to tak je, ale je to otisk staré energie. Instinkt přežití má mocné poselství pro každého člověka. Tiše našeptává lidské mysli: Jsem sám. Všechno, co dělám, musím udělat sám. Musím si urovnávat cestu před sebou, protože nikdo jiný to za mě neudělá. Proto přežiji jen tak, že porazím ty, kteří jsou přede mnou, po mém boku nebo za mnou. Budu bojovat o své místo na planetě. Musím přežít. Jinak mě přemůžou ti, kteří vědí, co vím já. Budu bojovat o vztahy, o potravu, o peníze. Budu bojovat o lásku, musím to udělat. Musím se postarat sám o sebe, protože musím přežít. Zní to jako nějaká píseň, že? (Kryon se usmívá – pozn. překl.: Kryon má nejspíš na mysli písničku: „I will survive“ od Glorie Gaynor.)

.

Jak by takové myšlenky probíhaly v mysli mistra„Nyní chápu a uvědomuji si, že nejsem sám. Mám v kapse božství, abych mohl požádat. Mám k dispozici sílu vesmíru. Mám interdimenzionální nástroje, které vyčistí prostor láskou všude, kam se moje bublina ve světle šíří. Ti kolem mne uvidí lépe a se svobodnou volbou a zamíří bezpečnou cestou směrem k přístavu. Přežijí spolu se mnou a budou součástí rodiny, kterou pomáhám vytvářet svým vyrovnaným světlem. Já jsem mistrovský maják. Všude, kudy půjdu, budu požehnán. Nepotřebuji instinkt přežití, protože představuji konečné přežití. Já jsem definice přežití… mistr lidství. Já jsem světlo.

.

Co vy na to? Je to hlas mistra, ale je to i hlas váš. Začínáte si uvědomovat, že můžete důvěřovat interdimenzionálním silám, silám mistrovství, kterým sice nerozumíte, ale víte, že tu vždy byly a jsou. Začínáte si uvědomovat, že v oblasti mistrovství máte hojnost, pokud jde o lásku. Ach ano, hojnost, pokud jde o přežití. Co s tím uděláte? To je číslo jedna. Zbavte se instinktu přežití. Je to stará energie, která vám říká, že musíte o všechno soupeřit a bojovat. NemusíteVšeho je dostatek. Je to však proti vaší staré lidské přirozenosti, že? Máte hojnost, pokud jde o energie a zázraky. Můžete odtud odejít jiní, než jste sem přišli. Můžete se změnit, než odložíte toto poselství! Zůstanete u vašeho systému víry nebo se rozhodnete jinak? Jak moc chcete odtud odejít jiní, než jste sem přišli? Do jaké míry chcete odejít vyléčení (uzdravení)? A to je, moji drazí, potenciál zkušenosti dnešního večera. Je to potenciál, proč jste sáhli po této četbě, že? Říká se tomu svobodná volba. Kolik toho můžete odhodit ze své staré zátěže, o níž se domníváte, že ji máte v sobě zakořeněnou?

.

Číslo dvě

Tento úkol bude pro některé z vás ještě obtížnější než ten první. Budete se muset obejít bez svého ega a pak ho uvést do rovnováhy. Slyšeli jste dobře? Jak můžete uvést do rovnováhy něco, čeho jste se předtím vzdali? Právě jsem vám dal odpověď. Musíte ho odsunout stranou.Jakmile odložíte ego, získáte rovnováhu. Protože si myslíte, že je vaše ego jedna věc, ale není. Dám vám několik cvičení či příkladů toho, jaké to je, mít vyrovnané ego: můžete se nacházet v situaci, kdy vám někdo nadává a necítit to? Hmm? I když bude mít pravdu? (Kryon se usmívá.) Dokážete to? Dokážete zůstat v klidu, připustit verbální útok a neprociťovat ho? Dokážete se usmát v radosti toho okamžiku, zatímco se to děje? Dokážete být lhostejní (izolovaní), sledovat to jako film, zatímco to říká… dokážete?

.

Zadám vám něco k procvičení. Až příště nastane taková situace, byl bych rád, kdybyste se pokusili zůstat nad věcí a nenechali se do toho vtáhnout. A až budete sledovat osobu, která vám spílá ve svém hněvu, ve své nevyrovnanosti, ve svém rozčilení, byl bych rád, abyste ji milovali. V takovém okamžiku budou vyvedeni z rovnováhy ti druzí, ne vy. Jejich nadávky jsou pro vás výzvou, abyste se nedali zlákat ke zkušenosti s „vypadnutím-z-rovnováhy“. (Smích.) Prostě zůstaňte v klidu a vydržte jejich nevyrovnanost, ale nezapojujte se do toho. Až skončí, tak pokud budou na dosah, můžete se jemně dotknout jejich paže a říci: „Je mi líto, že máte špatný den.“ (Smích.) Dokážete to? Víte, co se stane, když nebudete reagovat na jejich zinscenované drama tak, jak očekávali? Budou zcela a úplně odzbrojeni. A pak, můj příteli, může dojít ke komunikaci. Pak bude zřetelná božská láskaTo se však může stát jedině tehdy, pokud má člověk vyrovnané ego.

.

Vyrovnané ego je ego přítomné jen v takovém člověku, který skutečně ví, kým je. Je to kousek božství a přežití, kterého se nemůže nic dotknout. Pokud v sobě mátě božskou vyrovnanost, žádný člověk vám nemůže ublížit ve smrti ani v životě, nemůže nijak změnit váš názor. Nezáleží na tom, jakými nadávkami vás zahrne, do jaké situace vás bude chtít zatáhnout, jak hlasitě bude řvát… proti vašemu mistrovství nezmůže nic. Pamatujete si čtyři atributy lásky, které jsme vás učili? (Kryonova Kniha 5.) Vaší reakcí nebude hněv, nýbrž řešení. Když na vás někdo začne křičet, myslete jen na to, jak to vyřešit a ne jak oplatit nadávky nebo jej dokonce začít přesvědčovat. Vyrovnané ego si řekne: „Vím, kdo jsem. Jsem milující člověk, který dokáže řešit problémy. Nemusím se obhajovat. Nejsem v módu přežití a mám jen starost o člověka, který stojí přede mnou a má problém.“

.

Číslo tři

Dovolte mi zadat vám třetí úkol. Osvoboďte se od vaší genderové předpojatosti. Myslíte si, že když máte určité pohlaví, měli byste se chovat odpovídajícím způsobem, že? No, to je dost směšné, protože v této místnosti jsou ty, které mají ženské části, ale vyšly z prostředí mužského bojovníka. Jsou zvyklé nosit zbroj a zabíjely v bitvě velké muže. A vy víte, kdo jste – vy, které toto slyšíte i čtete, že?

.

To je vtip. Vy všichni jste pobývali v obou pohlavích. Co uděláte s vaším současným pohlavím, je vaší svobodnou volbou. V tom však tkví vaše předpojatost, které je třeba se zbavit. Většina z vás říká: „Jsem muž nebo jsem žena,“ a to vás definuje. Je to obrovský předsudek, jelikož pak reagujete takovým způsobem, jaký se od vás očekává. Někteří z vás dokonce bojují za své pohlaví proti druhému pohlaví, opět kvůli přežití a kvůli tomu, co považujete za spravedlivou a správnou pozici ve své kultuře.

.

Na této planetě existovala po tisíce let nerovnováha mezi energií mužského a ženského vědomí. Převažovala hustá mužská energie a vy to víte. Energie transitu Venuše v loňském roce (2005) se stala nástrojem, který vnesl potencionální rovnováhu do samotné Gaii, aby se ti, kdo si to přejí, mohli stát vyrovnanějšími v mužské/ženské oblasti. To znamená, aby se muži cítili lépe se svou ženskou stránkou, aby vnímali s jemnější, laskavější vyrovnaností. Aby se ženy cítily příjemněji se svou mužskou stránkou, aby vnímaly některé záležitosti zcela odlišným způsobem. Je to vyvážení obou stránek a až se to rozšíří ve vaší kultuře i jiných kulturách kolem vás, povede to ke zlepšení komunikace mezi vůdci planety.

.

Už jsme to říkali dřív – v současné době tu je potenciál pro mužské, machistické vůdce různých zemí dělat hloupé věci jen proto, že mohou. Uvidíte jejich mužskou předpojatost, která předurčuje jejich jednání víc než myšlenky na vyvážené řešení. Je to součástí macho klubu, který existuje po staletí. Najednou však začnou tito machističtí lídři mít nepříjemné pocity – víc než obvykle – a nebudou vědět proč. Bude je to iritovat a nebudou vědět proč – budou nešťastní a budou v tom postrádat logiku. A já vám povím proč – protože Gaia se právě změnila, objevilo se víc ženské energie než kdykoli předtím a to je bude dohánět téměř k šílenství. Protože už nebudou fungovat v energii, na kterou byli zvyklí a kterou by si přáli vytvářet. Ovlivní to jejich obyvatelstvo, jejich podřízené i jejich plány. Sledujte to. Budou dělat poslední zoufalé pokusy, aby si udrželi energii pod kontrolou, ale neuspějí. Je to součást něčeho nového na této planetě, něčeho, o čem jsme vám říkali, že byste to měli očekávat.Přichází to velmi pomalu, ale časem uvidíte, jaké budou reakce.

.

Dokážete i vy osobně v sobě uvést obě složky do rovnováhy? Je to proti lidské přirozenosti, že? Ženy chtějí být ženské a muži mužní. Co kdybyste si v sobě vyvážili obě složky a už teď o nich vyrovnaně smýšleliPomyslete na rozdíly ve vztazích, oč snadněji by se řešily, kdybyste je dokázali vnímat z pohledu obou stran a v myšlenkách je uvážiliPředstavte si, co by světoví lídři mohli společně dokázat, kdyby byli víc vyrovnaní v procesu myšlení. Není to však intuitivní, není to snadné, odporuje to způsobu, jakým jste byli naučeni myslet.

.

Jsou to tři, pouze tři (úkoly). Představili jsme tři „nemožné věci“. Osvoboďte se od vašeho módu přežití, odložte ego a předstírejte, že na pohlaví vůbec nezáleží. To je dobrý začátek toho, co dělají mistři. Podívejte se na svého oblíbeného mistra, ať už žije nebo zemřel, a uvidíte, že v sobě všechny ty tři věci sjednotil. Zaznamenali jste to? Možná to teď vidíte i v sobě? Jak začnete? Jak budete vytvářet energie a emoce, které odporují vaší lidské intuici? Odpověď?Vyslovíte záměr a pomalu začnete tento rébus zpracovávat. Vaše DNA je už připravena, aby se aktivovala. Nástroje jsou na svém místě, mistři matrixu jsou na planetě a jsou připraveni se do toho pustit. Ke své práci máte k dispozici mnohem víc energie než kdykoli předtím. Je to skutečná renesance. Rozdíl je v tom, že máte tolik vnitřní pomoci.

(Pauza.)

A tak to je; zbývá už jen jedna věc, kterou bychom vám chtěli sdělit, než skončíme. Jde o jeden z nejhůř pochopených konceptů, které v současnosti máte.

.

Prostor pro emoce v božském plánu

Několik let vyvstává otázka o současném smyslu lidských emocí na planetě. Rád bych to uvedl na pravou míru. Někteří říkají: „Lidské emoce jsou strašnou slabostí. Je špatné, že je máme. Stojí v cestě logickému myšlení. Kryon je příliš emocionální a to může ovlivnit váš intelekt.“ Zamyslete se na chvíli – na druhé straně závoje existuje čistá láska ve své nejvelkolepější formě. Víte to, jelikož nemůžete zažívat radost z osvícení a božské lásky bez emocí. Pláčete radostí, když pomyslíte na něčí narození, na radost z uzdravení a dokonce na mír na Zemi. Proto pokud patříte mezi ty, kteří chtějí emoce odstranit, pak změníte božský atribut, který vám zůstal i po přechodu závojem, když jste se narodili! Není to žádná slabost, naopak jedna z nejmocnějších sil, jaké máte. Když k vám přijdu a řeknu: „Ctím a miluji lidstvo,“ pak mám v sobě přítomnost – ženskou přítomnost mateřské lásky, která říká: „Jsem na vás tak hrdý!“ Odkud to pochází? Myslíte si, že je to lidské? Není! Je to božské a pochází to ze Zdroje. Je to univerzální božská láska. Láska má své místo ve vašem božském plánu stejně jako soucit.

.

Taková je pravda. Existují různé typy lidských emocí, které byly vytvořeny za tím účelem, aby měnily Gaiu samotnou. Ach, když se budete zmítat v hněvu, dramatu a nenávisti, pak na to vznikne určitá reakce. Pokud budete chtít vytvářet soucit a lásku, pak vyvoláte jinou reakci.Všechno je součástí svobodné volby mezi temnotou nebo světlem, že? To všechno vám však bylo dáno jako nástroje k používání. Lidský soucit spolu s modlitbou a vysíláním světla jsou možná těmi nejmocnějšími nástroji na planetě. Proto došlo k tsunami… aby vyvolala soucit. Byl také součástí scénáře 11. září. Tyto a další podobné události vyvolaly vlnu soucitu, která změnila Gaiu takovým způsobem, jakým byste to nikdy nemohli udělat, pokud by k těmto událostem nedošlo.

.

Namítnete: „Ale Kryone, proč muselo dojít k tak velkým ztrátám na lidských životech a k takovému utrpení?“ To je vaše 3D reakce na tento způsob dění. Ještě jednou vás prosíme, abyste se podívali na ty, které jste v těchto letech ztratili. Rok 2005 byl neuvěřitelným rokem katastrof, a přesto všichni ti, kteří zemřeli, včetně těch, které jste možná milovali, jsou stále tady. Pracují na Zemi. Možná jiným způsobem, ale jsou stále tady. Někteří z nich se opět vrátili v lidské podobě a někteří zůstali jako pomocníci. Kdo jste ve své omezené dimenzi, abyste říkali vesmíru, že se to nemělo stát? Kdo jste, abyste říkali Duchu, že jste si je tady chtěli ponechat? To je vaše lidská předpojatost v té nejsilnější podobě. Kdybyste se jich v tomto okamžiku na to chtěli zeptat, řekli by vám: „Vede se nám dobře. Jsme šťastní. Udělali jsme, co jsme měli udělat a jsme rádi, že jsme to udělali.“ Je to jiná skutečnost, než jak ji vnímáte vy, je to mnohem větší obraz. A je krásný! Život pokračuje… nikdy nekončí. Jen mění svou formu, to však nemůžete vidět, dokud žijete ve 3D. Ti, které jste ztratili a nad nimiž jste truchlili, museli odejít, protože potřebovali pracovat jiným způsobem, na jiných místech, aby Zemi postrčili k míru. A vy o tom nic nevíte. Cítíte jen svůj žal. Já vám však říkám, že to vše je přiměřené a vhodné a když jim to dovolíte, budou pracovat spolu s vámi, vedle vás, bok po boku. Vím, kdo tu je. Poslouchejte mě. Proč nevytvoříte partnerství s těmi, které jste milovali a ztratili a nepokračujete v činnosti? Nebude trvat dlouho a budete na řadě vy, abyste udělali totéž(Kryon má na mysli projít smrtí a znovuzrozením). Posilujte toto vědomí ve svých dětech. Říkejte jim dopředu: „Až odejdu ze Země, oslavte můj život. Držte se mé interdimenzionální ruky a budeme pokračovat dál.“ Protože to je pravda. A tak to funguje, mistři.

.

Je tady léčivá energie. Přijímáte to, co vnímám, že přijímáte? Působí to na vás? Cítíte brnění, mravenčení? Čtenáři, myslíte si, že tato komunikace jsou jen pouhá „slova v tištěné podobě?“ Je tu toho mnohem víc, než si teď myslíte, a je to cenné. Na některé z vás to tento večer hluboce zapůsobilo. Někteří z vás odloží text a budou jiní, než když jej vzali do ruky. A pokud to budeš ty, pak víš, že jsme si domluvili setkání, že? Je to emocionální? Doufám, že ano, protože je to soucit, co vás vyléčí, vytvoří mírumilovnou vyrovnanost a bude vám pomáhat uzdravit planetu.

.

A tak to je.

Kryon

.

Poznámka ke kopírování:

Zdroj originálu: http://www.kryon.com/ - Becoming Masters

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Jana S. (www.kryon.webnode.cz).Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

zpět