3-2007 Kryon

JAK BŮH PRACUJE S LIDSTVEM

 

Tento živý channeling Kryona byl předán v New York City, 10. března 2007

Tento živý channeling byl upraven [Leem a Kryonem] a doplněn pro lepší porozumění čtenářů. Často se totiž stává, že živý channeling má v sobě energii, kterou psané slovo nenabízí. Užijte si tedy toto rozšířené poselství, které bylo předáno v centru Manhattanu začátkem března 2007.

 

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.
Nemožné! Někteří by řekli, že není možné, že byste se shromáždili na místě, jako je toto, aby zde lidská bytost seděla na židli, a aby dovnitř proudily energie z druhé strany závoje. Neočekávám, že tomu uvěříte. Místo víry, proč nezkusit důkaz? Proč místo toho nepocítíte lásku, která se vlévá do tohoto vlídného, vlídného místa? Místo slov, proč jen nevzdáte čest skutečnosti, že Bůh je zde? A pak, jestliže během těchto krátkých okamžiků učení a vysvětlování neuslyšíte nic, kromě hudby [skladatel Robert Coxon doprovází channeling] a hučení lidské bytosti, která zde sedí [Lee Carroll], snad budete opravdu naplněni Duchem, a budete vědět, že je to skutečné. Dovolili byste, aby se to stalo? Dokázali byste odsunout víru do takové míry, že byste umožnili bratru, sestře, aby dnes hovořil (-a) k vašemu srdci? Dovolili?

 

Na místě tak vlídném a bezpečném můžete myslet na cokoliv, upusťte od těch strachů – nechte je, ať zeslábnou, jsou smeteny a zmizí. To je, o čem je dnes toto místo, dokonce i pro ty, kteří nevěří, že se něco takového jako channeling může přihodit. Takže, pochybovači, bylo by OK mít zde lásku Boha? Možná, aby se dotkla tvého srdce? Víme, kdo je zde. Očekávali jsme vás, kteří jste zde, dokonce ty, kteří říkají: “Nevěděl jsem, že přijdu,” nebo: “Přišel jsem s někým jiným.” Řeknu ti, není to žádná náhoda, že sedíš na této židli, drahá lidská bytosti – žádná náhoda. Opravdu. Vše, co si neseš s sebou – tvé potřeby, touhy a frustrace – Bůh zná.

 

Čemu lidské bytosti nerozumí, je to, že duchovní vybavení, které máte, je připraveno. Narodili jste se s dualitou, jak vám dnes můj partner říkal. Byli jste na tuto planetu přineseni v temné energii, v energii, která je ve skutečnosti zaujatá proti vám. Nepomůže vám najít Boha nebo objevit božství ve vás. Nepomůže vám spatřit jeho interdimenzionalitu. A tak mnoho z vás řekne: „Nevím, co dělat. Jak zařídím, aby se v mém životě něco přihodilo? Skutečně tomu nerozumím. Kde je Bůh?“ Tak ti to řeknu, drahá lidská bytosti, řeknu to znovu, zatímco to můj partner rozdýchává. Je jeden krok k vzestupu, a to je ten první. Pro lidskou bytost to znamená sednout si s čistým úmyslem, promluvit pouze ke svému vlastnímu vyššímu Já a říct: „Drahý Bože, řekni mi, co potřebuji vědět. Jsem připraven zahájit proces.“ A dokonce ani nemusíte vědět, co je to za proces! Je to úmysl začít něco komplexního, aniž byste věděli jak. Nesnažte se příliš analyzovat, co musíte udělat dál. Co si jen tak sedět a mít se rád? Co třeba tak? Mějte se rádi! Máte odvahu věřit, že jste možná stvoření nebes? Vždy jste byli a vždy budete. Máte tu odvahu? Je to příliš neuvěřitelné, myslet si, že jste věční?

 

Nejsi zde jen na malou chvíli, lidská bytosti, jsi věčná! A po této planetě budeš chodit stále dokola, dokud nebude po všem. To je skrytá skutečnost… zcela skrytá. Bude to chtít tvoje pochopení, že to vyžaduje čistou víru – vytvoření tak silné energie víry, že se jednou budeš divit, jak jsi to dokázala. Všechno, co musíš udělat, je zatlačit na dveře a všechny ty vrstvy DNA, o kterých hovoří můj partner, se začnou aktivovat v pořadí a posloupnosti, v jakých pro tebe mají. Cesta nemusí být jednoduchá, ale jsou to dveře k začátku.

 

Revize Světla a Temnoty

Ještě jednou budeme mluvit o světlu a temnotě. Trochu se to podobá tomu, co jsme řekli na půdě toho, co nazýváte Organizací Spojených Národů [před týdnem byl Lee v OSN a channeloval Kryona. Tam přijaté poselství bylo přeloženo a je dostupné]. Pro začátek udělám tuto revizi, pak změním téma a přesunu se k něčemu dalšímu. Ale chci, abyste slyšeli toto: je zde velké nedorozumění v tom, kdo je Bůh a jak Duch pracuje s lidstvem… velké nedorozumění.

 

Mytologie by vás chtěla přimět věřit, že Bůh sedí na stupínku, dívá se na vás, postrkuje vás a tahá za věci kolem. Panuje zde představa, že Bůh je tak mocný, že dokáže se Zemí udělat cokoliv, a často tak činí. Není to nakonec to, co jste se učili?

 

Proto jsou zde tací, kteří volají: „Bože, proč nevyléčíš tuto planetu? Podívej se na ty sváry, zármutek, smrt, neštěstí a neuvěřitelný žal. Mámy a tátové, děti… ach, proč nesestoupíš dolů a nesrovnáš ten nepořádek?“ Pak jsou zde také ti, kteří říkají: „To je důkaz, že žádný Bůh neexistuje. Věci jsou v takovém zmatku. Kdyby existoval Bůh, nikdy by to nedopustil.“ Ale vy nevíte, jak Bůh s lidstvem pracuje, a kdybyste to věděli, změnilo by to váš život. Kdybyste to skutečně věděli, chápali byste, jak definitivně zapadáte do Božího obrazu. A tak se vám to chystám zopakovat, a snad vás dokonce překvapit něčím novým.

 

Zde je princip tohoto testu: Bůh může pracovat pouze s kousky a částmi lidstva, které si zvolí světlo v rámci svobodné volby. Dveře, kterými Bůh vchází, jsou ty ve Vyšším Já lidské bytosti, které je otevírá. To je to, co mění rovnováhu mezi temnotou a světlem na planetě, a jsou to pouze tyto body světla, se kterými je Duch schopen pracovat, skrze lidskou bytost, která vibruje na vyšší úrovni.

 

Proto je svobodná volba posvátná. Jedná se o pravidlo, a kdyby se planeta rozhodla zhasnout světlo a jít do temnoty, Bůh ustoupí. Je to tak, jak to je, a vy jste to věděli a pracovali jste s tím po celé věky. To je vaše dualita. To je znalost, se kterou jste přišli na intuitivní úrovni své duše. Proto povzbuzení k otevření dveří Bohu je, nechat vejít dovnitř světlo – a za malý okamžik o tom budeme hovořit, protože vím, že mluvím v kruzích.

 

Nechte mě říct toto. Bůh může pracovat pouze se světlem, které máte, ale v těchto posledních 20 letech se stalo něco, co bylo pozoruhodné – světlo samotné se změnilo. Je nyní intenzivnější a jasnější než bylo. Takže i když můžete mít stejný počet lidských bytostí vyzařujících světlo, světlo je intenzivnější. Dosáhne dál a působí na více věcí. A to, mí přátelé, je definice tohoto nového věku, a vy to cítíte, že?

 

Co jste si mysleli, když nepřišel Armagedon? Co jste si mysleli o mayské informaci o 2012? Nevidíte probíhající změny? Necítíte změny energie pod vámi? Nejste si vědomi, že retrográdní pohyb Merkuru (stává se to třikrát až čtyřikrát do roka, když Merkur zpomalí a z pohledu ze Země to vypadá, jako by se zastavil a začal se pohybovat opačným směrem – pozn. překl.) je silnější než tomu bylo posledně? Kolik z vás to cítilo? [Právě se to stalo.] Jste nyní citlivější na vibrační změny způsobené planetami okolo vás, než jste byli kdy dřív, protože tato planeta je synchronizována se slunečním systémem víc, než kdykoli dřív, a vy jste toho součástí. Říkali jsme vám o magnetismu. Říkali jsme vám o počasí. Od roku 1989 jsme vám říkali o posunu vědomí. Říkali jsme vám o dětech. A všechno to je před vámi… děje se to.

 

Světlo na planetě je jasnější, než bylo. Co dnes vidíte v oblasti, kterou nazýváte Středním Východem, to vidíte, protože je světlo jasnější. A můžete říct: „Ani v nejmenším to nevypadá, že by tam bylo vůbec nějaké světlo. Jak může být v tom, co vidíme, nějaké světlo – všechna ta smrt… ta nenávist?“ Dovolte mi něco vám zopakovat: Když začne světlo zářit velmi jasně, osvětlí věci, které byly vždy v temnotě. Pak má Země možnost vidět to jasně. A pohled na tyto věci je mění. Skutečně, planeta je nyní uzamčena, nejen v polemice, ale i v hádance, jak vyřešit něco, o čem před pěti nebo šesti lety nevěděla, že vůbec existuje. Světlo je jasné. Ukazuje věci, na kterých pracovat, že? A určité věci může být nepříjemné vidět a sledovat – lidé s lidmi, podle toho volba temnoty a světla. Nebýt světla, tak ty oblasti, které jsou teď osvětlovány, by se nikdy neposunuly. Dalších tisíc let by uteklo a nic by se nezměnilo.

 

Ty tolik času nemáš, pracovníku světla. Tato planeta směřuje k další vlně, k dalšímu oživení energie, která doslova rozvibruje Krystalickou mřížku způsobem, který nebyl k vidění tisíc nebo více let. Když světlo osvítí temná místa, ti, kteří si přejí zůstat v temnotě, špatně reagují… mlátí kolem sebe a dělají všechno pro to, aby se pokusili udržet temnotu. Taková je dualita lidstva.

 

Jsou zde některé atributy, které jsou plánovány pro příští generace, které znali pouze Lemuřané. Nyní se nacházíte v procesu transformace, a vy to víte. A tak nás nechte znovu zopakovat nejjednodušším způsobem, jakého jsme schopni, metaforu o majáku… jak jste zapojeni a co můžete udělat.

 

Zpět k metafoře majáku

Představte si maják. Je ukotven na břehu a svítí, aby pomohl navést lodi z moře do bezpečí přístavu. Varuje před nebezpečnými proudy, skrytými skálami, a jenom si tam tak stojí a svítí. V podstatě jsou tři typy lidí, kteří toto světlo vidí nebo ne. A znovu o tom budeme mluvit, a od posledně [v OSN] to trochu změníme.

 

První typ lidských bytostí je ve své lodi, ale jeho kormidelní kabina nemá žádná okna. Ve skutečnosti jsou zabedněna. Nevidí maják. Myslí si, že ho nepotřebuje, protože ví o světle všechno. Má knihy, které o tom pojednávají. Má svoje nákresy. Má všechny nástroje. Nepotřebuje to nové světlo, které svítí tak odlišně. Takže zabednil svoje okna a bude se řídit mytologií a znalostmi historie, které má a kterých využíval předtím. To je vše, co potřebuje… jen se ho zeptejte.

 

Druhý typ lidí říká: „Dobrá, mám mytologii, mám svoje mapy, mám svůj kompas a budu dělat totéž, co první loď, ale můžu se dostat do problémů, tak mám žaluzie, které mohu v případě potřeby rychle roztáhnout. Pak se podívám na to nové světlo. Tím jsem pokryl všechny možnosti.“

 

Pak je zde třetí typ, který říká: „Opravdu to světlo potřebuji! Dokonce odstraním z mojí kormidelny sklo. Potřebuji to světlo cítit. Chci ho vdechovat. Budu to světlo následovat.“

 

Teď se na chvilku vraťme a některé z těch věcí a jejich význam zanalyzujme. Někteří z vás si všimli, že se změnil způsob, jak věci pracují. Někteří řekli, že cítí jinak, je to jako plavba proti proudu. Meditace vypadá jinak a věci nepracují způsobem, na jaký byli zvyklí. Snažit se získat ve svém životě hojnost je jako sáhnout si na vílu, která vás míjí, říkají někteří. Duchovní realita nepracuje, jak pracovala. Je těžké nalézt mír.

 

Není to, jak to bývalo, protože jste v roce 1987 změnili realitu planety. Realita nebude odpovídat mapám, které jste mívali, víte? Jsme zde na bezpečném místě, tak o tom můžeme mluvit. Lidská bytost, která postaví bednění kolem své kormidelny a říká: „Mám mapy, mám tradice, mám mytologii,“ nevěří, že se něco změnilo. Tak to pokračuje, dokud neskončí na skalách, místo aby je minula. Je v šoku, že mapy už dál nefungují.

 

Ti, kteří využívají světlo pouze tehdy, když se dostanou do úzkých, jsou také šokováni, protože v okamžiku, kdy si uvědomí, že mají nesnáze, ocitnou se na skalách zrovna tak. Dokonce ani nepochopí, co duchovní bouře představuje. Proudy jsou jiné, skály se posunuly, i světlo se změnilo… a dokonce i přístav je na jiném místě!

 

Zde je, co vám k tomu chci říct: Všichni tito lidé, kteří zkouší plout podle těchto tří atributů, jsou milováni stejně. Jsou rodina, které si Bůh váží. Přesto se většina z nich bude zmítat. To neznamená, že zahynou na skalách. Znamená to jen, že skály života jsou nad nimi, jako byly vždy, a bude pro ně těžší otevřít své kormidelny a konečně vidět, kde je světlo. A už jsme dříve říkali: Devadesát procent Země zapadá do prvních dvou kategorií. Můžete se na ně podívat a uvidíte obtíže, uvidíte smutek a žal a drama jejich životů.

 

Jak je to s vámi? Nebyli byste zde nebo nečetli toto, pokud byste neměli nějakou vizi, co je to za světlo, že? Seděli byste na těchto židlích a poslouchali, nebo toto četli, kdyby tomu tak nebylo? Posluchači, který zde nejsi, čtenáři, nech mě, abych se tě zeptal na toto: Proč toto posloucháš nebo čteš? Co je s tvou volbou? Myslíš, že Bůh tě tam nevidí? Nejsi v tomtéž časovém rámci jako ti, ke kterým právě hovořím. Jsou vás tisíce, kteří nejste právě teď zde ve 3D, přesto vím, kdo jste, právě teď. Je to vaše teď, že?

 

Kterou z těchto lodí představujete vy? Už jste ve svém osobním životě objevili, jaké to je, zatlačit na ty dveře a nechat Boha vstoupit? Nebo jste je zabednili a máte v plánu hovořit k Bohu za vašich podmínek… podmínek staré energie? A jestliže je to váš případ, je to těžký život, že? Divili jste se, proč je tak těžký? Nebylo by hezké odložit to břímě? To je základní učení, a bylo v mých poselstvích opakováno mnoha, mnoha způsoby po velmi dlouhou dobu. Znovu vám říkám, že jedna z věcí, která se stane, když to světlo budete následovat, je, že věci budou dobré ve vaší duši. Pocítíte mír tam, kde dříve žádný nebyl… Začnete být neodsuzující. Začnete soucítit s těmi, kteří vás kdysi dokonce vůbec nezajímali. Dokonce ty věci v politice, kterým byste dříve nevěřili nebo jim dokonce nenaslouchali, budete zničehonic ve vaší mysli zvažovat… protože jste více v rovnováze a jste schopni naslouchat oběma stranám. Nejste už dál jednostranní. Přinejmenším teď nasloucháte a rozumíte těm, které jste byli zvyklí kritizovat.

 

Říkám vám, drahé lidské bytosti, že světlo této planety je tvořeno těmi, kteří sundali rolety. Hned vám k tomu řeknu více. Jaký je váš osobní život? Co byste se chtěli naučit z dneška… z přebývání na tomto bezpečném místě? Chtěli byste si odnést s sebou domů trochu této energie, této andělské něhy? Chci vám říct něco, čeho si možná nejste vědomi. Přinesli jste si tuto energii s sebou, když jste dorazili, ale jen jste ji neaktivovali. Tato speciální energie není Kryon. Je to energie sestry nebo bratra, kterými jste vy. Je to Vyšší Já, které teď cítíte, ne Kryon. Má ji každý z vás. Tak hluboké to je… kdo je lidská bytost ve skutečnosti.

 

A co ti, kteří přišli kvůli léčení? Nechte mě o tom chvilku mluvit. Léčitelé v místnosti, vy víte, že nikoho neléčíte. Místo toho uvádíte do rovnováhy. A je na lidské bytosti, aby se podívala na tu rovnováhu a dělala s ní, co si přeje. Některé budou vyléčeny a některé ne, některé zázračně a některé ne. To všichni víte. Jaký je rozdíl mezi tou, která odejde vyléčena, a tou, která ne? Řeknu vám to: Ta lidská bytost, která se rozhodne zabednit kormidelní kajutu a řekne: „No, spolehnu se pouze na to, co znám,“ nikdy nepřijme skutečnou léčbu. Nicméně ta, která otevřeně prohlásí: „Chci poznat světlo uvnitř,“ je ta bytost, která chápe, že se věci změnily, a že lidský vztah k Bohu se posunul. To je člověk, který říká: „Chci světlo, které jsem ještě nepoznal. Už se dál nechci strachovat. Chci být schopen odejít z tohoto místa a nebýt stravován úzkostí. Nechci se strachovat o peníze, vztahy nebo práci. Chci dát hojnost Vesmíru těm okolo mne. Chci, aby se na mě podívali a řekli: „Je na tobě něco opravdu zvláštního.‘“

 

Možná je to něco, co dnes říkáte? Jestli ano, pak jste přišli na správné místo! Posluchači a čtenáři, přišel jsi na správné místo. Toto je pro tebe. Proč se zde na chvíli neposadíš a skutečně nepřijmeš, co říkám? Máš v sobě božství. Je to jako sklenice, která čeká, až bude otevřena tvojí svobodnou volbou, a jestliže ji neotevřeš, nejsou zde žádná řešení. Ach, nic zlého se nestane. Jenom to, že se sklenice bude zmítat ve vlnách, jako tomu bylo po celý tvůj život. Ale když tu sklenici otevřeš, vyjde z ní božství, což jsi ty, a začneš proces opravdové komunikace s Duchem, a proces moudrosti, jak ovládnout vlny.

 

Síla Ducha je naprosto závislá na lidech

Nechte mne to zopakovat: Jste zodpovědní za vlny této nové energie, a to je velký rozdíl oproti tomu, co bylo dřív. Jste zodpovědní za svůj vlastní osud, za své vlastní drama nebo ne-drama, jestliže si to zvolíte… za svůj vlastní zármutek nebo léčení. Odhalení je jasné a je toto: Bůh nemůže dělat nic, dokud lidé neotevřou dveře a nevystaví se světlu. Více než svobodná vůle. Jakmile zatlačíte na ty dveře, abyste si mohli na této planetě pomoct sami, se stane se, že na druhé straně závoje vám bude s tím otvíráním pomáháno. A světlo projde skrze štěrbinu v závoji a stane se světlem Země… té části, skrze kterou se Bůh zjevuje a skrze kterou pracuje.

 

Jestliže budete chtít vědět, kdo je Bůh na planetě Zemi, pak vězte, že je to soubor pracovníků světla, kteří zde sedí a toto poslouchají, kteří to čtou, a nechávají světlo svítit z těch dveří na planetu. A to je jediný prostředek, který Bůh má, aby změnil planetu. Jak se teď cítíte? Bůh nesedí na trůně a nehraje si s lidskými bytostmi, míchaje světlo a temnotu. Místo toho Bůh čeká na svobodnou volbu bodů světla, pracovníků světla Země, až otevřou své dveře svobodné volby.

 

Když otevřete dveře čistého záměru, světlo proudí ven… světlo Země, jediné světlo, které může Bůh použít. Méně než jedna polovina procenta z vás musí učinit tuto volbu, aby se mír na Zemi stal realitou. Znovu vám říkám, že světlo, které nosíte, je silnější než jakákoliv temnota na planetě. Je aktivní. Nic takového jako temnota není, když je zde nějaké světlo. Všimli jste si? Celý koncept temnoty zmizí, když škrtnete zápalkou. To je síla, kterou máte, abyste vpustili Boha na Zemi.

 

Nyní se pojďme bavit o zřejmém. Před vámi je channelovaná zpráva. Co dává Duchu schopnost přijít na toto místo a svobodně k vám promlouvat o těchto věcech? Co to je, co umožňuje Duchu procházet tímto místem a dotýkat se vás a vašich srdcí? Protože tím, že sedíte zde na tomto místě zvaném Manhattan, jste otevřeli dveře. Jsou to malé dveře, ale svým přijetím, svou svobodnou volbou naslouchat slovům Ducha jste umožnili světlu proudit na planetu. Když jsou dveře otevřeny, světlo velmi září. A kdybyste chtěli, aby zůstaly otevřeny, je to jednoduché. Nezavírejte svá srdce. Nenechte strach, aby ovládal, co děláte… neobávejte se lásky Boha.

 

Teď oslovím ty, kteří sedí přede mnou. Ach, bratři a sestry, vím, kdo jste. Vím, čím jste prošli a čím procházíte teď. Jsem Kryon, skupina, kterou jste znali v průběhu věků pod mnoha jmény v mnoha jazycích. Jsem pomocník planety. Stojím u brány vašeho narození a vaší smrti. Jsem znám pod mnoha jmény, a přece jsem milovník lidstva. Není to příhodná doba ke změně vašeho přesvědčení? Může to být skutečné? Může se to dít? Stojí to za ověření ve vašem vlastním srdci?

 

Jsou zde tací, kteří přišli pro léčení, a kteří to dnes dokonce ani nevědí. Počítám čtyři z vás, kteří odejdou jiní, než přišli a vy víte, o koho se jedná. Proto jste se dostavili. Teď je vás pět.

 

A tak, pracovníku světla, můžeš oslavit ty, kteří dnes byli vyléčeni? Můžeš říct jemně sám sobě, tiše ve své vlastní mysli: „Děkuji ti Duchu za to, že nás tak moc miluješ.“ Zde je, co říkám já: Děkuji vám, lidské bytosti, za to, že jste měly soucit, abyste umožnily těm ve svém středu najít moudrost, pro kterou přišli. Pět léčení, a ne všechna fyzická. Někteří obdrželi léčbu srdce. Dokonce zde bylo také „minulé léčení.“ Víš, kdo jsi, drahý. A řeknu ti, už se víc nemusíš budit úzkostí, protože Bůh je s tebou. Ti, které jste milovali a ztratili, zde prochází uličkami, přesto o tom tolik z vás vůbec neví. Mechanika je klamná, a vy to nevíte. Jste omezeni ve svém vidění, ale ne v tom, co dokážete cítit, nebo v moudrosti, kterou nesete.

 

A tak to je, že jsem dnes v noci přišel s těmito informacemi, opět, o temnotě a světlu. Znovu je to tak, že jsem přišel odhalit, jak Bůh pracuje s lidstvem. A tak to je, že jsem znovu přišel omýt vaše nohy a říct vám, že se znovu uvidíme. A až to přijde, budeme hovořit o tomto dni a budeme míchat energie, jak jsme to dělali předtím mnohokrát, Lemuřane.

 

A tak to je.
KRYON

 

Poznámka ke kopírování:

Zdroj originálu: http://www.kryon.com/ – How God Works with Humanity

 

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložil Pavel J.
(www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a
neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem,
pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

zpět