3-2012 Kryon

Rekalibrace Gaii

 

Tento živý channeling Kryona byl dán v Melbourne, Austrálie, dne 18. Března 2012

Za účelem pomoci čtenáři byl tento channeling Lee-em a Kryonem  přepracován s cílem ještě jasnějšího pochopení. Často se stává, že to co je dáno „naživo“, obsahuje v sobě energii, což přináší určitou formu komunikace, která u tištěné stránky není. Takže si užijte toto rozšířené  poselství, dané v Melbourne, Austrálie, v r. 2012.

 

Zdravím vás, milovaní, jsem Kryon z magnetické služby. Rodina, která zde přede mnou sedí, je známa a musím znovu říct, že není žádné tajemství ohledně toho, kdo zde sedí a kdo by mohl poslouchat nebo toto číst. Všechno se spojuje v nadčasovém stavu, což není tato realita, v níž se momentálně nacházíte. Je to realita, kterou mám já v bezčasovém prostoru v kvantovém stavu, naplněna  možnostmi těch, o nichž vím, že budou poslouchat a číst toto poselství. Takže, ačkoliv se vám v místnosti bude zdát, že je to nyní, pro mne je všechno nyní.

 

Kdybych vás tak mohl vzít zpátky o několik tisíc let. Pomalu, jak by čas plynul směrem zpět,  by zmizely budovy, všechno by se změnilo v prach a objevili by se domorodci. (Mluví se o Austrálii,  tj. o Aborigincích – pozn.překl.).Kdybyste se podívali na to, co tehdy domorodci dělali, byly dvě věci, které zdůrazňovali a dvě věci, které byly pro ně důležité. První bylo uctívání předků a druhé bylo uctívání Gaii.

 

Energie domorodců byly soustředěny na Zemi, ale nejenom na Zemi, která jim dává vodu a potravu, ale na vlastní energii zemské půdy.  Možná víte o čem mluvím, pokud jste se zajímali o to, jak žili. Není rozdílu mezi domorodci na celé Zemi, neboť všichni intuitivně věděli, že Gaia je energie toho, co se nazývá  Matka Země, a ona byla  propojena s lidstvem do společenství, které nebylo až tak složité jako je dnes. Místo toho oni prociťovali všudypřítomné energie spojení s planetou a s předky, kteří odešli před nimi.

 

Říkám vám to, protože předmětem dnešní lekce je, že toto spojení je stále živé a že se mění. Asi to nevidíte, jak to viděli oni, ale toto spojení je zde stále a existuje způsobem, který je pro vás záhadou.  Pomohu to vysvětlit, a popíšu celý systém jak funguje. Takže nebuďte šokováni nebo překvapeni, když  začnu  na molekulární úrovni lidské bytosti. Musím, neboť tam to tajemství vězí.

 

Spojení mezi Gaiou a člověkem.

Drazí, premisa zní takto: „Jak funguje vědomí, tak funguje Gaia. Jak funguje Gaia, tak funguje DNA“. Existuje tu partnerství, které znamená víc než si myslíte. Domorodci  se nemodlili  za déšť. Nemodlili  se za dobrou úrodu, ani se neklaněli žádnému božstvu. Ve své realitě vnímali planetu a věděli, že ona je jejich součástí. Bylo to vše, co bylo. Takže byli vždy zajedno s planetou, když se objevil déšť nebo byla úroda, bylo to ve spojení s Gaiou. A oni prováděli obřady propojení s ní, nemodlili se za to, aby jim něco dala. Když nedostali to, co chtěli, věděli, že ztratili spojení. Tato vlastnost vám dnes chybí, ale proces propojení je stále živý a stále funguje.

 

Znovu si promluvme o DNA. Je tu molekula  DNA a je jedinečná. Je jedinečná pro každou věc, protože v ní je božská část, kterou zvířata nemají. Jsou některá zvířata, která mají toho tolik – existují dokonce zvířata, která mají určeno, že se budou reinkarnovat,  zejména ta, která to dělají pro vás jako pro lidi. Ale přesto nemají duše jako vy, a nemají božskou jiskru jako vy. Jejich životní cyklus je cyklem lásky pro vaši podporu.

 

Reinkarnace domácích mazlíčků – systém Gaii.

Nyní hovořím o něčem, o čem mluvím zřídka a měli byste vědět toto: všechny systémy planety se točí kolem vás.  Je to systém pro podporu lidských bytostí, aby byl jejich život lehčí a lepší, neboť Gaia reaguje na to, co jí lidé dávají. Pokud máte rádi nějaké zvíře, pravděpodobně si uvědomujete, že život tohoto zvířete bude krátký – příliš krátký. Řeknu vám jednu informaci a pokud myslíte, že tento channeling je opravdový,  věřte tomuhle: zvířata do nichž se zamilujete, se vrátí zpátky k vám.  Jejich duše bude pokračovat v propojení lásky, a pokud budete chtít,  vrátí se, aby byla opět s vámi a je to na soucitu vytvořený systém,  který ctí božskou stránku člověka. Věděli jste že ve vaší DNA je kvantová vlastnost, o níž jsme již mnoho let hovořili? Můj partner o tom zrovna včera mluvil.

 

DNA má kvantové pole.

Věda začíná vidět, že je možné, že molekula DNA má vlastnosti, které vlastně dávají informaci základu kvantové struktury Vesmíru. Takže to znamená, že DNA je kvantovým zařízením.  Ale nyní bych pro vás chtěl tento obrázek rozšířit, protože DNA neexistuje sama o sobě. Je to celá rodina, a v lidském těle má tato rodina víc než 100 trilionu členů. Před vámi je záhada, na kterou se věda ještě ani nepodívala: jak to DNA všechno dohromady “zná“? Momentálně věda ani nevidí potřebu studovat komunikaci mezi molekulami DNA. Ještě neviděli její pole; ještě neviděli její strukturu a ještě neviděli její stíny (Od Leea: „Stíny atomu“- byly odhaleny měsíc po tomto channelingu.)

 

DNA musí v lidském těle spolupracovat, aby mohlo v lidském těle fungovat  to, co nazýváme  vrozeným. Celá DNA musí fungovat jako jeden celek. Od vršku vaší hlavy po prsty na vašich nohou,  tyto molekuly  se musí chovat jako jeden instrukční celek. Jedná se o  jedinečnou informaci a na této planetě není  žádná jiná lidská bytost, která by měla vaší DNA. Takže musíte uznat,  že ve vašem těle se musí odehrávat něco, co propojuje celou DNA. Jinak byste nemohli fungovat.

 

Mezi molekulami DNA musí existovat komunikace.  Tam jsou vyráběny geny, a tam je informace, která je vaším Vyšším Já. Je to akašický záznam a to všechno musí spolu vibrovat jako jeden celek, triliony částic jako jedna. Takže my vám říkáme, abychom upozornili na něco fyziky a aby  konečně pochopili, že lidská bytost má DNA, která je v entanglovaném stavu  (má formu kvantového pletence). Znamená to, že je uzavřena do jedné formace a všechny její části se chovají jako jedna.

 

Entanglovaná /Kvantově provázaná DNA lidského těla

Existuje jedena fyzikální vlastnost, o které se doposud nevědělo, ani se o ní nehovořilo a já ji zmiňuji poprvé, abyste více pochopili jak to funguje. Ale navíc, když bude odhalena, vzpomenete si, kde jste to slyšeli. Když máte kolem molekul vícero kvantových polí, znamená to, že se tato  pole musí překrývat. Takže se pole vzájemně překrývají a již máme vědu, která ukazuje, co se děje -  vyskytuje se vícero vzájemně se překrývajících magnetických polí. Magnetizmus je kvantovou energií a vlastnosti DNA jsou podobné. Odehrává  se zde magie, které nerozumí ani věda, a která se jmenuje induktance. V běžném životě to uvidíte, když se podíváte na magnetické pole slunce, které se jmenuje heliosféra (sluneční vítr), a které se dostává do  interakce s magnetickým polem Země, což je magnetická mřížka. Objeví se výboje! Polární záře. To se stane, když se překryjí magnetická pole. V tomto stavu je předávána informace a v elektrotechnice je tato vlastnost dobře známa a denně využívána.

 

Teď:  kdybyste neměli magnetické pole, ale kvantové pole kolem každé molekuly, řeknu vám že se neobjeví výboje, ale stav prvotního pletence. Překrývající se kvantová pole jsou vlastnosti, které zatím nebyly studovány, poznány nebo změřeny. Když budou, uvidíte mechanismus prvotního stavu, který pak kolem lidské bytosti vytvoří  všeobecné pole, které je mnohem větší. Co může být v tomto poli kolem  lidské bytosti, co je  široké 8 metrů?  A viděl to někdy někdo? Odpověď zní ano! Najdete ji ve starých spisech, v písmu svatém. Neboť říkáme znovu, že to byl Elíša kdo viděl  mistra Eliáše vzestoupit na základě své vůle a na Zemi jeho pole zářilo.  On se naplnil světlem a opustil planetu v kouli světla – to bylo vozítko, které ho odneslo. Elíša pojmenoval v hebrejštině toto vozítko  slovem, které znamenalo „jezdit“. Jedná se o Merkabu. Takže dnes pro to máte jméno, a je uznáváno nejenom  starými národy ve svatých zemích, ale též dnes těmi,  kteří to vidí  druhým (vnitřním) zrakem.   Jedná se o kvantové pole člověka – Merkabu.

 

Takže Merkaba je skutečně kvantovým polem, a toto pole je plné informací. Informace, kterými je naplněno, se vám zdají být nestrukturované, ale když se na to podíváme, jsou docela strukturovány.  Jedná se o vzorce šablon lidské bytosti, a jsou připraveny a čekají na to, aby je jiné kvantové pole změnilo a toto pole  je nazýváno vědomí.  Zatím jsem nezmínil Gaiu, že?  Toto vše  směřuje k tomu, abych vám řekl o něčem, co jsem dříve pouze naznačil  – jak to funguje.

 

Takže zde je člověk, jak jsme vám již řekli, se vším zcela nedotčeným, což nemůžete vidět.

 

Věda se vysmívá věcem, kterých se nelze dotknout nebo je změřit. Pole kolem lidí? Když příště začne nějaký vědec  od vás prchat, zeptejte se ho, kde má metr na oddanost, na strach nebo lásku.  Cože? Žádný nemá? Znamená to, že neexistuje žádná z těchto emocí, které mění chemii těla? Ne. Nejenom že existují, ale – ano, mohou být také změřeny, ale zatím ještě ne. Možná se v blízké budoucnosti změní poučka, že „co se nedá změřit, neexistuje“.

 

Kvantové pole člověka a vrozený systém

Kolem každého člověka je krásné pole, které někteří nazvali magické, protože v tomto poli jsou vaše akašické záznamy a dokonce i vlastnosti vašeho Vyššího Já (duše). Odráží to, co je uvnitř samotné molekuly DNA a kdybyste měli kvantové oči, mohli byste se podívat na člověka a přečíst si kým je a kým byl a co jsou jeho hlavní témata. Viděli byste to, co je lidské bytosti vrozené, samotnou inteligenci buněčné struktury. Zde v místnosti jsou tací, kteří to mohou vidět, a  které byste označili jako intuitivní léčitele, čtenáře minulých životů a víc. Léčitelé, co jsou zde, jsou závislí na vnitřním vidění, a  oni to kolem lidí vidí. Nejedná se o žádnou záhadu. Není to magie, je to věda.  Ještě stále jsem nezmínil Gaiu, že? Hned se k tomu dostanu.

 

To, co je člověku vrozené je mostem mezi inteligencí vaší buněčné struktury (a  vaší DNA) a vašim 3D lidským vědomím. Zde v místnosti jsou  někteří, kteří provozují kineziologii. Nuže, kineziologie je způsob jak mluvit s tím, co je vrozené. Člověk je chytrý, ale, což je divné, ne natolik, aby věděl, co se děje v jeho těle.  Řekli jsme to dříve, a je to záhada, že?  Zrovna teď se může ve vašem těle rozvíjet nemoc a vy se jenom usmíváte a nemáte o tom tušení až dokud to nezačne bolet.  Není to zvláštní? Ale to vrozené ve vás to ví již od začátku.

 

Možná budete používat svalový test (v kineziologii), abyste zjistili, na co jste alergičtí anebo co se ve vás děje – pomocí odpovědí ano – ne. Není to zajímavé že musíte podstoupit takovou proceduru, abyste zjistili, co se děje ve vašem vlastním těle?  Možná si řeknete: „možná že mi něco chybí? Měli bychom být schopni vědět, co se děje v naší vlastní buněčné struktuře!“ Máte pravdu.  Vskutku,  měl by existovat most  mezi všemi těmito informacemi,  které jsou kvantové, a vaším vědomím. Máte pravdu. Ještě jsem nezmínil Gaiu, že? A tady to začne být dobré.

 

Energie Gaii je ovládána lidstvem

Gaia s lidstvem spolupracuje. Gaia vždy měří vlastnosti lidstva jako celku. Když bylo na Zemi jenom pár lidí a když tito byli ve spojení s Gaiou, Gaia na ně reagovala. Také reagovala vaše  DNA. Brala si instrukce od Gaii, aby mohla správně fungovat. DNA, která je matricí člověka, je stvořena ke spolupráci s Gaiou a Gaia je stvořena tak, aby reagovala na lidské vědomí. Je to uzavřený systém a jedno  vždy ovlivňuje druhé.

 

DNA je vytvořena, aby umožnila člověku dlouhý život a také je vytvořena, aby umožnila plné omlazení a samoléčení. DNA je vytvořena tak, aby trvale existoval most mezi vámi a vrozeným.  Ale není tomu tak, že? Slyšeli jste o těch lidech ve starověku, kteří žili mnoho let? Bylo snad  v těch starých spisech něco mylně  zapsáno ? Ne. Takže, co umožnilo lidským bytostem, že kdysi byly zdravější než dnes? Je to pravda o jejich vysokém věku? Řeknu vám: ano, bylo tomu tak, a uvidíte proč. Pole kolem vás i jiných je tak propojeno s Gaiou, že spolupracujete a posouváte se v závislosti na druhých. To staří věděli a proto byli s planetou zajedno. Toto je něco, co začnete také objevovat.

 

Gaia si bere z lidského vědomí  impuls pro energii k vytváření  planety. Pověděli jsme vám o tom před 22 lety. Děje se tak i jiným způsobem, protože vaše DNA jako celek reaguje na to, co se jmenuje Krystalická mřížka planety. Je to esoterická mřížka paměti a je to nakumulovaná energie a historie lidstva. Přednesli jsme vám informace o Krystalické mřížce již dříve, ale mohli byste zřejmě říct, že je to obal kolem  hmoty planety,  který není vidět, ale který obsahuje energie a  také historii každého, kdo kdy na této planetě žil. Když se narodíte, a při vašem prvním nádechu, kvantové pole vašeho lidství se podívá na krystalickou mřížku a  přizpůsobí její výkonnost energii planety. Z této energie bylo lidstvo vytvořeno.

 

Právě teď je energie na této planetě naplněna tisíciletími válek, starých energií boje, machizmu a nesnášenlivosti.  Tomuto se přizpůsobuje DNA při vašem narození.  Zatímco jste byli vytvořeni tak, aby měla vaše DNA 100%-ní účinnost,  v současnosti má účinnost  30 procent. A toto se, drazí, mění, protože  DNA začíná fungovat na vyšší výkon, vzhledem  k  probíhajícímu posunu vědomí. Teprve to uvidíte, samozřejmě, u těch,  kdo se zrovna narodili. Jak se poprvé nadechnou, jsou již na 35 procentech  a to se odrazí v tom, že takový člověk  bude mnohem víc vědomý a více koncepčně myslící  v mnohem mladším věku než se děje teď. Vypadá to jakoby měli v sobě instinktivní  uvědomování si všeobecného člověčenství, aniž by se to museli znovu a znovu učit jako vy.

 

Říkali jsme vám o těchto nových dětech a proto jsou vaše děti tak  mimořádné a vy to víte. Mnozí v publiku, kteří mají vnoučata to opravdu  pozorují; děti jsou jiné. Mohli byste říct: „No, je to docela špatné, že my to nemůžeme udělat také – zvýšit účinnost naší DNA.“ No, ale vy můžete! Protože energie planety je v pohotovosti a je připravena vyslat signál starým duším, které začínají chápat, že mohou změnit svá vlastní pole pomocí šablony, která v nich je, pomocí vědomí, čistého záměru, a pomocí soucitu. Můžete změnit kvantový vzorec DNA pomocí soucitu! Říkáme to od začátku, tak  mi dovolte, abych to shrnul do jednoduchého, nevědeckého vyjádření. Jeď pomalu, můj partnere. A řekni to  srozumitelně. (Kryon mluví k Leeovi).

 

Přizpůsobení nové DNA na novu energii Gaii

Vaše DNA se přizpůsobuje tomu, co se stalo na Zemi v době, kdy jste se narodili. Vytvořila pro vás realitu, kterou  nazýváte lidská povaha. Země se mění, Krystalická mřížka malinko zvedá závoj a vaše DNA na to začíná reagovat. První reakce bude znatelná u vašich dětí, a ony již sem přicházejí s jiným vědomím a vlastnostmi. Neuvažují stejným, lineárním způsobem jako vy. Všimli jste si toho?

 

Postupem času se to bude více a více měnit. Nakonec bude DNA, která tvoří  chybějící článek mezi vrozeným a běžným lidským mozkem, mnohem výkonnější. To znamená, že budete muset mít mnohem intuitivnější uvažování ohledně toho, co je ve vaší vlastní buněčné struktuře správné nebo špatné. Někteří z vás zjistí, že mají jiné stravovací návyky a budete se obracet k buněčné struktuře, která říká:“Když změním to a tamto, budu déle žít“. Výsledkem budou instinktivní změny stravovacích návyků, které nemají žádné vysvětlení. Tak se začíná projevovat to vrozené.

 

Návyky, které jste měli po mnoho let, se začnou ztrácet, protože vaše buněčná struktura vám začne pomáhat se jich zbavit, když ví, že vám nesvědčí. Nebuďte překvapeni, když jeden z těchto  zlozvyků,  jako je přejídání, začne upravovat váš metabolizmus tak, abyste získali pro své tělo správnou váhu, aniž byste museli držet přísné diety. Jiní zanechají  návykové  látky a v rámci toho procesu získají jako bonus možnost žít déle.

 

Budete svědky regenerace buněčné struktury, což vás překvapí. Budete se rychleji uzdravovat a budete si toho vědomi. Začnete zažívat situace, kdy budete méně nemocní než jste kdy byli. Převažující 3D moudrost vám řekne: „No, jsi starý/á takže budeš více nemocný/á“. Ale vy nebudete a  budete vědět, že se cosi mění. Takže, milovaní, říkáme vám, že můžete mít totéž,  co mají mladí. Pomalu se probouzíte do nové energie této planety, která vám umožní déle žít. Vaše DNA  začíná  pracovat efektivněji. 35 procent ? Možná dokonce 40 procent, stará duše? Je na postupu k něčemu mnohem vyššímu.

 

Prorok Eliáš, Ježíš, Mistr Kristus, Budha,  Mohamed, Paramahansa Yogananda a mnozí další měli DNA, která pracovala na 90 až 100  procent. Ti všichni si vybrali způsob, jak ji používat a vy ji v nich můžete vidět a cítit.  Prorok  Eliáš si vybral, že opustí planetu prostřednictvím vzestoupení jak si to vybral a naplánoval.  Tak je to silné. Ježíš Kristus si vybral totéž, svým způsobem – protože to dávalo smysl těm, kdo byli kolem něj a jejichž DNA pracovala hůře.

 

V člověku jsou energie, které působí jako katalyzátor osvícení. Jedna z nich je soucit, a vy jste to dnes cítili, že? (Hovoří o předchozí prezentaci příběhu 33 horníků v Chile). Dotklo se to vašich srdci. Co byste řekli, jaká byla v této místnosti energie a jakou měla barvu a jak byla hustá ? No, mnozí by řekli že to nemělo žádnou barvu. Někdo by se mohl zeptat:“ Co chceš říct tím „hustá“, Kryone?“

 

Jak jste zde seděli na svých židlích, ta energie  na vás dopadla a vy jste cítili, jak se vaše srdce trochu sevřela. Měli jste soucit s těmi, kteří získali zpět své životy a viděli jste srdce příbuzných  naplněna tak, že plakali radostí.  O tomto hovořím – o čemsi neviditelném a přece hustém od emocí. Je velmi hluboké to, co můžete kolem sebe vytvořit a co může změnit životy těch, co jsou  zde.  Gaia vás zná a každá chvíle soucitu je zaznamenána.

 

Někteří z vás přijeli tento víkend kvůli léčení a já to vím. Takže to bude velmi vhodná doba, abyste léčení obdrželi. Takováto sezení jsou podobná a možná jste zde kvůli tomu? Máme tu kolem sebe  průvodce, máme tu soucit, je zde opravdovost a hloubka starých duší – je to kvantová polévka příležitosti, drahý. Proč se toho nedožaduješ hned – zvedneš se ze své židle a  necháš v sobě zasít semínko, jaké si vybereš, abys byl zdráv, jak  si žádal? Žádej, aby léčení bylo zahájeno, vždyť víš, že to vždy bylo možné, protože začínáš být v kontaktu s inteligencí své vlastní Merkaby.

 

Duchovní organizace jsou plné zázraků. Nemocnice mají zdokumentovány případy takzvaných spontánních uzdravení. Jsou to případy, kdy náhle buněčná struktura udělá cosi, co věda není schopna vysvětlit. Dojde k úplnému odchodu nemoci, někdy prakticky  přes noc.  Ale já vám řeknu, co to je: je to DNA,  která dočasně zafunguje na 100 procent a vyčistí tělo od nemoci. Již jste to viděli, jenom jste nevěděli, co to je.

 

Tak proč to hned neuděláte? Když si to dokážete představit, můžete to mít. Viďte se jako  zdraví, s čistými buňkami. Poslouží to Zemi, drahý člověče, abys žil déle než si myslíš že budeš. POTŘEBUJEME TVÉ SVĚTLO. Tak proč to neudělat hned teď?

 

Takže ať se všichni v této místnosti spojí ve vědomí  soucitu v kvantovém stavu, který je  propojen se všemi, co jsou zde anebo toto čtou  a pošlou  léčivý soucit  těm, kteří to potřebují i když neznají jejich tváře nebo jejich jména. Je to krásné. Jednou uvidíte, když odejdete uzdraveni, co takové shromáždění  lidských bytostí může udělat! Proč ne? Když můžete odejít na shromáždění na půl dne a vrátit se mladší než jste byli – proč ne?  Pak uvidíte, že všechno o čem jsem dnes mluvil je přesné a pravdivé.  Příčí se to veškeré logice převažujícího vědeckého myšlení, ale je to v souladu s možnostmi  boha.

 

Opustíme toto místo a přece neodejdeme.  Už nikdy se neuskuteční takové setkání jako toto, s tímto přesným počtem duší, s těmito jmény, s akašickými záznamy jaké máte vy, takže je to jedinečné setkání, stejně tak jako jste vy jedineční. Odejděte z toho místa jiní než jste sem přišli a vězte, že Kryon  není v člověku, který je zde na pódiu. Kryon existuje v kvantové polévce,  která je Bůh a která půjde s vámi, pokud budete chtít.  POKUD BUDETE CHTÍT.

 

A tak to je.

KRYON

Zdroj originálu: http://www.kryon.com/.

 

Poznámka ke kopírování:
 Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Mirka K
(www.transformace.info ). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené
a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem,
pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i
s aktivními odkazy.

zpět