3-2012 Kryon

Rekalibrácia Lásky

Tento živý channeling Kryona bol podaný v Perth, WA, Australia, Nedeľa, 25. Marca 2012
Úvodný  channeling

 

Zdravím vás drahí, ja som Kryon z magnetickej služby.

A opäť Vám zopakujeme, že hlas, hlas je stále ten istý!  Nemyslíte si? A sú tu tí, ktorí tvrdia, že toto je veľmi zvláštny spôsob komunikácie ducha s ľudmi! A ja Vám opäť hovorím, že nad tým nedostatočne uvažujete, kedže je to doslova jediný spôsob, akým sa také niečo dá dokázať a len takto to vždy bolo robené.

 

Vaše biblie sú plné tých, ktorí opisovali lásku Boha. Sú tu muži a ženy zasiahnutí touto láskou, a ich slová o nej doslova vyletúvajú zo stránok. Takzvaní starí básnici naplnení touto Božskou láskou doslova prekypujú tým, čo je láskyplné a krásne, slastné. A toto ľudia robia, keď sú naplnení láskou Boha: stanú sa kompozistami istej hudby a dostanú Vás na miesto, kde viete, že Boh je naozajstný. Sú naplnený duchom a z ich stránok tečú melódie, ktoré my naozaj spievame na druhej strane clony.

 

Sochy či maľby, je to to isté – všetko je to „čanelované“. A aj všetky slová v Biblii, ktoré ste kedy čítali, tie slová napísane ľudmi.  Že je to zvláštne, že týmto spôsobom je Vám to prezentované :-) ?

 

A čo majú tieto správy od Boha spoločné, je to Božské vo Vás. A ako by to bolo ináč možné? Predsa tak, že Boh prebýva vo Vás! No Vám bolo povedané, že keď máte pocit, že nestojíte za povšimnutie, že Boh prebýva na iných, ‘Vyšších‘ miestach. A odtiaľ na Vás tlačí, aby ste hovorili určité veci… ale tak to nie je!

 

Niektorí umelci to vedia. Sú prví, ktorí si uvedomia, že hudba sa nachádza v našom vnútri. Neprichádza k nám odnikiaľ, vychádza z nášho vnútra. Učiteľka Peggy (*poznámka: Peggy Phoenix Dubro, spolupracovníčka Lee Carrolla) tvrdí, že aj Majstri Vám povedia: všetky odpovede sú vo vnútri. A je to úplne naozaj tak. Skutočne!  A tak sa skutočnosť toho čo „Je“, stáva „procesom“: procesom viery. No viac než len to. Dať sám sebe povolenie na to, aby si jeden mohol spomenúť. Spomeňte si…

 

Práve teraz hovorím pred starými dušami a nie tými, čo sú nové na planéte. A teda rozpamätanie sa týka Vás, Vás všetkých. Vyzývam Vás, práve teraz. Ak sa nad sebou zamyslíte, nad Vaším intelektom, emóciami, inteligenciou; všetko to vo Vašom najhlbšom vnútri… a ja sa Vás teraz pýtam:  „Kto ste? Kto naozaj ste? Naozaj si myslíte a hlboko vo Vašom vnútri veríte, že ked zomriete, ked sa posledný raz nadýchnete, zmeníte sa na prach? A Vaše najhlbšie vnútro naveky zanikne?“  A odpoveď je „Nie, Vy tomu neveríte. A poviem Vám tu a teraz, že 80% planéty s nami súhlasí. Ľudské bytosti intuitívne vedia, že istá iskra, iskra niečoho, svitne pri poslednom nádychu. Stále tam je.“ A na tomto sú položené základy veriacich „systémov“ tejto planéty a ich metodológie.

 

Kam pôjdete? Je mnoho rôznych dohadov no všetky tvrdia jednu vec:  Pôjdete „niekam“. A budete robiť „niečo“. A je to tak, väčšina ľudstva uznáva, že smrť nie je koniec, že práve naopak – pokročíte k niečomu novému. A ja Vám hovorím drahí ľudia, že štatisticky je toto dôkaz Boha. A vo Vašom vnútri, ak chcete postaviť základ niečomu vznešenejšiemu ako Vám kedy bolo povedané… vo Vašom vnútri, sa nachádza všetko „TO, ČO JE“. Všetky odpovede, všetky veci, na ktoré sa práve teraz pýtate. No tie sa objavia vo Vašom živote spôsobom takým, ktorý neočakávate.

 

A dnes večer o tom budeme hovoriť viac.

Ako budete schopný prežiť? Čo sa udeje na tejto planéte a tiež, čo sú tie najlepšie veci, ktoré by ste mali urobiť…  Čo od Vás Duch očakáva? Ako Vás Boh vidí?

 

Dnes večer sa otvoríme trošku viac a dáme Vám niektoré odpovede. Ale všetko začína jedným jediným činom, a to je ‘Súhlas‘, súhlas, ktorý je čistý… súhlas videť Boha vo vnútri. A keď dáte tento súhlas a aktivujete tento súhlas, uvidíte a rozpamätáte sa na to, kto ste. Nie na Vaše minulé životy, ktoré ste už boli, ale vznešenosť, ktorá bola a je ich súčasťou.

 

A ja Vám teraz poviem, že byť človekom ubehne raz dva. Neustále prichádzate a odchádzate. No stále ste boli tu so mnou, ste súčasťou kreatívneho prvotného zdroja, neexistuje začiatok Vašej duše. A tak isto to znamená, že to, čo je vo Vás staré, je oveľa staršie ako táto planéta, stále ste boli a navždy budete. A to je to, kto naozaj ste!

 

No ľudská bytosť takto normálne neuvažuje a preto súčasť spomenutia si sa musí udiať novým rozmýšľaním. Rozmýšľaním, ktoré nie je práve typické pre ľudstvo. V minulosti nebola táto pomôcka veľmi poruke. No náhle sa takéto rozmýšľanie stáva dosiahnuteľným. Keď sa energia tejto planéty začína posúvať, pomôcky ktoré stará duša potrebuje na to, aby takéto rozmýšľanie mohla dosiahnuť, prichádzajú na povrch. Sú naostrené v kováčskej dielni vesmíru a sú Vám podávané: „Tu sú! Konečne! To, čo ste si prijali“. A ako sa prebúdzate… ďalší Vás budú nasledovať, jednoducho vďaka tomu, že Vás vidia prebudených.

 

Takto sa to udeje, no táto správa nie je súčasťou katechizmu! Ak Vám to nedáva zmysel, nemusíte to nasledovať. Možno, že Váš čas ešte nenastal. Každý z Vás, jedinečný na tejto planéte vo vesmíre, je tu z istého dôvodu (a spomenul som to už včera, že aj staré duše si toho nemusia byť nejaký čas vedomé) a časom sa udejú určité veci a určité semienka budú vysiate, ktoré Vám neskôr pomôžu… veci, ktoré teraz vyznejú pochabé sa neskôr stanú dôležitými pre Vaše prežitie. Hmmm.

 

A to je sľub, ktorý Vám dávame. Ak sa dobre pozriete, nájdete ho. No musíte sa dobre pozrieť. Ak sa nepozriete, nebudeme Vás súdiť. Je tu len láska. Lebo Vy ste My a My sme Vy. A to znamená, že ste naveky rodina a nikdy nie ste sami.

A tak to je.

Kryon

 

 

Rekalibrácia Lásky – Hlavný channeling

 

 

Zdravím vás drahí, ja som Kryon z magnetickej služby.

Otázka bola položená.
Čo príde? Ak je to tak, že energia na Zemi začína meniť aj to, čo je ľudská prirodzenosť, čo príde? Ak stará duša žila eóny rokov na tejto planéte, čo znamená, že tu sú staré duše, ktoré sa potrebujú naučiť niečo nové. Ako začať konať ináč? …keď žiadne skúsenosti prežité v starej energii Vás nedokážu pripraviť na Novú energiu? Neprebehne to automaticky a tak aj pre staré duše nastane čas naučiť sa niečo nové :-)

 

A to je téma nášho učenia počas všetkých predošlých rokov. Veci sa rekalibrujú. Esencia vecí, ktoré cítite, že poznáte tak veľmi dobre, sa rekalibruje. Vzťahy človeka s človekom – rekalibrujú sa. A aj to, čo poznáte ako prežitie, sa tiež začína meniť.

 

A pýtate sa seba: Čo môžem urobiť ?
Čomu mám venovať pozornosť, čo je iné?
Na čo sa mám pripraviť?‘

 

Po prvé, máte čas :-) Bezohľadu na to, čo Vám iní hovoria, toto je pomalý proces dozrievania. Naše učenie bude pokračovať počas nasledujúcich rokov a odhalené budú nové veci. Koncepty,  ktoré by ste si normálne ani nedokázali predstaviť. A aj to čo nazývate ‘New age‘ bude rekalibrované.

 

Pre niektorých z Vás to bude urážkou, poviete si:
‘Toto je môj spôsob konania a tak som to stále robil‘ ,
‘Toto je môj koncept partnerstva s Duchom‘,
‘Toto je môj koncept lásky‘!
A keď sa to od Vás začne oddialovať a meniť, budete pripravení?  Budete súhlasiť alebo sa budete brániť?

 

A niečo o čom sme ešte veľmi nehovorili je rekalibrácia lásky, postoja starej duše. Čomu môžete Vy čoskoro čeliť. Bude to pre Vás nové a môžete to aj nesprávne pochopiť.

 

A tak prvá vec, ktorú sa opýtame je: „Ako tolerantní budete, keď sa posun začne? Budeš schopná meniť sa s posunom, stará duša, alebo sa začneš zastáva“: „Toto som očakávala a teda takto budem konať…“  Dokážete jasne rozmýšľať a povedať  „Nehliadnuc na to, čomu som čelil a čo si myslím, som pripravený na to, čo nepoznám“?  A vykročiť dopredu …namiesto kritiky či odmietania?
Posunúť sa do toho, aby ste zažili tento pocit? Práve toto bude od Vás očakávané, milí ľudia. A hlavne od tých, ktorí sedia v miestnosti, ktorí počúvajú tútu správu, ako práve Vy teraz.
Pretože to budete práve Vy, ktorí zaručia zmenu a zasadia semienka. No a ak sa neodchýlite z kurzu, na ktorom ste, nemusí Vám to pomôcť.

 

Myslím to rôznymi spôsobmi, no hlavne sa jedná o Váš postoj: ako hľadíte do budúcnosti? Už ste urobili úsudky o tom, čo nastane? Bojíte sa toho, čo nastane? Alebo to vidíte tak ako my: Zem bola tmavá veľmi dlho. A staré duše začali škrtať zápalkami, jednou za druhou. A my sme už povedali, že táto zápalka, to nie je informácia, nie je to doktrína. Je to súcit. Zápalka je teda svetlo súcitu pre Zem. Súcitu, ktorý sa začína u tých okolo Vás, ktorých nemáte až tak radi a osvetlili ste takto cestu.

 

A o tomto sa naozaj chceme rozprávat. 22 rokov môj partner opisoval náš vzťah k Vám,  a ten sa začína rekalibrovať. Opakujeme tieto slova dookola „Nie ste sami. Nie ste sami“. A pre väčšinu ľudských bytostí je toto len éterické. Sedíte osamote v komôrke a opakujete to dookola, až kým neuveríte. Dúfajúc, že zacítite niečo spoza clony, keď je Vám smutno, keď máte depresiu, keď máte hnev. Nedokážete to postrehnúť, kedže clona bola hrubá počas starej energie. Stará energia otcovskej disciplíny. No a tá sa mení :-)

 

Učiteľ Jorge to oznámil a učiteľka Peggy ( *poznámka: Peggy Phoenix Dubro, spolupracovníčka Lee Carrolla) to potvrdzuje: čo by rodičia robili, ak by stratili svoje deti? Oni vždy dufajú, že vedia kde sú, nikdy sa nevzdajú hľadania. A matka sa nikdy nevzdá, kedže je vždy prepojená. Je ich biologické veno, jej bunky sú bunky jej detí. A aj trošku viac ako tie od otca. Ona nosila dieťa a milovala ho ešte predtým, ako sa po prvý krát nadýchlo. A nikdy ho neprestane milovať. A ak je tu clona, ktorá delí matku od dieťaťa, nastane tma – nedokážu komunikovať. Ona nedokáže rozprávať s nimi, oni s ňou. No ak by sa clona čo len máličko odhrnula a ona začuje ich plač, čo myslíte, kde bude vtedy matka? Bude doslova pripútaná k odhrnutej clone, počúvať, posmelovať a povzbudzovať deti, hovoriť im, že už je na ceste k nim.

 

A ja Vám chcem povedať, že metaforicky je to to, čo sa práve deje na planéte. Kedže clona sa pomaličky odhŕňa. Tým, ktorí nedokážu tomu uveriť oznamujeme, že toto je naša výzva na dnes:  Rekalibrácia lásky znamená, že láska je viac prístupná ako kedykoľvek predtým spoza clony! Ak chcete, zostaňte sedieť osamote vo svojej komôrke v depresii, no snáď po prvý krát za veľmi dlhú dobu nás budete počuť a my Vás budeme počuť a Vy budete cítiť, že sme s Vami, viac ako kedykoľvek predtým.

 

Pretože náhle sa vám energia na planéte, ktorú vytvárate po eóny rokov, začína vyplácať. Teraz je tu pomoc. Oveľa väčšia než kedykoľvek bola. Nie je už žiadna hora, na ktorú by ste mali vystúpiť, drahí. Teraz máte pomoc, ktorá vám ju pomôže zdolať. Posunieme vás na ňu, keď to dovolíte. A to je naše dnešné posolstvo.

 

Tažko sa opisuje v 3-D. Ale znamená, že my Vás neopustíme. Toto je začiatok toho, v čo sme dúfali, čoho si Ty dúfala, stará duša, a nebudeš na to sama. Extra pridaný  doplnok energie lásky sa začína zlučovať na Gaii tak, že ho budete môct cítiť. A to takým spôsobom, že si budete absolútne istí, že stojíme vedľa Vás. A je to rozdiel, veľký rozdiel! A ja Vás vyzvem, aby ste to začali trénovať, trénovali to cítenie, že vedľa Vás sme, keď máte problémy, keď stojíte bez slov. Keď neviete, ktorým smerom sa vybrať. Pomôcť Vám rozvinúť súcit, kde predtým bol Váš hnev, odpor či dráma.

 

A budete cítiť ako začínate byť jemnejší vo Vaších reakciách na situácie, ktoré Vás rozčuľovali. V situáciach, ktoré Vám často prinášali úzkosť, budete neutrálny. A niektorí z Vás povedia „Niečo so mnou nie je v poriadku! (Kryon sa smeje). Necítim sa normálne! Takto som doteraz ešte nereagoval v podobných situáciách!“. Podľa toho budete vedieť, že mám pravdu. A spomeniete si na tento deň a tento čas, keď som Vám povedal, aké to bude.

 

Tak choďte. Choďte do svojej komôrky a zatvorte dvere.
Ale po prvý raz nebudete môcť zhasnúť svetlo, lebo svetlo zostáva s Vami  a to svetlo sme My. To bude matka, pripútaná k clone, ktorá sa trošku odhrnula, kričať „Tu sme! Nevzdajte sa! Pokračujte! My sme tu, dívame sa a pomáhame.“

 

A potom tu už budú len dobré správy

Toto je rekalibrácia všetkého, čo ste očakávali, že sa stane. Rekalibrácia toho, čo ste boli. Neodsudzujte to a takisto sa dopredu nerozhodujte, čo to bude znamenať; posúvajte sa dopredu k tomu, čo viete, že je dobré a benevolentné pre Vás. A keď sa to konečne stane, usmejte sa a povedzte: „Vedel som, že to takto bude“. A toto je teda iné, velmi iné …

 

Toto sú veci, ktoré učíme: aby ste očakávali neočakávané. Aby ste sa ocitli so zámerom na miestach, kde ste vôbec neočakávali sa dostať. Snáď konať veci, ktoré ste ešte nikdy nerobili. S predtuchou synchronizácie, ktorú ste nikdy neočakávali…

 

A takto sa vytvára svetlo.

Čo by ste mohli urobiť? Toleranciu očakávať neočakávané a posúvanie sa do niečoho, čo by som nazval mimo 3-dimenzionálneho. Dôverovať tomu, čo nedokážete vidieť alebo naplánovať, čo nie je 3-D skúsenosť. Je to skúsenosť toho, ako chytíte ruku ducha a poviete – „Veď ma!“ A neskôr to zopakujete, kedže po prvý krát Vám to výjde… a potom to urobíte ešte raz a opäť… a tento tréning Vás dovedie k novému životnému štýlu: prežiť vďaka dôvere v to, čo nedokážete vidieť!

 

Máte čas drahí moji, máte ešte čas.

Nemusíte sa ponáhľať hneď teraz von konať veci, ktoré by ste bez tohto stretnutia normálne nekonali. Dobre to zvážte a nechajte tieto informácie usadiť sa trošku. Pozrite sa na vlastný život a uvidíte čo chýba. No Vy to už viete.  A potom môžete konať pomaly a rozhodne. Ak si to prajete, vyskúšajte sami čo Vám najlepšie sedí a my vieme o čom rozprávame, kedže možností je tak veľmi veľa. A Vy to sami uvidíte.

 

A tak drahí, toto je správa na dnes, od všetkých učiteľov na tomto pódiu. A aj tí, ktorí prispievajú hudbou ( *poznámka: hudobníci v nahrávke) majú túto správu v srdci a takisto sú učiteľmi.

 

Odídete odtiaľto iní ľudia, ako keď ste prišli a dbajte nato, aby sa to vo vás ujalo. Škrtnite zápalkou Vášho prístupu k iným, ktorých sme spomenuli ….a pomaly s hnevom… avšak rýchlo s láskou :-)

A tak to je.

Kryon

 

 

Zdroj: MP3 nahrávky (8 + 24 minút) – (www.kryon.com).
Tieto MP3 nahrávky su vám ponúknuté zadarmo.  Užite si ich.
Podajte ich ďalej, urobte si kópiu na svoj iPod… len ich
prosíme Vás, nepredávajte. Tak ako internet aj tieto su
ponúkané všetkým bez poplatku. Su starostlivo produkované
v určitej veľkosti a kvalite, vhodné na jednoduché stiahnutie
 a manipuláciu. Bežne su tieto nahrávky aj jednu hodinu dlhé. 
Nikdy nesmú byť prehrávané na vlnách (rádiové vysielanie atď).
Pre všetky pútnikov na Ceste Lásky do slovenčiny preložila
Zuzana Blyšťanová (www.transformace.info a www.kryon.webnode.cz)
z MP3 záznamu živého channelingu. Jazykovú úpravu slovenčiny
urobila Jelka M. Túto slovenskú verziu je možné v neskrátenej
a neupravenej podobe ďalej kopírovať a rozširovať nekomerčným
spôsobom, pokiaľ bude pripojená celá táto poznámka vrátane
všetkých zdrojov i s aktívnymi odkazmi.

 

zpět