3-2012 Kryon

Kryon – Překalibrování svobodné vůle

 

Tento živý channeling Kryona přijal Lee Caroll v texaském Dallasu 3. března 2012

 

Zdravím vás moji milovaní, já jsem Kryon z Magnetické služby. Na setkání se mnou přicházejí většinou staré duše. To bylo předpovězeno. Před více než dvěma desetiletími, když můj partner začal, se setkání účastnily zvídavé duše. Takže se to vyvinulo. Je to vážnost starých duší, která je přivádí do místnosti jako je tato nebo na místo jako je toto, kde mohou poslouchat nebo číst. Duch odpovídá na možnosti na mé straně závoje, a opět říkám, že nemáme žádné hodinky. Vidíme čtenáře stejným způsobem, jakým vidíme toho, kdo dnes sedí zde na židli. Vidíme možnosti jako realitu. Ta realita, kterou dnes vidíme, vás přivedla ke čtení dnešního poselství na papíře nebo na elektronickém zařízení. To všechno nám připadá ve stejném časovém rámci jako těm několika z vás, kteří to zažíváte, když posloucháte na tomto setkání. Takže vaše budoucnost je teď naší budoucností.

 

V naší realitě neexistují empirická pravidla, místo toho vidíme možnosti existence. Tím říkáme, že víme, kdo jste – posluchači, čtenáři, nebo sedící zde na židlích. Myslíte si, že víte, kolik vás tady je, ale nevíte, co slovo zde skutečně znamená, protože je vás tady mnohem více než si myslíte. Zahrnuje to vaše zde i budoucnost? Zahrnuje vaše zde i generace, které přijdou po vás? Víte, každý, kdo poslouchá nebo čte tato slova, bez ohledu na to kdy, možná existuje v našem teď.

 

Chceme pokračovat v tom, o čem jsme vám ráno řekli, že to uděláme (v rámci semináře), v pokračování poselství o nové energii na planetě. Jste za polovinou 36letého seřazovacího okna, jemuž říkáme Galaktické Seřazení. Tento rok 2012, je středem tohoto seřazení a je to rok, kdy se energie začíná posouvat, a začínají se vysévat semena energie, což od té chvíle změní tuto planetu.

 

Existuje možnost, že to bude pomalejší proces, než byste si přáli. Tato pomalost změny je dána tím, že generace Lidských Bytostí jsou dědici toho, co byste nazvali novým vědomím. To také umožňuje těm, kteří se narodili ve staré energii, odčerpat tuto starou energii v něčem, co byste nazvali inkarnací nebo vyjádřením (jeden lidský život na Zemi). Pro nás je smrt prostě jen omlazovací kúrou života. Pokud vám to nedává žádný smysl, pak vám řeknu něco, o čem můj partner říká, že to mělo být odhaleno už dávno: Stará energie umírá těžko!

 

Existuje mnoho lidí, kteří budou muset projít zkušeností smrti, aby mohli být znovuzrozeni do nové energie, aby naplnili to, pro co přišli. A teď, stará duše je připravena na posun vědomí v těle skrze smrt – mnohem více než jiná Lidská Bytost na planetě. To jednoduše znamená, že čas musí plynout, abyste mohli vidět věci, o kterých mluvíme, a staré duše tím procházejí častěji než kterýkoliv jiný Člověk. Ale protože se odehrávají tyto generační posuny, uvidíte, že dokonce ještě před tím, než k tomu dojde, semena změny začínají klíčit rychleji, než trvá jeden lidský život. A to je naším dnešním námětem, nazveme to Překalibrováním Svobodné Vůle.

 

Zastavme se na okamžik. Pro tuto chvíli existuje povolení, bez ohledu na to, o jaké učení se jedná, bez ohledu na to, o jaká slova jde. Poslouchej čtenáři: Já vím, kdo jsi. Právě pro tebe je tady svolení. Ještě před tím, než vstaneš ze židle, na které sedíš, můžeš se změnit. Je to proto, že obdržíš energii, kterou šíříme, bez ohledu na to jaký si myslíš, že je právě čas nebo kde jsi – do skutečně kvantové informace tvé DNA, zobrazení tvé duše. Týká se to Pravé Akáši  tvého Vyššího Já a energie tvé duše. Protože jsi se dnes rozhodl, jde o probuzení, které bude trvat po zbytek tvých dní. To ukazuje jak důležitá je pro Člověka svobodná volba.

 

Lidstvo se může otočit na místě. Jen se podívejte na svou historii! Pohleďte, co jste dělali v posledních několika letech.  Nevhodné vlády padají; Nevhodné finanční instituce padají také. Můžete se ptát, „kde je ta změna?“  Je všude kolem vás, moji drazí, ale je pomalá a nestala se v posledních týdnech. Takže buďte trpěliví a dovolte kolům změny pohybovat se jejich vlastním tempem.

 

Se svobodnou vůlí to není tak jednoduché

Mohlo by se zdát, že svobodná vůle je jednoduchá věc. Svobodná vůle pro Lidskou Bytost znamená, že máte svobodnou vůli zvolit si vše, co chcete. Ale tak tomu vůbec není. Můžete si pouze vybírat věci, které si představujete nebo o kterých si myslíte, že je můžete změnit. Nemůžete si volit věci, které se vám nejeví jako volitelné. Například, krysy v bludišti mají svobodnou volbu. Mohou jít, kam se jim zlíbí. Ale jednou z voleb, ke které u krysy nikdy nedojde, je odstranění matrixu. Není v jejich vědomí nebo realitě, protože před nimi jsou pevné zdi, které představují bludiště. Takže se prostě snaží vybrat si směr v mezích zdí a záhady, která je před nimi.

 

Lidé žijí pod dojmem rozměrovosti, něco jako je například černobílý život namísto života v barvě. Mohli byste říci, že lidé měli vždy svobodnou vůli v rámci černé a bílé, nicméně si neuvědomovali barvu. Takže když nemáte barvu, nebudete si vybírat červenou nebo modrou nebo zelenou. Chápete? A teď si na chvíli představte, že by tyto barvy byly multidimensionální reality. Tudíž, Lidská Bytost (ačkoliv má svobodnou vůli) si nemůže ani představit věci, které si nedokáže představit. Takže si nevybírá barvu, protože neví, že existuje. A to je, moji drazí, to, co se mění. Začínáte vidět koncepty, které koncepty nikdy nebyly! Připravte se na barvu!

 

Dám vám krátký seznam toho, co máte očekávat, a někteří z vás uvidí tyto věci rychle a někteří zatím ještě ne. Poskytnu vám celkový pohled bez časového určení. Takže, když řeknete, “Dobře milý Kryone, kdy se ty věci stanou?” já vám odpovím, „Ano“. Moji drazí, ony nastanou, protože my vidíme u všech tu možnost stát se, což znamená, že vidíme, jak se již projevují.

 

Duchovnost

Číslo jedna: duchovnost. Systémy duchovních vzorců na vaší planetě se začínají měnit. Tím neříkám, že některé z nich zmizí. Prostě se změní. Některé z velkých duchovních systémů, které byste nazvali organizovaným náboženstvím na planetě, se posunují. Posunují se od vnější autority k vnitřní autoritě. Případně to bude odlišný způsob bohoslužby s pomalu se měnícími pravidly při dodržení stejného základního učení.

 

Křesťanská věrouka vždy spočívala v hledání vnitřního Boha. Ta učení byla jasná. Zázraky sloužily jako příklad toho, co lidé mohou dělat, ne k tomu, aby vedly k uctívání člověka jako Boha. Takže až toto bude zažito, učení Krista může zůstat Kristovým učením. Pouze se mění výklad.

 

Učení velkých proroků Dálného Východu (všechna byla vzájemně provázaná) jsou založena na jednotě a lásce. Takže jakmile jednou budou svatá slova znovu s novou moudrostí vyložena, Lidstvo se změní, nezmění se slova proroků. Ve skutečnosti se proroci stanou ještě více božsky inspirováni a jejich moudrost se stane ještě pronikavější.

 

Brzy přijdete o papeže. Já nemám hodinky. Naše pojetí toho, co je brzy, nemusí pro vás vůbec nic znamenat. Ten, kdo jej nahradí, vás možná překvapí, protože samotná jeho organizace se bude v té době nacházet ve stádiu přežívání. Tím chci říci, že stále méně a méně lidí má zájem začít kněžskou dráhu. Stále méně mladých lidí se zajímá o organizace a nový papež musí přijmout změny, aby udržel církev naživu. To znamená, že jeho organizace zůstane, ale s modernějším pohledem na to, co je před vámi všemi v nové energii. Není to pád církve. Místo toho půjde o překalibrování bohosloví zevnitř tak, aby odpovídalo způsobu bohoslužby, která bude stále pokračovat. Jde o win-win  (vítěz-vítěz) situaci. Nový papež to bude mít těžké, protože u toho bude ještě stará garda. Dokonce by mohlo dojít i k pokusu o vraždu, staré energie umírají těžce. To je číslo jedna. Sledujte to. Je to změna ve způsobu, jakým fungují duchovní systémy. Mluvím o přeladění duchovních systémů, které se šíří do silnější pravdy, která je podřízena spíše Člověku než proroku.

 

Drama

Číslo dvě: Oproti všemu co si myslíte o Lidské povaze, Lidské Bytosti začnou reagovat odlišně na drama. Dnes je drama ještě přitažlivé. Sledujete svá média, která vám předkládají reality show, abyste mohli sledovat drama, jako kdybyste ho neměli dost doma. Chci po vás, abyste sledovali tento posun, protože vám řekne, že v samotném základě Lidské povahy dochází k posunu, tyto dnes aktuální věci už nebudou přitažlivé. Vůbec ne. Přijde čas, kdy se otočíte a pohlédnete nazpět v čase a uvidíte, jak jste sledovali tento konkrétní druh zábavy a řeknete, „To ale bylo barbarské!“Změní se to.

 

To znamená, že posun v tom, co Lidské Bytosti chtějí sledovat pro zábavu, je po ruce. Je to posun v tom, co chtějí ve svých životech a ve svém volném čase zažít. Bude více motivace ke věcem, které zklidňují mysl, místo dramatu, které ji rozlaďuje. Už nebudou krmeni tím, čím je krmili ve staré energii. Když zapnete televizní show, která vznikla v 50. letech, jak na vás působí? Zdá se vám ve své nevinnosti banální a směšná? Ano, je tomu tak a je to kvůli posunu vaší dnešní reality. Takže, přijde skutečný posun toho, jak Lidské Bytosti reagují na drama.

 

Nebudete mít takový zájem o věci, které jsou dramatické, ale spíše se budete zajímat o to, co vám poskytne informace nebo potěší vaše srdce. To přichází. Já vím, někteří z vás řeknou, „Tak o tom pochybuji, protože Lidé jsou jen Lidé.“ Někteří se budou dokonce hádat a říkat, „No dobrá, Kryone, jak jsi řekl, většina lidí nejsou staré duše. Proto se neposunou spolu s námi. Tak jak se může většina lidstva posunout?“ Na to vám odpovím – existují jevy, které se rozšíří po celém světě a jsou věci, které budou jen mezi starými dušemi. Uvidíte. Ale semena jsou zaseta jako první u vás. Takže to, co cítíte a děláte, bude nakonec vidět u obecné populace. Jaký máte právě teď pocit z toho, co je v televizi, staré duše? Už teď máte námitky! Vy už to barbarství vidíte. Vy už vidíte ty, kteří nemají žádnou integritu ve svém žurnalismu a chtějí vás strašit místo toho, aby vás informovali. A to je to co se změní. Vy to budete požadovat.

 

Přemýšlejte o tom takto: Staré duše jsou semena, ze kterých klíčí energie, která roste a dovoluje vzniknout novým semenům. Nakonec i mladé duše získají svolení k účasti na tomto semenném odkazu, který poskytuje nová energie Země. To bylo číslo dvě.

 

Delší život přijde, ale…

A tady je jedna revize. Přicházíme s ní stále znovu, protože Lidé tomu nevěří. Jestliže začnete žít déle, někteří z vás se začnou obávat přelidnění. Viděli jste, jak to bylo až dosud, matematická geometrická řada je přesvědčivá a vy to nemůžete změnit. Takže, když se podíváte na populaci na Zemi a jak moc se posunula za posledních dvacet let, nahání vám to strach. Co by mohlo změnit tento vývoj?

 

Odpověď je jednoduchá, ale vyžaduje změnu v myšlení. Odpovědí je civilizace na planetě, která rozumí novému scénáři pro přežití. Na rozdíl od běžného obyvatelstva, kterému bylo říkáno, že má mít mnoho dětí, aby se rozšířilo potomstvo (přežití starého), začínají chápat logiku nového scénáře. S posunem základního scénáře pro přežití se začne vkrádat Akašická moudrost věků. Ne každá svobodná žena se podívá na sebe a řekne „Tikají mi hodiny“, ale místo toho může říci, „Byla jsem matkou 14 krát po sobě.  Pro tentokrát vynechám.“ To je žena, která pochopila, že nejde ani o ztrátu nebo vinu, a skutečně cítí, že novou vlastností pro přežití je udržovat rodinu malou nebo vůbec žádnou! Také jsme už dříve řekli, že i ti, kteří v současnosti neberou ohled na kontrolu populace, budou řešit, co způsobuje, že se rodí děti (Kryonův vtip)

 

Součástí nové Afriky bude vzdělávání a léčení a možná i nulový přírůstek obyvatelstva, přesně tak, jako tomu je dnes u některých národů vyspělého světa. Ti, kteří jsou v současnosti spjati duchovní naukou, ji budou muset změnit (sledujte to) pokud jde o rození Lidí. Potom budou schopni si svobodně zvolit, co je vhodné dokonce i v rámci instituce organizovaného náboženství. Víte, věci se začínají měnit tam, kde zdravý rozum řekne, „Snad to pomůže planetě, jestliže nebudu mít děti nebo budu mít jen jedno.“ A z toho vyplývá, „Možná na tom mohu být ekonomicky lépe a být moudřejší pouze s jedním. Jedno bude stačit!“ Sledujte tyto změny. Těm z vás, kteří jste prosáknutí tradicí náboženského učení a namítnete, že to zní naprosto nemožně, dám nově přicházejícího papeže (Kryon se směje). Pro ty z vás, kteří cítíte, že nekontrolovatelné plození je nevyhnutelné, mám podporu, abyste se podívali na statistiky, které jste neviděli nebo jste se zatím o to nestarali, o tom co vyspělé země již samy bez jakéhokoliv nařízení dosáhly, Už se to děje. To bylo číslo tři.

 

Energie (opět)

Přírodní zdroje planety jsou omezené a nebudou podporovat pokračování toho, co děláte. Říkáme to už celých deset let. Sledujte vzrůstající odbornost a zvýšené financování alternativních způsobů výroby elektřiny (konečně). Sledujte všechny společnosti, které mají nejvíc co ztratit, protože to celé platí, Je to začátek plného uvědomění si, že změna myšlení je po ruce. Místo fyzických zdrojů si můžete brát od Gaie energie. Už zase mluvíme o geotermální energii, o přílivu a o větru. Opět vás žádáme, abyste to neudělali příliš technicky složitým. Protože jednou z věcí, které Lidské Bytosti v technickém věku dělají je, že jednoduché věci dělají příliš složitě. Podívejte se na jaderný reaktor – ten technicky nejkomplikovanější a nejdražší parní stroj v dějinách!

 

Vaše současné představy o získávání energie z přílivu a pohybu vln nemusí být technickým zázrakem. Vzpomeňte si na vodní kolo na molu s vlnami, které bude tvořit energii v obou směrech (přicházejících i odcházejících vln), připojené na generátor, který může pohánět desítky sousedních, nepřeplněných měst. Přemýšlejte jednoduše a decentralizujte myšlenku na technické vybavení. To stejné se týká větru a geotermální energie. Přemýšlejte o technickém vybavení pro skupiny domů. Nedojde ke zničení mřížky, jestliže žádná mřížka neexistuje. Taková je možná budoucnost, a vy budete směřovat k tomu, aby nastala dříve, pokud to budete dělat takto, a nebude to ani tak moc nákladné.

 

Voda

Říkali jsme vám, že jedním z největších přírodních zdrojů na planetě, který se začíná posouvat a měnit, a který je pro vás záhadou, je pitná voda. Bude to příští zlato, moji drazí. Proto vám dáváme několik typů a příkladů a znovu prosíme: Ještě předtím, než od toho možná utečete, naučte se, jak odsolovat vodu v reálném čase bez zahřívání. Existuje to, je to proveditelné a v laboratořích už to provádějí. Takto se vytvoří levná pitná voda pro planetu.

 

Existuje změna v přístupu a ta přichází. Pomalu ji začínáte vidět a jedinou možnost jak se vydat jejím směrem představují společnosti s velkými penězi, a se starým systémem. To se začíná také měnit. Protože velké peníze vždy chtějí investovat do toho, o čem vědí, že přijde příště, ale chtějí to, co přijde příště, vytvořit v rámci toho, co mají „na poličce“. To, co je na poličce, je ropa, uhlí, přehrady a nevratné zdroje surovin. Mnoho se toho za posledních 100 let nezměnilo, že? Nyní uvidíte změnu svobodné vůle. Uvidíte rozhodnutí udělaná v zasedacích místnostech, která by těm před dvěma generacemi kroutila patami. Teď by se „ta nejhorší věc, kterou mohou udělat“ mohla stát „tou nejlepší věcí, kterou by mohli udělat“. To je moji drazí, podstata změny svobodné vůle. Když ti, kteří myslí na zítřek vidí možnosti, které nikdy dříve možnostmi nebyli, tak je to posun. To bylo číslo čtyři.

 

Integrita, která může překvapit…

Číslo pět: Budou tací, kteří si myslí, že je nemožné ve všem hledat integritu a poctivost. Jinými slovy, Lidské Bytosti jednoduše nebudou následovat to, o čem jim je řečeno, že je status quo. Podívají se na to a řeknou, „Dobrá, myslím si, že by to mohlo být lepší. Porozhlédnu se kolem po něčem, co má více integrity a poctivosti.“ Ano, budou tací, kteří vám řeknou, „Podívejte se, instituce drží v rukou všechny karty a vy to musíte dělat podle nich. Jestliže chcete zdravotní pojištění nebo půjčku od banky na dům, raději to dělejte podle nich“. Mám pro vás novinku. Dokonce i toto se změní.

 

“Co chceš dělat?” ptá se Člověk. „to oni mají všechnu moc!“ V minulosti nebyla možnost něco dělat. Teď vám říkám, že možnosti existují. Vytáhnete puzzle a podíváte se za zdi bludiště. Řeknete, „Dobrá, tak potom si založím svou vlastní instituci.“. A někteří to i udělají, Tyto nové instituce, založené na integritě, smetou starou energii. Jinými slovy, budou tací, kteří jsou dnes mladí, kteří započnou novou éru bankovnictví, zdravotní péče a nový způsob pojišťování. A když uvidíte tyto plány, řeknete, „Proč jsme na to nepřišli my?“

 

Viděli jste inovaci a invenci v uplynulém desetiletí, které vyžadovaly myšlení mimo hranice staré reality? Samozřejmě, že viděli, Nedokážu vám říci, co přijde, protože jste na to zatím nepomysleli! Ale možnosti jsou obrovské. Dovolte mi, abych vám dal příklad; řekněme, že před 20 lety jste předpověděli, že bude existovat něco, čemu se bude říkat Internet a to na zařízení, které ve skutečnosti ještě neexistovalo a s použitím technologie, kterou jste si nedokázali představit. Budete mít plné knihovny, budovy naplněné knihami, ve svých rukou – celosvětově rozšířenou encyklopedii všeho poznaného, s možností okamžitého vyhledání! A nejen to, ale tento vyhledávací servis nebude stát ani halíř! Můžete volat přátelům a vidět je na obrazovce a nebude to stát ani halíř! Bez ohledu na to, jak dlouho a jak intenzívně, služba samotná bude zadarmo.

 

No a teď, někdo, kdo poslouchá za vašimi zády, může říci, „ I kdybychom uvěřili technologické části věci, o které si stejně myslíme, že je nemožná, všechno něco stojí. Musí za to být nějaké poplatky! Jak bychom mohli jinak zůstat v businessu?“ A odpověď zní:  S novým nápadem přichází nové paradigma businessu. Nevíte, co nevíte, tak nerozhodujte předem o něčem, o čem si myslíte, že přichází založené na světě se starou energií.

 

To nemyslitelné…politika, shrnutí

Lidé začnou hledat integritu a poctivost a dojde k tomu na místech, kde byste to nikdy nečekali. Řekl jsem to minulý týden, takže toto je shrnutí: Přijde čas, kdy budete požadovat od vašich politiků toto – poctivost a integritu. Takže když kandidáti začnou vyvolávat svá jména, vy se k nim otočíte zády a oni nedostanou žádné hlasy. Budou vybodováni opravdu rychle, nemyslíte? Co vy na to?

 

Dovolte mi nastínit vám jinou možnost. Tato země, ve které právě sedím (USA), nastaví model pro tento konkrétní atribut. Já nemám hodinky. Sledujte mládež, jak to uvádí do chodu, a oni to provedou, protože oni jsou voliči zítřka a nechtějí energii včerejška. Pro některé z nich je to tak odporné, že se ani neregistrují k volbám v této energii. Uvidíte to už brzy. To bylo číslo pět.

 

Zprávy

Číslo šest. Budu stručný. Sledujte, jak se vaše zprávy změní. Musí. Když si média uvědomí, že Lidské Bytosti mění své sledovací návyky, začnou měnit, co vám připravují ke sledování. Nakonec se objeví něco s názvem, „Stanice dobrých zpráv“ a bude to velmi přitažlivé. Protože to bude skutečné a bude to protipól dramatu přitažlivého dnes. To bude to, co chtějí rodiny sledovat, když se sesednou večer kolem stolu. Budou mít něco, kde je vykreslen celý obraz situace a nejenom jeho dramatická část. Uslyšíte o tom, co se děje na planetě, co vám dnes nikdo neříká, a když se to stane (my nemáme hodinky, moji drazí), bude to tvrdě konkurovat dramatu. Říkám vám to stále. Lidská povaha samotná se začíná měnit z černobílé na barevnou. Sledujte to. A to bylo číslo šest,

 

Předpovědi

Jsou ještě další dvě. Jen před nedávnem jsme vám předali proroctví předpovědi. Teď jej znovu zopakujeme. Právě teď se na planetě děje něco, co přinese velké vyléčení jejímu základu. Něco na způsob toho, co se přihodilo tabákovému průmyslu, když došlo k uvědomění nedostatku integrity a nastal poplach a pobouření. Viděli jste průmysl, který vědomě odsuzoval mladé a způsoboval smrt a to bylo odhaleno. A ani to netrvalo tak dlouho, viďte? A my jsme řekli před ne moc dlouhou dobou, a já opakuji: Průmysl, který kvůli penězům je ochoten udržovat lidi nemocné kvůli zisku, je odsouzen k zániku. Dříve nebo později. Už velmi brzy uslyšíte ten rachot.

 

Uvidíte, jak se Lidské Bytosti starají o své zdraví odlišným způsobem. Víte, jaká je správná odpověď na dlouhodobou lékařskou péči? Nejen v této zemi, ale na celém světě? Napovím vám. Nebýt nemocný! A to je, drahá Lidská Bytosti, to, co ti chci sdělit, že máš ve svých rukou. Přichází porozumění tělu způsobem, jakým jste jej nikdy dříve nechápali. Vaše DNA je konstruovaná tak, aby se regenerovala a přetrvala po stovky let. Právě teď jste zde na okamžik a umíráte. Existuje výzkum. Nastává začátek prodlouženého života. Lidské Bytosti začnou pátrat po věcech, které jsou přirozené a po procesech, které existovaly vždy, a to bude otevřenou oblastí, díky zániku velkých farmaceutických firem. A vy se budete divit, proč jste to nevěděli dříve a budete se ohlížet a plazit se, tak jako to děláte dnes u inzerátů z 50. let, na kterých jsou usmívající se lékaři doporučující určitý druh tabáku.

 

Já nemám hodinky, moji drazí. Nemůžu vám říct kdy. Mohu vám pouze zaručit, že se to stane. Musí. Nemůžete mít systémy, které jsou tak velké, že nemají žádnou integritu existující v nové energii. Chápete? Budou tací, kteří řeknou, „Doufám, že k tomu dojde, dokud jsem tady.“ Ale ano, dojde. Možná nebudete tím, kým jste dnes, ale budete zde, abyste to viděly, staré duše. (Kryon se směje). A to bylo číslo sedm.

 

Konec války

To poslední je nejlepší. Na této planetě Lidské Bytosti po tisíce let spolu válčily. Když se podíváte na důvody, pro které tomu tak bylo, brzy zjistíte, že to nic dobrého nebylo – půda, zdroje, potrava. To nejsou důvody. To je popis staré energie. To nejsou důvody. Důvodem může být obrana proti agresorovi. Ale co když už neexistuje vědomí agresora?

 

Když jsem se před vice než 20 lety objevil v životě mého partnera, soukromě jsem mu sdělil, že první poselství, které předneseme, bude neuvěřitelné. Budou se nám smát. Řekli jsme mu, že Lidská povaha a vědomí samotné se změní, budou zaseta semena míru a přijde čas, kdy už nebudou války. Opravdu, smáli se nám hodně, protože lidé se podívali do historie a uviděli vzorce založené na absolutní energii nazývané Lidská Povaha. „Nemožné! Vždycky musí být války. Vždycky byly. A tudíž stále budou.“ To jste vy, v rámci svých mantinelů s černými a bílými možnostmi, kde můžete pouze vidět to černé a bílé toho, co je a černé a bílé toho, co bylo. Nemáte představu o odstínech barev, které jsou ve vašem vědomí a o nádheře Boží lásky.

 

Severní Korea je na pokraji změny, tak jak jsme vám řekli, že by se to mohlo stát. Co to vyžaduje? Smrt staré energie, a já chci, abyste se dívali, jak to přichází. Poradci mladého vůdce budou dělat, co mohou, aby jej stáhli zpět do staré energie. Jeho svobodná vůle bude úplně odlišná od jeho otce, protože on vidí barvy. Sledujte tyto věci. Bude to trvat déle než byste chtěli, ale je to začátek začátku.

 

Uvidíte čerstvé sjednocení Jižní Ameriky, díky tomu, co má možnost se stát tento rok ve Venezuele. Uvidíte změnu v Íránu. My nemáme hodinky. Existují zde možnosti. Může se to změnit se svobodnou vůlí. Toto nejsou proroctví. Je to posun skutečnosti, moji drazí, takže číslo osm má sklon znovu neválčit. To je to, co Lidé začnou chtít. To je to, co začnou chtít vlády. Existuje faktor zdravého rozumu, který se začne uplatňovat na planetě, a který je větší než si myslíte, že je vůbec možné. Protože, když se díváte na vládu, co si o ní myslíte? Vidíte nefunkčnosti, a existuje zásada, podle, které čím vice lidí se snaží dělat něco společně, tím hůře to dopadá. To všechno se odvíjí podle nejnižší průměrné úrovně. A říkám vám, že tyto věci se stanou koncepty staré energie. Místo toho uvidíte, jak se nejvyšší možností stává moudrost.

 

Já nemám hodinky. Nemůžu vám říci kdy. Pouze vám mohu sdělit, že je to v běhu, a semena toho brzy uvidíte – právě teď, v každé z jednotlivých osmi kategorií, které jsem vám představil

 

Budou tací, kteří řeknou, “No dobrá, Kryone, děláš mnohem vice předpovědí než dříve.” Chci vám říci, co přijde, moji drazí. Já nic nepředpovídám. Pouze vám sděluji, co je již zde, v možném mixu vaší reality. To je to, co Lidé na této planetě dělají a kvůli těm, kteří věří této komunikaci, byste si měli oddechnout úlevou a říci si“už je načase.”

 

Je čas zase odejít, ale ne před tímto varováním. Zasévejte pěstitelé, máte 18 let, abyste vypěstovali tato nova semena. Budou růst rychleji, když to uděláte raději nyní než později. Vaší rolí v této hře je mít vyšší vědomí v těchto oblastech jak doma tak i v práci a ukázat lidem kolem vás, co víte díky vaší moudrosti. Ukažte jim lásku Boha ve svém životě tím, že se k nim budete chovat tak jako sami k sobě – buďte pomalí v hněvu a rychlí v odpouštění. Tvořte kolem sebe radost, bublinu míru kolem vás, která je tak žádoucí, že lidé budou chtít být s vámi. Neposuzujte.

 

Toto jsou semena, která změní Krystalickou Mřížku této planety, a vaše děti a jejich děti jsou těmi, kteří zdědí to, co děláte dnes. Tento posun se týká změny vědomí; A je důvodem, proč jste tady.

 

Toto je pravda dnešního dne, a znovu to opakuji: Všechny věci se vracejí o trochu nazpátek, předtím než se pohnou kupředu, ale takto se věci dějí a vždy děly. Podíváte-li se na posledních 50 let, uvidíte ohromnou změnu v Lidské povaze. Avšak, není to nic ve srovnání s tím, co uvidíte.

 

Já jsem Kryon. Před dvaceti dvěma lety, mě můj partner přijal do svého života. Věděl jsem, že to bude trvat další čtyři roky, než se do toho dá, a on to udělal. Před osmnácti lety, to bylo tehdy, když začalo seskupení, začala práce. Jsem zde díky tomu, co udělalo lidstvo. Kryon byl na planetě vždy, ale až v posledních 18 letech přišla hluboká poselství o posunu. Skupina seskupení mřížky dorazila v roce 1989 a skončila v roce 2002 a byla ustavena magnetická. Tehdy se Lidské vědomí začalo posouvat tak, jak jsme řekli, že se stane.

 

Toto je poselství pro dnešní den. Odejděte jiní, než jste přišli.
A tak to je.

 

KRYON

 

Poznámka ke kopírování:
Zdroj originálu: http://www.kryon.com/.
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Iva M.
(www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené
a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem,
pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i
s aktivními odkazy.

 

zpět