3-2013 Kryon

 

Dům lidské přirozenosti

Tento živý channeling byl přijat v Lisabonu, Portugalsko, 10. března 2013

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby. Portál vyššího já mého partnera se otevírá, jeho tělo se transformuje. Je těžké to popsat. Někdo by se možná chtěl zeptat: „Kde se teď nachází?“ Je pořád tady. Všechno, co v něm je, stojí vedle mě. Channeling neznamená převzetí moci nad tělem, ale splynutí. Vše, co tvoří lidskou bytost, se spojí s posvátnou multidimenzionální částí. A pak se lidská bytost rozšíří, aby umožnila to, co teď sledujete.

 

Lidé rádi všechno linearizují. Rádi zařazují věci do škatulek. Chtějí, aby se můj partner vzdálil do nějaké jiné krabice a nechal do té své vstoupit Kryona. To by však nerespektovalo člověka. Jsou tady léčitelé a ti by vám potvrdili, že v podstatě vlastně také channelují. Když stojí před někým, kdo potřebuje léčení, jejich části se rozšíří. V tomto rozšíření přijímají poselství a vědí, co mají dělat. Probíhá to stejně. Jejich intelekt, jejich emoce, jejich osobnost zůstávají stále přítomné. K tomu se přidává portál vyššího já, který se otevírá.

 

Vězte, že je to dostupné mnoha lidem. Ten proces má mnoho tváří. Každý v této místnosti je toho schopen, staré duše. Nemusí při tom nutně sedět na pódiu před publikem – to je jeho životní cesta. Mluvím o otevření portálu a souhlasu s rozšířením. Co by se stalo, kdybyste to udělali? Odpověď zní: možná se objeví řešení, možná léčení, možná odpovědi, které hledáte. V této místnosti není problém, který by neměl řešení. Mnozí sem přišli se stejnou otázkou: „Jak si mám poradit s tím či oním?“

 

Právě teď by byla vhodná příležitost pro léčení. Shromáždili jste se tu, stoupenci Kryona, a jste obklopeni starými dušemi. V tento okamžik bych chtěl, abyste předstírali, že znáte jména všech, kdo se tady (v této místnosti) shromáždili. A řeknu vám zcela upřímně, že to ani nemusíte předstírat. Kdybych teď mohl na okamžik rozšířit vaše vědomí, znali byste všechna tajména, neboť jsou vaší rodinou a vy je znáte, i když jste přijeli z jiných zemí. Je to neuvěřitelné, ale až naposled vydechnete, až se vrátíte domů, budete znát jména triliónů (bytostí), protože ti všichni jsou vaší rodinou, všichni jsou částí vás, všichni se radují z vaší krásy. Taková je pravda. Pro člověka je těžké takto uvažovat, a proto o tom mluvíme jen tady v této místnosti. Byl bych rád, abyste tu intuitivně každý každého poznali a poslali svému sousedovi svůj soucit. Představte si, že by vaše ruce byly velké jako je tato místnost a vzájemně se propletly se všemi ostatními. Došlo by k obejmutí místnosti, aby do této skupiny na okamžik mohla plynout léčivá energie, kvůli které jste sem přišli. Mohla by dokonce změnit vaši DNA, přepsat ty části, o kterých si myslíte, že to není možné. Kde je hodně starých duší, tam je moc a síla. A když spojíte svůj záměr, že budete pracovat pro ty, kteří to v této místnosti potřebují, i když jejich jména ve 3D neznátezměníte na tomto místě realitu. Zkusíte si to teď na krátkou chvíli se mnou, než začneme s dnešním poselstvím? Jen na chvíli … pojďme si to zkusit.

 

Jak vypadá Boží láska? Představte si, že do této místnosti sestupuje nádherná, sametově hebká zeleň – je určena každé zde přítomné staré duši. A má schopnost léčit každého, koho se dotkne, podle toho, jaká je jeho životní cesta, do jaké míry to dovolí a jaké je jeho místo v duchovním plánu. Dovolte, aby to na vás působilo. Drazí, opustíte toto místo jiní, než jste sem přišli. Otevřete tyto velkolepé dveře, které někdo popisuje jako „zázraky“ a kterým my říkáme „láska rodiny“. A začněte chápat, co můžete společně dokázat. Co vidíte? Můžete to vnímat, dotýká se vás to? Doprovod objímá rukama celou skupinu – kolektivní, širokou a velkou rukou, dotýká se struktury buněk a přináší duši mír. Možná vyléčí vaše starosti, takže pak budete moct v klidu a míru odejít a říct si: „Jsem v pořádku.“

 

Teď bych vás chtěl vzít sebou na metaforickou cestu. Jsem rád, že to uslyšíte ve vaší řeči (v portugalštině – pozn. překl.) Je to něco, co jsme ještě nikdy předtím neudělali, je to tedy jedinečné a původní. Rád bych promluvil o rekalibraci lidské přirozenosti.

 

Na této planetě pokračuje transformace a všechno má možnost se změnit. Je to pomalá změna, pomalá natolik, aby byla smysluplná a využívala duchovní logiku, kterou si ještě vysvětlíme. Věci, které pro vás mají duchovní smysl, protože mají duchovní logiku, vás budou posouvat s novou důvěrou po nové cestě. Nový člověk už nemusí důvěřovat zcela bez rozmyslu, místo toho získá duchovní logiku, díky níž bude vědět, co je potřeba následně udělat. Někteří řeknou, že spiritualita a logika nejdou dohromady, že jsou to dva protichůdné pojmy. Přesto jsou součástí nového člověka. Pro starou duši logicky vyplyne jakýkoli další krok a já vám ukážu proč: protože jste připraveni přeuspořádat dům lidské přirozenosti.

 

Teď vás do toho domu zavedeme. S pomocí vaší představivosti vytvoříme metaforu, která to zjednoduší a pomůže vám rozpomenout se. Souvisí to i s numerologií a tak si později můžete analyzovat, co vám teď řeknu.

 

Lidská přirozenost – jak ji definovat? Utváří člověka – předurčuje, co dělá, jaký je a jak se chová. Lidská přirozenost se právě začíná rekalibrovat. Je možné, aby se změnilo něco, o čem se tvrdí, že to tak zůstane napořád? Odpověď zní: ANO! Je to možné téměř ve všech oblastech planety, téměř u každého tématu, o kterémmluvíme. Magnetismus vaší planety se mění a ovlivňuje všechno. Oceány procházejí změnou. Počasí se mění, pokud jste si toho ještě nevšimli. Dochází k rekalibraci všeho. Dochází k vývoji životních forem, jaké jste ještě nikdy neviděli, dokonce i potravin, jaké jste nikdy neviděli… všechny věci se začínají měnit. A jednou z těch věcí je lidská přirozenost a způsob, jakým myslíte.

 

Teď vás zavedu k něčemu, co nazveme „Dům lidské přirozenosti“. Považujte jej za svůj dům. Když však do něj vstoupíte, nepoznáte ho. Je to kruhová místnost se sedmi dveřmi. Tu metaforu vysvětlím – proč jsou tam dveře a co znamenají. Pak vám v tomto speciálním channelingu ukáži těch sedm dveří a sedm místností v domě lidské přirozenosti. Bude to dům nového člověkadům staré duše. Je v něm mnohem víc dveří než sedm. Dům se bude měnit s každou lekcí. Pro dnešní lekci však platí, že má sedm dveří.

 

Než začneme, podívejme se nejprve na tu metaforu. Pro každou místnost jsou důležité dvě věci. Tou první jsou dveře – jsou otevřené nebo zavřené? Pokud jsou otevřené, znamená to, že místnost je přístupná. Další metafora zní: je světlo v místnosti rozsvícené nebo ne? Pokud je světlo rozsvícené, znamená to, že je místnost aktivně využívaná. Pokud je světlo zhasnuté, je pokoj sice přístupný, protože dveře jsou přece otevřené, ale není využívaný. Použijme tedy tato pravidla metafory a prozkoumejme nyní těch sedm místností nového člověka.

1. dveře: přežití

První dveře nazveme Přežití. Dveře jsou otevřené. Ve skutečnosti tu nejsou vůbec žádné dveře a nikdy ani nebyly. Nejsou tam ani žádné překážky, zábrany. Neboť jde o základní lidskou přirozenost. Uvnitř místnosti je rozsvíceno. To znamená, že jste stále v režimu přežití a víte o tom. Někteří psychologové by teď možná namítli: „Tato místnost zůstane vždy taková a nelze na ní nic měnit. Protože pokud by se zavřely dveře, člověk by nepřežil.“ A mají pravdu. My vám však dáme návrh: rád bych, abyste to světlo zhasli. (Kryon se směje.) Dveřepro přežití zůstávají a místnost je stále otevřená, ale když zhasnete světlo, znamená to, že uvnitř nejste pořád aktivní. Světlo můžete kdykoli rozsvítit, ale to by pak znamenalo, že část vás pobývá v této místnosti stále aktivně. Pokud je světlo rozsvícené, znamená to, že ať kamkoli jdete a cokoli děláte, první, na co myslíte, je přežití. A to teď můžete změnit.

 

Když zhasnete světlo, neznamená to, že vypadnete z přežití, ale to, že světlo je kdykoli k dispozicine však déle, než po dobu, kdy tomu věnujete pozornost. Nový člověk už nepotřebuje světlo v místnosti přežití. Rozsvícené světlo v místnosti přežití znamená, že si děláte o sebe starosti, stále plánujete do budoucna a díváte se dopředu ve 3D. Znamená to, že si představujete určité věci, že předjímáte, co se stane, a doufáte, že to tak bude, a že jste si stanovili nějaký cíl. Co se však stane, když světlo zhasnete? Nový člověk řekne:„Mé přežití utvářejí synchronicity, které ještě neznám, věci, které ještě nemohu vidět. Můj cíl není viditelný, je kvantový, neznám jej. Ale Bůh jej zná a bude to lepší, než si vůbec dokáži představit.“ Takový je nový člověk, který myslí mimo 3D realitu a nemá strach zhasnout světlo. To byly první dveře.

2. dveře: ego

Druhé dveře mají nápis Ego. Ty dveře jsou otevřené a světlo rozsvícené. Mám to dál vysvětlovat? Tyto dvoje dveře spolu vzájemně souvisejí. Porovnám je oboje zároveň, aby to bylo jednodušší, i když to tak není. Místnost ega je často pevně propojena s místností přežití, protože přežití vyžaduje silné ego. Položím vám otázku – jmenujte mi mistry z vaší historie, kteří byli egoisty. Kdo z nich povstal, bil se do prsou a říkal: „Pohleďte na mě!“? Nikdo z nich to neudělal. To také o něčem vypovídá a vy už to víte. Tohle jsou rudimentární, elementární emoce a instinkty přežití a vy tu můžete zhasnout světlo – už svítilo dost dlouho.

 

Využívat ego můžete, ale nepotřebujete ho stále. Můžete převzít zodpovědnost za své přesvědčení a za to, kým jste, ale k tomu nepotřebujete žádné světlo. Víte, proč ne? Protože to, kým jste, se nenalézá v této místnosti. To, kým jste, patří Stvořiteli. Soucit Boha není v místnosti ega a ani v místnosti přežití. Soucit Boha pobývá někde úplně jinde a ne v lidské přirozenosti – existuje v božské přirozenosti.Je v každé místnosti a přitom v žádné z nich – není ve 3D. Může vámi pronikat tak úplně a naprosto, že k tomu nepotřebuje žádné dveře. A může se stát tou vaší částí, kterou považujete za ego.Ne starým lidským egem, ale klidným vnitřním postojem, hrdým na to, že jste součástí Stvořitele, který vám umožňuje chodit se vztyčenou hlavou a říkat: Díky, Bože, že jsem součástí nebe, stromů, polí i této sluneční soustavy. Díky, že je můj život propojen s energiemi toho všeho.“ Takový je nový člověk. Chápete, co se tu děje? Žádáme vás, abyste přeskupili své priority a mnohé z nich vyjmuli z 3D, kde se nacházíte – v realitě, která se vám snaží namluvit, že je tou jedinou, v níž můžete fungovat. Pochopte, že toho tu je mnohem víc.

3. dveře: intelekt a emoce

Třetí dveře se nazývají Intelekta emoce. Jsou otevřené, to znamená, že je máte k dispozici, že jimi můžete projít. Světlo svítí a já bych rád, abyste je nechali rozsvícené i nadále. Rád bych, abyste tuto místnost nechali tak, jak je. Intelekt a emoce se zdají být konkurujícími si energiemi, ale nejsou. Jsou to energie, které je třeba uvést do rovnováhy. Bez pronikavého intelektu nemůžete využívat duchovní logiku.Bez silné emoce nemůžete vnímat lásku Boha. Díky emocím můžete plakat láskou. Můžete intelektuálně zkoumat duchovní logiku. Podívejte se do minulosti, co říkali mistři: „Zkoumáním věcí, které je třeba poznat, naleznete to, co je třeba nalézt.“

 

Intelekt a emoce – dejte do této místnosti jiné, silnější žárovky. To jsou nástroje nového člověka. Věřte nebo ne, ale v multidimenzionálních věcech skutečně existuje struktura. Možná to není 3D struktura, ale struktura v nich je. Možná pro vás není lineární, přesto však v nich určitá struktura existuje. A intelekt a emoce ji odhalí. To je duchovní logika. Stojíte zpříma v lásce Boha, s důvěrou v to, v co věříte a jste si naprosto jisti, že to dává smysl. Není to tak, že byste jen důvěřovali něčemu neviditelnémune, vnímáte v tom strukturu. Poprvé se může nový člověk spolehnout na multidimenzionální věci. Může je vnímat, pociťovat a poznávat. Součástí toho je intuice. Intelekt a emoce jsou součástí intuitivního procesu. Intuice k vám pak promlouvá a je poselstvím multidimenzionálního Boha, který vás naviguje doleva nebo doprava. Toto je důležitá místnost. Nechte dveře otevřené a světlo rozsvícené.

4. dveře: vlastní hodnota (sebeúcta)

Čtvrté dveře znamenají vlastní hodnotu. Ty dveře jsou otevřené a vždy byly, ale světlo je dosud zhasnuté. To znamená, že je místnost přístupná, ale tone ve tmě. Lidé ve staré energii ji nevyužívali. Ve staré energii si ty dveře mnoho lidí ani neuvědomovalo. A vy víte proč. Protože v duchovnosti staré energie vám po staletí říkali, že lidská bytost nemá žádnou hodnotu. Některé (náboženské) systémy vám říkají, že jste se narodili nečistí a hříšní a nemáte žádnou šanci. Některé vám tvrdí, že neexistuje Bůh, který by o vás vůbec kdy zavadil pohledem. Mohli byste něčemu takovému uvěřit?

 

Světlo je zhasnuté. Nový člověk může do této místnosti vstoupit a rozsvítit. Pokud jste části Boha kráčející po této planetě, máte Stvořitele v každé své buňce a TO VÁS ČINÍ HODNOTNÝMI! Pobýváte tu s určitým záměrem, opakovaně a vždy za nějakým účelem. I v této době jste tu kvůli určitému záměru. Jste víc než hodnotní, Bůh si cení vaší práce a trilióny bytostí vás milují za to, co tady prožíváte… jste mnohem víc než hodnotní. Rozsviťte světlo a vstupujte tam vzpřímeně.

 

Kdekdo vám vypráví, že jste se narodili proto, abyste trpěli. Nehádejte se s ním, prostě odejděte pryč a nechte ho trpět… bude trpět. To není vaše realita. Nenechte si nikým namlouvat, že jste přišli proto, abyste byli nemocní nebo že to bylo ve vaší smlouvě. Protože to není ve vaší smlouvě, žádný člověk se nerodí proto, aby trpěl nemocemi. Můžete se pokusit vidět v sobě velkolepost Boha? Dokážete vstoupit do malé místnosti svého domu, spatřit se v zrcadle, podívat se sám sobě do očí a říct si: „Zasluhuji si úctu za to, že jsem člověkem,“ – a také si to myslet? To je nový člověk. Je to ego? Ne. Je to skutečnost, že vaše bytí tady je hodnotné, že si zasluhujete úctu za to, že pomáháte planetě Zemi zvyšovat vibrace. To byly dveře číslo čtyři.

5. dveře: sebeuvědomění

Páté dveře se týkají sebeuvědomění. Tyto mimořádné dveře jsou zavřené. Někteří je mohou otevřít a jiní s tím budou mít problém. Nejsou zavřené pro celé lidstvo – staré duše je otevírají díky svému sebeuvědomění. Někdy tyto dveře jen pootevřou, protože si teprve teď uvědomují, co by uvnitř skutečně mohlo být. Nemohou to však vidět, protože je světlo zhasnuté. Ta místnost ještě nebyla využívána, ne opravdu.

 

Pojďme si definovat, co je to sebeuvědomění. Sebeuvědomění je ta vaše 3D část, která si v sobě plně uvědomuje multidimenzionální části. Je to most, že? Je to ta část, která říká: „Jsem částí Boha a jsem si vědom svého místa ve vesmíru.“ Existuje mnoho úrovní, drazí, nechci to zjednodušovat. V místnosti Sebeuvědomění existuje mnoho oddělení. A vaše životní lekce prozradí, zda ty dveře vůbec otevřete, nebo jak daleko do této místnosti vkročíte. Staré duše, hned vám poskytnu instrukce pro tuto místnost. Rád bych, abyste ty dveře odstranili(Kryon se směje)a rozsvítili světlo. Je to most. Když se můj partner rozhodl pro channelování, otevřel tyto dveře. Nikdy předtím je neotevřel, nikdy, a trvalo mu čtyři roky, než se k tomu odhodlal. Několikrát je otevřel, ale hned zase zavřel. Měl strach z toho, že by tam o něm mohlo být víc, než si sám uvědomoval. Víte, co sebeuvědomění v této místnosti znamená? 

 

Když rozsvítíte světlo, budete si vědomi své Akáši. Možná nerozeznáte přesnou dobu (určitého) života, ale budete vědět, že jste tam byli. Náhle si uvědomíte své vyšší já, obrovské vyšší já. Na stěně této místnosti je napsána jedna věta.Ta věta zní: „JÁ JSEM VĚČNÝ.“ A znamená právě to, že jste vždy byli a vždy budete. A právě teď jste člověkem na planetě Zemi, pod tím jménem, které máte zapsané ve svém pasu. Ale je toho mnohem víc. Tato místnost si zaslouží, abyste ji otevřeli a rozsvítili světlo. Je to pozvání, abyste odhalili, kým jste.

 

Najednou se to propojuje s duchovní logikou a třetí místností. Máte tu tedy spojení mezi 5 a 3, což dává 8, a to v numerologii znamená manifestaci, projeven, zhmotnění… chápete? Intelekt, emoce, sebeuvědomění a duchovní logika vám umožní manifestovat ve svém životě vše, co si zasloužíte.Ale bez sebeuvědomění to nedokážete.

 

Zůstávají ještě dvoje další dveře. Oboje tyto dveře jsou a byly odjakživa zavřené. Nový člověk je připraven jedny z nich otevřít. Ne hned teď, ale časem. Jsou to dveře, o nichž jste netušili, že existují, neboť nebyly součástí vaší reality. Vždy tu však byly a jsou to nádherné dveře s mnoha tajemstvími.

6. dveře: innate – vrozená moudrost těla

Šesté dveře nesou název Innate, jinak řečeno „vrozená moudrost těla“. Už jsme se o ní zmiňovali. Jste si vědomi – a to jste – že něco ve vašem těle ví víc, než váš mozek? Ať se považujete za sebevíc inteligentní, stále ještě nevíte, co se odehrává ve vašem těle. Ať se považujete za sebevíc informované, stále ještě nevíte, co se tam děje. A protože to nevíte, aplikujete určité metody, abyste to zjistili. Jednou metodou je kineziologie, svalový test. Zeptáte se svého těla, co se v něm děje. Není to zvláštní, že se musíte ptát svého těla, co se v něm děje? (Kryon se směje.) Jinou metodou je jít k lékaři, nechat se vyšetřit a lékař vám pak sdělí, že ve vás něco roste a že byste to měli vědět. Drazí lidé, nezdá se vám zvláštní, že to vaše vědomí neví? Všimli jste si, že je to momentálně naprosto oddělené? Pokud DNA pracuje na nějakých 30 %, pak by měly být určité dveře otevřeny a tyto jsou jedny z nich. Most mezi lidským vědomím a inteligencí těla – innate – se začíná otevírat. 

 

Slyšeli jste někdy o intuitivních léčitelích? To jsou lidé, kteří se na vás podívají a vidí innate. Je zvláštní, že oni mají schopnost nahlédnout do vaší místnosti č. 6, a vy to neumíte. Ta místnost k nim mluví. Mohou v ní pobýt a sdělit vám, co vaše tělo říká, co mu chybí, co nefunguje správně, co potřebuje… nahlížejí do šesté místnosti.

 

Rád bych, abyste si představili, že tyto dveře otevíráte.Nechte světlo ale zhasnuté… jen bych byl rád, abyste si vizualizovali, jak se ty dveře otevírají. To je signálem pro vaše tělo, že chcete začít stavět most. Ještě nenastal čas rozsvítit světlo, neboť vibrace planety se musí ještě trochu víc zvýšit. Stará energie musí nejprve zmizet, změnit se nebo zemřít. Semínka, která teď sejete, se musí v tomto 18letém okně rozvinout v to, o čem jsme hovořili. Musí to ještě nějakou dobu procházet vývojem, ale pak to někteří z vás uvidí. Pak se objeví vědomí, intuice, že se ve vašem těle něco děje a když se necháte vyšetřit a bude to pravda, pak budete vědět, že most je ve výstavbě. Nastane den, kdy most bude vybudován a pak budou lidé intuitivně vědět, na co jsou alergičtí, kde jim něco chybí nebo zda mají vysoký krevní tlak. Hned budou vědět, bez jakýchkoli nástrojů a bez jakékoli pomoci, co mají udělat. Pak se prodlouží průměrná délka vašeho života. To vše je součástí DNA, která pracuje účinněji.

7. dveře: Božské já

Jsme u sedmých dveří. Nelze říct, zda jsou tyto dveře otevřené nebo zavřené. Jsou to velmi zvláštní dveře. Můžete skrz ně nahlédnout a můžete-li skrze ně nahlédnout, znamená to, že nejste ve 3D. Někteří si ani nejsou jisti, zda tam vůbec nějaké dveře jsou. Možná jsou tu jen tehdy, když v ně věříte, jinak ne. Ty dveře jsou označené nápisem Božské já, Vyšší já, Bůh uvnitř, Já Jsem. Je to portál, kterým právě teď mluvím skrze mého partnera. Je to spojnice s druhou stranou závoje. Je to multidimenzionální. Není tam žádné světlo, protože tam není ani žádná místnost, žádná reálná místnost. Když tyto dveře otevřete, ocitnete se v čase teď. Nejsou to dveře smrti, ale dveře života.

 

Řeknu vám něco, co někteří pochopí a někteří ne. Jsou tady tací, které nemůžete vidět. Reprezentují vaše biologické osetí. Nebudu je jmenovat, protože už víte, kdo jsou. Mají DNA, která je podobná té vaší, protože vám z ní část předali. A to, co jim umožňuje, že tu mohou být, jsou ty široce otevřené dveře, dveře č. 7. Jsou si vědomi Stvořitele ve svém nitru. Bylo jim předáno kvantové vědění galaxie. Jsou stále ještě tělesní… a víte, co to je? Je to esenciální stav. Teď mnozí nechápou, o čem právě mluvím, ale to je v pořádku.

 

Dovolte mi, abych to shrnul. Dveře č. 7 se nakonec otevřou, pokud lidstvo udrží kurs, pro který se rozhodloto bude trvat ještě dlouhou dobu a je to tak v pořádku. Avšak individuálně, jeden po druhém, si lidé mohou tyto dveře na chvíli otevřít. Mohou vnímat Boha ve svém nitru a mohou channelovat … mohou dělat to, co tady vidíte. Ne pořád, ne 24 hodin denně, ale dostatečně dlouho na to, aby mohli uvnitř zastihnout Stvořitele, uchopit jeho ruku a plně chápat, kým jsou.

 

Když jsou všechny dveře otevřené dokořán, světla podle potřeby rozsvícená nebo zhasnutá – tak se tomu říká„být v rovnováze“. Takový je nový člověk a to se pomalu děje. To je to, co vás učíme a co si pro vás přejeme. Chtěl bych promluvit o léčení, ke kterému dochází v této místnosti, protože někteří z vás začínají tyto věci chápat a já se k nim teď obracím. Rád bych, aby tento okamžik byl pro vás něčím mimořádným, abyste ve své buněčné struktuře vnímali, že jste právě teď v sobě rozpoznali realitu tělesné změny ve 3D. Neboť máte odvahu některé z těch dveří otevřít. Drazí, co si teď myslíte o těchto ezoterických věcech? Je to něco, v co můžete věřit, až opustíte toto místo? Proč si nevezmete doprovod sebou domů? Neboť to můžete … všichni se vejdou do vašich aut, všichni, protože jsou ve vašem nitru. Tak funguje láska Boha. Je osobní. Jste rodinou, jste skupinou, jste Jedním – jak vám to mám vysvětlit? Zatímco se vzájemně propojíte rukama, splynete na okamžik v jedno (Kryon dojatě)na okamžik se stanete částí Boha, z něhož pocházíte. A až nastane okamžik, kdy naposled vydechnete, budete vědět, že mám pravdu. Na všechno se rozpomenete a budete si to užívat – nebojte se, hned se zase vrátíte(Kryon se usmívá). Je to nádherný systém a je určen pro vás.

 

Děkuji, staré duše, za všechny problémy a těžkosti, jimiž jste prošli, nehledě na rozsvícené světlo.

A tak to je.

Kryon

Poznámka ke kopírování:

Zdroj originálu: http://www.kryon.comThe House of human nature, MP3, 49 min.

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Jana S. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

.

zpět