3-2014 Kryon

Cestování duše – druhá část

 

 

Tento živý channeling Kryona by přijat v Auklandu, Nový Zéland, v neděli 23. března 2014

Tento živý channeling byl upraven [Leem a Kryonem] a doplněn pro lepší porozumění čtenářů. Často se totiž stává, že živý channeling má v sobě energii, kterou psané slovo nenabízí. Proto si užijte toto obohacené poselství.

 

Zdravím vás, moji drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Kdysi se můj partner musel během prvních několika okamžiků channelingu vylaďovat. Musel změnit svůj výraz, snažil se uvolnit a nechat šišinku plynout bez toho, čemu se říká filtry lidského vědomí. Ale teď jen naskočím, kdykoliv je to vhodné. Takto to funguje, a ta zkušenost komunikace s Duchem se vyplácí tím více, čím více ji provozujete, proto je lidská bytost žádána, aby to procvičovala.

 

Budu pokračovat v učení o duši ze včerejšího večera. Mám jen několik dalších věcí, které vám chci sdělit, a vy jste možná některé z nich slyšeli už dříve. Můj partner mluví o těchto věcech, když učí, a já chci, abyste to slyšeli ode mě. Takže se toto stává druhou částí channelingu Cestování duše.

 

Jen aby bylo jasno, duše nikam necestuje. Toto téma je o vás a cestě, kterou podstupujete, abyste se s ní setkali. Je to o vašem poznávání toho, co to je. V podstatě jde o vaše cestování na setkání sama se sebou. Pojmenovali jsme to takto z určitého důvodu. Není to lineární. Musíte se na to podívat zpětně, abyste pochopili jeho důležitost.

 

Předtím, než začneme, bych rád řekl, že vím, kde jsem [Nový Zéland]. Toto místo je drahocenné, řekl jsem vám, že je tu kus Lemurie. Řekl jsem vám, že jsou zde Plejáďané. Oni plně zastupují nádheru laskavé rasy, jedné z těch ve vzestoupeném stavu, která stvořila vaše biologické a duchovní semenné rodiče. Na Zemi je jen málo míst, kde to mohu říci. Vlastně existuje opravdu jen 24 míst, která byla určena k tomu, aby měla atributy Plejádské časové kapsle. Časem vytvoří páry, a vy pochopíte dvojčinnou energii mezi nimi. Jedna tlačí to, co nemáte, směrem k vám, a jedna odstraňuje starou energii, kterou nepotřebujete. Tak to funguje. Nazvěte to doplňovačem pomalé energie, jestli chcete, ale je to také atribut dvojčinné energie (tlaku a tahu) v centru galaxie, kterou jste chybně nazvali černou dírou. Neexistuje v tom žádná singularita, moji drazí. Nemůže existovat dokonce ani ve 3D fyzice, tak jak ji chápete.

 

Na Novém Zélandu je uzel (viz Uzly a nuly*) a je důležitý, protože je to kus Lemurie. Je to předchozí i současný domov těch, kteří vám pomohli vytvořit božství ve vás. Tím uzlem je hora Mt. Cook/Aoraki a já chci vyslovit díky za ty, kteří si nedávno udělali čas, aby ji uctili, a kteří se na ni zaměřili. Na oplátku děkuje i ona. Je toho mnoho, co je třeba o tom vědět, protože jak se odhaluje a páruje se svým protějškem, chci, abyste se konečně podívali na energie mezi nimi a uvědomili si, k čemu jsou. To je k tomu vše.

 

Co je to lidská duše?

Chci pokračovat v diskusi o vaší cestě za poznáním lidské duše. Nejprve, a to je to nejkontroverznější, není to lidská duše! Říkáme jí lidská, protože jsme na Zemi s vámi a protože jí tak nazýváte vy. Duše je stvořitel. To jsme vám už řekli. Duše existovala už dlouho před tím, než byla Země vychladlá natolik, aby se po ní dalo chodit. Časem se měla stát vaší součástí. Je věčná oběma směry [minulost a budoucnost]. Přemýšlejte o tom: Předtím než lidé existovali v jakékoliv formě, měli jste duši. Takže i svou 3D logikou chápete, proč se nemůže nazývat lidskou duší? Nechte mě vzít vás na cestu. Ptám se: Kde jste byli – váš střed – duše? Kdo jste?

 

Kde jste byli předtím, než Plejáďané udělali pro tuto planetu to, co udělali? Měli jste něco společného s tím, co bylo před životem na této planetě? Mnoho duchovních vůdců – expertů na duchovní věci vaší Země – vám řekne, že všechno začalo, když jste sem dorazili. Skutečně? To je legrační! Dovolte mi, abych se vás zeptal: dorazil Bůh zároveň s lidstvem nebo už tady byl? Jestliže je vaše duše částí Boha, pak jste zde skutečně byli v době stvoření!

 

Chci vám předat několik informací, které mohou udělat věci většími, než cokoliv, co vám kdy bylo řečeno. Před vaším světem, existovalo mnoho jiných, které prošly tím, čím procházíte vy. Plejáďané jsou nejblíže spojeni s vámi a jsou vašimi duchovními rodiči. Oni odvedli tu práci a dohlížejí na vás, jako rodiče sledují své dítě, které má úplnou a naprostou svobodnou vůli, aniž si uvědomuje své rodiče. Je zde laskavost, láska a péče. Existuje probuzení na této planetě, a vy jste prošli precesí rovnodennosti, což bylo nastavení duchovního kalendáře pro tento test. Nyní se nacházíte v energii, kterou jsem předvídal, a o které jsem vám říkal asi před 23 lety – a teď tady sedíme.

 

V některých částech galaxie probíhá oslava, kvůli tomu co se děje na planetě Zemi. Je to pro vás příliš? Nedívejte se dnes na zprávy, protože váš boj se starou energií během přechodu není tím, o čem mluvíme. Mluvím o světových událostech, ale ne toho světa jak byste si mohli podle vašich zpráv myslet, ale světa, který představuje svět od jeho stvoření až do současnosti – svět zastupující vše, co se ve vaší historii odehrálo a co jste s tím udělali. Sedíte nad propastí masivní změny. Máte svobodnou vůli, jako jste vždy měli a vždy budete mít, ale my jsme to viděli už dříve. Moji drazí, my jsme to už viděli! Teď přijde to, co vám chci říci: Vy jste to viděli také. Uvědomili jste si to?

 

Vaše duše byla všude!

Vaše duše byla zainteresovaná i na jiných místech, na jiných planetách a v jiných konstelacích. Prožila v této galaxii život, který je starobylý, moji drazí, v porovnání s tím vaším na Zemi. Tak starý! Život může plně začít a budovat svou vlastní strukturu v průběhu několika miliónů let, když je planeta zralá a připravená a začne řádně a správným způsobem se zrychluje. Není to tak neobvyklé nebo obtížné. Naslouchejte vědě, toto je předpověď: Když nakonec naleznete nějaký druh života na jiných místech, která nemají vztah k této planetě, bude mít stejný typ biologické struktury DNA, na který jste zvyklí. Tyto struktury DNA jsou v galaxii běžné, a takto se život vyvíjí. Ano, budou zde odlišnosti, ale vy spatříte strukturální společné rysy, které před vás postaví důležitější otázku: Existuje galaktický biologický systém? Ano! Něco vám to poví: To, co máte na této planetě, není jedinečné. Stěží!

 

Když hledíte na hvězdy a ptáte se sami sebe: “Je tam život?“ je to jako stát na nádherné pláži a ptát se, jestli je někde jinde nějaká jiná pláž. Jenom proto, že vy ji nevidíte, neznamená, že neexistuje. Procesy, které vytvářejí velké množství pláží na vaší planetě, jsou stejné jako ty, které tvoří nespočet planet, na kterých může být život.

 

Vy jste byli součástí mnoha z těchto míst – ne vaše tělesná část, ale vaše duševní já, část kolektivu, který je duší. To si naléhavě žádá otázku: „Kdo jste?“ Tím nejlepším a nejpodstatnějším způsobem, jak ji zodpovědět, je prostřednictvím šišinky. Můžete začít komunikovat skrze svou buněčnou strukturu, kterou, zpočátku, nebudete cítit. Ale otevřete dveře a necháte je otevřené. Potom, velmi, velmi pomalu, energie prosákne dovnitř a vy si uvědomíte, že se měníte velice laskavým a jemným způsobem. Nepřekvapí vás to ani nebude šokovat, ani to nezpůsobí, že se budete bát. Naopak, jednoho dne se probudíte a uvědomíte si, že nejste sami. Uvědomíte si, že existuje pomoc a vy že jste mírumilovnější a zdravější. A tehdy si začnete uvědomovat, že to funguje. Takže, v čem je ten objev? V tom, že vaše duše není lidská duše. Je to Božská část vás a je součástí vývoje života v této galaxii po eony let. A to je STARÁ DUŠE!

 

Jen tak vás nestrašíme ani neplašíme, postupujeme pomalu. Lidé jen pomalu poznávají věci, které nikdy před tím neviděli nebo si nedokázali představit, proto postupujeme pomalu. Není nic krásnějšího než sledovat probouzející se lidské bytosti, které hledají, co chybí v jejich životě, ale které zde celou tu dobu byly. Řekli jsme vám, že jste „věční oběma směry“, což znamená, že jste stále zde a vždy budete. Takže, napovídá vám to něco o tom, kde tak mohla být vaše duše v minulosti, před příchodem na Zem?

 

Vaši semenní prarodiče

Celou dobu jste byli součástí většího plánu a současně i duší Plejáďanů. Šokuje vás to? Plejáďané měli za sebou celý milión let života ve svém světě, když život na Zemi právě začal. I oni měli planetu, která osela tu jejich, mnohem starší, v jiném souhvězdí této galaxie. To dělá tuto starší skupinu vašimi „semennými prarodiči“ a jejich jméno je Arkturiáni. Před tím byl ještě Orion! Pokud pracujete s těmito skupinami, moji drazí, už víte, že jsou zde, aby pomáhali – způsobem, jakým pomáhají prarodiče. I oni tu byli! Opravdu jste „děti hvězd“ v tom nejvelkolepějším smyslu!

 

Zvedání závoje není automatické

A teď chci, abyste se dozvěděli, že v této nové energii se závoj mezi námi lehce nadzvedává, protože za něj taháte. Je to dáno silou vědomí a duchovním probouzením. To tahá za závoj, který nás odděluje. Neslábne sám od sebe. Je zde a čeká, až za něj zatáhnete svým vědomím. To je váš současný program.

 

Dovolte mi použít lepší výrazy. Jestliže se probudíte do toho, kdo je kolem vás a který je multidimenzionální, bude to podle vašich podmínek, ne našich. Takto to vždy bylo, moji drazí. To člověk musí hledat, aby byl Bůh nalezen. Bůh vám nepředloží situaci, která vám poskytne pozitivní důkaz toho, kdo jste nebo co je na druhé straně závoje. Je to pro vás velká skládačka, kterou je těžké si představit. Musí to tak být, je to férová a čestná svobodná volba. Každá planeta, která si tím prošla, to musela vyřešit tímto způsobem. Takže tady je to, co vám chci říci a jak se to použije na dnešní učení. Byli jste tam. Vy jste tam byli! Opakuji, že jste sví vlastní předci a svá vlastní semena. Dovolte, abych se vás zeptal: Myslíte si, že některá z těchto informací, které si nesete ve své Akáše, se může jednoho dne probudit, když bude potřeba? [Narážka.]

 

Přenáší se tento galaktický původ do vaší Akáši? Částečně ano, ale ne tolik, jako vaše zkušenosti na Zemi. Za chvíli vám o tom povíme trochu více, ale právě v této chvíli vám chci říci, že jsou dvě věci, které vám chci připomenout. Už jsme je předávali dříve, ale teď mluvíme o duších obecně, takže je to ještě důležitější.

 

Musíme probrat dvě záležitosti. První je tato: I když jsme vám včera [první channeling] řekli, že nemůžete vložit lidské atributy na Boha a že je chyba myslet si, že Stvořitel vesmíru má lidské způsoby, přesto je jedna záležitost, kterou, jak se zdá, vždy pojímáte podle svého. To je koncept staré energie, který bude muset zmizet předtím, než se stane na této planetě cokoliv důležitého a tím je koncept posuzování (souzení).

 

Posuzování je lidský atribut a zároveň stará energie. Je to rozdělující atribut pocházející z pohledu jednoho člověka na druhého, jedné civilizace na druhou a rozhodování, že někdo si nevede v něčem dobře nebo nějak zasahuje do daného stavu věcí. Je to atribut přežití, ne atribut vyrovnanosti. Posuzování je všude, po celé planetě a vždy bylo. Sledovali jste někdy své děti, jak procházejí stupni dospívání? Jednou z fází je „děláš to špatně!“ Potom se oddělí od toho jiného „špatného“ dítěte a připojí se k těm, kteří to „dělají správně“. Je to záležitost růstu.

 

Posuzování způsobuje války a zvětšuje oddělení. Ale když jste budovali své náboženské struktury, rozhodli jste, že to patří i k Bohu. Nepatří. Patří to kompletně k lidem. Ale protože to bylo tak hluboko zakořeněno do vašeho vědomí, přirozeně jste to připsali nejvyšší síle, která je. Potřebovali jste Boha, který by měl tuto schopnost rozdělovat – rozdělovat lidi na ty, kteří to zvládli, a na ty, kteří to nezvládli. Bůh neposuzuje ani neodděluje části sebe sama!

 

Druhá problematika je tato: Chodíte kolem a připadáte si malí. Proč? Proč se ponižujete před Bohem? Právě jsem se dostal do problémů, viďte? Řekli jste, že být pokorný před Bohem je správné! Ale jestliže jste částí Boha, proč se skláníte sami před sebou? Dává vám tato informace smysl? Je na čase, abyste použili rozvíjející se duchovní zdravý rozum. Jestliže jste částí stvoření, nemusíte se sami sobě klanět.

 

Co když místo toho řeknete: „Je načase pozvednout se z mé ponížené pozice a chopit se síly, která je má! Přijímám svou sílu se shovívavostí, zdvořilostí, velkorysostí a integritou – ne ponížeností.“ Co je na tom dobrého plazit se před Bohem? Jak to pomáhá planetě? Důvod, proč mám s tímto poselstvím problém je, že „patolízalské poselství“ je to, které vám bylo předáváno od prvního dne! Vzpomínáte si na toto poselství minulosti? „Bůh je velký a vy ne, tudíž byste se měli sklonit před Všemohoucím.“ Ale na tomto obrazu je něco špatně. Mistři vám vyprávěli o vaší velkoleposti, ne o vaší nehodnosti! Když použijete mé včerejší a dnešní učení, začnete si uvědomovat, že jste částí skutečné velkoleposti, kterou je Bůh sám! Ta „všemohoucnost“ je ve vás. Je v každé jednotlivé molekule biliónů molekul DNA. To představuje Vyšší Já každého člověka, a toto Vyšší Já má velmi mírumilovné a trpělivé vědomí, které čeká, až jej objevíte. Opravdu si myslíte, že vaše Vyšší Já chce být uctíváno? Odpověď zní NE.

 

Chci, abyste začali smýšlet o Bohu a duši jinak, i o tom, co máte uvnitř. Zasloužíte si probudit se do své velkoleposti. Co řeknete o tomto prohlášení? Vězte také toto: Lidská velkolepost se neprojevuje v přehnané ješitnosti. Nemusíte se postavit a bít se v prsa a každému vyprávět, jak jste dobří. To žádný Mistr nikdy nedělal. Naopak, probudili jste se k vnitřní moudrosti a mistrovské zralosti. Lidé to ve vás spatří!

 

Co je jedním z hlavních atributů mistrovství? Ticho. Věděli jste to. Učili jsme vás to. „Buďte tiší a poznejte, že jste Bůh.“ To je ticho. Když mlčíte, přichází vnitřní poznání. Jste moudří beze slov, protože v historii jste tam byli a dělali jste to. Možná, že neznáte detaily, ale jen tak chvíli seďte a mlčte. Necítíte, kdo jste? Je to tak vzdálené od vaší lidské intelektuální snahy? Je to tak vzdálené od vaší 3D logiky, abyste přemýšleli o tom, že je toho na životě mnohem více, než vám bylo řečeno?

 

Přestaňte Boha polidšťovat. Přestaňte vytvářet atributy situací, které jsou lidské a pak je aplikovat na Boha. Kolikrát jste slyšeli, že na některých místech jsou uvězněné duše? Říkají vám, že mohou být uvězněny mezi jedním a druhým místem, potom lidé rozhodnou, která místa to jsou. To vše je lidský výtvor. Vy to víte, že? Jak mohou být uvězněny části Stvořitele vesmíru? Neexistuje žádná individuální energie duše. Není 3D a není individuální. Všechno je součástí celku. Je to kolektiv, který je vaší součástí.

 

Jak může být část Boha lapená mezi člověkem stvořenými vrstvami? To nejde. Je to mytologie v pravém smyslu slova, moji drazí, takže až se příště někdo na něco podívá a řekne: „Toto je výsledkem uvězněné duše“, tak chci, abyste to již věděli lépe. Nemusíte nikoho opravovat, moji drazí. Bude úplně stačit, že VY to víte lépe. Chci, abyste viděli ten pravý systém, který existuje, ten, který je nádherný. Poslouchejte: Pro duše neexistují pozemské problémy ani žádný očistec. To všechno je lidská struktura přenesená na Boha. Žádná duše neodchází na žádné místo, kde by se připravovala na něco jiného, tak jak jsme vám to říkali už včera. Neexistují žádné úrovně sfér duše. Vaše duše je částí Boha, a Bůh je stvořitelem tohoto vesmíru. Úžasná Božská energie není rozdělená ani uvězněná – nikdy! Stojí mimo, daleko mimo to. Představuje energii něčeho, co vám nikdy nedokážu popsat. Ale prozatím, vše co musíte vědět je, že tato Božská energie vás nezměrně miluje a že všechno, co je zde pro vás, je laskavé. Nemusíte skákat přes překážky, moji drazí. Nemusíte se nechat jakýmkoliv způsobem zkoušet. Naopak, dovolte Božské esenci ve svém nitru, aby pro vás byla zřejmá.

 

Sdílení duše

Když tělesně skončíte [smrtí] a přesunete se do další energie, vaše duše je odebrána z vašeho těla a stane se opět součástí celku. A teď – když cítíte někoho, kdo odešel a kdo je jedinečný [asi znáte jeho jméno], je to skutečné a velmi jedinečné. „Joe zemřel, a já cítím jeho přítomnost.“

 

Ale pamatujete si, co jsme vám říkali v minulosti? Kousky a části vašich milovaných, kteří odešli, se stávají částí vás [vaší duše] po celý život. To je sdílení duše, moji drazí. Je důležité, abyste pochopili, jak to funguje. Jestliže vaše duše není jednotlivá, vytváří to prostor pro víru ve složitost existence. Jak může být vaše duše zároveň všemi vašimi minulými životy? Rozumíte tomu, co říkám? Jste velkolepý systém lidstva a nejste individuální: Joeovo tělo zemřelo a velkolepá část, která je větší než Joeovy buňky, žije dál, cítím jeho věčnost.“ Začněte se na sebe dívat jako na souhrn toho nejlepšího z Boha.

 

Uctívání

Říkáme to znovu: Jestliže chcete padnout před Bohem na kolena, abyste jej uctili – když se modlíte nebo když meditujete – jsme zde. Je zde jen jedna otázka, kterou byste měli pokládat a směřovat ji vašemu Vyššímu Já. Ta otázka zní: „Drahý Bože, řekni mi, co potřebuji vědět.“ Ta je nejlepší. A důvodem je toto: Všechno ostatní, na co byste se možná mohli ptát, je v ní již zahrnuto. „Pověz mi, co je to, co mám vědět, drahý Duchu, abych vyřešil problém dostat se z bodu A do B.“ Vy víte, kdo jste. Nepřišli jste sem proto, abyste trpěli, moji drazí. Je čas vyrovnat se i s tímto konceptem. Někdo to potřebuje slyšet. Utrpení nebylo v plánu. Cokoliv se stalo, stalo se. Máte úplnou kontrolu nad svou vlastní buněčnou strukturou a ta to chce od vás slyšet

 

Duševní dědictví

Chci otevřít poslední téma, a to je složité. Vždy si schováváme to nejlepší na konec – to, co je nejtěžší pochopit, koncepty, o kterých možná moc nepřemýšlíte. Teď už budete.

 

Tento atribut má co do činění s tím, čemu budeme říkat duševní dědictví. Když pohlédnete na dědičnost, tak jak ji chápete vy, je většinou buněčná a ve 3D [vaší realitě]. Dědičnost tohoto druhu je tím, čemu říkáme chemická dědičnost, ale matoucí je, že vy, coby lidská bytost, která si je vědoma svého duchovního doplňku, máte co do činění s protimluvem – dvěma typy dědičnosti současně.

 

To vše se děje v jednom jediném těle. Chemická dědičnost je ta, o které vás učí ve škole. Přenáší se jí velké množství toho, co měli vaši rodiče a prarodiče [genealogie]. Vypadáte jako oni, máte atributy v buněčné struktuře jako oni a ve vaší DNA jsou věci, které k vám přicházejí od narození. To jsou určitá nadání, instinkty, alergie a náchylnost k nemocem nebo zdraví. Někteří z vás se dokonce mohou podívat na své ruce a poznat v nich ruce svých rodičů. To vše je chemická dědičnost a je mocná.

 

Protimluv: Člověk, který sedí na židli před vámi právě teď [Lee] má určitou chemickou dědičnost. Jeho chemie je irská, a kdyby stopoval svůj rod směrem zpět, zjistil by, že by to netrvalo příliš mnoho generací a nalezl by své příbuzné v Irsku. Může sledovat své jméno [Carroll], které je velmi irské, zpátky k rodině, která je dnes zde. Jednoho dne možná i navštíví své dědictví. Toto je chemická dědičnost.

 

Nicméně, ukázali jsme nedávno, že jeho předchozí minulý život nebyl irský! Byl za strouhou v Austrálii [výraz používaný na Novém Zélandu]. O čem to vypovídá? Jak to může fungovat? Kdo je? Je Ir nebo Australan? Odpověď zní, že má jednu cestu Akášickou a jednu chemickou. Takže je tedy jakousi kombinací – unikátní lidská bytost, která má naprosto odlišnou minulost, když se podíváte na Akášickou rodinu v porovnání s tou chemickou. Je fakt, že obě jsou správné. Je to matoucí, že? Ale většina z vás má stejný atribut!

 

Nemusí to být matoucí, když se podíváte na Podobenství o věčném stromu Evelyn, o kterém jsme mluvili už dříve. Předávám vám věci, které něco znamenají pro ty, kteří zde byli minulý večer. Lidé, stojíte v lese a všichni máte stejné kořeny jednoho stromu, který stojí ve středu. Máte rodovou linii toho, kdo si myslíte, že jste, ze stromů okolo vás nebo z mistrovského stromu? Máte obojí.

 

Chemii, kterou máte, můžete vystopovat zpět chemicky a poznáte svou 3D rodovou linii. To je vaše tělesná linie, která může snadno koexistovat s odlišnou Akášickou linií. Avšak nejsilnější rodovou linií jsou minulé životy a to je Akášické dědictví. To je pro vás nejobtížnější a také nejvíce odměňující. Matoucí je toto: Jak mohou existovat dvě cesty, které jsou tak rozdílné? Jako lineární myslitel je chcete ve své mysli rozdělit a ptáte se: „Která z nich je správná?“ Ale správné jsou obě.

 

Podívejte se na to takto. Řekněme, že jste nějaké auto. Vaše duše auta pochází z linie aut, která jezdí po levé straně silnice. To je vaše karmická automobilová linie. Ale když se inkarnujete, je z vás Ford. To nezmění stranu silnice, na kterou jste zvyklí, nebo stranu, kterou se teď musíte naučit používat. Jen to teď děláte jako Ford. Takže vaše chemie je Ford, ale vaše Akáša je, na které straně jezdíte.

 

Vezměte si mého partnera: Ví, že je součástí chemie svých rodičů, prarodičů a jejich rodičů. Má chemii jich všech. Ale také ví, že část jeho, která je Bůh, zná životy, které žil s jinou chemií, od jiných rodičů a jiných prarodičů. Instrukce pro vás, moji drazí, jsou tyto: Neanalyzujte to příliš! Chci, abyste se na sebe podívali a oslavovali, jak se to spojilo dohromady a vytvořilo to, kým jste. Vy jste jedinečná lidská bytost – naprosto unikátní. Tělesné komplikace a tajemství jsou mimo vše, co si dovedete představit. Právě jsem rozmotal skládačku, kterou si někteří poslechnou, a začnou si uvědomovat, že ta skládačka tady vždy byla. Vyřeší to v každém z vás některé věci, kterým jste nerozuměli – jako to, jak vás může čtenář Akáši vzít na úplně jinou cestu, než to udělali vaši rodiče.

 

Nesnažte se to pochopit! Naopak, chci po vás, abyste se jen dívali na krásu toho, jak to vytvořilo vás. Je to dost dobré? To je všechno, na co se musíte dívat. Jste unikátní v každém směru. Dostali jste sílu chemie, kterou potřebujete a Akášické životy, které potřebujete, abyste vytvořili starou duši, která dnes může mít význam na této planetě. Přemýšleli jste o tom? Všechno, čím jste prošli, mělo svůj smysl. Ale teď už jste hotovi s chozením do školy a skončili jste s pouhým přežíváním. Teď je na čase vyjít z jeskyně, spatřit, kdo jste, prověřit tu velkolepost okolo vás, stát zpříma a cítit světlo laskavého Boha. Nárokujte si své mistrovství!

 

Jednoduché? Ne. Ale vždy začnete malými krůčky, a ty se vždy změní ve větší. Takže teď je načase začít. To je poselství dnešního dne. Bude to mnohem složitější, slibuji. [Kryonův smích.]

 

A tak to je.

KRYON

 

* Jde o o 2 channelingy Kryona, kde podává obsáhlou informaci o tzv. „Uzlech a Nulách“.
Lee Caroll – Kryon – UZLY A NULY PLANETY ZEMĚ  a také  ZDE vč. mapy
Kryon – UZLY A NULY PLANETY ZEMĚ, část 2 – Monika Muranyi   a také   ZDE

Zdroj: www.kryon.com – „Soul Journeying, Part 2″

 

Poznámka ke kopírování:
 Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Iva M.
pro www.transformace.info a pro www.kryon.webnode.cz. Tuto českou
verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a
rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato
poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

zpět