3-2015 Kryon

ULURU 2015 – den první

Tento channeling byl přijat živě Lee Carrollem na Uluru, Northern Territory (stát Austrálie) při nádherné události zvané Gaia Global Consciousness Retreat, v sobotu 24. 03. 2015

 

ÚVODNÍ MINI POSELSTVÍ

.
Zdravím vás drazí, já jsem Kryon z magnetické služby. Tolikrát jste mne slyšeli říci: „Já vím, kde jsem.“

.
Stále více a více lidstva začíná rozumět tomu, že je toho mnohem víc, než jim bylo řečeno, a že pravda je snadno dosažitelná, protože skutečný záznam Země je v Akáše těch, kteří to prožili. A zatímco se tato planeta začíná duchovně vyvíjet, tyto věci ve vaší Akáše se začnou probouzet. Probouzející se Akáša vám pak přinese intuici, tušení, nápady, uvědomění, která pocházejí ze zdrojů, kterých si nejste vědomi. To způsobuje začátek psaní knih těmi, kteří se snaží nalézt odpovědi na otázky, a to začne posouvat obal toho, co je a co není skutečné.
.
Stál jsem na tomto pódiu s mým partnerem, který doslova visel na mikrofonu kvůli rovnováze. Poskytli jsme vám rodokmen Anangu (pojmenování domorodých obyvatel Austrálie – pozn. překl.) a řekli jsme vám, že někteří z nich mají schopnosti, které vy teprve teď začínáte mít. Jsou ve spojení se svými předky způsobem, jaký si nedokážete představit. Mají schopnost stále vnímat a získávat informace od těch, jejichž jména nedokážete ani vyslovit, a kteří jsou stále zde. Chci, abyste si to poskládali dohromady a pospojovali jednotlivé body. Jako turista, kráčející po cestách z červené hlíny okolo hory (Uluru), kterou je vám dovoleno vidět – chci, abyste to cítili. Nebuďte turisty. Jste zde, abyste cítili alespoň trochu toho, co cítili oni po tisíce let.
.
Je možné, drazí, že na tomto místě – stejně jako na tom posledním, které jsme oslavovali a které se jmenuje Shasta – zde jsou ti, kteří tu byli od původního osetí a jsou ochotni s vámi určitým způsobem mluvit? Bude to vždy ze srdce, neboť neexistuje žádný jazyk, který by přinesli. Přinesli koncepty, laskavost, porozumění, naplnili planetu vědomím mřížky, což přineslo lidstvu jídlo, déšť a laskavost lidstvu.
.
Právě zde, kde nyní sedíte, začínají obyvatelé západu otevírat dveře jako děti – ke znalostem, které zde byly od začátku. A krása toho je, že je to zde k dispozici. Stále více a více šamanských energií ochránců země na této planetě otevírá své dveře a vydávají tajemství. A ta tajemství jsou vždy o původu. Co znají a co se stalo. A zatímco se tyto věci stávají intuitivními, zatímco se ptáte na věci, které byly poznány nebo se staly vírou, začíná duchovní evoluce. Nezačne knihou. Začne vámi. Tím, že na základní úrovni pochopíte, kdo jste, v poměru k tomu, kým jste bývali. Dnes večer o tom budeme hovořit více.
.
Můj partner říká, že někdy někde musí být noc. (Kryon se směje.) To byl Kryonův vtip.
.
Chtěl bych, abyste viděli některé věci tak, jak je vidíme my. Odporují lidské přirozenosti. Chci abyste se s Bohem cítili pohodlně.
.
Když kráčíte směrem k hoře (Uluru), nemusíte dávat pozor, kam šlapete, ne, pokud jste zajedno s energií. Bude vás vítat, řekne vám „děkuji“ a možná budete až zaplaveni vším, co vidíte. Všude zde je život, kterému zatím nemůžete rozumět, tak jako tomu rozuměli ti, kdo se zde narodili před tisíci lety a byli tím naplněni. Teprve se to začínáte učit.
.
Gratuluji těm, kteří vynaložili prostředky, aby přišli na toto místo, a nyní zde sedí. Není to o konferenci, není to o channelingu. Je to začátek posunu a změny ve vás, pokud to dovolíte.
.
Příští channeling ponese energetické vlastnosti, které mohou být předány pouze z tohoto místa, tohoto rudého středu Austrálie – země Anangů.
.
Tyto energie, pokud v nich sedíte a posloucháte, a my je předáváme, mohou způsobit změny, na které jste nebyli připraveni.
.
A tak to je.

Kryon
.

HLAVNÍ POSELSTVÍ

Zdravím Vás drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.
.
Můj partner ustupuje stranou, avšak do takové míry, že má schopnost naslouchat, pokud si to přeje. Byla doba, kdy byl doslova přilepen k poselství, aby si byl jistý, že to dělá správně, že je v tom integrita. Teď už to ví. Je v pohodě s tím, co má přijít, zejména v tomto případě. Chci hovořit osobně k vám – o tom, v co věříte. Chci vám představit koncept, jaký jste nečekali – je překrásný.
.
Drazí, jako lidské bytosti se učíte určitými způsoby. Když jste byli dětmi, většina vašeho učení pocházelo z toho, co jste „byli učeni“. Něco vám předali a naučili vás rodiče, něco jste se naučili ve škole. Vaše mysl byla jako houba a pobrala to všechno. To zformovalo způsob, jakým jste mysleli, co jste dělali a v co jste věřili. Když jste se stali staršími, vaše zkušenosti měnily vaše způsoby učení, měli jste svobodu se posouvat, možná lehce jiným způsobem, než který vám předali rodiče. Začalo to být více koncepční. Takže jak můžete vidět, je zde mnoho způsobů, jak se učit. Většina učení se však odehrává lineárním způsobem a stále tomu tak je.
.
Řekněme, že zde byl určitý osvícenecký koncept, který byl nový, a o kterém jste chtěli vědět, abyste si rozšířili obzory toho, o čem přemýšlíte. A tak pak jdete s tužkou v ruce na seminář, abyste se naučili příslušné procesy a kroky, tak píšete, studujete a procvičujete – to je lineární. Je těžké, ne-li nemožné, učit se nelineární cestou. Tohle není kritika procesu lineárního učení. Je to odhalení nového způsobu přemýšlení. Odhalení nelineárního učení a přijímání informací. A máme pro vás pár příkladů. A také je něco, co bych vám chtěl sdělit.
.
Nemůže to být proces, drazí, nemůže to být proces a vše až dosud procesem bylo. Můj partner svým lineárním způsobem zapsal jednotlivé položky na tabuli, abyste je viděli. Číslo jedna, číslo dvě, číslo tři – to je to nejlepší, jak to dokázal udělat. Ačkoliv jsou koncepční, zapsal je popořadě na tabuli. Dokonce je zde předsudek – co je nahoře, u toho se předpokládá, že je to důležitější než to na konci řady. Tak to není, ale to je ten předsudek, se kterým se lidé učí.
.
Téměř všichni zde měli tu nádhernou možnost se někdy zamilovat. Rád bych vás tam teď znovu vzal a připomenul vám, jak jste se při tom cítili, pokud si toho již nejste vědomi. Všechno bylo fajn, nezáleželo na tom, zda jste měli jídlo na další den či nikoliv. Nezáleželo na tom, co si vaši přátelé myslí. Byli jste spoutáni s druhou osobou a byli jste zamilovaní. A pokud to bylo stejným způsobem opětováno, svět byl perfektní. Nezáleželo na tom, kdo byl s kým ve sporu, co bylo ten den ve zprávách. Nebylo to podstatné. Protože zde byl koncept, který nebyl procesem. Je to nevysvětlitelné, že jste seděli uprostřed toho všeho a spolupracovali s tím druhým – stav mysli. A pokud bych se vás tehdy zeptal, zda věříte v lásku, odpověděli byste celým pojednáním. Linula by se z vás poezie, i když třeba nejste básník, díky tomu, co cítíte. Víra byla stoprocentní a nikdy jste si nic nezapsali. Nikdy jste nešli na seminář. A tohle je to, co vám chci ukázat.
.
Jsou zde stupně víry, ale žádný z nich není procesem. Ani jeden z nich není procesem. Dosahujete evolučního stádia vývoje, kdy se nemůžete učit stejné věci lineárním způsobem. Nechápejte mne špatně. Učitel je může prezentovat lineárním způsobem, předat vám je tak, že je můžete zpracovávat a nevytvořit proces. Můžete je objevovat, poznávat. Experimentujete s nimi do doby, než se vámi stanou. Neučíte se je. Stanete se jimi. Takže nejlepší učitelé vám mohou předat lineární věci, ale vy je budete muset vzít a poznat je jako způsob bytí. Časem budou existovat způsoby výuky, které budou kvantové – kde sedíte a vstřebáváte, kde neexistují žádné seznamy na tabuli. Přichází to.
.
Kam to směřuje? Řekněme, že se vás právě teď budu ptát. Je to řečnická otázka. Nemusíte na ni odpovídat, ale rád bych, abyste o ní přemýšleli jako o skutečné otázce nebo skupině otázek, na které neodpovídáte nahlas, ale téměř nahlas. Chci, abyste o odpovědi přemýšleli. Začneme zlehka.
.
„Věříte v Boha?“ A vy odpovíte ano. A teď to začne být těžší.
„Věříte, že máte smysl života, který souvisí se Stvořitelem?
„Věříte v energie?“
„Věříte, že jste žili dříve?“
„Věříte, že ve vaší DNA jsou energie, kterých si nejste vědomi?“
„Věříte, že jste byli oseti těmi z jiné planety?“
„Věříte, že galaxie oplývá životem? Věříte, že zvuk a barva mohou změnit osobnost lidské bytosti?
 Věříte? Věříte?“
„Věříte, že vědomí vyhraje nad hmotou?“
„Můžete svou myslí vytvořit věci z ničeho?“
„Může skupina lidských bytostí s čistým záměrem změnit počasí? Ano nebo ne?“
.
A tady je to, co se stane, dokonce i u tak bystré skupiny, která cestovala celou tu vzdálenost – skuteční pracovníci světla s čirým záměrem, s láskou Boha – vy všichni řeknete ANO na všechny otázky. Já vím, kdo jste. A také vím, že to tak nemyslíte. Šokuje vás to?
.
Zde je nový koncept a já chci, abyste o něm přemýšleli: když jste byli malí a byli jste nejistí, pokud jste měli to štěstí a měli jste milující rodiče, pak vás vzali za ruku a vše bylo v pořádku. Jestliže jste se obávali jít na nová místa nebo vás něco rmoutilo a frustrovalo, protože jste nevěděli, co se děje, vždy jste se mohli natáhnout a vzít tátovu nebo máminu ruku a vše bylo v pořádku. Byli štítem proti nejistotě. Pomohli vám tím projít. A když vám pomohli tím projít, poznali jste to a ono se to stalo vaší realitou. A příště jste se už tak nebáli. Někteří z vás ztratili své rodiče v důsledku smrtí. Někteří víte, že jste se sami stali tím, kdo drží za ruku – že zde není nikdo větší. Nebo je? Chci vás pozvat k novému konceptu. Poslouchejte.
.
Když se vás ptám, jestli věříte v to, ono nebo tamto, když se vás Duch ptá, jestli věříte v to, ono nebo tamto – není to hlas v nebi, který by vás soudil. Chci, abyste byli schopni říci – a máte na to právo – abyste dokázali říci: „Nejsem si jistý, nejsem si jistý.“ (Kryon dojatě.) A v tom okamžiku v čase můžete vzít Boha za ruku, jakkoli obrazně chcete, dokud si nebudete jisti. Dokud to není potvrzeno nebo vyvráceno. A nespěchejte.
.
Zde je to, co vám chci říci: Jste lineární. Očekáváte, že je tu nějaký druh záblesku poznání, když se vnoříte do lásky Boží a uvědomíte si, že je toho zde více – a že s tím přijde vše. Ihned uvěříte v nejpodivnější věci, které si dokážete představit. Pak tam sedíte a říkáte ANO na všechno, protože pokud ne, tak to prostě nefunguje.
.
Zde je koncept. Máte právo říci: „Nejsem si jistý.“ A když to uděláte, je zde proces (ANO, proces) od Ducha, zvaný „láska“. Je to způsob bytí, který vás vezme za ruku a pomůže vám s věcmi, se kterými si nejste jisti.
.
Můj partner nerad mluví o sobě, takže o něm nebudu mluvit v lineární rovině. Dám vám metaforu o něm. S tím je spokojený. Když se inženýr díval na Kryona, tak se smál. Protože to nebyla jeho realita. Byl praktický a tvrdohlavý. Nyní je pracovníkem světla… a je praktický a tvrdohlavý. (Smích.) Vidíte, že na tom nezáleží. Hledal „dům v mlze“. Ten dům, o kterém mu bylo řečeno, že existuje. Bylo mu to řečeno jeho duchovním průvodcem, když jsem poprvé vstoupil do jeho života s konceptem laskavosti, lásky a velikosti Ducha. Cítil to. Chtěl víc a hledal to.
.
Byli zde tací, kteří mu říkali ať „dům v mlze“ nehledá, protože by se ho to mohlo zmocnit a ukrást mu duši. Ale hledal. Nemohl si pomoci, protože se při tom hledání cítil dobře. Inženýr, zjednodušeně, chtěl najít „dům v mlze“. Otevřít dveře a cítit, že je doma. Je to metafora. Nakonec to udělal. Nemohl ten dům vidět, dokud se nedostal až k němu. Tak zahalené to bylo. Bylo mu řečeno, že o to musí požádat s čistým úmyslem a musí to chtít. Neukázalo se mu to samo o sobě, musel hledat a to udělal.
.
Otevřel dveře, našel dům a byl v domě v mlze. A ti kolem něj říkali: „Počkej, až uvidíš pokoje! Ach, jsou plné magie.“ A zde měl můj partner problém. Protože pokud bych se ho přímo tam zeptal:
.
 „Věříš v Boha?“ Odpověděl by: „Ano, vším, co je ve mně.“
„Věříš, že tě Bůh miluje?“ – „Ano.“
„Věříš, že je Bůh tvojí součástí?“ – „ Ano.“
„Věříš v energii zvanou Tvořivý Zdroj a že jsi její součástí?“ – „Ano, cítím to. Já Jsem to.“
„Věříš v reinkarnaci?“ – „Ne.“ – „Proč?“ – „Nejsem si jistý.“
„A co léčení zvukem a barvami?“ – „Nejsem si jistý.“
„A co takhle schopnost tvořit věci ve tvé realitě?“ – „Nejsem si jistý.“
.
Můj partner začal channelovat aniž by vstoupil do dveří. Trvalo mu to léta než otevřel dveře k předchozím životům. Léta než vstoupil do některých z dalších oblastí, které jsou pro některé z vás tak důvěrné a přirozené. Inženýr se tím potýkal. A co jsme mu tehdy řekli, když jsme ho drželi za ruku? „Pokud chceš vstoupit do domů, o kterých si nejsi jistý, budeme tam, držet tě za ruku, dokud si nebudeš jistý. Nebo dokud nezavřeš dveře.“ Zcela a naprosto svobodná volba jít vlastním tempem k věcem, které jsou možná ještě pokročilejší – k tomu, čemu říkáte znalost fungování věcí.
.
Můj partner rychle zjistil, že existují zábrany – věci, které vám zabrání otevřít dveře do dalšího domu. Můžete tam zůstat a říct: „Bůh je skutečný. Bůh je v mém životě. Věřím. A to je vše. Nepůjdu ani o krok dál.“ Někdy to je nátlak společnosti, který vám řekne, abyste v tom nepokračovali. To vytváří strach. Ale to není tím nejhorším, drazí, protože tahle místnost je naplněna bojovníky světla a bojovník ve vás převáží a nebude mít strach. To není to nejhorší. Nejhorší je to, když se tam dostanete, a upadnete do lineární pasti lidství. Nyní to vidíte. Nyní to zkusíte. A najednou se strachujete o úplně všechno. „Nedělám to správně. Tohle nebude fungovat. Dostal jsem A, B a C, ale nedostanu D, jak mi bylo řečeno. Jakmile to nedostanu, tak zkusím něco jiného.“ Nebo ještě hůř: „Nedosáhnu toho správně.“ Nebo ještě hůř: „Neudělal jsem to správně a teď mám problémy. Jak to mám vrátit zpět, Kryone? “
.
Jako by Bůh měl tabuli na které si odškrtává věci, které jste udělali správně nebo špatně. Když vás matka anebo otec drželi za ruku, když jste byli vystrašení – kontrolovali tabuli nebo se vám jen snažili pomoci? Chci vám něco říct, vy ustaraní. Chci, aby se ustaraní stali bojovníky.
.
Přestaňte. Přestaňte se soudit. Protože Bůh to nedělá. Tak proč vy? Tohle je lidské lineární programování. A to nepotřebujete. Je v pořádku nebýt si jistý. Ve skutečnosti je načase být upřímný. A otázky jsou tu zpět.
.
Nyní seďte s veškerou láskou a upřímností – nelžete sami sobě. Každou jednotlivou odpověď, kterou pro sebe máte, Bůh slyší a usmívá se, protože už zná odpovědi. Ruka se natahuje ke každému z vás. A vaše odpovědi mohou být odlišné než poprvé.
.
„Věříte v laskavého Stvořitele, který je uvnitř vás?“
„Věříte, že vás Stvořitel miluje a opatruje vás?“
„Věříte, že jste žili už dříve?“ A je to tady!
„Je ve vašem životě nějaký důkaz o tom, že jste možná schopni změnit, kým jste – tím, že z Akáši vydolujete to, kým jste byli?“
.
A čím složitější a abstraktnější se to stává, tím více jste schopni říct „Nejsem si jistý.“ A já chci, abyste to byli schopni říci. Tak to funguje. Není to proces. Poznáváte věci v průběhu času tak, že prožijete intuitivní myšlenky. Časem, jak si budete spojovat jednotlivé body, tyto věci začnou dávat smysl, a už se nebudete obávat. Brzy se to stane vaší realitou.
.
Často je zde určitá hierarchie v tom, jak dlouho to trvá – pomalu, troška po trošce. Muž v křesle je toho příkladem. Ve své tvrdohlavosti a praktičnosti otevřel domy magie tak pomalu, že byly všechny otevřeny teprve před pár lety. Nyní má úplný obraz a učí to jako úplný obraz. Ale pokud by mu někdo řekl, že musí věřit v to všechno, nikdy by nenašel dům v mlze.
.
Drazí, dnešní poselství je toto – je v pořádku nebýt si jistý. Existuje ruka, kterou můžete uchopit, a projít tím krok za krokem, kousek po kousku, svou vlastní rychlostí následovat lásku Boha. Jen o to se zajímáme. Že najdete semínko uvnitř – a to semínko je Stvořitel. Požehnaní jsou ti na židlích, kteří toto slyší. Ti, kdo pochopili, o čem nyní mluvím. Toto je země, kde můžeme říkat tyto pravdy a vy je pochopíte.
.
A tak to je.

Kryon

Poznámka ke kopírování:

Zdroj originálu: http://www.kryon.com/ – Gaia Global Consciousenss Retreat – day one mini and main channeling, MP3 nahrávky, 7:27 min a 22:05 min.

 

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Sylva V.
(www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a
neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem,
pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními
odkazy.

 zpět