3-2015 Kryon

Počasí

 

Tento živý channeling byl předán v Dallasu, Texas, 1. března 2015
Úvodní sdělení
.

Zdravím vás drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Znovu vám říkám, že vím, kde jsem, a vím, kdo je zde. Jsou zde mnozí, kteří to uslyší poprvé. A v okamžiku, kdy to slyšíte, přichází posuzování. To posuzování pochází ze všech těch předchozích let, kde vám stará energie znemožňovala vidět věci takové, jaké skutečně jsou. Po všechna ta staletí, kdy jste žili doslova pod pokličkou. Je to strop vaší víry. A strop víry pochází z toho, co nazýváme „atribut staré energie.“

.

Věříte v to, v co věříte, protože jste neviděli věci jiným způsobem. Ne každý z vás. Jedním z atributů, o kterém mluvíme stále dokola, je atribut nového lidstva. Kde to, co vidíte dnes, nebude muset být tak dalece prozkoumáváno či rozpoznáváno, a ani posuzováno, protože budete vědět, že je to způsob komunikace, jak rodina hovoří s rodinou. Chtěl bych se vás na něco zeptat. Je ve vás Bůh? Co vám říká vaše duše? Pro vás, co sedíte na židlích v této místnosti, stejně jako pro ty, kteří to uslyší později, bude odpověď ano.

.

Nejste si zcela jistí do jaké míry, kde či jak, ale cítíte to. Víte, že jste součástí tvořivého zdroje a ne jen kouskem masa, který chodí po planetě Zemi. Nejste jen biologie, která zanikne a už se nikdy nevrátí zpět! Víte, že je přítomen Duch. A když se podíváte na to, čemu věřili starodávné civilizace od úplného počátku jakékoli víry, oni věděli, že až zemřou, existuje něco víc. Život po životě vždycky byl a stále je. Na této planetě s vírou v jednoho Boha, je život po životě daný, a přes 80 procent všech náboženství na planetě v něj věří. To znamená, že jste víc než jen lidé! A teď jste zde, sedíte na židlích, více než jen lidé.

.

A rád bych položil další otázku: Co je tam venku? Jak jste se sem dostali? Kam patříte? Kde je domov? Kde je váš skutečný domov? Jestliže je život po životě, jak dlouho trvá? A oni potvrdí: Věčně! A my vám řekneme ještě vícřekneme, že existuje i život před životem“! Po věky věků! Jinými slovy jste vždy existovali a vždy budete. Takoví jste! A přesto, sedíte zde a někdo se zeptá: „Je toto skutečné“? (Smích.) Máte svolení být věční, máte svolení mít život po životě, máte svolení mít v sobě Boha, ale Bůh k vám nemůže hovořit? To je ulita ze staré energie!

.

Taková, která vás udržuje uzavřené uvnitř bubliny, o níž vám bylo řečeno, že v ní musíte zůstat! A já vám teď říkám, abyste ji rozbili! Abyste začali chápat, že kontrolujete mnohem více, než si myslíte, drazí. Co svět světem stojí, ti, kteří věřili v duchovní život, říkali, že meditace a modlitba, jakkoli to nazýváte, mohou měnit věci. A proto se modlíte! Vážně si myslíte, že půjdete na setkání určené k modlitbám, s tím, že předem víte, že se nestane nic? (Smích). Ne! Zde je potvrzení. Čeho? Máte určitý druh energie, která z vás proudí a může činit změny! Někteří klečíte na kolenou a prosíte Boha o změnu, místo abyste si uvědomili a věděli, že Bůh jste VY! A že váš podíl na modlitbě spočívá v tom, že dáváte energii, skutečnou energii, aby se mohla objevit řešení!

.

Vždy jsme vám to říkali, od doby, kdy jste tu začali. A dokonce i na jiných planetách. To je to poselství. Vytváříte světlo, když v sobě probudíte Boha! To je poselství celé galaxie! A je to poselství, kterému někteří z vás začínají věřit. Pokud je pravda, že to, co si myslíte, je ve své podstatě energie, která tvoří realitu – kde jsou pak hranice toho, co můžete dokázat?

.

Mistři, kteří chodili po planetě Zemi, to všechno věděli. Říkali jsme vám, že byli jiní, protože jejich DNA byla efektivnější, až na 80%. Že vám všichni shodně říkali totéž – že jsou příkladem toho, co i vy můžete dokázat. Dokonce i Kristus sám řekl: „Já jsem synem Stvořitele stejně jako vy, podívejte, co dokážete!“ To je ta energie! Můžete říci: „No, to bylo dobré před tisíci lety, ale co dnes? Co před rokem?“ Tito mistři, o nichž mluvíme, jsou stále zde. Několik z nich je na Zemi po celou dobu.

.

Někteří z nich se ukazují a jiní ne. Jeden z nich se jmenoval Sai Baba. Nyní už je pryč. Každé ráno, každý den svého života, a zvláště pak v jeho posledních 15 letech, seděly na jeho dvoře tisíce lidí – protože věděli, že má tu energii. Chtěli být blízko něj. Byl schopen léčit pohledem. Kráčel mezi těmi, kteří seděli na jeho pozemku v lotosovém sedu, a dával jim dary. Ze svých rukou, z ničeho, zhmotňoval popel zvaný “vibhúti“, kterým tyto lidi pomazával – někdy se tento popel sám rozmnožil, když jej přinesli domů. Některým dával malé dřevěné nebo kamenné sošky, jiným měnil barvu jejich prstenu. Vše je to zdokumentováno, něco je dokonce i na videu. Chci se vás však na něco zeptat, Američané (hovoří k lidem v místnosti): Na jakém televizním programu jste tohle viděli“? A odpověď je: na žádném. A já vám povím důvod. To ta „bublina“ řekla, že se to nemohlo stát. Stejně jako vaše bublina říká, že se nemůže stát toto, ale může.

.

To, co vidíte tady a teď, je skutečné, a já vás žádám, abyste se naučili to rozpoznat. Vy, kteří to dokážete rozpoznat, zeptejte se pravě teď své „innate„, která je spojená s vyšším já: „Je tohle skutečně?“ A innate vám odpoví a dá vám odezvu v podobě např. mrazení. Vítejte v nové energii, kde to můžete cítit a víte, že se tyto věci dějí!

.

Pokud se nyní dokážete dostat do tohoto stavu, pak teď, teď můžete dokázat všechno ostatní. Můžete změnit svou vlastní realitu. Vím, kdo tu je. Jsou zde tací, kteří čekali na tento den na mého partnera, ne proto, aby se bavili, ale protože mají problémy. Vím, kdo tu je! Chci, abyste viděli, že jste přišli na správně místo, abyste si sedli a byli milováni Všemohoucím, Tvořivým Zdrojem a těmi kolem vás, a abyste odsud odešli uzdravení.

.

Je možné, že jste mimo tuto bublinu, a pokud ano, proč jste zde?

.

Je toho víc, než si myslíte! Drahé lidské bytosti, oslavujeme život – a vás. To, co vás učíme letos a budeme to učit i v dalších letech, je to, jak se dostat z vaší bubliny, a co je „tam“ (mimo ni), když se vám to povede. To jsou poselství od Kryona i od jiných. Rozhlédněte se a uvidíte, že všechny poselství jsou stejná. Je načase přihlásit se o to, co je uvnitř – mistrovství.

.

To je pro tuto chvíli vše. Vrátíme se.

A tak to je.

KRYON

 

                                                              

Hlavní poselství    

 

 

 

Zdravím vás drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Můj partner se naučil, jak ustoupit stranou. To je ta pauza, která nastává po uvítání, a někteří z vás si toho všimli. Muž na židli je tu, aby pozdravil, a to je signálem a znamením, že je bezpečné, aby ustoupil.

.

Channeling, jak to nazýváte, prolínání s druhou stranou závoje, je instinktivní. Jestliže prozkoumáte svou intuici, budou zde tací, kteří řeknou: „Rád bych to uměl pro sebe, ne pro druhé, chtěl bych být schopen vytvořit nějakou situaci, cítit v sobě lásku Boha; nebo bych tímto způsobem chtěl hovořit k sobě, ke svým buňkám…“ Je to intuitivní. Také jsme vám řekli, že stará energie podporovala tento druh channelingu, ale nová energie již nebude. Časem zde bude generace, jestliže už to není tato, kdy se nebudete muset shromažďovat, a poslouchat poselství. Místo toho budete naslouchat informacím zrovna tak, jako to děláte nyní, ale váš rozpoznávací motor ve vás bude pravě tak vysoce vyvinutý, jak cokoli z toho, co zprostředkovává můj partner.

.

A tak to odejde, protože to již není potřeba. Intuitivnost procesu se stane vámi. Časem, až vaše innate vybuduje most k vašemu vědomí a buněčné struktuře, pak budete sami sobě intuitivním léčitelem, svým vlastním duchovním rádcem. Ukáže se vaše mistrovství. Není to tak daleko, podle toho, jak měříme čas od vzniku civilizace. Bude to jemné, ale ne pro všechny. A budete mít moudrost, ne však k tomu, abyste křičeli, že ji máte. Místo toho ji nasměrujete k dobrým věcem – moudrost, radost, láska, dlouhý život a zdraví. Věci jsou jiné, než si představujete, že by mohly být.

.

Objeví se faktor moudrosti, o němž jsme mluvili. Jakmile bude mít civilizace více moudrosti, již se nebude bát věcí, kterých se obává nyní. Říkali jsme vám, že světové populace (nárůstu – pozn.překl.) se nemusíte bát. Budete mít moudrost, abyste ji kontrolovali, více porozumíte procesu přelidnění, a uděláte to, co již udělali jiné planety před vámi. Moudrost vám pomůže nastavit ideální míru velikosti populace, sami budete moci kontrolovat počet svých narozených děti, díky moudrosti. Můžete mít nulový růst populace na planetě, dokonce, i když budete žít po dlouhou dobu. To je moudrost.

.

Je však velmi mnoho věci, kterých se obáváte… Jak všechny nakrmíteodkud vzít pitnou vodujak se zbavit nemocí. Chci vám dát slib, že přijde čas, kdy tyto starosti nebudou už ani ve vašem slovníku. Nebudou to problémy, protože je vyřešíte. Vyřešíte je, protože vaše rozvinutá mysl bude nikoli chytřejší, ale moudřejší. Moudrost pak vytvoří soucit místo hněvu nebo závisti. A to změní planetu!

.

Řekli jsme vám, že ve vědomí je energie, ale neříkali jsme vám o mnoha „odstínech“ této energie. Některé jsou „mocnější“ než jiné, ale soucit je úplně nejvýše! Soucit je ten, který posouvá věci nejrychleji, strach je úplně nejníže. Může se zdát, že strach vyvolává mnoho energie, ale pravdou je, že strach vás okrade o veškerou energii a dá ji někomu jinému! Strach! Okrade vás o vaše zdraví, pohodu, schopnost být ve svém středu… a dá je někomu jinému.

.

O všech těchto věcech, vám říkáme už hodně dlouho. Sedíte v nové energii a je čas odhalit věci, o nichž jsme mluvili již dříve, i když třeba jen při našem odchodu, ale je čas, aby lidské bytosti oslavovaly. Nemůžete vidět, co vidíme my – ještě ne. Nadejde čas, kdy zjistíte, že mír na Zemi je uskutečnitelný. Když se právě teď podíváte na svět jaký je – je jakýkoli, jen ne takový, za jaký ho pokládáte. Jak vám říkáváme: věci nejsou vždycky takové, jaké se zdají být. Oslavujeme lidstvo za potenciály budoucnosti.

.

Procházíme to, co nyní prožíváte, a co prožívat budete. A během toho bychom vám rádi připomenuli, že tato planeta pracuje s laskavostí ve váš prospěch. A když říkám tato planeta, pak tím opravdu myslím tuto planetu.

.

Před nedávnem jsme vám dali informaci o úplné historii Země. Můžete říci, že to znělo geologicky, ale bylo to více než to. Byla to oslava evoluce! V tom channelingu jsme vám řekli, že Země byla doslova vytvořena ve stejný okamžik, jako všechno ostatní ve vaší galaxii. Popsali jsme vám, jak byl život doslova odložen – znovu a znovu. Řekli jsme vám, jak jste přišli o jedno slunce, jak Země pomalu chladla, vulkány neustávaly v erupcích, dokonce i když zde byl život, který tím byl ukončen, a pak zase vyhasínaly, znovu a znovu. Řekli jsme vám, že dokonce před tím, než jste byli na planetě, existovaly civilizace na jiných planetách. Vy jste byli poslední. A nakonec, téměř v 11. hodině, kdy se život snažil udržet, a fotosyntéza se stala realitou, rovnováha kyslíku začala. Pak jsme vám řekli, že jsme vaši evoluci obohatili a urychlili s pomocí Plejáďanů.

.

A nyní je čas přivést vás k tomu, co se děje teď a co se bude dít v budoucnu. Nyní chceme pokračovat v tomto příběhu a říci vám něco o POČASÍ. (Smích.)

.

Bude to rétorická a zároveň komická otázka, když se kohokoliv z vás zeptám, jestli jste si všimli nějakého rozdílu v počasí – mezi tím, v němž jste vyrůstali, a tím současným. Nejspíš jste již viděli ty, kteří tyto změny vysvětlují, protože je to problém, který se řeší. Také jste mohli vidět ty, kteří se toho obávají, protože zde panuje strach. Mohli jste vidět ty, kteří s tím nesouhlasí, protože neví jistě, co to znamená. Chci vám říci, co to znamená. Rád bych vám to sdělil co nejvíce konkrétně, abyste nemuseli přemýšlet nad tím, co to vlastně Kryon o počasí řekl.

.

Pojďme začít s faktem, že Země prochází cykly. Cykly jsou součástí životní síly planety a jsou nezbytné pro existenci planety. Tak jako existují určité cykly pro vás, které potřebujete ke své existenci, má své cykly i planeta. A hlavním cyklem této planety je TEPLOTA. Planeta znovu a znovu zažívala to, čemu říkáte doby ledové. A některé z nich byly kruté. Planeta se měnila po dlouhou dobu na místo, které pro vás bylo perfektní, mírné a krásné. S teplotou, která je pro vás přesně ideální. Částečným důvodem pro to, že byl život na planetě na dlouhou dobu odložen, byla událost ve vašem slunečním systému. Obrovské množství částeček způsobených ztraceným sluncem a zničenými planetami, vytvořila asteroidy, které průběžně narážely do vaší planety, protože se nacházely přesně na ideální dráze orbitu planety. Znovu a znovu dopadaly na planetu, a zdálo se to jako miliony let, kdy opět míjely planetu, a mohl přijít další zásah – až do doby, kdy už nezbývalo tolik asteroidů, které by mohly dopadnout a nebyly už nadále v té konkrétní ideální dráze zásahu, a tak život započal. Zůstali jste v dokonalé pozici a doby ledové přicházely a odcházely – průměrně v rozmezí každých 3 až 5 milionů let. Bylo jich mnoho. Planeta mrzla určitým způsobem a v určitých cyklech z určitého důvodu. Dokud jste se neobjevili vy.

.

Nyní jste tady, lidské bytosti – překročili jste mezník precese rovnodennosti a vyslali jste nám jasný signál, že se chystáte zůstat. Poslední doba ledová byla před miliony let a nyní nejste ohroženi další velkou dobou ledovou, k tomu to má velmi daleko. Ale existuje něco, co nastává mezi hlavními dobami ledovými, a tomu se říká „malé doby ledové„. Ty přicházejí a odcházejí také jako součást planetárního cyklu.

.

Jakýkoli vědec, který studoval počasí přesně, nepředpojatě a zkoumal klíčové vzorky ledu a prstenců stromů, ten ví, že vám zde říkám, že planeta prochází svými cykly. Malé doby ledové nastávají mezi těmi velkými v pravidelných intervalech. Poslední malá doba ledová zde byla v 16. století. Pocítili jste ji – slavná řeka v Londýně zamrzla – ale nezničila civilizaci. Byla jednoduše jen nepohodlná.

.

Rád bych vám něco řekl. V rámci cyklů takováto malá doba ledová neměla přijít moc brzy. Ještě pro ni nenastal čas. A vědci vám řeknou totéž, když pozoruji prstence stromů. Není čas na další malou dobu ledovou*. Proto, když jim řekneme, že se mýlí, že přichází, nejsou sto tomu uvěřit. Budou to přisuzovat čemukoli jinému, protože ještě není čas. Cyklus ještě nenaplnil svůj čas.

.

Pracovníci světla, chci vám předat nejlepší zprávu, jakou jste kdy slyšeli. Jste uprostřed malé doby ledové. A já vám řeknu, proč je to nejlepší zprava. Už to přichází. Stejně jako přišla v 16. století. Ale tahle přichází příliš brzy. Její příchod byl urychlen a já vám povím proč. Potřebujete to slyšet a doufám, že budete tančit radostí, až to uslyšíte.

.

Bylo vám řečeno, že jste zabili své oceány. Umírají díky nadměrnému rybolovu. Útesy se rozpadají. A protože ještě není čas, aby se to dělo, byly všechny tyto záležitosti přisouzeny vám. Protože vždy, když se děje cokoli špatného, lidé řeknou, že to vy jste za to zodpovědní! Ale nejste. Nezpůsobili jste změnu počasí, kterou začínáte vidět. Nijak jste ji svou činností nezlepšili, ale nezpůsobili jste ji. Mohlo by to být jasnější? Nezpůsobili jste ji! Ale je zde. Co ji tedy způsobilo?

.

Způsobilo ji něco speciálního, a já vám povím, co to bylo – to, že jste vyslali signál, že zůstáváte. TO ji způsobilo. A zde je to, co dělá: vaši biologové nakonec objeví cyklus života, o kterém ještě netuší. Obrovskou neznámou, neprozkoumanými hranicemi, jsou vaše oceány. A vy nevíte, co nevíte. Chci vám říci, že Antarktida je sídlem velkého množství nového života na této planetě. Je přinášen z Antarktidy prostřednictvím podmořských proudů, jejichž teplota je jiná, než těch okolních, které je ovlivňují. „Cestují“ pod ledem a rozpouští led do oceánu díky teplotním vrstvám a cyklům Země. A jestliže tedy Země potřebuje projít cyklem malé doby ledové, je to z jednoho důvodu. Malé doby ledové jsou zde totiž proto, aby rozvíjely život v oceánech. Ještě by to nenastalo, kdybyste neupozornili, že zůstanete. Ale jakmile jste nám to ukázali, vaše počasí se začalo měnit. Teplota vašeho oceánu vytváří novy život. Tohle bude prokázáno, jakmile útesy znovu ožijí, až budou mít příliš mnoho ryb. A už se to děje!

.

Sedím zde s předpovědí, že oceány znovu ožijí, ještě předtím, než pro to byl správný čas a důvodem jsou posuny teploty a malá doba ledová, která se nyní blíží. Chystá se ochlazování! Oslavujte to. A díky tomu budete mít jídlo.

.

Sedím zde na židli se svým partnerem. A on poslouchá a přeje si, abych to neříkal. (Smích v publiku.) Protože přemýšlí, jestli se to opravdu stane. Vidíte? Dokonce i on o něčem pochybuje. Je to „příliš přitažené za vlasy„, jak by řekl. (Kryon se směje.) Používám jeho slova. Pochybuje, že to, co vidíte, je o vytvoření „potravy“ v moři. Chci, abyste to vyhlíželi. Mnoho se toho stane, jakmile to budete sledovat. A až se tak stane, uvidíte anomálie – návrat života a útesy, které se samy obnovípak si vzpomenete na tento channeling.

.

Někteří z těch, kteří studují problematiku klimatu, možná chtějí slyšet tyto informace, čekají na ně. Vidí některé anomálie, jezdí do Antarktidy, provádí měření, a začínají vidět, jak vypadá život pod tím ledem. A vědí, že je tam nyní hodně ledu! Řeknete: „Nemělo by být.“ Ti, kteří věří, že se Země otepluje, mají pravdu, protože je zde vždy cyklus oteplování před každou „malou“ dobou ledovou. To je způsob, jak to funguje. Ale tato přišla příliš brzy, a nyní víte proč.

.

Povzbuzujeme především ty, kteří žijí na severu, aby šli proti protokolu, který říká, že byste neměli vlastnit kamna na dřevo kvůli znečištění, a schválili zákony, aby to bylo povoleno v případě nouze – a aby si jedny pořídili. Protože když selže elektrická síť, bude to vše, co budete mít. Jakmile selže elektrická síť, bude to vše, co budete mít. Udržet teplo bude důležité v určitých částech této země (USA) i v některých dalších. A vy nejste připraveni!

.

Je něco, co bychom chtěli znovu zopakovat – těm, kteří mohou poslouchat. Víme, kde jsme. Nemusí se to nutně týkat vás zde, v Texasu. Ach, ale bude se ochlazovat! (Smích.)

.

Oslavujeme vás! Za to, co jste dokázali. Chci, abyste se na to podívali. Vědomí změnilo počasí! VĚDOMÍ změnilo počasí! Nezapomeňte na to, že jste mistry. Tím, co jste dokázali. Milujeme lidi z dobrého důvodu.

A tak to je.

KRYON

.

Zdroj originálu: http://www.kryon.com/ – Mini Channeling – 9:55 min. a The Weather 20:12 min.

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Renata Z. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

* podle vědeckých studií by malá doba ledová měla nastat cca za 15 – 25 let. Viz např. ZDE

 

zpět