3-2015 Kryon

Určit, jak padnou kostky

Tento živý channeling Kryona byl přijat v Sydney, Austrálie, 14. března 2015

.

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Proces channelování vypadá, že je snadný. Můj partner se na něj nepřipravuje, protože jsem mu před určitou dobou řekl, že ve své buněčné struktuře může být, kdykoli v každodenním životě vždy připraven. To, co nazýváme channelingem a co představuje spojení s vyšším já, se pro něj může dít 24 hodin 7 dní v týdnu. Existují lidé, kteří tento proces vidí a říkají: „Nemůže to být pravdivé, protože channeler se nepřipravuje. Nedívá se správným směrem, nedýchá správně a nevěnuje čas tomu, aby se zbavil negativních energií.“ Říkám vám, že všechny tyto věci byly v určitou dobu správné a vhodné, ale dnes už ne. Mění se paradigma energie, mění se vztah mezi vámi a Stvořitelem. A je to možné jen díky tomu, co lidstvo dokázalo. Rád bych udělal krátké shrnutí pro ty, kteří to teď možná poslouchají poprvé. Můj partner to nechápe, ale já vidím ty, kteří to budou poprvé poslouchat později – v jiném čase. Drazí, v energii, ze které a se kterou přicházíme, neexistuje žádný čas. Vidíme potenciály a ty, kteří tohle poslouchají poprvé. Pro vás je to později, pro mě je to teď – vidím vás, drazí.

.

Energie této planety se během posledního desetiletí hodně změnila. Energie se mění pomalu. Lidstvo má pořád ještě absolutní svobodnou volbu. Rychlost, s jakou se věci – jak ty světlé, tak ty temné – dějí, zcela závisí na svobodné vůli jednotlivce. Jeden z atributů, o kterém jsme vám vyprávěli, je, že když staré duše propadnou strachu a pochybnostem, všechno bude trvat mnohem déle. Avšak nakonec se to přece jen obrátí. Za třicet, čtyřicet let budou možná lidé poslouchat toto poselství, protože zůstane zachováno způsobem, jakému byste teď neporozuměli. Některá poselství si uchováte ve svém nitru a já vám nemohu ani popsat, jak se to bude dít. Až pak uslyšíte tato slova, budete vědět, že mám pravdu a že věci se dějí pomalu, ale dějí.

.

Začíná se rozvíjet vědomí. Už jsme vám říkali, že vědomí se začíná rozštěpovat, to znamená, že temnota se stává temnější a světlo jasnější. Linie označující, na které straně se kdo nachází, se začíná ztrácet v „písku“ vědomí této civilizace. Na obou stranách to způsobilo rozruch mezi těmi, kteří existují v temnotě a vždy neviditelně kontrolovali věci. Věděli jste o nich a dávali jste jim mnoho jmen jako např. „Ilumináti“. Všechno tohle skončí, protože na planetě se děje mnohem víc světelného, než kdykoli předtím. Vědomé rozhodnutí pro integritu začíná doslova vyhánět z mocenských pozic ty, kteří je staletí zaujímali. Nyní bojují o život a vy to vidíte ve vašich zprávách. Tolik ke shrnutí.

.

Souvisí to s energií. Zatímco vám dnes předávám toto poselství, rád bych, abyste si pospojovali jednotlivé body, protože budeme postupovat metodicky. Ukážeme vám pár věcí, o kterých jste dosud možná nic nevěděli. Otázka zní: Má vědomí energii? Mají myšlenky energii? Už jsme vám říkali, že ano. Existuje pro to mnoho důkazů, na které byste nikdy nepomysleli. Vaše nejchytřejší hlavy vědí, že to tak je, ale nedokáží to změřit. Energie vědomí zůstává tedy tajuplnou myšlenkou místo fyzikálně měřitelnou veličinou. Už jsme vám však říkali, že jednoho dne ji dokážete změřit matematicky a fyzikálně. Až budete schopni vidět kvantová pole, uvědomíte si věci, které jsou pro vás dnes ještě neviditelné. Nevíte, co nevíte. Vědomí obsahuje fyziku. Obsahuje energii, kterou můžete využívat a měřit. Avšak v tomto okamžiku je vám ještě nejasné, jak na to. Proto bych rád, abyste si pospojovali body a naslouchali.

.

Drazí, prožíváte to celou dobu, pořád. Posadíte se v kině vedle někoho, něco začnete vnímat a změníte místo. A váš doprovod se zeptá: „Právě jsme se posadili, všechno bylo v pořádku a ty chceš změnit místo?“ A vy odpovíte: „Ano, protože ta osoba vedle mě není vyvážená a možná je i nemocná. Nedokážu to pojmenovat, prostě to vnímám jako divné“. To se děje mnohým z vás, kteří jste senzitivní. A já se vás ptám: Co to je? Je to energie, která byla vyslána vaší innate a sdělila: Změň místo. A vy jste to udělali. To je energie. Není to nic tajuplného, o čem tady mluvíme – odsedli jste si, protože jste cosi vnímali. Je to velmi 3D. A pak jste se dívali na film z jiné perspektivy.

.

V této místnosti jsou lidé, kteří vyřadili z funkce svůj počítač, protože měli špatný den. Víte, co mám na mysli. Teď se zeptám: Jak se to může stát? Vytvořilo vědomí hněvu, frustrace, zklamání a strachu energii tak velikou a dramatickou, že skutečně dokázala narušit funkčnost elektroniky? A ještě se to zhorší – počítač znovu zapnete a opět se to přihodí. Někteří z vás si toho jsou již natolik vědomi, že se musíte nejprve vzdálit a pak se opět vrátit. Existují tací, nebudu je jmenovat, kteří naslouchají tomuto channelingu a vědí, že na základě svých myšlenek dokáží vysílat světelné koule, které neexplodují, ale prostě něco zastaví. A jsou v této místnosti i tací, včetně muže na židli před vámi, kteří mají schopnost jen svou přítomností vybít baterie. Co to je? Rád bych, abyste si pospojovali body. Je to vítězství vědomí nad hmotou. Je reálné, můžete to vidět, ale nevíte, co to je a nemůžete to ani změřit, ani jiným způsobem dokázat, protože se to děje jen příležitostně a když to neočekáváte. Je to však skutečnost, drazí, a vy jste to opakovaně viděli - vědomí mění fyziku. Zapamatujte si to.

.

Ještě jednou bych se chtěl zmínit o innate a prohloubit to, co jsem již řekl. Innate je inteligence lidského těla. Každý člověk má více vrstev vědomí tělaU člověka s DNA, která má účinnost 33 %, chybí spojení (most) mezi lidským vědomím a innate. Chtěli bychom vám to připomenout a sdělit následující. Innate je zodpovědná za všechno, co je ve vás zdravéJe zodpovědná za duchovní vývoj ve vás. Využíváte možná poklepávání, dekódování nebo svalové testy, abyste něco zjistili nebo mohli něco změnit, a všechny tyto tři metody jsou k tomu vhodné, avšak, drazí, chybí vám to spojení. Teď ještě chybí. Zatím jsme vám ještě neřekli, co to znamená: innate je uzavřený vnitřní systém, který nemá ponětí o vnějšku. Zná jen nitro. Innate neví, kdo jsou vaši přátelé, neví, jak si vyděláváte na živobytí, neví, zda jste zamilovaní nebo ne, co se děje s vaší chemií, prostě jen reaguje a pomáhá. Innate je laskavá – měl bych to třikrát zopakovat, abyste to věděli s naprostou jistotou. Je připravena vám pomáhat. Ať jí zadáte jakýkoli příkaz, innate je připravena. Ale setrvává v temnotě a neví, co se děje venku. Takový je člověk, jehož účinnost DNA není ještě dobrá. Ale takoví momentálně jste. Proto jsme vám už na začátku říkali: Mluvte ke svým buňkám. Už v prvním Kryonově poselství jsme vám říkali: Mluvte ke svým buňkám. Protože innate naslouchá tomu, co jí říkáte. Poradili jsme vám, abyste to vyslovovali nahlas, protože v tom je energie. To je ten most, o kterém jste nevěděli. Most je v tom, že když to vyslovíte nahlas do vzduchu, uši to slyší. Vibrace vzduchu, které vytvoříte svými hlasivkami a které vycházejí z vašeho vědomí, vstupují spolu s vaší afirmací do vašeho mozku. Tak se ocitnete ve svém nitru, protože jste slyšeli svá vlastní slova. Uvnitř mozku proudí krev a tam se nachází innate, slyší to a chápe. Konečně dochází ke komunikaci! Mluvte tedy ke svým buňkám. Nuže, všechno, co jsem dosud sdělil, už jsme jednou řekli. Spojte si body s tím, co bude následovat.

.

Drazí, v této energii všechno zesiluje. Stará duše je zralá pro změnu. Stále vám opakujeme poselství o změně a říkáme vám o novém normáluTeď vám chceme předat informace, jak si můžete vytvářet vlastní realitu. Je zajímavé, co lidé dělají – jste přesvědčeni, že vaše myšlenky mohou něco způsobit, a přesto to nevyužíváte. Inu, při určitých příležitostech to děláte. Dovolte mi, abych vám ukázal vaše názory. Sejdete se a meditujete. Často meditujete o věcech, které se týkají planety, a vytváříte lásku tam, kde žádná není. Někteří z vás navštěvují modlitební skupiny a modlí se za ty, kteří mají méně štěstí. Rád bych vám položil otázku: Co přesně děláte? A vy odpovíte: „No, vyhledáváme Boha a prosíme ho, aby zasáhl. Milý Bože, potřebujeme déšť, prosím, pošli nám jej. Milý Bože, tamti lidé potřebují pomoc, prosím, pomoz jim.“ Drazí, to je energie, která je špatně nasměrována, neboť Bůh je ve vašem nitruV této situaci se skutečně obracíte na svou vlastní tvořivou sílu, o které nevíte, že ji máte, aby vytvořila synchronicity na místech, na kterých jste pravděpodobně nebyli a nebudete. A to je ta krása toho, kým jste. Stará duše má tolik síly a moci – a já tu záměrně volím slova „síla a moc“. Když dva nebo víc lidí spojí tuto sílu, můžete správnými slovy křivku reality skutečně zaměřovat do oblastí, do kterých nahlížíte a kde máte otázky. Dám vám výzvu: zajděte na nějaké modlitební shromáždění a vyslovujte společně pozitivní afirmace. A pak sledujte, co se bude dít. Nemodlíte se, nedoufáte, nepřejete si a neprosíte. Místo toho jen jste a je to JÁ JSEM, kdo mluvíAfirmace musí být pozitivní, formulované a vyslovené tak, jako by se již uskutečnily.

.

Sejdete se a meditujete za změnu počasí, protože potřebujete, aby pršelo. Povím vám, jak to dělali předkové. Určitě jste už slyšeli o dešťovém tanci. Možná si pomyslíte, že se přece nebudete modlit k bohu deště, ať už je to kdokoli, který by vám měl přinést déšť. Když se podíváte na to, co dělali, pak jsou to vlastně metafory, ve kterých už prší. Ostatně, odtud také pocházejí dešťové hole, které vytvářejí zvuk deště. A tehdy lidé věděli, že jej mohou vytvořit, protože byli spojeni se Zemí, stejně jako jejich předkové. Byli součástí systému, a proto byli oprávněni přivolat déšť. Neprosili o to bohy. Věděli jste to?

.

Nastala pro vás vhodná doba, abyste znovuobjevili pár informací o svých předcích, a já vám je teď poskytnu. Je to ten třetí bod, který můj partner dnes ukazoval na obrazovce, když jsem mu říkal, že by měl pár informací vynechat, abychom vám je mohli předat úplněji. Mimo tuto místnost poslouchá (a čte) mnoho posluchačů (čtenářů), kteří ještě nikdy nebyli na prezentaci mého partnera a nevědí, o čem teď budeme mluvit. Ti, kteří jsou zde v místnosti, už mají ponětí o tom, co označíme jako „rozbití průměru“.

.

Drazí, žijete a umíráte podle Gaussovy křivky*. Ve fyzice se učíte, že existují způsoby, které vytvářejí průměr. Když házíte kostkou, dostanete průměrnou hodnotu. Lidé tvoří průměrné hodnoty. Pokud pozorujete lidstvo podle Gaussovy křivky, pak jsou někteří lidé chytří, někteří ne a pár jich je průměrných… využívám terminologii, kterou používá můj partner. Pokud máte křivku lidí, kteří dostali určitou nemoc, pak tato křivka vykazuje průměrné hodnoty těch, kteří tuto nemoc dostanou vždy, kteří nikdy a zbytek s určitou pravděpodobností. Takto vás to učili a vaše myšlení je tím dennodenně ovlivňováno.

.

Říkal jsem vám také, že vám teď innate naslouchá víc než kdykoli předtím. Také jsem vám řekl, že innate je uzavřený systém a neví, kde jste a co děláte. Ví jen to, co je v nitru a poslouchá příkazy. A tady chybí ještě něco, co byste měli vědět. Innate je velmi specifickým způsobem spojena s vyšším já, ale ne úplně, jinak by věděla, co je kolem vás. Ale laskavý Tvořivý zdroj je v lidském těle spojen s innate. Stejně tak je spojen s vaším vědomím a to takovým způsobem, jaký vám poskytuje intuice. Proto také to, co říkáte innate, ovládá i intuitivní myšlenky.

.

Nyní dobře poslouchejte, protože vám to dá větší smysl. Ať děláte ve světě cokoli, ať kráčíte kamkoli, vytváříte strukturu toho, co očekáváte. A lidé očekávají průměrnost. Kolik z vás už tolikrát řeklo: „Věděl jsem, že se to stane.“ Tím jste vlastně své innate sdělili: „Nemáš žádnou šanci. Jsi průměrná.“ Věděli jste dopředu, že to nedokážete nebo že se něco nestane. „Věděli jste, že se to stane,“ je afirmací, která se přímo obrací (apeluje) na vaše tělo a pak se trilionkrát opakuje ve vaší DNA: „Věděl/a, že se to stane.

.

Co můžete udělat, aby to takhle už nadále neprobíhalo? Innate není spojena s tím, co se děje ve vnějším světě. Pomůže vám jen v tom, co sami vyslovíte. Máte zájem o nějakou práci a je o ni mnoho uchazečů, až příliš mnoho. Pokud máte problém se sebehodnotou, řeknete si nahlas: „Nemám žádnou šanci, ale zkusím to.“ Milionkrát se to vrátí ozvěnou: „Nemá žádnou šanci, ale zkusí to.“ A vy to zkusíte a nevyjde to. „Věděl jsem, že to tak dopadne.“

.

Dovolte mi, abych vám něco ukázal: S energií vědomí můžete odstranit průměr z Gaussovy křivky. Ostatní vám pak budou říkat: „Ty jsi dítě štěstěny.“ Když si vytvoříte afirmaci: „Dostanu tu práci. Už se tam vidím. Já jsem ta práce. Díky, Duchu, za tu práci,“ pak to innate uslyší a začne pracovat s vaší intuicí. A intuice vytvoří synchronicity, abyste byli ve správný čas na správném místě a něco se mohlo stát. Možná nedostanete zrovna tuhle práci, ale nějakou ještě lepší, o jejíž existenci jste ani netušili. Drazí, to je synchronicita mimo Gaussovu křivku, mimo průměrnost, mimo pravděpodobnost. Ostatní řeknou: „Ty máš fakt velké štěstí.“ Právě jsem vám vysvětlil, jak si můžete tvořit svou realitu. A souvisí to s tím, co vyslovíte nahlas.

.

Někteří z vás mají zvyk sebepodceňování, snižování vlastní hodnoty. Když vám někdo dá dárek, říkáte: „Ale to jsem si nezasloužil. Ach, děkuji, ale to opravdu nebylo nutné.“ A už to pro vaši innate vyzní: „Nezaslouží si to. Nikdo nemusí nic dělat. Nikdo ji nemusí nic dávat. Pojďme to ještě podpořit a zesílit. Nezaslouží si to. OK, není toho hodna, tak ještě umenšíme její hodnotu, protože tak to má ráda.“ (Kryon se směje.) Myslíte si, že je to legrační, že? Můj partner vám ukazoval příklad hypochondrů, kteří chytnou všechno, kvůli čemu si dělají starosti. Taková je innate, pracuje, jak nejlépe umí, aby vytvořila to, na co se člověk soustřeďuje. Pokud se soustředíte na nějakou nemoc, ať už ze strachu nebo z jiných důvodů, innate to chápe jako vaše přání a udělá všechno pro to, aby vám poskytla to, na co se koncentrujete.

.

Když sledujete zprávy, co při tom pociťujete? Strach, obavy, starosti kvůli tomu, co se na planetě děje? Drazí, rád bych vám nabídl možnost volby. Pokud se tohle s vámi děje, pokud vás to všechno emocionálně zasahuje a vy opakovaně říkáte, jak si kvůli tomu děláte starosti, pak uděláte lépe, když zprávy sledovat nebudete. Vypněte televizi. Teď namítnete: „Ale Kryone, pak nebudu dobře informován.“ Ne tak docela. Drazí, nesete světlo pro tuto planetu a jednoho dne toto světlo začne ovlivňovat i zprávy. Nemusíte se nechat současným děním vtahovat, nemusíte si dělat starosti, prožívat strach a tím si zkracovat život. Nemusíte sdělovat innate, co všechno vidíte a čtete.

.

Innate vám pomáhá vytvářet synchronicity. Například tady v místnosti je teď pár lidí, kteří ještě včera neměli vůbec v úmyslu sem přijít – vím, kdo tu je. A teď jste tady a možná je toto poselství právě pro vás. Respektovali jste synchronicitu a přišli jste. Jsou tu i tací, kteří se rozhodli přijít sem až na poslední chvíli – a jste tady. Napojujete se na systém, který jsme před chvílí popsali a který není ani lineární, ani logický, ale založený jen na intuici, která vám říká, zda máte odbočit vlevo nebo vpravo. Když začnete pracovat s afirmacemi a vyjadřovat je pomocí „JÁ JSEM“, například „Já jsem zdravý“, lidé, kteří vás uslyší, možná namítnou: „Počkej, vždyť ty nejsi zdravý, jsi nemocný. Jak tedy můžeš říct, že jsi zdravý?“ Vy však svou afirmací potvrzujete budoucnost. A innate to slyší a začíná na tom pracovat. Procesy jako poklepávání, dekódování, kineziologie nebo hovor s tělem jsou cesty, jak komunikovat s innate, kým jste, ne tím, že něco chcete nebo si něco přejete, ale tím, co nebo kdo jsteA pak se tyto věci začnou pomalu prosazovat, chemie vašeho těla se začne měnit a intuice vám začne předávat to, oč jste žádali. Tohle všechno, co můžete dělat, je to naprosto neomezené.

.

Drazí, jak vám to mám vysvětlit – nejste otroky Gaussovy křivky. Například hrajete v kostky, házíte jimi a toužíte po štěstí, čekáte na těch několik málo případů, kdy padnou správně. Pokud tuto situaci převedeme na náš systém, pak chápejte, že vy jste těmi kostkami. Máte kontrolu nad kostkami, protože patří vám a nikomu jinému. Vy máte právo a schopnost své kostky změnit. Jděte tedy a programujte kostky tak, aby vždy padaly správně. To je to, o čem tady mluvíme.

.

Jak to uděláte? Vědomými myšlenkami, afirmacemi, doslovným mluvením se sebou samým a pozorným sledováním toho, co říkáte. Když například hledáte nové bydliště a vidíte, že si navzdory očekáváním to nebo ono prostě nemůžete dovolit, co vám prochází hlavou? To, co vás učili. „Nikdy se mi to nepodaří, nemůžu tam jít, nemohu si to dovolit.“ Všechno to innate slyší. A už nevytvoří žádnou synchronicitu, protože jste to vzdali dřív, než jste začali. Zůstanete v průměrnosti.

.

Drazí, rád bych vám sdělil, že staré duše mají jednu výhodu. Všechno jste už prožili a udělali a jste teď dostatečně vyvážení, abyste pochopili, co tu říkám. Rád bych, abyste to začali uvádět do praxe. Uvidíte, že to bude fungovat. Zkoušejte afirmace, zejména ty hlasitě vyslovené, kdy říkáte, kdo jste – ne to, co chcete, co si přejete, ale to, co jste: „Dostanu tu práci. Já jsem ta práce. Patří mi.“ Vaše innate to slyší a intuice začne pracovat. Abych to ještě víc objasnil: intuice je částí vyššího já a má větší obraz (přehled). Ví, co je kolem vás a vede vás na správné místo. Innate tento obsáhlý obraz nemá, zatímco vyšší já ano, a vzájemně jsou propojené. Je těžké to pochopit, protože se pokoušíte vždy všechno přiřadit mentálně. A vyvstanou otázky: „Ano, ale když tohle půjde tak, jak se to dozví to druhé?“ Musíte to propustit, drazí. Tyto věci fungují mimo lidskou lineární logiku.

.

Uzavřu to následovně: Bůh vás miluje. Myslím, že to víte. Ale máte svobodnou volbu. Máte svobodnou volbu, Bohu lásku neopětovat. Máte svobodnou volbu zůstat ve své krabici a Boha milovat jen skrz brčko tak, že vytvoříte (ve své krabici) malý otvor a necháte jím prosáknout trochu lásky, zatímco zůstanete jako praktický člověk ve své krabici. Nebo můžete svou krabici úplně rozbít a vpustit Boha do svého života. A pokud to uděláte, klid a mír Boha, který je a byl vždy vaším, toto vnitřní mistrovství se probudí k životu a váš život se začne sám od sebe úplně měnit. Už jsme o tom hodně mluvili, možná až příliš často, avšak takto to funguje.

.

Můžete kontrolovat svou realitu tím, co říkáte a jak myslíte. A když to budete dělat, drazí, pak vám slibuji, že ostatní si toho všimnou. Oni zůstanou uvízlí v průměru a vy ne. Budete dětmi štěstěny, budete nalézat volná místa k parkování, nebudete nemocní, dostanete dobrou práci… budou se vám dařit samé dobré věciRád bych všem, kteří to poslouchají (a čtou), ujasnil, že každý jednotlivý člověk na planetě má tuto schopnost. Nemusíte jako lidstvo skončit v (průměru) Gaussovy křivky. Nová křivka pak bude možná vypadat zvláštně, avšak všichni z vás mohou dosáhnout 80%, dokonce až 90 %. To je vaše dědictví. V době, kdy vám sdělujeme informace a vy je posloucháte (čtete) a pak můžete jednat, jste schopni změnit sami sebe stejně jako všichni lidé. Nepřipusťte, abyste zůstali průměrní.Nepřipusťte, aby věci nenastaly jen proto, že jste je neočekávali… že jste předpokládali, že nemohou nastat.

.

To je nový způsob myšlení – nové paradigma. Pospojujte si všechny body. Ukázali jsme vám, že vědomí a jeho energie mají moc a sílu. Využívejte je tedy. Jděte a využívejte je! Neopouštějte tento prostor jako „průměrní“. Protože vy můžete mít kontrolu nad tím, kým jste. Je to nejen vaše dědictví, je to vaše právo. V energii, která naslouchá tomu, co říkáte, mnohem víc, než kdykoli dřív. Dávejte si pozor na to, co říkáte. Nesnižujte nechtěně ostatní lidí. Když jste někdy frustrovaní, stěžujete siVšechny tyto věci innate slyší a stanou se tím, kým jste. A vy jste pak menší než mistrovství ve vašem nitru.

.

Drazí, to je dnešní poselství, nádherné poselství. Umocňuje schopnosti a velkolepost lidské bytosti, jejíž vývoj sledujeme. Je v tom naděje překračující celý horizont. Nepočítejte dny, protože to není v plánu. Buďte každý den 100% přítomni ve svém životě. To je to světlo, které tato planeta teď potřebuje.

.

Já jsem Kryon, zamilovaný do lidstva, a to plným právem.

A tak to je.

KRYON

.

Zdroj originálu: http://www.kryon.com/ - MP3 – „Loading The Dice“ 31:51 min.

Gaussova křivka a normální rozdělení – viz ZDE

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Jana S. (www.kryon.webnode.cz).Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

zpět