3-2017 Kryon

VELKÝ ÚNIK

Tento živý channeling Kryona byl přijat v Bostonu, USA, 11. března 2017

.

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Každý z vás je naprosto unikátní. Pokud by se vám podařilo nějak „umřít“ a porovnávat různé lidi, pak byste zjistili, že každý z vás se liší od ostatních. Biologii máte samozřejmě stejnou, ale tady v těch filtrech, s nimiž jste přišli na toto setkání, do tohoto života — je hluboký rozdíl.

.

Už jsme o tom mluvili dříve, ale znovu opakujeme, že ten „ochranný plášť“, s kterým jste přišli, aby vás „chránil„, vás chrání před vším – před negativním i pozitivním – přinesete si s sebou jakési přednastavení toho, jak podle vašeho názoru věci fungují. A proto, pokud vám někdo nabídne jiný úhel pohledu, pak z vašeho přednastavení následuje odsouzení, nepřipustíte, že by mohlo být přijatelné něco jiného než vaše přednastavení… A největší ze všech přednastavení u většiny lidí jsou jejich domněnky ohledně tohoco se bude dít dál. Budoucnost, jak jsme již dříve říkali, je pro ně téměř vždy určena jen tím, co už viděli a věděli v minulosti, co je jim známo z jejich historie. Jinými slovy, oni opravdu nevidí nic jiného! A to je důvod, proč zažijete tak velký šok, když uvidíte něco opravdu nového [Kryon se usmívá].

 

Lidé nežijí tak dlouho…

Vážení, tento channeling je nazván  “Velký únik„. A začneme s informací, o které jste mluvili už na semináři, čtenáři a posluchači ji ještě neznají. Mluvíme o planetě, která  doslova prošla obrovskou tmou, hrůzou, potížemi a frustrací. A tak to bylo znovu a znovu, a dokonce i víc, než je vám známo… Drazí, řeknu to znovu: Lidé nežijí tak dlouho, aby si alespoň něco z tohoto pamatovali.

.

Mohli byste se na to zeptat svých pradědů a prapradědů. A říkali jsme, že kdybyste je  přenesli do současnosti, pak by vám ukázali to, co vy máte, ale co oni neměli: dobré vyhlídky a svobodu, což jim bylo odepřeno; radost z těch věcí, které můžete udělat jeden pro druhého, což oni nemohli — kvůli válce a kvůli těm, kdo byli tehdy u moci. Ale vy nežijete  tak dlouho, abyste to mohli znát… a proto opakujete to, co nebylo nutné opakovat. Proto přicházela další válka. A tak se pro lidstvo vědomí z jeho Minulosti stává vědomím Budoucnosti… ve vašich myšlenkách.

.

To vše se změnilo po roce 2012, po astronomickém jevu předpovězeném starodávnými této planety. To je vyrovnávání kolébání osy Země s cyklem 26 000 let. Prošli jste dvěma takovými cykly coby lidstvo, které má 23 chromozomů. O čem jsem právě mluvil? O tom, že lidstvo mající 23 chromozomů,  nemá nic společného s žádnou jinou formou života na této planetě! Ti, kteří zaujímají předchozí příčku na stupnici evoluce, mají 24 chromozomů, nikoli 23. A již jsme řekli, že 24. chromozom skrytě prochází přes všechny ostatní interdimenzionálním způsobem a to je plejádská vrstva!

.

Dvakrát  26 000 let, o něco více než 50 000 let. Tak dlouho pracujete s tímto hlavolamem! A někteří z vás  tady byli celou tu dobu… Je to ezoterická informace. I když pro pochybovače v tomto sále  to není vůbec žádná informace, pro ně je to jen zábavný fakt. Ale já se obracím k těm, kteří rezonují s touto informací, kteří vědí o tom, že tu byli dříve. Tma, kterou jste viděli, a potíže, které jste měli [Kryon s hlubokým soucitem], by mohly naplnit celé knihovny. Každý z vás byl zástupcem každého pohlaví, a to znamená, že každý z vás měl děti… a každý z vás dítě ztratil, všichni jste byli na bitevních polích a každý byl kdysi zabit jiným člověkem. A to všechno je ve vaší Akáše.

.

Co se nedá opakovat znovu? Věda tvrdí, že čas „chodí v kruhu“, že všechno odchází a znovu se vrací. Takže jste opět zde, a to je předmět diskuse dnešního dne, že? V 80. letech nastal začátek posunu. V dobách studené války jste neměli jistotu, zda přežijete po další válce. Všechno spělo ke zhroucení, jak v proroctví o „konci světa“, v některých duchovních proroctvích, v nichž se začalo mluvit o tom, že se stane to, či ono. Přišel 2000 rok a bezpečně je pryč. Pak r. 2012 a došlo k zarovnání precese rovnodennosti na planetě. Oslavili jste konec jednoho cyklu a začátek nového. A to je ta cesta, kterou nikdo nečekal.

.

Drazí, NEOČEKÁVALI jste, že se sem dostanete! A právě o těchto vašich očekáváních chci mluvit. Tato očekávání jsou vytvořena vědomím “ze starých proroctví a pokud byste se ptali lidské bytostí: „Co dál?“, pak ona by  řekla: „No, konec všech konců, válka…“ A o tom chceme také mluvit.

 

Paralelní reality

Někteří tvrdí, že lidstvo existuje v různých úrovních, v různých dimenzích multidimenzionální reality. Tvrdí, že Země ve staré energii, která se chystala projít válkou a hrůzou jaderného šílenství, ta je stále tam někde, v nějaké dimenzi. A že jste překročili do jiné dimenze, do jiné z existujících úrovní reality. Jinými slovy, že tam někde, v jiné dimenzi, Země dosud pokračuje stále cestou, kterou dosud šla! [Kryon předvádí náš úžas:] „Kryone, je to pravda? Je to opravdu tak?“ Nemohu vám odpovědět ano nebo ne, protože nevíte, na co se ptáte. V jistém smyslu ano a v jiném ne.

.

Pojďme si na okamžik představit, že je to pravda – že v nějaké dimenzi, velmi podobné vaší, Země přestala existovat v důsledku jaderné války, v důsledku této noční můry, a všech těch hrozných věci, které jste očekávali. A řekněme, že je to někde velmi blízko k této úrovni, na které jste nyní: s tou krásnou úrovní, kterou máte díky tomu, že jste šli svou cestou, a není tedy žádná válka, jen budování takové budoucnosti, jakou jste ještě neviděli, s nečekanými „divokými kartami“ a kde se dostáváte ze starého vědomí a začínáte se rozvíjet a vyvíjet se k něčemu vyššímu.

.

A tyto úrovně, tyto dimenze koexistují spolu… představme si na chvíli, že to tak je. Pak byste se mohli ptát: „Mohli bychom cítit přítomnost jiné úrovně?“ A odpověď zní: [Kryon, vážně a hluboce:] Většina z vás cítí [povzdech Kryona] únik do jiné reality.

.

Únik, o kterém hovoříme, je multidimenzionální. Tento velký únik, největší únik spočívá v tom, že vaše úroveň, vaše Země,  nešla po té cestě, která jí byla předpovídána… „unikli“ jste jaderné noční můře, a místo toho jste si zvolili tuto cestu, [Kryon s nadšením] o které starodávní říkali, že ta existuje. Tento potenciál byl: to není nástup nové éry, je to příchod očekávané éry. A pokud se podíváte na to, o čem mluvily  domorodé národy, o čem mluví Mayové, Toltékové, Aztékové nebo Navahové [jeden z největších z mnoha indiánských národů, s bydlištěm na území USA a Kanady], a seznam může pokračovat…, pak zjistíte, že oni mluvili o tom, co by se vám stalo při zarovnání planety, za předpokladu, že byste toto “udělali„! A to bylo určeno na 12. rok po předpovězeném zániku lidstva v jaderné válce v roce 2000. Vy jste se však k tomu ani nepřiblížili.

.

Já jsem přišel v roce 1989 a začal předávat channeling  přes mého partnera, a totéž udělali ostatní. To se shodovalo s pádem Sovětského svazu, se začátkem takové energie, kterou zajisté nikdo nečekal. A pak došlo k Harmonické Konvergenci, pokud je vám to známo! Byl to  skok do jiné dimenze, pokud to tak chcete nazvat, když se Realita změnila – pro VÁS. Ale v té jiné dimenzi, co se stalo tam? Přesně to,co vám bylo předpovězeno.

.

Tento únik do reality, ve které jste teď – živí a zdraví – má co do činění s hlavolamem, o kterém nikdo ani netušil, protože jste si nepředstavovali,žese dostanete sem. 4 civilizace, které vám předcházely, zničily samy sebe. Mayský dlouhý počet byl v souladu s průměrnou dobou života civilizace cca 5125 let. Už jste začali nové kolo: 5 – 6 – 7 – 8. Budete muset učinit objevy, které to potvrdí. A až je objevíte, pak budete vědět, že mám pravdu, stejně jako ostatní, kteří vyprávějí o tom, že jste tu mnohem déle, než si myslíte, ale po celou dobu jste pokračovali v sebe-ničení. A měli jste v úmyslu to udělat znovu, ale „unikli“ jste tomu.

.
Vrstvy strachu brání ÚNIKU

Hlavolam, kvůli kterému jsem tady, tkví v současné nové energiiCo očekávat? Jak pokračovat? V čem spočívá její krása? Pomoc, která přichází, nové nástroje… – to je má práce.Dostanete informace přímo od Zdroje. Vždy přicházejí s láskou, harmonií, pochopením. Projdou skrze lidské filtry, jako u toho, který sedí před vámi v křesle, i když tyto filtry nejsou tak transparentní. V tom smyslu, že byste byli prostě ohromeni tím, co je vám dáno, pokud byste to mohli dostat úplně přímo… To znamená, že největší únik je současná civilizace. Vy tak dlouho nežijete, abyste si pamatovali, jaké to je: projít válkou a ztratit všechno, co máte, a zažít všechnu tu hrůzu. Tam už nejste a aniuž tam nebudete! Neboť jste tomu už unikli!

.

Ale drazí, TAKTO je to jen v podstatě, v ZÁKLADNÍ vrstvě reality. Ale jsou tu dalšívrstvy, u některých z vás může – možná ne v tomto sále, ale mezi posluchači nebo čtenáři, nebo „tam venku“.  Doposud většina lidí na této planetěNEUSKUTEČNILAtento únik od „očekávaných potenciálů„! A přestože „se to nestalo„, jejich vědomí to navzdory všemu stále očekáváProto jste ještě neunikli tomu, čeho se lidé bojí v souvislosti s budoucností.

.

Nemusí se bát Budoucnosti

A tak další vrstva, o které budeme hovořit, je strach z budoucnosti. Jak se může projevit realita, když budete i nadále očekávat to, o čem vám bylo řečeno, a co se nestalo? A odpověď:  To je  zvyk! Je to zvyk, vznikající po několik civilizací, které samy sebe zničily a proto ho ani nepřekonaly. Proto v sobě máte „semena destrukce„, kterou stále očekáváte. Někteří v sobě nesou tuto možnostkterou nesly všechny předchozí civilizace a život sám ji do vás vložil  jako součást toho, co by se dalo nazvat: „tak to dopadlo“ – a možná proto i nadále očekáváte jen to nejhorší.

.

A jak  vnímáte svou budoucnost,svou osobní budoucnostJe to jeden z klíčových momentů! Vidíte budoucnost plnou splněných nadějí, prosperity a nádhery? Nebo [Kryon  beznadějně v hlase:] stále dokola to samé, to samé, to samé… a nakonec vše „půjde na smetiště“? Buďte k sobě upřímní, neboť i mnozí tady  z vás očekávají, že půjdou na stejné místo, na jaké  vždy směrovali, a to ze stejných důvodů jako vždy. A takto vy jste přesně ti, o kterých jsem mluvil, kteří soudí budoucnost podle minulosti, a to bezpodmínečně, dokonce bez snahy plánovat něco takového, co nečekáte, možná i něco lepšího, než by se dalo očekávat,  než máte teď.

.

Nežijete tak dlouho. Jinak byste se dozvěděli některé z těchto věcí, v tom minulém čase, kdybyste žili alespoň 200 let.  A to je koneckonců jen malá část toho, na kolik je připravenávaše DNA, je to jen 200 let. Mohli byste vidět opakující se vzorce, které by byly „v kurzu“ a již byopakovaly to, co „očekáváte“. Ale vy jste tady, v klidném, pokojném místě — ale únik  ještě není dokončen.

.

Předpokládejme, že byste se nasměrovali  na to,  že nastupující  budoucnost bude obdivuhodná! A bude to tak! Uděláte dva kroky vpřed, pak budete nuceni udělat jeden krok zpět. Musí to projít generacemi. Drazí, musíte uvidět organizace, které změní svůj přístup k tomu, co dělají. Už tam nebude „sezení na plotě“ bez integrity. Uvidíte, jak nakonec zastaralé vedení a staré paradigma odejdou a budou nahrazeny novým vedením s velkým soucitem a větší integritou. To přichází!

.

Abyste se dostali do této budoucnosti, měli byste se dostat z toho, co se točí celou dobu jen v „černo-bílém“, jak jsme o tom mluvili. Proto jste tady: chcete-li pomoci těm, kteří jsou kolem vás, kteří nevědí, že je třeba uniknout, i když k jaderné válce nedošlo, ale podle nich všechno ostatní ještě nastane…

.

Řekněme, že s vaší budoucností bude  všechno v pořádku. „No, Kryone, dokázali jsme to. U mě je s budoucností všechno skvělé. Jsem jedním z těch, kteří říkají: ´Toto nebo něco lepšího.´ Já v sobě už nenesu ten pocit, že ´všechno směřuje k válce. Já už to mám srovnané!“ A co další vrstvy? [Kryonův povzdech.] Budete se ptát: „Co tím myslíš?“

 

Reformování Akáši

Vnitřně, chemií svého těla, prostřednictvím innate, vašeho vědomí, jste celé věky viděli vždy jen jednu skutečnost: „Toto, nebo něco horšího…“ Potýkali jste se s velkými problémy, s neustálými výzvami… A jsou dnes někteří channeleři, ale nebudou channelovat. Jsou to channeleři, ale nebudou channelovat, kvůli tomu, že když to dělali minule (pozn.překl.: v minulých životech), ve staré energii, nedopadlo to s nimi dobře. Jsou to „skříňoví“ pracovníci světla (pozn.překl.: myšleno tak, že svůj plášť pracovníka světla, své dary, zabouchli do skříně na sedm západů a mají strach to odemknout – použít, ukázat). Někteří z vás si je vzali (pozm.překl.: jako své životní partnery). To je důvod, proč jste si je vzali… Oni prostě nevystoupili ze své „komůrky“, ale jsou to překrásní a dobří lidé. A vy je máte rádi. Prostě se do toho nepustí, protože mají na určité úrovni strach z osvícení! O tom už jsme také mluvili.

.

Existují různé věci, které vám nedovolují být tím, čím můžete být. Co vám říká vaše Akáša? Unikli jste vy tomu, co obsahovala vaše Akáša? Akáša, to jsou záznamy životů v podobě energií, které jsou v každém z vás. Proto vaše vědomí může prohlašovat:„Skvělé! Budoucnost je překrásná!“a vaše Akáša na to odpoví:„Ty ses snad úplně zbláznil.“Protože vše, co si vaše Akáša pamatuje, je hrůza, zklamání, válka, smutek…

.

Drazí, musíte  předělat, reformovat svou Akášu!A to jde ruku v ruce s vědomím, které začne instruovat svou buněčnou strukturu o tom, že jste schopni změnit svou minulost díky tomu, co je obsaženo ve vaší Budoucnosti!Slyšíte to? Nyní  už víte, co tato věta znamená. Už jsme vám to dnes říkali. Retrokauzalita! [Zpětná příčinná souvislost: když "důvod" v budoucnosti vyvolává jako "následek" změnu minulostí]. To znamená, že  věci, které nastanou v budoucnu, mohou  změnit  minulost. A teď to víte.

.

Drazí,  to znamená vědomí, které očekává dobrou budoucnost, podpoří změnu energie vaší Akáši… a smaže nebo reformuje to, co přichází z vaší Akáši a co vám říká: „Jsi cvok, to všechno se bude opakovat znovu a znovu, stále dokola, protože tak to vždy bylo.“  Pracujete s tímto? Jaké jsou vaše sny? Kolik z vás má takové sny, které odhalují vaši nejistotu? To je výsledek práce vaší Akáši, hlásající celou dobu: “Lepší už to nebude.“

.

Možná by stálo za to promluvit si se svou Akášou jinak. Víte vůbec, že to můžete udělat? S pomocí svého vyššího já, které máte uvnitř po celou dobu – po celou dobu (!) – můžete sami začít měnit chemickou úroveň své DNA, ve které jsou uloženy vaše akášické záznamy, a začít je reformovat!

.

Řekni jim třeba toto: „Tohle je historie, která se nebude opakovat. Patří do jiného oddělení. Pojďme, uložíme všechny tyto staré knížky v jiné místnosti a umístíme na její dveře cedulku: ´Tady jsou staré věci, které už jsou pryč´… a pak ty dveře zavřeme!“ A jen těm věcem, které jsou pozitivní a  vedou ke světlé budoucnosti, jen těm bude umožněno vyjít z Akáši! Totéž platí i pro vaše sny.

.

Věděli jste, že to můžete udělat? Můžete to udělat s pomocí vizualizace. Je možné, že to budete muset opakovat a opakovat, znovu a znovu… protože Akáša  je tvrdohlavá a nepoddajná. Ale nakonec zvítězíte! Protože vaše vyšší já mluví s vaším “nižším já“. Ale jak to je s dalšími vrstvami?  “Jak to? To ještě není všechno?“ [Kryon se směje.]

 

Neznámé je překrásné

Vaše innate je zodpovědná za „chytré tělo“. Pravě ona ví o vašem stavu, z hlediska zdraví. Je také zodpovědná za laskavost a vytváří spontánní uzdravení. I ona však reaguje na jiný způsob myšlení… a také se může stát nevyrovnanou. Tak přemýšlíte. Co by se stalo, kdyby vaše innate neočekávala nic, kromě toho, co už měla? A co by se stalo, kdybyste se zeptali své buněčné struktury, která neví ani o vašich akášických záznamech, o velkém úniku, ani o dávných proroctvích, a která říká: „Já vím jen o tvé biologii“… co kdybyste se jí zeptali: „Co bude dál? Co bude dál?“ Dostali byste odpověď: “No, zdá se, že ´pořád to staré, pořád to stejné´…“ [Kryon, s nelibostí, s důrazem na tu absurditu.] To znamená, že pořád stejně budou vznikat onemocnění,  stále stejná délka života, s ohledem na to, jak jste umírali mnohokrát předtím.  Říkáte si, že je to tak již integrováno do vaší chemie, nebo ne? Poslouchali jste můj channeling o šabloně mládnutí, v němž jsem mluvil o designu určeném pro život trvající déle než 900 let?! Tak odkud tohle všechno máte? Řeknu vám to – z minulosti!

.

Není načase to změnit? Vědomí je králem a to, co říkáte nahlas, co si myslíteto vše je “pokyn„ pro chemii vašeho těla! Tolikrát jsme to říkali. A důkazem, který  znovu uvádíme, je homeopatie, kterou však vaše věda neuznává. Ředění v poměru „několik dílů k milionu“, které zdánlivě nemá žádný vliv ani na chemii nebo systém vašeho těla! Ale funguje to! To díky záměru, který je do něj vložen a úmyslům toho, kdo to dá pod jazyk – jsou to pro innate informace o tom, co to má udělat.

.

Po celé planetě se ukazuje, že chemii vašeho těla lze instruovat. Můžete jí dávat pokyny a ona je vnímá. Tak v čem je problém? Mnozí  z vás již začali dávat pokyny chemii svého těla o tom, že je budoucnost překrásná! Že tam je zdraví! Reformujte minulost, odstraňte z ní to, co jste očekávali – převeďte ji v něco neznámého!“ Ale Kryone, jak můžeme cítit, jak dobré je to, co je pro nás neznámé?!“ [Kryon se směje].

.

Proč je to tak velký problém? Proč všechno potřebujete analyzovat? Proč  nad tím rozjímat?  NEZNÁMÉ JE DOBRÉ! Hledíte do prázdna a říkáte: „Já jsem tak šťastný, že o tom nic nevím! Protože mi budou dány věci, zcela neočekávané! Nebude to něco z minulosti, budou to úplně NOVÉ VĚCI, které jsem nikdy neviděl! Sem s nimi!“ Ale místo toho všeho hledíte do prázdna a říkáte: „Tolik se bojím. Nelíbí se mi tu být.“ A to všechno kvůli předpojatosti lidské bytosti, která chce vědět, kam směřuje. To je předpojatost

.

Všimli jste si někdy, jak s vámi Duch pracuje? Když vyjádříte záměr, když se modlíte, když vstupujete do neznámé situace: „Drahý Duchu, co se stane? Drahý Duchu, co se stane? Drahý Duchu, co se stane?“ a: „Nic tam není. Nic tam není. Nic tam není.“ Až to konečně vzdáte a pak dostanete odpověď, ale není taková, jakou jste očekávali.

.

Pochopili jste již, že téměř vždy se to děje v poslední okamžik? Má to svůj důvod. Protože je potřeba vzít v úvahu interakci s celým lidstvem. Dokonce ani Duch  neví přesnějak se to odehraje, protože nezná svobodnou volbu těch, kteří jsou kolem vás, nebo vaši. Ale je v tom zabudována  laskavost a máte kolem sebe pole, ve kterém naleznete odpověď. Ani načasování není takové, jaké čekáte, ale to už víte. Někdo z vás stále ještě čeká na některé věci, a vy o tom víte.

.

Vyzývám vás, abyste učinili  krok do prázdna ve všech těchto vrstvách a řekli: „Já jsem v neprobádaném. Akášo (pozn.překl.: myšleno, ty části, které obsahují obvyklá očekávání a nasměrování nižšího typu), posaď se na zadní sedadlo, jdi do jiné místnosti! Akášo, vydej se do té místnosti se zavřenými dveřmi s nápisem “Zde jsou staré věci“. Povolené jsou jen nové věci… A já ani nevím, co představují, ale vnímám je jako dobré. Biologie,  pochoduj na zadní sedadlo! Přestaň mi dávat informace, že chytím nějakou nemoc, že se mám vyhýbat tomu či onomu, že se musím obávat, že zemřu v určitém věku, protože moji rodiče tak zemřeli… nebo že onemocním,  protože moji rodiče to tak měli…“ To všechno máte v sobě zabudováno, víte? Není už čas na velký únik od toho všeho?

.

Bůh s vámi…

A konečně – jaké jsou vaše předsudky vůči Bohu? Řeknu vám, co to jsou za předsudky: „To, co slyšíte, je nemožné: to, co slyšíte od toho muže v  křesle, mluvicího přes andělský Zdroj na druhé straně závoje… – to je směšné, to je hloupé.„ Tady to je, to jsou ty předsudky! A vždy budou ti, kteří z této místnosti odejdou se slovy: “To bylo hloupé. Ale bylo to i zábavné. Ten chlap se mi líbí, i přes to, že není zcela normální.“

.

Musíte pochopit – já vím, kdo tu je. A znovu říkám, že vás nijak nesoudíme. Odejdete se stejným počtem andělů jako všichni ostatní… se stejnou láskou Boha… a máte svobodnou volbu pracovat s tím nebo ne. Žádné souzení, absolutně nic se vám kvůli  těmto věcem nestane. Ale pokud je vidíte, nebo se pokusíte je uvidět či pochopit, že existuje mnohem velkolepější obraz, pak může dojít k takovému zlepšení svého života, jaké byste nečekali. Grandiózní.

.

A co si myslíte o prodloužení svého života? Co se stane, když se vaše buňky začnou měnit, protože se zharmonizují? Co se stane, když dojde k  plynutí energie, která poprvé věci vyladí? Jak jsme již uvedli, dokonce i dnes ráno – přesně to jsou ty věci, které vytvářejí zdraví, dlouhý život, štěstí a rovnováhu…

.

Váš vnitřní stav, to jste vy s vámi! Už jsme říkali, že je to objevení toho, že uvnitř vás je síla, která pochází z doby zasetého stvoření – toho, které vám dalo 23 chromozomů, drazí. Vy se lišíte. Velmi se lišíte. Kdybyste jen dokázali vyladit všechny tyto vrstvy na velký únik…

.

Jak chápete Boha? A dám vám tip: Pokud byste dokázali „uniknout“ tomu, co vám řekli ostatní, a místo toho udělat krok do prázdna plného lásky, kde nejsou žádná pravidla a žádný skrytý program, byl by to největší únik ze všech!

.

Žádné souzení. Bůh vás miluje bez jakýchkoliv podmínek. Čeká na vás Doma, když opouštíte tuto planetu. Ví o každém vašem vzdechu, miluje vás v každé situaci, bez ohledu na to, jaká může být… vezme vás za ruku, pokud  to dovolíte… To je nejlepší únik ze všech! Může to být první věc, kterou byste měli zkusit opravit… A to vám pomůže vyvážit všechny ostatní vrstvy – vrstvu za vrstvou, jak se zbavujete předsudků, filtrů a historie – to je něco, čím musíte projít, abyste se dostali na místo, kde si konečně budete moci oddechnout. Nadechněte se a řekněte si: „Jak dobré je  žít! Kráčím na místo, kde jsem nikdy předtím nebyl, bez ohledu na to, co mi lidé říkají. Protože já znám ´toho uvnitř´… konečně.“

.

Potenciály již existují

Co je třeba udělat, abyste se tam dostali? Končím tam, kde jsem začal: Každý člověk se liší od ostatních – tím, co jste zažili a co jste se učili; tím, odkud jste přišli a proč jste zde. Cesty každého z vás jsou jedinečné a odlišné. A neexistují žádná jednotná pravidla, jediný lék, jediné řešení, jednotné společné doktríny – které by fungovaly pro celé lidstvo. Místo toho existují miliardy pravdale všechny vedou k jednomu řešení: k rozhodnutí uniknout předsudkům o tom, kdo jste!

.

Tomu, kdo má to veliké štěstí, že má děti – zde jsou instrukce pro staré duše, které mají ve svém životě děti nebo vnoučata, jež začínají klást otázky – to je vaše šance změnit jejich filtry: „Co se s nimi bude dít? Jak dlouho budou žít? Kdo je Bůh?“ Vidíte, jak se ty dveře otevírají? Víte, co můžete říct mladé mysli, která to „už ví“, ale chce to slyšet od vás? Přichází ta nejlepší generace! Ještě nikdy tu nebyla tak zdravá generace. Všechny nemoci nakonec odejdou. Nebude žádný vzorec, který byste měli následovat. Láska Boha – to je to, co máte, rozšiřujte ji všude.

.

Dokážete si představit mladou mysl, která přijímá tyto pokyny a ne ty instrukce, které jste dostali od svých rodičů a organizací, kterými jste prošli? To je nová budoucnost, to je nové paradigma.

.

Staré duše, až zemřete, až budete hotovy a naposledy se nadechnete, povím vám, co se stane pak: velmi brzy se vrátíte. Ani za nic si nebudete chtít nechat ujít tu party! Protože teď už přijdete do nové energie a ne do staré energie – ta bude v místnosti za zavřenými dveřmi s cedulkou. Probudíte se s novým druhem Akáši, budete si pamatovat, co jste dělali špatně, a nebudete již opakovat staré chyby. Budete nový člověk… A planeta ještě nikdy neviděla nic podobného. Nikdy. To je ve vaší budoucnosti, ve vašem budoucím životě!

.

Jste připraveni k úniku nebo ne? Stojí to za přemýšlení. Ale nejlepší zpráva, jakou jsem vám kdy dal je, že potenciál velkého úniku existuje v každém člověku! Ty potenciály již existují a už se začínají projevovat…

.

Já jsem Kryon zamilovaný do lidstva.

A tak to je.

Kryon 

.

Zdroj originálu: http://www.kryon.com/ - MP3 – The Great Escape – 37:11 min.

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Nina V. (www.kryon.webnode.cz).Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

zpět