3-2018 Kryon

Falešné zprávy (Fake news)

Následující duální channeling byl přijat 25. 03. 2018 v Sacramentu, Kalifornii

 

 

Úvod – Adironnda

 

 

Pozn. překl. – č. 1: Leeho na jeho cestách často doprovázejí i další kolegové – léčitelé a channeleři. Jednou z nich je i Marilyn Harper, která channeluje skupinu Adironnda, Radu světla a někdy také Mistra Ježíše (je snadné je od sebe odlišit i v průběhu channelingu, protože Ježíš – Mistr Jeshua hovoří klidně, láskyplně, zatímco Adironnda často velmi rozverně, hovorově, hlasitě, žertuje a v jejich hovoru je nějaký druh přízvuku; tentokrát byl však tento channeling mírnější a trochu vážnější než obvykle). Channelingy těchto kolegů obvykle nepřekládáme, a ani úvodní meditaci od dalších kolegyň (Amber Wolf, Moniky Muranyi, Peggy Phoenix Dubro a dalších), i když jsou na záznamu, protože se tento web věnuje především Kryonovi, nicméně tentokrát na Adironndu Kryon navazuje a Adironnda zase krásně naladila na Kryona, proto uděláme výjimku…

.

Pozn. překl. – č. 2: Adironnda hovoří o změně náramku. To je odkaz na jeden z minulých channelingů (ten jsme nepřeložili), kde mluví o metafoře, kdy vcházíme na nějakou akci a máme na ruce náramek (…dokládající, že tam patříme). A takový symbolický náramek si neseme s sebou v různých situacích – ukazuje, k čemu se hlásíme, co jsme dokázali, v jaké fázi se nacházíme a jestli jsme součástí řešení a světla nebo nikoli… no a ten náramek příležitostně vyměníme za nižší či vyšší úroveň, případně za tu „druhou stranu“.

.

Takže tohle je pro vás dobrý den, co? Je skvělé vás vidět – vaše zářivé světlo, které je dnes ještě zářivější než bylo včera. Dokážete si takovou záři představit? Huh! Celá severní Kalifornie si teď říká: „Co se to v tom Sacramentu jenom děje?“ Ano, my víme, že vaše světlo expanduje způsoby, o kterých ani netušíte, že jsou možné. Nemáte tušení, co se stane dál a když k tomu dojde, říkáte: „To bylo ale nádherné!“ Drahé bytosti světla, vy znáte tento druh koherence (propojenosti, soudržnosti) ve svém srdci. Znáte ten pocit, kdy vstoupíte do svého srdce a reagujete na život z nitra svého srdce. Říká se, že když na život reagujete srdcem, nikdy nebude znovu těžký (Adironnda se směje), ale pak se stanou ty lidské věci… Drahé bytosti světla, vy pochopitelně JSTE novými lidmi. Nadechněte to. Jste to, čemu říkáme další evoluční krok. Tak pochopte, že pokaždé, když se uslyšíte, jak si stěžujete na nějakou situaci, ve které se nacházíte, my zareagujeme tím, že vám „změníme náramek“, protože když si stěžujete, pak jste součástí problému, ne součástí řešení.

.

Včera náš nejdražší přítel Kryon hovořil o přivedení vůdce této země a vůdců dalších zemí do této frekvence lásky. Jací by byli vůdci této planety, kdyby předstupovali před tento svět s touto vibrací? Zhluboka se nadechněte a zkuste si to představit. Jestli vám to pomůže, položte si ruku na srdce a vnímejte, jak tito vůdci přicházejí do vašeho srdce, abyste mohli hovořit s jejich duší, abyste mohli hovořit s jejich moudrostí, která přichází spolu s nimi, a pomozte jim uctít tuto lásku. Nezajímá mě, co si myslíte o záměrech těchto vůdců, protože oni jsou prostě lidé a tak jsou vašimi bratry a sestrami – jsou vaší rodinou! A my víme, co si myslíte o některých členech své rodiny (Adironnda ironicky, smích v publiku)…I je v sobě udržujte ve stavu lásky – to protože když držíte i toho nejagresivnějšího člověka ve stavu lásky, mohou se stát zázraky.

.

Chceme vám vyprávět příběh, který se odehrál, když jsme byli s Marilyn, Leem, jeho doprovodem a 300 dalšími lidmi v Izraeli. Je to příběh o jednom malém muži – neznámé malé světelné bytosti – kterému bylo něco mezi 70 a 150 lety (smích). Nebyl to velký silný muž, ale putoval sám. Procházel se jen tak kolem, až přišel do jedné docela drsné uličky, kde ho okamžitě obklopili muži, kteří do něj začali strkat a vyhrožovat mu opravdu strašným způsobem. Říkali mu, kolik strašlivých věcí udělají jemu, před ním a s ním… strašné věci. A ten malý muž se na ně díval s otevřeným srdcem a pak řekl prostě jen„Miluji vás. – Miluji vás. – Miluji vás.“ Bez ohledu na to, co řekli a udělali. Miluji vás. – Tito muži přestali a odešli. Večer se pak vrátili domů a řekli: „Neuvěříš, co se mi dneska stalo.“ A pokud tento maličký muž dokázal změnit životy možných útočníků, kteří ho chtěli původně připravit o jeho tělo, a změnil je natolik, že se změnili své chování doma, pak můžete totéž dokázat i vy.

.

Na tomto světě nejsou žádné omyly… Můžeme vám vyprávět ještě jiný příběh? Jasně, že můžeme – co byste udělali? (Adironnda s humorem, publikum se směje.) Máme přece mikrofon! Před mnoha, mnoha lety se jedné z cest do Indie účastnila naše drahá přítelkyně. Už je to opravdu dávno. Bylo to dokonce ještě před tím, než jsme pomysleli na to, že budeme spolu s Kryonem tady. A ta žena během cesty velmi vážně onemocněla a musela do nemocnice. Nemohla ani chodit. A každý, kdo k ní přišel, lékaři a personál – všichni ji zdravili: „Namasté,“ protože je to jejich zvykem. Namasté. A ona se na ně na oplátku usmála a odpovídala: „Já vím, NO MISTAKE.“ (Pozn. překl.: no mistake zní podobně jako namasté a znamená to „žádný omyl“… nebyla to náhoda…) (Smích v publiku.) A oni pohlédli do jejího srdce a byli navždy změněni její láskou, jejím „no mistake“. Vidíte, tohle děláte, když odpovídáte láskou. Když všechno řešíte s láskou, pak přesně to také dostáváte zpět.Otevřete tedy srdce této koherenci (soudržnosti, propojení). Otevřete své duše této představě. Na veškerou rozdílnost odpovídejte: „Miluji tě. Miluji tě. Miluji tě.“ (Pauza a pak s úsměvem a mrknutím:) A: „No mistake.“ Chápete? Kdyby to byl omyl, pak by to neexistovalo, nestalo by se to, pravda? Neexistuje nic takového jako selhání či chyba. To vy víte. Existuje jen zpětná vazba: „Dobrá, tohle moc dobře nefungovalo, zkusme něco nového…“

.

Přemýšlíte o té ženě v nemocnici, viďte? Zemřela. Nyní je průvodcem spolu s Mistry.

.

Jak se tedy rozhodnete žít svůj život? Budete procházet životem a říkat si: „Tohle byla chyba. Tohle nefungovalo. Bla-bla-bla-bla-bla.“Ne. Vy jste těmi, kdo ukazují cestu ostatním. Vy jste osvícení. Nebo na tom přinejmenším pracujete, když jste tady. Vy jste ti, kdo říkají: „No mistakes“, protože my vám vzdáváme úctu (We namasté you). Chápete? Ctíme vás, vážíme si vás. I když se od nás velmi lišíte, stále vás držíme v srdci koherence, v srdci lásky.

.

Kolik dní dokážete prožít (dnes, zítra…) a když vás někdo nebezpečně předjede nebo se stane cokoli jiného, odpovíte: „Miluji tě. Prostě miluji.“? A pak uvidíte, jaký se stane zázrak – ve vašem životě. Protože když vy se posunete dál, posune a změní se i všechno kolem vás. To je tím klíčem. A kolem se toho posouvá opravdu hodně. (Publikum se směje.) A energie toho posunu je to, co probouzí vědomí této planety. Takže vy skutečně můžete držet vůdce ve své láskyplné náruči. Když meditujete, vezměte je všechny do středu svého srdce a pomozte jim pochopit, kým jsou, a také to, že alespoň občas mohou odložit svá malá ega… stejně jako vy…

.

Nejdražší bytosti světla, když reagujete na své přátele a své nepřátele, víte, že nastal čas stát se novým člověkem a tak nechte střed svého srdce dokořán a vězte, že není žádný omyl, že tento člověk vstoupil do vašeho života. Má to svůj důvod – má vám znovu zrcadlit něco, z čeho se máte poučit, i když jste si třeba mysleli, že už jste tím prošli. Pokud se to vrátí, ještě jste s tím neskončili… A tak vás žádáme, abyste se sami sebe zeptali: „Co by v této situaci udělala láska? Co by láska řekla? Jak mohu být já tou novou energií?“My víme, že všichni teď myslíte na nějakou určitou situaci a že ji chcete podržet v energii lásky. Zhluboka se nadechněte a podržte energii jakéhokoli konfliktu, který už neslouží vaší nejvyšší radosti, všechny i ty nejmenší neshody – podržte je v bodě nejvyššího štěstí vašeho osobního světa, jen tu energii držte, dýchejte na ni, dívejte se na ni, vnímejte ji. Možná jde o nějaký vztah, možná o určitou situaci. Prostě do toho jen vdechujte: „Miluji tě. Miluji tě. Odpusť mi. Odpouštím tobě. Odpouštím sobě. Děkuji ti. Jsem ti tolik vděčný za to, co mne učíš. Miluji tě.“ Dýchejte do toho. A pak se jen dívejte, jaké zázraky se odehrají ve vašem světě. Jaké zázraky k vám přijdou díky této lásce. Můžete nám posílat maily. Dejte nám vědět. No, vlastně mailujte spíš naší prostřednici Marilyn. Dejte nám vědět, jaké zázraky se vám staly – jen proto, že neexistují žádné omyly (no mistake).

.

Nejdražší bytosti světla, TOLIK vás milujeme! Přišli jsme sem jen kvůli vám. Jsme poctěni vaší přítomností, vaším závazkem zde zůstat. Říkáme vám Namasté… no mistake. (Adironnda se usmívá.)

                                                

 

a hned navazuje KRYON:

 

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Před vámi je posun mnoha paradigmat. Včera večer jsme vám předali jeden z nejdůležitějších channelingů – o převratu v tom, jak jednat s lidmi ve vašem životě. Je ještě další paradigma, které se eventuálně změní, ale tento posun ještě potrvá kvůli něčemu, co se ještě musí změnit a o čem jste ještě nepřemýšleli. Všechny aspekty vaší kultury budou nakonec ovlivněny.

.

Někteří z vás se ptají: „Co můžu dělat dál? Co bude mít nejlepší výsledky?“ Adironnda říká, že se máte podívat na ty, kteří jsou pro vás v dané situaci výzvou, říci jim: „Miluji tě,“ a tím je změníte. Změníte je tím, jak o nich smýšlíte, svým soucitem. No mistake. (Kryon se usmívá.)

.

Pojďme tedy nyní hovořit o něčem, co převládá, a co se musí změnit. A ono se to opravdu změní. Nazvu to – Jste připraveni? – nazvu to „fake news“ (falešné zprávy). (Hlasitý smích z publika.) Jenže tyhle jsou trochu jiné. A mají mnoho úrovní.

.

Pojďme hovořit o dnešku. Pojďme hovořit nejprve o něčem ve 3D a pak se přesuňme k něčemu dalšímu, a pak k něčemu ezoterickému. Jsou to zprávy, které dostáváte, věříte jim a důvěřujete, ačkoli jsou zcela a naprosto falešné (fake).

.

25. března 2018 budete zasaženi obrovskou geomagnetickou bouří ze Slunce. Nastane nádherná koróna a ta zasáhne Zemi takovou silou, že to vyřadí veškerou komunikaci, veškeré radary, satelity a může mít dokonce i dopad na vaše zdraví! Jak se vám to zatím líbí? Proč po skončení tohoto channelingu nezkusíte zjistit, co se skutečně stalo?Není zajímavé, že dostáváte zprávy, které jsou tak dramatické, jsou všude a šíří se virálně, ale když se pak nenaplní, náhle tu už žádné zprávy nejsou … (Publikum se směje.) Dokud nepřijdou zase další, které se také nenaplní. Kolikrát už vám tvrdili, že se blíží konec Země? A přitom nikdo není veden k zodpovědnosti, když se to nestane.

.

Dovolte, abych vám řekl, co se dnes opravdu stalo. Pochopitelně došlo k určité anomálii na Slunci, ale k takové, kterou už jste viděli. Prošla kolem Země podivnými způsoby, které už jste také viděli. Kdybyste vešli do kanceláře astronoma/ky a zeptali se ho/jí, co se dnes stalo, odpověděl/a by vám, že totéž, co dřív. Magnetické pole to vstřebalo a vlastně to vůbec nebylo tak moc velké. Ti, kteří to ohlašovali, by mohli říct: „Spletli jsme se. Jen jsme předávali zprávy.“ Nejsou to astronomové ani fyzici – jsou to reportéři dramatických zpráv. A přesně tohle tato planeta tedy obdržela – falešné zprávy. Pokud vás to bude zajímat, pokud to budete chtít prozkoumat, pak se dozvíte, že to, co se odehrálo tento víkend, bylo velmi běžné. Ani to příliš nevychýlilo „ručičky“ (na přístrojích).

.

Tohle je příklad, na který se teď chceme zaměřit – falešné zprávyVěci, které byly naprosto překrouceny, vytrženy z kontextu nebo záměrně zcela vymyšleny. Třeba proto, aby jejich autoři získali vaši reakci nebo aby prodali nějaký produkt. Možná taky proto, aby vás přiměli krčit se strachy. Takže se pojďme podívat na nějaké další zprávy. Chci, abyste si tenhle channeling zapamatovali, protože všechno, o čem budeme hovořit, budou falešné zprávy.

.

Čemu právě teď čelíte? A ten malý hlásek ve vás řekne: „Nedopadne to dobře. Je to tu zase. Podívejte se na to, co se stalo v minulosti.“ Zcela a naprosto se mýlí. Stará energie, spouštěče ve vašem vědomí jsou stále zaseklé ve starých nahrávkách dřívějších situací, nejsou v tom, co se děje dnes. Vaše vlastní mysl přehrává stejné nahrávky stále dokolakvůli věcem, které se možná staly v minulosti – před tím, než jste zjistili to, co víte teď. To jsou „fake news“, které předáváte sami sobě. Má to svou hloubku, pokud se nad tím zamyslíte. Je to důvod pro studium koherence. Abyste mohli odložit tyto nahrávky, pak musíte pochopit pravdu, která je čistá a nádherná – totiž že to, co se stalo v minulosti, není to, co se stane v budoucnosti.Není to tak navrženo. Tato budoucnost má totiž zcela a naprosto odlišné světlo…

.

Předám vám něco velkého. Nepřichází to od vás, ale vzejde to od jiných, kteří k vám přijdou a budou vám něco tvrdit, ono se to pak ve vás usadí, abyste pak mohli vstát a přijít se svou pravdou. Někteří vám říkají, že něčím nemůžete být nebo že něco nedokážete, že něco nebude nikdy fungovat… to vám tvrdí autority. Chci, abyste to propojili s kontroverzní pravdou. Doktor vám na základě svého vzdělání, výzkumu a aktuálních vyšetření řekne, co se stane s vaším tělem. Ve starší energii by to mohl být dokonce „rozsudek smrti“. A pak se váš mozek, srdce, celá trojice, o které jsme hovořili, ponoří na nové dno a přemýšlíte, jak to přežít, co bude dál… to jsou ty nejstarší falešné zprávy, které kdy existovaly. Vidíte, není zde žádná vědomá reakce nové energie, která by řekla: „Tohle tvrdí vaše přístroje, ale není to to, co vidí mé vědomí. Když začnu hovořit se svou buněčnou strukturou, spraví se to a vaše přístroje to potvrdí. Později se vrátím, abych vám to ukázal.“ Tohle je nové světlo, kdy můžete začít hovořit se svou buněčnou strukturou ve svém nitru – pokud ovšem neuvěříte těm falešným zprávám. Je to kontroverzní, protože se lidé budou ptát, jestli je ta diagnostika správná nebo ne. Ona je správná – ale jen pro ten okamžik a pro toho lékaře!Ne pro vás. Pokud tomu uvěříte (diagnóze), pak se propadnete na nové dno a nepochopili jste tuto zprávu správně. Nové vědomí Země dokáže pohlédnout do očí tomuto druhu věcí. Představte si, jak hledíte tváří v tvář chorobě a říkáte: „Nemáš šanci, protože tě miluju!“ (Kryon se směje.) Můžete se ptát, jak byste tohle mohli říct chorobě. To protože se rozpustí, odejde a zmizí. Ve skutečnosti tím říkáte„Miluji sám sebe až příliš, než abych dovolil, aby mne tohle ovládalo, zabilo nebo mě to jen učinilo nemocným.“

.

Drazí, tohle je pro někoho až příliš, než aby si to dokázal třeba jen představit. To jsou také falešné zprávy. Jediné zprávy, které jsou pravdivé, jsou ty, které jsou výsledkem spojení většího zdroje, kterému říkáte Bůh, Duch, Střed. Bůh ve vašem nitru je váš základ, on je vaší pravdou, z toho vycházejte. Ne z toho, co slyšíte ve zprávách. Ne z diagnózy od svého lékaře. Ne z toho, co vám řekli vaši rodiče, přátelé nebo učitelé, kterým důvěřujete.

.

Přesuňme se tedy k té největší současné falešné zprávě. Jste připraveni? Největší falešná zpráva je ta, že jste se zrodili hříšní. Že si nezasloužíte tu být. Že se podle nějakého podivného příběhu stalo cosi, kvůli čemu musíte trpět. Podle toho začínáte na samém dně a nemůžete se dostat nikam dál. Nic před vámi není, zrodili jste se hříšní. Všechny tyto věci jsou v nízké energii. Dovolte, abych se vás na něco zeptal – když bylo vaše dítě dostatečně staré, aby rozumělo jazyku, kterým hovoříte, pohlédlo do vašich očí a zeptalo se vás: „Mami, tati, kdo doopravdy jsem?“ co byste mu řekli? Ze středu největší lásky, jakou coby matka nebo otec můžete cítit – pohlédli byste mu do očí a pověděli mu: „Je mi líto, že ti to musím říct, ale nemáš šanci.“ (Publikum i Kryon se smějí.) Smějete se, protože je to absurdní. Přesto to přisuzujete té největší lásce, která ve vesmíru existuje. Připisujete to Bohu a věříte tomu. To jsou FAKE NEWS – naprosto FALEŠNÉ ZPRÁVY. Takhle to vůbec není.Rodíte se velkolepí a všechno vám funguje. To jen samotná planeta se pohybuje na úrovni, kde není vše zcela aktivní, protože se lidstvo rozhodlo operovat na úrovni 35%. Jinými slovy – přestože všechno už je na svém místě a může fungovat, nízká energie minulosti tomu bránila. Proto to nefunguje dobře (pozn. překl.: mluví zde o DNA), ale náhle se nacházíte v novém světle a v nové oblasti (vesmíru), což nakonec způsobí mír na Zemi.

.

Fungujete lépe než kdykoli předtím. Vy všichni to víte, matky, dcery, psychologové – vy hledíte do očí dítěti a říkáte mu, že si zaslouží každičký kousek úplně všeho, co jen dokáže přijmout. Že může jít až na vrchol. Že je nádherné a ničím neomezené. Tohle nyní říkáte dětem a ony si to zapamatují. Přesto se vám někteří snaží namluvit, že největší láska ve vesmíru vás sem přivedla coby nehodné. To přeci nedává smysl!

.

Kde se dnes nacházíte ve scénáři falešných zpráv? O čem vám bylo řečeno, že to nedokážete? O čem vám medicína tvrdí, že se vám to stane? To všechno je falešné. Je to to nejlepší, co dokáží s pomocí přístrojů zkoumajících vaši chemii. Oni ale nedokáží změřit velkolepost vašeho vědomí, které je tak mocné, že ho nezastaví žádná diagnóza.

.

Jak dlouho byste měli žít? Fake news!A vy jim to věříte kvůli všemu, co na vás valí média. Překročili jste určitý věk a teď byste měli něco udělat… tak jako všichni ostatní. (Kryon se směje.) Měli byste chytit stejné nemoci jako všichni ostatní, protože jste překročili určitý věk. To jsou falešné zprávy. Pokud vám vaše média podsouvají tyto věci, pak je prostě vypněte. Jděte někam, kde můžete pochopit fakta, která chcete pochopit, v čase, kdy je chcete pochopit. A ne tehdy, kdy je na vás někdo vykřikuje, jak je tomu u veřejnosti obecně.

.

Drazí, tohle všechno se jednoho dne změní. A přijde generace, která nebude tolerovat falešné zprávy, které vidíte dnes. Přijde generace, která se bude podílet na politické scéně – na tom, jak milí a uctiví mohou být k sobě političtí kandidáti. (Kryon pobaveně.) Budou se rozhodovat čistě na základě toho, jak soucitní vůči sobě tito kandidáti jsou. A vítěz? Tím bude ten nejsoucitnější. To přichází! Protože tohle bude to, co veřejnost uvidí a na co bude reagovat. Snadno rozpozná, co je falešné. Dnešek v politické aréně? Viděli jste, jak se to vyvinulo ve staré energii? Podle toho byste měli svého oponenta „popravit“ na veřejnosti. Přimět ho padnout na kolena a vytahovat na něj věci, o kterých nikdo nic neví, abyste ho hluboce ranili… Nadejde den, kdy to bude považováno za naprosto barbarské! Soucit je klíčem.

.

Chci, abyste sledovali falešné zprávy a smáli se jim. Už je to pryč. A teď nemluvím o vašich médiích, drazí. Mluvím o tom, co vám kdo řekl, ale nebylo to pravdivé. Situace, která je dnes před vámi, ať už je jakákoli, může mít laskavý výsledek, ke kterému vás dovede bublina světla, která vás obklopuje. Mění věci, zatímco kráčíte životem. Tohle je Kryonovo poselství. Je to poselství Adironndy. Tyto channelingy uslyšíte z tolika zdrojů, že se to začne obracet a vy uslyšíte spoustu dobrých zpráv o potenciálu nových lidí na této nádherné Zemi. Staré duše, stále provádíte náročnou práci (heavy lifting – viz předchozí channeling), ale nepotrvá to navždy.

Proto tolik milujeme lidstvo. Úžasné.

A tak to je.

Kryon

.

Zdroj originálu: http://www.kryon.com/ - „Fake news“ - MP3 – 31:05

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Marie Kuchařová (www.kryon.webnode.cz)Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

zpět