3-2018 Kryon

Akášický vývoj

Tento živý channeling byl přijat ve Wilmingtonu, Severní Karolína, 10. března 2018Tento živý channeling byl upraven [Leem a Kryonem] a doplněn pro lepší porozumění čtenářů. Často se totiž stává, že živý channeling má v sobě energii, kterou psané slovo nenabízí. Užijte si tedy toto obohacené poselství přijaté ve Wilmingtonu.


 

Zdravím vás, moji drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Už bylo zmíněno, že existují energie, které jsou neviditelné, ale které vědí, kdo jste. Jestliže jste návštěvník, který toto poslouchá (čte) později, zde znamená to samé i pro vás. Protože toto je posvátný prostor, ve kterém jste se rozhodli poslouchat v nitru, a jestliže budete poslouchat dále, všechny tyto energie, které jsou v této místnosti v tomto okamžiku, jsou stejně tak i vašimi energiemi.

.

Každý jste člověkem – respektovaným a oceňovaným, každý z vás. Je zde doprovod, který nenásleduje jen mne; spíše je to doprovod, který se vyvinul z různých duchovních energií v této místnosti. Je to doprovod, který přichází, aby sledoval, ocenil, zdánlivě se vám usadil na klíně a zaťukal vám na nos, jen aby vám sdělil: „My jsme tady, my jsme tady, my jsme tady.“

.

Před lety jsem to řekl: „Nikdy nejste sami.“ Myslíme to vážně. Je nemožné být sám díky systému, který je milující a duchovní. Tolik z vás došlo k pochopení a uvědomění, že, zaprvé, jste součástí božského systému a, zadruhé, jste zde na přechodnou dobu. Toto putování duše, které provozujete, vytváří dočasnou cestu, až do příští cesty a příštího života. Je to pokaždé ta stejná duše. Takže, moji drazí, díváme se na ty starobylé mezi vámi, a je zde tolik úcty, že jste součástí Země po tak dlouhou dobu.

.

Přejeme si rozšířit učení z minulého týdne. Pokud byste neměli představu, čeho se týkalo, je to v pořádku. Začínáme vždy tak, jako byste to nevěděli, tak aby to byli kompletní. Minulý týden jsme vás uvedli do konceptu čištění toho, čemu říkáme vaše Akáša. Nyní mi dovolte, abych přesto definoval Akášu znovu. V průběhu zaujmeme k této diskusi velkou úctu a respekt s ohledem na to, co znamená pro každého z vás. Uvnitř vás, lidské bytosti, právě teď, existuje aktivní záznam všeho, co jste kdy udělali na této planetě. Je tam opravdu vše. Tento záznam má nakonec dopad na vaši DNA. Až se reinkarnujete, poslední život je potom zahrnut a vy přicházíte s touto energií, čerstvou. Avšak je tam všechno, co jste kdy zakusili, zatímco jste byli na planetě.

.

Akáša není „soupis“ věcí

Toto je důležité a my jsme to učili už dříve. Vaše Akáša není nějaká lineární reprezentace historie, jakou byste mohli nalézt v nějaké knize. Akášický záznam se netýká činností člověka. Týká se lidských energií a emocí, a není to zapamatováváno lineárním způsobem jako stránky v knize. Naopak, je to vše seskupené dohromady.

.

Jaké to pro vás bylo? Měli jste krátké nebo dlouhé životy? Kde jste na planetě byli? Jaké byly ty různé kultury, různé tváře, různé jazyky nebo různá jídla? Jaké to bylo být ve válkách, být bojovníkem a zabíjet druhé? Jaké to bylo být na bitevním poli a být zabit? Vy všichni jste byli – vy všichni. Toto jsou energie, ne pouhé zážitky nebo činnosti.

.

Jaké to je, utopit se? Tolika z vás se to stalo. Jaké to je stále ztratit děti hned při porodu? „To musí být strašné!“ řekne někdo. A máte pravdu, je! Avšak když přijdete na planetu v době, kdy pouze každé druhé dítě přežije déle než 1 rok, ani jim nedáváte jména, dokud jim není 90 dnů! Byli jste to vy. Jaké to je? Jaké to je probudit se a uvědomit si, že coby stará duše máte informace, které jdou proti tomu, co se obvykle učí o Bohu? Jste zticha a neřeknete nic, že? Jaké to je, být vyloučen každým ve vesnici, žít v osamění a zůstávat naživu jenom proto, že máte magické léčení, které kmen příležitostně potřebuje? Možná máte nějaké léčivé informace od Gaii, abyste léčili důležité lidi kolem vás? To je váš život. To jsou ti, ke kterým dnes mluvím, staré duše. Jaké to pro mě je, říkat vám, že existují civilizace, ve kterých jste žili, a přesto nejsou zaznamenány ve vaší oficiálně známé historii?

.

Vaše Akáša nese záznamy všeho – úplně. Informace, které jsou v tomto multidimenzionálním skladovacím prostoru každého jednotlivého člověka, který nyní poslouchá, jsou plné energií z minulosti. Dnes je však důležité říci, že tyto energie se mění. Mluvili jsme o tom dříve a ukázali jsme, že rozdíly mezi vaší dodávkou energie akášického záznamu se dnes velice liší od toho, jak tomu bylo před 10 lety. To je to, co se mění. Ve starší energii vám akášický záznam často předával informace o obtížných vzpomínkách. Někdy je to složité. Proč je tomu tak? „Kryone, proč je Akáša pro někoho tak zneklidňující, že musíme mít čtenáře minulých životů, aby nám pomohli zapudit z naší paměti některé věci? Tyto minulé vzpomínky nás udržují v noci vzhůru a je těžké s nimi pracovat. Proč je tomu tak? Jaký druh rovnovážného systému to způsobuje?

.

Odpověď zní, že to je systém svobodné volbyKam směřuje vědomí lidské bytosti, tam směřuje vědomí nebo vzpomínka Akáši. Lidské vědomí, a bylo tomu tak po staletí, si pamatuje dramatické věci – věci, které vás děsí a věci, které si nechcete pamatovat. Máte pocity, které nedokážete vysvětlit. Tak tomu bylo až do současnosti.

.

Energie toho, co vám dává Akáša se mění

Minulý týden jsme vám předali informace a cvičení, které vám připomněly moc, kterou máte nad svým vlastním tělem. Řekli jsme vám o vhodnosti přerámování Akáši. Požadovali jsme, vašimi vlastními slovy, aby si Akáša přestala vzpomínat na negativitu a dramata a místo toho si vzpomněla na minulou nádheru, uplynulé dobré časy a řešení, která jste nalezli. Pro některé by to znamenalo vzpomenout si na porod – na tu hrdost, radost a ohromující nádheru, laskavost mnoha věcí. Je to tam, protože všichni jste to zažili! Je to všechno tam. Řekli jsme vám, abyste nařídili své Akáše, aby přestala s programy staré energie – těmi „pásky“, které hrají pořád dokola – a místo toho vám poskytla něco, co jste neočekávali – nádherné vzpomínky. Mění to ten zbytkový, negativní bzukot na pozadí. O tom jsme vám řekli.

.

Takže kam to odtud pokračuje? Mohlo by se zdát, že se točíte v kruhu. Ale já vám chci sdělit, co se stalo s Akášou a co to přineslo. Akáša se nikdy nezměnila, ale lidské bytosti to viděly a přepsaly pravidla. Povím vám o tom, abyste trochu porozuměli tomu bzukotu, který někteří z vás mají, ale napřed provedu aktualizaci.

.

Mezi posluchači jsou i ti, kteří zde byli minulý týden. Někteří se nejen účastnili cvičení, ale budou poslouchat channeling a účastnit se znovu. Ti, kteří o tomto nikdy neslyšeli, to uslyší poprvé a zúčastní se, a tisíce se zapojí potom. Někteří budou něco cítit. Jak jsem říkal, někteří nebudou cítit nic, protože načasování je pro vás vším. Vy jste na této planetě jedineční, takže nikdy nenastane doba, kdy vám předáme informace o jedné „ezoterické pilulce“, která dělá pro každého tutéž věc. Někteří z vás na tom musí pracovat, opakovat informace, aby tělo pokračovalo v poslouchání té samé věci. Ačkoliv vám to povím, tělo to slyší jasně už poprvé. Ach, slyší to – slyší to a začíná na tom pracovat, i když si vy nemyslíte, že to dělá. Takže tím tajemstvím je víra.

.

Náhlé objevení se zlých snů

Zde je jedna aktualizace: Někteří z vás mají najednou zajímavé sny. Mohl by to být sen, který vás zavede zpátky do okolností, které byly nepohodlné. Mohly by to být okolnosti, které vás udělají „menším, méněhodnotným“, posunou vás zpátky v čase, kdy došlo ke zradě. Možná, že vás to vrátilo zpátky do nepříjemné pracovní situace nebo věcí, které se staly v minulosti. V tom snu jste v minulosti, ale energie opravdu vypadají jako kdyby se znovu děly. Potom jste se ráno probudili a řekli: „To opravdu není to, v co jsem ve snu doufal. Nyní mám zbytkovou negativní energii po zbytek dne, protože ten sen byl tak skutečný. Nepotřeboval jsem se vracet zpět a cítit to všechno zase znovu.

.

Ach, ano, potřeboval! A zde je důvod: tento sen byl váš závěr, kvůli tomu, o co jste žádaliMusíte se vrátit zpátkyMusíte se podívat té energii pevně do očí. Někdy jsou to věci, které jste nikdy nechtěli vidět. Někteří z vás ještě přesto nejsou hotovi, protože problém je větší než vaše energie. Toto je akášický záznam ve své nejlepší podobě. Je to akášický záznam pro tento životní cyklus ve své nejlepší podobě.

.

V Akáše často znovu najdete topení se nebo těžkou smrt, abyste je mohli konečně odložit. Možná vás ten sen zavede na bitevní pole, kde jste někomu vzali život, a ta vzpomínka ve vás uvízla a byla ve vás celé věky. Najednou se objeví sen a vy se cítíte hrozně! „Právě jsem někoho zabil, a cítím to celé znovu; Je to ta nejhorší věc, která se mi kdy stala. Nemohl bych to udělat, ale udělal jsem to. Cítím to.“ Potom se zeptáte: „Co je na tom vhodného?“ Teď vám to povím: Je to uzavření. Znamená to, že je to pryč. To je to, co to znamená. Takže jestliže jste tím, kdo má tyto sny, blahopřeji! Funguje to. Vaše afirmace jsou vyslyšeny.

.

Vidíte, jak ten systém funguje? Musíte do toho jít, protože jste tomu nechtěli čelit. Dokonce ani ve snu, kde tam musíte vstoupit a cítit se na chvíli nepohodlně, vás to nezraní. Ale pro tyto chvíle Akáša pracuje s vámi, aby vám řekla: Aby se to odstranilo, musíš se na to podívat.“ Mnoho z vás to právě teď dělá. V tom pohledu je úplné a naprosté čištění. Nevrací se to zpátky, drazí. Toto je moc, kterou dnes máte, a my jsme vám o tom řekli minulý týden. Je to mnohem silnější než dříve.

.

Chci vám říci více o Akáše. Je nádherná. Jaký to systém! Je to systém vzpomínek, který je mocný! Umíte si představit otevření akášické knihy s jednou stránkou? Jedinou stránkou! Ta jedna stránka je všechno, co jste kdy udělali. Je to pouze jedna stránka, protože je multidimenzionální. Tou jedinou stránkou jsou tisíce svazků energie, která není lineární. Ty vzpomínky vylétávají, dostávají se přes zdi a stropy a nejsou v žádném pořadí. Nemusí být.

.

Umíte si představit, že se vrátíte zpět a spatříte, kým jste byli a co jste uskutečnili? Myslíte si, že je zde nějaké měřítko v akášickém záznamu, ne pro horor a drama, ale pro krásu? Myslíte se, že existuje nějaké měřítko moudrosti? Kolik jste se toho naučili v průběhu životů? Jak by se vám líbilo, kdyby vám to bylo dnes představeno? Bylo by to vaše, protože jste si to zasloužili, a umožnilo by vám to kráčet z místa na místo a nedělat tytéž chyby. Okamžitě byste poznali, když vám někdo říká pravdu. Když ráno vstanete, můžete pocítit laskavost, která říká: „Toto je dobrý den. Je to dobrý den, protože já jsem zde. Je to dobrý den, protože posvátnost ve mně vidí posvátnost v Gaie. Je to dobrý den, protože znám své předky. Je to dobrý den, protože ti, kteří se mnou dnes vstoupí do vztahu, to budou cítit také.“

.

Historie Akáši a jak se vyvinula

Povím vám, co se v historii stalo. Akášický záznam je s vámi od doby osetí Plejáďany, když jste začali dostávat posvátné informace. Je zde od samého začátku. Začali jste se probouzet s duchovními znalostmi velice brzy. Staré duše na této planetě ji měly vždy. Vy jste ti, kteří nesou tyto informace. Je to nádherné a prosté a přišlo to z hvězd. Přišli jste z toho, co je Bůh. Bůh vás vidí jako nádherné. Energie stvoření, které jste byli představeni – Bůh, Duch a Tvořivý zdroj – byly tak vysoko nad jakékoliv vědomí, které jste kdy na této planetě viděli, že to neumíte popsat. Je to čistá láska, čistá láska zářící jasněji než cokoliv, co si dovedete kdy představit. Je to soucit s vámi, soucit tak nádherný, že když se vrátíte na druhou stranu závoje, budete si na ni jasně pamatovat. Koupete se v nádheře písně, která nepřetržitě hraje, která nutí vaše srdce zpívat s ní. To je Bůh. Nemohu vám předat nic většího. Neviděli byste to. Nerozuměli byste tomu. To je Bůh.

.

Lidské bytosti se začaly v průběhu času rozvíjet a nalezly posvátné systémy, aby se mohly propojit s vírou. Jeden z prvních systémů, který se rozvinul v této civilizaci, jste nazvali hinduismus. Mluvili jsme o tom i v Indii, kde jsme to odhalili poprvé. Byl to přístup originálního systému. Oslavoval jednotu se vším. Ale byl jedinečný ve srovnání s tím, co máte v rukou dnes, protože hinduistický systém byl bez proroků. Šel přímo ke zdroji, aniž by zahrnoval nějaký hierarchický lidský systém, kde musíte projít „skrze“ někoho, abyste nalezli Boha. Nikdo nemusel nic dělat, jen vnímat pro sebe nádheru Boha. Bylo to jakési přijetí jednoty se vším, tak jak to přetrvává dodnes.

.

Ale akášický zápis se rozvinul do něčeho jiného – karmyKarma je přímo odvozena z akášické energie. Dějí se vám věci, které potom vytvářejí určitým způsobem energie, jež vás vyzývají, abyste je čistili nebo s nimi pracovali. Pokud tak nečiníte, mohou se zabudovat a ovlivňovat vaše myšlení. Karmický systém by vás vyzval, abyste vyčistili to, co nechcete a pracovali s jinými entitami (pomocníky) v hinduismu, kteří by vám pomáhali čistit negativitu. Mohli byste ji kompletně vyčistit. Mohli jste jít na nějaké místo, kde jste byli plně osvícení, protože jste neměli žádnou další karmu. Tato víra v čištění negativity v nitru existuje i dnes.

.

Moji drazí, připadá vám zajímavé, že tohle je přesně to, co jste dělali minulý týden? To byl systém čištění Akáši. Avšak karma v tomto cvičení scházela. Když jsem před 29 lety dorazil, jednou z prvních věcí, které jsem vás učil, bylo, že karma fungovala ve staré energii, ale v této nové energii už není potřebná. Už nepotřebujete energii, která vás i nadále tlačí tak, jak to dělá karma. Dnešní energie představuje automatické karmické čištění a tak už karma není hráčem, leda, že byste si to přáli. Řekli jsme vám, že v tomto okamžiku vašeho života nemusíte být vláčeni žádnými energiemi. Ve vašem duchovním systému už není karma potřebná. Toto je kontroverzní, samozřejmě. Ale tak je to se vším, co vám říkáme, co bývalo charakteristickým ve velmi staré energii a s tlustým závojem.

.

Podívejte, kým jste dnes. Přicházíte na tuto planetu s plnou znalostí. Nepotřebujete, aby vás něco tlačilo a vláčelo proto, abyste dostali lekci. Jste už za tím. Také přicházíte čistí, připraveni dát se do práce. Máte na práci jiné věci než pracovat s karmou. Dokonce i dnes někteří říkají: „Co si mám počít s karmou?“ Dokonce i potom, co jsem vám předal tu dobrou zprávu, že si s tím nemusíte dělat starosti. Někteří se budou hádat, samozřejmě, aniž použijí dobrou duchovní logiku. Možná je načase, prověřit, čemu věříte? Chci, abyste se podívali na sebe a řekli: „Opravdu to potřebuji? V tomto bodě mojí duchovnosti, jako starou duši v této nové energii, zraňuje mně to nebo mi to pomáhá? Zdržuje mě to na cestě? Povznáší mně to?“ Potom se rozhodněte.

.

Polidšťování Boha

To, co se stalo dále, je opravdu, ale opravdu zajímavé. V průběhu tisíců let jisté systémy začaly překrucovat celou představu Akáši a karmy. Chci vám představit lidský koncept hříchu. Chci, abyste pochopili tento Kryonův termín, který často používám: Polidštění systémuPolidštění je slovo, které používáme, když redukujete všechny části nějakého duchovního systému, aby vyhovoval tomu, co je lidskou přirozeností. Když polidštíte Boha, uděláte Boha člověkem se všemi lidskými povahovými rysy. Začalo to hned. Dokonce před hříchem. Řekové udělali své bohy tak lidskými, že byli nefunkční. Na začátku charakterizovali mytologii trestu, jako nějakého otce trestajícího dítě. To se potom stále stupňovalo. Dnes ve vaší moderní kultuře máte Boha, který na vás shlíží a soudí vás za vaše chování. Hřích je definován jako všechno, co se Bohu nelíbí.

.

Chci vám říci něco, co možná v tomto bodě pochopíte nebo taky ne: Bůh není člověk.Neexistuje žádný pojem jako znelíbení se Tvořivému zdroji Univerza. Je to čistá láska. Bůh nemyslí tak jako vy. Bůh nemyslí vůbecBůh JE. Bůh nemá konstrukty vědomí tak jako vy. Jaké by bylo vědomí čistého soucitu a lásky? To si nemůžete představit.

.

Neexistuje ani počátek nějakého vědomí, které by mohlo být aspoň blízké tomu, které máte vy – ani blízké. Přesto jste rozvinuli protiřečící si systém – nádhernou lásku Boha a současně Boha jako nějakého zlého, dysfunkčního otce. Dovolte mi, abych se vás znovu zeptal, znovu a znovu: Vzal by někdo z vás nějaké dítě, bez ohledu na to, co by provedlo, a hodil ho na místo, kde by zaživa věčně hořelo? Kdo z vás, rodičů, zvedne ruku a řekne: „No, udělalo něco špatného. Zaslouží si to.“? Nikdo z vás – ani jeden z vás! Přesto toto je Bůh, o kterém učíte své děti – Bůh trestu a pravidel. To je lidský atribut, moji drazí. Přemýšlejte o tom.

.

Celý výplod hříchu a trestu se kompletně rozvinul z lidské mysli. Je to výplod lidské bytosti vložený na Všemohoucího. Stvořitel vesmíru tímto způsobem nefunguje. Novinka: Na nebi nebyly žádné války! Žádný padlý anděl. Toto celé je práce lidské mysli fungující v lidské psychice, a nemá vůbec nic společného se soucitem stvoření, které vás miluje mimo veškerá měřítka.

.

Ale to, co se teď kvůli tomu stalo, je akášický záznam, který si všechno pamatuje. Včetně tohoto polidštění božího učení, a tak teď máte nového energetického hráče, kompletně stvořeného lidmi: VINU. Takže akášický záznam, který si vše pamatuje, začíná transformovat tyto systémy a vytvoří vinu. Teď litujete toho, co jste udělali a co cítíte ve svém akášickém záznamu. Teď se v noci probouzíte, vzpomínáte si na něco, co jste udělali v minulém životě, ale teď jdete kvůli tomu do pekla. Zhoršuje se to, že?

.

Teď tady sedíte a nevíte, co si máte myslet. „Je-li Bůh skutečný, je Bůh nespokojen s tím, kdo jsem? Minulou noc jsem měl sen. Nejsem si jistý, co znamená, ale jsem si docela jistý, že jsem udělal něco špatného. Proto jsem měl samozřejmě ten sen. Jsem trestán. Bojím se. Bojím se, že nedělám věci správně a hodlám za to platit.“

.

Tato celá představa se odvozuje od vašeho akášického záznamu. Energie vašeho záznamu, doslovně, byly potom upraveny vašimi kulturami do karmy, a následně do hříchu a trestu. Všechny ty stejné reakce a pocity se potom začaly dostávat ve vědomém stavu stále níže, aby vás přivedly ve frustraci na kolena. Lidská bytosti, bojíš se Boha. Bojíš.

.

Stop. Připadá vám to jako něco, co by vám přinesl „ten nejvyšší známý existující soucit“? Ne. Zní to přesně jako to, co by vám předali lidé a nadále v tom pokračovali. Je v tom protimluv. Dokonce to ani nedává smysl, že byste měli přivést sebe na místo, kde byste se báli toho, co je ve vás, co je tím nejvíce laskavým, úžasným, milujícím, co zde kdy bylo. Byli jste přemluveni k tomuto pojetí – od narození jste na to byli trénováni. Jestliže přemýšlíte jako člověk, je to pravděpodobné.

.

Někoho to možná uráží, ale to není mým záměrem. Záměrem Kryona je osvobození a osvícení, otevření krabice, odpečetění vyšší pravdy. Zde je prohlášení: S Bohem není spojen žádný soud. Bůh, který vás stvořil z lásky, vložil do vás kousek sebe samého – říká se mu duše – a miluje tuto duši jako sebe saméhoVy jste součástí Tvořivého zdroje všech věcí. Vaše duše je pro vás záhadou, ale pro Boha ne.

.

Kam to směřuje? Co bude dál?

Kam bude dál pokračovat evoluce Akáši? Co se stane? Zde je moje předpověď: Na planetu přichází odhalení. Přichází soucit, přerámování a přepsání některých z těch věcí, o kterých jsem vám právě řekl. To je to, co se má stát. Vím to proto, že jsem to už viděl dříve. Přináším vám tuto historii, abych vám ukázal, odkud pocházejí některé z vašich současných myšlenek, co se stalo ze systému, a co bude dál. Poslouchejte: Tato nádherná tajemství, která jste znali, protože někteří z vás byli Lemuřany z původního kola učení, se musela skrývat a nesměla se učit, pouze udržovat.

.

Zde je pro vás další protimluv: Tajné společnosti, o kterých si dnes myslíte, že jsou to jen výplody konspirace, začaly jako ty, které udržovaly tajemství toho, co jste se naučili v Lemurii! A v této nové energii začínají vykukovat. Začínáte vidět, jak organizace začínají odhalovat, co znají a čemu věří, a ty informace budou „metafyzickou 101“ [začínající metafyzikou]. Začínáte sami vytvářet organizace, abyste učili tyto věci otevřeně, ne v tajnosti. Poslouchejte: Připomínám vám, že je to jedno z prvních období v historii, kdy jste schopni to dělat, aniž by někdo za vámi přišel nebo jste byli zavíráni nebo ještě hůře. Stále v některých kulturách existují zákony, které vás varují, abyste byli opatrní a neposlouchali channelery nebo nenavštěvovali jasnovidce, čtenáře energií. Kvůli tomu existují tací, kteří se stále bojí vylézt ze skříně („komůrky“, kde se schováváme před duchovní pravdou) s pravdou o lásce. Skříň Pracovníků světla! Nechtějí vylézt ze skříně, protože když to udělali minule, bylo to strašnéTeď už nebude.

.

Ještě další koncept

Teď mi dovolte předat vám další koncept, aby to bylo ještě víc matoucí. Jestliže se hodláte stát trochu více multidimenzionálními, moji drazí, budete muset mít co do činění s jiným druhem atributu ve vaší Akáše. Dávejte pozor na tuto novinku, zatímco to shrnu: Dovolte mi znovu odhalit shrnutí, že v této nové energii, systémy víry, které se staly tak špatnými, jakými se staly, které vám daly tyto věci, začnou být ve svém přístupu osvícenější. Tyto náboženské systémy začnou vidět, že to neodpovídá lásce, kterou učí. Některé z těch doktrín budou změněny, aby dávaly smysl s původními učeními mistrů. Dojde k odlehčení „nákladu“ (toho, co skrze mysl, naši víru v „přirozeno“ zatěžuje naše životy – pozn.překl.)Pravidla se změní jen pozvolna, jak tomu bylo po celé věky a celá desetiletí. Začne se to zase dít – návrat k jedné z původních myšlenek, že Bůh je v nitru každého člověka. A během toho bude tento předpoklad vnímán jako primární, bez ohledu na to, kdo jste nebo jaká je vaše víra. Toto budou mít lidé doopravdy společné. To nastartuje svět, který se vytáhne z toho, kde je, na místo, kde už nebudou války. Takové je shrnutí.

.

Teď mi dovolte, abych vám řekl něco, s čím se potřebujete vyrovnat. Existuje představa, že časový úsek, ve kterém se teď nacházíte, vytvoří novou trať, která bude zcela osvícená, nádherná, čistá, jasná a připravená posunout vás vpřed ve světle se zbrusu novými informacemi. Teď vám ale něco povím, protože budou tací, kteří se na to budou později ptát, když se jim to nestane. Toto je urychlená, pokročilá informace o vašem akášickém záznamu, se kterým budete muset pracovat takovým způsobem, jenž si budete muset představit skrze svou intuici, a také budeme mluvit o budoucnosti. Pro lineární mysl to je matoucí.

.

Nový čas na Zemi – nová Akáša

Čas je v kruhu a vždy byl. Pro fyziky je čas komplexní, ale pro vás je všechno lineární. Pravdou je, že ten nejdůležitější koncept času je multidimenzionální, kvantově umístěný ve středu atomární struktury, a vy si jen neuvědomujete ten kruh. Avšak teď musíte pracovat s touto novou vědou, protože vám to poslouží k lepšímu pochopení.

.

Představte si železniční koleje. Coby lidská bytost jste na těch kolejích jako nějaký vlak – jakýsi lidský vlak. Supíte kolem tímto vlakem. Můžete jet po kolejích jen kupředu, protože ten vlak nemůže jet nazpět ani v obráceném směru. Vždy jede směrem k budoucnosti. Ty koleje jsou vždy nataženy před vámi jako vaše budoucnost a to za vámi je minulost – to, co jste udělali. Tak to vidíte.

.

Teď chci, abyste k tomu přidejme malou změnu. Řekněme, že tentokrát ty časové koleje běží všude kolem planety. Na chvíli zapomeňte, že nemůžete položit koleje na oceán. Jen předstírejte. Takže koleje jsou se sebou spojeny a je to jedna kolej. Samozřejmě, že je vidíte pouze natažené jako přímou trať před sebou a za sebou, protože nemůžete vidět za horizont. Ale počkejteJestliže ta trať je jedna kolej kolem zeměkoule, znamená to, že nakonec vaše budoucnost míří do vaší minulosti! Sledujete mě až dosud? Tady lidi ztrácím.

.

Vy vyrážíte po té samé koleji před vámi, po které jste cestovali před tím, když jste obíhali zeměkouli. Je to vaše minulost, kterou na té trase probíháte! A co je přesně ve vaší minulosti?

.

Je to vyryto v kameni vašeho akášického záznamu! Ten koncept je tentoSetkáte se se svou Akášou v budoucnosti. Někteří z vás nechápou, co to je, a budou zvažovat, že všechno, co jste udělali, selhalo, protože to tu je znovuJiní z vás to rozpoznají. „Aha, to je fraktál času. Leží to na kolejích, protože ta trať si pamatuje, co se stalo. Takže místo toho, abych to absorboval, přijal a musel to celé udělat znovu, vyčistím to cestou. Vlastně už budu očekávat, že to tam je! Ve skutečnosti to uvidím a dokonce to vyčistím předtím, než se to ukáže. Víte, já očekávám, na co si vzpomenu.

.

Je to příliš komplexní? Toto jsou otázky, které zodpoví jedině budoucnost. Právě jsem vám předal něco, co je cenné, takže byste si neměli myslet, že jste selhali, moji drazí. Co je to nový člověk? Je to ten, kdo teď slyší a říká: „Moje Akáša už tady není, aby mě rozčilovala, ale vychází z ní už jen laskavost. Umím rozeznat, co jsem udělal a cestou to opravit. Nikdy nemusím udělat znovu tytéž chyby, protože je vidím, když přicházejí!“

.

Říkám vám, že na trati existují přímo před vámi věci, které se objeví, a vy si budete myslet, že je to návrat do minulosti – ale není tomu tak. Je to něco, na co se jako moudřejší podíváte a řeknete: Poznávám to. To je stará energie. Jdi ode mě pryč. Už tím znovu nebudeme procházet.“

.

Kryone, přijde doba, kde budeme moc vyčistit celou Akášu, včetně toho, co je před vlakem? To by bylo akášické čištění minulostisoučasnosti a budoucnosti.“ To je komplikovanější a je to samozřejmě další krok. Říkám vám o tom proto, abyste nebyli překvapeni. Přijdou procesy, aby vám pomohly. Ale protože tomu budete rozumět, až to přijde, nebudete zmateni. Nebudete si myslet, že jste udělali něco špatného. Nebudete se vracet zpět do viny. Naopak, podíváte se na to a řeknete: „Kryon říkal, že to přijde a tady to je. Temnota vždy chce, abychom si mysleli, že má větší váhu. Jednou tomu tak bylo, ale už ne.“ Potom se můžete usmát a ona okamžitě zmizí, jakmile poznáte, co to je. Je to minulá stará karmická energie, která je před vaším vlakem, kterou jste již vyčistili. Tudíž je to jen stín. Dáme tomu dokonce i jméno. Dejte si pozor na stínovou karmu! Dejte si pozor nastínovou Akášu! Jen si vzpomeňte na toto poselství a nazvěte to tím, čím to je.

.

Toto byl komplexní channeling. Je to něco, co si možná budete chtít poslechnout znovu (nebo znovu přečíst). Je to něco, co možná budete chtít znovu navštívit, abyste slyšeli tato slova. Chystám se na závěr. Ti neviditelní jsou zde stále. Chci, abyste jen na okamžik pocítili jejich blahopřání vám. Kdyby mohli ovinout své ruce kolem vás, cítili byste to. Cítili byste tolik lásky. Potom by vám předali poselství a řekli: Nebojte se budoucnosti! Odhoďte staré strachy. Minulost se nevrací. Je to úplně nová stezka, po které jste nikdy dříve nekráčeli, stezka bez předpovědí. Položíte koleje, které nebyly nikdy před tím položeny. To je to, čím se pro vás stává budoucnost.“

Toto jsou věci, které mám pro tento den.

A tak to je.

KRYON

.

Zdroj: www.kryon.com – Kryon channelling – Akashic evolution
Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Iva M. (www.kryon.webnode.cz).Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

zpět