3-2018 Kryon

Neobvyklé odpovědi

Tento živý channeling Kryona byl přijat ve Phoenixu, Arizona, 3. března 2018

.

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Zmíním se o věcech, o kterých jsem už dřív mluvil, kvůli novým posluchačům. Ve staré energii vypadal channeling jinak. A důvodem byla stará energie. Člověk musel udělat mnohem víc věcí, přijít na určité místo, na které se doslova zrcadlila druhá strana závoje, kde mohl ustoupit stranou a obdržel čisté poselství. Někdy to kvůli adaptaci biologie trvalo dlouhou dobu, bylo zapotřebí zvláštního dýchání, aby se dostal do bodu, kde by byl v čistém meditativním stavu. A to, co vidíte nyní, je okamžité. A odpověď na otázku: „Proč by to tak mělo být?“ je různá. Závisí to na jednotlivci, ale důvodem je, že už neexistuje něco černobílého, toto a tamto, ty a ty. Je to splynutí.

.

Před lety jsem se zeptal svého partnera, jestli je připraven na další krok, a on řekl ano. A tím krokem bylo splynutí. Řekl jsem mu, že si hraje s Kryonem na kostel a on se mě zeptal: „Co to je?“ A já jsem mu odpověděl: „Tam člověk podává zprávy ze židle, obleče si jiný šat a pak přijde Kryon. A když to skončí, vstane ze židle a převleče se.“ Nikdy o tom nepřemýšlel. Dodal jsem: „Možná je načase, abys to, co tvoříme my dva spolu, nesl sebou po celý život.“ To vidíte dnes. A to není všechno. Když jsme vám řekli, že každý může channelovat, pak je to toto splynutí, o kterém mluvíme. Začíná intuitivním pocitem, až dozraje k rozhovoru. Je to splynutí člověka s Bohem uvnitř. Základní prvek příběhu o stvoření je stále s vámi – Bůh uvnitř.

.

Rád bych probral řadu otázek. Nebude jich moc. Budou to otázky, o kterých jsme hovořili už dříve, ale ne v tomto roce 2018. Bude to poprvé, co tyto otázky probereme a rozvineme pro tento rok. Ale na rozdíl od jiných let, ve kterých jsme o těchto otázkách mluvili, budou odpovědi odrážet něco úplně jiného. Před vámi je nové paradigma. Dokonce i v rámci otázek, které kladete, zatímco tu sedíte na židlích, se projevují předsudky. A vaše předpojatost je starší energií, ve které stále ještě skutečně nechápete, kam vede cesta, kde jste byli a co přijde dál.

.

Otázka 1.: Co bude dál?

Zahrňme tedy první otázku do channelingu, který nazveme Neobvyklé odpovědi. Ta otázka zní: Co přijde dál, Kryone? Mluvil jsi o tom, co je, o celém posunu. Co přijde dál? Nějaké další překvapení? Co bude dál?

.

Zde je moje odpověď. Chci, abyste se se mnou vrátili a možná si pohovořili s vašimi prarodiči nebo praprarodiči, podle toho, jak jste staří. Byli vtaženi do druhé světové války. Všichni byli ve válce. Jaká byla hlavní otázka, kterou si položili? „Co bude dál?“ Vraťte se s nimi na konec války. Pokud přežili – a na úplném konci, kdy všechno bylo zničeno, všechno bylo v troskách, a země vypadala, jako by mířila směrem k nejisté budoucnosti – na co se ptali? „Co bude dál?“ Posuňte se o 20, 30 let dál doprostřed studené války. 50 000 jaderných zbraní, které mířily na sebe navzájem. A tehdy jste se ptali: „Co bude dál?

.

A dnes tu stojíte a ptáte se na totéž. Tady je odpověď. Přestaňte klást takové otázky. Tady je důvod: Váš „trénink“ ve staré energii byl důkladný a vy jste dokonce ani nevěděli, že jste jím procházeli. Bojíte se budoucnosti. Nechcete žádné nečekané věci. Pokud jste patřili k mladým mužům, kteří se zapojili do jedné organizace, kde se hodně tábořilo, jejím heslem bylo: „Buď připraven!“ V tomto prohlášení je třeba se podívat na to „proč“. Protože pokud nejste připraveni, můžete zaniknout. Pokud nejste připraveni, budou se dít špatné věci. To je zakotveno v lidském vědomí, že za rohem se mohou objevit problémy, nějaké nepříjemnosti. Přemýšleli jste o tom někdy? Analyzovali jste někdy otázku: „Co bude dál?“ Vždycky vede k frustraci, vždycky.

.

Co kdybychom vám řekli následující: Co bude dál? S někým se setkáte a to změní váš život.“ Co byste udělali? Řeknu vám, co byste udělali. Rozhodilo by vás to, bylo by to příliš mnoho informací. Nový člověk se neptá: „Co bude dál?, protože to je stará otázka založená na strachu.

.

Otázka, která nyní, v nové energii, vyvstává, není vůbec otázkouJe to prohlášení:Nebojím se budoucnosti. Ať už se stane cokoliv, bude to pro mne tak laskavé, jak to ani nedokážu očekávat. Očekávám dobré, protože to bude odrážet mou velkolepost.“

.

To je to, kým jste! Ne někdo přikrčený strachy, který říká: „Nevím, co bude dál.“ To je zvláštní odpověď, že? Opusťte paradigma, které klade takové otázky.

.

Otázka 2: Jak mohu být pozitivnější?

Je tu další otázka, kterou slýcháme: „Je těžké být pozitivní, Kryone, když všechno kolem mě je ve zmatku a chaosu, děje se tolik špatných věcí. Je těžké být pozitivní. Snažím se, co můžu, abych přemýšlel pozitivně, abych byl pozitivní, snažím se o všechny ty věci, o kterých mluvíš, ale vše, co vidím kolem sebe, nepůsobí dojmem, že by se věci zlepšovaly. Jak můžu být víc pozitivní, Kryone?“

.

​Nu, zeptejme se housenky, jak jsme to již udělali v tolika channelinzích. Tady je housenka, červ, který se plazí po zemi. Začíná procházet procesem podobným tomu vašemu. Její proces je mnohem kratší, ale velmi podobný tomu vašemu. Začnete s ní rozhovor a řeknete jí: „Víš, to, co je před tebou, je zázrak. Sama sebe nepoznáš. Nebudeš už podobná červu. Nechtěl jsem ti to říkat, protože tomu nebudeš věřit.“ A housenka řekne: „Víš, zrovna končím. Zakrátko se chystám zalézt do své rakve. A ty mi vyprávíš o tom, že má budoucnost by měla být opravdu dobrá?“ A vy odpovíte: „Jo, nemáš ani tušení, co se stane.“ A housenka se zatím souká do toho, o čem si myslí, že je její rakev, a zavře se. Housenka začíná procházet metamorfózou, kterou procházíte i vy. A pokud byste jí řekli, že opustí zem, bude létat nad stromy a bude jedním z nejkrásnějších stvoření na Zemi, uvěřila by tomu? Uvěřil by ten červ tomu, než by se vsoukal do té věci, které nerozuměl? Odpověď zní: Nikdy byste červa nepřesvědčili, že se změní v motýla.

.

Ne, nedokážete myslet pozitivně uprostřed zmatku a chaosu, protože jste vycvičeni, že chaos a zmatek znamená nebezpečí a smrt. Pokaždé, když dojde k takovým změnám, ať už ve vaší ekonomice nebo politice nebo je to něco mezinárodního, vše, co vidíte, je problém, nesnáz. To je váš obvyklý pohled. Všechno, co vidíte, je problém. Místo toho byste mohli s elegancí, která vychází z vyzrálosti, prohlásit: „Navlékl jsem si svou Akášu, aby mi něco připomněla, možná nějaké proroctví, možná něco z jiných planet.“ Tohle je začátek úžasné metamorfózy lidstvaA v této době to bude vypadat, že se objevuje hodně smrti, hněvu, nepatřičných věcí, jak se temnota snaží získat to ztracené. Bitva je blízko, než vyjde slunce. To je odpověď a je to neobvyklá odpověď na otázku: Jak mohu být pozitivnější? Tím, že porozumíte a pochopíte, čím můžete procházet.

.

Otázka 3: Jak mohu pomáhat jiným lidem?

Kryone, chci pomáhat druhým, nevím ale jak, tolik se toho kolem mě mění. Chci pomáhat druhým, to je to, co chci dělat se svým životem.“ Třetí otázka. Ale odpověď bude stejná jako vždy. Bude jen hlubší než kdykoli předtím, protože zahrnuje procesy, které neexistovaly před rokem 2012. Jak můžete pomoci druhým? Jaká je nejlepší cesta? Tím, že budete pečovat sami o sebeTím, že se stanete soucitnou lidskou bytostí, která se stane multidimenzionální, abyste svými myšlenkami mohli posílat energii jiným lidem po celé planetě.

.

Dnešní výuka se týkala síly a moci vědomí a jak nyní i věda vidí, vědomí je spoluhráčem v oblasti fyziky. Vědomí může změnit realitu! A vy tu sedíte a ptáte se, jak můžete pomoci ostatním, aniž byste pochopili, že ten nástroj máte přímo před sebou! Čím víc se měníte a chápete to, kým jste, začínáte se uvolňovat v náručí Ducha, přestáváte si dělat starosti a mít obavy ze všeho, tím víc budete přitahovat ostatní. Lidé kolem vás, ve vaší rodině, to uvidí a budou se na to ptát. Ti na problematických místech, které neznáte, obdrží vaši energii, protože jim můžete vysílat věci, které jim přinesou pokoj, aby se mohli lépe rozhodovat sami za sebe. Vždy je tu možnost svobodné volby. Ale co můžete udělat, je obklopit energií někoho, kdo se trápí nebo má smutek, aby pochopil, že Bůh je s ním, že se o něj postará, že je v pořádku truchlit, zatímco je milován, místo aby se cítil jako na samotném okraji života, aby byl sklíčený nebo měl možná i sebevražedné myšlenky. Můžete posílat energii, abyste obklopili lidi láskou, porozuměním a soucitem. A v tomto ochranném kokonu pak učiní jiné volby, které budou rozumnější, protože se budou cítit milováni, chápáni, budou klidnější a vyrovnanější sami se sebou i se situací, ve které se ocitli. Doufám, že jsem vám to správně vysvětlil.

.

Jak mohu pomoci druhým?“ Pečujte o sebe. Nepojmenovávejte ty, kterým chcete pomáhat. „Ale Kryone, mám sestru a bratra, mám toho a onoho.“ Pečujte sami o sebe, budou to vědět, budou to vnímat. Váš soucit se šíří všude. To je a vždy bude nejlepší odpověď v této nové energii.

.

Otázka 4: Jak se mohu vymanit ze strachu?

Jak se mohu odpoutat od strachu? Kryone, snažím se co nejvíc, ale mám pořád strach. Pořád mám strach. Ať už jsi v minulosti říkal cokoli, nestačí to. Jak se mohu vymanit ze strachu?

.

A odpověď zní: tím, že pochopíte, proč se bojíte. Nedal jsem vám žádný protokol, že? Nezadal jsem vám žádné cvičení, že? Nepředal jsem vám žádná fakta, která byste měli vědět, jak byste se mohli vymanit ze strachu, že? Řekl jsem, že se můžete osvobodit od strachu, pokud pochopíte, co je příčinou. A ten, kdo má strach, namítne: „Co tím myslíš, co je tou příčinou? Je to jen lidská přirozenost, že mám strach.“ Ne, není. A řeknu vám proč. Byli jste vychováni žít ve stavu strachu, cvičili vás v tom už od narození, protože starší energie vždy vidí změnu jako něco špatného. Jakákoli změna může znamenat smrt, nebo ještě hůř, možná i konec civilizace. Obrovské změny na planetě jsou děsivé, protože jste byli vychováni v tom, že takové jsou. Část této výchovy pochází z duchovních systémů, které tvrdí, že jste se narodili špinaví, hříšní, a pak se to ještě zhoršuje. Jiné strachy do vás zaseli rodiče, když vám říkali: „Buď opatrný/opatrná, dávej pozor na tohle, dávej pozor na tamto, protože o tom nic nevíš, neznáš to, může to špatně skončit.“ To je další změna paradigmatu, že?

.

Jak se vymaníte ze strachu? Rád bych, abyste pochopili, že to je předsudek. Bát se je předsudkemLidé s vysokým vědomím se nebojíJsou obezřetní. Mají svá tykadla nasměrovaná na energii zítřka. Pohybují se dnes s energií, kterou cítí a vnímají skrz intuici a ano, také skrz channeling. Člověk bude mít pro sebe k dispozici takový druh channelingu, aby věděl, kam má jít, kdy vykročit, co to znamená. A na žádném z těchto míst neřekne: „Mám strach.“ Protože to pochází z předsudků podmíněných výchovou, která vždy říká: „Mějte strach ze všeho, co neznáte.“

.

Říkám vám, drazí, že tohle je jedna z největších změn. Světlo, které dnes nesete, je jako světlomet. Světlo, které dnes nesete, je jako maják. Je tak zářivé, tak jasné, že když vstupujete do tmy, není tam temnota. Nemůže kvůli vám existovat. Nemůžete procházet tmou, když máte světlo tak jasné, že před ním temnota uteče. Světlo ozařuje cestu před vámi. Už se nemusíte ptát: „Proč mám strach?“, když máte světlo. Nemusíte se ptát: „Co je tam za rohem?“, když to můžete vidět. To je zcela nová perspektiva. To byla odpověď na čtvrtou otázku. Zvláštní odpověď na základní třídimenzionální otázku staré energie.

.

Otázka 5: Kdy se to zlepší?

Čekám, čekám tak dlouho.“ (Kryon se směje) Drazí, tohle je zvláštní, velmi zvláštní situace, ve které se lidé zasekli. Máte zlepšení přímo před nosem, je všude kolem vás, ve vaší kultuře, obklopuje vás, objevuje se ve vašich zprávách, ve vašem životě, projevuje se u ostatních lidí, ale nepřichází rychle ani zběsile. Je to postupná změna.

.

A tady se objevuje další předsudek: „Dokud neuvidím žádnou zásadní a dalekosáhlou změnu, není to žádná změna!“ Budete muset počkat padesát let a pak se ohlédnout zpět, abyste mohli říct: „Nu ano, podívej, změnilo se to.“ Namísto toho, co vidíte ve zprávách, kde vidíte jen to horší, se na temných místech začíná projevovat integrita. Začínají se tam měnit systémy, protože se starají o lidi. Mění se to uprostřed vší té zkázy, smrti a nerovnováhy, které vidíte. Podívejte se na to, co všechno se posouvá. Obal integrity se začíná hýbat a měnit. To všechno teď sledujete. A pak zvednete ruku a zeptáte se: „Kdy se to změní?“ I v tom je předsudek: „Není to dostatečně rychlé, Kryone.

.

To je lidský problém, drazí. Vy lidé, můžete ty změny provést tak rychle, jak chcete. Jste v rychlém jízdním pruhu a ani to nevíte! Proto tak dlouho trvá, než se kultury posunou a změní. Učiním teď prohlášení, které jsem dosud neučinil. Ocitli jste se v zatáčce. Jiné civilizace potřebovaly mnohem delší dobu. Začínáte to vidět, uvědomovat si to a posouvat se s tím. To je to děsivé, protože změna, kterou vidíte jako postupnou, může uvádět do pohybu i jiné věci. A to je to, co vám nahání strach. Když se ukáže temnota a vytasí proti vám svůj meč, znamená to: „Je tu příliš mnoho světla, pokud vytasím svůj meč ještě trochu dál a tvrději, lidi to vyděsí a světlo zhasne.“ No, světlo nezhaslo, do současné chvíle to neudělalo.

.

Znovu opakujeme: Dva kroky vpřed, jeden krok zpět. Takové je učení. Temnota se automaticky nezmění na světlo a Země nebude hned jiná než dřív. Potrvá to generaci, možná dvě, možná tři. Ale už to začínáte vidět a vnímáte to.

.

To byla odpověď na číslo 5, které je numerologickým ekvivalentem změny. Až se vrátíte a budete studovat Kryonova poselství, začnete analyzovat, jak Kryon dělá to, co dělá, objevíte odhalení v odhalení. Vykládám tyto věci tak, aby se vám při jejich studiu jednoho dne odhalily nové věci. Když vám začínám předávat řadu věcí, jsou většinou ve skupinách po šesti. Právě jsem odhalil tajemství, na které už dokonce přišli ti, kteří studují Kryona. Seznamy totiž často obsahují šest bodů. A to proto, že šestka znamená harmonii, dokonalost, to, čím je Bůh v lidské bytosti.

.

Otázka 6: Jaký nástroj?

A to nás přivádí k poslední, šesté otázce. „Co je to za nástroj, který dnes můžeme využít, nástroj, o němž možná nic nevíme, nástroj, který je nový od roku 2012, nástroj vědomí, který umožňuje, aby se věci stávaly pro nás, pro druhé, pro planetu a který urychluje přechod do světla?“ Řeknu vám to. Je to nástroj, kterému nevěříte. Je to nástroj, který přichází. Je to nástroj, o kterém jsem mluvil dříve. Je to nástroj, kterému nevěříte kvůli vašim předsudkům o realitě, když se ptáte na otázky 1 až 5.

.

Je to tento nástroj: Vaše vědomí vytváří realitu. Ať chcete vytvořit cokoliv, je možné to vytvořit prostřednictvím vědomí, které je čisté, soucitné a očekává laskavost, protože si to zaslouží. Je to tak mocné jako nikdy dřív na planetě, že jednoho dne to bude docela běžné. Až se pole začne víc projevovat a laskavost harmonické fyziky se začne víc odhalovat, pochopíte, co skutečně znamená koherence. Je to nástroj nového vědomí.

.

Pokud nechápete, co jsem právě řekl, je to jen proto, že to ještě nevíte. Právě jsem vám něco předal. Přichází to. Jste tak silní, že dokonce i nepostižitelné slovo „vědomí“ začne být pochopitelné a fungující – že si můžete vytvořit to, na co si myslíte. A protože člověk začíná přemýšlet jinak, jeho tvoření bude harmonické. A nakonec prostřednictvím vědomí– teď dobře poslouchejte – vytvoříte civilizaci, která si už nikdy nebude sama škodit a ubližovat. Zpočátku to bude ošklivé, nebude to laskavé, nebude to soucitné, bude to barbarské. Tohle je však nový nástroj, který vytvoří civilizaci, která už nikdy nebude válčit. A to bude začátek pokročilé planety.

.

Není to zas tak příliš vzdálené. „Kryone, přál bych si, abych to teď viděl, přál bych si, abych to mohl vidět teď.“ Ano, uvidíte to. Drazí, s měkkým srdcem a soucitem, s láskou k jiným lidem, ano, pracujete na tom. Zaséváte semínka, která pak porostou v dalších lidech. Nedělejte si žádné starosti. Budete tu, abyste to viděli, vy všichni. Staré duše, skoro každý z vás se vrátí. Uvidíte to. Protože v této době dozrávání je reinkarnace odlišná. Už jsem vám o tom říkal. Nechci, abyste se toho obávali, dokonce ani nechci, abyste o tom přemýšleli. Smrt nemá žádné žihadlo. Vrátíte se chytřejší, moudřejší a zdravější než jste byli, a budete žít déle. Taková je budoucnost.

.

Bez ohledu na to, co si myslíte, že se děje na této planetě, když se housenka souká do něčeho, co považuje za svou rakev, může být zdánlivý konec všeho možná jen začátkem létání, života, krásy, vzletu k oblakům. Snažte se dnes tyto věci pochopit. Zasloužíte si to. Je to velkolepost toho, kým jste a Boha ve vašem nitru.

A tak to je.

Kryon

.

Zdroj: www.kryon.com – Odd answers – MP3 – 28:29 min.


Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložil Jana S. (www.kryon.webnode.cz).Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

zpět