3-2019 Kryon

„Walk-in a zážitek blízké smrti“

Tento živý channeling byl přijat v Asheville, Severní Karolína, 23. března 2019.

Tento živý channeling byl upraven [Leem a Kryonem] a doplněn pro lepší porozumění čtenářů. Často se totiž stává, že živý channeling má v sobě energii, kterou psané slovo nenabízí. Užijte si tedy toto rozšířené poselství přijaté v Asheville.

.

Zdravím vás, moji drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

To, co bude následovat, jsou nové informace o něčem velmi komplexním. Bude to považováno jako vždy za kontroverzní, [Kryon se usmívá] a ona kontroverze pochází od těch, kteří se naučili všechno o jistých duchovních atributech a kteří udržují tyto informace jako „způsob, jak to funguje“ po mnoho a mnoho let.

.

Jednou z těch nejtěžších věcí, kterou může jakákoliv lidská bytost udělat, je vystoupit z omezení informací, do kterých se narodiliOno „omezení“ je popisem víry v nějakém paradigmatu, které dává jedinci smysl, protože tak byl vycvičen a naučen. Jestliže vás něco učí celý život, potom se to stane pravdivým. Toto omezení víry vám také dává smysl, protože vás to mnohokrát učili vaši milovaní nebo učitelé, které jste respektovali a milovali. Dává to smysl, protože když se učíte určité věci, včetně těch, které jsou duchovní a metafyzické, akceptujete určité předpoklady a zabetonujete je do své „pravdy“. A já teď najednou přicházím a předávám vám naprosto odlišnou perspektivu.

.

Ještě předtím než vám ji předám, vám řeknu, že je to pro vás nová perspektiva, protože energie této planety začíná podporovat rozvoj porozumění. Jestliže jste věřili některým věcem týkajícím se přírody, a potom přišel mikroskop, který vám ukázal naprosto odlišné paradigma, museli jste vystoupit ze starého omezení víry. Tak je tomu i u tohoto poselství.

.

Multidimenzionální jevy, moji drazí, které jsou zcela a naprosto mimo dimenzi, ve které žijete, se vám zdají zvláštní a nepochopitelné. Nemůžete pochopit multidimenzionální život, který by mohl existovat způsobem, který neodpovídá vaší definici života, protože vše, co máte, je 3D biologie.

.

Měnící se paradigma vyžaduje přehodnocení

Co si myslíte o světle? Je světlo živé? Řeknete: „No, není. Neodpovídá běžným požadavkům. Nevypadá to, že by se rozmnožovalo nebo samo sebe skrze určité procesy podporovalo,“ zaškrtnete seznam věcí, které neodpovídají vaší naučené definici života. Potom se naučíte něco v laboratoři, na místě konání ne-živé vědy: Zdá se, že světlo má „volbu“. Změní se, jestliže je přítomna nějaká lidská bytost! Světlo mění formu, jestliže ho pozorujete! To je téměř příčinný vztah s lidským vědomím. Takže, kam se tím dostáváte, jelikož to vnáší další otázky? Co je živé? Co není živé? Jestliže něco dokáže vnímat vaše vědomí a díky tomu dokonce něco rozhodnout, je to živé? Jaká je vaše definice života? Předávám vám to jen proto, že to co přijde dále, je extrémně komplexní a rozbíjí další paradigmata víry.

.

A opět otevíráme dveře diskusi, která je stran lidské duše nádherná. Lidská duše není tím, co vás učili. Dokonce, i když sledujete Kryonova poselství, dostáváte jen povrchní informace – jakási shrnutí o komplexnosti, nádheře a velkoleposti vaší duše.

 

Lidé používají slovo „duše“ tak jednoduše. Na lodi hlásíte množství „duší na palubě“. Je to jakási reference na počet lidských bytostí, protože tak to vidíte. Potom se obrátíte k duchovnímu učení a ptáte se: „Co je duše?“ Odpověď, kterou uslyšíte, bude obsahovat mnoho popisů, ale většina z nich je lineárních – jedna duše, jeden člověk.

.

Moji drazí, máte jen jednu duši a ta je s vámi celý život. Ale vězte: Tato vaše duše existovala předtím, než jste přišli na tuto planetu a na tento svět jste přišli s ní, žijete s ní, potom opustíte tuto Zemi a ta duše odejde na druhou stranu závoje. Duše, tak jako Bůh, je věčná. Je částí duchovního systému všehoTakže, napadlo vás, že by duše mohla být vaše „pravé“ já? Lidská část je dočasná a duše je trvalá. Mnozí dokonce stále věří, že přichází na planetu jen jednou. Mnozí vám řeknou, že duše je zde pouze na chvíli a potom odchází a už se nikdy nevrací zpět. Existuje mnoho rozdílů a představ.

.

Nejvíce intuitivní představy o duši

Podívejme se na původní intuitivní informace na planetě o lidské duši, předtím než byly spláchnuty generacemi pravidel a variací okolo toho. Původní duchovní systémy této planety – ty opravdu původní – hleděly na duši jako na nějakou neinkarnující se entitu, která se vrací stále zpět. Tyto systémy takto pohlížely na energii toho, čemu byste dnes říkali karma. Karma byla definována jako vyjádření energií lidských životů z vašich vlastních minulých životů, jež mají energie přenesené do vašeho současného života. Skoro jedna třetina planety stále věří tímto způsobem. Více než dvě miliardy lidí na této planetě věří v reinkarnaci jako způsob života. Tyto koncepty jsou ty nejintuitivnější, jaké můžete na této planetě nalézt, a velice často raná intuice reprezentuje základní pravdu.

.

Komplexnost

Dnes se v moderní duchovní společnosti duše často stává velmi lineární a jednoduchou informací, skoro jako by došlo ke zpětnému vývoji do nějaké zvláštní dětské verze. Samozřejmě sděluje, že máte duši od Boha. Zatímco je zde na Zemi s vámi, nějak se poskvrnila minulým lidstvím (přicházíte sem nečistí, hříšní). Potom když zemřete, je navěky trestána, jestliže nevěříte v ty správné věci. Vidíte, jak se to velice liší od „prvotní intuitivní“ víry?Pojetí Boha se změnilo z „milujícího Stvořitele“ v „člověku-podobného otce a soudce“ (nemluvě o stvoření mučícího ďábla k potrestání duší).

.

Pravda je složitější

Pro ty, kdo následují metafyzické učení, se odpověď na otázku: „Co se stane, když zemřete?“ stává stále složitější. Seděl jsem před vámi mnohokrát a předával vám informace o štěpení duší. Žádal jsem vás, abyste aspoň zvážili otázku: Co je vaše vyšší Já?Je to jakási vyšší část vaší duše nebo vaše výše vibrující část? Kde je? Pak vám říkám, že není nic takového jako výraz „kde“, když dojde na multidimenzionalituLokace samotná je lineární představa, a když vám povím, že duše je vždy všude ve všech částech galaxie, je to pro vás velmi matoucí. Potom se ptáte: „Tak kde jsem já?“ Odpověď je „ano“.

.

Vaše duše je připojena k (části) Tvořivého zdroje, který je multidimenzionální a je všude a vždy. Pro mnohé to znamená, že vaše duše je částí Boha. Není lokální a existuje všude. Ani jednoduše nepřichází spolu s vámi. Moji drazí, vaše duše je také ještě „tam venku“ ve vesmíru, dokonce, i když se procházíte zde. To se těžko chápe, že?

.

Počkej minutku, Kryone, máš na mysli, že moje duše není kompletně v mém těle?“

.

Správně. Jak byste mohli mít nějaké Vyšší Já (duši) a mít to vše ve svém těle? Část vašeho Vyššího Já musí být také někde jinde, protože obsahuje příliš mnoho energie na to, aby ji mohlo obsáhnout jedno lidské tělo. Takže, je-li to pravda, potom vaše duše je skutečně minimálně ve dvou částech. Potom si uvědomte, že toto je element rozštěpení duše. A dále, toto slovo rozštěpení je špatně, protože dokonce i rozštěpení je absolutně lineární pojetí – máte jednu věc a ven vychází nůž a máte dva. To je rozštěpení. Tak to není ten způsob. Ale je to jediný koncept, který můžu použít. Vy nemáte žádné slovo, které je sloučením nebo souběhem sdílení. Jedna duše může být také částí milionu. To prostě není ve vašem chápání. Není to tam. A to, co bude následovat, je ještě složitější. Všechno, co vám předávám je představením složitosti toho, co mnozí nazývají „walk-in“.

.

Walk-in

V channelingu, který jsme vám před chvílí předali [na semináři], jsme seděli vedle učitelky Marilyn Harper. Když channeluje, moji drazí, zavírá oči a potom je otevře – a je někým jiným. Toto paradigma existence se pro ni odehrálo po zkušenosti, kterou pojmenovala walk-in. Její zkušenost byla v jejím životě dobře zdokumentována, a její popis odpovídá tomu, co metafyzici popisují jako způsob jakým walk-in funguje. Pojďme si promluvit o walk-in a jak podle předpokladů ve své základní formě funguje. Zde je ta představa:

.

Věnujete se svým vlastním záležitostem se svou vlastní duší apotom, kvůli něčemu neobvyklému, co brzy popíšeme, do vašeho života vstoupí jiná duše! Výsledkem je, že se tak změníte, že dokonce nepoznáváte, kým jste byli dříve. Je to tak překvapivě odlišné, tak jako tomu bylo v případě učitelky Marilyn, že dokonce i její syn se ptal: „Co jsi udělala s mou matkou?“ Tak hluboký je to posun a změna, a pro lidskou bytost existuje pouze jediná odpověď: Přesunuli jste duše – zažili jste walk-in.

.

Představa je taková, že duše, se kterou jste se narodili, se nějakým způsobem vzdálí, nebo zůstává na zadním sedadle a jiná duše nějakým způsobem přichází. A opakuji, tomu se říká walk-in. A předtím než budeme diskutovat o realitě toho, co by se mohlo odehrávat, chci mluvit o tom, kdy se tento atribut walk-in děje nejčastěji.

.

Příčinná souvislost walk-in

Je to nádherný příběh a v této místnosti jsou tací, kteří to zažili. Pro lidi je běžné zažít nouzovou situaci, ať už je to nějaká nehoda, cesta do nemocnice nebo něco doma, kde nastane událost nazývaná zkušenost blízká smrti. Dokonce i tento termín je používán nesprávně. Vaše definice smrti je velmi lineární, a ve vědeckém smyslu mnozí zemřeli několikrát na operačním stole. Tato zkušenost je tím, co metafyzici označují jako NDE, neboli zkušenost blízká smrti (tj. Near-Death Experience – pozn. překl.). Takže zde budeme tyto případy nazývat také tak, jako NDE.

.

Když mluvíte s někým, kdo zažil NDE, existují různé příběhy. I když jsou docela zajímavé, nejsou vždy pozitivní. Má to co dělat s vědomím toho, kdo měl tuto zkušenost. Ale v tomto případě nám dovolte promluvit o lidech s vysokým vědomím, kteří to zažili, a projevila se u nich změna.

.

Prožitek NDE a mozek

Co se děje během zkušenosti (zážitku) blízké smrti? Zaprvé, představa, že jste zemřeli, je nesmyslná. Zemřeli jste jen klinicky. Kdybyste byli mrtví, tak byste to věděli. Ale pro vás a vaše vědomí je smrt blízko. Když nastane dokonce jen začátek tušení ukončení systémů, které jsou nezbytné k životu – když přestanete dýchat, když se vám zastaví srdce, když systémy, které mají fungovat na základě okysličení, nemají kyslík – toto vše pošle signál mozku: „Smrt se blíží.“Mozek udělá něco, co si pak nikdy neuvědomíte – mozek pro to spustí program.

.

Když si mozek začne uvědomovat, že je smrt významná, dochází k něčemu krásnému: Je to jakýsi pojistný ventil. Je to vědomí benevolence, která k vám přichází, aby vás chránila před tím, o čem vám bylo řečeno, že je hrůza ze smrti. Začíná vám přinášet nádherné pocity laskavosti a světla, na které nikdy nezapomenete. Je to běžné skoro pro všechny z vás, kteří zažíváte pozitivní NDE. Je to také běžné u těch, které jste viděli přecházet. Neodcházejí s křikem hrůzou. Odcházejí pokojně a často s úsměvem. Toto je dar v rámci chemie vědomí, která poskytuje každé lidské bytosti příležitost odejít z jednoho života do jiného v míru.

.

Pro NDE: Ti, kteří zažívají tento program, se často vidí v jakémsi tunelu a možná spatří úžasné světlo a cítí dokonalou lásku Boží a nebojí se. Říkám vám, že to není přesné? Ne, toto je program a já vám říkám, že je velmi přesný. Váš mozek je programován na pravdu a v dobách, kdy se zdá být smrt zřejmá nebo by mohla být zřejmá, tělo nepozná rozdíl. Neví, jestli umírá nebo ne. Ale spouští program benevolentní lásky, abyste pocítili pravdu. Začíná vám ukazovat tu druhou stranu.

.

Pravda je taková, že vy, vaše vědomí, bude pokračovat. Přichází smrt, ale je nádherná! Není žádný konec, moji drazí. Toto není žádný hororový příběh. Není žádné zjevení s kosou přicházející za vámi. Naopak, přichází jiná, milující a nádherná realita a ta se zdá být v pořádku. Poslouchejte: Toto je jakási základní pravda, která je pevně zakotvená ve vašich buňkách a vašem srdci i mozku. Vaše šišinka se probouzí a vše spolupracuje, aby vám bylo zřejmé, že není nic, čeho byste se měli bát. To je láska Boha. Je to program smrti, ale to, co se často děje, moji drazí, je, že přežijete a vycházíte z této zkušenosti navždy změněni.

.

Protože se spouští tento program smrti, a přece ještě nejste mrtví, zažíváte jakýsi záblesk hluboké duchovní pravdy. Potom vystoupíte ze zkušenosti NDE a najednou všechno ve vašem životě vypadá jinak. Ó ano, je to jiné. Pro některé z vás to je tak odlišné, že to, co jste udělali (připravte se) je pozvednutí zkušenosti vaší duše do další úrovně vývoje. Vy si uvědomujete, že vaše duše je právě teď ve 3D, viďte? Rozšířená duše není ve 3D. Je to taková duše, která prošla NDE zkušeností. Jde to mimo vše, co byste mohli kdy ve svém dosavadním životě zažít a vy se tolik změníte, že se zdá, že jste jiným člověkem. Někdy jste tak zasaženi a dostanete se tak mimo to, kým jste byl dříve, že se někteří lidé mohou ptát, co se stalo s tím „druhým člověkem“. Chápete, co říkám?

.

Jedno je mnoho

Obdrželi jste konkrétně duši jiné lidské bytosti? Odpověď zní ne. To je kontroverzní, že? Ale proč se zdá, že to tak je? OK, teď přemýšlejme „out of box“ – mimo krabici (zvyků). Pojďme si skutečně identifikovat, co je ve vaší duši. Zahrnuje vaše duše případně rodinu nebo ty, které jste potkali v minulých životech, kteří splynuli s vaší duší? Odpověď zní, ano. Vaše duše není vaše vlastní, moji drazí. Má v sobě rodinu!

.

Zahrnuje v sobě vaše duše pouze jediné vědomí vás nebo také má vědomí toho, kým jste na Zemi bývali? Chápete, co mám na mysli? Kolik „osobností“ tam je?

.

Řekl jsem to dříve. Jste lineární! Vy se chcete podívat do zrcadla a říci: „Jeden člověk, jedna duše. Jeden odraz a tvář, jedna duše. Vlastním svou duši a není tam nikdo kromě mě.“ Ale co všichni ti pomocníci a průvodci, kteří přicházejí s vámi? Kde si myslíte, že žijí? Na stropě? Kde jsou ty energie toho, kým jste bývali ve svých minulých životech? Žijí ve vašem nitru! Doprovod, o kterém mluvíme, je váš. Je uvnitř vás. Přichází s duší. Jen se stalo, že vám byla svěřena tato nádherná, nevysvětlitelná, multidimenzionální věc, které říkáte Merkaba, aniž byste věděli, že obsahuje kusy a části vás a vašich pomocníků a rodiny. Vy všichni zpíváte píseň ve světle, o které jsme mluvili. Teď je to komplexní. Vaše Merkaba je vozem, do kterého je vaše duše zabalena a také tam není celá. Nyní je to ještě složitější. Je tam toho mnoho!

.

Ale zpátky k walk-in. Víte, kde jinde byste mohli spatřit tento atribut walk-in? Je to u pokročilých duší, u kterých nastalo velké probuzení, které je vytrhlo ze staré energie a vložilo do něčeho, co je naprosto nové a multidimenzionální a co vypadá úplně a zcela odlišně. Vidíte to každý den u náboženství kolem sebe, kde někdo zažil probuzení do lásky Boží. Nezáleží na tom, o které náboženství jde, protože láska je láska.

.

Řekli jsme vám to už dříve. Nezáleží na tom, jaký je to systém víry, protože to často přichází v době, kdy nějaká lidská bytost tonula celé roky ve staré energii a potom u ní nastal masivní posun vědomí. Snad je to nějaká léčba nebo je odhalena Boží láska pastorem nebo knězem nebo šamanem a člověk je zasažen naprosto novým paradigmatem uvědomění, že je zahrnut do lásky Boha.

.

Takže, pokud se to stane, jsou to walk-in? Hovořili jste někdy s nimi? Odpoví: „Včera jsem byl jednou osobou a dnes jsem jinou. Nikdy bych nedělal to co dříve, protože dnes mám lásku Boží.“ Možná, že vám citují jako důkaz písmo, protože pro ně je to absolutně základní pravda – láska! Cítí to ve svých srdcích a vědí, že jsou jiní. To se moc neliší od walk-in, je to tak?

.

Co se skutečně děje

Opravdu existují dva druhy této zkušenosti a několik odstínů mezi nimi. Ten první druh je takový, kde nějaký jednotlivec objevil sám sebe a začíná vývoj vnitřní duchovnosti. Ten druhý je takový, kdy se to zdá být ne objevením sebe sama, ale NDE nebo podobná zkušenost dovolí mozku spustit program smrti. Ale oba druhy vypadají velmi podobně, že? V případě Marilyn to byl operační zákrok. Operace bude docela častým katalyzátorem. Koneckonců jste odvedeni na místo, které není tam, kde jste normálně, a často jste v klidu. Toto je katalytická doba, a docela často je to doba, kdy duše říká: „Jsi připraven na další krok? Neděláš to, kvůli čemu jsi přišel.“ A na určité úrovni řeknete: „Ó, páni, jsem připraven. Pojďme!“ Potom vystoupíte jiní, než jste vešli. Ale potřebovali jste tu nouzovou situaci, abyste popostrčili to rozhodnutí, nebo NDE.

.

Poslouchejte, říkám vám něco, co byste měli znátNedostáváte jinou duši. Dostáváte svou vlastní duši (sami sebe), rozšířenou.

.

Řekli jsme vám už dříve, že proroci, kteří zde byli v minulosti, a někteří, kteří jsou stále zde, dokázali měnit fyzickou a emoční duchovní benevolenci tak moc, že vše, co jste chtěli udělat, bylo sedět u jejich nohou. Kam vstoupili, okamžitě vyrostly květiny a zvířata je následovala. Uměli transformovat fyziku na jídlo a vytvářet zázraky života. Toto je duše, která pracuje na velmi, velmi vysoké úrovni. Jediným rozdílem mezi nimi a vámi je stupeň, na kterém je duše plně aktivována s láskou a silou Tvořivého zdroje (Boha). Slyšeli jste to? Většina přicházejícího lidstva funguje na asi 30 procent. U mistrů je to 90 procent! Když přijdete do nemocnice při 30 procentech a vyjdete na 45 procentech, nikdo vás nepozná! Všechno, co se vás týká, bude jiné. Ale je to VAŠE VLASTNÍ DUŠE, která se rozšířila.

.

Kde se nacházíte?

Kde se v tom všem nacházíte? Až do tohoto bodu, walk-in je pro mnohé velmi zvláštní a já vám chci říci, že v této místnosti existují walk – in, kteří se sami tak nenazývají. Můžete ukázat na místo, kde jste měli zkušenost „Aha!“? Možná jste šli spát takoví a probudili jste se jiní, protože jste to teď pochopili? Možná to byla doba, kdy jste si dovolili mluvit způsobem, který říkal: „Duchu, jsem připraven na další krok,“ a v tom jste se navždy změnili?

.

Vnímání a energie walk-in

Dovolte mi, abych vám vyprávěl o jednom duchovním principu. Každý člověk má svobodnou volbu, ale nemůže jít zpátky na nižší, nevyvinutou úroveň duše. Předpoklad: Nemůžete jít nazpět! Jestliže ale zkusíte použít svou vlastní svobodnou volbu, budete v dysfunkci a nerovnováze. Ale potom ji nemůžete znovu nabýt nebo porazit starou energii. Vše jde jen jedním směrem – pouze vzhůru.

.

Učitelka Marilyn mluví o opětovném spojení s její „starou duší“. To je lineární představa, ale to, co se stalo, je velmi skutečné. To, co byla schopna dělat, bylo začít další krok ve vývoji její duše. Měla představu a poznání, že se dokázala sjednotit dokonce i s nižší energií její duše a znovu získat dobré věci, které tam byly – vzpomínky, děti, narození. To je zralost a vyváženost, dokázat se podívat na sebe, prominout a udělat pokrok. Takže to nebylo nějaké shledání se starou duší předtím, než došlo k walk-in zkušenosti, stejně jako to byl vzestup celé duše na novou, vyšší úroveň, aby jí to umožnilo učit to ostatní. Dokázala rozpustit své rozšířené já do minulosti způsobem, který byl vyzrálý, dával smysl a byl vyrovnaný.

.

Nechci, abyste dostali tuto informaci způsobem, který by mohl být znepokojivým. Chci, abyste pochopili velkolepost procesu vývoje vaší duše. Toto se děje mnohem častěji než si myslíte. Je ten člověk, který sedí před vámi, walk-in? Kdybyste se chtěli podívat na definici z mainstreamové metafyziky, tak byste řekli: „Možná.“ Přešel z jedné osoby k druhé. Dobrá, ve skutečnosti mu to trvalo několik let, ale stejně to zvládl. Je to walk-in? Odpověď zní, ne, není. A přece, když se podíváte na jeho minulý život, je tak odlišný, že mnozí, kteří jej znali, by to komentovali: „Kdy ses zbláznil?“Je to proto, že se vůbec nepodobá člověku, kterým byl nebo vedle kterého pracovali. Někteří říkají, že je to proto, že jej ovládla nějaká temná entita a změnila jeho život. To byla jejich realita, protože to je to, co se naučili, že se stane.

.

Zde je další duchovní axiomTi v paradigmatu nižší energie nemohou vzhlédnout k jinému, vyššímu, a porozumět mu. Musí ho zažít, aby ho pochopili. Tudíž, všechno, co je více vyvinuté se jeví jako hloupé nebo ďábelské těm, kteří tam nejsou. A opakuji, můžete vysvětlit barvu člověku, který vnímá jen černou a bílou? Sedíte okolo se svými přáteli a rozprávíte o odstínech modré a zelené a barvoslepý člověk si pomyslí, že jste všichni trochu blázniví. Nemůžete vzhlédnout k vyvinutějšímu paradigmatu a vnímat ho jako logický nebo fungující. Uvidíte pouze jakousi mlhu nedorozumění nebo možná šílenství z vašeho vnímání.

.

Moji drazí, chci vám předat pravdu. Duše člověka, kterého vidíte před sebou, se postupně vyvinula do toho, co vidíte teď. Není to nějaký walk-in. Ale to, co se přihodilo Marilyn, se stalo okamžitě. To je velký rozdíl, kvůli tomu, co se stalo mnohým postupně nebo po zkušenosti NDE. Začínáte se probouzet do větší pravdy a potom, jste-li plně přesvědčeni a dostatečně stateční, řeknete„Vím, že je toho víc! Drahý duchu, miluji tě! Bože, věřím ti! Ukaž mi, co potřebuji vědět!“ Potom dostůjte ověření, protože to je přesně to, co můj partner udělal na židli před 30 lety. Jako inženýr chtěl důkaz, že to je skutečně pravda, a dostal ho ve svém srdci takovým způsobem, který mohl popsat jen on. Staré duše na této planetě se začínají probouzet do větší pravdy, takové, která mluví o velkoleposti plánu, jak se vaše duše vyvíjí teď na Zemi, a co se děje kolem vás.

.

Moji drazí, to je začátek vývoje světla na této planetě. Aby se to stalo rychleji, temnota odhalí sama sebe. Už se to začalo dít. To všechno, moji drazí, reprezentuje začátek více světla a evoluci lidské povahy.

.

Staré duše, vaše duše se začínají probouzet. Walk-in je výsledkem rychlého probuzení pokročilé duše. Neomezuje to zkušenost. Rozšiřuje ji.

.

[Lee se obrací k Marilyn, která sedí vedle něj, když Kryon říká následující:]

.

Ty jsi opravdu velkolepá, drahá, a všechno, čím jsi prošla, Marilyn, je také velkolepé a bude pokračovat, protože vývoj tvé duše ještě není ukončen.“

.

Dobře poslouchejte: Vy všichni to máte. Máte schopnost se probudit do velkolepější pravdy prostým zkoumáním a zvednutím ruky a prohlášenímDrahý Bože, jestli je to skutečné, ukaž mi to.“ To je spravedlivý požadavek a bude oceněn. Takto to funguje, moji drazí, pro mnohé. Takové je poselství, které jste dnes potřebovali vyslechnout.

A tak to je.

KRYON

.

Zdroj: www.kryon.com – The walk-in and the NDE

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Iva M. (www.kryon.webnode.cz).Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

zpět