3-2019 Kryon

Spojenectví

Tento živý channeling byl přijat Lee Carollem v Asheville, Severní Karolína, 24. března 2019

.

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Esence channelingů se velmi často mění. Některé obsahují seznam nových věcí, které potřebujete znát, například různá odhalení procesů, vysvětlení, ale někdy nic z toho. A toto poselství, drazí, je jedním z nich. Je oslavou lásky.

.

Je velmi těžké definovat věci, které jsou mimo rámec působnosti vaší reality. Jediná věc, kterou znáte a která se dokonce podobá Boží lásce, je láska, kterou cítíte k sobě navzájem, ke svým dětem nebo zvířatům a která je někdy bezpodmínečná. Sdělili jsme vám, že Zdroj lásky Stvořitele, který je tak laskavý a zná vaše jméno, to dalekosáhle přesahuje.

.

Ani si neuvědomujete, že laskavost je všude kolem vás. Mluvím teď k těm, kteří mají pocit, že jsou obětí této planety. Když poslouchají takový channeling, jsou naštvaní nebo budou naštvaní. To už se dřív mnohokrát stalo. Můj partner pak dostane zprávu nebo dopis, nebo vyslechne v rozhovoru, jak je to všechno absurdní. „Jak můžete mluvit o laskavosti a lásce Boha, když je toho v mém životě tolik špatně?“ Jak vysvětlíte této osobě, že si sama vytváří to, že je obětí? Jak vysvětlíte takovému člověku, co je to energie – člověku, který se bojí opustit dům, protože by se mohlo opět něco přihodit, který očekává to nejhorší na každém kroku? Jak vysvětlit skutečnost, že to jsou afirmace? Pokud očekáváte, že budete obětí, pak jí budeteTakto funguje energie Země a nazývá se svobodná volba.

.

Už jsme vám tolikrát říkali, že člověk je mocný – mocný v jakémkoli směru, kterým se chce vydat.A pokud chce člověk vytvořit něco temného nebo obtížného, pak si takto „ustele“ po celý svůj život. A když pak uslyší poselství lásky, řekne: „To je absurdní, to je nemožné!“ Tito lidé nechápou, že si sami vytvořili přesně to, co se jim děje. Jediným důkazem by pro ty, kteří toto poslouchají (nebo čtou) a myslí si, že jsou obětí na Zemi, byl, kdyby svou pozornost zaměřili na něco laskavého a krásného, pokud by to dokázali. Strach je zvyk. A v této nové energii se tento zvyk mění na světlo. Kolem vás je laskavý postoj. A stále máte svobodnou volbu.Duch vás nemůže vzít, zatřást s vámi a říct: „Podívej se na to, podívej se na to!“ To musíte udělat sami. A mnozí z vás to dělají. Prostě vězte, že vás obklopuje laskavost. Přesto se najdou tací, kteří řeknou: „Všude kolem mě je jen temnota.“ A já bych jim odpověděl: „Ano, to souhlasí a nese tvé jméno. Ale kolem tebe je také laskavost Boha, jakmile sestoupíš z toho koně, na kterém jezdíš. Je to kůň strachu, a kdykoliv na něm jedeš, očekáváš, že tě povede ke strachu. A to také povede, protože k tomu od tebe obdržel instrukce.

.

Ach, chci vám vyprávět o laskavosti. Jste obklopeni tak laskavými procesy, nápady a světlem, že když o tom začnete přemýšlet, začnete hledat rozhodnutí a žádat o ně, najdou si vás. Možná vám říkali, že Bůh je velmi záhadný, tajemný a sídlí někde ve vzduchoprázdnu, ale já vám říkám, že je bezprostředně kolem vás, že přehlížíte znamení. Pojďme si popovídat o tom nejdůležitějším, od čeho se tolik z vás posluchačů (a čtenářů) samo vzdálilo. Adironnda mluvila na začátku channelingu o Gaie, a já v tom budu pokračovat. Drazí, když dostanete lásku Boha, je to navždy. Věděli jste, že se sami nemůžete z této lásky vyjmout? Ach, můžete se k ní obrátit zády nebo se vydat jiným směrem, to je svobodná volba. Ale Boží láska zůstává. Jakmile jednou tuto laskavost odhalíte, drazí, a ona začne vtékat do vaší buněčné struktury, pak ve vašem mozku neexistuje žádné tlačítko „delete“ (smazat), které by ji mohlo znovu vymazat. Ach, můžete to popřít, pak se ocitnete v odmítání. Nemůžete ji využívat a pak jste dysfunkční. Ale láska tu zůstává. Co vám tím chci sdělit je to, že vaše potenciální osvícení o tom, kdo nebo kde jste, nebo o míru, který můžete mít, zůstává navždy. Nemůže být znovu odstraněno jen proto, že uvažujete lineárním způsobem, že Stvořitel takto funguje. Odhalení Boha v nitru je navždycky.

.

A je tu pro vás tolik laskavosti! Už jste přemýšleli o tom, že Gaia ví, kdo jste? Přemýšleli jste někdy o tom, že i planeta samotná existuje určitým způsobem, aby zlepšila váš život? A to také dělá. Když se jdete projít do lesa, zná vás. Ti, kdo objímají stromy, vám to potvrdí, i když by nikdy na takovou akci jako je tady nepřišli ani by neposlouchali Kryonovo poselství. Jsou prostě spojeni s přírodou, protože je laskavá a protože v ní mohou vnímat lásku Stvořitele, spojenou s nimi, se stromy, trávou a ptáky. Drazí, nefantazírujete, když jdete ven do přírody a vidíte, jak se dějí nejrůznější věci.

.

Když byl můj partner se svou skupinou na jednom havajském ostrově se sopkou, zažili něco malého a přesto hlubokého. Ocitli se na okraji sopky s Kahunou (havajskou šamankou – pozn. překl.), která zpívala lemurijské písně. Země ji poslouchala a sopka ji vítala v celé své nesmírné vznešenosti. Skupina tam seděla a byla ohromená. Byl to den, kdy byla obloha jasná a bylo téměř možné vidět další sopku. A pak se objevil bílý pták. Kahuna ho hned spatřila, na okamžik přestala zpívat, usmála se a pak zpívala dál. Později řekla: „Viděli jste, co to bylo?“ Nikdo nevěděl. A ona řekla: „Ten bílý pták sem ve skutečnosti nepřiletí, pokud k tomu není nějaký důvod. Už jen ta sopka samotná, pach síry a všechny ty věci jim vadí, zvlášť když hnízdí. Nepřilétnou sem, pokud pro to neexistuje zvláštní důvod.“ A pokračovala: „Bylo to zcela jasné požehnání, že sem ten bílý pták přiletěl, zakroužil a pak zmizel. Znovu se vrátil, opět kolem nás zakroužil a pak odletěl pryč. Bylo to znamení přírody, Gaii, vesmíru, že všechno je v pořádku, že skupina slyší pravdu a je požehnána planetou.“ Někteří, kteří uslyší tento příběh, řeknou: „To je směšné. Pták je prostě pták a tento prostě letěl mimo své území. To nic neznamená.“

.

Ti lidé takto mluví, protože jsou vzdáleni myšlence, že existuje laskavé spojení s planetou. A ono opravdu existuje! Obyvatelé města, pokud nemáte takové zkušenosti, měli byste se odebrat k oceánu, k jezeru nebo do lesa a udělat si z toho zvyk. Najděte si místo jen sami pro sebe a možná se tam na chvíli posaďte. Přemýšlejte o svém životě, meditujte nebo děkujte Bohu. A pak poslouchejte a sledujte, co se kolem vás děje. Neboť Země vás zná, a není náhoda, když náhle zafouká vítr a rozvíří listy, jako by říkaly: „Slyšíme tě, slyšíme tě. Díky.“ Nebo když si sedne pták na větev velmi blízko vás, takže si pomyslíte: To je neobvyklé! A možná se podíváte na ptáka, pohnete se a pták tam zůstane sedět. Můžete s ním dokonce promluvit a zeptat se: „Ahoj, jak se jmenuješ?“ A než odtamtud odletí, pokud máte dost intuice, sdělí vám: „Právě jsme vám sdělovali, že vás Bůh vroucně miluje.“ Toto je spojení, které je pro vás všude, abyste je viděli a mohli nalézt. Pokud však budete jezdit na temném koni strachu, doveze vás, kamkoli budete chtít, do temnoty. Avšak, drazí, kolem vás je tolik laskavosti!

.

Uzavřu to následovně. Chcete definici tohoto spojení mezi vámi a Stvořitelem? Pokud někoho milujete, držíte se při chůzi spolu za ruce, a je to jako spojení, které máte s oním člověkem, které říká: „Chci, aby každý viděl, že tohoto člověka miluji. V naší kultuře je v pořádku dělat to veřejně. Tím, že se budeme držet za ruce, se dotkneme ostatních a všichni budou vědět, že jsme spolu spojeni. Je to znamení navenek, že k sobě patříme a milujeme se.“ Chci, abyste si představili, že se držíte za ruku s Bohem. Vězte, že tu je laskavost na této planetě a všude kolem vás je natažená ruka, která přesně zapadá do vaší ruky. Je vždy natažená a je vaší svobodnou volbou, zda se jí chytíte. Pokud to však uděláte, nikdy vás už nepustí, bez ohledu na to, co si myslíte, bez ohledu na to, co uděláte, bez ohledu na to, co popíráte, bude tadyA pokud budete potřebovat, vytáhne vás z díry.

.

To je ta vize, to je ta definice, držet se za ruku se Stvořitelem. To je vaše duše, drazí, která uznává, že patříte k Tomu, kdo vás stvořil. A to je vaše rodina. V tomto okamžiku tu pro vás nejsou žádné pokyny ani informace, kromě této Boží lásky. Spojení s přírodou a fyzikou, to vše je nové světlo, které lze nyní na planetě vidět a rozpoznat. Když se zeptáte indiána z kmene Navaho, kde jsou jejich předci, odpovědí: „Ve skalách.“ Když se zeptáte Aboriginců na velkou žlutou skálu, která se při západu slunce zbarví do oranžova, odpovědí: „Oživují ji naši předci a ti z hvězd, kteří nás stvořili.“ Chápou spojení s Gaiou. Pro vás tu zůstává pozvání, abyste je znovu objevili.

A tak je.

KRYON

.

Zdroj: www.kryon.com – The Alliance – MP3 – 25:39

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Jana S. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

zpět