3-2019 Kryon

Nové paradigma pro všechny

(1. channeling Kryona v Calgary, Alberta, Kanada)

Tento živý channeling byl přijat Lee Carollem v Calgary, Alberta, Kanada, 9. března 2019

.

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Všechny channelingy, ve kterých mluvíme o posunu a změnách, souvisí se dvěma slovy: NOVÉ PARADIGMA. Kdybychom měli definovat slovo paradigma, byl by to život, způsob, jakým všechno funguje, všechno, nejen v jedné oblasti nebo na nějakém zdánlivém místě, na kterém se možná právě nacházíte, ani ne jen v duchovnosti, ale prostě všude. A pokud to tak je, drazí, budete to moct na planetě pozorovat. Ano, už to začínáte vidět. Jak to ale pro vás vypadá na zcela praktické úrovni, právě teď, když sedíte na židli, posloucháte to nebo čtete? Co vás čeká dál?

.

Když se nacházíte v nějakém klíčovém okamžiku svého života a věci se najednou zdají být jiné, nebo možná musíte udělat určité rozhodnutí, první věc, na kterou se možná zeptáte, je: „Proč se cítím tak, jak se cítím?“ Někteří pociťujete úzkost či obavy z těch nejjednodušších věcí, protože se ocitnete v bodě zlomu, nebo v nějakém okamžiku, který vnímáte zvláštně, podivně. A pak obvykle přijdou odpovědi z vaší mysli: „Jsem zde kvůli tomu a tomu a tomu, a půjdu na jiné místo a udělám něco z toho nebo onoho důvodu.“ Jinými slovy, seznam důvodů je znám. To je to, co vám nabídne každá logická mysl, že vás čeká dál. Na chvíli se uvolněte, protože vám chci sdělit následující: Pokud existuje posun paradigmatu, a to znamená skutečně jasné světlo, které očekáváte místo současné temnoty, ve které nyní jste, pak toto jasné světlo vytvoří nové paradigma. Přecházíte z tmavší barvy do světlejší. A když přenesete tuto metaforu na vědomí a paradigma, znamená to, že nemůžete počítat s tím, že věci budou takové, jak tomu bylo dosud. A to je dobrá zpráva!

.

Neboť vám říkám, že ne všechno, co se dělo určitým způsobem v minulosti, bylo dobré. Nacházíte se v určitém výchozím bodě a říkáte: „Snažím se, jak můžu, ale nebude to fungovat, protože to ani v minulosti nefungovalo, ale přesto se o to ještě jednou pokusím.“ Už jste však ve své mysli rozhodli, co by mohlo fungovat a co ne, na základě toho, co ostatní zažili a co pro ně fungovalo nebo nefungovalo. Možná teď pro vás nastalo určité období vašeho života. Každý jednotlivý člověk je součástí „hodin“, které se neustále pohybují dopředu a produkují okamžiky rozhodování, ať už se to týká čehokoli. Někdy jste mladí a čas rozhodování přichází až tehdy, až se děti odstěhují. Nebo přijde čas rozhodování, až děti vystudují nebo nastoupí do školy. Existují však i rozhodnutí, která je třeba udělat a která jsou jiná. To, co mám na mysli pod pojmem „jiná“, je toto: Musíte vymazat očekávaný výsledek obvyklého dění. Vymažte očekávaný výsledek obvyklých dění. Znáte například lidi, kteří prožili to, čím teď procházíte, nebo se někdy ocitli v tomto klíčovém okamžiku, ve kterém se nyní nacházíte nebo se v něm ocitnete. A chcete se jich zeptat: „Jaké je nejlepší řešení, co bych měl udělat? Co pro tebe fungovalo?“ Takhle postupuje lidský rozum a je to to, co byste očekávali. Vysvětlím vám však rozdíl. Přesouváte se do místa, kde nikdo nebyl. Můžete získat tolik rad, kolik chcete, ale, drazí, pokud tam vstoupíte s široce otevřeným vědomím a budete znát věci, které vám říkám, pak to všechno bude jiné. A to je ta nejlepší zpráva, kterou jsem vám kdy mohl předat, protože to, co dostanete, nemusí být zrovna nutně to, co očekáváte. Nastal čas, abyste si něco vyžádali. Teď mluvím k někomu tady v místnosti.

.

Jaké máte obavy z další etapy, do které směřujete? Co vám bylo řečeno? Kolikrát jsem vám řekl, že když jdete k lékaři, je to téměř jako soud s porotou a rozsudkem a všechno to vychází z minulosti. Dobrá, medicína se změní, protože nastává jiné paradigma toho, kým jste. Lékař může mít pravdu o všem, co bylo v minulosti, ale pro vás už to pravda není. Tak co uděláte s tím, co si vyslechnete a pochopíte, že je to staré paradigma, kterému lékař věří, ale které už není vaše (paradigma)? Je tolik lidí, kteří jsou nyní ve stejné situaci jako vy. Ať už musíte udělat něco konkrétního v určitém období života, nebo jde o zdravotní problém. Ale já vám říkám: Vaše další etapa cesty, na kterou vstupujete, je čistým nepopsaným listem. Můžete si na něj zapisovat vše, co se s vámi bude dít, aniž budete očekávat, co nebo jak se bude dít. Tohle je pro člověka to nejtěžší, aby si to uvědomil.

.

Podobenství o chybějícím mostu

Před mnoha lety jsem vám předal podobenství o chybějícím mostu. Týká se jako vždy člověka Wo, který je Wo-man (Wo muž-žena). Wo jede ulicí a právě chce přejet most, po kterém vždy přejížděl, když si uvědomí, že už tam ten most není. V takovém okamžiku je člověk v pokušení zastavit a prozkoumat alternativní cesty. Ale Wo to neudělal, protože je novým člověkem. Věděl to, co víte také – že je to čistý a nepopsaný list. A místo toho, aby zastavil, šlápl na plyn, protože věděl, že za dalším rohem bude něco, co mu napoví, co bude dál. Co však neočekával, bylo to, že když zajel za roh, objevil se před ním zbrusu nový most, který byl ve výstavbě nejméně deset let, ale on o něm nevěděl, protože byl mimo jeho dohled. Drazí, v éteru pro vás existují věci „ve výstavbě“, pokud to tak chcete nazvat. A až s vámi zas budu za pár měsíců nebo let mluvit, budete se smát a říkat: „Nevěřil jsem tomu, ale poslouchej. Objevil se nějaký člověk, přišlo to jako z čistého nebe, někdo něco řekl nebo se něco přihodilo...“ Jediný rozdíl bude v tom, že jste to očekávali. Požehnaný je ten, kdo chápe, že není obětí okolností starého paradigmatu, které bývalo na Zemi. A že jste tím, kdo napomáhá při vytváření jasného světla, které je s vámi, kamkoli jdete.

.

Očekávejte ve svém životě dobré a laskavé změny! Ne opak, a ne to, co vám lidé řekli nebo co zažili jiní. Bylo to v jiné době, drazí. Nyní jste hodni a velkolepí, Bůh vás takto vidí. Jste katalyzátorem pro zbytek planety, který vidí, co děláte, bez ohledu na to, co se tady stane dál, bez ohledu na to, jaké zvláštní věci se dějí, o kterých čtete, které vidíte. Vězte, že jste nad tím vším a budete přitahovat věci, protože je očekáváte. Je to skoro jako magnet nebo jako objednávka v restauraci, kterou jste si zadali. A už to přichází, už to přichází. Je tolik lidí, kteří to už zažili, a které bych mohl postavit tady na pódium, kde by vám v slzách mohli vyprávět ty nejlepší příběhy, jaké jste kdy slyšeli. Například, že jsou stále naživu, protože se nenechali zaplést do starého paradigmatu. Nebo jak nyní mohou ovládat věci, o nichž si vždy mysleli, že jsou mimo jejich kontrolu. Vyprávěli by, jak zvládli nemožné, protože se nadechli a řekli: Jsem velkolepý. Tohle, nebo ještě víc, ještě něco lepšího se mi stane.

.

Kde jste v tomto scénáři? Je to skutečné a proveditelné! Země se mění, jste uprostřed posunu a my všichni vám předáváme tyto věci předem. Ale zatímco tu sedíte na židli s tím, co máte udělat dál, chci, abyste věděli, že je to nádherné. Uvolněte se, nadechněte se, jděte naproti lásce a očekávejte ve svém životě laskavé věci – a ony se objeví. Toto je nové paradigma, v němž zvítězí světlo, i když to může znít zvláštně, neobvykle a neuvěřitelně, nechte to, ať to tak zní. Buďte těmi, kteří to vyvrátí, kteří vyvrátí stará pořekadla, která vás lidé učili. Místo toho kráčejte vpřed a říkejte lidem kolem vás o těch úžasných věcech, které se vám přihodily. A když se vás zeptají proč, můžete odpovědět: „Protože na této planetě je nové paradigma a láska začíná vítězit.“ Je toho ještě víc a bude toho víc, vždy toho bude víc kvůli tomu, co se bude dít dál. A bude to vždy jiné, než to bylo včera nebo předevčírem.

..

Odejděte odtud jiní, trochu změněni, než jste sem přišli, kvůli tomu, co jste dnes slyšeli. Nárokujte si to pro sebe. A pokud to uděláte, pak je to důvodem, proč tu Kryon je.

A tak to je

KRYON

.

Zdroj: www.kryon.com – New paradigm for All – MP3 – 24:36

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Jana S. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

zpět